بررسی علل اعتیاد جوانان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

بررسی علل اعتیاد جوانان  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و داری ۶۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک بررسی علل اعتیاد جوانان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۱-۱- مقدمه ۲

۲-۱ – تعریف موضوع تحقیق و هدف آن ۴

۳-۱- اهمیت و انگیزه انتخاب موضوع ۵

۴-۱- فرضیات و متغیرها۶

۵-۱- قلمرو  مکانی و زمانی ۶

۶-۱- روش تحقیق ۷

۷-۱- روش جمع آوری اطلاعات ۷

۸-۱- تعریف نمونه و جامعه ۷

۹-۱- محدودیتهتای تحقیق ۷

۱۰-۱ – تعاریف و اصطلاحات خاص ۸

فصل دوم و سوم : ادبیات  تحقیق

۱-۲ – تعریف اعتیاد به صورت جامع ۱۱

۲-۲- تاریخچه  مواد مخدر در جهان و ایران ۱۲

۳-۲- نشانه‌های اعتیاد ۱۴

۴-۲- عوارض اعتیاد به مواد مخدر ۱۶

 

  الف ) عوارض جسمی  – روانی ۱۶

  ب ) عوارض اقتصادی و مالی ۱۷

  ج) عوارض فرهنگی – اجتماعی ۱۹

  د) عوارض معنوی ۲۰

۵-۲- عوامل اعتیاد ۲۲

  ۱) وراثت ۲۲

  ۲) لذت طلبی و هوسرانی ۲۳

  ۳) عدم آگاهی نسبت به عواقب خطرناک‌۲۴

  ۴) اضطراب، افسردگی و احساس پوچی۲۵

   ۵)غفلت  جوانی ۲۷

   ۶) عشق خودبزرگ بینی ۲۸

۶-۲ – عوامل اجتماعی و خانوادگی ۲۹

  ۱) معاشرت بالوسکان ناباب۲۹

  ۲) سابقه اعتیاد در خانواده ۳۰

  ۳) آشفتگی و نابسامانی در خانواده ۳۱

  ۴) از بین بردن  قبح و زشتی مساله ۳۱

 

۷-۲- عوامل اقتصادی ۳۳

  ۱) فقر و تنگدستی ۳۳

  ۲) ثروت زیاد و احساس بی نیازی ۳۴

  ۳) بیکاری ۳۵

  ۴) فاصله غیر متعارف طبقاتی ۳۷

۸-۲- عوامل سیاسی ۳۸

  ۱) دست استعمار ۳۸

۹-۲- درمان وابستگی جسمی۳۹

  ۱) قطع آنی ماده مخدر۳۹

  ۲) قطع نیمه تدریجی ماده مخدر ۳۹

  ۳) قطع تدریجی و منظم ماده مخدر ۴۰

۱۰-۲- درمان وابستگی روانی ۴۰

  – شیوه های درمان وابستگی روانی ۴۱

  ۱) روان درمانی فردی ۴۱

  ۲) روان درمانی گروهی ( گروه درمان ) ۴۱

 

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها  

۱-۴- روش تحقیق ۴۶

۲-۴- روش جمع آوری اطلاعات ۴۶

۳-۴- روش نمونه گیری ۴۷

۴-۴- نمونه پرسشنامه ۴۸

۵-۴- تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه ۵۰

۶-۴- متغیر مستقل و وابسته ۵۴

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵- نتیجه گیری ۵۶

۲-۵- سایر نتایج تحقیق ۵۶

۳-۵- پیشنهادات ۵۶

  ۱) پیشنهادات برای حل مشکل یا بهبود اوضاع ۵۶

 ۲) پیشنهادات برای محقق بعدی ۵۸

۴-۵- منابع و ماخذ ۵۹

منابع و ماخذ:

