تحقیق بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری و کود ازته سرک بر عملکرد و اجزاءعملکرد دانه آفتابگردان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری و کود ازته سرک بر عملکرد و اجزاءعملکرد دانه آفتابگردان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری و کود ازته سرک بر عملکرد و اجزاءعملکرد دانه آفتابگردان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه و بررسی منابع   ۱
آفتابگردان  Helianthus annuus   ۴
ارقـام آفتـابگـردان   ۴
نحوه کاشت و برداشت   ۵
مواد و روشها   ۶
نتایج و بحث   ۸
۱ – تغییرات رطوبتی خاک   ۹
۲ – عملکرد و اجزاء عملکرد دانه   ۱۰
فهرست منابع   ۱۹

فهرست منابع

۱ – خواجه پور ، م . ر . ۱۳۷۰ . تولید نباتات صنعتی . انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان . ۲۵۱ صفحه

۲-سرمدنیا.غ.ح و.ع. کوچکی   ۱۳۷۱ .جنبه های فیزیولوژیکی زراعت دیم. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد۴۲۴ صفحه

۳– سعادت لاجوردی ، ن . ۱۳۵۹ . دانه های روغنی . انتشارات دانشگاه تهران . ۲۱۷ صفحه

۴– عرشی ، ی . ۱۳۷۳ . علوم و تکنولوژی آفتابگردان . وزارت کشاورزی . اداره کل پنبه و دانه های روغنی ایران . ۷۲۰ صفحه .

۵- عرشی ، ی . ۱۳۷۱ . اختلالات تغذیه ای در آفتابگردان . انتشارات کمیته دانه های روغنی با همکاری شرکت سهامی کشت دانه های روغنی . ۱۱۵ صفحه .

۶- کریمی ، هـ . ۱۳۷۰ . گیاهان زراعی . انتشارات دانشگاه تهران . ۳۸۷ صفحه .

۷– مجتهدی ، ع . ۱۳۵۵ . زراعت آفتابگردان . شرکت سهامی توسعه کشت دانه های روغنی .

۸- مسگر باشی ، م . ۱۳۷۰ . اثر دورهای آبیاری و مقادیر مختلف کود ازت روی عملکرد ذرت دانه ای . پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت . دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز . ۶۷ صفحه .

۹-– مقدم ، ع . ۱۳۷۳ . تعیین درصد خودباروری و همبستگی صفات در ۱۰ رقم آفتابگردان . پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز . ۹۳ صفحه .

۱۰– ناصری ، ف . ۱۳۷۱ . دانه های روغنی انتشارات آستان قدس رضوی . ۸۲۳ صفحه .

۱۱– Wynne . D.T., and D.T. Mariowe . 1979 . Soil water and crop production . P : 96 – ۱۱۶ .

چکیده:

آفتابگردان گیاهی است یکساله که با توجه به اهمیت دانه های روغنی آن ، مطالعه راههای افزایش عملکرد و استفاده از حداکثر امکانات محیطی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که یکی از روشهای افزایش عملکرد دانه آفتابگردان ، تعیین بهترین میزان آبیاری و کود ازته سرک در این گیاه می باشد .

نتایج بدست آمده در این آزمایش نشان داد که حداقل و حداکثر عملکرد به ترتیب با مقادیر ۴۵/۰ و ۶۵/۰ نسبت آب آبیاری به تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A با احتساب ۱۰ درصد رطوبت حدوداً برابر ۵۰۶۶ و ۶۳۸۰ کیلوگرم در هکتار می شود .

