تحقیق بررسى هوش و شخصیت طلاب موفق و ناموفق


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسى هوش و شخصیت طلاب موفق و ناموفق مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسى هوش و شخصیت طلاب موفق و ناموفق نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
بیان مسئله   ۴
هدف‌هاى پژوهش   ۶
فرضیه‌هاى پژوهش   ۶
جامعه آمارى و گروه نمونه   ۷
روش نمونه گیرى و حجم نمونه   ۷
ابزار پژوهش   ۸
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها   ۸
نتیجه گیرى   ۹
تحلیل نهایى   ۱۲
منابع فارسى   ۱۴
منابع لاتین   ۱۵
پى‌نوشت‌ها   ۱۵

منابع فارسى

۱٫ احمدى، على‌اصغر، روان‌شناسى‌شخصیت از دیدگاه اسلام، تهران، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۴ ه . ش .

۲٫ پورافکارى، نصرت‌الله، فرهنگ جامع روان‌شناسى و روان‌پزشکى، تهران، چاپ اول، فرهنگ معاصر، ۱۳۷۳ ه . ش .

۳٫ پیاژه، ژان، روان‌شناسى هوش، ترجمه: میرباقر، تهران، چاپ دوم، انتشارات ابجد، ۱۳۷۲ ه . ش .

۴٫ دادستان، پریرخ، روان‌شناسى هوش، (جزوه درسى چاپ نشده گروه روان‌شناسى دانشگاه تهران)، ۱۳۷۲ ه . ش .

۵٫ دلاور، على، روش‌هاى تحقیق در روان‌شناسى و علوم تربیتى، تهران، دانشگاه پیام نور، ۱۳۷۶ ه . ش .

۶٫ سیاسى، على‌اکبر، نظریه‌هاى شخصیت یا مکاتب روان‌شناسى، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴ ه . ش .

۷٫ گلشن فومنى، محمدرسول، جامعه‌شناسى آموزش و پرورش، تهران، چاپ دوم، انتشارات شیفته، ۱۳۷۵ه .ش.

۸٫ لطف‌آبادى، حسین، سنجش و اندازه‌گیرى در علوم تربیتى و روان‌شناسى، مشهد، انتشارات فردوسى، ۱۳۷۴ ه . ش .

۹٫ منصور، محمود و دادستان، پریرخ و راد، م، لغت‌نامه روان‌شناسى، تهران، انتشارات ژرف، ۱۳۶۵ ه . ش .

۱۰٫ منصور، محمود و دادستان، پریرخ، روان‌شناسى ژنتیک(۲)، تهران، چاپ اول، انتشارات ژرف، ۱۳۶۹ ه .ش.

۱۱٫ نورى، مهدى، رشد و تکامل شخصیت، تهران، چاپ اول، انتشارات حکمت، ۱۳۶۸ ه . ش .

۱۲٫ هومن، حیدرعلى، شناخت روش علمى در علوم رفتارى، تهران، نشر پارسا، ۱۳۷۴ ه . ش .

۱۳٫ هومن، حیدرعلى، استنباط آمارى در پژوهش رفتارى، تهران، مؤسسه انتشارات پیک فرهنگ، ۱۳۷۴ ه . ش .

منابع لاتین

۱٫ testing Psychological, A, Anastasi Macmillan, New York, (1968).

2. Cole / Brooks, Pacific Grove, CA. Personality The Psycholoyy of B.J ,Carducci, (1998).

3. Brace and Wond, Personality and motivation structure and measurement R.B. Cattell, Harcourt, New York, (1957).

4. Institute for Personality and Ability Testing, Culturefree test, R,B, Cattell, World Book Company, New York, (1956).

5. Harper and Co, London. Description and measurement of Personality R.B, Cattell, (1946).

چکیده

مطالعه بنیادى درباره مؤلفه‌هاى شخصیت و تأثیر آن در حوزه‌هاى شناختى، عاطفى و رفتارى افراد مورد توجه فزاینده محققان بوده است.

پژوهش حاضر نیز با هدف بررسى مؤلفه‌هاى شخصیتى، به‌ویژه هوش طلاب موفق و ناموفق حوزه علمیه قم انجام شده است. بدین منظور ۱۲۰ نفر آزمودنى از پایه‌هاى دوم و چهارمِ پنج مدرسه به‌طور تصادفى انتخاب و در دو سطح موفق و ناموفق طبقه‌بندى شدند.

