تحقیق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده    ۱
مقدمه   ۲
بخش اول : تقسیم بندی بزهکاران   ۳
گفتار اول : مفاهیم ومتغیرهای اساسی تحقیق   ۴
گفتار دوم : بررسی آماری   ۵
۱٫   مبحث اول :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب گروه سنی   ۵
۲٫   مبحث دوم :  فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سطح سواد    ۵
۳٫   مبحث سوم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب نوع جرم   ۶
۴٫   مبحث چهارم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب تعداد خانوار   ۷
۵٫   مبحث پنجم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مدت تحمل کیفری     ۷
۶٫   مبحث ششم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سابقه کیفری   ۸
۷٫   مبحث هفتم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مشکل خانوادگی    ۸
گفتار سوم : نتایج بررسی   ۹
بخش دوم : علل و عوامل پدیده مجرمانه   ۱۰
گفتار اول : تعاریف   ۱۱
۱٫   مبحث اول : عوامل اجتماعی     ۱۱
۲٫   مبحث دوم : طبقه اقتصادی    ۱۱
۳٫   مبحث سوم : روابط والدین ونوجوان   ۱۲
بند اول   ۱۲
بند دوم    ۱۲
۴٫   مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان   ۱۲
۵٫   مبحث پنجم : عوامل روان شناختی   ۱۳
۶٫   مبحث ششم : علتهای دیگر بزهکاری   ۱۴
بخش سوم : پیشگیری از پدیده مجرمانه   ۱۷
گفتار اول : سطوح پیشگیری   ۱۸
۱٫   مبحث اول : پیشگیری اولیه (سطح اول) : ایجادیک محیط سالم   ۱۸
۲٫   مبحث دوم : پیشگیری ثانویه (سطح دوم ) : کاهش عوامل خطرزا   ۱۹
۳٫   مبحث سوم : پیشگیری ثالثیه (سطح سوم ) : کنترل موقعیت خطر   ۱۹
گفتاردوم : استراتژی های پیشگیری ازبزهکاری   ۱۹
پیشنهادات مرکز کنترل بیماری های آمریکا    ۲۰
۱٫   استراتژی های خانواده گرا   ۲۰
جدول۱- استراتژی های پیشگیری ازبزهکاری   ۲۱
۲٫   استراتژی جامعه گرا   ۲۲
جدول ۲ – گام های طراحی استراتژی های موثر پیشگیری و درمان   ۲۲
۳٫   استراتژی های پایشی    ۲۲
گفتار سوم : پیشگیری و بازداری اطفال و نوجوانان درمقابل بزهکاری   ۲۳
۱٫   بند اول : ایجاد محیطی آرام وسالم در خانواده   ۲۳
۲٫   بند دوم : ابراز مهر و محبت به فرزندان   ۲۵
۳٫   بند سوم : والدین باید در رفتارهای خود به نکات زیر توجه داشته باشند   ۲۶
نتایج تحقیق    ۲۷
پی نویس ها   ۲۸
منابع    ۲۹

منابع :

