تجربیات مدون آموزشی مدیر مدرسه ویژه ارتقا شغلی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تجربیات مدون آموزشی مدیر مدرسه ویژه ارتقا شغلی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تجربیات مدون آموزشی مدیر مدرسه ویژه ارتقا شغلی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

تحقیق اکپرسیونیسم انتزاعی مقدمه    ۶
نکات کلیدی :    ۶
اختیارات مدیر مدرسه    ۷
تجربیات :    ۸
برنامه ریزی برای ساعات تفریح دانش آموزان    ۸
تجربه ۱ : کنترل ونظارت :    ۸
تجربه ۲ : ارایه تغذیه سالم :    ۸
تجربه ۳ : نظارت برنظافت سرویس های بهداشتی :    ۹
تجربه ۴ : حضور مدیر و معاون و مشاور در بین دانش آموزان    ۹
تجربه ۵ و تبیین آن :    ۹
راههای ایجاد پویایی و نشاط در فضای فیزیکی مدرسه    ۹
تجربه ۶ : گرد آوری آخرین اطلاعات در مورد دانش آموزان :    ۱۰
تجربه ۷ : برگزاری جلسات مشاوره گروهی با دانش آموزان:    ۱۱
تجربه ۸  : شیوه های مختلف تشویق دانش آموزان  که در مدرسه به کار میبردم:    ۱۲
چند نمونه از عوامل موثردربالا بردن کارایی فضاهای آموزشی حاصل تجربیات بنده در مدیریت مدرسه    ۱۴
تبیین تجربیات :    ۱۵
اصول مهم درایجاد روابط حسنه از سوی مدیر مدرسه  حاصل تجربیات بنده در مدیریت مدرسه    ۱۵
قوانین و فنون کلی در روابط حسنه    ۱۶
قانون دوم : قانون ناگزیری (چاره نداشتن)    ۱۷
قانون سوم : قانون دوری از جدال و ستیزه    ۱۷
راه ایجاد رابطه حسنه با دانش آموزان    ۱۷
تأثیر فضای آموزشی بر فرد    ۱۸
مدیر و تصمیم های اقتصادی در مدرسه حاصل تجربیات بنده در مدیریت مدارس    ۱۸
گام اول: تعریف مسئله    ۱۹
گام دوم: کسب اطلاعات دقیق مسئله    ۲۰
گام سوم: مقایسه ی گزینه ها    ۲۱
مدیریت برخورد با دانش آموزان در مدارس    ۲۲
رابطه بنده به عنوان مدیر مدرسه با معلمین :    ۲۴
احترام به شخصیت معلمین :    ۲۵
توجه به مشکلات معلمین :    ۲۵
توجه و احترام به عقاید معلمان :    ۲۶
تشکیل جلسات ملاقات با معلمان :    ۲۶
تشویق به فعالیت های اجتماعی    ۲۷
به وجود آوردن شرایط راحت و جذاب در محیط کار    ۲۷
داشتن رفتار متناسب و آمیخته با احترام نسبت به معلمان    ۲۸
● وظایف اساسی مدیریت آموزشی از نظر بنده    ۲۸
۱) تصمیم گیری:    ۲۸
۲) نیاز سنجی و برنامه ریزی:    ۲۹
۴) آموزش و آماده سازی نیروی انسانی:    ۲۹
۵) انگیزش:    ۲۹
۶) برقراری روابط انسانی:    ۲۹
۷) نظارت و کنترل:    ۳۰
۸) ارزشیابی و پاداش:    ۳۰
● رموز مدیریت موفق  از نظر بنده در مدارس ابتدایی:    ۳۱
● محدودیتها و اشکالات (چالشها) در مدیریت مدارس ابتدایی    ۳۲
● پیشنهاد های متناسب با مدیریت بومی کشور در مدارس:    ۳۳
پیشنهاد هاوراهکارها برای مدیریت موفق :    ۳۴
۲۰ توصیه مهم به مدیران مدارس    ۴۰
نحوه ی صحیح عملکرد مدیر برای اینکه به هدف مطلوب خود برسد    ۴۲
مدیران انسان دوست و پسندیده    ۴۳
وظایف مدیران در امر آموزش و یادگیری    ۴۳
۲٫ ارتباط متقابل میان مدرسه و اجتماع    ۴۴
مدیر و ارتباط آن با روان شناسی    ۴۵
مدیر موفق    ۴۵
چند مورد از اقدامات مدیران به طور موردی    ۴۵
راهکارها و پیشنهادات به مدیران مدرسه :    ۴۷
● نتیجه گیری:    ۵۶
منابع :    ۵۷

منابع :

۱-امیر کبیری، علیرضا « رویکرد های سازمان ومدیریت ورفتار سازمانی». .چاپ اول .نشر نگاه دانش.تهران ۱۳۸۵

۲- راسل جونز،نیل «مدیرت تغییر » ترجمه رضا مومن خانی انتشارات انستیتوایزایران ،تهران ۱۳۸۵

۳- کارنال، کالین  « مدیریت تغییر  » ترجمه سید امین ا..  علوی ، مرکز آموزش مدیریت  دولتی۱۳۸۰

