تحقیق افسردگی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق افسردگی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و داری ۱۰۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک تحقیق افسردگی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

عنوان

چکیده :

فصل اول : مقدمه

۱ـ۱ـ بیان مسئله

۱ـ۲ـ اهمیت مسئله

۱ـ۳ـ اهداف تحقیق

بیان فرضیه

۱ـ۴ـ فرضیه تحقیق

۱ـ۵ـ اصطلاحات مهم و تعاریف عملیاتی متغیرها

۱ـ افسردگی

۲ـ شیوع

۳ـ دانشجوی بومی و غیر بومی

فصل دوم : مرور بر ادبیات تحقیق

۲ـ۱ـ افسردگی

۲ـ۲ـ نشانه های افسردگی

۲ـ۳ـ طبقه بندی

۲ـ۴ـ نظریه های افسردگی

۲ـ۵ـ درمان اختلالات خلقی

۲ـ۶ـ تحقیقات انجام شده درمورد افسردگی دانشجویان

فصل سوم: طرح تحقیق

۳ـ۱ـ توصیف روش تحقیق

۳-۲ـ جامعه تحقیق

۳-۳- روش نمونه گیری

۳ـ۴ـ متغیرها و کنترلهایی که اعمال شده است

۳ـ۵ـ روش جمع آوری داده ها

۳ـ۶ـ ابزار اندازه گیری

۳ـ۷ـ روش آماری

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری

۵ـ۱ـ توصیف روش های مورد استفاده در تحقیق

۵ـ۲ـ نتیجه گیری

۵ـ۳ـ توجیه و تفسیر نتایج

۵ـ۴ـ توصیه برای پژوهشهای بعدی

۵ـ۵ـ محدودیتها

منابع فارسی

منابع انگلیسی

پیوستها

مقدمه

خلق یا Mood مایة هیجانی یک وضعیت عاطفی پایدار است که در طول طیفی بهنجار از غم وشادی تجربه می شود . اختلالات خلقی با احساسهای نابهنجار افسردگی یا سرخوشی مشخص می شوند که در برخی موارد شدید با خصوصیات پسیکوتیک همراهند . اختلالات خلقی به انواع اختلالات دو قطبی و اختلالات افسردگی تقسیم می شوند . این علائم در برخی گروههای خاص از نظر جنس و سن و وضعیت روانی اجتماعی افراد متفاوت می باشد .

در این پژوهش افسردگی نه بعنوان یک بیماری ، بلکه بعنوان واکنشی روانی در مقابل مسائل و مشکلاتی که دانشجویان با آنها گریبانگیر هستند ، مطرح است .

بیشتر دانشجویان بخاطر تحصیل دردانشگاه از خانواده و شهر یا روستای خود جدا شده ، در محیط جدیدی قرار گرفته اند که احیاناً ازنظر عاطفی مشکلاتی برایشان بوجود می آید . این مشکلات روانی و عاطفی موقعی تشدید پیدا می کند که آنان نتوانند خود را با محیط جدید دانشگاه تطبیق دهند .

عدم سازگاری با محیط آموزشی دانشگاه ، محیط سکونت در خوابگاه و قرار گرفتن در شبکة جدید روابط ، برخی عکس العملهای عاطفی از جمله افسردگی را بدنبال دارد .


۱ـ۱ـ بیان مسئله:

شاید کمتر کسی باشد که در طول زندگی خود لحظاتی از نگرانی و افسردگی را احساس نکرده باشد . افسردگی یک اختلال شایع عاطفی است . اگر شدت اینحالت از حد معمول بگذرد ، عرصة زندگی را بر فرد تنگ کرده او را از همه چیز حتی از خودش بیزار می کند . بنظر می رسد ادعای اینکه اصولاً افسردگی جزئی از زندگی بشر است زیاد مشکل نباشد .

تورو می گوید :« اکثر مردم عمرشان در افسردگی خاموش می گذرد » و شوپنهاور چنین نوشت :« زندگی انسان بین ملال و اندوه نوسان دارد ».