عملکرد دانه در دو سطح کودی ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار از نظر آماری در سطح احتمال ۵ درصد برابر و بیشتر از دو تیمار صفر و ۵۰ کیلوگرم ازت در هکتار گردید . در این آزمایش مشخص شد که افزایش میزان آبیاری تا سطح ۶۵/۰ باعث افزایش عملکرد دانه گردید و افزایش بیش از آن اثر معنی داری بر عملکرد دانه نداشت . در هر صورت ، افزایش میزان آبیاری از ۶۵/۰ تا ۷۵/۰ نسبت آب آبیاری به تبخیر از تشتک تبخیر باعث کاهش راندمان مصرف آب شد . بطور کلی در نسبت ۶۵/۰ آبیاری ، راندمان مصرف آب حدوداً ۱۸/۱ کیلوگرم دانه در متر مکعب و در نسبت ۷۵/۰ معادل ۹۸/۰ کیلوگرم دانه در متر مکعب گردید . رابطه مثبت و قوی بین CGR در زمان گرده افشانی و عملکرد دانه نشان داد که تخمین عملکرد دانه در مرحله گرده افشانی با محاسبه CGR قابل پیش بینی است .

بطور کلی ،در این آزمایش مشخص گردید که در شرایط اقلیمی و ادافیکی محل آزمایش با استفاده از میزان آبیاری ۶۵/۰= IW/EP  و بکار گیری ۱۰۰ کیلوگرم کود ازته سرک، میزان عملکرد دانه بادر نظر گرفتن خسارت پرندگان (حدود ۳۰ درصد) به بیش از ۵/۴ تن درهکتار می رسد .

مقدمه

آفتابگردان گیاهی است یکساله از تیره کمپوزیته ، بی تفاوت نسبت به طول روز و از خانواده گیاهان گلدار از جنس هلیانتوس بوده که دارای گونه های یکساله و چند ساله می باشد .(۱ ,۷و۱۰)

آفتابگردان گیاهی دگرگشن و خود ناسازگار است که میزان عملکرد آن به شدت تحت تاثیر وجود و فعالیت حشرات گرده افشان ، بخصوص زنبور عسل می باشد . پس از سویا و کلزا ، آفتابگردان سومین گیاه یکساله زراعی است که جهت تهیه انواع روغن در دنیا کشت   می شود (۱۴) . آفتابگردان در بیشتر نقاط دنیا رشد و نمو خوبی داشته و در هر یک از قاره های پنج گانه تولید قابل قبولی دارد . اروپا با بیش از ۲۸ درصد تولید جهانی اولین تولید کننده آفتابگردان می باشد . از کشورهای بزرگ تولید کننده آفتابگردان می توان آرژانتین ، روسیه ، اکراین ، فرانسه و رومانی را نام برد (۱۴) در ایران دلایل عمده پایین بودن عملکرد آفتابگردان را به کشت دیم در بیشتر مناطق کم آب کشور نسبت داده اند . به طور کلی با افزایش میزان و یا دفعات آبیاری ، رشد گیاه بهتر و بیشتر شده و در نتیجه  قسمت های مختلف از جمله برگ ها و طبق نیز رشد زیادتری نموده و به این ترتیب با افزایش سطح برگ فتوسنتز نیز افزایش یافته و انتقال مواد به دانه ها بهتر صورت می گیرد که این امر در بهبود عملکرد بسیار موثر است .

مصرف کودهای شیمیایی از جمله کودهای فسفاته قبل از کاشت و کود از ته بصورت سرک در طول فصل رشد ، امکان تغذیه بهتر گیاه را فراهم می آورد . کود ازته رشد رویشی گیاه را افزایش داده و در نهایت سطح سبز محصول و میزان فتوسنتز را بالا می برد . افزایش مصرف کود ازته ، درصد روغن دانه را کاهش داده ولی این کاهش از طریق افزایش عملکرد دانه در هکتار که دانه های روغنی در تهیه روغن ، نیاز به بررسی در مورد راه های افزایش عملکرد و استفاده از حداکثر امکانات محیطی برای رشد بیشتر ضروری به نظر می رسد. آفتابگردان با داشتن درصد روغن و پروتئین بالا می تواند یکی از محصولات مهم در تامین نیازهای داخلی به روغن نباتی و کنجاله باشد.

برای رسیدن به اهداف گفته شده می توان در تعیین بهترین میزان آبی و کودی تحقیق و بررسی نمود .

