تجربیات تدریس علوم تجربی دبیرستان ( ویژه ارتقاء شغلی)


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تجربیات تدریس علوم تجربی دبیرستان  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تجربیات تدریس علوم تجربی دبیرستان  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه :    ۶
کلمات کلیدی :    ۷
وظایف دبیر علوم تجربی    ۸
تجربیات و تبیین آن :    ۱۰
تجربه ۱ : تجربه موفق آموزشی ویژه درس علوم تجربی دبیرستان    ۱۰
فواید این روش چیست ؟    ۱۱
تجربه ۲ و تبیین آن :    ۱۲
یک تجربه آموزشی در درس علوم تجربی در مقطع دبیرستان    ۱۲
قسمتی از داستان کشور زیبای بدن برای استفاده همکاران    ۱۳
تجربه ۳ و تبیین آن :    ۱۴
استفاده از پاورپوینت برای تدریس بهتر علوم :    ۱۴
تجربه ۴ :    ۱۴
استفاده از نوارهای و سی دی های تصویری آموزشی :    ۱۴
تجربه ۵ :    ۱۴
توجه به دانش اموزان ضعیف تر :    ۱۴
چند پیشنهاد در زمینه تدریس علوم تجربی    ۱۵
پیشنهادات  مطرح شده همکاران در زمینه تدریس علوم  تجربی :    ۱۵
نمونه ای از تکالیف نوروزی علوم    ۱۷
ویژگیهای دبیرعلوم تجربی(کلاس بهتربادبیرعلوم بهتر) ( ویژه ی همکاران فرهنگی )    ۱۸
*ارتباط نیکوبا دیگران ومهارت های کارتیمی    ۲۱
ارزشیابی درس علوم تجربی دوره ی دبیرستان حاصل از تجربیات    ۲۴
الگوهایی برای ارزشیابی توسعه یافته    ۲۹
پیشنهادات به  دبیران علوم تجربی حاصل از تجربیات بنده :    ۳۲
روش تفحص گروهی در درس علوم تجربی (روشی برای آموزش مفهوم سازمان بندی در انسان)    ۳۷
روش تفحص گروهی دردرس علوم تجربی(سلول-بافت-اندام …)    ۳۷
چند روش تدریس پویای علوم تجربی بر اساس  آموزش فعال علوم ازنیاز تا عمل    ۳۹
۱- تدریس بخش دنیای زنده بصورت گروهی با شرکت در یک پیک نیک .    ۳۹
چند پیشنهاد برای تدریس علوم تجربی    ۴۵
فعالیت های پیشنهادی حاصل از تجربیات:    ۵۰
نتیجه گیری    ۵۱
منابع :    ۵۲

منابع :

۱-  مشاوره با دانش آموزان در مدارس – ترجمه و تالیف حمید اصغری پور – نگار اصغری پور – منوچهر فضلی خانی-  انتشارات موسسه فرهنگی –هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب

۲-  اقدام پژوهی : راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس – برنامه ریزی ، تدوین و تولید : رضا ساکی انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت .

۳-  ارزشیابی از فرآیندهای کیفی در مدارس دبیرستان تحصیلی – از دفتر آموزش و پرورش دبیرستان تحصیلی – انتشارات آزمون نوین .

مقدمه :

معلمی حرفه ای متشکل از دانش و مهارت های گوناگون است . یک معلم باید برای تدریس مطلوب ، همزمان  مجموعه ای از دانش ها را به طور هنرمندانه در هم بیامیزد تا در مسیر ترکیب و بکارگری آنها تدریسی اثر بخش طراحی و در کلاس درس ارائه کند. اهداف آموزشی بر اساس چنین فعالیتی امکان تحقق می یابند . در واقع حرفه ی معلمی با تعامل مفهومی طیف متنوعی از دانش ها شکل می گیرد . در عصر جدید که معلم و دانش آموز در اقیانوسی از اطلاعات غوطه ورند ، معلم نقش سکان داری را دارد که کشتی و عوامل آن را به سمت مطلوبی هدایت می کند.

هایم گینوت (استاد تعلیم و تربیت کودک و نویسنده کتاب را بطه ی معلم و دانش آموز )

 می گوید:

{من به این نتیجه ی قاطع رسیدم که عامل تعیین کننده ی کلاس ، من هستم . این روش شخصی من است که این جو را بوجود می آورد . حال و هوای کلاس را روحیه ی روزانه ی من می سازد. من به عنوان معلم قدرتی دارم که می توانم زندگی شاگردانم را شیرین و تلخ کنم ، می توانم تحقیر یا تمسخر کنم ، صدمه بزنم یا درمان کنم ، روی هم رفته این پاسخ من است که تشدید یا تخفیف یک بحران ، و انسان یا نا انسان شدن یک کودک را معین می کند}.

