تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات بر فروش شرکتهای صنایع غذایی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات بر فروش شرکتهای صنایع غذایی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات بر فروش شرکتهای صنایع غذایی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مسئله ی تحقیق :   ۱
پیشینه ی تحقیق :   ۱
اهداف تحقیق :   ۱
فرضیات تحقیق :   ۲
متغییر های تحقیق :   ۲
نوع تحقیق :   ۳
جامعه ی آماری :   ۳
نمونه آماری :   ۳
اصطلاحات و واژه های تحقیق :   ۳
تعریف  تبلیغات ( ADVERTISIN ) :   ۴
مدیریت محصول و فروش:   ۴
ترویج فروش و تبلیغات:   ۵
نتایج حاصل بازاریابی هدفمند:   ۵
هزینه تبلیغات :   ۶
چکیده :   ۶
هدف تبلیغات :   ۸
ویژگی تبلیغات :   ۸
آثار تبلیغات :   ۹
روشهای تعیین بودجه تبلیغات :   ۱۰
مشکلات و تنگناههای تحقیق :   ۱۶
سه راهکار روانی در پیامها و تبلیغات برای فروش   ۱۶
منابع:   ۲۰

منابع:

۱- بازاریابی در بازرگانی پیشرفته            ایرج بهرامی

۲- رازهای تبلیغات                               دیوید اگیلوی

۳- بازاریابی و مدیریت بازار                  محمد بلوریان

۴- اصول حسابداری                           مصطفی علی مدد

۵- بازاریابی راهنمای  موسسات کوچک     لن راجرز

۶- مجله تازه های جهان بیمه              مرداد ۸۲ ش ۶۲

۷- بازاریابی بین الملل                          آذر کفاش پور

۸- مدیریت تبلیغات                              محمود محمدیان

۹ بازاریابی                                محمد کاظم ایروانی

۱۰- تبلیغات بازرگانی                          محمد کیا

مسئله ی تحقیق :

با توجه به اهمیت موضوع تبلیغات و اثر آن بر میزان فروش آوری شرکت ها در گذشته و حال تصمیم گرفتیم به بررسی اثرات هزینه ی تبلیغات بر فروش شرکتها بپردازیم .

پیشینه ی تحقیق :

انسان امروز زیر بمباران شدیدی از تبلیغات زندگی میکند .

تاریخ تبلیغات را درجهان به سه دوره تقسیم کرده اند .

۱- دوران ماقبل بازاریابی و مبادله ی کالا با کالا که در اواخر این دوران صنعت چاپ پا به عرصه ی وجود گذاشت .

۲- دوران ارتباطات انبوه از ۱۷۰۰ تا دهه ی اول قرن ۲۰ که تبلیغات شدت بالایی گرفت .

۳- دوران پژوهش تبلیغات به عنوان یک نیروی اجتماعی و اقتصادی مهم تلقی می گردد .

پیشینه ی تبلیغات در ایران را در عهد ناصر الدین شاه قاجار میدانیم . اولین شرکت  تبلیغاتی در ایران در سال ۱۳۱۶ به نام کانون آگهی زیبا راه اندازی شد . تا سال ۱۳۳۷ هیجده کانون آگهی در تهران فعالیت داشتند . امروز حدود ۵۳۰ شرکت  تبلیغاتی به امر تبلیغ اشتغال دارند .

اهداف تحقیق :

۱- با توجه به ساز و کار تولید در شرکت های خصوصی برنامه های فروش و اثرات آن بر نوسانات  بازاربر آن شدیم تا به بررسی موضوع تبلیغات و فروش بپردازیم .

۲- به منظوریافتن رابطه ی بین هزینه ی تبلیغات و فروش و تعمیم نتایج حاصله در افزایش سطح آگاهی عموم و شرکت ها نسبت به هزینه ی تبلیغات به تحقیق در این موضوع پرداختیم .

۳- با نگرش به اینکه نظام بازاریابی رایج  در دنیای امروز نظام بازار گرا است ( اولویت با بازار مصرف کننده است) و اعتقاد بر این است که با تامین نیازهای مصرف کننده و خدمت به او نهایتا فروش بنگاهها تامین می شود لزوم فعالیت های ارتباطی و تبلیغاتی مشخص می شود  .

فرضیات تحقیق :

۱- به نظر می رسد هر قدر هزینه ی تبلیغات بیشتری صرف شود فروش شرکت ها نیز افزایش می یابد .

۲- به نظر می رسد رابطه ی معنی داری بین هزینه ی تبلیغات و تقاضای مشتریان وجود دارد .

۳- به نظر می رسد با منظور کردن هزینه ای صرف تبلیغات کالا کیفیت آن کالا بیشتر می شود .

۴- به نظر می رسد رابطه ی معنی داری بین هزینه تبلیغات و چرخه ی عمر محصول وجود دارد .

۵- به نظر می رسد رابطه ی معنی داری بین هزینه تبلیغات و رقابت با سایر موسسات وجود دارد .

