تحقیق بازتاب فضایی تحولات اقتصادی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بازتاب فضایی تحولات اقتصادی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بازتاب فضایی تحولات اقتصادی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

۱-۱-مقدمه         ۱
۲-۱ طرح مساله              ۲
۳-۱- پیشینه تحقیق                 .۴
۴-۱ – فرضیات              ۵
۵-۱-اهداف         ۵
۶-۱- روش تحقیق و علت انتخاب           ..۶
۷-۱- موانع و مشکلات تحقیق        ..۶
۸-۱- اصطلاحات و مفاهیم        ۷
فصل دوم : ویژگی های طبیعی منطقه مورد مطالعه
۱-۲- موقعیت جغرافیایی ، حدود وسعت       ..۹
۲-۲- ساختار زمین شناسی منطقه مورد مطالعه        ..۱۴
۳-۲- گسل های مهم در منطقه مورد مطالعه           ..۱۷
الف)گسل آستارا              ..۲۰
ب) گسل تالش          ۲۰
۴-۲- سوانح طبیعی             .۲۰
۱-۴-۲- زلزله           ۲۱
۲-۴-۲- سیل           .۲۱
۵-۲- خاکها و قابلیت استفاده از اراضی       .۲۲
۱-۵-۲-  خاکهای کوهستانی        ۲۲
۲-۵-۲- خاکهای کوهپایه ای              ..۲۳
۳-۵-۲- خاکهای جلگه ای           ۲۳
۶-۲- عوارض زمین و ناهمواریها          ..۲۵
۱-۶-۲- ویژگی های دریای خزر           ۲۶
۲-۶-۲- رشته کوه تالش              .۲۶
۳-۶-۲- دشت های خزری           .۲۷٫
۷-۲ -پوشش گیاهی و جانوری              .۲۸
۱-۷-۲- پوشش گیاهی          ۲۸
۲-۷-۲- پوشش زیست جانوری           ..۲۹
۸-۲- منابع آب در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی            ۳۰
۱-۸-۲-  آبهای سطحی                 ۳۱
۲-۸-۲- آبهای زیرزمینی              .۳۳
۹-۲- ویژگی های اقلیمی              ۳۳
۱-۹-۲- جریانات جوی              ..۳۴
۲-۹-۲- بارش          .۳۷
۳-۹-۲- دما              ..۴۰
۴-۹-۲- رطوبت                 ۴۲
۵-۹-۲- یخبندان                 .۴۵
۶-۹-۲- تبخیر و تعرق                 .۴۶
فصل سوم:  ویژگی های انسانی منطقه مورد مطالعه
۱-۳- سوابق تاریخی و پیشینه سکونت در تالش و رضوانشهر        ۴۸
۲-۳- اندازه جمعیت و روند تحولات آن در شهرستان رضوانشهر        ..۵۰
۳-۳- خانوار وبعد آن          .۵۴
۴-۳- ساخت سنی و جنسی شهرستان رضوانشهر       .۵۸
۵-۳- تراکم نسبی و بیولوژیک             ..۶۲
۶-۳- وضعیت سواد              ۶۳
۷-۳- حرکت مکانی جمعیت ( مهاجرتها )       ۶۵
۸-۳- ویژگی های اقتصادی جمعیت       ۶۶
۹-۳- جمعیت فعال و غیر فعال       ۶۸
۱۰-۳- قابلیتها و محدودیتها   در زمینه جمعیت روستاهای دهستان مرکزی      ۷۳
فصل چهارم :ویژگی اقتصای منطقه مورد مطالعه
۱-۴- کشاورزی                 .۷۵
۱-۱-۴- زراعت                ..۷۶
۲-۱-۴- باغات و قلمستان یا محصولات دائمی        .۸۸
۳-۱-۴- توت و نوغانداری          .۹۱
۴-۱-۴ دامداری ، دامپروری و طیور              ..۹۲
۵-۱-۴- نگهدار و پرورش زنبور عسل           ۹۷
۶-۱-۴- ماهیگری و پرورش ماهی       .۹۸
۲-۴- صنعت         .۱۰۰
۱-۲-۴- صنایع تبدیلی                ۱۰۱
۲-۲-۴- صنایع دستی                ۱۰۲
۳-۴-معدن              .۱۰۶
۴-۴- قابلیت ها و محدودیت های شهرستان رضوانشهر در زمینه کشاورزی            ۱۰۷
۱-۴-۴- محدودیتها و تنگناهای  شهرستان در زمینه کشاورزی         ..۱۰۷
۲-۴-۴- مسایل اساسی ومشکلات توسعه شهرستان در بخش کشاورزی      ۱۰۷
فصل پنجم- علل تغییر وتحولات و بازتاب آن در شهرستان رضوانشهر
۱-۵- عوامل انسانی موثر در فعالیتهای تولیدی محصولات کشاورزی در شهرستان رضوانشهر      .. ۱۱۰
۱-۱-۵- عوامل اقتصادی و نقش آن در تحول محصولات کشاورزی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی         ..۱۱۱
۱- نیاز بازار به تولید انواع محصولات کشاورزی              ۱۱۱
۲- تاثیر تحولات اقتصاد جهانی بر فعالیتها وتحولات اقتصاد روستاهای شهرستان رضوانشهر      .۱۱۲
۳- نقش جهاد کشاورزی در ارائه همه جانبه خدمات کشاورزی        ..۱۱۳
الف: آموزش و تحقیقات کشاورزی در شهرستان رضوانشهر        ۱۱۳
ب: فعالیتهای عمرانی وامور زیر بنایی               ۱۱۵
ج: فعالیتهای مربوط به  عمران کشاورزی ، زراعی ودامی            ..۱۱۸
۴- پیشرفت صنعت در ارائه تکنولوژی کشاورزی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی      ۱۲۰
۱-۴- تکنولوژی مکانیکی           ۱۲۲
۲-۴- تکنولوژی بیولوژیکی        ۱۲۶
۵- رابطه تراکم جمعیت و عمقی شدن کشت در جامعه روستایی        .۱۲۷
۶ –نقش تحقیقات کشاورزی  در ارائه محصولات پر بازده         ۱۳۰
۷- یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و نتایج حاصل از آندر شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی   ۱۳۱
۸- نقش توسعه راههای ارتباطی در تغییر و تحولات موجود        ۱۳۵
۱-۸- راههای اصلی          .۱۳۵
۲-۸- راههای فرعی          .۱۳۷
۳-۸- رههای روستایی              ..۱۳۷
۲-۱-۵- نقش عوامل اجتماعی – فرهنگی در تحول تولیدات کشاورزی        ۱۳۹
۱- عقاید اسلامی و فرهنگی در خصوص پرورش حیوانات بومی وغیر بومی          ۱۳۹
۲- باورهای دینی و اعتقادی در خصوص کشت محصولات ویژه      ..۱۴۱
۳- ارث و نقش آن در تحول تولیدات کشاورزی            ..۱۴۲
۴- توسعه و گسترش مشارکت موثر و همه جانبه مردم  و نهادهای محلی در رشد کشاورزی      ۱۴۳
۳-۱-۵ نقش عوامل سیاسی و دولتی درتحول تولیدات کشاورزی     ..۱۴۴
۱- نقش حمایتهای دولتی در ارتقاء سطح تولید کشاورزی        ..۱۴۵
۲- پرداخت وام وتسهیلات ویژه به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی     .۱۴۷
۳- سیاست حمایت دولت از بازرگانان تجاری وارد کننده و صادر کننده محصولات کشاورزی       ..۱۴۸
۴- خدمات و تا سیسات زیر بنایی روستایی و نقش آن  در تحولات اقتصاد کشاورزی   ..۱۴۹
۲-۵- نقش عوامل طبیعی در تحول محصولات کشاورزی منطقه مورد مطالعه         ۱۵۱
۱-۲-۵- نوسانات آب و هوایی برروی کشاورزی شهرستان رضوانشهر         .۱۵۱
۱-    نوسانات جریانات جوی تاثیر گذار در منطقه مورد مطالعه     ..۱۵۲
۲-    بی نظمیهای بارش در زمان کاشت ، داشت و برداشت  محصولات            .۱۵۳
۳-    برف و یخیندان ونقش آن در محصولات کشاورزی     ۱۵۵
۲-۲-۵- ویژگی های آب و خاک       .۱۵۶
۱- نقش آزمایش و بازسازی خاک در  تحول تولیدات کشاورزی        .۱۵۶
۲- زهکشی خاک و نقش آن در توسعه کشاورزی منطقه           ..۱۵۸
۳- ساخت کانال و نهرهای مهندسی جهت توسعه آبیاری منطقه            ..۱۵۹
۳-۲-۵- بلایای طبیعی و نقش آن در توسعه کشاورزی     ..۱۶۱
۱- وقوع سیل براثر شدت بارندگی          ۱۶۱
۲- خشکسالی های خفیف و احتمالی              ..۱۶۲
۳- بادهای محلی وغیر بومی          .۱۶۲
۳-۵- نقش تولید محصولات جدید کشاورزی در توسعه کشاورزی منطقه     .۱۶۳
۱-۳-۵- پرورش شتر مرغ جوابگوی نیاز غذایی کشور        ۱۶۳
۲-۳-۵- بررسی مزیتهای رقابتی صنعت پرورش  شتر مرغ در منطقه      .۱۶۶
فصل ششم : بازتاب فضایی تحولات ، آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات
۱-۶- برنامه ریزی فضایی ونقش آن در تحولات توسعه روستایی        ۱۶۹
۲-۶-علل شکل پذیری وامکان پذیرش دگرگونی درتحولات روستایی درمنطقه مورد مطالعه   .۱۷۰
۱-۲-۶- نقش آموزش و ارتباطبات در تحولات منطقه        ۱۷۰
۲-۲-۶- تبادلات و تنوعات فرهنگی در منطقه ارتقاء اجتماعی می آفریند     ..۱۷۲
۳-۲-۶- روستا نشینی شهری دلیلی دیگر بر تحولات روستایی     ۱۷۴
۴-۲-۶- عالیترین فضایل روستایی چگونه در حال تغییر است      .۱۷۵
۳-۶- آزمون فرضیات        ..۱۷۷
۴-۶- بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای دهستان مرکزی     .. ۱۹۰
۱-۴-۶-  بازتاب فضایی  ریخت بیرونی روستاهای دهستان مرکزی      ..۱۹۰
۲-۴-۶-  بازتاب فضایی ریخت درونی روستاهای دهستان مرکزی        .۱۹۲
۵-۶- نتیجه گیری از اهداف تحقیق در منطقه مورد نظر     ..۱۹۴
۶-۶- پیشنهادات برای رشد وتوسعه بهتر شهرستان رضوانشهر و دهستان گیل دولاب         .۱۹۵
۱-۶-۶- اصلی ترین محدودیتها و تنگناهای توسعه در منطقه مورد مطالعه     ..۱۹۵
۲-۶-۶- اصلی ترین مسایل و موانع توسعه که در منطقه باید به آن توجه شود          .۱۹۶
۳-۶-۶- اهداف پیشنهادی توسعه  برای رفع موانع  توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه    ..۱۹۷
۴-۶-۶- راهبردهای پیشنهادی توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه        ۱۹۷
منابع

