مقاله اثر مکانیزاسیون کشاورزی بر میزان عملکرد و ضایعات محصول برنج


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اثر مکانیزاسیون کشاورزی بر میزان عملکرد و ضایعات محصول برنج مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اثر مکانیزاسیون کشاورزی بر میزان عملکرد و ضایعات محصول برنج نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده : ۱

مقدمه : ۳

شناخت اجمالی منطقه مورد مطالعه : ۴

مواد و روشها :. ۵

بحث و نتیجه گیری : ۵

الف- میزان عملکرد محصول : ۵

ب- میزان ضایعات محصول: ۷

ـ نتیجه‌گیری: ۹

ـ پیشنهادات: ۹

منابع: ۱۰

منابع:

۱-  الماسی، مرتضی- کیانی، شهرام- لویمی، نعیم- ۱۳۸۰- مبانی مکانیزاسیون کشاورزی- چاپ دوم- مؤسسه انتشارات حضرت معصومه (س)

۲-  امیری لاریجانی، بهمن- حسینی، سید موسی- ۱۳۸۳- تجزیه و تحلیل پرورش نشاءکاری برنج به روش سنتی و مکانیزه در شرایط مزارع- یازدهمین همایش برنج کشور- ۲۰-۱۹ دی ماه ۱۳۸۳, قزوین- ص ۹۸-۹۱

۳-   اخوت، سید محمود- وکیلی، رانش- ۱۳۷۶- برنج (کاشت، داشت و برداشت)- چاپ اول- انتشارات فارابی

۴-  اخوتیان، احمدعلی- مختارپور، بهروز- ۱۳۸۳- طرح توجیه فنی و اقتصادی کشت مکانیزه برنج در استان مازندران- یازدهمین همایش برنج کشور- ۲۰-۱۹ دی ماه ۱۳۸۳, قزوین- ص ۱۹-۱

۵-  باج‌ور، یعقوب- کامیاب، حیدر- ۱۳۸۳-طرح محوری توسعه مکانیزاسیون برنج در استان گیلان- یازدهمین همایش برنج کشور- ۲۰-۱۹ دی ماه ۱۳۸۳, قزوین- ص ۴۴-۲۰

۶-  بهادرخان، محسن- ۱۳۸۳- مکانیزاسیون و اثرات آن در تولید و هزینه تولید- یازدهمین همایش برنج کشور- ۲۰-۱۹ دی ماه ۱۳۸۳, قزوین- ص ۵۹-۴۵

۷-   حاج براتی، ابوالفضل- ۱۳۶۰- بررسی اقتصادی برنج در ایران- پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تهران

۸-  حسینی، سید موسی- آقا گل زاده، حمید- ۱۳۸۳- ارائه الگوی مناسب مکانیزاسیون کشت برنج همخوان با شرایط فعلی کشور- یازدهمین همایش برنج کشور- ۲۰-۱۹ دی ماه ۱۳۸۳,قزوین- ص ۷۸-۷۰

۹-  حسینی، سید موسی- آقا گل زاده، حمید-  ,۱۳۸۳همسوسازی طراحی یکپارچه سازی مزارع شالیکاری با جنبه‌های ماشینی در کشت مکانیزه برنج- یازدهمین همایش برنج کشور- ۲۰-۱۹ دی ماه ۱۳۸۳- قزوین- ص ۹۰-۸۵

۱۰- خدابنده , ناصر – ۱۳۷۲ – غلات – چاپ سوم – انتشارات دانشگاه تهران

۱۱- دهقانیان، سیاوش- کوچکی، عوض- کلاهی اهری، علی- ۱۳۷۹- جغرافیای کشاورزی (ترجمه)-چاپ دوم- انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

۱۲- رعیت پناه، غلامرضا- ۱۳۷۴-بررسی برخی از عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر فرآیند پذیرش شیوه مکانیزه کشت برنج توسط شالیکاران شهرستان ساری – پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تربیت مدرس

۱۳- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – نظری، عبدالحمید- اونق، مجید- ۱۳۷۷- طرح جامع مطالعات توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مازندران (جغرافیای طبیعی)

۱۴- شکرگذار، علی اصغر- ۱۳۷۰- جایگاه کشت برنج در اقتصاد خانوار روستایی- پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه تربیت مدرس

۱۵- کاری پور، حسین- ۱۳۷۵- برآورد تابع تولید برنج و بررسی عوامل مؤثر برآن- پایان نامه کار شناسی ارشد- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه مازندران

۱۶- کوپاهی، مجید- ۱۳۷۳- اصول اقتصاد کشاورزی- چاپ پنجم- مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

۱۷- مرکز آمار ایران- ۱۳۸۲- سالنامه آماری مازندران

۱۸- مطیعی لنگرودی، سید حسن- ۱۳۸۱- جغرافیای اقتصادی ایران (کشاورزی)- چاپ اول- چاپخانه سعید

