تحقیق اوقات فراغت جوانان در ایران و امکانات موجود


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق اوقات فراغت جوانان در ایران و امکانات موجود   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق اوقات فراغت جوانان در ایران و امکانات موجود   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول-مقدمه ۷
بیان مسئله ۱۱
اهداف تحقیق ۱۲
هدف کلی ۱۲
هدف خاص ۱۲
اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۳
تعریف عملیات واژه ها یا اصطلاحات ۱۵
فصل دوم-مقدمه ۱۸
بخش اول: ادبیات تحقیق ۱۹
الف) اومقات فراغت از دیدگاه دانشمندان ۱۹
ب) تاریخی مربوط به نحوه گذران اوقات فراغت در ایران ۲۱
ج) اوقات فراغت بعد از اسلام ۲۴
د) اوقات فراغت از دیدگاه اسلام ۲۶
هـ) خصایص و ویژگیهای فراغت ۲۸
ر) اوقات فراغت و بهداشت روانی ۲۹
و) فراغت و خلاقیت ۳۰
س) فراغت و توسعه مهارتهای شناختی ۳۰
ک) اوقات فراغت و تقویت مهارتهای حس- حرکتی و فعالیتهای ورزشی ۳۱
ز) جهت نگرفتن ۳۱
ع) اوقات فراغت و اصلاح رفتار و تعالی شخصیت ۳۲
ق) اوقات فراغت و آسیب پذیریهای اجتماعی ۳۲
بخش دوم: پیشینه تحقیق ۳۴
فرضیه های عنوان شده در این تحقیق ۳۵
فصل سوم-مقدمه ۳۷
جامعه آماری ۳۸
چگونگی گزینش نمونه ها ۳۸
چگونگی اجرا ۴۰
روش تحقیق ۴۰
آزمودنیهای آماری ۴۱
بررسی سوال اول تحقیق ۴۴
بررسی سئوال دوم تحقیق ۴۵
بررسی سوال سوم تحقیق ۴۶
بررسی سئوال چهارم تحقیق ۴۷
بررسی سئوال پنجم تحقیق: ۴۸
بررسی سوال ششم تحقیق ۴۹
بررسی سئوال هفتم ۵۰
بررسی سئوال هشتم تحقیق ۵۲
بررسی سئوال نهم تحقیق ۵۳
بررسی سئوال دهم تحقیق ۵۵
بررسی سئوال یازدهم تحقیق ۵۶
بررسی سئوال دوازدهم تحقیق ۵۷
بررسی سئوال سیزدهم تحقیق ۵۸
بررسی سئوال چهاردهم تحقیق ۵۹
بررسی سئوال پانزدهم تحقیق ۶۱
بررسی سئوال شانزدهم تحقیق ۶۲
بررسی سئوال هفدهم تحقیق ۶۳
بررسی سئوال هیجدهم تحقیق ۶۴
بررسی سئوال نوزدهم تحقیق ۶۵
بررسی سوال بیستم تحقیق ۶۶
محدودیتهای تحقیق ۶۹
محدودیتهای در اختیار محققق ۶۹
محدودیتهای خارج از اختیار محقق ۶۹
خلاصة تحقیق ۷۰
محدودیتهای تحقیق ۷۰
پیشنهادها ۷۲
منابع ۷۵

 

 

منابع:

اردلان، فرنگیس. جامعه شناسی اوقات فراغت، انتشارات خوارزمی ، تهران ۱۳۶۳ اسری، علی، پایان نامه. ۱۳۷۳

اعظمی، فیروزه، پایان نامه، ۱۳۷۶

امیرالمومنین، علی(ع)، کلمات قصار، غرور الحکم و دارالحکم، ترجمه: محمد علی انصاری، قم، ۱۳۵۵

بهنام، جمشید.راسخ، شابور، مقدمه ای بر جامعه شناسی ایران، انتشارات خوارزمی، تهران ۱۳۵۰

پاشا شریفی، حسن، نجفی زند، جعفر، روشهای آماری در علوم تربیتی، انتشارات محقق،۱۳۷۶٫

توکلی، محمد علی، بررسی، گذران اوقات فراغت، اداره کل آموزش ضمن خدمت، ۱۳۷۲، ثنایی، سوسن. پایان نامه، ۱۳۷۷

چقا گلانی، فاطمه. پایان نامه، ۱۳۷۸

دورانت، ویل، لذات فلسفه، ترجمه، عباس زرکوب، تهران ۱۳۵۴

دلاور، علی، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، نشر ویرایش، ۱۳۷۶

رستمی، محمود، بررسی نحوه گذران اوقات فراغت، وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۷۲

روزنامه کارو کارگر، اوقات فراغت جوانان و نوجوانان آبان ماه ۱۳۷۸

شعاری نژاد، علی اکبر، نقش فعالیتهای فوق برنامه درتربیت نوجوانان، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۴