پس از اجراى دو آزمون (پرسش‌نامه ۱۶ عاملى شخصیت کتل، فرم A و تست هوش کتل، فرمB ) داده‌هاى به‌دست آمده با استفاده از روش‌هاى آمارى شامل محاسبه ضریب هم‌بستگى، میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل واریانس دو طرفه، تجزیه و تحلیل شد و نتایج زیر به‌دست آمد:

۱٫ بین طلاب موفق و غیر موفق حوزه علمیه در عامل O (بى‌اعتمادى اضطراب‌آمیز؛ اعتماد توأم با آرامش) از عوامل ۱۶گانه شخصیت کتل، تفاوت معنادار وجود دارد؛ یعنى اینکه طلاب موفق از سطح اضطراب و نگرانى کمترى نسبت به طلاب غیر موفق برخوردارند.

۲٫ سطح هوش طلاب موفق بالاتر از سطح هوش طلاب غیر موفق است.

کلید واژه‌ها: شخصیت، هوش، موفق، ناموفق.

 

مقدمه

روان‌شناسان تعاریف گوناگونى از شخصیت ارائه داده‌اند و «این تکثر و تفاوتى که در تعاریف شخصیت وجود دارد، نامش از اصل موضوع شخصیت نیست. بلکه متوجه مفهومى است که از آن ساخته‌اند و در نتیجه بازتاب ناهم‌گرایى دیدگاه‌هاى نظرى مؤلفان است» (منصور، ۱۳۶۸). ما در پژوهش حاضر قصد بررسى دیدگاه‌هاى نظرى (که هر کدام تعریفى از شخصیت ارائه کرده‌اند) را نداریم، بلکه هدف در اینجا بیشتر ناظر به تأثیر شخصیت بر عملکرد افراد در حوزه شناختى و پیشرفت یا عدم پیشرفت تحصیلى است و از این‌رو هدف اصلى پیشرفت یا عدم پیشرفت تحصیلى این افراد است. بنابراین، در اینجا تنها به یک بیان قرآنى اشاره مى‌کنیم که بر تأثیرگذارى شخصیت بر اعمال و رفتار انسان در حوزه‌هاى گوناگون تأکید دارد. قرآن شخصیت انسان را حاصل کلیه عوامل تأثیرگذار اعم از عوامل ژنتیکى (ارثی) و محیطى مى‌داند و مى‌فرماید:

کُـلٌّ یَـعْمَلُ عَلى شاکـِلَتِهِ.

هر کس آن‌گونه عمل مى‌کند که شکل گرفته است. (اسراء: ۸۴)

به عبارت دیگر، این آیه شخصیت را متمایز کننده رفتار یک انسان از سایر افراد، در جنبه‌هاى مختلف (اعمال، عواطف، هیجانات و شناخت) و در موقعیت‌هاى گوناگون مى‌داند.

طبق این آیه قرآن، حوزه‌هاى تأثیرپذیر از شخصیت به گستردگى تمامى اعمال و رفتارهاى انسان است. یکى از این حوزه‌ها، مسئله تحصیل علم و کسب دانش است. این حوزه، در حقیقت یکى از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین حوزه‌هاى زندگى بشر به شمار مى‌آید. در کمتر دینى به اندازه اسلام بر مسئله علم و دانش تأکید شده است. در نخستین آیات سوره علق (علق: ۱ ـ ۵) که اولین سوره‌اى است که بر پیامبر اکرم صلى‌الله‌علیه‌و‌آله نازل شده و آغاز رسالت آن حضرت را به همراه داشته است، قبل از هر چیز سخن از خواندن و نوشتن و تعلیم انسان به وسیله خداوند متعال است.

نکته قابل توجه در این سوره این است که آغاز اولین آیه آن با لفظ «اِقرَء یعنى بخوان» بوده است، آن هم خطاب به کسى که هیچ سابقه خواندن و نوشتن ندارد، و این خود شاهد دیگرى است بر اهمیت و ارزش علم و دانش‌اندوزى از نظر اسلام.

پیشوایان دینى ما بعد از پیامبر اکرم صلى‌الله‌علیه‌و‌آله اهتمام ویژه‌اى به علم و دانش داشته و شاگردان زیادى نیز در رشته‌هاى مختلف داشته‌اند.

حوزه‌هاى علمیه وظیفه‌اى بس مهم در جهت حفظ و حراست از آثار گران‌بهاى گذشته و رشد و توسعه و تفسیر و تبیین آن با در نظر گرفتن شرایط امروز جهان به عهده دارند. انجام این وظیفه خطیر و مهم تنها از عهده کسانى ساخته است که توانایى‌هاى علمى لازم را با موفقیت کسب کرده باشند.

