بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق
۱ـ مقدمه
۲ـ موضوع پژوهش
۳ـ فایده و اهمیت و هدف پژوهش
۴ـ فرضیه پژوهش
۵ـ هدف و فایده تحقیق
۶ـ تعاریف عملیاتی
فصل دوم:
۱ـ مقدمه
۲ـ پیشینه تحقیق
۱ـ بخش اول :
سلطه گر کیست؟ سلطه پذیر کیست؟
سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه روان تحلیلی
سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه فروید
سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه یونگ
سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه اریک فروم
سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه راسل
سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه آدلر
// // // هورنای
// // // ملانی کلاین
سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه آیسنگ
// // // مانس اشپربر
بخش دوم :
همرنگی و همنوایی اجتماعی و نقش آن در سلطه گری و سلطه
پذیری
متابعت و فرمانبرداری و نقش آنی
متابعت
همانند سازی
درونی کردن
توالی دام گستری
محظوری اخلاقی موفقیت
قدرت و ایدئولوژی قدرت تسلط
فصل سوم:
۱ـ روش و ابزار تحقیق
۲ـ جامعه آماری
۳ـ نمونه آماری
۴ـ ابزار (پرسشنامه)
فصل چهارم:
۱ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها
۲ـ محدودیت های پژوهش
۳ـ پیشنهادات
۴ـ فهرست منابع

فهرست منابع

۱ـ ارونسون ، الیوت ، روان شناس اجتماعی ، ترجه دکتر حسین شکر شکن ، انتشارات رشد ۱۳۶۸

۲ـ از کمپ ، استوارت ،‌روان شناس اجتماعی کاربردی ، فرهاد ماهر ،‌انتشارات آستان قدس ، ۱۳۶۹

۳ـ استوار آنتونی ، نسل کشی و انگیزه ویرانگری در استان ، ترجمه پروین بلورچی نشر روایت ، ۱۳۷۳

۴ـ اشپر بر ، مانس نقد و تحلیل جباریت ترجمه کریم قصیم انتشارات دماند ، ۱۳۶۳

۵ـ انکینسون ، هیلگارد ، زمینه روان شناسی ترجمه محمد نقی براهنی و دیگران انتشارات رشد ، ۱۳۷۲

۶ـ پروین لارنس ای ، روان شناسی شخصیت (نظریه تحقیق) ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور انتشارات رسا ، ۱۳۷۴

۷ـ دلاور ، علی روشهای آماری در روان شناسی و علوم تربیتی ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، ۱۳۷۶

۸ـ راسل ، برتراند . قدرت ، ترجمه نجف دریابندی ، انتشارات خوارزمی چاپ سوم ، ۱۳۷۱

۹ـ روشیلارو ، آن ماری . روان شناسی اجتماعی ،‌ترجمه سید محمد دادگران ، انتشارات مروارید ، ۱۳۷۱

۱۰ـ شلکتون و فلچر تفاوتهای فردی ، ترجمه یوسف کریمی و فرهاد جمهوری ، انتشارات فاطمی ، ۱۳۷۱

۱۱ـ نوشته جمعی از روان شناسان اجتماعی ، روان شناسی اجتماعی متون اساسی انگلیسی و آمریکایی ، ترجمه پرویز سرندی ، دانشگاه تبریز ، ۱۳۷۷

۱۲ـ شاملو ،‌ سعید مکتب ونظریه ها در روان شناسی ، انتشارات کهر ـ ۱۳۶۳

۱۳ـ شولتز ، ای پی شولتز ، تاریخ روان شناسی نوین ، ترجمه علی اکبر سیف و گروه مترجمان انتشارات رشد ، ۱۳۷۳

۱۴ـ فروم اریک ، جامعه سالم، ترجمه اکبر تبریزی انتشارات بهجت ، ۱۳۶۸

۱۵ـ فروم اریک ، داشتن یا بودن ، ترجمه اکبر تبریزی ،‌انتشارات مروارید ، ۱۳۶۱

۱۶ـ کریمی ، یوسف ،‌روان شناسی اجتماعی انتشارات پیام نور ، ۱۳۷۵

۱۷ـ کریمی ، یوسف ، روان شناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم ) انتشارات پیام نور ، ۱۳۷۴

