بررسی سیستم آتشباری نانل در معادن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسی سیستم آتشباری نانل در معادن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه بررسی سیستم آتشباری نانل در معادن  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: مواد منفجره مصرفی در معادن
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- باروت ۲
۱-۳- آنفو (ANFO) 3
1-4- آنفوی مقاوم درمقابل آب (Akvanol) 4
1-5- آنفوی سنگین (Heavu ANFO) 5
1-6- مواد منفجره ژله ای (Slurry) 5
1-7- مواد منفجره امولسیون (Emulsion) 6
1-7-1- امولیت (Emulite) 8
1-8- امولان (Emulan) 8
1-9- دینامیت (Dynamite) 9
فصل دوم: عوامل انفجاری
۲-۱- مقدمه ۱۰
۲-۲- فتیله اطمینان (Safety Fuse) 10
2-2-1- آتشکاری با فتیله اطمینان و چاشنی ۱۱
۲-۲-۲- مزایا و معایب فتیله اطمینان ۱۱
۲-۲-۲-۱- مزایا ۱۱
۲-۲-۲-۲- معایب ۱۲
۲-۳- فتیله انفجاری (Detonating Cord) 12
2-3-1- مزایا و معایب فتیله انفجاری ۱۳
۲-۳-۱-۱- مزایا ۱۴
۲-۳-۱-۲- معایب ۱۴
۲-۴- چاشنی برقی ۱۴
۲-۴-۱- مزایا و معایب آتشباری برقی ۱۵
۲-۴-۱-۱- مزایا ۱۵
۲-۴-۱-۲- معایب ۱۶
۲-۵- سیستم هرکودت (چاشنی گازی) ۱۶
۲-۵-۱- مزایا و معایب سیستم هرکودت ۱۷
۲-۵-۱-۱- مزایا ۱۷
۲-۵-۱-۲- معایب ۱۷
۲-۶- سیستم نانل ۱۸
۲-۶-۱- مزایای سیستم نانل ۱۸
۲-۷- پرایمر ۱۹
۲-۸- بوستر ۱۹
۲-۹- تأخیر و نقش آن در پارامترهای انفجار و خردشدگی سنگها ۲۰
فصل سوم: بررسی سیستم نانل و استفاده از آن در چند معدن
۳-۱- مقدمه ۲۳
۳-۲- فرآیند ساخت نانل ۲۴
۳-۳- اجزاء تشکیل دهنده واحد نانل ۲۵
۳-۳-۱- تیوپ نانل ۲۵
۳-۳-۲- چاشنی ۲۶
۳-۳-۳- رابط ۲۷
۳-۳-۴- استارتر ۲۸
۳-۳-۵- برچسب مشخصات نانل ۲۹
۳-۳-۶- گیره ۲۹
۳-۴- آزمایشهای انجام شده در روی تیوپ نانل ۲۹
۳-۴-۱- بررسی مقاومت تیوپ نانل ۲۹
۳-۴-۲- حساسیت در مقابل عوامل شیمیایی ۳۰
۳-۵- انواع چاشنی نانل ۳۰
۳-۵-۱- چاشنی NONLE GT/MS 32
3-5-2- چاشنی NONEL GT/T 32
3-5-3- چاشنی NONEL UNIDET 33
3-6- انواع رابط ۳۴
۳-۶-۱- رابط نوع UB0 34
3-6-2- رابطهای نوع UNIDET 34
3-6-3- رابط خوشه ای ۳۵
۳-۷- تحلیل مراحل آتشباری با نانل ۳۵
۳-۷-۱- اتصالات با استفاده از رابط UB0 36
3-7-2- اتصال تیوپ نانل به فتیله انفجاری (کرتکس) ۳۸
۳-۷-۳- اتصال توسط رابط خوشه ای ۳۹
۳-۸- آتش کردن مدار نانل ۴۰
۳-۸-۱- ماشین انفجار دستی HN1 40
3-8-2- ماشین انفجار پنوماتیک از راه دور PN1 42
3-8-3- انفحار با چاشنی الکتریکی ۴۳
۳-۹- چند نمونه از نحوه اتصال مدار با استفاده از چاشنی و رابط های نانل ۴۳
۳-۹-۱- مدار انفجار کوچک پلکانی ۴۳
۳-۹-۲- مدار انفجار بزرگ پلکانی ۴۴
۳-۹-۳- انفجار جهت حفر ترانشه ۴۵
۳-۹-۴- اتصال با استفاده از رابط های NONEL UNIDET برای معادن روباز ۴۶
۳-۹-۵- اتصال با استفاده از رابط های NONEL UNIDET برای حفر ترانشه ۴۹
۳-۹-۶- آتشباری تونل ۵۰
۳-۱۰- استفاده نانل برای آتشباری معدن ماگما سوپریور سوپریور آریزونا ۵۱
۳-۱۰-۱- آزمایش نانل در حفر راهروها ۵۱
۳-۱۰-۲- آزمایش نانل در کارگاههای استخراج معدن ماگما سوپریور ۵۱
۳-۱۰-۳- تاثیرات خرجگذاری نانل و بهم بستن آن ۵۲
۳-۱۱- استفاده از نانل برای آتشباری معدن طلای هارمونی ۵۳
۳-۱۲- استفاده از نانل در معدن گل گهر ۶۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و نتایج بدست آمده از استفاده نانل
۴-۱- معدن ماگما سوپریور ۷۴
۴-۱-۱- چال منفجر نشده (Misfire) 74
4-1-2- مطالعه زمانی ۷۴
۴-۱-۳- استاندارد کردن الگوی حفاری ۷۵
۴-۱-۴- نتایج بدست آمده از استفاده نانل در معدن ماگما سوپریور ۷۵
۴-۲- معدن طلای هارمونی ۷۶
۴-۲-۱- نتایج بدست آمده از بکارگیری سیستم نانل در معدن طلای هارمونی ۷۸
۴-۳- معدن گل گهر ۸۱
۴-۴- مراحل قبل از خرج گذاری ۸۲
۴-۵- هنگام خرجگذاری ۸۲
۴-۶- وصل کردن مدار ۸۳
۴-۷- کنترل اتصالات ۸۳
۴-۸- مهلت نگهداری در انبار ۸۴
۴-۹- محصولات آسیب دیده ۸۴
۴-۱۰- نتایج ۸۵
فهرست منابع ۸۷
پیوست ۸۹