بذرافشان ، شهرزاد ،  مقاله : پدیده بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان و راههای پیشگیری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر .
آتری ،فری :جامعه شناسی کیفری : به زبان فرانسه .
اتو کلاین ،برک: روانشناسی اجتماعی:ترجمه محمد علی کاروان،تهران :فرانکلین،۱۳۵۶
اشرف،احمد: کژرفتاری مسایل اجتماعی وآسیب شناسی اجتماعی:تهران:آموزشگاه عالی خدمت،۱۳۵۵٫
اسعدی،حسن :پژوهشنامه ای درباره بحران جهانی مواد مخدر:تهران:اطلاعات علمی،۱۳۶۹
بخاریان،بهمن: بررسی ارتباط گروههای خونی وخصوصیات شخصی:تهران:اطلاعات علمی، ۱۳۶۹٫
حسنی، علی اکبر :نظری به قوانین جزایی اسلام: تهران :مجله مکتب اسلامی،۱۳۶۲٫
دلاور،علی:مبانی نظری وعلمی پژوهش در علوم انسانی واجتماعی وتهران:رشد،۱۳۷۴ .
دانش، تاج زمان: مجرم کیست جرم شناسی چیست .
سخاوت،جعفر: آسیب شناسی اجتماعی :تهران:دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۶۸٫
سیابی، علی اکبر: روانشناسی جنایی:تهران :دانشگاه تهران، ۱۳۴۲
ساورخانی،باقر: مقدمه ای برجامعه شناسی خانواده: تهران : دانشگاه پیام نور،۱۳۴۳٫
سخاوت، جعفر:جامعه شناسی انحرافات اجتماعی:   تهران : دانشگاه پیام نور،۱۳۷۴
سیاسی ،علی اکبر: روانشناسی جنائی: تهران: امیرکبیر،۱۳۴۳٫
شبخاوندی، داور:جامعه شناسی انحرافات وآسیب شناسی اجتماعی:تهران:نشروپخش، ۱۳۵۳
شفیقی :تحقیقی درخصوص۵۰نوجوان معتادبه هروئین درکانون اصلاح وتربیت:تهران: حقوق دادگستری،۱۳۵۷
شامبیانی، هوشنگ : بزهکاری اطفال و نوجوانان : تهران : وستیار ، ۱۳۵۷ .
صالحی ، ایرج : زنجیره های اعتیاد : آوای نور ، ۱۳۷۱ .
صلاحی ، جاوید : کودکان و نوجوانان بزهکار و ناسازگار :تهران : گوتنبرک ، ۱۳۵۵ .
عبداللهی ، محمد : جزوه نظریه های جامعه شناسی : تهران : دانشکده علوم اجتماعی،۱۳۷۳
عباس ، عبدی : آسیب شناسی اجتماعی تاثیر زندان به زندانی : تهران : نور ، ۱۳۷۱ .
قائمی ،علی:عوارض نابسامانی خانواده بر رشد وتربیت کودکان تهران:امیری،۱۳۷۶
کسن،ریموند:مقدمه ای بر جامعه شناسی،ترجمه مهدی کی نیا :تهران : ناشر مولف ۱۳۷۰ .
کوئن ، بروس :درآمدی به جامعه شناسی ،ترجمه محسن ثلا ثی : تهران : علمی، ۱۳۷۰
کی نیا، مهدی : مبانی جرم شناسی : تهران : دانشگاه تهران ،۱۳۷۰
کریمی،یوسف:روانشناسی بزهکاری،تهران:+مجله پیشنهاد ،۱۳۵۵
کازنو،ژان: جامعه شناسی رادیو وتلویزیون ،ترجمه جمشید ارجمند :تهران: رادیو وتلویزیون ملی ایران ۱۳۵۲٫
گواراکیوس،ویلیام سی :بزهکاری نوجوانان،ترجمه نجفی زاده :تهران:نمایشگاه کتاب کودک،۱۳۶۷٫
لنکرودی،جعفر : تاریخ ایران از انقراض ساسانیان .

چکیده :

بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود . تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجار های اجتماعی آن جامعه مشخص می شود . اگرچه در بیشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است ؛ اما صرفاً در تبیین آن مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست . بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد ، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است . دورکهیم « Durkheim » جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می کند :

 ” هر عملی وقتی جرم محسوب می شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی ( گروهی ) را جریحه دار سازد . “

روش تحقیق اینجانب کتابخانه ای و پیمایشی است و بر اساس داده های آماری استان گلستان و سالنامه آماری جمعیتی اقتصادی اجتماعی به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است .

در این تحقیق از مقاله “پدیده بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان و راههای پیشگیری خانم شهرزاد بذرافشان” کمک شایانی گرفته شده وکه در آن با استفاده از فرمولهای آماری ،  ۶۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان گلستان  می باشد و همچنین ازشیوه مصاحبه نیز استفاده می شود . بنابراین مهم ترین منبع این تحقیق مقاله مزبور می باشد .

مقدمه :

بزه ، اولین پدیده ای بود که با تجمع افراد به دور یکدیگر و شکل گرفتن جامعه ، تظاهرپیدارکرد ، زیرا گردهم آمدن افراد موجب سرپیچی از برخوردهای گوناگونی بین آنها گردید و به همین دلیل دستورات ومقرراتی پدیدآمد تاقدری آزادی افراد رابه سودجامعه مقید گرداند و حدودهریک ازافراد جامعه مشخص گردد . بررسی های جرم شناسی نشان می دهد که هرمعلولی ،علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی آید بنابراین هرجرمی هم دارای علل سازنده ای است که برروی فرد اثرمی گذارد و او را بسوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد .

بزهکاری اصولا ازمجموعه ای ازجرائمی به وجودمی آید که دریک زمان ومکان معین به رقوع می پیوندد وبه همین جهت زمانی که مورد بررسی قرار می گیرند ، درحقیقت کلیه پدیده های اقتصاد ، فرهنگی ، بهداشتی ، سیاسی ، مذهبی ، خانوادگی و . . . یک جامعه عمیقا موردمطالعه واقع می شوند .

در وحله اول بزهکاران ازجهات مختلف ،سن ،میزان تحصیلات ،جرم ،مشکلات خانوادگی و… تقسیم بندی می شوند و بدنبال آن علل و عوامل موثر بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیشگیری ازاین عامل را اشاره خواهم کرد.

«لغت نوجوان که معادل کلمه Adolescent انگلیسی می باشد ازلغت لاتین مشتق شده که به معنای رشد کردن می باشد عنوان نوجوانی معمولا به گونه ای مختلف مورداستفاده قرار می گیرد ساده ترین تعریف می توان آنرا به گروه سنی اطلاق کردکه بین دوران کودکی و بزرگسالی است و این خود دامنه وسیعی رادربر می گیرد . حدود و همچنین طول مدت آن چندان مشخص نیست و بسته به افراد و جوامع گوناگون است. دوران نوجوانی ازقدیم دورانی دشوار قلمداد شده است .۳۰۰سال پیش از تولد مسیح ارسطو چنین اظهار داشت که نوجوانان پرشورند وآماده اندکه خود رابدست غرایز بسپارند بنابراین نوجوانی دوره ای است حد فاصل میان کودکی و بزرگسالی به نظر برخی از دانشمندان نوجوانی یک پدیده فرهنگی است .

در این دوران ، نوجوان بدنبال هویت می باشد زیرا هویتشان در حال شکل گرفتن است چون در حال یافتن پاسخ من کیستم هستند تا برای زندگی د رجامعه مهیا شوند، براساس نظریه اریکسون :

« اگر هویت نوجوان شکل بگیرد و نوجوان بتواند خود رابشناسد تعادل روانی وی تضمین می شود ولی اگر سرخوردگی و عدم اعتماد جاگزین شود و به تماس با مردم نوجوان گوشه گیر شود و به جای تحرک به رکود گراید تعادل روانی وی به هم می خورد و دچار بحران هویت می شود .» (۱)

علل وعوامل بزهکاری

گفتار اول : تعاریف

علت بروز بزهکاری معمولا علت واحدی نیست بلکه همیشه چندین علت دست به دست یکدیگر داده وباعث بروز بزه در افراد می گردند . اینک علل مهمی را که می توان نسبت به سایر عوامل اساسی تر تشخیص داد درزیراشاره می نمائیم .

 مبحث اول : عوامل اجتماعی  

جامعه شناسان به عوامل مستقیم وغیر مستقیم محیط و تراکم جمعیت ، وضع سکونت ، آلودگی هوا وغیره توجه کرده اند . نقش شرایط اجتماعی و تعارضاتی که درچهارچوب آن به وقوع می پیوندد ،انکار ناپذیراست . مع ذلک نه می توان بزهکاری راتنها براساس عوامل اجتماعی بررسی کرد و نه یافته های مستقل این زمینه قبلی همواره هماهنگ است .

بررسی ها نشان می دهد وقتی که در جامعه ای ثبات و پایداری اجتماعی وجود نداشته باشد ، جامعه در شرایط دشواری چون شورش ، جنگ یا انقلاب باشد و یا پاره ای شرایط غیر عادی و ناسازگاری عمومی درجامعه رواج داشته باشد ،میزان بزهکاری روبه افزایش می گذارد . وبه عکس ، هرقدرجامعه به سوی پایداری سوق داده شود ،میزان بزهکاری کاهش می یابد .

مبحث دوم : طبقه اقتصادی

فقر یکی ازعوامل مهم ازانواع انحرافات از جمله دزدی و انحراف جنسی  در مردم ، به ویژه اطفال ونوجوانان است . فقر بی گمان بوجود آونده سختی ها و ناملایمتی است که اگر نتوان با آنها مبارزه کرد ، خواه ناخواه انسان را به در می آورد . بیشتر محرومیتها و برآورده نشدن تمایلات که موجب عدم اطمینان اجتماعی می شود، ناشی ازعامل فقر است ونمی توان آن رانادیده گرفت . بیکاری ،کمبود مواد غذایی وپوشاکی ،بی سوادی وعقب افتادگی ، جهل وخرافات ، عدم بهداشت کافی وانواع بیماریهای روحی وجسمی وحتی درسطح جهانی ،جنگها و خونریزیها ،ریشه در نیازهای مادی وترس از فقر دارد . فقدان مسکن ، زندگی درزاغه ها ،سوء تغذیه وبهداشت کافی ناکافی نیز که بافقر ، ارتباط دارند . ازعوامل مهم بزهکاری به شمار می آیند .

