تجربیات مدون آموزشی دبیر ریاضی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تجربیات مدون آموزشی دبیر ریاضی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تجربیات مدون آموزشی دبیر ریاضی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
خلاصه سوابق تحصیلی و شغلی    ۳
استفاده از طرح درس    ۴
پیشنهاد    ۵
لجبازی دانش آموزان    ۵
ملاک های تشخیص لجبازی    ۶
علل لجبازی    ۷
درمان لجبازی    ۸
کم رویی     ۹
ملاک های تشخیص کم رویی    ۱۰
علل کم رویی    ۱۰
راه کارهای پیشگیری کم رویی    ۱۲
حسادت    ۱۳
روش های پی بردن به حسادت کودکان    ۱۴
منشا و علل حسادت    ۱۴
راههای درمان حسادت    ۱۴
تنبیه بدنی وحرمت شکنی    ۱۵
هدایت تحصیلی    ۱۶
فعالیت به عنوان عضوی از گروه اموزشی    ۱۷
امتحانات و ارزشیابی    ۱۸
شیوه ی تدریس – تجربیات و چالش ها    ۲۲
معلمان: مدیریت کلاس، موانع و راهبردها    ۲۵
تعریف مدیریت کلاس    ۲۶
موانع اداره ی اثر بخش کلاس    ۲۹
بحث و نتیجه گیری    ۳۳
منابع    ۳۴

منابع:

قرآن کریم.آوای قرآن(۱۳۸۹)

مولوی،جلال الدین محمد ابن محمدمثنوی تهران:تمیشه(۱۳۸۴)

مظاهری.حسین ویژگی های معلم خوب قم:نشر اخلاقی(۱۳۷۹)

تقی پور ظهیر،علیمبانی و اصول آموزش و پرورش،تهران:نشر آگه(۱۳۷۶)

سیف.علی اکبراندازه گیری،سنجش و ارزشیابی آموزشیتهران:نشر دوران(۱۳۹۱)

فضلی خانی.منوچهرراهنمای عملی روش های مشارکتی و فعال در فرآیند تدریس،تهران:آزمون نوین(۱۳۸۳)

شریعتمداری.علی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت،تهران:امیر کبیر(۱۳۶۴)

بیابانگرد.اسماعیل   روانشناسی تربیتی،تهران:نشر ویرایش(۱۳۹۰)

آقازاده.محرم، راهنمای روش های نوین تدریس(۱۳۸۴)تهران:پاییز

رادمنش،محمد حسن و دیگران بچه های رنگارنگ،بررسی اختلال رفتاری کودکان و نوجوانان و راه کار های آن،ایران:بصیرت (۱۳۹۰)

خلیلی صدرآباد و دیگران   با این دانش آموز چه کار کنم؟یزد:بصیرت افزا(۱۳۹۱)

مقدمه :

اندر حکایت اهمیت علم این را بگویم و بس که، اولین کلمه ای که بر رسول خدا (ص)نازل شد (اقرا)بود.بنابراین کلید ورود به تمام مسیرها خواندن است.

اکنون که کم کم دارم خود را برای پایان کار در آموزش و پرورش آماده می کنم و سال های شیرین و تلخ را پشت سر می گذارم تجربیاتم را روی کاغذ می آورم تا شاید نگاه معلمی بدان بیافتد و کار های خوش آیندی را که  انجام داده ام را ادامه و کارهای ناخوش آیندم را انجام ندهد.

همیشه معلم باید تدریس خود رابراساس این آیه استوار نماید.یعنی این آیه محملی باشد برای تدریس که اگر این محور نباشد درس او تاثیری نخواهد داشت.[و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه]

اول ای جاندفع شر موش کن                                وانگهی در جمع گندم کوش کن

برای اینکه تدریس به هدرنرفته باشد می بایست اول ظرف فطرت دانش آموزان را پاک کرد و سپس تدریس را آغاز کرد.

