بررسی مقایسه ی بهداشت روانی در زنان ومردان شاغل


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی مقایسه ی بهداشت روانی در زنان ومردان شاغل مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی مقایسه ی بهداشت روانی در زنان ومردان شاغل نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول ، موضوع پژوهش
مقدمه ۲
بیان مسئله ۴
موانع اشتغال زنان ۸
۱-موانع اجتماعی ۸
۲-موانع آموزشی ۸
اهمیت موضوع ۱۰
اهداف تحقیق ۱۱
اهداف جزئی ۱۱
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ۱۲
تعریف عملیاتی بهداشت روانی ۱۲

فصل دوم : پیشینه پژوهش
تحقیقات داخل کشور ۱۵

فصل سوم : روش تحقیق
پایایی پرسشنامه ۱۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها ۲۱
۱-۴-آمار توصیفی ۲۱
۱-۱-۴-توصیف وضعیت پاسخگویان براساس جنسیت ۲۱
۲-۱-۴-توصیف وضعیت تحصیلی پاسخگویان ۲۲
۳-۱-۴-توصیف وضعیت سابقه اشتغال پاسخگویان ۲۳
۴-۱-۴-توصیف وضعیت سنی پاسخگویان ۲۴
۲-۴-آمار استنباطی ۲۶
۱-۲-۴-بررسی سوال اول پژوهش ۲۶
۲-۲-۴-بررسی سوال دوم پژوهش ۲۸
۳-۲-۴-بررسی سوال سوم پژوهش ۳۰

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری ۳۲
منابع و ماخذ ۳۴

منابع و ماخذ :

۱-امیریان ، سید جواد (۱۳۸۰) . بررسی وضعیت بهداشت روانی در گروهی از دانش آموزان پسر و دختر پیش دانشگاهی شیراز پایان نامه دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز .

۲-بیان زاده ، سید اکبر و همکاران (۱۳۸۷) . بررسی وضعیت سلامت روانی کارکنان یک مجتمع صنعتی . فصلنامه اندیشه و رفتار سال چهارم شماره ۴ .

۳-بیابانگرد ، اسماعیل (۱۳۸۷) . روش های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان . چاپ پنجم . تهران : انتشارات انجمن اولیا و مربیان .

۴-پور نقاش تهرانی، سعید (۱۳۸۱) . کار و بهداشت روانی . فصلنامه علمی – پژوهشی اصول بهداشت روانی . سال چهارم شماره ۱۴-۱۳٫

۵-حسن شاهی ، محمد مهدی (۱۳۸۶) . بررسی ارتباط راهبردهای مقابله با استرس و سخت رویی بر سلامت روان و دانشجویان دانشگاه ارسنجان . چکیده مقالات همایش ملی روانشناسی ۱۶و۱۷ آبان ماه ۱۳۸۶ .

۶-خبر ، محمد و شیخ الاسلامی ، راضیه (۱۳۸۱) مقایسه ابعاد سلامت عمومی در بین دانش آموزان مراکز آموزشی تیزهوشان و عادی شیراز .

۷-رئیسی ، پوران و جهانبانی ، عفت (۱۳۸۲) . چگونگی عملکرد مدیریت برنامه بهداشت روان در شبکه های بهداشت و درمان استان خوزستان ، فصلنامه اندیشه و رفتار . سال نهم ، شماره ۲ .

۸-شاملو ، سعید (۱۳۸۱) . بهداشت روانی ، تهران ، انتشارات رشد .

۹-عباسی ، علی و همکاران (۱۳۸۰) بررسی سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج .  نشریه طب و تزکیه شماره ۴۳ .

۱۰-علویون ، سید محمد رضا (۱۳۸۱) . کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی کار . تهران : انتشارات روشنگران و مطالعات زنان .

۱۱-گنجی ، حمزه (۱۳۲۱) . بهداشت روانی . تهران : انتشارات ارسباران .

۱۲-یعقوبی ، حمید (۱۳۷۶) . بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان . مجله دانشکده پزشکی گیلان ، سال هفتم شماره ۲۸ و ۲۷ .

