تحقیق آموزش سالمندان در سلامت روانی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق آموزش سالمندان در سلامت روانی  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق آموزش سالمندان در سلامت روانی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده     ۵
مقدمه     ۷
بیان مسأله     ۹
اهمیت و ضرورت تحقیق     ۱۰
اهداف تحقیق     ۱۱
فرضیه تحقیق     ۱۱
مفاهیم واژه ها     ۱۲
مفاهیم عملیاتی     ۱۳
پیشینه تحقیق    ۱۵
پیشینه نظری     ۱۵
مفهوم سالمندی در نظریه های مختلف     ۱۶
پیشینه پزوهشی     ۱۷
سالمندی ، آسیب ها و سلامت ها     ۱۷
سالمندی فرصتی برای توسعه     ۱۸
تعریف سلامت روان     ۱۸
توجه به سلامت روانی سالمند     ۱۹
سلامت روان در سالمندان     ۱۹
افسردگی در سالمندان     ۲۰
فاکتورهای کلیدی سلامت روان     ۲۲
تعریف بهداشت روان     ۲۲
بهداشت روان سالمندان    ۲۳
بهداشت روان در سالمندان     ۲۳
اصول بهداشتی روانی     ۲۵
بهداشت روانی در دوره پیری     ۲۷
تنهایی سالمندان     ۲۸
باید ها و نباید های دوران سالمندی     ۳۱
تفکر مثبت در سالمندان     ۳۲
برخورد با سالمندان     ۳۲
جنگ اضطرابی برویم    ۳۳
چگونه سالم پیر شویم    ۳۳
آموزش در سالمندی     ۳۳
غنی سازی زندگی سالمندا    ۳۵
روش جمع آوری اطلاعات    ۳۷
ابزار مورد استفاده پژوهش     ۳۷
اجرای تحقیق     ۳۸
تجزیه و تحلیل داده ها     ۴۰
نمرات سلامت عمومی     ۴۴
بحث ونتیجه گیری    ۴۶
محدودیت های پژوهشی     ۴۷
پیشنهادها     ۴۷
منابع     ۴۸

منابع :

۱-   ادلین و همکاران ۱۹۹۹

پور افکاری ، دکتر نصرت الله ، ( ۱۳۷۱ ) خلاصه روانپزشکی ، انتشارات ذوقی ، تبریز ، روان دوست ، دکتر وحید ( مترجم ) ، (۱۳۷۶ ) ، افسردگی انتشارات آستان قدس رضوی ، قائمی ، علی ، رابطه محرومیت و افسردگی ، مجله پیوند ، آذرودی ، ۱۳۷۹ ، نوابی نژاد ، شکوه ، ( ۱۳۷۸ ) مقاله تندرستی ، ورزش و تغذیه

گنجی ، حمزه ( ۱۳۸۰ ) ، مبانی روان شناسی عمومی

سایت تبیان زنجان ، جام جم

افتخار اردبیلی ، حسن ، رابطه سلامت و بهداشت سالمندان ۱۳۸۷

روزنامه جمهوری ، ۱۳۸۷

شاملو ، سعید ، ۱۳۸۱ ، روانشناسی عمومی

نوابی نژاد شکوه ، ۱۳۷۹ ، مقاله خانواده درمانی

پور افکاری ، دکتر نصرت الله ( مترجم ) ( ۱۳۷۰ ) افسردگی ، واکنش یا بیماری

تألیف فردویک فلک ، انتشارات آزاد

میلانی فر ، بهروز ، تهیه و تنظیم صدیقه علی سر شکی مرکز ضایعات نخاعی جانبازان

چکیده :

پژوهش حاضر به منظور بررسی آموزش سالمندان بر چهار مقیاس سلامت عمومی شهرستان میبد انجام شد . جامعه آماری این پژوهش ۱۰ نفر از سالمندان به صورت تصادفی قرار گرفت . ابزار سنجش پرسشنامه Ghq که دارای روایی و پایابی مناسب می باشد . این پژوهش دارای ۴ مقیاس زمینه تأثیر جسمانی ، کاهش اضطراب و اختلال خواب ، بهبود کارکرد اجتماعی و کاهش افسردگی است . اعضای گروه در ۷ جلسه یک ساعتی شرکت کردند . نتایج تحقیق در تمامی فرضیه ها فوض صفر رد شد . در فرضیه اول ( بهبود علائم جسمانی ) ۰ ، در فرضیه دوم ( کاهش اضطراب و اختلال خواب ) ۰ ، در فرضیه سوم ( بهبود کارکرد اجتماعی ) ۱۳% ودر فرضیه چهارم (کاهش افسردگی ۰۵% بدست آمد .

