تجربیات مدون عوامل موثر در یادگیری دانش آموزان ( ویژه ارتقاء شغلی معلمان )


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تجربیات مدون عوامل موثر در یادگیری دانش آموزان ( ویژه ارتقاء شغلی معلمان )  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تجربیات مدون عوامل موثر در یادگیری دانش آموزان ( ویژه ارتقاء شغلی معلمان )  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
معرفی ارزشیابی مستمر و انواع آن    ۳
تعریف ارزشیابی مستمر    ۹
معلم و یادگیری    ۱۷
اصول و قواعد یادگیری    ۲۲
عوامل موثر بر یادگیری    ۲۵
شیوه های مختلف یادگیری مهارتها    ۳۰
تکنیکهای مرور بدنی    ۳۲
تکنیکهای مرور ذهنی    ۳۳
نقش خانواده در یادگیری    ۴۰
نقش مادران در یادگیری    ۴۴
اختلالات یادگیری    ۴۷
چه عواملی باعث بروز اختلالات یادگیری هستند    ۵۰
منابع    ۵۷

منابع :

۱-اچ ایلوارد ، الیزابت – ار براون ، فرانک ترجمه برادری ، رضا ، تشخیص و ساماندهی ناتوانی های یادگیری ، ناشر ، سازمان آموزش و پرورش استثنایی ، چاپ اول ، زمستان ۷۷٫

۲- تبریزی ، مصطفی ، درمان اختلالات خواندن ، انتشارات گفتمان خلاق ، چاپ اروین، چاپ اول ۱۳۸۰٫

۳- دلاکاتو ، کارل ، ترجمه سرحدی زاده ، فاطمه ، اختلال خواندن ، چاپخانه پرتو ، تهران چاپ اول ۱۳۶۸٫

۴- فریار ،اکبر ، رخشان ، فریدون ، ناتوانی های یادگیری .

۵- کرک ، ساموئل ، چالفانت ، جیمز ترجمه : رونقی ، سیمین ، خانجانی ، زینب ، وثوقی رهبری ، مهین، ناشر: سازمان آ.پ استثنایی ، چاپ اول زمستان ۷۷ .

مقدمه:

تغییرات به وجود آمده در کشور و جهان و اینکه به دلیل توسعة ارتباطات جمعی، شاگردان حداقل از کتابهای درسی خود بسیار جلوتر می باشند ( گرچه جلوتر بودن آنها از معلمین و اساتید خود جای بحث و بررسی جداگانه را دارد) لزوم نوآوری در ارائة روشهای تدریس به وجود آمد . معلمین که با روشهای تدریس سخنرانی و حداکثر یکی دو روش دیگر عادت کرده بودند ، اینک با بحث های جدید مواجه می شدند ، آموزش گروهی، تهیه چک لیست انتظارات و … و خلاصه اینکه دانش آموزان خود را به گونه ای تربیت کنید که آنها در تعامل با یکدیگر دانشی را بیاموزند . عملکردهای آنها را تقویت کنید . دیگر آنها شنوندگان صرف نباشند که هر چه شما   می گویید به گوش جان خریدار باشند . به آنها یاد بدهید که پرس و جو کنند و محققانی خوب شوند . دیگر شما به آنها یاد ندهید ، بلکه بر کار آنها نظارت کنید تا خود در تعامل با هم یاد بگیرند . منابع را به آنها معرفی کنید تا خود به بسط دانش خود بپردازند .وقتی روشهای تدریس تغییر می یابد الزاماً  نوآوریهایی نیز باید در نحوة اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی فراگیران به وجود آید . ولی روشهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی همگام با تغییر برنامه های درسی و روشهای تدریس پیش نرفته است .

 

معرفی ارزشیابی مستمر و انواع آن

اگر می خواهیم نقش ارزشیابی مستمر را در یادگیری دانش آموزان بررسی نماییم باید با مفهوم «ارزشیابی مستمر» آشنا شویم به همین منظور با تعریف ارزشیابی ،‌انواع ارزشیابی و ارزشیابی مستمر مطلب را آغاز می نماییم.

ارزشیابی چیست؟

« ارزشیابی عبارت است از فرایندی منظم و منسجم برای مشخص نمودن میزان پیشرفت دانش آموزان در مسیر رسیدن به هدف های آموزشی و پرورشی.»

ارزشیابی از منظر و دیدگاه معلمان اهمیت خاصی دارد . معلمان از طریق ارزشیابی می توانند :

الف) از میزان اثر بخشی و کارایی تدریس خود اطلاع حاصل نمایند.

ب) از میزان تحقق اهداف آموزشی اطلاع حاصل نمایند.

ج)از میزان آگاهی و آمادگی دانش آموزان برای شروع آموزش مطالب جدید اطمینان پیدا کنند.

