تحقیق بررسی بیولوژیکی دستگاه شنوایی خط جانبی در ماهیان مختلف


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی بیولوژیکی دستگاه شنوایی خط جانبی در ماهیان مختلف مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی بیولوژیکی دستگاه شنوایی خط جانبی در ماهیان مختلف نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه ۱
اصطلاح Octavolateralis یا سیستم شنوایی ۲
آناتومی گوش داخلی و ضمائم آن ۴
ساختمان ۴
مجاری نیم دایره ۴
سنگریزه های شنوایی ۵
مجموعه مژگانی ۶
الگوهای جهت یابی سلولهای شنوایی ۸
تفاوت های سلول های شنوایی ۱۰
ساختارهای کمکی شنوایی و ویژگی های آن ها ۱۱
آناتومی خط جانبی ۱۳
راههای ورودی و خروجی شنوایی ۱۴
گیرنده های مکانیکی خط جانبی ۱۵
سیستم وابران ۱۵
رفتار ماهیان و سیستم تعادل ۱۶
پایداری بینایی ۱۷
ارتباط شنوایی: صوت ۱۸
مکانیسم تولید صدا ۱۸
مثال هایی – از ارتباطات صوتی ۱۹
خط جانبی دررفتار ۱۹
تغذیه ۲۰
اجتماعات ۲۱
عمل سیستم داخلی شنوایی وتعادل ۲۱
عمل سیستم Octavolatoralis 21
شنوایی ۲۴
ماهی ها چگونه می شنوند؟ ۲۴
اطلاعات دقیق آستانه ای ۲۷
منابع صوتی متمرکز ۲۸
چرا ماهی ها می شنوند؟ ۳۰
چرا ماهی ها عمل Sven را انجام می دهند؟ ۳۱
شتاب، سرعت و تغییر حساسیت ۳۱
بسامد ۳۲
مطالعات تطبیقی ۳۲
سؤالات مهم ۳۴
سیستم شنوایی ۳۵
سیستم Vestibulaz 36
خط جانبی ۳۷
منابع فارسی ۳۸
منابع انگلیسی ۳۹

 

منابع فارسی

۱-   ابن رضا، سید حسین. ۱۳۶۵ ، قم از نظر اجتماعی و اقتصادی.

۲-   حبیبی، طلعت. ۱۳۷۳ . جانور شناسی عمومی، جلد دوم وسوم، انتشارات دانشگاه تهران.

۳-   دبیران جغرافیایی استان قم. ۱۳۷۳ . جغرافیای استان قم.

۴-   ماهنامه آبزیان . ۱۳۷۴ . شماره ۴٫

۵-  وضعیت منابع آب کشور. شماره ۱۴، اردیبهشت ۱۳۷۶ ، سازمان مدیریت منابع آب ایران. وزارت نیرو. مرکز تحقیقات منابع آب.

۶-  وضعیت منابع آب کشور. شماره ۹، مهرماه ۱۳۷۳ ، سازمان مدیریت منابع آب ایران. وزارت نیرو. مرکز تحقیقات منابع آب.

۷-   وثوقی، غ و مستجیر، ب. ۱۳۷۳٫ ماهیان آب شیرین، انتشارات دانشگاه تهران.

۸-   وثوقی، غ و ۱۳۶۵٫ ماهی شناسی عمومی، پلی کپی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

۹-   وثوقی، غ- ۱۳۶۵٫ شناسایی ماهیان حوزه دریاچه هامون، نامه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

۱۰- وثوقی،غ.۱۳۶۱٫ شناسایی ماهیان دریاچه پریشان چشمه ها و رودخانه های اطراف کازرون و محسنی، نامه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

۱۱- یدا ….، افشین. ۱۳۷۳ . رودخانه های مهم ایران.

منابع انگلیسی

۱٫Banarescu،p.1984.the Fresh Water Fishes of Europe Cyprinidae .

2.Kaesteer ، A. 1985 . Lehrbuch  der  speziellen Zoologie . Band . 1. 2. 3. Gustav  Fischer Verlay Stuttgart.

3 . Lagler، K.F.etal.،۱۹۶۲ . I Chthyology . John  Wiley 8  Sons ، Inc . USA.

4. Nikolski، G.W.1957.Die  Fische  Tadshikistans USSR.

مقدمه

ماهیان به کمک دستگاه شنوایی – خط جانبی، صدا، ارتعاشات و سایر جابجایی های آب در محیط اطرافشان را احساس می‌کنند. این دستگاه دارای دو جزء اصلی، شامل گوش داخلی، دستگاه نوروماست خط جانبی است. گوش داخلی ماهیان، علاوه بردریافت صدا، جهت‌ یابی یا تعادل فضای سه بعدی را نیز بر عهده دارد. این اندام،‌ احساس جهت‌یابی در برابر جاذبه زمین را، حتی وقتی که ماهی در محیط های تاریک و پلاژیک به حالت معلق به سرمی‌برد، امکان پذیر می‌‌سازد. دراین ترجمه سعی بر این است که مطالبی را در مورد شنوایی ماهیان استخوانی به تفصیل و در مورد ماهیان غضروفی به طورخلاصه ذکر گردد. بدیهی است که گستردگی مطالب پیش از این سمینار است. مثلاً در مورد مکانیسم تولید الکتریسیته و گیرنده های الکتریکی فقط به صورت خلاصه در ارتباط با خط جانبی مورد بحث قرارگرفته اند.