۱۸ـ کوئل ، راین هارد ، مقدمه ای بر روان شناسی و جامعه شناسی فاشیثم ، ترجمه مسعود کریم نیا نشر اندیشه های نوین ۱۳۵۹

۱۹ـ گنجی ، حمزه ، آزمونهای روانی ، انتشارات آستان قدس ۱۳۷۷

۲۰ـ لامرد ، اندره وبریتوم ،‌فرانسوا ، مقدمه تحقیق در روان شناسی ، ترجمه حمزه گنجی ، نشر پنا افزار ، ۱۳۷۳

۲۱ـ هامزاریک ، پیرو راستین ، ترجمه فیروزه خلعت بری ، انتشارات شباویز ، ۱۳۷۲

۲۲ـ هورنای ، کارن ، تضادهای درونی ما ، ترجمه محمد جعفر مصفا ، انتشارات بهجت . ۱۳۷۳

۲۳ـ پایان نامه ، مقایسه میزان سلطه گری و سلطه پذیری در زنان و مردان ، نگارش صدیقه هاله صفرزاده دامغانی استاد راهنما : دکتر شمس اسفند آبادی ، سال تحصیلی ۷۷ـ۷۶

موضوع پژوهش

موضوع تحقیق عبارت است از بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل .

فایده و اهمیت و هدف پژوهش

اصطلاحات سلطه گری و سلطه پذیری کلماتی نیستند که ما بخواهیم به سادگی از آنها عبور کنیم . آنها همواره دو روی سکه هستند . به همان نسبت که ما در قدیم هیتلر ، ناپلئون ، نادر شاه و رضاخان را داشته ایم ، که با اعمال خشونت سعی در جلب و اطاعت و زورگویی به زیردستان بوده اند . امروزه نیز در قالب ها و به اشکال دیگری این مفاهیم را در زندگی روزمرة خود داریم .

ولی آنقدر گرفتار و دچار مشغله فکری هستیم که وجود آنها را به شرایط زمان و موقعیت مکانی ربط می دهیم . یا اینکه به سادگی از کنار آنها می گذریم .

چرا باید عده ای به خاطر مقام قدرت و فرمانبرداری و مادیات افاد دیگر را تحت سیطره خود بگیرند . آن هم به شکل غیر صحیح و اصولی آن ؟

و چرا باید افرادی خواسته های خود و عقاید خود را به خاطر نداشتن جایگاه ویژه ای که به آنها داده نشده سرکوب کرد و تن به اطاعت افراد بالا نسبت بدهند .

چگونه می توان رفتار فردی را تبین کرد که در مقابل بالا دستانش محجوب و سربه زیر ، متواضع و حرف گوش کن ، اما در مقابل زیر دستانش و یا همسرش دیکتاتوری است زورگو و خشن بررسی این که چه عواملی در میزان سلطه گری و سلطه پذیری انسانها نقش دارد و چه تفاوتی میان زنان شاغل از نظر سلطه گری و سلطه پذیری وجود دارند . مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است .

فرضیه پژوهش

میزان سلطه گری در زنان شاغل نسبت به زنان غیر شاغل بیشتر است .

تعریف متغیر

ویژگیهایی که پژوهشگران مشاهده و اندازه گیری می کنند متغیر نامیده می شود . واژه متغیر به ویژگی اطلاق می شود که بیش از یک ارزش به آن اختصاص داده می شود و تغییرات را از فردی به فردی یا از شی به شی دیگر نشان می دهد . متغیر را می توان به دوطبقه کمی و کیفی تقسیم کرد . متغیرهایی کمی به متغیرهایی اطلاق می شوند که از نظر مقدار یا ارزش متفاوت هستند و به صورت عدد نوشته می شود مانند : سن، متغیرهایی که از نظر کیفی متفاوت هستند و به صورت غیر عددی نشان داده می شوند متغیر کیفی نامیده می شوند نظیر جنس ـ رنگ مو متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش به عهده دارد به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم می شوند .

فصل اول : طرح تحقیق

تعریف اصطلاحات

سلطه گریDominance-Aauthoritarianism

قرارگرفتن در مرتبه بالاتر در نظامی از سلسله مراتب مبنی بر سلطه گری ، پدیده ای رایج است در جوامع انسانی و برخی گروه های حیوانی .