فهرست منابع

منابع خارجی:

۱-     Peter p. Harvy; “THE USE ON NONEL PRIMADETS FOR BLASTING INITION AT THE MAGMA SUPRIOR MINE , SUPRIOR ARIZONA” Southwest Regional Bickford , co. las vegas, Nevada (1978).

2-     K F EICK- General Managager; “Harmony Gold Mining Company Limited, Virginia , Orange Free State Republic Of South Africa (1990)

3-     Charles M. Curtin; “NONEL PRIMADETS SAFETY AND SIMPLICITY IN A WORLD OF ELECTRICAL HAZARDS” Manager Of Sales Development Ensing Bickford Company Simsbury , Connecticut (1976)

4-     Nitro Nobel; “NONEL User’s Manual”

5-     Nitro Nobel; “Plantes for NONEL Detoneator”

6-     Nitro Nobel; “Product Catalogue” (1993)

منابع داخلی:

۷- استوار، رحمت الله: آتشکاری در معادن (شناخت مواد منفجره حفرچال ، خرجگذاری) انتشارات دانشگاهی صنعتی امیرکبیر ، چاپ سوم (۱۳۷۵)

۸- استوار، رحمت الله: آتشکرای در معادن (تئوریهای انفجار ، معادن روباز ، حفر تونل) انتشارات دانشگاهی صنعتی امیرکبیر، چاپ اول (۱۳۷۸)

۹- استیک- الفسون مترجم: محمدی، محمدعلی: فن اوری مواد منفجره در ساختمان و معدن، شرکت خدمات استخراج و آموزش معادن ایران (۱۳۷۷)

۱۰- فرامرزی: علرضا؛ بررسی مواد منفجره مصرفی در مجتمع مس سرچشمه وتحلیل نتایج انفجار پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه کرمان (۱۳۷۷)

۱۱-افشار، جمشید؛ یادداشت ها و تجارب شخصی در بخش انفجار معدن گل گهر.

