بررسی نحوه بیمه باغات در استان خراسان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

فهرست مطالب

عنوان

چکیده…………………………………………………………………………………………….. ۲

مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ۳

اهداف……………………………………………………………………………………………. ۴

پیشینه نگاشته ها…………………………………………………………………………………… ۵

روش تحقیق………………………………………………………………………………………. ۹

وضع تولید میوه در کشور…………………………………………………………………………. ۱۰

تعاریف و شرایط عمومی بیمه باغات……………………………………………………………….. ۱۲

نحوه بیمه باغات………………………………………………………………………………….. ۱۴

محاسبه درصد خسارت (افت کمی- افت کیفی) محصول باغ…………………………………………… ۲۰

محاسبه درصد نهایی خسارت محصول……………………………………………………………… ۲۲

غرامت قابل پرداخت………………………………………………………………………………. ۲۳

نتایج……………………………………………………………………………………………… ۲۵

ضمائم……………………………………………………………………………………………. ۲۶

منابع…………………………………………………………………………………………….. ۳۴


چکیده:

با توجه به نقش و اهمیت بیمه در فعالیتهای تولیدی و تجاری و توجه سرمایه گذاران به آن و عدم آشنایی و آگاهی کافی اغلب کشاورزان و باغداران نسبت بیمه محصولات کشاورزی و باغی، نحوه بیمه باغبات در سال زراعی ۸۱-۸۰ مورد ارزیابی قرار گرفته است.

اطلاعات و آمار مورد نیاز برای این مطالعه از صندوق بیمه محصولات کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی گرفته شده است. در این مطالعه به ارزیابی و بررسی مختصر بعضی از فرم های بیمه نامه پرداخته شده و همچنین محاسبات درصد خسارت و غرامت پرداختی مورد توجه قرار گرفته است.

در سال زراعی ۸۱-۸۰ سطح زیر کشت باغات شهرستان مشهد بصورت کشت آبی، ۱۳۷۸۶ هکتار می باشد و سطح باغات تحت پوشش بیمه در این سال زراعی ۴۰۱ هکتار می باشد. یعنی ۹/۲ درصد باغات بیمه شده اند. با توجه به نتایج حاصله عدم استقبال از بیمه محصولات ناشی از پائین بودن نرخ غرامت پرداختی و بالا بودن نرخ حق بیمه و همچنین عدم آگاهی کافی بسیاری از باغداران از بیمه و مزیت های آن باشد.

 

مقدمه

همواره فعایتهای تولیدی کشاورزی باریسک همراه بوده و می باشد. تغییرات شرایط تولید و نرخ بالای ریسک در این بخش سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین شرایط اقلیمی و اقتصادی، تولید در بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد. نوسانات قیمتی در بازار محصولات کشاورزی، افزایش عرضه محصولات و حاشیه بازاریابی ناکارا، همچنین بروز خشکسالی ها، آفات ، بیماریها و شرایط غیر قابل پیش بینی آب و هوایی درآمد کشاورزان را به مخاطره می اندازد. به جهت تامین درآمد مطمئن، جهت کشاورزان و باغداران، راهکارهای متعددی در بخش کشاورزی توسط سیاستگذاران این بخش ارائه شده است. بیمه محصولات کشاورزی یکی از چندین راه حصول اطمینان جهت تولید در بخش کشاورزی می باشد.

امروزه بیمه در سراسر فعالیتهای تجاری و تولیدی مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته و اهمیت و نقش خود را نشان داده است. در بخش کشاورزی نیز به دلیل بروز شرایط غیر قابل پیش بینی، بیمه یکی از راهکارهای مهم محسوب می شود.


اهداف:

هدف کلی:

-بررسی نحوه بیمه باغات در استان خراسان

اهداف جزئی:

-بررسی ارتباط بین نوع بیمه محصولات با درصد استقبال کشاورزی به بیمه

–             بررسی نحوه محسبات درصد خسارت بر اساس پارامترهای مورد نظر صندوق بیمه محصولات کشاورزی

-بررسی نحوه دریافت غرامت توسط کشاورز از صندوق بیمه محصولات کشاورزی


پیشینه نگاشته ها :

ترکمانی ،جواد (۱۳۷۶)درمطالعه ای به بررسی تاثیر بیمه به کارایی فنی و ریسک گریزی کشاورزان منطقه کوار پرداخته است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که میانگین کارائی فنی درگروه بیمه شده بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از گروه بیمه نشده است که میانگین کارائی فنی این گروهها به ترتیب ۰۸/۷۳و ۰۹/۶۵درصد برآورد گردیده است داده ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله دربهار ۷۵ جمع آوری شده است. برای تعیین شاخص های کارایی فنی وضرائب ارو-پرات بهره برداران بیمه شده وبیمه نشده از تابع “تولید مرزی تصادفی” و “معادل قطعی متحمل برابر” استفاده شده است.

تخمین وتحلیل ضرائب ارو-پرات بهره برداران نشان داد که هرچند مقدار آن درگروه بیمه شده درمقایسه با گروه دیگر کمتر است ولیکن تفاوت بین دو گروه معنی دار نیست. به نظر وی عدم آشنایی با مفهوم و اهداف بیمه، عدم سهولت دسترسی برای بیمه شدن، عدم اطمینان به دریافت سریع خسارت، تاخیر در بازرسی مزارع آسیب دیده عدم دریافت غرامت مناسب ومشکلات اداری از عمده ترین نقائص بیمه کنونی در نقطه نظر بهره برداران مورد مطالعه است.

30,000 ریال – خرید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.