اصطلاح Octavolateralis یا سیستم شنوایی

واژه Octarolateralis با گوش داخلی، خط جانبی و سیستم های حسی مرتبط است که برای مدتی طولانی به عنوان سیستم تعادلی ـ صوتی شناخته شده بودند که این نام از تعبیراتی بود که در قدیم استعمال می شد و هردو سیستم را به عنوان یک دریافت کننده صوتی معرفی کرده بود که بوسیله پرده های مشابه از هم جدا شده اند و تصورات اولیه براین باور است که گوش داخلی از خط جانبی که حاوی ماده متشکله سلولهای شنوائی است، مشتق شده است. در صورتیکه گوش و خط جانبی بوسیله مشخصه های خود، نحوه تغذیه و اعمال اصلی آنها مشخص می شوند و به هیچ عنوان از یکدیگر مشتق نشده اند. ابتدا عمل مجموعه های مژگانی شرح داده می شود.

مجموعه های مژگانی دارای جهت یابی هایی هستند که با میزان حساسیت فیزیکی آنها که برای خم کردن این مجموعه ها بکار می رود در ارتباطند.

این جهت یابی بوسیله موقعیت خارج از مرکز ماده Kinotilium در یکطرف از مجموعه و انتقال تدریجی ولی زیاد Stereocilia که در سمت Kinotilium دارای طول بیشتر و در انتهای مجموعه دارای طول کمتری است تعیین می گردد.

خم شدن رشته ها در سمتی که طول بلندتر دارد سبب پلاریزاسیون داخل سلولی می شود و یک ولتاژ بالقوه ای در درون سلولهای شنوائی ایجاد می کند و با خم شدن به سمت مخالف از قطبی شدن بیش از حد جلوگیری می کند. بزرگی واکنش ها بستگی به خم شدن دارد و بوسیله اندازه گیری برحسب نانومتر محاسبه می شود.

خم شدن دسته ها در جهتی به جز جهت اصلی واکنشی را طرح ریزی می کند که ارتباط کسینوسی با خم شدن دسته ها دارد. خاصیت این واکنش برداری این است که به سلولهای شنوایی یک مکانیسم بالقوه ای برهدایت مستقیم واکنش ها و جهت یابی مرکز صوت در آب می دهد.

هرغشاء حسی در ارگانهای داخلی، دارای سلولهای مژگانی جهت دار است که امر الگوهایی مجزا وابسته به قطبیت سلولها قراردارد.


 آناتومی گوش داخلی و ضمائم آن

ساختمان

در لابیرنت مهره داران دو قسمت بنام های Pars superior و Pars inferior مشاهده می شود. در ماهیان غضروفی و استخوانی اولی شامل سه مجرای نیم دایره و یکی از سه سنگریزه شنوایی بنام «اتریکول» است، که در یک سطح افقی با ظاهری ناصاف قراردارد. در Pars inferior دو سنگریزه دیگر بنام های «ساکولوس» و «لاگنا» قراردارد که بصورت عمودی و نزدیک به هم قراردارند. علاوه برموارد ذکر شده بیشتر ماهیان دارای یک ارگان داخلی دیگر بنام Macula neglecta هستند که در نزدیکی اتریکول و کانال آمپول و مجاری نیم دایره خلفی قراردارد. هرکدام از زوایای داخلی با شاخه هایی از عصب شماره هشت جمجمه کنترل می شود.

مجاری نیم دایره

سه مجرای نیم دایره (قدامی، جانبی، خلفی) به سمت خارج اتریکول گسترده شده و درون آن از مایع آندولنف پر شده است. بخش قدامی و خلفی بوسیله یک صفحه عمودی بنام Crus  Commune تقسیم می شود و برجستگیهای کروی آمپول در قاعده هر مجرا وجود دارد.

درون هر آمپول یک لبه مضرس و باریک و بلند بنام Crista  ampularis وجود دارد که در سرتاسر مجرا بوسیله سلولهای مویی، حسی پوشیده شده است و یک ساختار ژلاتینی بنام Cupula به صورت یک غشاء ضخیم از سطح کریستال به بالای آمپول گسترده شده است بنابراین کریستا و سرپوش ژلاتینی آن کوپولا به صورت یک دیافراگم البته بصورت نامنظم در مقابل ظاهرشدن مایع در داخل کانال عمل می‌کند.

 سنگریزه های شنوایی

 

45,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.