مبحث سوم : روابط والدین ونوجوان

بند اول :

احتمال می رود مهم ترین عامل مؤثر دربزهکاری ،روش تربیتی نارس یا اختلال درشبکه ارتباطی خانواده باشد . تقریبا تمام پژوهشها نشان داده اند . والدین که باکودکان خود مهربان نیستند بیشتر احتمال دارد که فرزندانی بزهکار داشته باشند .

بند دوم :

افزایش احتمال بزهکاری در خانواده هایی وجوددارد که :

والدین از روشهای انظباطی بسیارسخت گیرانه یا بسیار بی بند و بار و فریبنده استفاده می کنند .
شیوه انظباطی به جای آنکه مبتنی بر استدلال باشند مبتنی بر تنبیه بدنی است .
والدین نسبت به فرزندان خود به جای آنکه گرم صمیمی وعاطفی باشند ،بی توجه ،غافل وتمسخرکننده هستند آشکار شده است که کودکان بزهکار رابطه بسیار ضعیفی با پدران خود داشته وآنها را به عنوان الگوهای غیر قابل پذیرش ارزیابی میکنند .

خانواده های کودکان بزهکار اغلب فاقد پدر بوده ویا پدرطولانی دارد در حالی که بزهکاری با جدایی وطلاق در خانواده همبستگی دارد،ثابت شده است که داشتن مشکلاتی در مدرسه با بزهکاری رابطه بالایی دارد همچنین،والدین که از مشکلات عاطفی رنج می برند یا آنهایی که سابقه جنایی دارند بیشتر احتمال دارد که کودکان بزهکار داشته باشند تنبیه والدین تاثیری برتقلیل بزهکاری ندارد وموجب تشدید وگاهی انتقامجو می گردد . چنانچه روسو می گوید :آنقدر کتک خوردم که حساسیتم به آن کم شد وسرانجام کتک به نظرم به صورت پاداشی برای دزدیهایم در آمد .باخود می گفتم وقتی مثل یک دزد کتک می خورم حق دارم مثل یک دزد هم رفتار کنم متوجه شوم که دزدیدن وکتک خوردن به هم مربوط هستند .

مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان

همانندسازی شدید با همسالان با وابستگی به آنها ،صرف نظر از طبقه اجتماعی-اقتصادی،عامل مهمی دربزهکاری است نوجوانی که توسط والدینش مورد طرد قرار گرفته اند برای کسب حمایت وتایید به سوی همسالان کشانده میشوند .چنین نوجوانی در مدرسه ضعیف هستند وبه دنبال افرادی می گردند که مانند خودشان باشند ازاین رو احتمال دارد که دست به اعمال ضد اجتماعی زنند وهمدیگر را برای این اعمال ضد اجتماعی زنند وهمدیگر را برای این اعمال مورد تشویق قراردهند .در سوال از بزهکاران در بند اصلاح وتربیت استان در این باره که ازچه کسی بزه رافرا گرفته اند اظهارتی داشته اند .ازاظهارات بزهکاران بر می آید که دوستان بالاترین منبع یادگیری بوده اند مسئله توجه بیشتر والدین ومربیان را به کنترل ونظرات بر دوستان فرزندان ومربیان می طلبد .

همانطور که در جدول بالا مشهود است بیشترین فروانی درمورد افراد بررسی شده در بند اصلاح وتربیتمربوط به افرادی است که از دوستان فرا گرفته اند با(۵۳/۶۱درصد)

مبحث پنجم : عوامل روان شناختی

روان شناسان علل مختلفی را برای بزهکاری بر شمردند گاهی بزهکاری را نتیجه نا کامی وتعارضات شدیدی می دانند که کودک در حال رشد به شدت از آنها رنج می برد ،روان شناسان اهمیت زیادی به روابط مادر وفرزند داده اند .محرومیت از وجود مادر عامل بزرگی است که باعث بزهکاری یک نوجوان می شود .بزهکاری با صفات روان شناختی مختلفی همراه است کهبرخی از آنها عبارتند از هوش کمتر از متوسط سطوح بالای خشم درونی ورفتار پرخاشگرانه ،ناشکیبایی،نیاز به هیجان ،فقدان هم حسی با دیگران وسطوح یا بین استدلال اخلاقی ثابت شده است که بزهکاران نسبت به غیربزهکاران عزت نفس پائین تری داشته است .  پژوهش نشان می دهد عوامل دیگر عبارتند از : جنگجو بودن ، جاروجنجال به راه انداختن ، داشتن مشکلاتی درمدرسه وگریزازمدرسه وناتوانی سازگاری با دیگران .