صدیق، عیسی. تاریخ فرهنگ ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۸

عرفان، فاطمه، پایان نامه، ۱۳۷۹

فلسفی، محمد تقی جوان از نظر عقل و احساسات، تهران ۱۳۵۸

کینگ، ساموئل، جامعه  شناسی، ترجمه: مشفق همدانی، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۹

مجله تعلیم و تربیت، بحثی پیرامون اوقات فراغت، دوره ششم و هفتم، ۱۳۷۱

مجلسی ، محمد باقر، بحارالانوار، ترجمه: مولی فردی، انتشارات دارالکتاب السلامیه تهران، ۱۳۶۴

معیری، محمد طاهر، ماسئل آموزش و پرورش، انتشارات سپهر، تهران ۱۳۷۴

نادری، عزت الله، سیف نراقی، مریم – روشهای تحقیق و ارزشیابی آن در علوم انسانی، انتشارات بدر، ۱۳۷۳

وهاب،احمد، بررسی گذران اوقات فراغت، اداره کل آموزش و پرورش ضمن خدمت، ۱۳۷۶

یوسفی، باقر، میزگرد اوقات فراغت، تابستان، ۱۳۷۱

مقدمه:

یکی از مسائلی که پیوسته مورد نظر صاحب نظران علوم تربیتی و دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گرفته مسئله اوقات فراغت است. تخصص در گستره حیات بیانگر مطلب است که در زندگی پر از فراز و نشیب انسان لحظه ها و اوقاتی وجود دارد که از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار است. اوقاتی که بستر مطلوبی است برای جریان نیکوی رشد شخصیت و اعتلای وجود و یا زمینه همواری است برای بروز اختلاف رفتاری، انحراف اخلاقی و بزهکاری اجتماعی، بدون تردید زمانی که از اوقات فراغت بحث به میان می آید، سخن از ارزشمندی این اوقات است هنگامه بسیار حساس و پرمعنا، اوراقی سرنوشت ساز در کتاب زندگی که نیازمند اراده های استوار و اندیشه های خلاق است.[۱]

شعار ( وقت طلاست) و (شیطان برای دستهای بیکار کاربد می یابد) همواره در اغلب جوامع مطرح بوده و تفکر و تدبیر درباره اوقات فراغت و توجه به نحوه گذراندن این اوقات در کشورهای صنعتی بیش از دیگر کشورها رواج یافته است. حتی اغلب جامعه شناسان و اقتصاد دانان ( دماز، اندرسون، اوژه) بر این باورند که تحول جوامع انسانی به سوی تمدن فراغت در حرکت است.[۲]

اوقات فراغت جوانان به مشابه شمشیری دولبه است اگر از آن به طور اصولی استفاده شود نه تنها راهگشا است بلکه زندگانی با برنامه، منسجم و هدفدار پیش روی انسان قرار میدهد. اگر خدا ناکرده این اوقات گرانبها و سالم و با برنامه های مقبول سپری نشود، زمینه های گرایش به فساد و تباهی و انحطاط جوانان را فراهم می آورد. فساد تباهی تنها مفهومی از ناهنجاری اجتماعی نیست، بلکه مصدتعی از به هدر دادن منابع و انرژی انسانی و مالی و مادی است. جوانی که در ابتدای جوانی به بیراهه می رود. نه تنها جوانی و انرژی جسمی و روحی خود را به هدر می دهد و خود را به هلاکت ، بدبختی، و فقر و ممکن است می اندازد، بلکه از ابعاد نیز در تخریب منابع اجتماعی نقش دارد، که یکی از آنها را می توان ایفای نقش مخرب به مثابه الگویی قابل تقلید برای عمده دیگری از جوانان دانست. البته این بعد از کارکرد افراد ناهنجار، بحرانی ترین و مصیبت سازترین نقش او در اجتماع است.[۳]

لذا می توان نحوه گذراند اوقات را جزو ریشه های فقر و استمرار آن یا تعالی افراد تلقی کرد. واقعیت امر در فرهنگ ما نیز چنین است، مردم ما با افرادی که وقت خود را تقسیم کرده اند و مدام به کاری و فعالیتی مشغول هستند را بیشتر قبول دارند تا افرادی را که لحظاتی از عمر خود را به سستی، کاهلی و بیکاری می گذرانند لذا بین اوقات فراغت و رشد اجتماعی و فردی ارتباط مستقیم وجود دارد و هر چقدر اوقات فراغت آدمی اصولی، منطقی و با برنامه باشد، می توان امیدوار بود که رشد اجتماعی، خلاقیت و ابتکار فردی او بالاتر خواهد بود و هر چقدر اوقات فراغت آدمی به بطالت بگذرد می توان مشاهده کرد که ارزش و اعتبار اجتماعی او کاسته می شود.