۱۳-یوسفی ، محمد حسین و همکاران (۱۳۷۶) بررسی سلامت روانی دانش آموزان دبیرستانهای شهر سنندج . نشریه دانشگاه علوم پزشکی سال چهارم شماره ۱ .

مقدمه

            روان شناسی علم تحقیق در رفتار موجودات زنده و به ویژه در تفکر ، احساس و رفتار بشر است . به همین دلیل از چندی پیش روان شناسان علاقه شدیدی نسبت به مشکلات عملی که برای افراد بشر پیش می آید و راه حل هایی که می توان برای آنها پیشنهاد داد ، پیدا کردند . منظور روان شناسی ، علاوه بر پیشرفت علمی و صنفی ، بهبود بخشیدن به زندگی انسان نیز هست . این علاقه روز افزون روان شناسان به مسائل روزمره و علمی بشر موجب شده است که دانش ما در افراد ، به ویژه کسانی که دچار مشکلات روانی هستند  به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد . عدم سازش و وجود اختلالات رفتار در جوامع انسانی بسیار مشهود و فراوان است .

           در هر طبقه و صنفی و در هر گروه و جمعی اشخاص نامتعادلی زندگی می کنند . بنابر این در مورد همه افراد ، اعم از کارگر ، دانش پژوه ، پزشک ، مهندس ، کشاورز ، استاد دانشگاه و … ، خطر ابتلا به ناراحتی های روانی وجود دارد . به عبارت دیگر هیچ فرد انسانی در برابر امراض مصونیت ندارد . البته دانستن اینکه هر شخصی ممکن است گرفتار ناراحتی روانی شود  ، خود به خود کافی نیست ؛ زیرا بهداشت روانی تنها منحصر به تشریح علل اختلالات رفتار نیست ، بلکه هدف اصلی آن پیشگیری از وقوع ناراحتی هاست . پیشگیری به معنای وسیع آن ، عبارتست از به وجود آوردن عواملی که مکمل زندگی سالم و طبیعی است ، به علاوه ی درمان اختلالات جزئی رفتار ، به منظور جلوگیری از وقوع بیماری های شدید روانی (شاملو، ۱۳۷۸).

            نشانه ها [۱] ، یافته های عینی هستند که متخصص بالینی مشاهده می کند مثل عواطف محدود و کندی روانی – حرکتی. علائم [۲] ، تجارب ذهنی توصیف شده توسط بیمار هستند مثل خلق افسرده و کاهش نیرو . نشانگان [۳] گروهی از علائم و نشانه ها است که تواماً به صورت یک حالت قابل شناخت ظاهر می شوند و ممکن است نسبت به یک بیماری یا اختلال جنبه  که اختصاصی کمتری داشته باشند اکثر اختلالات روانی درواقع نشانگان هستند . روانپزشکی ممکن است از علل متعددی ناشی شود به همین دلیل طرحی برای طبقه بندی علل ضروری است برخی علل اختلالات روانی را به دو دسته تقسیم کرده اند :

۱-علل جسمانی یا محیط داخلی : شامل عوامل ارثی ، مادرزادی ، شرایط فیزیکی و فیزیولوژیکی بدن

۲-علل محیطی یا محیط خارجی : شامل عوامل جغرافیایی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ، عفونت ، مسمومیت ، ضربه و فشار روانی و … یکی ازعلل اختلالات روانی عوامل محیطی – اجتماعی می باشد . سنن یک فرهنگ ممکن است ایجاد مشکل نماید به ویژه اگرفرد به محیط دیگر مهاجرت نموده و در فرایند جذب آن قرار گرفته باشد(با حجب الماسی ، ۱۳۸۵) .