کلید واژگان : سالمندی ، انواع بیماری ، پیشگیری ، درمان ، بهداشت روان سالمندان

مقدمه :

سالمندی ، عبور از مرز ۶۰ سالگی است . و به علت پیامدها و عوارض ناشی از افزایش سن و تغیرات فیزیولوژیک که در بدن وی بوجود می آید نیاز به مراقبت و توانبخشی دارد . طبق آمار جهانی نرخ رشد جمعیت سالمندی در جهان ۹/۱ درصد است در حالی که نرخ رشد کل جمعیت ۲/۱ درصد است واین به معنای حرکت جمعیتی جهان به سمت پیر شدن و سالمندی است .

افزایش جمعیت سالمندان بخودی خود ایجاد معضل نمی کند اما زمانی که این جمعیت به قشری بودن هدف ، ناتوان و نیازمند تبدیل شوند ، این امر بسیار خطرآفرین است . برای پیشگیری از ناتوانی افراد در سالمندی آموزش جوانان در جنبه های گوناگون از جمله ورزش ، تغذیه ، روابط اجتماعی و غیره می تواند جمعیت سالمند آینده کشور را از موقعیت مطلوبی برخوردار سازد در عین حال سالمندان امروز را نیز می توان با ارائه همین خدمات در حد مطلوب و نیز آموزش ضرورت قدردانی از آنان به جوانان و حتی میانسالان ( که گاه برخوردها و رفتارهای ناشایستی را با سالمندان دارند ) به طور مطلوب نگهداری و تکریم نمود .

انسان زمانی که پله های نردبان عمر را طی می کند کمکم به انتهای نردبان می رسد واز آنجا باردیگر به زندگی خود نگاه می کند ودر این مرحله او قادر است با تجربیات گرانقدر خود ، چیزهایی را ببیند که قبلاً در دوران جوانی قادر به مشاهده آنها نبوده است .

باتوجه به بالا رفتن امید زندگی در کشور و افزایش تعداد سالمندان ضروری است به نیازهای آموزشی و بهداشتی آنان مشابه به سایر گروههای سنی توجهی خاص گردد . دراین راستا ضروری است و آگاهی های بهداشتی سالمندان را ارتقا بخشید تا منجر به اتخاذ شیوه زندگی سالم از سوی ایشان گردد . بنابراین لازم است علاوه بر رعایت اصول آموزش توجه ویژه ای به چگونگی آموزش در سالمندان نمود .

آموزش سالمندان با سایر گروه های سنی تفاوت دارد زیرا در آموزش سالمندان ضمن در نظر گرفتن اصول یادگیری بزرگسالان باید محدودیت های جسمی آنان مانند ضعف بینایی و شنوایی را نیز مد نظر قرار داد .

بیان مسأله :

در طول قرن بیستم انسان بیش از تمام تاریخ بشریت دستخوش دگرگونی از نظر شیوه های زندگی روابط اجتماعی و مسائل اقتصادی گردیده است . تلاش در جهت صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی و زندگی مکانیزه که لازمه آن قبول شیوه های نوین برای زندگی است . اثر معکوس بر سلامت انسان گذاشته ودر ارتباط با مقوله سلامت ابعاد دیگری را مشخص نموده است . یکی از این ابعاد سلامت روان افراد جامعه است . با توجه به شیوع بیماری در جامعه اهمیت تلاش در جهت اعتلای سلامت روانی افراد هر اجتماعی بارزتر می گردد . ( لطف آبادی ، علی ، ۱۳۸۴ )

سلامت روان در سالمندی بستگی به چگونگی مواجهه با تغییرات بدن در این دوران دارد . این بدان معنا نیست که افراد مسن هیچ بیماری یا مشکلی را تجربه نمی کنند بلکه منظور ان است که کنترل و درمان به موقع علایم و بیماری ها منجر به افزایش کیفیت زندگی خواهد شد . بیماری های روانشناختی به گروهی از حالات روانی اطلاق می گردد که باعث اختلال در تفکر ، رفتار و احساس فرد و کاهش سازگاری او با تغییرات و استرس های زندگی می شود . بیماریهای ذهنی و روانی هر فرد با هر سن و با هر موقعیت اجتماعی را می تواند درگیر کند ( خدا رحیمی ، سیامک ، ۱۳۷۴ ) .

بیشتر سالمندان از جهت ابعاد مختلف روان شناختی از جمله جنبه های شناختی ، جنبه های عاطفی و جنبه های رفتاری که منظومه تشکیل دهنده ابعاد روانی سالمندی هستند به طور نسبی از سلامت و بهداشت روانی برخوردار دارند . از جمله پدیده های دوران سالمندی که به عنوان علائم اختلال در سلامت روانی سالمندان است و باید به آن توجه کرد :

– ترس از مرگ                    – تغییر در الگوی خواب                      – روان پرشی

– مشکلات حسی به ویژه دیداری – شنیداری                    – تأثیر پذیری

– احساس تنهایی                    – عدم سازگاری                     – اضطراب

– احساس گناه                     – خستگی              – استرس ها و ….. ( لطفی خواه ، بهمن ، ۱۳۸۹ ) .

بحث سلامت روان سالمندان به دلیل پرورش نسل از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا در این پژوهش سعی شده است تا بر سلامت روان سالمندان پرداخته شود و آیا آموزش سالمندان برروان آنها تأثیر دارد یا خیر .