کارگر، محمدحسین، اعتیاد آتش هستی سوز، موسسه انتشارات امیر ۱۳۷۹

شهیدی،محمد حسنی، مواد مخدر امنیت اجتماعی و راه سوم، انتشارات
اطلاعات۱۳۸۲

پیر مرادی، سعید، اعتیاد به مواد مخدر در آئینه روابط خانوادگی، نشر همام سال ۱۳۷۸

آقاپور مقدم، سیدرضا، اعتیاد  « خو گرفتن به تریاک» و فراورده‌های و سیگار، نشر گیل ۱۳۵۸

کمیته فرهنگی  مبارزه با مواد مخدر، اعتیاد پرتگاه سقوط ، ۱۳۸۱

جزوات و نشریات مربوطه  و بولتن‌های خبری

استفاده از مشاهده  و تجارب شخصی

۱-۱- مقدمه :

هر چند شناخت و مقابله با تمامی آسیب‌های اجتماعی از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است اما شاید بتوان ادعا  نمود که هیچکدام از آنها به پیچیدگی اعتیاد، در اوضاع و احوال کنونی جامعه بشری نباشد استفاده نابجا و اعتیاد به مواد مخدر بلای خانمان برانداز و آتش هستی سوز  جوامع بشری است، آتشی که تا کنون صدها میلیون  انسان را در کام خود فرو برده است و صدماتی که بر پیکره جوامع انسانی وارد نموده است که هیچگاه قابل جبران نیست. برای خاموش کردن یا کم کردن گسترة این آتش، اقدامات شایسته و تلاشهای فراوانی صورت گرفته اما مع الاسف روز به روز دامنة آن گسترده تر شده است. به راستی آیامی‌توان در چنین وضعی سپر انداخت و آیه یاسی خواند و نظاره گر این صحنه دردناک بود؟

چهره اعتیاد هر چند زشت است و نفرت هر انسانی را برانگیخته می‌کند، فرد معتاد را باید در چهره یک بیمار نگریست و بیمار را باید مداوا و معالجه کنند، در این راه هم، نخستین گام اطلاع رسانی درست و علمی و آگاهی دادن به جامعه است.

آمار و ارقام هشدار دهنده هستند و ما را به هویستاری بیشتر می‌خوانند. بر اساس آمار دولتی تا کنون ۲ میلیون معتاد در کشور وجود دارد، اما برخی از صاحبنظران معتقدند این تعداد بین ۳ تا ۶ میلیون نفر است و با جرم بودن اعتیاد باعث فقدان برنامه ریزی مناسب برای مبارزه با این آسیب اجتماعی شده، و مشکل یک میلیون و ۲۰۰ هزار از این معتادین بسیار جدی و وخیم گزارش شده است.

اعتیاد به نظر شخصی بنده از هر نوع بیماری مانند، سرطان ، وبا و طاعون خطرناکتر و وحشتناکتر است چون فرد معتاد به هنگام نیاز همه شئونات اخلاقی را زیر پا می‌گذارد.

اعتیاد، نیروی کنترل و فرماندهی فرد را تصمیم‌گیری و اجرای هدف است را از او باز می‌ستاند و فرد را همانند یک وسیله بازی و ناپایدار بار می‌آورد که برابر کوچکترین حادثه و مشکل او را از پای در می‌آورد.

و خلاصه اینکه این مسئله را باید یک امر مهم قلمداد کنیم و برای ریشه کن کردن آن همه و همه اعم از دولت، مردم و فرد فرد جامعه باید این تلاش را در این عرصه انجام دهند، چون این اعتیاد اگر به شکل گسترده وسعت یابد می‌تواند ریشه هر مملکتی را که افراد موریف فروبخش کارای هر جامعه است را بخشکاند، به این امید روزی که جامعه و مملکت عزیزمان ایران آری از هر گونه وجود اعتیاد در بین مردم باشد تا بتوانیم جامعه ای سالم و پویا داشته باشیم به امید آنروز.

۲-۱- تعریف موضوع تحقیق و هدف آن

با نگاهی واقعی به مساله اعتیاد ودر میان جوانان به مواد مخدر و سوء مصرف آنها به راحتی در می‌یابیم که سوء مصرف مواد افیونی از قرنها پیش وجود داشته است و اکنون نیز ، تقریبا کشوری وجود ندارد که از گسترش و سوء مصرف این گونه مواد در امان مانده باشد.