 بیان مسئله

           معیار اصلی قضاوت درباره ی بهداشت روانی شخص این است که او بتواند با محیط خود مبادلات هماهنگ داشته باشد. انسان سالم این توانایی را دارد که به  طور دائم به دنبال رفع نیازهای خود برود و در محیط به جستجو بپردازد . برای رسیدن به این هدف او همکاری دو عنصر حیاتی نیاز دارد : شخص و محیط .  اگر خود شخص را کنار بگذاریم هر چه دراطراف باقی می ماند محیط محسوب خواهد شد. بنابراین ، برای هر شخص محیط های مختلفی وجود دارد . خانواده ، مدرسه ، محیط کار ، محل سکونت و … می توان عوامل تشکیل دهنده ی محیط کار را به دو گروه عمده تقسیم کرد : عوامل فیزیکی و انسانی . عوامل فیزیکی عبارتند از ابزار ها ، دستگاه ، وسایل رفت و آمد ، گرما و سرما ، وسایل ایمنی ، سروصدای محیط ، آلودگی هوای محیط کار ، خطرات احتمالی ناشی از کار با وسایل برنده و غیره عوامل انسانی عبارتند از : شخصیت ، نگرش ، ادراک ، اسناد و تعارض های بین افراد یا گروه ها . شخصیت ، یعنی مجموعه صفاتی که همیشه با فرد هستند و موجب تمایز او از دیگران می شوند . شخصیت از صفات یا ویژگی ها مختلف تشکیل می شود برخی از این ویژگی ها درمحیط کار نقش مهمی دارند و اگر متناسب با کار باشند ، بهداشت روانی شخص تضمین خواهد شد .  در میان انواع مختلف صفات شخصیتی می توان عزت نفس ، منبع کنترل ، درون گرایی ، برون گرایی ، جزمی اندیشی ، اثر بخشی شخصی ، نیاز به قدرت و شوق خطرکردن را نام برد . دارندگان این صفات یا هرچیز دیگر بهتر است به چه کاری مشغول باشند یا محیط کاری چگونه با او رفتار بشود تا هم تولید بهتری داشته باشند و هم از نظر سلامتی آسیب نبیند ؛ مثلاً کسانی که شوق خطرکردن ندارند نباید کارهایی انجام دهند که در آنها رقابتهای سخت وجود دارد . نگرش یعنی ، احساس مثبت یا منفی نسبت به یک شخص یا یک شی . بنابراین کارگر یا کارمند اگر نسبت به محل کار خود یا سازمانی که در آنجا کار می کند نظرمنفی داشته باشد از کار خود رضایت نخواهد داشت و نارضایتی از کار مانع همانند سازی با سازمان خواهد شد و در نتیجه هم به خود و هم به سازمان ضرر خواهد زد . چون رضایت از کار برای کارفرمایان خیلی مهم است و رضایت از کار نیز تحت تاثیر نگرش ها قرار می گیرد ، بنابراین ، کارفرمایان باید نگرش کارکنان را ، به گونه ای درجهت مثبت تغییر دهند . پیامدهای رضایت از کار عبارتند از : تولید بالا ، کیفیت خوب و غیبت نکردن کارکنان . درتغییر نگرش ها با روش قانع سازی ، باید قانع کننده متخصص ، پیام تشویق آمیز و قانع شونده در وضعیت روانی خوبی باشد . ادراک یعنی ، محرک های بیرونی را گرفتن و سازمان دادن . ادراک یعنی تفسیر آن چه در محیط اتفاق می افتد . بنابراین ادارک ، رفتار را در مقابل رویدادهای محیط تعیین می کند . اگربرداشت اولیه مثبت باشد ، کارگر یا کارمند با علاقه کار خواهد کرد . اسناد یعنی ، به دنبال علت یا علت های رفتار خود ودیگران گشتن . فرایند اسناد مخصوصاً در ارزشیابی بازده کارکنان به وسیله ی کارفرمایان بیشتردخالت می کند . اگر کارفرما معتقد باشد که علت کمی تولید کارکنان از عوامل درونی نشات می گیرد ، آنها را به تنبلی متهم خواهد کرد ؛ اما اگر علت کمی تولید را به عوامل بیرونی نسبت دهد ، در ان صورت به فکر رفع نواقص موجود در سازمان خواهد افتاد . به رغم همه این پیش بینی ها و در نظر گرفتن شخصیت ، ادراک ، اسناد و دیگر عوامل موثر بر کار ، بازهم بین کارکنان تعارض هایی به وجود می آید . وقتی دو فرد یا گروه درباره هدف ها ، انتظارها و نقش ها اختلاف پیدا می کنند ، انواع مختلف تعارض ها به وجود می آیند :

            درون –فردی ، بین افراد ، درون گروهی ، بین گروه ها . برای مقابله با تعارض ها ، راهبردهای مختلفی وجود دارد که به موقعیت تعارضی و استعدادهای مدیران برای مقابله با آن وابسته است . مدیران در صورتی که بخواهند تعارض را به بهترین شیوه ممکن حل کنند و از آن بهره بگیرند ، باید علت های آن را تحلیل نمایند . درواقع حل صحیح تعارض ها می تواند کلید موفقیت سازمان باشد (گنجی ،۱۳۷۶).