۱۲- یادداشت ها و تجارب شرکت خدمات استخراج و آموزش معادن ایران نماینده رسمی نیترونوبل سوئد

چکیده

این پروژه عنوان بررسی سیستم آتشباری نانل را به خود اختصاص داده است. ابتدا مواد منفجره صنعتی (مواد منفجره معمول در معادن) بطور مختصر شرح داده شده است و از آنجا که اکثر مواد منفجره مورد استفاده در کارهای معدنی از حساسیت پایینی برخودارند، عوامل انفجاری مورد بررسی قرار گرفته اند. مقایسه انجام گرفته بین عوامل انفجاری، نشان دهنده این است که سیستم نانل دارای برتری هایی نسبت به دیگر عوامل می‎باشد. شرح کامل جزییات این سیستم بدنه اصلی این پروژه را تشکیل می‎دهد. بدنبال بررسی این سیستم، شرح نتایج بدست آمده از استفاده نانل در معدن مس ماگما سوپریور، سوپریور آریزونا، معدن طلای هارمونی و معدن سنگ آهن گل گهر ارائه شده است.

فصل اول: مواد منفجره مصرفی در معادن

۱-۱- مقدمه

در اوایل قرن هفدهم باروت سیاه تولید گردید و برای لق کردن سنگ در صنعت معدن، انفجار جایگزین روش اصلی یعنی حرارت دادن  شد. با ورود به قرن هیجدهم باروت بطور گسترده ای در کارهای ساختمانی مورد استفاده قرار گرفت تا زمانی که ویلیام بیکفورد انگلیسی فتیله اطمینان را در سال ۱۸۳۱ به ثبت رساند. این فتیله یک وسیله مطمئن و ایمن برای آتش زدن باروت در اختیار آتشکاران قرار گرفت.

درسال ۱۸۴۶، اسکانیوسوبره رو که یک ایتالیایی بود نیتروگلیسیرین را کشف کرد. آلفرد نوبل برای ایمن کردن نیتروگلیسیرین به هنگام حمل و نقل در سال ۱۸۶۷ آنرا جذب Kieselguhr (نوعی خاک دیاتومه) کرد که نه تنها سه برابر وزن خود نیتروگلیسیرین را جذب می کرد بلکه از حساسیت آن نسبت به ضربه می کاست و پس از خمیر شدن و شکل گرفتن به صورت فشنگ در داخل کاغذ پیچانده می شد بدین ترتیب دینامیت اختراع شد.

آلفرد نوبل در سال ۱۸۷۵، نیتروگلیسیرین حل کرد و بدین ترتیب ژلاتین انفجاری (نوعی دینامیت) که مخلوطی ژلاتینی شکل از ۹۲% نیتروگلیسیرین و ۸% نیتروسلولز بود ساخت. و در سال ۱۸۷۹ از مخلوط کردن نیترات سدیم و سایر مواد به ژلاتین انفجاری مواد منفجره ضعیفتر بدست آمد. در سال ۱۹۲۰، نیتروگلیکول به دینامیت اضافه شد که نقطه انجماد آن را بطور قابل ملاحظه ای پایین آ‎ورد.

در سال ۱۹۵۶، آنفو (نیترات آمونیوم و گازوئیل) وارد بازار آمریکا شد. در سال ۱۹۸۵ نیترونوبل، آنفوی جدیدی را که مقاومت بیشتری در برابر آب داشت به نام Akvanol عرضه کرد.

و در سال ۱۹۶۰، اسلاری و مواد منفجره با گرانروی بالا تولید شدند  ودر سال ۱۹۷۰ امولسیونهای انفجاری (امولیت) و در سال ۱۹۸۰، آنفوی تقویت شده جدید (امولان) تکمیل و عرضه شدند که تحول جدیدی را در چالهای آبدار بوجود آوردند. (۹)

مواد منفجره صنعتی را به دسته های زیر تقسیم گردیده اند: (۷)

۱-   مواد منفجره دانه ای مثل باروت و نیترات آمونیوم

۲-   مواد منفجره ژله ای

۳-   دینامیت ها

 ۱-۲- باروت

باروت  مخلوطی مکانیکی از نیترات سدیم یا پتاسیم زغال و گوگرد است. در حالی که هیچکدام از آنها ماده منفجره نیستند. باروت از مواد منفجره کند سوز است و سرعت سوختن آن در مقایسه با مواد منفجره قوی خیلی کمتر از آنهاست. ترکیب انواع باروت در جدول (۱-۱) آمده است.