اوقات فراغت پدیده ای است که برای هر فردی لازم و ضروری است. اگر انسانها تمام وقت خود را به کار طاقت فرسا اشتغال داشته باشند، باید یقین داشت که از قدرت تفکر، خلاقیت و نوآوری آنها به تدریج کاسته خواهد شد و به موجوداتی همچون پیچ و مهره تبدیل خواهد شد. ولی اگر در بین کار فراغتی باشد که انسان بتواند مقایسه ای بین خود و کارش و با نقش که دارد و ارزش خود واندش وظیفه ای را که ایفا می کند، بپردازد خود را در مسیری قرار  می دهد که لیاقتش را دارد و زندگی اش هدفدار و با برنامه شود و موقعیت را در آغوش می کشد.

دکتر کارل می گوید: خواستهای وحشیانه شهوات ممکن است جلب نوعی اهمیت نماید ولی هیچ چیز غیر منطقی تر از آن زندگی نیست. اگر زندگی منحصر به رقصیدن و به دور شهر با اتومبیل چرخیدن و سینما رفتن و رایوشنیدن باشد چه فایده ای دارد. تفریح بدون آنکه متضمن نفعی باشد فرصتهایی را که کارگران بر اثر تکامل ماشینها و خسن تهیه محصول به دست آورده اند بحث بر باد می دهند. زحمات مصروفه، حداقل چهار ساعت در روز به طول زندگی افزوده است یعنی اوقات گرانبهایی که اگر کسی آنرا علاقه مند مصرف کند می تواند تعلیم بگیرد، جسم و جانش را نیرومند کند، آسیب شخصیت نماید و وظیفه انسانیت خود را انجام دهد.[۴]

در موقع تفریح و سرگرمی زندگی زنگ ذوق و ابتکار به خود می گیرد و لطف و فضای مخصوصی پیدا می کند، روح سبکبال و پر نشاطی می شود، عواطف و احساسات شکوفا می گردد و آدمی در خود احساس آزادگی می کند در این مورد حضرت علی (ع) می فرماید، فرح و شادمانی باعث بهجت و انبساط روح و مایه و جد و نشاط است وهمچنین فرموده اند: هر یک از اعضای بدن به استراحت نیاز دارد.[۵]

مطالب قابل توجه دیگر این است که وضعیت اجتماعی بر روی ایام فراغت جوانان تأثیر گذاشته و خود نیز از آن متأثر است. در این راستا با توجه به رقمی متجاوز از ۲۰ میلیون نوجوان و جوان در کشور ما که اکثریت قریب به اتفاق آنها طیف دانشجویی کشور ما را تشکیل می دهند، تدبیر و سیاستگذاری اوقات فراغت آنها با عنایت به اهداف تربیتی، اجتماعی ضرورت پیدا می کند که در این باره بخش مهمی از این مسئولیت خطیر به عهده سازمانهایی آموزش پرورش و بخش دیگر آن به عهده سازمانهایی نظیر سازمان تربیت بدنی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و غیره می باشد.[۶]

همانطوریکه کاروتولید نیازمند برنامه عملی و تخصصی است و زیر بنایی هر برنامه عملی تحقیقات انجام شده و اطلاعات قبلی است برای برنامه ریزی ( اوقات فراغت نیز باید تحقیقات لازم انجام پذیر- جمع آوری نظریات و استفاده کردن از تجربیات دیگران و لذا تحقیق حاضر سعی دارد ضمن آگاهی از نظرات و نگرش دانش آموزان در مورد گذراندن اوقات فراغت آنان، موانع و مشکلاتی را که در این زمینه وجود دارد مشخص نماید و راه حلها و پیشنهادات لازم را در نظر گرفتن امکانات ارائه دهد تا با استفاده از نتایج این تحقیق به توان دربهبود برنامه ریزی جهت اوقات فراغت دانش آموزان چاره اندیشید و در نهایت به این نتیجه برسیم که در بحث از اوقات فراغت پر کردن صرف آن مد نظر اینست، بلکه غنی کردن آن امر بسیار مهمی است. با توجه به اینکه تحقیقات روان شناسی نقش موثر نحوه گذراندن  اوقات فراغت را در رشد شخصیت نشان داده اند.