اهمیت و ضرورت تحقیق :

برنامه سالمندان :

۱-   ایجاد حساسیت و ارتقاء آگاهی عموم در زمینه اهمیت سالخوردگی جمعیت ، احترام به سالمندان و تحکیم ارتباط بین نسلی

۲-   آموزش شیوه ی زندگی سالم

۳-   ارائه خدمات بهداشتی درمانی به سالمندان در کلیه مراکز بهداشتی درمانی

بهترین کاری که می توان انجام داد تا سالمندانی پویا و فعال وبا نشاط داشته باشیم و سلامت جسمی و روانی انان را ارتقاء دهیم این است که شیوه درست زندگی کرده را به انان اموزش دهیم . از مشکلات عموم افراد اجتماع بویژه سالمندان این است که شیوه های غلطی را برای زندگی برمی گزینند و نمی دانند در رویارویی با مشکلاتی که مواجه می شوند از قبیل بازنشستگی ، داغ همسر ، زمانی که همه فرزندان ازدواج می کنند و سالمندان تنها می شوند چگونه باید رفتار کنند به همین دلیل باید به آنها برای سازگاری با مشکلات آموزش داده شود ( ولی عضدزاده ، ۱۳۸۹ ) .

سالمندی یکی از مراحل تکامل زندگی است که در ان آخرین تحولهای رشد آدمی صورت می گیرد این مرحله نیز همچون دیگر مراحل زندگی امکانی برای پرورش بسیاری از شایستگیهای آدمی را فراهم می سازد و بینش و معرفت انسان نسبت به زندگی و تجربه هایش را کامل می کند ( شاملو ، سعید ، ۱۳۸۱ ) .

اهداف تحقیق :

در این پژوهش مهمترین هدف محقق دستیابی به وضعیت موجود سلامت روان سالمندان براساس پرسشنامه سلامت عمومی ( Ghq )

1-   تعیین میزان اثربخشی آموزش سالمندان بربهبود علایم جسمانی سالمندان

۲-   تعیین میزان اثربخشی آموزش سالمندان برکاهش اضطراب و اختلال خواب سالمندان

۳-   تعیین میزان اثربخشی آموزش سالمندان برکاهش اختلال درکارکرد اجتماعی سالمندان

۴-   تعیین میزان اثربخشی آموزش سالمندان برکاهش افسردگی سالمندان

فرضیه تحقیق :

۱)    آموزش شیوه های زندگی سالمندان بربهبود علایم جسمانی تأثیرگذار است .

۲)    آموزش شیوه های زندگی سالمندان برکاهش اضطراب و کاهش اختلال خواب سالمندان مؤثر است .

۳)    آموزش شیوه های زندگی سالمندان برکاهش اختلال درکارکرد اجتماعی سالمندان مؤثر است .

۴)    آموزش شیوه های زندگی سالمندان بر کاهش افسردگی سالمندان مؤثر است .

مفاهیم واژه ها :

مفاهیم نظری :

بهداشت روانی : مجموعه عواملی که در پیشگیری از ایجاد و یا پیشرفت روند وخامت اختلالات شناختی ، احساسی و رفتاری در انسان نقش مؤثر دارد ( شاملو ، سعید ، ۱۳۸۱ ) .

سالمندی : سالمندی به طور عامیانه مرحله ای تصور می شود که در ان کاهش و زوال جسم و فکر شخص به وقوع می پیوندد و در حقیقت تنها جنبه خاصی از رشد و تکامل نشان داده می شود ( اسماعیلی شیرازی ، مرضیه ، ۱۳۷۹ ) .

وضعیت جسمانی : نگرشی که فرد در این پرسشنامه به وضعیت جسمانی در ارتباط با سلامت یا عدم سلامت آن دارا می باشد ( نوایی نژاد  شکوه ، ۱۳۷۸ ) .

اضطراب : هیجان ناخوشایندی است که با اصطلاحاتی مانند مدل نگرانی ، دلشوره ، وحشت و ترس بیان می شود ( پورافکاری ، نصرت الله ، ۱۳۷۰ ) .

کارکرد اجتماعی : طرز تفکر افراد در ارتباط با کارکرد اجتماعی اش در اجتماع و در ارتباط با افراد دیگر ( قائمی ، علی ، ۱۳۷۹ ) .

افسردگی : یک نوع اختلال خلقی که ۲ مشخصه عمده آن ناامیدی و غمگینی می باشد و در ان فرد علاوه بر این ۲ مشخصه احساس بی کفایتی و بی ارزشی می نماید . ( روان دوست ، وحید ، ۱۳۷۶ ) .

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سلامت روانی
 • مقاله سلامت روانی
 • تاثیر قرآن بر سلامت روانی
 • تحقیق بررسی نقش و کارکرد سالمندان در ساختار اجتماعی ایران معاصر از گذشته تا به امروز
 • تحقیق اشتغال غیر رسمی سالمندان در دوران بعد از بازنشستگی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.