منابع و ماخذ

 – آمار نامه استان گیلان-۱۳۸۰

– احمدی ،هاجر،پایان نامه کار شناسی ارشد،بررسی تحولات اقتصادی روستایی صومعه سرا، شهید بهشتی ۱۳۷۹

– استفن پورتو ، دون : سقوط و ظهور شیوه تولید آسیایی ، ترجمه عباس مخبر ، نشر مرکز تهران -۱۳۶۸

– اصلاح عربانی،ابراهیم،کتاب گیلان ،جدول اولانتشارات گروه پژوهشگران ایران ،چاپ دوم ۱۳۸۰

– اهلرز، اکارت ؛بررسی پراکندگی اراضی و علل و اثرات آن-یکپارچگی عوامل موثر  و اثرات آن،انتشارات مرکز تحقیقات روستایی  و اقتصاد کشاورزی،۱۳۷۱

– بازن ، مارسل طالش منطقه ای قومی در  شمال ایران تر جمه دکتر  مظفر فرشچیان جلد اول و دوم انتشارات آستان قدس ،۱۳۶۷

– چینامبار ، جی جی : مقدمه ای بر جامعه شناسی با تاکید بر جامعه شناسی روستایی ، ترجمه احمد حجاران و مصطفی ازکیا ، نشر نی ، تهران۱۳۷۳

– حمیدی ،سعید ،مدیریت  و اقتصاد  پژوهشی شتر مرغ درایران،چاپ بین الملل شمس۱۳۸۰

– درئو ماکس : جغرافیای انسانی ، ترجمه سیروس سهامی ، جلد دو م انتشارات رایزن ، چاپ اول تهران ۱۳۷۱

– دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه ترجمه ی سید جعفر شهیدی ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۷

– دولفوس ، اولیویه : فضای جغرافیایی ،  ترجمه سیروس سهامی ، نشر نیکا چاپ اول ، مشهد ۱۳۷۰

– دولفوس، اولیویه ، فضای  جغرافیایی ، ترجمه سیروس سهامی ،نشر نیکا ، ۱۳۷۴

– رحمانی فضلی ، عبد ارضا : تحلیلی از ساخت زراعی روستاهای حوضه جنوب اترک شیر وان ( پایان نامه دوره دکتری  جغرافیای انسانی ) . دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ، تهران ۱۳۷۱

– رحمانی،بیژن،بنیادهای جغرافیایی اقتصاد ایران چاپ علوی ۱۳۷۵

– رهنمایی ، محمد تقی : مجموعه مباحث وروشهای شهر سازی ، جغرافیا ، انتشارات سازمان مسکن و ساختمان ، چاپ اول ، تهران ۱۳۶۹

– سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح : نقشه توپوگرافی رضوانشهر  مقیاس ۱۰۰۰۰۰ /۱ ( ۱۳۷۱ )

– سازمان زمین شناسی کشور : نقشه زمین شناسی رضوانشهر مقیاس ۱۰۰۰۰۰/۱( ۱۳۷۱)

– سرشماری عمومی و نفوس مسکن رضوانشهر -۱۳۷۵

– سعیدی ، عباس ؛ مبانی جغرافیایی روستایی ، انتشارات سمت ،۱۳۷۷

– سلطانی ، محمد علی ؛اصول و مبانی جغرافیایی جمعیت و جعیت شناسی ، دانشگاه اصفهان ،۱۳۷۵

– سنیک، جاسبر ؛ دیلون ، اس اس؛ جغرافیای کشاورزی ، ترجمه سیاووش دهقانیان ،عوض کوچکی و علی کلاهی اهری ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،۱۳۷۴

– سوداگر ، محمد : نظام ارباب رعیتی در ایران ، چاپ خانه گلشن ، چاپ اول ۱۳۵۶

– سیاهی پور نجیبه،پایان نامه کار شناسی نگرش به محیط زیست تالش،دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۳

– شهبازی ، اسماعیل؛توسعه و  ترویج روستایی ،انتشارات دانشگاه تهران ،۱۳۷۵

– شیخ حسنی ، غلامحسن؛درسنامه جغرافیای اقتصادی ایران

-شیخ حسنی، غلامحسن؛ مبانی جغرافیایی اقتصادی کشاورزی(جزوه درسی کارشناسی)

-شیخ حسنی، غلامحسن؛ کاربری اراضی کشاورزی در استان گیلان با تکیه بر بخش جلگه‌ای صومعه سرا لاهیجان (به زبان انگلیسی PH.D، ۱۹۸۷)