نام عمومی و نیز نام علمی گیاه آفتابگردان از خصوصیت چرخش آفتابگردان بطرف خورشید منشاء گرفته است . کلمه یونانی هلیانتوس متشکل از دو کلمه هلیوس به معنی آفتاب و آنتوس به معنای گل می باشد . حرکت آفتابگرایی گیاهان جوان آفتابگردان نتیجه خم شدن ساقه در طی دوره رشد سریع می باشد ( ۱۶,۱۳,۱۰) . قطر طبق بیشترین تاثیر را بر بازدهی بـذر دارد . معمولاً برای تولید حداکثر بذر در مزرعه یک قطـر مناسـب وجود دارد ( ۱۵ ) . بطور کلی رطوبت خاک ، استفاده از کود را در حالت کلی بدو طریق توسعه افزایش جذب مواد غذایی و ازدیاد تولید ماده خشک تحت تاثیر قرار می دهد (۸ ).

برای تعیین دور آبیاری توجه به مساله تبخیر و تعرق حائز اهمیت است . در مناطقی که  با محدودیت آب روبرو هستند ، این امکان وجود دارد که زمان آبیاری با مراحل رشد گیاهی ارتباط داده شود (۲۱) . نیاز بیشتر آفتابگردان به آب ، از موقع گل کردن به بعد بوده و چنانچه در موقع گل کردن ، گل آب بموقع صورت نگیرد ، دانه ها پوک می شوند(۶) باجپایی و همکاران ( ۱۲ ) با آزمایشی بر روی خردل نشان دادند که با افزایش سطح آبیاری و کود ازته بکار رفته بترتیب با ۸/۰ نسبت آب آبیاری  به تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و ۸۰ کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد دانه حدود ۱۳/۱ تن در هکتار بدست آمد . واکنش آفتابگردان به آبیاری با افزایش عملکردی متجاوز از ۱۰۰ درصد در خاک های خشک امری عادی است . آبیاری ، کود ، آبیاری + کود عملکرد را بترتیب ۳۵ ، ۷۲ ، ۴۷۴ درصد افزایش داد و تیکوف و گریوف ( نقل از مرجع ۵ ) گزارش کردند که بیشترین عملکرد از آبیاری + کود حاصل شد .معلوم شده آفتابگردان هائی که آبیاری می شوند ، حدود ۱۳۰ کیلوگرم در هکتار ازت را برای تولید عملکردی معادل ۳۵۰۰ کیلوگرم در هکتار مصرف می کنند (۴) . در نقاطی که دادن کود ازته سرک ضروری است ، یکبار مصرف آن هنگامی که ارتفاع بوته ها در حدود ۳۰ سانتی متر است ، معمولاً کافی است (۱۰) بادرو رشید (۱۱) گزارش کردند که آفتابگردان با حدود ۱۲۰ کیلوگرم ازت در هکتار بالاترین عملکرد روغن را داده است . افزایش عملکرد دانه از طریق کود ازته گزارش شده است که در آن مقدار واکنش به کود از مقدار رطوبت در خاک تبعیت نمود . همچنین مصرف کود به مقدار زیاد ( ۱۱۲ کیـلوگــرم در هکتار ) ، عملکرد دانه را از حدود ۲/۲ به ۳ تن در هکتار افزایش داد (۴) .  عملکرد مهمترین صفتی است که همواره مورد توجه محققان از جمله به نژادگران بوده و متشکل از سه جزء : الف – تراکم ب – تعداد دانه در طبق ج – وزن دانه می باشد .

آفتابگردان  Helianthus annuus

عضو خانواده‌ای بزرگ از گیاهان گلدار بنام تیره کاسنی «آستراسه» یا کامپوزیته است، اسم جنس متشکل از دو کلمه Helios به معنی آفتابگردان وAnthons به معنای گل است. خاستگاه آن احتمالاً  جنوب غربی ایالات متحده بین شمال مکزیک وبنراسکا می‌باشد. آفتابگردان اهلی یک گیاه ۱ ساله بلند – راست بی‌شاخ و برگ دارای اجزای بزرگ با یک گل درشت طلایی است که بذرهای آن اغلب مصرف خودآرایی دارد و به دلیل آن که حاوی روغن است از آن روغن‌کشی می‌شود. استفاده از بذرهای آفتابگردان به عنوان دانه خوراکی به بومیان آمریکا مربوط می‌شود که با مخلوط کردن آن آرد ذرت و آرد دانه آفتابگردان نان نازکی تهیه می‌کردند و از آرد آفتابگردان و عصارة طبق، دارد داروهایی برای رفع زهر نیش مار عینکی و مداوای بیماریهای ریه استفاده می‌شده است. در زمینه استخراج مواد رنگی از پوسته دانه آفتابگردان و روغن از مغز دانه برای مصارف زیبایی در منابع مختلف سخن به میان آمده است و تا اواخر قرن ۱۶ آفتابگردان به عنوان گیاه زینتی سراسر اروپای غربی و شرقی تا انگلستان را فرا گرفت.