تعریف عملیاتی : سلطه گری خصلتی است که با مقیاس ۴ آزمون برن رویتر سنجیده می شود .                                 ( کسب حداکثر نمره)

سلطه پذیری :somission

قرارگرفتن درمرتبه پایین تری در نظامی از سلسله مراتب مبتنی بر سلطه گری

تعریف عملیاتی : خصلتی که بامقیاس ۴ آزمون سنجیده می شود (کسب نمره ، حداقل)

سادیسم :sadism

آزارگری ، انگیزه ای بیمارگون برای ایجاد درد و ناراحتی در دیگران .

مازوخیسم :Masochism

آزار طلبی ، گرایش بیمارگون به ایجاد درد در خود به دست خود یا دیگران .

اطاعت :Compliahce

گونه ای از نفوذ اجتماعی که در آن شخصی به ظاهر همنوایی نشان می دهد به منظور کسب پاداش و یا اجتناب از تنبیه ولی این لزوماً به معنی آن نیست که وی به عقاید ورفتاری که ابراز می کند اعتقاد دارد .

درون گرایی :

آنهایی که جهت گیری درونگرایی دارند به گوشه گیری علاقمند علاقه آنها بیشتر به اندیشه های خود معطوف است تا ارتباط برقرار کردن با دیگران .

برون گرایی :

آنهایی که جهت گیری برون گرایی دارند بیشتر به صورت رفتار اجتماعی به معاشرت با دیگران و علاقه به تماس با جهان خارج جلوه گر می شود تا غرق شدن در اندیشه های خود .

فصل دوم : ادبیات ، پیشینه تحقیق

بررسی مقایسه ای خصیصة سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

فصل دوم پژوهش مشتمل بر سه بخش می باشد . در بخش اول نظرات روانشناسان و مکاتب مخالف روان شناسی را که درمورد سلطه گری و سلطه پذیری بحث کرده اند آورده شده است .

در بخش دوم اصطلاحات و تعاریف مختلفی از روانشناسی اجتماعی که درمورد سلطه گری و سلطه پذیری شده است و به روشن شدن مطلب کمک می کند آورده شده است تا که ما دریابیم که یک فرد قدر طلب چگونه بردیگران تسلط می یابد و دیگر اینکه چگونه افرادی دیگر استقلال خود را از دست می دهند و سلطه او را قبول می کنند و دربخش سوم بر مروری از کارهای انجام شده عملی در این زمینه اختصاص دارد .

بخش اول : { از فصل دوم}

سلطه گر کیست ؟ سلطه پذیر کیست ؟

سلطه گرایی یکی از خصوصیت های شخصیتی است که از زمان پژوهش کلاسیک { آدورنوـ فرانکل ـ نرونشویک ـ لونیسون و سان فورد ۱۹۵۰} تاکنون به دفعات مورد مطالعه قرار گرفته است .مروی چری و بیرون (۱۹۷۷) در مطالعات مربوط به این میدان نشان می دهد که چگونه تجلیات رفتاری خصوصیت شخصیتی سلطه گرا به موقعیتی مربوط که در آن فرد در تعامل است .توصیفی که وارلا (۱۹۷۱) از شخصی سلطه گر دارد را می توان به عنوان تعریف سنتی این شخصیت به حساب آورد . {وارلاـ ۱۹۷۱}

نوعی شخصیت است که خصوصیت آن عبارت است از وجود نگرشهای بسیلر شدید و تنبیهی در مورد اقلیتهای شخصی ، همراه با چاپلوسی از مرجع بالاتر .

فرد سلطه گر همچنین نسبت به ابهام ناشکیباست… هر چیز را بر حسب سیاه و سفید خوب یا بد می بیند مناسبتهای بین مردم را بیشتر بر طبق منزلت و سلسله مراتب می بیند تا دوستی ، نسبت به ایده های دیگران ناشکیباست . اغلب بطور پاتولوژیک متوجه امور سکی است . اما اغلب چنین علایقی راواپس می زند .۱ وارلا نشان داده است که یک تساوی چگونه می تواند از ارزیابی میزان سلطه گرایی افراد مشخص در طرح موقعیتهای ترغیبی استفاده کند .۲{استوارات ـ ۱۳۶۹}

توصیفی که اریک هافر از شخص سلطه پذیر دارد این گونه است .

