تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسئله
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق
۱-۴- فرضیه‌های تحقیق
۱-۵- تعاریف علمیاتی
فصل دوم- مبانی نظری تحقیق
۲-۱- سیر تکاملی حسابرسی در جهان
۲-۲- پیدایش حسابرسی در ایران
۲-۳- مبانی نظری تقاضا برای حسابرسی صورتهای مالی
۲-۳-۱- تضاد منافع
۲-۳-۲- پیامدهای اقتصادی با اهمیت
۲-۳-۳- پیچیده بودن موضوعات اقتصادی
۲-۳-۴-عدم دسترسی مستقیم
۲-۳-۵- فرضیه نظارت
۲-۳-۶- فرضیه بیمه
۲-۳-۷- فرضیه اطلاعات
۲-۴- تعریف حسابرسی
۲-۵- مسئولیت حسابرسی و انتظارات استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی
۲-۶- استکالات ناستی از قبول صورتهای مالی حسابرسی نشده
۲-۷- استانداردهای حسابرسی
۲-۸- گزارش حسابرسی
۲-۸-۱- عنوان
۲-۸-۲- مخاطب گزارش
۲-۸-۳- بند مقدمه
۲-۸-۴- بند دامنه رسیدگی
۲-۸-۵- بند اظهار نظر
۲-۸-۶- تاریخ گزارش
۲-۸-۷- گزارشهای تحویل شده
۲-۸-۷-۱- انحراف از استاندارهای حسابداری
۲-۸-۷-۲- محدویت در دامنه رسیدکی
۲-۸-۷-۳- ابهام
۲-۸-۷-۴- تأکید بر مطلب خاص
۲-۸-۸- اظهار نظر متفاوت
۲-۹- بورس اوراق بهادار تهران
۲-۹-۱- تاریخچه
۲-۹-۲- تحوه تأمین اطلاعات
۲-۹-۳- نحوه نظارت
۲-۹-۴- اظهار نظر حسابرسی توقف فعالیت شرکتها در بورس
۲-۱۰- پیشینه پژوهشهای انجام شده در جهان
۲-۱۱- پیشینه پژوهش در ایران
فصل سوم- روش تحقیق
۳-۱- جامعه آماری
۳-۲- روش نمونه‌گیری
۳-۳- روش اجرای تحقیق
۳-۳-۱- سود غیر عادی سهام
۳-۳-۲- خطای پیش‌بینی سود هر سهم
۳-۳-۳- ضریب پاسخ سود
۳-۴- روشهای جمع آوری اطلاعات
۳-۴-۱- روش کتابخانه
۳-۴-۲- روش میدانی
۳-۵- روش آزمون فرضیه‌های تحقیق
۳-۶- محدودیتهای تحقیق
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- بررسی رابط سترو ۱ حسابرسی و قیمت سهام
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده‌های گرد آوری شده از پرسشنامه
۴-۳- آزمون فرضیات دوم تا چهارم
فصل پنجم- نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
۵-۱- نتیجه گیری
۵-۲- پیشنهادات پژوهش
۵-۳- پیشنهاد برای تحقیقات آتی
منابع و مآخذ
پیوستها
پیوست ۱: جدول محاسبه ERC
پیوست ۲: پرسشنامه

 

1-1-            مقدمه

در پی تحولات ناشی از انقلاب اسلامی صنعتی در ارو        پا، تاسیس شرکتهای بزرگ در قرن نوزدهم و در اوایل قرن بیستم، نیازمند سرمایه‌های کلان بود، بنابراین سرمایه‌های کوچک تعداد کثیری سرمایه گذار، تحت عنوان سهام، یکجا جمع شده، برای تامین سرمایه شرکتهای بزرگ تخصص یافت. با رواج معاملات و نقل و انتقادات حقوق مالکیت سهامداران، ضرورت قانونمند شدن بازار سرمایه و جلب اعتماد سرمایه گذاران بیش از بیش بر دولتها معلوم شد. ایجاد بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار از عوامل با اهمیتی بود که به رشد و گسترش شرکتهای بزرگ و افزایش تعداد سهامداران و دینفعان بازار سرمایه گذاران نمی‌توانستند به طور مستقیم در اداره شرکتها دخالت داشته باشند لذا مسئولیت را به عهده هیئت مدیره منتخب خود قرار دادند. با رواج اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت در اوایل قرن بیستم، دامنه مسئولیت و وظایف، گسترش یافت وارائه گزارشهای مالی جدیدتر و مناسبتر، بر اساس نیاز استفاده کنندگان، از جمله صورت سود و زیان، ضرورت یافت تا صاحبان سرمایه بتوانند از چگونگی بکارگیری سرمایه‌هایشان، توسط مدیریت، و از چشم انداز آتی سرمایه‌گذاری خود مطلع شدند.