باید به یاد داشت در زمان تدریس بزرگان کوچک جلو ما معلمان نشسته اند.و به قول زنده یاد علامه محمد تقی جعفری:عطار آنجا عطار بودن خود را نشان داد که مولوی را در ۶سالگی شناخت.شما معلمان که در کلاس ایستاده اید،روبروی شما شمس نشسته است.ابن سینا،مولوی و یا دانشمندان بزرگ نشسته اند.این معلم است که زمینه های شمس شدن،مولوی شدن و دانشمند شدن را فراهم می کند.

معلم تجلی آداب و رسوم جامعه است که جامعه وی  را برای اینکه ارزش ها و آداب و رسوم را به خوبی به نسل جدید منتقل کند انتخاب کرده است. یک معلم که خود دل در گرو آداب و رسوم اجتماع نداشته باشد چگونه می تواند اثرگذار باشد؟

معلم باید آراسته باشد وقتی معلمی وارد کلاس می شود و هیچ دانش آموزی با او آشنایی ندارد.اولین چیزی که لب به سخن میگشاید لباس اوست.خوب معلم آراسته دانش آموز منظم وآراسته را پرورش می دهد .دانش آموزان در جامعه از معلمانشان الگو می گیرند.

و ترازوی عدل معلم باید همیشه به راه باشد.معلم حتی باید نگاه هایش رابه طور یکسان بین شاگردانش تقسیم کند چه برسد به محبت و احسانش.

استفاده از طرح درس :

یکی از آموخته هایم در تربیت معلم نگارش طرح درس وضرورت استفاده از آن در امر تدریس بود.به خصوص در دروسی مانند روش تدریس ریاضیات که با داشتن اساتید جدی  مانند جناب آقای رمضان پور مجبور بودیم برای همه دروس ریاضیات راهنمایی طرح درس تهیه کنیم  ووقت زیادی را به این موضوع اختصاص دهیم .درابتدای تدریس تصورم این بود تنها دانش معلم وتسلط او برموضوع تدریس برای آموزش مطالب کافی است ونوشتن طرح درس را امری غیر ضرور تلقی می کردم .

اما رفته رفته متوجه شدم نگارش طرح درس علاوه بر تسلط معلم بر موضوع مورد تدریس باعث خواهد شد اواهداف کلی،اهداف جزیی واهداف رفتاری درس رادر نظر داشته باشد و وقت کلاس را تنظیم نموده وتدریس هدفمند وموفق تری  داشته باشد.

در طرح درس معلم قبل از کلاس می  اندیشد اهداف راتعیین ، وقت را تنظیم وسعی میکند با توجه به آموخته ها وتجربیات قبلی دانش آموزان ، رفتارورودی مناسب را داشته باشدتا بتواند موضوع مورد تدریس خود را به اطلاعات دانش آموزان پیوند زده وبا راهنمایی آنان موجبات تحرک فکری و پویایی ذهنی وشکوفایی استعدادهای آنان را فراهم نماید.

با توجه به مطالب فوق الذکر در نخستین سالهای تدریس سعی کردم از آموخته ها و تجربیات دوران تحصیل در تربیت معلم استفاده کرده و قبل از رفتن به کلاس برای آموزش درس های اصلی طرح درس تهیه نموده یا حد اقل به صورت ذهنی مطالب دسته بندی کرده و برای تدریس بهتر مد نظر داشته باشم.

البته باید توجه داشت شیوه تدریس در شرایط و مقلطع مختلف متفاوت است و معلم باید میزان توانایی و اطلاعات فراگیر را مد نظر داشته باشد و با استفاده از وسایل کمک آموزشی مناسب و به کار گیری شیوه های متفاوت مطالب مورد نظر را تدریس کند.

پیشنهاد:

با توجه به اینکه تجربه ثابت نموده است معلمینی در کار خود موفق ترند که علاوه بر صلاحیت های علمی روش تدریس مطالب را فرا گرفته باشند بنابراین ضرورت دارد آموزش و پرورش نیروهای مورد نیاز خود را به خصوص در مقطع راهنمایی از میان فارغالتحصیلان مراکز تربیت معلم استخدام نماید.چرا که آنان شیوه تدریس دروس مختلف را فرا گرفته اند و به راحتی میتوانند در مدارس مشغول تحصیل شوند.