جدول (۱-۱): ترکیب انواع باروت (۷)

مواد ترکیبی

درصد ترکیبی در دو نوع A و B

A

B

نیترات پتاسیم

۷۴

نیترات سدیم

۷۱

زغال

۶/۱۵

۵/۱۶

گوگرد

۴/۱۰

۵/۱۲

حساسیت به ضربه و سرعت سوختن باروت نیترات سدیم دار (B) کمتر از باروت نیترات پتاسیم دار (A) است. ازدیاد زغال سبب کمتر شدن سرعت سوخت می‎شود. مقدار رطوبت کمتر از ۲% و تغییر مختصر گوگرد اثری در سرعت سوختن باروت ندارد. باروت درفضای باز با سرعت ۱cm/sec می سوزد و چنانچه شرایط سوختن سریع فراهم شود سرعت سوختن آن به ۴۵۰m/sec می رسد. باروت را می‎توان به صورت فله در چال ریخت یا به صورت فشنگهای ساخته شده به شکل استوانه مصرف کرد. (۷)

۱-۳- آنفو (ANFO)

آنفو حروف اول کلمات (Ammonium Nitrate Fuel Oil) به معنی مخلوط نیترات آمونیوم و سوخت مایع است. نیترات آمونیوم در اکثر مواد منفجره بعنوان اکسید کننده مصرف دارد.

آنفو به علت ارزانی و ایمنی زیاد بمقدار وسیعی در کارهای معدنی مصرف می‎شود. بطور کلی آنفو شامل ۹۴% نیترات آمونیوم است که دانه های آن با مواد ویژه ضد کلوخه شدن (Anticake) پوشیده شده و ۶% سوخت مایع هم جذب آن  گردیده است.

در پیرامون مواد ضد کلوخه شدن باید گفت که این مواد از این جهت به نیترات آمونیوم افزوده می‎شود که اولا از بهم چسبیدن دانه های نیترات و کلوخه شدن آنها جلوگیری نماید و در مرحله بعد باعث گردد که دانه های نیترات آمونیوم از استحکام کافی در برابر تغییرات درجه حرارت و تغییرات درصد رطوبت برخوردار شوند.

البته لازم به ذکر است که میزان افزودن مواد ویژه ضد کلوخه شدن باید به اندازه ای باشد که روی جذب گازوئیل اثر منفی نگذارد. حساسیت آنفو به انفجار مربوط به ترکیب، خواص فیزیکی ، ابعاد دانه ها و وزن مخصوص آن می‎باشد. سرعت انفجار آنفو با ازدیاد قطر خرج اضافه می‎شود و به حداثر ۴۳۰۰m/sec در قطر ۱۳cm می رسد. محصور بودن نیز سرعت انفجار آنفو را بالا می‎برد ماکزیمم انرژی از انفجار آنفوزمانی است که مقدار سوخت به ۷/۵ % برسد. اضافه کردن فلزات سوختی نظیر آلومینیوم سبب ازدیاد انرژی آنفو می‎باشد.

آنفو دارای مقاومت بسیار ضعیفی در برابر آب است. بنابراین در چالهایی که آب وجود داشته باشد آنفو را درون بسته های پلاستیکی ریخته و سپس درون چال فرستاده می‎شود. ایجاد دود نارنجی قهوه ای پس از انفجار، نشانه فاسد شدن آنفو به وسیله آب است که باید آنفو را درون کیسه های پلاستیکی بهتر بسته بندی کرد و یا از محصولات مقاوم در برابر آب استفاده نمود. معمولاً اختلاط نیترات آمونیوم و سوخت با نسبتهای مورد نظر در سر چال در کامیونهای ویژ ه خرجگذاری صورت می‎گیرد و به داخل چال پمپ می‎شود. (۷)

۱-۴- آنفوی مقاوم در مقابل آب (Akvanol)

همانطور که اشاره شد یکی از مشکلات اصلی آنفو هنگام استفاده مقاومت ضعیف آن در برابر آب است. شرکت نیترونوبل، آنفوی مقاوم در برابر آب با عنوان تجارتی آکوانول (Akvanol) عرضه کرده است. آکوانول ازترکیب نیترات آمونیوم بخصوص وسوخت نفت (گازوئیل) ساخته می‎شود. و درمجموع وقتی که در معرض آب قرار گیرد شکل ژل به خود می‎گیرد. خاصیت آکوانول در آب بستگی به توانایی غلیظ شدن عوامل جهت تورم و تشکیل ژل دارد. خرجگذاری آکوانول ترجیحا در دل  چال با ماشین خرجگذار از انتها تا سر چال انجام می‎گیرد. (۹)

 

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله آشنایی با شهرستان طبس
 • مقاله طراحی و استخراج پارامترهای طراحی معدن گل گهر
 • مقاله سبک ها و روش های مدیریت در معدن
 • مقاله اتوماسیون و روباتیک پلی به سوی آینده معادن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.