– صرافی، مظاهر ؛مبانی برنامه ریزی منطقه ای ،انتشارات سازمان برنامه و بودجه،۱۳۷۹

– طرح جامع شهرستان رضوانشهر- ۱۳۷۲

– عبدلی،علی،تالشها و تاتها ،چاپ نوبهار -۱۳۶۹

– علیخانی، بهلول و محمد رضا کاویانی ، مبانی آب و هوا شناسی ، انتشارات سمت ۱۳۷۱

– عمید ، حسن ؛ فرهنگ عمید، انتشارات امیر کبیر، تهران ۱۳۷۹

– گونیلی ، ابوالحسن ؛فرهنگ کشاورزی ایران ، انتشارات امیر کبیر ،تهران ۱۳۶۳

– لوبر،رنه؛ بمیاد های بزرگ زراعی در جهان ترجمه محمود محمود پور ،انتشارات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز ،۱۳۵۴

– مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن –    ۱۳۶۵، فرهنگ آبادی هاشهرستان رضوانشهر

– مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن –    ۱۳۶۵، فرهنگ آبادی هاشهرستان رضوانشهر

– مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن-۱۳۷۵ ، نتایج تفسیلی شهرستان رضوانشهر

– مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن-۱۳۷۵ ،فرهنگ آبادی های شهرستان رضوانشهر

– مطیعی لنگرودی،سید حسن؛جغرافیای اقتصادی در ایران (صنایع)،انتشارات جهاد دانشگاهی ۱۳۸۳

– مهدوی مسعود : اصول و مبانی جغرافیای جمعیت ، انتشارات قومس ، چاپ اول ، تهران ۱۳۷۳

– مهندس مشاورDHV  هلند ، رهنمودهای برای برنامه ریزی  مراکز روستایی ، ترجمه سید ابوطالب فنایی و سید جواد میسر و ناصر اوکتایی و مهدی گنجیان ، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی ، نشریه شماره ۱۰، ۱۳۷۱

– موسسه پژوهشهای  برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ،بهره وری و کشاورزی مقالات منتخب ۱۳۷۷

– نظری ، علی اصغر؛ جغرافیای جمعیت ایران انتشارات گیتا شناسی ،۱۳۶۹

 – هاو ، جان و پیتر ریچارد ، راههای روستایی و کاهش فقر ، ترجمه سید جواد میسر و محمد رضا متوسلی ، انتشارات مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی ۱۳۷۲

– ودیعی ، کاظم؛ مقدمه ای برروستا شناسی ایران ،۷۵-۱۳۷۴

-تودارو،مایکل؛ توسعه اقتصادی در جهان سوم ، تر جمه غلامعلی فرجادی ،انتشارات سازمان و برنامه بودجه ،۱۳۶۴

-جوان ، جعفر : جمعیت ایران و بستر جغرافیایی آن ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه مشهد چاپ اول دانشگاهی مشهد،۱۳۸۳

-درئو ماکس : جغرافیای انسانی ، ترجمه سیروس سهامی ، جلد اول ، انتشارات رایزن ، چاپ اول تهران ۱۳۷۱

-نظری ، علی اصغر : جغرافیای جمعیت ایرا ن ، انتشارات گیتا شناسی ، چاپ اول تهران ۱۳۶۸

-واحد آمار و برنامه ریزی جهاد سازندگی : فرهنگ اجتماعی دهات و مزارع استان گیلان سال ۱۳۶۳

 – واحد آمار و برنامه ریزی جهاد سازندگی: فرهنگ اقتصادی دهات وزارع استان گیلان سال ۱۳۶۳

چکیده :

تحقیق حاضر با عنوان «بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته (۸۳-۶۳) در مورد دهستان مرکزی از توابع بخش مرکزی شهرستان رضوانشهر به انجام رسیده است.

با توجه به اینکه دهستان مورد مطالعه از یکسوی به لحاظ موقعیت و شرایط طبیعی، انسانی و منابع آب و خاک از ویژگی‌های مطلوبی برخوردار است و از سوی دیگر، اطلاعات و آگاهی‌های فنی و حمایتی دولتی و به اصطلاح عوامل بیرونی در سال‌های اخیر موجب شده‌اند تا اقتصاد روستایی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی متحول گردد. بازتاب فضایی این تحولات را می‌توان در ارتقاء فکری و عملکردهای روستاییان بهره‌بردار در امور کشاورزی و فعالیتهای روستایی مشاهده کرد. از عمده‌ترین بازتابها و تحولات اقتصادی می‌توان به نوآوری‌ها، تنوعات تولیدی و فعالیتهای اقتصادی مانند پرورش موزهای گلخانه‌ای، پرورش ماهی قزل‌آلا، پرورش نگهداری شترمرغ محلی و تولید محصولات جالیزی اشاره کرد. که در دو دهه گذشته اتفاق افتاده است و موجبات ارتقاء سطح درآمدهای اقتصادی و اجتماعی (فرهنگی) روستائیان شده است. این تحولات به خوبی در سطح شهرستان رضوانشهر مشهود است. و اینجانب در سطح دهستان مرکزی این شهرستان با کار میدانی خود به آن توجه داشته ام.

در بررسی مهمترین علل شکل گیری و امکان پذیرش دگرگونی در تحولات اقتصادی دهستان مرکزی مشخص گردید که نقش آموزش و ارتباطات، تبادلات و تنوعات فرهنگی و روستانشینی شهری، تأثیر عوامل فعال و مداخله گر درونی و برونی از جمله حمایتهای دولتی عمده ترین انگیزه ها در روند تحولات روستایی، تولیدات کشاورزی، اشتغالات در دهستان مرکزی شده است.

این پایان نامه، با هدف شناسایی و بررسی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر طی سالهای۸۲- ۱۳۶۲ با تمرکز مطالعه روی دهستان مرکزی در شش فصل تدوین گردیده است. فصل اول تا چهارم این پایان نامه کلیات و ویژگی های طبیعی و انسانی و مبانی نظری در منطقه را مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم به تحولات اقتصادی و علل این تحولات و تغییرات در سطح منطقه بین سالهای مورد نظر پرداخته و در فصل آخر (ششم) به تجزیه و تحلیل این تحولات، آزمون فرضیات و پیشنهادات مبادرت ورزیده است.

۱-۱ مقدمه:      

                مطالعه تغییر ساختها و روابط عناصر اصلی تشکیل دهنده فضاهای جغرافیایی در طی زمانها یکی از وظایف اصلی جغرافیدانان می باشد . لذا با توجه به این نگرش و رشته  جغرافیا که همه ی مسایل زیست محیطی و غیره را مخصوصا” محیط زندگی انسان را  نیز در مطالعات خود در بر می گیرد  به مسایل مهمتری مخصوصا” به قدیمی ترین پایگاه زندگی انسان یعنی روستا می پردازد . به طور کلی روستا را می توان قدیمی ترین پایگاه استقرار و سکونت انسان دانست . امروزه این سکونتگاهی زیستی به دلیل شرایط خاص روستا و جوامع روستایی همواره جمعیت خود را به نفع شهر ها از دست می دهند.

             امروزه با گوناگونی و تنوع در چشم اندازهای فرهنگی و محیط جغرافیایی که دایم بعلت تغییر و تحول و پیشرفت علم و تکنولوژی بر تنوع و پیچیدگی آن افزوده می گردد جغرافیا نیز بنا بر ماهیت خود که

بدنبال دستیابی به علل و عوامل این تغییرات و دگرگونی ها از طریق مطالعه عوامل مهم تشکیل دهنده فضای زندگی یعنی محیط انسان و روابط بین آنها ست ، تغییرات ودگرگونیهایی را در ابعاد مختلف خود یعنی ماهیت ، قلمرو دیدگاهها ، نظریه ها ، شیوه ها ، روش تحقیق و ابزار خود در طول زمان بوجود آورده است .