توجه به محیط های شغلی وشرایط کاری و کارگری در دهه های اخیر به منظور بالا بردن کیفیت کار حفظ سلامت و بهداشت کارکنان به منظور بهره گیری بیشتر و بهتر از تجارت کارکنان مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است . نیروی کار ، بخش بزرگی ازجمعیت کشور را تشکیل می دهد  وپرداختن به بهداشت روانی سازمان ها می تواند از اولویت به شمار آید چرا که سالم سازی شرایط کار به منظور سالم سازی نیروی کار و نیروی کاری سالم باعث پیشرفت جامعه است . از آنجا که فرایند تولید نیروی  انسانی ناسالم و پریشان حال بخشی از آفات سازمانی است ، به همین دلیل هیچ پدیده ای به اندازه سلامت روانی برای کارمندان دارای اهمیت نمی باشد . بنابراین برنامه ریزی تامین بهداشت روانی کارکنان از سوی به سلامت روانی – اجتماعی کارکنان و از سوی دیگر به اهداف توسعه صنعتی و تولید بهتر کمک می کند . بررسی های انجام شده بر این موضوع تاکید داشته که افرادی که تحت تاثیر استرس زیادی قرار دارند بیشتر دچار بیماری می شوند و از سلامت روانی کمتری برخوردارند ، برای نمونه کوپر و ساترلند[۴] (۱۹۷۸) دریافتند که وضعیت سلامت روانی کارکنان صنایع نفت امریکا با جمعیت عمومی نامناسب تر و به ویژه اضطراب این افراد به گونه معنی داری بالاتر بوده است (بیان زاده ، ۱۳۷۸).

هر فردی به اهمیت و نقش عوامل زندگی انسان آگاه است و زندگی بدون عواطف و سلامت روحی و روانی ، تیره و مکانیکی خواهد بود . از طرف دیگر سلامت روانی و عقلی تشخیص شخص به سلامت عاطفی او بستگی دارد و افراد نسبت به خود و دیگران ، اوضاع اجتماعی و به طور کلی زندگی او چگونگی رشد و تکامل عواطف متاثر می شود . عدم ارضاء احساسات و تمایلات عاطفی به طریق معقول ، فرد را از لحاظ روانی با مشکلاتی مواجه می کند . بدون شک سلامت روانی نقش مهمی در تضمین ، پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می کند (فخرایی ، ۱۳۷۷).

          ساختار جامعه ایران تا دوره قاجاریه  ساختی سنتی – مذهبی بود و افراد پایبند آداب و رسوم سنن ملی و شعایر مذهبی بودند و این دنباله ساختی بود که در دوره صفویه به وجود آمده بود . موقعیت زنان در سراسر ایران یکسان نبود و بر حسب وضع محل و عرف و عادت و سنن محلی مختلف متفاوت بود به طور کلی زنان از منزلت و موقعیت پایینی برخوردار بودند و فعالیت آنان به فرزند آوردن و انجام کارهای خانگی و گاهی کشاورزی و نساجی محدود می شد و زنان در خارج از خانه مسئولیتی نداشتند . در دوره قاجاریه ارتباط وسیع تر ایران با تمدن صنعتی غرب باعث تغییر در ساختار اجتماعی – اقتصادی جامعه و در نتیجه دگرگونی در زندگی و موقعیت اجتماعی زنان پایتخت و شهرهای بزرگ گردید ولی در تغییر زندگی زنان ایلات و روستا ها نیز بدون تاثیر نبود .