افزودن بر سرمایه‌گذاران مذکور، بانکها و موسسات اعتباری برای مقاصد وام و اعتبار، و دولتها برای مقاصد سیاسی، اخذ مالیات و … نیازمند گزارشهای جدید و معتبر بودند. افزایش مواد استفاده شمار استفاده کنندگان  از اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی، و رونق بازار سرمایه و پول، هدف حسابداری و حسابرسی را از رفع نیازهای تعداد محدودی صاحب سرمایه، به پاسخگوی به نیازهای اطلاعاتی گروه کثیری ذیحق و دیعلاقه ارتقا و به حسابداری و حسابرسی، نقش با اهمیت اجتماعی داد. حسابرسان با ایفای نقش نظارتگری و اعتبار دهی به صورتهای مالی، افزایش پویایی و کارایی بازار سرمایه را موجب می شوند. در یک اقتصاد سالم و در بین بازار سرمایه، بورس ارواق بهادار، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بورس اوراق بهادار چنانچه بتواند جایگاه مطلوب خود را در اقتصاد یک کشور بدست آورد و نقش خود را به خوبی ایفا کند بی‌شک، رشد و شکوفایی اقتصاد را سرعت خواهد بخشید. لازمه افزایش کارایی و پویایی بازار سرمایه. تجهیز سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی به اطلاعات کامل، صحیح و معتبر می‌باشد. مهمترین ابزار آگاهی در این بازار، صورتهای مالی به همراه گزارشهای حسابرسی است که بدون هزینه در اختیار استفاده کنندگان، قرار داده می‌شود. بدین ترتیب با اتکا بر اطلاعات معتبر و قابل اعتماد مبتنی بر یافته‌های حسابرسان مستقل، بی طرف و ذیلاح، تصمیمات مناسب، اتخاذ و منابع موجود به شکل بهینه و مطلوب به سودآورترین فهالیتها، تخصصی داده می‌شود.

۱-۲-           بیان مسئله

تصمیم گیریهای اقتصادی به اطلاعات قابل اعتماد و اتکا نیاز دارد و نقش حسابرسی، اعتبار دهی به صورتهای مالی است که باعث از مطلوبیت در ارائه و قابلیت اعتماد صورتهای مالی ‌می‌شود. حسابرسی منظم و سالانه توسط حسابرسان مستقل بهترین نوع حفاظت از منابع عمومی است.

هر چند سرمایه گذاری معمولاً  با مخاطراتی همراه است ولی حسابرسی سالانه شرکتها از مخاطرت مضاعف ناشی از عدم اعتبار و قابلیت اتکای اطلاعات صورتهای مالی می‌کاهد. حسابرسان مستقل که توسط مجامع عمومی صاحبان سهام انتخاب می‌شوند با رسیدگی به اسناد،‌ مدارک و شواهد پیشوانه صورتهای مالی، تقلب و سوء جریانهای اجتماعی دارای تاثیر مستقیم بر صورتهای مالی را کشف و نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیران شرکتها، بی طرفانه اظهار نظر حرفه‌ای ارائه می‌کنند. نتایح یافته‌های حسابرسان مستقل در گزارشی به نام «گزارش حسابرسی» به شکل‌های «مقبول» ، «مستروط»، «مردود» و «عدم اظهار» ارائه می‌شود. تجزیه نشان داده است که شکل گزارش حسابرسی، عمدتاً به صورت مقبول یا مشروط تنظیم می‌شود و از شکلهای مردود و عدم اظهار نظر کمتر استفاده می‌شود.

گزارش حسابرسان مستقل که منقم به صورتهای مالی و یادداشتهای همراه،‌ منتشر می‌شود موجب اعتبار دهی به اطلاعات حسابداری و مبانی تصمیم‌گیری گروههای ذینفع می‌باشد. تحقیات انجام شده در سایر کشورها حکایت از این دارد که موارد مطروحه در گزارشهای حسابرسان مستقل و به ویژه بندهای شرط مندرج در آنها، جهت تصمیم گیریهای اقشار مختلف جامعه از جمله سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی مورد استفاده قرار گرفته و قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با توجه به آنکه یکی از مهمترین مراجع رسمی اطلاعاتی در ایران، مجامع عمومی سالانه شرکتهاست و یکی از جامع‌ترین و معتبرترین مجموعه های اطلاعاتی، گزارشهای مالی سالانه شرکتها به انضمام گزارش حسابرسی است. در این تحقیق، وجود رابطه معنی دار بین گزارشهای حسابرسی و قیمت سهام مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر گزارشهای حسابرسی بر واکنش سهام می‌باشد که نتیجه درک و حساسیت دست اندارکاران بازار سهام است.