            در بررسی سیر تحول و دگرگونی دانش جغرافیا و ماهیت آن می توان از مفهوم اولیه این علم که خود آنرا در مشاهده و توصیف محیطهای بشری و کشف سرزمینهای جدید و اطلاع و آگاهی ازاحوال انسانها و جوامع ببان می کرد به علت ساده بودن موضوع و محدود بودن جوامع مورد مطالعه ی خود نیز ازسادگی و محدودیت برخوردار بوده ولی امروزه جغرافیا با توجه به پیچیدگی و تنوع محیطهای بشری و پیشرفت درجه دخالت انسان در محیط و تغییرات آن و افزایش دیدگاهها و نظریه ها در رابطه با چگونگی ساخت محیط زندگی دگرگونی علایق ، نیازها و تخصص های دیگران مفهوم ساده اولیه و محدود را ندارد بلکه جغرافیای امروزی با توجه به ویژگی های ساختاری – کارکردی محیط ها و درنظر گرفتن هر مکان به عنوان یک سیستم و نظام ، مطالعه روابط بین انسان و محیط را در درون سیستم ها بعهده دارد این سیستم ها می توانند مانند یک سیستم ساده مثل یک مزرعه تا نظامهای بسیار پیچیده و متنوع مانند سیستم سرمایه داری جهان و تأثیرات آن برساختار فضائی را شامل می گردند به طوریکه  ( هانس بوبک ) عنوان می کند :

  جغرافیای امروزی عمدتا” به بررسی عرصه های ساختاری – کارکردی می پردازد ، عرصه هایی که نه تنها ازنظر مکانی ، بلکه از نظر ساختاری – کارکردی قابل تبیین و تشخیص هستند . در این چارچوب ، یک عرصه

ساختاری ازطریق همنوایی پدیده های گوناگون و یا هم سویی هدفهای ناموزون و پراکنده و یک عرصه

کارکردی به واسطه تأثیر همگانی نیروهای ویژه موجود و مؤثر در آن تعریف و مشخص می شود . ( سعیدی عباسی ۱۳۷۹ ص ۱۰ )

                   یکی از نظامها و سیستم های عرصه ساختاری – کارکردی علم جغرافیا ، روستا و عوامل ، عناصر ، اجزاء و عملکردهای آن می باشد ، که به تناسب روند تکاملی مطالعات جغرافیایی و دگرگونی و تغییراتی که درماهیت این علم در طول زمان بوقوع پیوسته است ، نگرش و مطالعات جغرافیایی روستا رانیز متأثر کرده ، که مطالعه این روند درخور اهمیت می باشد . ( سعیدی عباسی ۱۳۷۹ ص ۱۲ )

         بنابراین اقتصاد روستا های شهرستان رضوانشر ودهستان مرکزی آن، درطول دو دهه بر اثر تاثیر پذیری ازعوامل مداخله گر داخلی و خارجی، تحولا تی در ان بوجود آمده است که بازتا بهای بعمل آمده بر اثر این تغییرات در این تحقیق مورد بحث قرار می گیرد.

 

 ۲-۱-طرح مسأله :

               جوامع روستایی از دیر باز قادر به تولید مازاد بوده اند و مبادله با محیط پیرامون و بویژه شهر ها نیز بر همین پایه شکل گرفته است . هرچند امر مبادله و ارتباطات بین جوامع ادامه داشت لیکن حیات هرگز به صورت پدیده ای ایستا عمل نمی کند و هر روز به شکلی در می آید و از آنجا که طی مجموعه پیوسته در حال تغییر وتحول است اگر بعضی از سکونتگاههای روستایی نتوانند مناسب با تغییرات موردنیاز دگرگون شوند به حاشیه اقتصادی و فرهنگی رانده می شوند . بخصوص روستاهایی که دارای اقتصاد کشاورزی صرفا” یک نوع محصول باشد که یا می توانند به مرور با استفاده از فن آوریهای روز و حمایتهای دولت تبدیل به یک قطب قوی کشاورزی شوند و یا از دور رقابت کشاورزی و عرصه اقتصادی کنار گذاشته شوند . در این میان رو.ستاهایی که در شمال کشور قرار دارند با استفاه از برخورداری از زمین و آب خوب توانسته اند علاوه بر برآوردن مایحتاج و نیاز روستا ، مازاد بر تولیدات خود را هم به خارج از منطقه صادر نمایند . لذا شهرستان رضوانشهر یکی ار مناطق  عمده کشاورزی و اقتصادی کشور در گیلان می باشد که با برنامه ریزی دقیق و کارآفرینی می تواند دست به تولیدات با ارزشی زند.

           شهرستان رضوانشهر تا سال ۱۳۷۶ یکی از بخش های شهرستان طوالش بوده که در حال حاضر به صورت یک شهرستان مستقل در آمده است . این شهرستان یکی ازمستعدترین شهرستانهای استان گیلان است که دارای قابلیت های فراوان شغلی و امکانات تولیدی فراوان در روستا ها می باشد .

            این شهرستان با وسعت ۸۰۴ کیلومترمربع  وجمعیتی در حد ۶۶۳۱۱ نفر باتراکم نسبی ۷۲ نفردر سال ۱۳۸۳ محاسبه شده است. قسمت اعظم جمعیت  این شهرستان در روستاها زندگی   می کنند با نسبت ۵/۷۲% جمعیت روستایی در مقابل ۵/۲۷% جمعیت شهری. این شهرستان مشتمل است بر ۲ بخش، چهار دهستان، دو شهرمطرح(پره سر رضوانشهر)و۱۰۲ روستای مهم تولیدی می باشد.

            شهرستان رضوانشهر از لحاظ تنوع تولیدات وفعالیت های شغلی  نسبت به دیگر شهرستانها ی استان تفاوت های چشمگیری دارد که خود زمینه ساز توجه وتحقیق مستقل و بیشتر است.

             قبل از انقلاب،فعالیتهای روستایی شهرستان رضوانشهر ومنابع تولیدی روستائیان ونتیجتا” منابع درآمدو معیشت آنها درسطح  بسیار محدودی بود که عمدتا” مبتنی بر فعالیت های زراعی ودامی با درآمد های ناچیز و به دور از حمایت های دولت و سرمایه گذاریهای خارج از منطقه استوار بود. سیاست گزاریها در داخل وخارج از روستا هم در جهت  مطلوبی نبود . تولیدات روستایی هم اغلب کارگر بر بوده تا سرمایه بر و دامداری روستایی همواره متکی بر کارگران روستایی بود.

             پس از سالهای اوّل انقلاب اسلامی متاثر از تحولات اجتماعی – اقتصادی  مخصوصاً با توسعه ارتباطات بازاری، استفاده ازمکانیزاسیون ومدرنیزاسیون مانند بکارگیری کودهای شیمیایی و حاصلخیز ی خاک،تسطیح اراضی و ماشین های کشت وبرداشت محصول و بالاخره با تغییر روند تولید موجبات هر چه بیشترتولیدات و فعالیتهای جدید فراهم گردید.ازجمله بازتاب آن می توان به افزایش درآمد روستاییان بعد از انقلاب  در شهرستان رضوانشهر اشا ره کرد:به استثنای فعالیتهای مبتنی بر کشت و تولید برنج که از محصولات اصلی و منابع درآمدی روستاییان  شهرستان رضوانشهراز گذشته بوده و است ملاحظه گردیده که در سال های اخیر با آگاهی های ارائه شده در بخش روستایی، این شهرستان به تنوع و تعدد فعالیتها و تولید محصولات دیگری مانند : پرورش موزهای گلخانه ای، تولید محصولات جالیزی، پرورش ماهی قزل آلای کوهستانی ،پرورش و نگهداری شتر مرغ محلی پرداخته است و گسترش صنایع دستی روستایی و مزارع پرورش ماهیان از جمله فعالیتهای اصلی و تولید ی و منابع درآمدی جدیدی در روستاها در آمده است که باعث ارتقا سطح زندگی  روستائیان از لحاظ اقتصادی- فرهنگی شده است.بدیهی است در روندتحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته(۸۳-۶۳) روستاییان با یک سلسله مسائل و بازتاب هایی مواجه بوده اند که از آن جمله :

              یکی ورود شهریان و سرمایه گذاریها آنها در سطح روستا هاو تغییر کاربریها همراه  با ساخت و ساز ویلاهای گران قیمت و بالاخره گران شدن اراضی کشاورزی است . دوم پدید آمدن و توسعه فعا لیتهای جدید که منجر به تولید و صدور تولیدات روستایی مانند موز, گوشت شترمرغ غزل آلای کوهستانی به خارج از شهرستان رضوانشهر عمدتا صدور به شهرستان های استان گیلان و تهران گردید و  موجب افزایش درامد روستاییان شده است . سوم : ارتقا سطح فرهنگی و اقتصادی روستاییان و توسعه ارتباطات آنها با خارج از روستاهای دهستان مرکزی شهرستان رضوانشهر شده است.