زیرا توسعه سرمایه داری اروپایی سبب شد تا ایران وارد بازار جهانی شود . پیدایش تقاضاهای فراوان برای تولیدات کشاورزی و صنایع دستی ، به ویژه گلیم که توسط زنان این مناطق به صورت ابتدایی ، تهیه می شد روش زندگی آنها را تا حدودی تحت تاثیر قرار داد . با این وصف مشارکت در تولید ، قدرت آنها را در خانواده بیشتر کرد و میزان جدایی دنیای زنان را از مردان کاهش داد . اشتغال زنان به انواع فعالیت ها به معنای برابری حقوق اجتماعی زن و مرد در این دوره نبوده است . یکی از بزرگترین  وقایع ایران در قرن اخیر انقلاب مشروطیت بود که قانون اساسی آن در ۱۴ ذیقعده سال ۱۳۲۴ هـ. ق  ، امضای مظفرالدین شاه تحول عظیمی در شوون سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ایران از جمله در وضع زنان این سرزمین به وجود آورد . اصل هشتم قانون اساسی اهالی مملکت ایران را در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق اعلام کرده بود . در مورد تقسیم مشاغل میان زنان و مردان در ایران برای کل کشور اطلاعات دقیقی در دست نمی باشد  ولی اطلاعات موجود مربوط به شاغلان رسمی زن در وزارتخانه و موسسات مشمول  قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۶۴ نشان می دهد که سهم عمده ای  از این شاغلان یعنی ۵/۴۵ درصد زنان در بخش آموزشی فرهنگی به کار اشتغال دارند پس از آن بخش اداری مالی در رتبه دوم قرا دارد . به طوریکه در حدود ۹۸ درصد از کل زنان شاغل در این دو بخش اشتغال دارند و درمشاغل فنی – مهندسی و خدمات فنی ، حرفه ای و کشاورزی کمتر تمرکز یافته اند(علویون ، ۱۳۸۱) .

 اهمیت موضوع :

             نیروی انسانی کارآمد و با انگیزه و برخوردار از سلامت روانی و مسئول اعمال خویش بزرگترین سرمایه و پویاترین بخش هر سازمان را تشکیل داده و مهره ی اصلی در راستای تحقق اهداف هرسازمان است و در واقع توسعه یافتگی هر سازمان ، معلول این نیروی عظیم می باشد . نیروی انسانی کارآمد و باانگیزه نیرویی است که زمینه ای از علایق و پیوندهای روحی را با  شغل خویش داشته و علی رغم همه کمبودها و موانع از انگیزه ای والا جهت پیشرفت درعملکرد برخوردار بوده و از سلامت روانی نیز برخوردار باشد . و نیز دارای هسته کنترل منطقی ، حوادث و رویدادهای اطراف خود باشند . ماتسون و ایوانویچ [۵] (۱۹۸۷) تخمین زده اند که استرس باعث بیش از نیمی از موارد غیبت های کاری ۴۰% از موارد انتقال کارکنان و ۵% کل میزان از دست دهی بهره وری می باشد .

فارلی [۶] (۱۹۹۱) در یک مطالعه در زمینه بیکاری و تاثیر آن بر بهداشت روانی افراد که بر روی ۳۹ نفر که شکل خود را از دست داده بودند اجرا کرد (پور نقاش تهرانی ، ۱۳۸۱).

 اهداف تحقیق :

هدف کلی :

هدف پژوهش حاضر مقایسه بهداشت روانی در زنان و مردان شاغل آموزش و پرورش ناحیه ۱ شیراز می باشد .

اهداف جزئی :

۱-مقایسه بهداشت روانی در زنان شاغل با مدارک تحصیلی مختلف

۲-مقایسه بهداشت روانی در مردان شاغل با مدارک تحصیلی مختلف

۳-مقایسه بهداشت روانی درزنان با سوابق خدمت مختلف

۴-مقایسه بهداشت روانی در مردان با سوابق خدمت مختلف۱-signs

2-symptoms

3-syndrome

1-cooper. satherind

1-matteson and ivancevich

1-farley

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق عوامل موثر در بهداشت روانی دانش آموزان و اعتماد به نفس
 • مقاله بهداشت روانی دانش آموزان
 • تحقیق بررسی رابطه اعتقاد به آموزه‌های مذهبی اسلام و هوش هیجانی دانشجویان
 • تحقیق بررسی رابطه ی بین بهداشت روانی و موفقیت زندگی کارمندان
 • تحقیق بررسی رابطه بین بهداشت روانی و رضایت شغلی معلمان مقاطع مختلف تحصیلی
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.