دراین تحقیق افسردگی عبارت از واکنشی است در برابر عوامل اجتماعی و محیط .

بعبارت دیگر حالتی است عاطفی به نحوی که فرد قدرت و توانایی لازم و کافی برای انجام امور و تکالیف عادی روزمرةخود را ندارد و کاهش چشمگیر در فعالیتهای سازندة وی دیده می شود .

افراد افسرده گرایش دارند به اینکه به تشریح درونی شکستها و تشریح بیرونی موفقیت هایشان بپردازند ، بعبارت دیگر به بروز و بیان شکست هایشان و عدم بروز موفقیت هایشان می پردازند . امروزه دانشمندان رشتة روانشناسی و روانپزشکی انسان را بعنوان مجموعه ای متشکل از واحدهای زیستی ، روانی ـ اجتماعی می شناسند .

( نور بالا ، احمد ، رابطة بین مذهب و بهداشت روانی از دیدگاه اسلامی ـ دارو و درمان ، ۱۳۷۱ ، تهران ).

بین انسان و محیط زندگیش کنش و واکنش مداوم وجود دارد بطوری که رفتار در کشاکش بین نیروهای محیط و عکس العمل های فرد شکل می گیرد . عواملمحیطی نقش مهمی درنوع رفتار او به عهده دارند . مسئله تحقیق حاضر در اینجا بیان این موضوع است که آیا تغییر و تحول در محیط فرد می تواند عاملی برای تغییر خلق و عاطفة وی قلمداد گردد . به عبارتی دیگر آیا استرس های ناشی از قرار گرفتن در محیط فیزیکی جدید با انتظارات و مسئولیتهای جدید می تواند عامل بروز تغییرات عاطفی ـ روانی در فرد گردد .سؤال پژوهش حاضر در این زمینه مطرح می شود که آیا ارتباطی بین میزان شیوع افسردگی و بومی یا غیر بومی بودن دانشجویان وجود دارد یا خیر ؟ و اگر ارتباطی وجود دارد آیا این ارتباطات فقط تحت تأثیر همین تغییر در شرایط محیط زندگی است یا اینکه عوامل و فاکتورهای متعدد و متنوع دیگری در این زمینه دخیلند ؟ عواملی مثل زمینة زیستی ویا دلواپسی های آنان از آیندة شغلی و اقتصادی ، همراه با وجود ابهام در این زمینه ها می تواند درفرد درجاتی از پایین بودن خلق و افسرده خویی را ایجاد نماید .

۱ـ۲ـ اهمیت مسئله :

مسئله حاضر از این جهت حائز اهمیت می باشد که با بررسی این مطلب آیا تفاوتی بین میزان افسردگی دانشجویان بومی وغیر بومی وجود دارد یا خیر ؟ اگر این تفاوت چشمگیر باشد باید از مسئولین مربوطه انتظار بهبود و رفع معضلات ناشی از شرایط زندگی و تحصیل این قبل دانشجویان را داشته باشیم .

 

۱ـ۳ـ اهداف تحقیق :

دانشجویان به اقتضای سن و موقعیتی که در آن قرار دارند در معرض ابتلاء به انواع اختلالات عاطفی می باشند بیشتر آنان از یکطرف بخاطر تحصیل دردانشگاه از خانواده و شهر خود جدا شده و در محیط جدیدی قرار گرفته اند که باید با مشکلات خود مبارزه نمایند . از طرف دیگر با توجه به اینکه دانشجویان باید در حین فراغت از تحصیل و یا پس از فراغت از تحصیل ، خود را برای تشکیل خانواده و زندگی جدید آماده نمایند و نیز شغل مطلوب خود را بدست آورده و وارد بازار کار شوند ، این مسائل خواه ناخواه نوعی اضطراب و نگرانی در آن ها فراهم می آورد .