د) با تفاوت های فردی دانش آموزان خود بیشتر آشنا شوند.

همچنین دانش آموزان از طریق ارزشیابی می توانند :

۱-      از نقاط ضعف و قوت خود آگاهی پیدا می کنند.

۲-      از تواناییها و استعداد های خود درک نسبتاً‌درستی به دست آورند.

۳-      اطلاعات نسبتاً جامعی از میزان دانش و مهارت های کسب شده خود به دست آورند.

برنامه ریزان وکارشناسان آموزشی نیز می توانند:

۱-      از میزان کارایی برنامه های آموزشی آگاهی پیدا کنند.

۲-      برنامه های لازم ،‌روشها، و تجهیزات آموزشی جهت تطابق با شرایط موجود را طراحی و تنظیم نمایند.

از حدود چهل سال پیش روشها و ابزار جدیدی برای اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان طرح ریزی و ابداع شد که با یک فاصلة زمانی نسبتا طولانی این روشها و ابزار  کم کم در ایران نیز مطرح گردید :

۱-     تاکید بر اندازه گیری مهارتهای تفکر و مهارتهای یادگیری فراگیران.

۲-     به کارگیری روش ها و ابزارهای اندازه گیری نوین .

۳-     تاکید بر ارزشیابی تدریجی (مستمر) به جای ارزشیابی نهایی .

۴-     توجه به ارزشیابی های گروهی .

۵-     توجه به ارزشیابی فردی و گروهی .

۶-     ارزشیابی در خارج از چهار دیواری مدرسه و کلاس درس .

۷-     ارزشیابی پوشه ای .

۸-     تاکید بر تفکر واگرا ، همگام با تفکر واگرا .

در ارزشیابی سنتی تاکید بر میزان محفوظات و معلومات و توانایی پاسخ گویی به پرسشهای کلیشه ای و مانند کتاب بود . در حالی که اکنون با ارائه ی روش تجربی انتظار می رود، در ارزشیابی به توانایی مشاهدة دقیق ، میزان و نحوة جمع آوری اطلاعات ، فرضیه سازی ، قدرت پیش بینی و … دانش آموزان توجه شود وهمچنین انتظار می رود علاوه بر روشهای سنتی که محدود به آزمونهای مداد و کاغذ بود ، مهارتهای عملکرد فراگیران از راههای دیگر مانند انجام پروژه های تحقیقاتی ، مطالعات کتابخانه ای ، تهیه گزارش از بازدیدهای علمی، مقاله نویسی و نظایر آن مورد اندازه گیری و سنجش قرار گیرد .

از آنجا که در گذشته بر ارزشیابی پایانی و نهایی تاکید می شد ، اینک توصیه       می شود که به ارزشیابی های تدریجی(مستمر) و مرحله ای توجه شود و دریک ارزشیابی تدریجی(مستمر) نیز به آنچه در آن روز حاصل می شود استناد ننمایند . بلکه چند بار در طول دوره این موضوع تکرار شود تا هم از خطاهای موجود در ارزشیابی کاسته شود و هم فراگیر فرصت داشته باشد از طریق این ارزشیابی به کنترل یادگیری های خود پرداخته و مشکلات خود را بهبود بخشد.

به عنوان مثال در ارزشیابی تدریجی  استدلال استقرایی کتاب هندسه (۱) سال دوم تجربی و ریاضی معلم می تواند بر اساس چک لیست انتظار که شامل هدفهای تدریس نیز می تواند باشد،‌چند دانش آموز را درنظر بگیرد تا متوجه شود که آیا به اهداف آن درس رسیده اند یا نه ؟ یا مهارت آن ها را در رسم عمود منصف یک پاره خط در نظر بگیرد که آیا روش رسم را به ترتیب انجام می دهدیا خیر؟در اینجا دقیقا آنچه را که قرار است توسط معلم ارزشیابی شود مشخص گردیده است . معلم در اولین مشاهده متوجه می شود که دانش آموز به چند هدف نایل نشده است ، پس نمره ای که حتی  می تواند کیفی باشد برای او در نظر می گیرد ، ولی این نمره ثابت نخواهد بود . ممکن است دانش آموز با مشاهدة اعمال دیگران هنگام رسم عمود منصف یک پاره خط  ، یادگیری های خود را کنترل نموده و اشکالات یادگیری خود را بهبود بخشد . پس معلم در مشاهدة سوم یا چهارم خود متوجه می شود که دانش آموز به هدف رسیده و در اینجا نمرة قبلی داده شده نیز قابل تغییر خواهد بود .

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه یادگیری درس علوم
 • پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی
 • پاورپوینت اصول آموزش و یادگیری
 • تحقیق بررسی رابطه اضطراب امتحان در دانش آموزان حساب نارسا و عادی پایه
 • تجربیات مدون از تدریس در مدرسه ، کلاس درس و دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.