  مبحث ششم : علتهای دیگر بزهکاری

خانواده های ستیزه گر و متلاشی شده : چنین خانواده هایی یکی ازعوامل اصلی و اولیه گرایش به بزهکاری محسوب شده است . زیرا اکثر ناراحتی های نوجوانان زا ئیده امر و نهی وسخت گیریهای والدین و بی مهری درکودکی ومحرومیت وعدم رفاه وامنیت ،عصبانیت والدین سستی اصول اخلاقی ، حمایت زیاد ازنوجوانان ، آرزوهای جاه طلبا نه والدین برای نوجوانان می باشدکه گاهی هم به جنون منتهی می گردد . (۳)

« نوجوانانی که درکودکی ودرنوجوانی آزادی و وسا یل اولیه زندگی محروم بوده ونتوا نسته اند به تحصیلات خود ادامه دهند مسلما می خواهند حقوق ازدست رفته را بدست آورند وا نتقام خود را از والدین واجتماع بگیرند اینست که بطور عمدی به دنبال اعمالی می روند که برای آنها منع شده است بنا براین به طغیان وتجاوز برعلیه حقوق دیگران ازطریق ارتکاب بزهکاری اقدام می نمایند ، تا بدین وسیله فشارهای درونی وناراحتی های خودرا تسکین داده باشند . غافل ازاینکه دردی بر درد های خود خواهند ا فزود . منازعات خانوادگی اعم ازمشاجرات والدین ویا مشاجرات بین فرزندان ،اعتیادوالدین به مواد مخدرومشروبات الکلی،ازرواجهای مکرربوجود آوردن برادران وخواهران ناتنی ، حسادت وتبعیض بین فرزندان ، طلاق و غیره ، همگی ازعوامل مهم بزهکاری نوجوا نان وا طفال محسوب می گردند .» (۴) اینگونه خانواده ها سازما نها ئی بدون رخ هستند که هیچ گونه عا طفه ومحبتی بر آن حکمفرما نیست وبه همین جهت نوجوان احساس نا امنی می کنند وهمین اضطراب ونگرا نی وعدم تا مین زندگی اجتما عی اورا وادار به خلافکا ری می نماید . اینگونه نوجوا نان به شدت از والدین خود نارا ضی بوده ودرعین حال چون نمی توا نند با آنها ستیزه کنند ، به ناچار شورش وطغیان خودرا درخارج ازخا نواده ونسبت به هم ردیفان خودکه اولیای اجتماع باشند به ظهور می رسا نند ، کودکی که دا ئما درخا نواده با بی مهری وخشونت روبرو بوده است نه تنها درنوجوا نی احساس خشم نسبت به آنها می نمایند بلکه خشم خود را به خارج از خانواده نیز ا نتقال خوا هد دادکه به آن می توان نام بزهکاری داد .