               در طرح و تعریف مساله فوق، سوالاتی به شرح زیر مطرح شده است که پاسخ آنها در فرضیه پیش‌بینی شده است(ص۵). یکی اینکه: آیا تغییر و دگرگونی فعالیتهای روستایی شهرستان رضوانشهر از نیاز بازار وتحولات بیرونی منطقه میباشد؟ ودیگر اینکه: آیا سیاستهای حمایتی دولت در تحولات تولیدی واقتصادی روستاهای منطقه موثر بوده است ؟

 

۳-۱- پیشینه تحقیق :

                    طالش به دلیل موقعیت جغرافیایی خود ودور بودن از مسیر اصلی جاده در استان گیلان کمتر مورد استقبال و مطالعه در ابعاد اجتماعی – اقتصادی قرارگرفته است مگربه وسیله خارجیانی که به دلیل ویژگی های خاص سکونتی و شرایط فیزیکی آن ویا بدلیل ویژگی های خاص مردمی وفرهنگ منطقه علاقه ای نشان داده باشند.

           در مطالعه طالش بیشتر مطالعات از سوی ادارات و سازمانهای وابسته محلی واستانی مثل جهاد کشاورزی ،سازمان آمار منطقه ای،سازمان برنامه وامثالهم صورت گرفته یا اینکه در شکل مقاله های علمی و پایان نامه ای ملاحظه می شود که مطالعاات انجام پذیرفته.از جمله مطالعات محلی انتشار مقالات علمی که توسط اقای دکتر تقی رهنمایی آنهم به دلیل  علاقه و  وابسستگی های آبا واجدادی خود به منطقه وعلایقی را که داشته صورت داده مثل اننشار فصلنامه های تالش که هرفصل منتشر می شود این فصلنامه از سال۱۳۸۰شروع به کار نموده وتا کنون  نزدیک به ۱۲شماره در ارتباط باموضوعات  اجتماعی – اقتصادی بحث می نموده است.

          بارز ترین مورد مطالعات خارجیان تز دکتری آقای مارسل بازن بنام طالش منطقه ای قومی درشمال ایران که درسال ۱۳۵۱شروع و در سال۱۳۵۸ دردانشگاه سوربن پاریس دفاع شد ومو ضوع آن در مورد وضعیت  اقتصادی-اجتماعی  منطقه تالش میباشد که بعنوان اولین تحقیق خارجی درخور توجه است.

         هر چند در دیگر مناطق استان گیلان و مخصوصا بخش جلگه ای آن مطالعات تخصصی و تحقیقات علمی تری صورت گرفته که از ان جمله کتاب پایان نامه دکتری متعلق به آقای غلامحسن شیخ حسنی است که در رابطه با کاربری در اراضی کشاورزی استان گیلان(به  زبان انگلیسی)با تکیه بر منطقه صومعه سراولاهیجان

در سالهای ۱۹۸۰ انجام داده است یا کتاب دکتری جغرافیای شهری آغای عظیمی در باره شهرهای استان گیلان(رشت ،انزلی)   اما در رابطه با تالش و تحولات کشاورزی آن تاکنون مطالعاتی انجام نگرفته  است.

        درخا تمه اذعان می نمایم که اگرچه پیششینه  مطالعات انجام شده در رابطه باکشاورزی منطقه تالش نسبتا قا بل ملا حظه می باشداما در رابطه با تحولات کشاورزی درشهرستان رضوانشهر تا کنون هیچکس مطالعه ای انجام نداده است و این تحقیق می تواند اولین باشد و زمینه ساز مطالعات مهم بعدی گردد.

 

۴-۱- فرضیات:

   فرضیه نوعی حکم اولیه است نسب به یک پدیده عینی که از طریق ارتباط علمی دو یا چند پدیده همسو بیان می شود و فرضیه فقط یک تصور مقدماتی و نوعی پیشنهاد و آزمایش است که باید امتحان شود.(جزوه  درسی کارشناسی ارشد. دکتر سعیدی. ۱۳۸۲).

بنابراین با آنچه را که در طرح وتعریف مساله به صورت سوال  بیان گردیده می‌توان پاسخ آن را در فرضیات زیر جستجو کرد در پاسخ به سوال اول فرضیه زیر مطرح است که:تحول و تغییرعوامل مداخله گر داخلی و خارجی سبب فراوانی اشتغالات و تنوع تولیدات روستایی شده است .و در پاسخ سوال دوم هم می‌توان بیان کرد:حمایت های دولتی عمده ترین انگیزه در روند تحولات روستایی تولیدات کشاورزی  ،اشتغالات(فعالیت ها )بعد از انقلاب در دهستان مرکزی شهرستان رضوانشهر بوده است .

       بدیهی است که در فصول مختلف روند این تحولات وفعالیتهای اقتصادی تشریح خواهد شد  که در فصل آخرمنجر به اثبات فرضیه خواهد گردید.(فصل ششم)

۵-۱- اهداف:

        بررسی و شناخت بازتاب روند تحولات و دگرگونی هایی که در چشم اندازجغرافیایی منطقه،در ۲ دهه اخیر( ۸۳-۶۳ )به وجود آمده تبیین و علل و عوامل مختلف انسانی و محیط طبیعی در شهرستان رضوانشهر بررسی می گردد. بنابراین هدف از تحقیق شناخت اثرات تحولات درونی و برونی اقتصادی بر روی فعالیت های توسعه تولیدی دهستان و گسترش کالبدی روستاهای شهرستان رضوانشهر بالاخص دهستان مرکزی می باشد در این خصوص بهینه سازی تولید در روستاهای مورد نظر، ایجاد رابطه معقول با بازار های مصرف،شناخت امکانات توسعه معقول مکانیزاسیون ومدرنیزاسیون در عرصه تولید  وفعالیت در محدوده مورد مطالعه با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی روستاییان شهرستان رضوانشهر به خصوص دهستان مرکزی گیل دولاب می باشد.

 

۶-۱- روش تحقیق و علت انتخاب:

         در این تحقیق ابتدا از روش مطالعات کتابخانه ای استفاده شده وبه جمع آوری آمار وارقام و اطلاعات از منابع  مختلف دانشگاهی (شهید بهشتی ،تهران ،تربیت مدرس) وغیردانشگاهی (وزارت جهاد کشاورزی وسازمان برنامه و بودجه) در تهران ومنطقه مورد مطالعه پرداخته ام و سپس با شناخت دقیقی که  از منطقه داشتم با روش مشاهده مستقیم از روستاهای دهستان و  مصاحبه وپر کردن پرسشنامه با بهره برداران کشاورزی و مجتمع های تولیدی بصورت حضوری وتصادفی در اکثر روستاهای مرکزی به کار میدانی پرداختم .

         بدیهی است در این میان از وسایل آموزشی نقشه وتصویر برداری نیز بهره گرفته ام. در مرحله سوم به تجزیه تحلیل داده ها و یافته ها ونگارش پایان نامه پرداخته ام .از آنجاییکه محقق خود اهل تالش می باشد، جمع آوری اطلاعات و انجام کار میدانی و ارتباط مستقیم با کشاورزان را آسان نموده  است .در انتخاب وانجام این تحقیق که با زمینه های قدرتمند ذهنی وشناخت منطقه  ای همرا ه بوده سعی نموده ام تا با تحقیقات اجتماعی – اقتصادی (socio – economic)  که انجام می دهم نتایج دلخواه از این تحقیق را بدست آورده وضمناً ازآنجا یی که  شهرستان رضوانشهر زادگاه من می باشد آشنایی دیرینه بااین منطقه دارم .لذا امیدوارم که با این تحقیق دین خود را به این سرزمین پاک ادا نموده باشم.