۱-۳-          ضرورت و اهمیت تحقیق

متأسفانه در ایران به علت آشنا بودن بسیاری از اقشار جامعه حسابرسی، نبودن ضوابط و مقررات مربوط و یا ضمانتهای اجرایی پیشوانه آنها و بی توجهی کارگزاران بورس و سایر دست اندارکاران از نتایج و یا یافته‌های حسابرسی که مستلزم صرف مبالغ هنکنفی است استفاده بهینه صورت نمی‌گیرد و از پیامدهای این امر تصمیم گیری نامناسب سرمایه گذاران و در نتیجه عدم تخصیص بهینه سرمایه و کارایی بازار است. بنابراین، مطالعه و پژوهش موضوع ضروری به نظر می‌رسد و نتایج حاصل از تحقیق، قابل استفاده برای سرمایه‌گذارای و بازار سرمایه است.

۱-۴-           فرضیه های تحقیق

در تحقیق حاضر چهار فرضیه مورد بررسی قرار می‌گیرد که به شرح زیر می‌باشد:

فرضیه اول: شرطهای گزارش حسابرسی در زمان انشار، قیمت سهام را تحت تاثیر قرار داده و این تاثیر در ضریب پاسخ سود منعکس می‌شود.

فرضیه دوم: گزارشهای حسابرسی مقبول بر قیمت سهام شرکتها تاثیر مثبت دارد.

فرضیه سوم: نظر مردود گزارش حسابرسی باعث کاهش قیمت سهام شرکت می‌شود.

فرضیه چهارم: گزارش حسابرسی به صورت عدم اظهار نظر بر قیمت سهام تاثیر منفی دارد.

۱-۵-          تعاریف علمیاتی

–    بورس اوراق بهادار: به معنی یک بازار متشکل رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی، اوراق قرضه دولتی یا موسسات خصوصی و وایز برنامه‌های صادراتی تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می‌گیرد. و وظیفه مهم بورس اوراق بهادار حمایت قانونی از صاحبان پس انداز یا سرمایه‌های را که الزمات قانونی برای متقاضیان سرمایه می‌باشد.

–    سهام: قسمتی از سرمایه شرکت سهام می‌باشد. ورقه سهم سند قابل معامله‌ای است که نشان دهنده تعداد سهام است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

–    شرکت سهامی: شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست.

–    حسابرسی: حسابرسی به فرد یا موسسه‌ای گفته می‌شود که مسئولیت نهایی حسابرسی صورتهای مالی یا ارائه خدمات مرتبط را بعهده دارد.

–    حسابرسی: حسابرسی فرآیندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بی‌طرفه شواهد مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی به منظور تعیین درجه انطباق ادعاها (اظهارات) بامعیارهای از پیش تعیین شده و گزارشگری نتایج به افراد ذینفع.

–    اظهار نظر گزارش حسابرسی: بند اظهار نظر گزارش حسابرسی حاوی نظر صریح حسابرسی درباره اینکه آیا صورتهای مالی از تمام جنبه‌های با همیت طبق استاندارهای حسابداری به نحو مطلوب ازائه شده است یا خیر، می‌باشد.

–    اظهار نظر مقبول: نظارات مقبول درمواردی اظهار می‌شود که صورتهای مالی از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده باشد.

–    اظهار نظر مشروط: نظر مشروط در مواردی اظهار می‌شود که موارد با اهمیت ولی غیراساسی در عدم رعایت استانداردهای حسابداری توسط واحد رسیدگی وجود داشته باشد.

–    اظهار نظر مردود: در صورت عدم رعایت موارد اساسی در رعایت استانداردهای حسابداری توسط واحد رسیدگی حسابرسی نظر مردود اظهار می‌نماید.

–    عدم اظهار نظر: چنانچه آثار احتمالی ناشی از محدودیت در دامنه رسیدگی اساس باشد و همچنین در موارد وجود ابهام یا ابهام‌های اساسی، حسابرسی باید صرف نظر از افشا یا عدم افشای موضوع، نسبت به صورتهای مالی عدم اظهار نظر ارائه کند.

–    ضریب پاسخ سود: نسبت تغییر پیش بینی نشده سود به تغییر پیش بینی نشده قیمت را ضریب پاسخ سود می‌نامند.

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بورس
 • پاورپوینت اخلاق حرفه‌ای در حسابداری و حسابرسی
 • پاورپوینت سازمان بورس تهران
 • پاورپوینت بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • تحقیق بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.