امروزه مشاهده میگردد برای تدریس در مقاطع راهنمایی،فارغ التحصیلان رشته های مختلف با سطوح مختلف تحصیلی استخدام میشوند.این مساله قطعا میتواند به خصوص در سال های اول تدریس معلمان جدید الاستخدام،زیان های زیادی را برای دانش آموزان و آموزش و پرورش داشته باشد.ضمن آنکه در مراکز تربیت معلم علاوه بر آموزش دانشجویان و اختصاص واحد هایی برای کار عملی و کارورزی آنان در مدرسه،میتوان توانایی علمی دانشجویان در امر تدریس را تشخیص داده و آنان را در جایی مناسب به کار گرفت.

لجبازی دانش آموزان:

لجبازی یکی از از رفتار های ناسازگارانه است.لجبازی یعنی پافشاری روی نظرات و عقیده خود و مخالفت با نظرات و عقیده های دیگران،که این مخالفت گاهی آگاهانه و گاهی نا آگاهانه هست.اصولا لجبازی یک نوع رفتار و واکنش نا مطلوب هست که به صورت های مختلفی خود را نشان میدهد از جمله آسیب رساندن به دیگران،که به صورت های مختلفی خود را نشان میدهد از جمله آسیب رساندن به خود و دیگران و…در افراد لجباز پایین بودن اعتماد به نفس و عدم داشتن خود باوری مشهود است.

این اختلال عبارت است از:الگوی رفتاری منفی کارانه،خصمانه و بی اعتنا که حد اقل به مدت شش ماه طول میکشد و با خصوصیاتی چون زود عصبانی شدن،با بزرگسالان مشاجره کردن،عملا مزاحمت فراهم کردن،کینه توزی،خشگینی وحساسیت همراه است.

اختلال بی اعتنایی یا لجبازی در خانواده هایی که حد اقل یکی از والدین سابقه ابتلا به اختلال خلقی،اختلال بی اعتنایی مقابله ای،اختلال سلوک،اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا اختلال مربوط به مواد دارد،”شایع تر است.

ملاک های تشخیص لجبازی:

در صورتی که ۵ مورد از موارد زیر به مدت شش ماه ادامه داشته باشد اختلال لجبازی محرز می شود.

فرد لجباز با کوچک ترین مخالفتی با خواسته هایش،به شدت عصبانی می شود و شروع به ناسازگاری می کندیعنی تحمل راهنمایی و نصیحت دیگران را ندارد.

دلیل تراشی و فرافکنی دو ابزار دفاعی شخصیت های لجباز است.

فرد لجباز، کوچک ترین مقررات را نیز زیر پا گذاشته و در مقابل آن بی اعتنایی می کندد.

   شخص لجباز بسیار زود رنج است و از اطرافیان توقع بیش از حد داردعلی رغم این که خود را متعهد به انجام سخن دیگران نمی داند.

فرد لجباز بیشتر مواقع تنها بوده و نمی تواند ارتباط اجتماعی مناسبی برقرار سازد.دارای خلقی افسرده و مضطرب است. بین گروه محبوبیتی ندارد.

غالبا فحش می دهد و کلمات زشت به کار میبرد.

غالبا برای اشتباهات خود دیگران را سرزنش میکند.

غالبا حالت خشم و بی زاری از اطرافیان نشان میدهد.

غالبا کینه جو و انتقام جوست.

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تجربیاتی مدون پیرامون آموزش و پرورش ، خانواده و دانش آموزان
 • تجربیات مدون آموزشی معلم ریاضی
 • تجربیات تدریس علوم تجربی دبیرستان ( ویژه ارتقاء شغلی)
 • تجربیات تدریس و مشکلات و چالش های اداره کلاس
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.