مردمی که زندگی آنها بی ثمر و عاری از ایمنی است . بیش از مردم خود بسنده ومتکی به نفس به فرمانبرداری تمایل نشان می هند . از نظر افراد ناکام ، آزادی از مسئولیت ، جالب تر از آزادی از محدودیت است . آنها مشتاقانه طالب معامله پایاپای ، تقدیم استقلال خویش را در برابر آسودگی از سنگینی اراده کردن ، تصمیم گرفتن و مسئول شکست محتوم بودن است .{اریک ـ۱۳۷۱}

آنها از روی میل عنان زندگی خویش را به دست کسانی می سپارند که برنامه ریزی ، فرماندهی و بر دوش کشیدن تمام مسئولیتها را می پذیرند . چرا که افرادی که زندگی خود را ضایع و باطل شده می بیند، بیش از آزادی طالب برادری و برابری هستند . شوق به برابری تا حدی با اشتیاق به گمنامی یکی است به این معنی که شخصی حکم یک تار را پیدا می کند که با تارهای بی شمار دیگر پیرامون را به وجود می آورد . تاری که از سایر تارها قابل تمیز نیست در این صورت هیچ کس نمیتواند روی ما انگشت بگذارد و ما را با سایرین مقایسه کند و پست تربودن ما را از سایرین درمعرض دید بگذارد … { همان منبع ـ۱۳۷۱}

افراد بیش از حد خودخواه به ویژه مستعد ناکامی هستند . افراد ناکام بیشتر از آن جهت نسبت به رهبر خود وفا دارند که وی آنها را از آن وجود ناخواسته خود دور می نماید و…

تسلیم شدن را به اراده رهبران وسیله ای در راه رسیدن به هدف نیست . اما نوعی توفیق است . ناکامی ما وقتی که بسیار داریم و بیشتر می خواهیم افزون تر از زمانی است که هیچ نداریم و اندکی می خواهیم . هنگامی که برای تجملات در تلاش هستیم شجاعتی بیشتر از زمانی داریم که در پی ضروریات زندگی تکاپو می کنیم … تهیدستانی که در آستانه گرسنگی به سر می برند و زندگی با هدفی که دارند درگیر شدن در تلاشی نومیدانه برای بدست آوردن خوراک و سر پناه ، هدفهایی آنی وواقعی هستند .{ همان منبع ـ۱۳۷۱}

به خواب رفتن با نعده پر، یک پیروزی است . وقتی که افراد از طلوع تا غروب برای بخور و نمیر جان می کنند . هیچ غمی را تسکین نمی دهند وهیچ رویایی در سر نمی پرورند …. وقتی تهیدستی قابل تحمل است ، یعنی زمانی که اوضاع چنان بهبود یابد که کمال مطلوب تقریباً دست یافتنی است نارضایتی احتمالاً به اوج خود می رسد . رنجوری انسان دردناک تر است که با التیام نزدیک شده باشد … افراد حقیر و فقیر هم با وحشت از جهان اطراف خود زندگی می کنند و پذیرای تغییر نیستند . وقتی که سرما و گرسنگی در یک قدمی ما قرار دارد ، زندگی شکل خطرناکی را به خود می گیرد . بنابراین نوعی محافظه کاری ناشی از بیچارگی وجود دارد که درست به اندازه محافظه کاری اغنیاء در تداوم نظم اجتماع اثر دارد .۱ {اریک ـ ۱۳۷۱}

سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه روان تحلیلی۱ {وارا ۱۹۷۱،ص۲۸۹}

۲ ازکمپ، استوارات ، روانشناسی اجتماعی کاربردیوترجمه فرهاد ماهر ، انتشارات استان قدس رضوی۱۳۶۹ـ ص۵۶۵

۱ هافر . اریک .پیرو راستین ـ ترجمه فیروزه خلعت بری ـ انتشارات شباویز.۱۳۷۱ص۴۰۰الی۸۵و۱۹۶الی۲۰۰

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه بررسی مقایسه اعتماد به نفس زنان شاغل و زنان غیرشاغل
 • مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی
 • مقاله نقش زن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مسلمان
 • مقاله بررسی موانع حضور زنان در تصمیم گیریها و مشارکت های مدیریتی شهر تهران
 • تحقیق مشارکت سیاسی زنان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.