معلم به عنوان هدایت گر باید نیاز محصل خود را بشناسد و بر اساس آن کلاس درس را اداره کند.

رالف تایلر (۱۹۷۰) می گوید { اگر برنامه ها و سایر فعالیت های مدرسه با توجه به رغبت های محصلان تنظیم شوند در این صورت دانش آموزان به طور فعال در آنها شرکت می کنند و در نتیجه نه تنها بهتر و آسانتر یاد می گیرند بلکه می آموزند که چگونه خود را با شرایط مدرسه وفق دهند}.

درس علوم تجربی ، درس یادگیری بعضی از دانشها برای استفاده عملی بهتر در زندگی است . بنابراین . بخش تئوری باید به گونه ای با بخش عملی آمیخته شود که هم قوه ی جستجو گری را در دانش آموزان شکوفا  نماید و هم دانستن و کشف مجهولات را برای آنها نشاط آور سازد و هم آنچه را برای زندگی در دنیای امروز و فردا به آن نیازمندند به آنها بیاموزد .

کلمات کلیدی :

تدریس – تجربیات – راهکارها

وظایف دبیر علوم تجربی

اصلاح و رفع مشکل آنان

برنامه ریزی و اقدام برای برقراری تعامل اثربخش میان مدرسه و محیط های یادگیری خارج از مدرسه اعم از پژوهشسراها ، کتابخانه ها ، کانون ها و … .

برنامه ریزی و اقدام برای آموزش دروس با رویکرد فرهنگی و تربیتی .

آماده سازی وسایل آموزشی مورد نیاز برای تدریس و انجام آزمایش ها و فعالیت های علمی و عملی با توجه به محتوای کتب درسی مربوط و تهیه و .

تدوین گزارش های لازم

همکاری با مدیر، معاونین و سایر معلمان مدرسه در اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه ها .

خودآموزی ، مطالعه ، تحقیق و پژوهش و سعی در مطالعه مداوم در زمینه ی روش های تدریس و کتب تربیتی و علمی به منظور بالابردن سطح .

آگاهی ها و مهارت های شغلی

حضور به موقع در کلاس درس ( ورود به کلاس قبل از دانش آموزان و خروج از کلاس بعد از آنان) ، اشتغال به تدریس مؤثر و مدیریت زمان در کلاس .

درس

برنامه ریزی و تلاش برای بهبود کیفیت آموزش از طریق به کارگرفتن شیوه ها و روش های فعال تدریس و ارزشیابی ، استفاده از فناوری اطلاعات و .

ارتباطات و وسایل آموزشی ،تهیه طرح درس روزانه ، سالانه ، تولید و استفاده از محتواهای الکترونیکی و …

برنامه ریزی، اجرا و به کارگیری انواع روش های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان (آغازین ، تکوینی ، تشخیصی و پایانی ) برابر .

آیین نامه ها و دستورالعمل ها ، تجزیه و تحلیل نتایج ، شناسایی نقاط ضعف و قوت موجود ، سعی در تقویت نقاط قوت و اتخاذ تدابیر لازم جهت رفع

نقاط ضعف و ارایه ی گزارش های لازم

تصحیح به موقع و دقیق اوراق امتحانات دانش آموزان اعم از داخلی ، هماهنگ و نهایی برحسب مورد برابر دستورالعمل های صادره از سوی آم وزش و .

پرورش ، ثبت نمرات و اعلام نتایج

همکاری و مشارکت در برنامه ریزی و برگزاری مسابقات ، جشنواره ها ، آزمون ها و … دانش آموزی .

همکاری و مشارکت در ترویج و تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب در دانش آموزان .

شرکت فعال درجلسات و شوراها از جمله شورای معلمان ، جلسات گروه های آموزشی و … در راستای بهبود فرایند یاددهی و یادگیری .

رسیدگی به حضور و غیاب دانش آموزان و ثبت غیبت آنان در دفتر مخصوص و ارائه گزارش لازم به مسئولین مربوطه .

طراحی وتایپ سئوالات امتحانات تکوینی و پایانی برابر دستورالعملهای آموزشی .

ترغیب و هدایت دانش آموزان به تشکیل گروه های همیار آموزشی و تربیتی و بهره گیری از فعالیت های گروهی در فرایند یاددهی – یادگیری .

شرکت فعال و مؤثر در دوره های آموزش ضمن خدمت و به کار گیری آموخته ها در محیط کار .

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت اهمیت تدریس در آموزش ابتدایی
 • تحقیق روش های نوین تدریس
 • تجربیات مدون از تدریس در مدرسه ، کلاس درس و دانش آموزان
 • تجربیات مدون آموزشی معلم و کلاس درس ( تجربیات شخصی از کلاس درس و تدریس )
 • تجربیات تدوین شده در زمینه تدریس
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.