۴- هلر، رابرت« مدیریت تغییر»  مترجمان خدایار ابیلی –سعید علیمیرزایی،انتشارات سارگل ۱۳۸۴

۵- علی اکبری .ایرج ۱۳۸۵ « مدیریت تغییر یا تغییر مدیریت»

۶- سلیمی.محمدحسین« بررسی ومقایسه نگرش مدیران نسبت به فرهنگ سازمانی وعملکرد مدیریتی در شهرستان فریدن» . (۱۳۷۶)

۷- نریمانی، مرتضی« سنجش دانش ، نگرش ، مهارت وعملکرد مدیران آموزش وپرورش  آموزش وپرورش استان اصفهان در مدیریت تغییر »

مقدمه

     مدیر آموزشگاه با استفاده از تخصص ودانش مدیریت و تحربیات کاری در محیط مدرسه باید اصل قاطعیت را در نظر داشته و به ان عمل نماید. در همه زمینه ها حرف اخر را مدیر اموزشگاه یزند و این حرکت با قاطعیت همراه خواهد . تدبیر استفاده از قاطعیت به توانمندی و مهارتهای مدیر اموزشگاه برمی گردد. در مسایل انضباطی دانش اموزان و همکاران ،این قاطعیت مدیر می باشد که فضای مناسب برای رعایت مقررات ونظم را بوجود می اورد . البته این اصل منافاتی با روابط انسانی نخواهد داشت زیرا حتی در روابط انسانی نیز حریم ومحدوه خاص وجود دارد. که افراد رعایت می کنند.اصل فاطعیت در حقیقت مرحله اجرایی فعالیتای میر آموزشگاه خواهذ بود.پذیرفتن شخصیت مدیر باعث تاثیر بیشتر رفتارهای وی واصل قاطعیت در بین همکاران و دانش اموزان میگردد. در مسایل اموزشی وپرورشی نیزنوع رفتار مدیر باید مصصم بودن و مقیذ بودن را برساند. اگر رفتارهای مدیریتی در شخص درونی شود بازتاب آن پذیرفتن شخصیت مدیر و محکمی تصمیم گیری های وی خواهد بود.

یک مدیر مدرسه باید رابطه مناسب با دانش آموزان و معلمین داشته باشد همه چیز را به خوبی مدیریت کند . باید بفکر برنامه ریزی مناسب برای آموزشگاه باشد و امکانات خوبی برای آن فراهم کند .

در این نوشتار قصد دارم گوشه ای از تجربیات خودر را در زمینه مدیریت بیان کنم . امید است پیشرفت اندکی در روند مدیریت مدارس حاصل شود .

 نکات کلیدی :

تجربیات – روش های مدیریت در مدرسه- راهکارها

اختیارات مدیر مدرسه

۱-  برنامه ریزی مناسب جهت بهره گیری از مشا رکت کارکنان, دانش آموزان و اولیا ی آنان بر اساس مقررات و ضوابط مصوب .

۲-  تنظیم برنامه سالانه کار مدرسه بر اساس ضوابط آ موزش و پرورش و به  تصویب رساندن آن به وسیله شورای مدرسه .

۳-     استفاده بهینه از منا بع مالی دولتی ,با بهره گیری از مشارکتهای اختیاری ,مردمی

وکمکهای خیرین در اجرای مناسب برنامه های مدرسه .

۴-ابلاغ شرح وظایف هر یک از کارکنان که مسئولان آموزش و پرورش آن را تعیین

کرده اند ونیز نظارت بر اجرای صحیح آن .

۵- تشکیل جلسات شورای مدرسه ‘انجمن اولیا و مربیان ‘شورای معلمان و شورای

دانش آموزان ونظارت بر اجرای مصوبات آنها وثبت و نگهداری صورت جلسات

و سوابق آن.

تجربیات :

برنامه ریزی برای ساعات تفریح دانش آموزان

در برنامه درسی مدرسه دبیرستان که در آن مدیریت داشتم در طول ساعات آموزشی روزانه بین هر ساعت آموزشی ۱۰تا ۱۵ دقیقه تفریح وجود داشت که دانش آموزان از این ساعت تفریح برای استراحت و تجدید نیرو ورفع مشکلات خود و ارتغذیه استفاده میکیکردند . بنده به عنوان مدیر آموزشگاه برای این ساعات کوتاه تفریح نیز برنامه ریزی زیر برای همکاران آموزشی و دانش آموزان داشتم که در زیر به عنوان تجربیات خود می آورم .

تجربه ۱ : کنترل ونظارت :

درساعات تفریح به دلیل حضور کلیه دانش آموزان در بیرون از کلاس درس ، بایدبا کمک از همکاران اداری خود نسبت به نظارت وکنترل رفتارهای دانش آموزان برنامه ریزی می کردیم. عدم خروج دانش آموز از محوطه آموزشگاه و جلوگیری از برخورد وتنش و بوجود آوردن فضای مطلوب آرامش و آموزشی از اولویتهای کاری ما در  ساعات زنگ تفریح می باشد .

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.