اگر چه از دیرباز در تمام جوامع بشری سوء مصرف مواد افیونی به عنوان عادتی غیر اجتماعی و نامعقول تلقی شده اسا، اما با وجود این عدم مقبولیت، طبقات مختلف اجتماع با این مسئله بصورت جدی درگیر می‌باشند. به طوری که هم اکنون  مردان و زنان زیادی خصوصا از سنین نوجوانی تا میان سالی مواد مخدر مصرف می‌کنند و به آن وابسته شده‌اند ما در این تحقیق قصد و هدفمان این است که اطلاعات علمی روزی در خصوص نقش خانواده و بازی‌های مختلف خانوادگی در گرایش فرد به اعتیاد ، موضع گیری های مختلف خانواده هنگام آگاهی یافتن از اعتیاد عضو خانواده سبب و علل گرایش به بیماری است و در مراحل مختلف زندگی ، از خانواده‌های منشاء  گرفته تا زمان کودکی، بلوغ و بزرگسالی، ارتباطات پدر و مادر با فرزندان و نقش آن در اعتیاد فرزندان و مداخلات درمانی از دیدگاه روابط خانوادگی بپردازیم.

و بررسی دیگر عوامل موثر درگرایش به این بیماری، مانند، دوست، طلاق، اعتیاد پدر و مادر بپردازیم.

۳-۱- اهمیت و انگیزه انتخاب موضوع :

امروزه در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که بخش اعظم آن را جوانان و نوجوانان تشکیل داده اند و جوان‌ها ستون جامعه ونیروی سازنده هستند که می‌تواند جامعه‌ای را به اوج برساند. ولی متاسفانه مشاهده می‌شود که بیماری اعتیاد یکی از بزرگترین و وسیع ترین مشکلاتی است که امروزه گریبانگیر جوانان و افراد بسیاری زیادی را از مرد و زن و جوان و پیر درگیر کرده است .

انگیزه انتخاب این موضوع این می‌باشد،‌ که این معضل سبزرنگ امروز، تقریبا در  اکثر خانواده ها مشاهده می‌شود، و درصد کثیری از جوانان به این بیماری مبتلا هستند. من این موضوع را بدین خاطر انتخاب کردم تا با بحث و بررسی وتحقیق در این زمینه با بیان کردن عوامل ترک آن و علل پیشگیری آن بتوانم، به سهم کوچکی ذهن و چشم افراد را به این مرض روشن کرده و آنها را با این عوامل و علل آن آشنا سازم به امیدی که این بیماری ریشه کن می‌شود.

۴-۱- فرضیات و متغییرها:

فرضیه اول). اگر امکانات رفاهی افزایش یابد اعتیاد در بین جوانان کاهش می‌یابد.

م مستقل: امکانات رفاهی                        م وابسته: اعتیاد در بین جوانان

فرضیه دوم). اگر سطح فرهنگ جامعه افزایش یابد اعتیاد در بین جوانان کاهش می‌یابد.

م مستقل: سطح فرهنگ                        م وابسته: اعتیاد در بین جوانان

فرضیه سوم). اگر توجه خانواده بیشتر باشد پیدایش  اعتیاد در بین جوانان کاهش می‌یابد.

م مستقل: توجه خانواده                 م وابسته: اعتیاد در بین جوانان

فرضیه چهارم). اگر عدم امکان دسترسی به مواد مخدر افزایش یابد اعتیاد در بین جوانان کاهش می‌یابد.

م مستقل: امکان دسترسیم وابسته: اعتیاد در بین جوانان

متغیرهای ناخواسته : جدایی والدین – اعتیاد والدین – وضعیت اشتغال

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله اعتیاد
 • پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ
 • پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدر
 • مقاله پیشگیری از اعتیاد در محله ها
 • مقاله بررسی علل اعتیاد به مواد مخدر و قرص های روانگردان در دانش آموزان ، نوجوانان و جوانان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.