یکی از زمینه های مشکلات روحی دانشجویان مسئله انتخاب شغل و حرفه و به مفهوم گسترده تر امنیت شغلی است ، دانشجویان وقتی از سال اول پا به دانشگاه می گذراند یکی ازمسائلی که دائماً ذهن آنها را به خود متوجه می کند اینست که آیا پس از اتمام این دوره تحصیل ، قابلیت کافی برای آن وظیفه و شغل و حرفه ای که در نظر دارم پس از اتمام تحصیلات به آن بپردازم ، در من پدید می آورد ومسائلی از این قبیل موجبات اغتشاش ذهنی آنها را فراهم می آورد .

زمینة دیگر مشکلات دانشجویان تمایل شدید به ازدواج در برابر موانع و مقتضیاتی که از انجام آن جلوگیری می کند می باشد خود این مسئله نگرانی و اضطراب شدیدی را در دانشجویان فراهم می کند .موقعیت سنی و مرحلة رشد ایجاب می کند که در فکر ازدواج باشند ، یاحداقل درمورد انتخاب های خود جدی تر بیندیشند .

مورد بعدی به دلیل جوان بودن ودارا بودن توانائیهای جسمانی و انرژی ، دانشجویان تمایل به تفریحات سالم اجتماعی دارند . این تمایل به خودی خود اشکال ندارد اما وقتی که این تمایل در برابر ضرورت و تمایل زیاد به درس خواندن قرار می گیرد قضیه را دشوار می کند .

در اینجا وجود یک برنامه ریزی درست برای پاسخگویی به نیازهای جسمانی و روانی و ذهنی می تواند یک راه حل باشد ـ مورد دیگر که زمینة مشکلات و نگرانی های دانشجویان را فراهم می کند نیاز مبرم به پیشرفت دردروس است .احساس بی کفایتی، عدم فهم دروس و گرفتن نمرات کم زمینة یکسری اضطرابها و نگرانی ها را دردانشجویان فراهم می کند .

 با توجه به اینکه دانشجویان در هر جامعه ای آینده سازان و برنامه ریزان و مدیران آن جامعه خواهند بود سلامت روانی آنان می تواند نقش مؤثری در فرآیند توسعه داشته باشد . در صورتی که آنان از بهداشت روانی برخوردار نبوده و به خاطر مشکلاتی که ذکر آن رفت دچار اختلالات روحی و عاطفی از جمله افسردگی شوند ،نه تنها خود دراین جریان ضربه می بینند ، بلکه در نهایت جامعه نیز متضرر می گردد . شناخت عواملی که مشکلات روانی دانشجویان را فراهم می آورد مستلزم مطالعات علمی است. از طریق شناخت این عوامل است که می توان به برنامه ریزی در جهت مرتفع ساختن مشکلات عاطفی دانشجویان همت گماشت و بهداشت روانی آنان را تأمین کرد . تا زمانی که بهداشت روانی درمیان دانشجویان وجود نداشته باشد نه تنها انواع اختلالات روحی از جمله افسردگی ، از خود بیگانگی و … گریبان گیر آنها خواهد شد، بلکه این امر منجر به افت تحصیلی و هدر رفتن سرمایه گذاریهایی خواهد شد که در این راه به کار گرفته شده است .

بیان فرضیه

۱ـ۴ـ فرضیه تحقیق :

میزان افسردگی در بین دانشجویان پسر غیر بومی نسبت به دانشجویان پسر بومی بالاتر است .