۷-۱-  موانع مشکلات تحقیق:

          بطور کلی مطالعاتی از نوع اجتماعی و اقتصادی که مستقیما با شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها و          بالاخص کشاورزان سرو کار دارد کار آسانی نمی باشد، علی الخصوص اینکه آن مطالعات در مورد مناطق روستایی باشد آنهم  روستاهایی که از محرومیتها رنج می برند . خوشبختانه با بومی بودن اینجانب بر این مشکل غلبه پیدا کرده ام .از دیگر مشکلات این پایان نامه همانا چگونگی  دسترسی به اطلاعات از سازمانها  وادارات است که نهایت سعی به عمل آمده تا از همکاری‌های  آنها برخوردار باشم،  اطلاعات لازم را درباره منطقه مورد مطالعه بدست آورم .جدا از مسائل و مشکلات آ کادمیکی وعلمی وتحقیقاتی که مورد اشاره قرار گرفت مسائلی از نوع دوری و فاصله دانشگاه محل تحصیل  با محل تحقیق و مشکلات جاده ای که می بایستی ارتباط بر قرار شودو در اینجا قابل ذکر است. زیرا این مشکل در روند حرکت، سرعت و انجام این پایان‌نامه تاثیر گذار بوده است.

۸-۱- اصطلاحات ومفاهیم :

–  دهستان :از به هم پیوستن چند روستا ،مکان ،مزرعه همجوار در یک محدوده جغرافیا یی     معین تشکیل میشود که از لحاظ محیط طبیعی و انسانی همگن بوده وامکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم وشبکه واحدی رافراهم نماید.(رهنمایی،۱۳۶۹ ،ص۵۰)

روستا: روستا مبدا تقسیمات  کشوری است که از لحاظ زیستی  مرکز بوده  وحوزه  وقلمرو معین ثبتی  یا عرفی  مستقل که حد اقل  تعداد ۲۰ خانوار یا صد نفر  اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند بطور مستقیم و غیر مستقیم به یکی از فعالیتهای  کشاورزی ،دامداری  یا به اعم صنایع  روستائی  وصید  یا ترکیبی از فعالیتها اشتغال داشته باشند (رضوانی ،روابط  شهر وروستا ۱۳۷۴ ص۱۵ )

توسعه روستائی:توسعه روستائی یعنی بهبودتصاعدی سطح زندگی روستائیان از طریق نوسازی ، ساخت ، کشت به منظور تامین تقاضای در حال افزایش برای مواد غذائی ایجاد یک نظام حمایتی موثر و تغییر محیط روستائی برای بهبود سطح زندگی و برنامه های توسعه روستائی جزئی از برنامه های توسعه کشور به شمار می رود  که برای دگرگون سازی ساخت اجتماعی – اقتصادی جامعه روستائی بکار می رود . این گونه برنامه ها را که توسط دولتها و یا عاملین آنها در مناطق روستایی پیاده می شوند دگرگونی اجتماعی برنامه ریزی شده نیز می گویند . ( از کیا ، توسعه روستایی ۱۳۷۶ ص ۱۸ )

–         توسعه پایدار : منظور از توسعه پایدار تنها حفاظت از محیط زیست نیست بلکه مفهوم جدیدی از رشد اقتصادی است . رشدی عدالت امکانات زندگی را برای تمامی مردم جهان اندکی افراد برگزیده است . در نهایت توسعه پایدار به معنی عدم آسیب های اقتصادی – اجتماعی و یا زیست محیطی به نسلهای آینده و جامعه است . ( ازکیا ، جامعه شناسی ۱۳۷۵ ص ۲۳ )

–         برنامه ریزی : فرآیند تصمیم گیری که هدف آن ترکیب بهینه فعالیتها در ناحیه ای مشخص است که با توجه به هدفهای تعیین شده و نظام و فشارهای ناشی از منابع موجود ، استفاده از سیاست به وسیله آن هماهنگ می شود . ( هیل – رهنمودها ، ۱۳۷۲ ص ۱۰۵)

بنیاد زراعی :سه عنصر مرفولوژی زراعی ،مجموعه مساکن ،شیوه کشت ،مبین شکل مشخص از نحوه اشغال زمین و درک سازمان قلمرو  زراعی  در پهنه زمین می باشد و اصطلاح بنیاد زراعی به این مجموعه بستگی های پر دوام عمیقی که میان انسان وزمین وجود داردو مناظر روستایی  بیانگر آن است اطلاق می شود (لوبور ،۱۳۵۴ ص۸ )

بهره برداری کشاورزی: کلیه فعالیت های کشاورزی که تحت  اداره یک یا چند نفر قرار دارد یک واحد تولید کشاورزی است  که آنرا بهره برداری کشاورزی می نا میم (مرکز آمار۱۳۶۷ ص۳۸  )

دگرگونی :منظور تغییر برخی از وجود  کار کردی  یا ساختاری  جامعه  در طی گذشت  زمان است (چیتتا بهر۱۳۷۲ ص۷  )

–         روابط تولید: عبارتست از رابطه بین مردم در جریان تولید ، این روابط همچنین رابطه مالکیت را که عبارت است از رابطه افراد با یکدیگر در ارتباط بایکدیگر و در ارتباط با وسایل ومحصولات کار در برمی گیرد ( سوداگر ، م ۱۳۵۶ ص۲۰ )

–         زمین زراعی :پهنه ایی از زمین را گویند که با داشتن ویژ گیهای چند ( نظیر تو پو گرافی ، آب وهوا ،نوع خاک و… از نظر علم کشاورزی از سایر زمینها متمایز می باشد  ( لوبور ۱۳۵۴ ص۳ )

–         شیوه  تولید:  مناسبات میان مردم که در جریان تولید کالاهای مادی پدید می آید و در مقاطع زمانی معینی غالب می شود ، ری هم رفته “شیوه تولید ” خوانده می شود ( استفن ۱۳۶۸ ص . ۱۶ )

–          شیوه کشت : شیوه همکاشتی گیاهانی را که یک جامعه روستایی به منظور استفاده بیشتر از زمینهای خود انتخاب می کنند و نیز دوران کشتها فنونی را که با کشت این گیاهان بستگی دارد “شیوه کشت ” نامند . ( لوبور ۱۳۵۴ ص ۶ )

  – کشت با محصولات سالیانه( annual crops) یعنی محصولا تی در کشاورزی که کاشت،داشت وبرداشت آن دریک سال زراعی انجام پذیرد مثل برنج.    (شیخ حسنی-۱۳۸۴)

–         -کشت بامحصولا ت دائمیpermanent) ) یعنی محصولاتی درکشاورزی که کشت آنها در یکسال زراعی انجام میگیرد اما داشت و برداشت ان طولا نی و دائمی است مثل درختان میوه و ترکیبات(شیخ حسنی۱۳۸۴)

۱-۲-موقعیت جغرافیایی شهرستان رضوانشهر  , حدود و وسعت :

              شهرستان رضوانشهر در شمال غرب استان گیلان واقع شده و از نظر موقعیت جغرافیایی بین ۲۳/۳۷ تا ۳۸/۳۱ درجه عرض شمالی و ۳۴/۴۸ تا ۱۱/۴۹ درجه طول  شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است. این شهرستان با ۸۰۴کیلومتروسعت محدود است ، از طرف شمال به دریای خزر و شهرستان تالش و از طرف شرق به دریای خزر و از طرف جنوب به ماسال و جنوب غربی و غرب  به شهرستان خلخال واز طرف جنوب شرقی به بندر انزلی  محدود می گردد .

