تجربیات مدون ادبیات فارسی در سند تحول بنیادین و روش تدریس ادبیات فارسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تجربیات مدون ادبیات فارسی در سند تحول بنیادین و روش تدریس ادبیات فارسی ( ویژه ارتقاء شغلی ) مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تجربیات مدون ادبیات فارسی در سند تحول بنیادین و روش تدریس ادبیات فارسی ( ویژه ارتقاء شغلی )  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
جایگاه زبان و ادبیات فارسی در سند تحول    ۲
نقاط قوّت زبان و ادبیات فارسی در آموزش‌وپرورش    ۲
نقاط ضعف آموزش زبان و ادبیات فارسی در آموزش‌وپرورش    ۳
نقاط ضعف آموزش رشته زبان و ادبیات فارسی در آموزش عالی    ۴
نقاط قوّت آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور    ۶
نقاط ضعف آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور    ۷
نقاط ضعف پژوهش‌های زبانی و ادبی    ۸
نقاط قوّت فناوری‌های زبان و ادبیات    ۱۰
نقاط ضعف فناوری‌های زبان و ادبیات    ۱۰
مقدمه ای برروش های فعال تدریس    ۱۳
سمفونی زیبای تدریس    ۱۳
روش تدریس قصه خوانی     ۱۴
املای اول راهنمایی براساس روش همیاری    ۱۷
تدریس براساس کارایی تیمی    ۱۹
عناصری که در تشکیل تیم ها موثرند    ۱۹
آزمون    ۲۵
نکات اساسی الگوی تدریس دریافت مفاهیم    ۲۸
دریافت مفهوم در نگاه جدول    ۲۹
الگوی تدریس پیشنهادی «کارایی تیم    ۳۲
عناصری که در تشکیل تیم ها میسرند    ۳۲
نمونه آزمون    ۳۷
روش های نوین در تدریس فارسی    ۳۸
هدف های کلی برنامه ی اموزشی زبان فارسی    ۳۸
یادگیری از طریق همیاری    ۳۹
شیوه ی نمایشنامه ای (ایفای نقش )    ۴۱
شیوه ی بحث گروهی    ۴۱
الگوی بدیعه پردازی یا نوآفرینی    ۴۲
الگوی تفکر استقرائی    ۴۲
روش یورش مغزی در تدریس انشاء    ۴۳
چهار قاعده اساسی بارش مغزی    ۴۴
بهره‌گیری‌‌ از شعر در آموزش ‌زبان فارسی    ۴۵
نتیجه    ۵۲
پیشنهادات    ۵۳
منابع    ۵۴

منابع وماخذ

۱- آقازاده محرم .راهنمای روش های نوین تدریس بر پایه پژوهش های مغز محوری.

۲- شعبانی .حسن .مهارت های آموزشی وپرورشی انتشارات سمت .

۳- دکتر ذوالفقاری .حسن .راهنمای تدریس کد ۵۱ ناشر ک اداره کل چاپ وتوزیع کتاب های درسی سال ۱۳۸۱ .

۴- رستگار ،طاهره – مجید ملکان ” . آشنایی با یاد گیری از طریق همیاری.

۵- عباسی، محمد رضا(۱۳۷۹)، عناصر ساختاری روش حل مسئله، مجله رشد تکنولوژی آموزشی، شماره۵٫

۶–قربانی .قربانعلی .وهمکاران .آموزش راههای یادگیری نشر دانشجو . .سال ۱۳۸۲٫

۷-موسی، احمد زبان فارسی در مغرب : وضعیت، بررسی و نقد روش‌های آموزشی دانشجوی دانشگاه تهران.

۸- آقا¬گل¬زاده، فردوس: «ویژگی¬های متون ادبی از دیدگاه زبان¬شناسی»،

۹- مجموعه¬مقالات پنجمین کنفرانس زبان¬شناسی. تهران: ١٣۷۸.

۱۰ – باطنی، محمدرضا: هم¬بستگی زبان و اجتماع؛ مسا‌ئل زبان شناسی نوین، تهران: آگاه، ١٣۷۴.

۱۱- بدره¬ای، فریدون: زبان و فرهنگ، پژوهش¬نامة فرهنگستان زبان ایران، ش ١: ١٣۵۴.