۱۹- وزارت جهاد کشاورزی- ۱۳۷۴- شناسنامه تصویری برنج – ص ۴۰-۱

۲۰-  وزارت جهاد کشاورزی- ۱۳۷۸- طرح افزایش عملکرد و تولید برنج در کشور ۹۰-۱۳۸۱

۲۱- وزارت جهاد کشاورزی- ۱۳۸۲-گزارش وضعیت مکانیزاسیون برنج

۲۲- وزارت جهاد کشاورزی- ۱۳۸۲- هزینه تولید محصولات کشاورزی

۲۳- وزارت جهاد کشاورزی- ۱۳۸۳- آمارنامه کشاورزی سال زراعی ۸۲-۸۱

۲۴- وزارت مسکن و شهرسازی-مهندسین مشاور معماری و شهرسازی- طرح و آمایش- ۱۳۷۲- طرح جامع شهرساری (مطالعات استان- منطقه- شهرستان و حوزه نفوذ شهر)- جلد اول

۲۵- وزارت نیرو -شرکت مهندسین مشاور جاماب- ۱۳۷۸- طرح جامع آب کشور حوزه آبریز ساحلی دریای خزر

چکیده :

با توجه به عواملی از جمله بالا بودن مصرف سرانه برنج ، امکان زراعت این محصول در شرایط خاص آب و هوایی و ….. ، برنج به عنوان یکی از محصولات استراتژیک مدنظر قرارگرفته است . در این تحقیق با عنایت به اهمیت نقش مکانیزاسیون کشاورزی در زراعت این محصول با مطالعه موردی شالیزارهای ۱۰ روستا از شهرستان ساری که براساس نوع عملیات کشاورزی برنج به مزارع کشت مکانیزه و مزارع کشت سنتی تفکیک شده اند , میزان عملکرد و ضایعات محصول برنج مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان میدهد که عملکرد محصول برنج در مزارع سنتی ۸/۴ و در مزارع مکانیزه ۵/۵ تن در هکتار است و هزینه ضایعات در واحد سطح مزارع مکانیزه و سنتی به ترتیب ۱۶۳۸۹۹۸ و ۳۳۵۲۰۳۹ ریال میباشد . افزایش عملکرد محصول در مزارع مکانیزه نسبت به مزارع سنتی تحت تاثیر مکانیزاسیون کشاورزی و کاربرد ارقام پرمحصول در سطوح وسیعتر میباشد . کاهش ضایعات محصول در مزارع مکانیزه نیز تاحدودی تحت تاثیر مکانیزاسیون میباشد که به افزایش عملکرد محصول منجر خواهد شد .  لازم بذکر است شالوده اصلی تقسیم بندی روستاها و خانوارهای نمونه این تحقیق به دو دسته مکانیزه و سنتی ، معیارهای مورد نظر مؤسسه تحقیقات بین‌المللی برنج است که با شرایط فعلی ایران تطبیق داده شده ونشان میدهد که تفاوت شالیکاران مکانیزه و سنتی تنها در انجام دو عملیات کاشت و برداشت میباشد . نظر به اهمیت مساحت مزارع در بکارگیری ماشین‌های کشاورزی ، بررسی حاضر در اراضی مورد نظر در ۴ گروه کمتر از ۱ هکتار، ۳ ـ ۱ هکتار، ۵ ـ ۳ هکتار و بیشتر از ۵ هکتار طبقه‌بندی گردیده و با توجه به اینکه در روستاهای سنتی، مزارع بیش از۵ هکتار وجود نداشت بنابراین مقایسه مزارع سنتی و مکانیزه در بین سه گروه کمتر از پنج هکتار صورت گرفت .

واژگان کلیدی : مکانیزاسیون – کشاورزی – روستا– شالیزار –ساری – برنج – ماشین – ضایعات – عملکرد – شالیکار

مقدمه :

توسعه کشاورزی فرآیندی است که عوامل تغییر پذیری مانند شرایط محیطی و عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و …. بر آن تأثیر می‌گذارند . بخشی از این تغییرپذیری حاصل بکارگیری تکنولوژی در زمینه تولید محصولات کشاورزی است که از آن جمله میتوان به مکانیزاسیون(تکنولوژی ماشینی) اشاره نمود . به طور کلی مکانیزاسیون مجموعه‌ای از علوم و فنون کاربردی است که مطالعه، شناخت و بکارگیری انواع مختلف ماشین و نیروی محرکه را در مراحل مختلف تولید و فرآوری محصولات کشاورزی شامل می‌شود و این مجموعه علوم و فنون کاربردی با توجه به ابعاد فنی، اقتصادی و اجتماعی بکارگرفته می‌شود . بواسطه مصرف سرانه‌ بالا ، هرساله حدود ۶۲۰ هزار هکتار از اراضی زراعی کشور و نیمی از اراضی استان مازندران به کشت این محصول اختصاص می‌یابد . همچنین کار در شالیزارهای مرطوب و کوچک سبب میشود که این مزارع دارای مکانیزاسیون پیچیده‌ ای باشند . مجموعه این عوامل همراه با صعوبت کاری بالای زراعت برنج نشان میدهد که بررسی نقش مکانیزاسیون در توسعه کشت برنج از اهمیت خاصی برخوردار است .

مواد و روشها :

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی در روستا
 • پاورپوینت تثبیت بیولوژیکی نیتروژن در مزارع برنج
 • پاورپوینت روغن سبوس برنج و روش های استخراج آن
 • پاورپوینت اکولوژی برنج
 • مقاله روابط شهر و روستا
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.