مدرسه : مدرسه بعدازخانواده نقش بسیارمهمی درزندگی اجتماعی کودک ونوجوا نان به عهده دارد زیرا دانش آموز اغلب بیشتروقت زنده وفعال خودرادر مدرسه می گذراند بنابراین اولیاء آموزشگاه بخوبی می توانند ضمن مراقبت وکنترل رفتارهای نو جوانان به مشکلات وناسازگاری آنها پی ببرد . ازطرف دیگر موقعیت ورفتار وبرنامه های مدرسه اثر مهمی درعلاقمندی ویا فرار ازنوجوا نان ازمدرسه دارد . مدرسه همچنین رشد فکری ، عاطفی واجتماعی کودکان می شود وبا آموزش حرفه ای خاص آنهارا برای وارد شدن به دنیای بزرگسالان آماده می سازد .
مهاجرت : عامل دیگری که امروزه افزایش بزهکاری ا طفال ونوجوانان گردیده مهاجرت ازروستا به شهرومشکلات مربوط به حاشیه نشینی دست وضع مساعد ومطلوب مراکز شهری وتمرکز امکا نات رفا هی در شهرها باعث شده همه ساله عده ای ازروستائیان به نقاط شهری و عده ای از کشورهای فقیر به کشورهای پیشرفته مهاجرت کنند . کمبود مسکن مناسب وعدم انطباق باقواعد ومعیارهای حاکم برجوامع شهری باعث می گردد که اینگونه مهاجرین باسکونت درزاغه های حاشیه شهر ،عملا زندگی مجرما نه ای را آغاز نمایند . افزایش جرایمی نظیر سرقت ، خریدوفروش استعمال موادمخدر دراین گونه ، افراد ، امروزه ، به صورت معضلی بزرگ درآمده است بدیهی است سهم افراد خردسال دراین میان بیش از سایرین می باشد . مهاجرین برای کسب در آمد ،ا طفال خردسال را نیز وادار به کارهای کاذب نموده ، عملا راه سوء استفاده ازآنها برای دیگران باز می گذارند وخودبا دیگران آنان را به تکدی ، سرقت ، جیب بری وباخرید وفروش موادمخدر وادار می کنند .بعضی ازدانشمندان معتقدند که مهاجرتهای داخلی وبین المللی ،امروز یکی ازدلایل عمده افزایش نرخ بزهکاری مخصوصا دربین نسل اول مهاجرین می با شد .
گسترش وتوسعه وسایل ارتباط جمعی : پیشرفت وتوسعه وسایل ارتباط جمعی علی رقم تمامی مزایا که داشته است دارای معایبی نیز می باشد . باتوسعه وسایل تصویری ازقبیل تلویزیون یا مجلات ، سینما ، رایا نه واینترنت اینگونه وسایل تبدیل به مدارس آموزشی مجرمانه ای برای افراد ا طفال ونوجوانان گردیده است که استعدادیادگیری وتقلید آنان بسیار زیاد می باشند . نمایش فیلمهای رزمی وجنگی ،افزایش صحنه های سرقت ما هرا نه وافزایش صحنه های قبیح هر کدام درنوع خود باعث تاثیر منفی بر اینها وگرایش آنان به اعمال مجرمانه مذکور گردیده است .

بدیهی است آشنایی با اینگونه مسا ئل هرروز بر میزان وگستره جرایم ا طفال ونوجوا نان می افزاید .

درارزیا بی برنامه های سه شبکه تلویزیون آمریکا یعنی ABC و NBC و CBS معلوم شده است که این شبکه ها در برنامه های خوددرهرهفته ۹۲موردحمله با ا سلحه گرم ، ۱۱۳صحنه تجاوز به عنف ، ۹صحنه خفه کردن ، ۱۶۸صحنه نزاع با مشت ولگدو۱۷۹مورد تخلف از قانون رانمایش می دهند . ازسوی دیگر ، هرکودک تارسیدن به سن ۱۴سالگی جمیعا ۱۳۰۰۰موردقتل وتجاوزرا مشاهده می کنند .»

به علاوه چون بیشتر تماشاچیان تلویزیون را طبقات فقیر ومحروم جامعه را تشکیل می دهند که به علت نداشتن سرگرمی متنوع دیگر به تلویزیون پناه می برند ،بنابراین تاثیر تلویزیون درترغیب آنان به دزدی بیشتر بوده است .

نشا نه یا شاخص مولفه وا بستگی نوجوان به خا نواده و مولفه وضع سلامت خا نواده با شدت بزهکاری موثر است . بدین ترتیب که هر چه پیوند های عا طفی نوجوان با خا نواده بیشترمی شود وروابط پدرومادر با فرزندان سالم تروامن تر باشد بزهکاری کاهش می یا بد . مولفه اعتقادات مثل اعتقاد به حلال وحرام وثواب یاگناه وفکربه گناه ازشدت بزهکاری می کا هد . مولفه های مربوط به پیوند های افتراقی و مولفه ارتباط نوجوا نان بادوستان واقوام نشان می دهد وجود همسایگان خلافکار ومحله جرم خیز در بزهکاری موثر است .

بخش سوم

پیشگیری از پدیده  مجرمانه

35,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله ریشه یابی بزهکاری
 • پاورپوینت بزهکاری
 • مقاله نقش والدین در کاهش یا افزایش بزهکاری کودکان
 • تحقیق آسیب شناسی زنان معتاد
 • مقاله اهمیت نماز در کاهش جرم و بزهکاری
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.