             مرکز آن شهر رضوانشهر است با ۴/۷ کیلومتر مربع مساحت . شهرستان رضوانشهر،از لحاظ  تقسیمات اداری و سیاسی, دارای دو مرکز شهری به نام های پره سر و رضوانشهراست همراه با دو بخش: مرکزی و پره سر و چهاردهستان به نامهای دهستان مرکزی( گیل دولاب) ,خوشابر , ییلاق ارده و دیناچال می باشد .(نقشه شماره ۱)

            براساس مطالعات انجام شده در تقسیمات کشوری ملاحظه گردیده است که شهرستان رضوانشهر تا سال ۱۳۷۶ جزو یکی از بخش های سه گانه شهرستان تالش منظور می گردیده که از این سال به بعد به شهرستان تبدیل گردیده. دیگر بخش های شهرستان تالش عبارتند از بخش های ماسال و شاندرمن در جنوب رضوانشهر و بخش مرکزی تالش در شمال رضوانشهر که آنها نیز در همین سال تبدیل به شهرستان شده اند.           بنابراین می توانیم امروزه شهرستان تالش در گذشته را به شکل سه شهرستان جدید به نام های تالش به مرکزیت هشتپردرشمال ، رضوانشهر به مرکزیت همان رضوانشهر، وشهرستان  ماسال به مرکزیت ماسال در جنوب ملاحظه نمود( نقشه شماره ۲ ) .

              شهرستان رضوانشهر که قبلآ جزو یکی از بخشهای شهرستان تالش محسوب می شده به نام رضوانده معروف بوده که از دو ناحیه جلگه ای (( گیل دولاب ) ) در جنوب شرقی وکوهستانی(( تالش دولاب )) در شمال غرب  تشکیل شده است که در مجموع  نزدیک به ۶۲ در صد کوهستانی و ۳۸ درصد  جلگه ای می باشد. قبل از اصلاحات اراضی  نزدیک به یک قرن این دو ناحیه به گسگر معروف بوده است که آبادی پونل مقر اقامت حاکم ((ارباب)) در آن تاریخ بوده است درواقع از این آبادی بوده است  که راه آهن کوچک دِکوویل ،  پونل را به سیاوزان در فاصله ۱۴ کیلومتری تالاب انزلی متصل می نموده است و ازاین مسیر که اولین راه آهن شمال نیز بوده،چوب،سنگ تزئینی ومنسوجات حمل و صادر می شده است. (مشاور شمال ۱۳۷۶ ص ۲۵ ) .

                این شهرستان که دارای چهار دهستان :مرکزی به مرکزیت روستای دار سرا با ۲۳ آبادی , دهستان دیناچال به مرکزیت بازارچه دیناچال با ۱۸ آبادی , دهستان خوشابر به مرکزیت شانکاور ۳۰ آبادی و دهستان اَرده به مرکزیت اَرده با ۳۳ آبادی است . دهستان مرکزی ( گیل دولاب)  که در جنوب شرقی شهرستان رضوانشهر واقع شده است دارای ۲۲ آبادی است که به فاصله های مختلف از هم قرار گرفته اند ( جدول شماره-۱-۲ ) .( نقشه شماره۳)

  دهستان مرکزی گیل دولاب از شمال و شمال شرقی به کرانه های دریای خزر و از جنوب و جنوب غربی به دهستان خوشابر , از شرق و جنوب شرقی به شهرستان بندر انزلی و از جانب شمال غرب به دهستان دیناچال محدود می شود. مرکز دهستان گیل دولاب روستای دار سرا در فاصله تقریبی ۹ کیلومتری جنوب شرقی رضوانشهر است و با یک جاده آسفالته با مرکز بخش ارتباط دارد . این دهستان که از کنار دریا شروع شده است و تا کوه پایه های تالش ادامه می یابد بین ارتفاع ۲۸ – متر تا یک متر ختم می شود مساحت مرکز دهستان مرکزی ۲۱/۵۵ کیلومتر مربع اعلام شده است .

 

۲-۲-ساختار زمین شناسی منطقه مورد مطالعه:

           ویژگی های طبیعی همانند شکل زمین ,زمین شناسی , زلزله خیزی , جهت گسل ها منابع کانساری ,خصوصیات آب وهوایی و  مجموعه های زیستی مجاور آن نه در شکل توضیحی که در مجموعه ای آمیخته و مرتیط با هم در محیطه عمل مطالعات جغرافیایی قرار می گیرد آنچه در این مطالعات از اهمیت و یژه ای برخوردار است شناخت و برقراری رابطه ای معقول ومتناسب  میان اجزاء تشکیل دهنده محیط است این دقیقا همان کاری است که جغرافیادر بعد کاربردی خود بر عهده دارد. (رهنمایی , محمد تقی ۱۳۶۹ ص ۸ )

          دهستان مرکزی سرزمین جلگه ای است که در جنوب شرق رضوانشهر واقع شده است از لحاظ  زمین شناسی منطقه به این گونه است که از یک طرف تحت تاثیر گسل آستارا تا تالش و از طرف دیگر تحت تاثیر  زون  دریای خزر قرار گرفته است .

            نحوه بوجود آمدن و تاثیر گذاری این دو منطقه بر زمین شناسی محل از دوران اول زمین شناسی شکل گرفته است و پس از آن شاهد تحول دوران دیگر زمین شناسی هستیم که ساختار زمین شناسی منطقه مورد مطالعه را شکل داده اند .پس از یک آرامش نسبی در اواخر حرکت کاتانگایی در حدود ۸۵۰ تا ۵۷۰ میلیون سال قبل حداقل از آغاز دوران اول زمین شناسی فلات ایران هموار شده به تدریج فرو نشسته و دریاهای زمین  شناسی کم عمقی در سراسر ایران آنرا پوشانده اند. در این چرخه رسوبی , رسوب گذاری بیشتر از انواع قاره ای و تقریبا یکسان بوده است . این وضع تا اواخر کامبرین ادامه داشته که رسوبهای آن ، پوشش پلات فرم نامیده شده است .این حرکات اغلب به صورت خشکی زائی یعنی به طور مثبت عمل کرده اند . آثار آن به صورت مختلف در زون تالش شناسائی شده است .

              مهمترین آنها به صورت فقدان رسوبهای (لاکونا ) سیلورین فوقانی و دونین زیرین در کوهستانهای تالش و البرز غربی می باشد مفهوم این مسئله آن است که در دوره فوق در محل کنونی ، دریاهای زمین شناسی پس روی نموده و فرسایش بر این سرزمین حاکم بوده است . یکی دیگر از نتایج آن فعالیتهای ماگمائی و دگرگون شدن سنگها می باشد .( اصلاح عربانی ۱۳۸۰ ص ۶۳ )بطوری که در دهستان مرکزی گیل دولاب دره نهشت هایی دلتایی تفکیک نشده . عصر حاضر از دوران اول در این منطقه در خود جای داده است .

            دوران دوم یکی از دوره های پر تحرک زمین شناسی می باشد.در آغاز ژوراسیک قسمت اعظم گیلان به صورت محیط مردابی , رودخانه ای در آمده و از جنگلهای متراکمی پوشیده شده است. سپس پیشروی تدریجی دریاهای ژوراستیک و مدفون شدن بقایای جنگلها ,پیدایش لایه های زغال سنگی را به دنبال داشته اند که در البرز شناسائی و استخراج می شود با توجه به کیفیت رسوبهای ژوراستیک میانی و بالائی, مخصوصا در البرز , بر عمق دریاهای افزوده شده و نواحی وسیعی از گیلان مجددا” در زیر اقیانوسها مدفون می شود . در پایان ژوراسیک مجددا” حرکات زمین ساخت وسیعی منطقه را تحت تأثیر قرار داده که اصطلاحا” کمبرین پسین” ( در حدود ۱۳۶ میلیون سال قبل ) نامیده شده است . این حرکات جنوب ناحیه گیلان رااز آب خارج ساخته در حالی که ناحیه تالش کماکان در زیر آب قرار داشته است . همشیبی رسوبهای ژوراسیک و کرتاسه در کوههای تالش ،مبین این مسئله می باشد .( نقشه شماره ۴)