بیان مسئله :

دوره نوجوانی یکی از مراحل حساس و پر اهمیت رشد جسمی و شخصیتی افراد به حساب می آید. نوجوان امروز اوقات فراغت فراوانی دارند، وسایل سرگرمی بیشتری می تواند، داشته باشند. لیکن به ارزشهای اجتماعی و اخلاقی آنها نمی توان اطمینان کرد چنانکه توجه دقیق به فعالیتهای تفریحی در عصر حاضر و تقریباً در تمام کشور های جهان به خصوص کشورهای به اصطلاح پیشرفته این حقیقت تلخ را ثابت می کند که بعضی از این فعالیتها بسیار نامعقول و مضرند و شرکت نوجوانان در آنها به زندگی سالم ایشان لطمه می زند.[۷]

بنابراین با در نظر گرفتن حساسیت، اهمیت و نقش حیاتی اوقات فراغت ضروری است با تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی از طریق همکاری مشترک اولیاء و مربیان و اتخاذ روشهای مناسب ضمن جلب توجه دانش آموزان و ایجاد نگرش مثبت در آنها نسبت  به ارزش و اثرات مثبت اوقات فراغت و برانگیختن رغبت و انگیزه در حسن بهره وری و بارور سازی این فرصتها در زمنیه پیشگیری از هر گونه آسیب پذیرها در ایام فراغت تدابیر لازم را پیش بینی کرد. براین اساس، این تحقیق در پی آن است که رابطه شناخت علمی و دقیق بین نحوه گذراندن اوقات فراغت و انحرافات اجتماعی دختران سنین ۲۰ – ۱۵ سال منطقه ۵ تهران می باشد.

اهداف تحقیق:

هدف کلی :

هدف کلی از تحقیق، یافتن راه حل ها و راهکارهای مناسب و صحیح برای بهسازی نحوه گذارندن  اوقات فراغت نوجوانان و دانش آموزان و دانشجویان و یافتن راههای درست و مشخص برای ایجاد و یا بازسازی لازم جهت استفاده مطلوب همه نوجوانان و جوانان فراغت خود با تأکید بر نکات تربیتی و شناخت هر چه بهتر آن می باشد.

هدف خاص:

۱- پی بردن به چگونگی تأثیر و امکانات موجود در جامعه و مدارس و دانشگاهها بر نحوه گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان

۲- آشنایی با نوع فعالیتهای دانش آموزان و دانشجویان در اوقات فراغت

۳- کشف ذوق و علاقه و میزان توانائیهای دانش آموزان و دانشجویان در زمینه های مختلف گذران اوقات فراغت

۴- شناسایی امکانات موجود و دست یافتن به راههایی جهت استفاده از امکانات موجود و دست یافتن به نتیجه مناسب و در نتیجه برنامه ریزی و تجهیز برای ارتقاء کیفی و بهره مندی از وسایل و لوازم موجود

۵- آشنایی با مشکلات گذاران اوقات فراغت

۶- یافتن راه حلهای علمی و مؤثر برای پر کردن صحیح اوقات فراعت دانش آموزان و دانشجویان

اهمیت و ضرورت تحقیق:

امروزه از جمله کشورها مشکلات مربوط به جوانان است و این مشکل پابه پای گذشت زمان هویدا شده است و آنچه در این بخش از مشکلات جوانان با عنوان مشکل گذران اوقات فراغت آورده می شود جزء کوچکی از آن است.

جوانان نیروی حیاتی عظیمی را تشکیل می دهند و این نیرو باید به طریق طبیعی مصرف گردد وقتی که جوان نتواند قدرت و توان خود را به طریق صحیح در راه ساختن شخصیت خویش استفاده کند، ناگزیر به راه انحراف می افتد- قشر عظیمی از نوجوانان و جوانان میهن اسلامی ما متأثر ازفضای سازنده انقلاب اسلامی و مایه های فرهنگی و اقتصادی آن در مسیر مستقیم گام بر می دارند ولی متأثر از عواملی که موجی از غربزدگی و گرایش به ابتذال که توسط عوامل استکبار جهانی از سالها پیش در جامعه شیوع پیدا کرده که طبیعتاً این موج دامنگیر گروهی از نسل جوان آسیب پذیرنده می شوند.[۸]


[۱] – اردلان، فرنگیس- ۱۳۶۳ – ص ۱۶

[۲] – مجله فراغت- ۱۳۵۷ – شماره ۱۲

[۳] – مجله فراغت، ۱۳۷۵- شماره ۱۲

[۴] – فلسفی، محمد تقی- ۱۳۴۸ ص ۴۲

[۵] – انصاری، محمد علی – ۱۳۵۵ ص ۱۵

[۶] – معیدی، محمد طاهر- ۱۳۷۴ ص ۴۸

[۷] – شعاری نژاد ، علی اکبر ۱۳۷۴ ص ۴۲

[۸] – روزنامه همشهری، ۱۳۸۰ ، ص ۲۴

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق اوقات فراغت دانشجویان
 • تحقیق کیفیت گذران اوقات فراغت در بین جوانان
 • تحقیق تأثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر
 • تحقیق نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه های مربوط به آن
 • تحقیق جایگاه اوقات فراغت در مدیریت زمان نوجوانان و جوانان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.