۱۲- بوبان، بابک: نقش موسیقی آوازی در آموزش شعر فارسی، پایان¬نامة کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی¬زبانان، دانشگاه علامه طباطبایی،١٣۸١.

۱۳- جان دی، یوحنان: گسترة شعر پارسی در انگلستان و آمریکا، ترجمة احمد تمیم¬داری، تهران: روزنه، ۱۳۸۵٫

جایگاه زبان و ادبیات فارسی در سند تحول آموزش‌و پرورش و راهکارهای تحقق آن

رئوس این بررسی عبارت بودند از:

  نقاط قوّت زبان و ادبیات فارسی در آموزش‌وپرورش

یک‌پنجم (۲۲درصد) از ساعات آموزشی مدارس، آموزش زبان و ادبیات فارسی است؛

سی عنوان کتاب درسی زبان و ادبیات، ۱۲ درصد از کل کتاب‌ها را دربرمی‌گیرد؛

*تدوین کتاب‌ها بر اساس برنامۀ درسی و به‌صورت بستۀ آموزشی، شامل کتاب درسی، کار، راهنمای معلم و برنامۀ درسی؛

* نوآوری، تنوع، جذابیت در انتخاب متون براساس نیازهای دنیای امروز؛

* استفاده وسیع از آثار شاعران و نویسندگان فارسی‌زبان به دور از یک‌سونگری و تحجر؛

* توجه ویژه به آموزش زبان فارسی بر اساس نظریه‌های جدید آموزش زبان؛

* تکیه بر آموزش ادبیات معاصر؛

* تکیه بر جنبه‌های کاربردی زبان و ادبیات فارسی؛

* ایجاد نگرش نو، ماندگار و مثبت نسبت به مجموعۀ زبان و ادبیات غنی فارسی؛

* ایجاد التذاذ ادبی در دانش‌آموزان و تلطیف احساسات و عواطف آنان.

نقاط ضعف آموزش زبان و ادبیات فارسی در آموزش‌وپرورش

* عدم ارتباط آموزش عالی با آموزش‌وپرورش؛

* تمرکزِ بخشِ تألیف در وزارت آموزش‌وپرورش؛

* تغییر سریع مدیریت‌ها که موجب تصمیم‌گیری‌های عجولانه در تغییر کتاب‌ها و دروس می‌شود؛

* غلبۀ دیدگاه‌های شخصی مسئولان بر دیدگاه‌های کارشناسی برنامه‌ریزان؛

* ناهماهنگی و گاه تناقص بین رسانه‌ها با محتوای آموزشی کتاب‌های درسی زبان و ادبیات فارسی؛

*حذف و رد برخی شاعران و نویسندگان و آثارشان به‌جای نقد دقیق و علمی اندیشۀ آنان؛

* مشخص نبودن حدود و مرزهای قانونی برای استفاده از آثار نویسندگان به‌خصوص معاصر؛

* غیرحرفه‌ای بودن معلمان زبان و ادبیات فارسی؛

* حذف تدریجی مراکز تربیت معلّم؛

* پایین بودن سطح علاقه و گرایش معلمان زبان و ادبیات فارسی؛

* گزینش نامناسب معلمان زبان و ادبیات فارسی؛

* تخصصی و تفکیک نکردن رشتۀ آموزش زبان و ادبیات فارسی از رشتۀ زبان و ادبیات محض؛

* تدریس معلمان غیرمرتبط با رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی؛

* استفاده از روش‌های تدریس سنّتی؛

* عدم تسلط کافی به مهارت‌های زبانی و ادبی؛

* تأثیر منفی جریانات و مسائل سیاسی بر روند تألیف کتاب‌های درسی زبان و ادبیات فارسی؛

* بی‌هویتی نسل جوان و جدید و کم‌توجهی به زبان و ادبیات فارسی؛

*کنکور سراسری؛

* تعداد زیاد عناوین کتاب‌‌ها؛

* علاقه و گرایش دانشجویان به این رشته؛

* وجود این رشته در دانشگاه‌های تمام کشور.