منابع فارسی
۱ـ آناستازی ا .روان آزمایی ـ مترجم : براهنی م.ن۱۳۷۶ تهران . دانشگاه تهران
۲ـ اتکینسون ر.ل. اتکینسون ر.س. و هیلگارد ۱٫ زمینة روان شناسی ج۱و۲ مترجم ک براهنی م. و دیگران ۱۳۶۸ تهران رشد .
۳ـ اخوت و دانشمند . ارزشیابی شخصیت ۱۳۷۵ ـ تهران ـ دانشگاه تهران .
۴ـ انجمن روانپزشکی امریکا ـ طبقه بندی اختلالات روانی DSMIV ـ مترجم : پورافکاری .ن۱۳۷۴ ـ تبریز .
۵ـ بست .ج روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری ـ مترجم: پاشا شریفی ح.وطالقانی .ن ۱۳۷۴ تهران – رشد.
۶ـ پروین ۱٫روان شناسی شخصیت ـ مترجم : جوادی .م.ج وکدیور پ- ۱۳۷۴ تهران .رسا .
۸ـ پورافکاری . ن نشانه شناسی بیماریهای روانی ۱۳۷۵ تبریز ـ آزاده .
۹ـ دلاور . ع . روشهای تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ۱۳۷۱ تهران ـ دانشگاه پیام نور .
۱۰ـ راس .ا.ا روان شناسی شخصیت ـ مترجم : جمالفرس ۱۳۷۵ تهران ، روان .
۱۱ـ راس م. افسردگی ـ مترجم : رواندوست و ۱۳۶۹ تهران
۱۲ـ راوک . ج . مباحث عمده در روانپزشکی ـ مترجم : وهاب زاده ج ۱۳۶۹ تهران
سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامی
۱۳ـ سازمان بهداشت جهانی (WHO) طبقه بندی اختلالات روانی و رفتاری ICD-IO 1992 مترجم : نیکخو . م . غفرانی . م آوادیس یانس ۱۳۷۵ تهران سخن .
۱۴ـ شاملو . س . آسیب شناسی روانی ۱۳۶۸ تهران ـ رشد .
۱۵ـ شفیع آبادی ع . و ناصری ع. نظریه ها در روان شناسی شخصیت ۱۳۶۸ تهران ـ رشد .
۱۶ـ شفیع آباد ع. و ناصری ع . نظریه های مشاوره و رواندرواندرمانی ۱۳۶۸ تهران . مرکز نشر دانشگاهی .
۱۷ـ فیش . ف . آسیب شناسی روانی بالینی ـ مترجم : پورافکاری . ن ۱۳۶۹ تبریز .
۱۸ـ کاپلان . سادوک ب ـ چکیدة روانپزشکی بالینی ـ مترجم : پورافکاری ن . ۱۳۷۶ تهران ـ‌ آزاده
۱۹ـ کاپلان . سادوک . ب ـ‌ خلاصه روانپزشکی جلد ۲و ۱ ـ مترجم :‌ پورافکاری . ن ۱۳۶۸ تبریز انتشارات ذوقی
۲۰ـ کرولی د. روان شناسی افسردگی زنان ـ مترجم : رحمتی بهزاد . ۱۳۷۵ تهران زریاب
۲۱ـ کریمی ـ ی . روان شناسی شخصیت ۱۳۷۵ ـ تهران . ویرایش
۲۲ـ گانونگ اف . فیزیولوژی پزشکی ـ مترجم : فرخ شادان ۱۳۶۳ ـ تهران ـ چهره
۲۳ـ میلانی فر . ب . بهداشت روانی ۱۳۷۴ تهرن قومس
۲۴ـ فلاحی خشکناب . مقاله در چهارمین کنگرة پژوهشهای روانپزشکی و روانشناسی در ایران ـ ۱۳۷۵ «بررسی میزان شیوع و عمق افسردگی در دانشجویان مقیم خوابگهای دانشجویی…»
۲۵ـ ناظم بافقی . علیرضا . «بررسی و تعیین میزان شیوع افسردگی در دانشجویان حقوق دانشگاه آزاد شمال تهران» بر اساس تست بک (تهران ۱۳۷۵)
۲۶ـ فخرایی . سیروس . بررسی مقایسه ای عوامل روانی ـ اجتماعی مؤثر در افسردگی دانشجویان دانشگاه تبریز و علوم پزشکی . (ادارة امور پژوهش ۱۳۷۳)
۲۷ـ سیف . ع ـ روش تهیة پژوهشنامه ـ ۱۳۷۵ . تهران . دوران .
۲۸ـ بررسی شیوع افسردگی بین دانشجویان دختر بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شرق گیلان ـ لاهیجان ـ ۱۳۷۸ ـ سیده زهرا احسان بخش

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاثیر ورزش و انواع ورزشها بر روی افسردگی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
 • پاورپوینت بزهکاری
 • مقاله گیاهان مؤثر بر بیماری های میگرن و افسردگی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.