            در اواخر دوران سوم حرکات زمین ساخت مهمی به نام لارمین ( در حدود ۶۵ میلیون سال قبل ) در سراسر ایران بوقوع پیوسته است . بر اثر این حرکات کوهستان های البرز و تالش که در اواسط دوران دوم پی ریزی شده بود برای نخستین بار به صورت جزایر عظیمی از قید دریاهای زمین شناسی آزاد شدند . بدین ترتیب ارتباط دریاهای فلات مرکزی ایران با دریاهای شمالی که دریای کنونی خزر باقیمانده آن محسوب می شود قطع گردیده است.  دامنه های شمالی البرز و قسمتی از محل فعلی دریای خزر و قسمت مهمی از دامنه های شرقی تالش از آب خارج شده ، در حالی که دامنه غربی تالش و شمال این کوهستان ( از محدوده ی آستارا به سمت شمال ) کماکان در زیر آب باقی مانده اند . ( عربانی ۱۳۸۰ ص ۶۴ )

           در آغاز دوران سوم ، استان گیلان از دو بخش متمایز تشکیل می شده است. نیمه شمالی البرز و دامنه های شرقی تالش ، خارج از آب قرار داشت ، در حالی که نیمه جنوبی البرز و مغرب و شمال تالش را دریاهای زمین شناسی ، می پوشانیده است در طی حرکاتی که به حرکات پیرنه ای ( حدود ۳۷ میلیون سال قبل ) مشهور است قسمت دیگری از استان گیلان از آب خارج شد و اسکلت کامل کوهستانهای تالش و البرز شکل گرفته است . وجود افیولیت ملانژها در کوهستان تالش را نتیجه حرکات پیرنه ای در این محدوده می داند .

           حرکات زمین شناسی در منطقه به نام پاسادنین (در حدود ۲ تا ۳ میلیون سال قبل ) اتفاق افتاده و اسکلت ناهمواریهای ایران و از جمله استان گیلان به صورت تقریبا” نهایی ، شکل گرفته اند دریاهای زمین شناسی به کلی از این سرزمین ، عقب نشسته و دریای خزر در پای کوهستانهای تالش و البرز ختم می شده است . گسلهای قدیمی فعال شده و گسلهای جدیدی نیز بوجود آمدند. ( اصلاح عربانی ۱۳۸۰ ص ۶۴ ) .

             از نظر زمین شناسی شهرستان رضوانشهر از رسوبات عمر خاص تا دوره اول رادر خود جای داده است به طوری که در دهستان گیل دولاب دره نهشته های دلتایی تفکیک نشده عصر حاضر و در دهستان دیناچال نهشته های دریایی عصر حاضر پلیوستوس و همچنین ماسه سنگ و شیل همراه با آهک دوران دوم و دوره ژوراسیک کرتاسه پایینی و در دهستان خوشابر رسوبات کرتاسه زیرین که سنگ آهک لایه ای خاکستری و سنگ آهک رس دارد را می توان مشاهده نمود و در دهستان ییلاقی ارده در قسمتهای شمالی سنگهای آتش فشانی بازی و سنگهای آهکی وکنگولومر ایی   دوران اول را می توان مشاهده نمود که دارای شیب متوسط بوده است و دارای دو معدن سنگ لاشه نیز می باشد. (مشاور شمال ۱۳۷۵ ص ۱۵۴ ) (نقشه شماره ۵ و ۶ )

 

۳-۲-گسلهای مهم در منطقه مورد مطالعه :

               اصولا”تالش که در قلمرو چین خوردگی های آلپ –هیما لیا قرار دارد ،جزءقلمرو ناپایدار کره زمین محسوب می شود و پوسته جامد در حوضه این سیستم به تعادل قطعی دست نیافته است . آثار پیکر شناسی این حرکات ، به صورت دگر شیبیهای زاویه دار یا فرسایشی ،مجاورتهای غیر عادی ،ایجاد پرتگاههای متعدد  بویژه در سنگهای مقاوم و سر انجام ایجاد بر افراشتگیها و پیدایش حوزه های پست و دره های گود ، تقریبا” همه جا مشهود است . امتداد اولین گسلهای اصلی همیشه عمود بر امتداد نیروهای مولد آن است . به همین جهت مسیر چنین گسلهایی در البرز شرقی – غربی ویا بهتر شمال غربی به جنوب شرقی و در تالش بیشتر شمالی – جنوبی می باشد. امتداد لبه خارجی (جنوبی وغربی )توده سخت دریای خزر ،در مسیر این گسلها و همچنین مسیر سطح محور تغییر شکلهای تالش و البرز ، دخالت مستقیم داشته و به عبارت دیگر در بسیاری از موارد ، موازی آن می باشد . توجیح انحراف محلی از این مسیر ها مر بوط به نحوه  انتقال میزان نیرو و نسبت مقاومت سنگها ی مختلف در همان محلها  خواهد بود (عربانی ۱۳۸۰ ص۷۰ ).

 بطور کلی از میان گسلهای مهم وموثر در ایجاد پستی وبلندی در شهرستان رضوانشهر که بالطبع دهستان مرکزی را هم تحت تا”ثیرقرار داده اند از آن جمله می توان به ۲گسل مهم اشاره کرد :

 

الف : گسل آستارا :

         این گسل با روند تقریبا”شمالی وجنوبی در حد وفاصل کنونی ،حوضه خزر وپایکو ههای شرقی تالش قرار دارد که در برخی از نقشه های ایران زمین منعکس نشده است این گسل در حدود ۱۰۰ کیلومتر طول دارد ودنباله شمالی آن در قفقاز به فرورفتگی گورا می رسد همانند گسل البرز نقش تعیین کننده ای در پیدایش چاله طی وافتاده خزر داشته است. گاهی پرتگاههای مربوط به کوهها شرقی تالش را به این گسل نسبت می دهند اما بیشتر محققین آنها رانشانهدر یارهای ساحلی خزر می دانند احتمالا” هم سن گسل البرز ( سیلورین ) می باشد. شواهد نشان می دهدکه چاله جنوبی خزر در امتداد آن فرو نشسته است، احتمالا” در ارتباط با امتداد محور سایر عوارض زمین ساختی ، مسیر آن در جنوب به سمیت مشرق منحرف می شود. حالت توپوگرافی جلگه درمغرب وجنوب فومن که ادامه شهرستان رضوانشهر می باشد این مسئله را تایید می کندکه این گسل در دوران چهارم درنوسان کف دریای خزر وساحل مورد نظر نقش اساسی داشته است ( عربانی ۱۳۸۰ ص ۷۱ )

 

ب –  گسل های تالش :

           کوهستان های تالش تحت تاثیر توده سخت  کف دریای خزر از یک طرف و سیستمهای ساختمانی آذربایجان وزنجان از طرف دیگر قرار گرفته اند بنابر این امتداد گسلهای اصلی آن در نیمه شمالی ،بیشتر شمالی و  جنوبی ودر نیمه جنوبی ،اغلب شمال غربی –جنوب شرقی وحتی گاهی شرقی –غربی می باشد. در مشرق و  مغرب این مجموعه کوهستانی دو گسل اصلی وجود دارند که امتداد کلی ناهمواریهای تالش معلول آنهاست. در نیمه جنوبی کوهستانهای تالش بویژه از  مدار شاندرمن به سمت جنوب ،کیفیت دخالت آنها در شکل          نا همواریها نیز فرق می کند. سیستم گسلهای مهم البرز غربی در پشت کوه با گسلهای رورانده تالش جنوبی بر خورد نموده و ویژگیهای خاصی بر سطح دامنه های تالش جنوبی به وجود آورده اند به طوری که خط الرأس ناهمواریها بر پر تگاههای مهم گسلی منطبق اند. روراندگی مهمی در دامنه  های مسلط به قزل اوزن سنگهای قدیمی و بسیار قدیمی را بر روی رسوبهای  دورانهای  دوم و سوم رانده اند .(عربانی ۱۳۸۰  ص ۷۲ )

 

۴-۲- سوانح طبیعی :

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.