نقاط ضعف آموزش رشته زبان و ادبیات فارسی در آموزش عالی

*تکراری بودن مباحث و واحدهای درسی تا مقطع دکتری؛

* عدم استفاده از آثار جدید تألیفی و ترجمه‌ای در برنامه؛

* کهنه بودن سرفصل‌ها و سیطرۀ طیف سنّتی بر برنامه‌های این رشته؛

* انعکاس نیافتن تحولات کیفی ادبیات در دوران جدید در برنامه‌های درسی؛

* نبود رشته یا درس­هایی چون ادبیات معاصر، ادبیات عامه، کودک، ایران باستان و داستانی و موضوعات جدید؛ چون رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه، فیلم‌نامه؛

* بی‌توجهی به زبان فارسی(تنها ۱۵٪ واحدهای درسی رشتهٔ ادبیات به حوزهٔ زبان بازمی‌گردد)؛

* توجه به حواشی ادبیات تا خودِ ادبیات و خلاقیت ­های ادبی؛

* نبود برنامه­هایی برای انتقال تجربیات نویسندگان و شاعران معاصر به دانشجویان؛

* به حاشیهٔ ادبیات رانده شدن دانشجویان به دلیل ضعف برنامهٔ درسی دانشگاهی؛

* ناکارآمدی دانشجویان به دلیل عدم توجه به مقوله‌هایی چون ادبیات معاصر، ادبیات جهان، نقد ادبی و مباحث نو در آموزش زبان و ادبیات فارسی؛

* عدم استفادهٔ برنامه‌ریزان رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی از اختیارات قانونی برای تدوین دروس مورد نیاز به دلیل سنّتی بودن دیدگاه‌ها و یا محافظه‌کاری؛

* بیکاری دانش‌آموختگان این رشته؛

* غیرمتخصص بودن دانش‌آموختگان این رشته؛

* بالا بودن سرانۀ استاد به دانشجو در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی؛

* رشد بی‌رویۀ این رشته بدون در نظر گرفتن تعداد و توان استادان و اعضای هیئت علمی؛

* ناآشنایی استادان با آخرین فنون و منابع و مقالات علمی و دستاوردهای این رشته؛

* عدم استفادهٔ استادان از روش‌های فعّال آموزشی و فناوری‌های نوین و ابزارهای آموزشی؛

* اندک بودن فرصت‌های مطالعات؛

* نبود تجهیزات نوین آموزشی؛

* عدم تشکیل کارگاه‌های آموزشی دانش‌افزایی و روش‌شناسی آموزش و تحقیق؛

* منابع درسی منجر به ارائۀ تصویری جامع از آن درس نمی‌شود؛

* گزیده‌های درسی به‌جای پرداختن به تمامی لایه‌های یک متن (زبانی، ادبی، زیبایی‌شناسی) صرفاً به لایۀ زبانی و واژگانی و شرح و توضیح مفاهیم بسنده می‌کنند؛

* گزیده‌ها از چهارچوب و برنامه‌ای مدون پیروی نمی‌کنند؛

* گزیده‌ها، جُنگ‌واره هستند و صرفاً ذوق و سلیقۀ گردآورنده آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد؛

* برای هر درس چندین گزیده فراهم شده است که این گزیده‌ها گاه هم‌پوشانی دارند؛

* گزیده‌ها مانع از دسترسی دانشجویان به اصل متون است؛

*هیچ‌یک از گزیده‌ها با مواد کمک آموزشی پشتیبانی نمی‌شوند؛

* در محتوای گزیده‌ها گاه تکرار مطالب دوره‌های آموزشی قبل دیده می‌شود.

نقاط قوّت آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور

-وجود نهادهای گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور (شورای گسترش زبان فارسی -در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی در وزارت فرهنگ -و ارشاد اسلامی، مرکز گسترش زبان فارسی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)؛

-برگزاری‌ چهار سمینار و هفتاد دورهٔ دانش‌افزایی؛

-اعزام ده‌ها استاد ایرانی؛

-ارسال صدها جلد کتاب؛

-وجود ۱۵۰ کرسی آموزش زبان و ادبیات فارسی در ۵۶ کشور؛

-مراکز تحقیقاتی فارسی در خارج از کشور.

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تجربیات مدون از تدریس در مدرسه ، کلاس درس و دانش آموزان
 • تجربیات مدون آموزشی معلم و کلاس درس ( تجربیات شخصی از کلاس درس و تدریس )
 • مقاله چگونه معلمی حرفه ای باشیم؟
 • تجربیاتی پیرامون امتحانات دانش آموزان
 • تجربیات مدون حجاب و نهادینه سازی آن در مدارس
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.