اگرچه شناسایى و تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت و پیشرفت تحصیلى کارى دشوار و پیچیده است. اینکار از یک‌سو نیاز به تحقیقات علمى بیشتر و دقیق‌تر دارد و از سوى دیگر، حوزه‌هاى اثرگذار به حدى متکثر و در هم تنیده‌اند که تمییز آنها و تعیین درجه تأثیرگذارى آنها کار آسانى نیست؛ از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار، مؤلفه‌هاى شخصیتى و هوش است که موضوع پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده است.

 

بیان مسئله

در شرایطى که با توجه به افزایش سریع جمعیت بخصوص در کشورهاى جهان سوم، باید بخش عمده‌اى از درآمدهاى ملى این کشورها به گسترش آموزش و پرورش اختصاص یابد، در بیشتر این کشورها هنوز همه کودکان به مدارس راه نیافته‌اند و همچنان تعداد زیادى از بزرگ‌سالان و جمعیت فعال آنها بى‌سوادند؛ مشکل افت تحصیلى در مدارس نیز به این مشکلات افزوده شده است. (گلشن فومنى، ۱۳۷۵)

بنابر آمار یونسکو در سال‌هاى ۱۹۸۰ که ناظر به ۱۲۱ کشور است، نرخ مردود شدن یا تکرار پایه تحصیلى دانش‌آموزان به ترتیب زیر بوده است:

براى ۴۲ کشور افریقایى ۱۷%، براى کشورهاى امریکاى لاتین و حوزه کارائیب ۱۳%، براى ۳۲ کشور آسیایى و اقیانوسیه ۶% و براى کشورهاى اروپایى و اتحاد شوروى ۲%. در کشورهاى افریقایى نرخ مردود شدن دانش‌آموزان از صفر تا ۴۷%، در کشورهاى امریکاى لاتین از ۴ تا ۲۶% و در کشورهاى آسیا و اقیانوسیه از صفر تا ۱۸% در نوسان بوده است. (همان منبع)

در کشور ما هم به رغم تلاش‌هاى فراوان در جهت ارتقاى سطح علمى دانش‌آموزان و کمک به موفقیت تحصیلى آنها، مسئله افت تحصیلى یکى از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات کنونى نظام آموزش و پرورش است که هر سال ده‌ها میلیارد ریال بودجه کشور را به هدر مى‌دهد و نیروهاى بالقوه انسانى جامعه را یا از چرخه آموزشى کشور خارج مى‌کند و یا آنها را دچار مشکلات عدیده‌اى مانند تکرار پایه تحصیلى، بى‌انگیزشى و بى‌علاقه شدن به ادامه تحصیل، تغییر بعضى حالت‌ها و رفتارهاى مثبت و… مى‌کند.

آمارهاى به‌دست آمده از پژوهش‌هاى در مدارس کشور نشان دهنده آن است که نرخ افت تحصیلى به صورت مردودى و یا ترک تحصیل زودرس، بسیار بالاست و به طور چشم‌گیر، تعداد زیادى از منابع مالى و استعدادهاى انسانى جامعه را تلف کرده و آثار جبران‌ناپذیرى بر جاى گذاشته است. از کل ۶۱۲۸۲۳۱ دانش‌آموز پنج پایه تحصیل دوره ابتدایى در سال تحصیلى ۶۴ـ۱۳۶۳، تعداد ۷۸۲ هزار نفر، یعنى ۷۴/۱۲درصد آنها مردود شده‌اند و براى مردودى‌ها در سال تحصیلى بعد، ۲۶۰۷۷ کلاسِ ۳۰نفرى تشکیل شده است. از کل دانش‌آموزان دوره راهنمایى در سه پایه تحصیلى، ۵۲۵۸۳۳ نفر، یعنى ۸۴/۲۶درصد مردود شده‌اند و در سال بعد ۱۷۵۲۷ کلاس مجدداً به وسیله این عده اشغال شده است و نیز از مجموع دانش آموزان متوسطه در پایه‌ها و رشته‌هاى مختلف، ۱۳۲۶۲۶ نفر، یعنى ۱۳/۱۵درصد مردود شده‌اند که در سال بعد، ۴۴۲۰ کلاسِ ۳۰نفرى را به خود اختصاص داده‌اند. (گلشن فومنى، ۱۳۷۵)

20,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه هوش ازدحامی
 • مقاله هوش و خلاقیت
 • پایان نامه بررسی تأثیر آموزش هوش معنوی بر کیفیت زندگی معلولان جسمی بزرگسال زن و مرد
 • تحقیق بررسی ارتباط بازی و رشد شناختی (هوش) در دانش‌آموزان
 • پایان نامه رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.