ارقام دیپپلوئید۲n = 34 و n =17، و ارقام تترا پلوئید مصارف زیستی دارند  ۲n = 68 و نوعی از آن که هگزاپلوئید است ۲n = 102  پس آفتابگردان در تولید روغن از دانه‌ها، مصارف آجیلی و تنقلات کاربرد دارد و از آنجا که ساقة قطوری تولید می‌کند می‌تواند در تهیه خمیر کاغذ و نئوپان نیز استفاده شود. و در تهیه سیلونیز حائز اهمیت است.

آفتـابگـردان

ارقام زراعی آفتابگردان که امروزه در نقاط مختلف دنیا زراعت می‌شوند در ۳ گروه جمع‌بندی می‌شوند:

ارقام سنتتیک

ارقام هیبرید

ارقام تجاری

در کشورهای توسعه یافته اغلب از ارقام هیبرید استفاده میشود ولی بدلیل اینکه تهیه ارقام هیبرید نیاز به تکنولوژی پیشرفته و صرف هزینه بالایی دارد لذا اغلب سطح زیر کشت آفتابگردان حاصل کشت ارقام تجاری است که از مهمترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

رکورد: دیرس بوده و طول دوره رشد آن از کشت تا برداشت در شرایط معمولی حدود ۱۲۴ روز است، پابلند است میزان روغن در شرایط آب و هوایی رطوبی ۵۰% بوده و در شرایط آب و هوایی خشک ۴۰% گزارش شده.

آرماویرسکی: متوسط‌رس بوده که طول دوره رشد آن ۱۰۵ روز است گزارش شده که ارتفاع بوته cm 180 و میزان روغن در شرایط استان گلستان ۴۶% می‌باشد و میتوان از آن برای زراعت در آذربایجان‌شرقی و غربی استفاده کرد و برای مناطق سردسیری مناسب است.

وینیبمک: ۸۹۳۱  متوسط رس است طول رشد ۱۰۵ روز است و ارتفاع بوته cm180 است میزان روغن ۴۷-۴۶% بوده و این رقم مناسب مناطق سردسیر است.

چرنیانکا ۶۶: رقمی است زودرس که در طول دوره رشد آن ۹۰ روز است که بوته بصورت پاکوتاه بوده و ارتفاع آن حدود cm80-70 می‌باشد طبق بزرگی تولید می‌کند ولی عملکرد پایین است چون درصد پوکی دانه بالاست اهمیت خاص این رقم مقاومت به خشکی است.

ارقام سنتتیک در آفتابگردان خصوصیات حدواسط تجاری و هیبرید دارند و در راستای مقاومت به آفت و بیماری‌ها از آن استفاده می‌کنند، بذر هیبرید نیاز به تولید بذر بصورت همه ساله دارند بدلیل پدیده اینبریدینگ یا پس روی ژنتیکی.

نحوه کاشت و برداشت

20,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت تولید بذر هیبرید در آفتابگردان
 • پاورپوینت اثر عوامل محیطی در رشد و نمو بازدهی محدودکننده در زراعت آفتابگردان
 • پایان نامه تغذیه دانه های روغنی (خام و حرارت دیده) کانولا و آفتابگردان و اثرات آن ها بر پروفیل اسیدهای چرب شیر و عملکرد شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین
 • مقاله محاسبه تبخیر و تعرق گیاه آفتابگردان
 • تحقیق بررسی خصوصیات فیزیکی دانه‌ی آفتابگردان ارقام روغنی
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.