متغییر های تحقیق :

متغییر های مستقل :

هزینه ی تبلیغات

متغییرهای وابسته :

 فروش شرکت

نوع تحقیق :

میدانی و کتابخانه ای

جامعه ی آماری :

شرکت های صنایع غذایی در سطح مشهد

نمونه آماری :

۱۰ شرکت غذایی

اصطلاحات و واژه های تحقیق :

   · تعریف تبلیغات و اهداف و آثار آن

 · روش های تعیین بودجه ی تبلیغات

 ·  مدیریت محصول وفروش

 ·   ترویج فروش و تبلیغات

تعریف  تبلیغات ( ADVERTISIN ) :

تبلیغات به معنی جمیع فعالیت های اطلاع رسانی است که پس از طی یک چرخه ی ارتباطاتی و ابلاغ صفات و کیفیات و مزیت ها و … عکس العمل مورد نظر را در خریدار ایحاد نموده و نهایتا تقاضای کالا را افزایش می دهد . به عبارت دیگر تبلیغات عملیاتی است که به قصد ایجاد ارتباط با مصرف کننده و اثر گذاری در وی طراحی شده و برای حلب نظر یا ایحاد انعطاف در رفتار خریدار به نفع کالای مورد نظر صورت می گیرد .

مدیریت محصول و فروش:

مدیران فروش باید عملکرد فروشندگان شرکتهایشـــــان را برنامه ریزی، نظارت و پشتیبانی کنند. بنابراین، در بسیاری از شرکتها سیستم های رایانه ای گزارشهای تحلیلی فروش را ارائه می کنند که فروش هریک از محصولات، خطوط محصول، مشتریان، انواع مشتریان، فروشندگان و مناطق فروش را تجزیه و تحلیل می کنند. این گزارشها در پایش عملکرد فروش محصولات و فروشندگان و نیز در تهیه برنامه های پشتیبانی از فروش برای بهبود نتایج فروش به مدیران بازاریابی کمک می رسانند. مدیران محصول نیز به اطلاعاتی برای برنامه ریزی و کنترل عملکرد هریک از محصولات نیاز دارند. سیستم های اطلاعاتی می تواند در ارائه داده های مربوط به قیمت، درآمد، هزینه ها و رشد هریک از محصولات موجود و توسعه محصولات جدید یاری رسان باشند.

ترویج فروش و تبلیغات:

مدیران بازاریابی در تلاش هستند تا در حداقل هزینه های تبلیغات و ترویج، فروش را حداکثر سازند. سیستم های اطلاعات بازاریابی از اطلاعات تحقیقات بازار و مدلهای ترویج برای کمک در موارد ذیل بهره می گیرند: ۱ – انتخاب رسانه و روشهای ترویجی ۲ – تخصیص منابع مالی ۳ – کنترل و ارزیابی

نتایج حاصل بازاریابی هدفمند:

بازاریابی هدفمند به ابزاری مهم در تدوین استراتژی های تبلیغی و ترویجی وب سایت های تجارت الکترونیک شرکتها تبدیل شده است. بازاریابی هدفمند شامل پنج جزء است: جامعه های ویژه، محتوا برای مخاطبان اصلی، زمینه مورد نظر، عوامل جمعیت شناختی و روانشناختی و رفتار مجازی، تلاشهای تبلیغات و ترویج می تواند به تناسب بازدید هر فرد از سایت تغییر کند. این استراتژی براساس فایلهای کوکی که در بازدیدهای قبلی فرد بازدیدکننده روی دیسک سخت رایانه او قرار گرفته است، امکان پذیر گردد. این فایلهای کوکی شرکت را قــــادر می سازد تا به رفتار آن لاین یک فرد در وب سایت پی ببرد و آنگاه تلاشهای بازاریابی خود را متناسب با آن ارائه کند. برنامه های متنوع تبلیغاتی و ترویجی.

هزینه تبلیغات :

هزینه تبلیغات باید قدری باشد که سبب ایجاد نتیجه مطلوبی شود با وجودی که تبلیغات بیشتر بر اساس تجربه و پیش بینی صورت می گیرد ولی این پیش بینی باید به حدی باشد که به حقیقت بسیار نزدیک باشد .

بیشتر مدیران فروش همیشه موضوعات زیر را مورد توجه قرار می دهند .

 ۱-  مجموعا در یکسال چه مبلغ باید صرف تبلیغات شود .

 ۲- برای هر نوع تبلیغ چه مبلغی باید کنار گذاشته شود .

 ۳- هزینه تبلیغات را باید به صورت هزینه جاری حساب کرد یا مبلغ هزینه را طی چند سال سرشکن باید کرد .

 ۴- چه نوع وسایل تبلیغات باید به کار رود تا زودتر مصرف کننده به کالا آشنا شود و آن را خریداری کند .

۵- هزینه تبلیغات در سالهای بعد باید افزایش پیدا کند یا کاهش .

چکیده :

هر بنگاه بازرگانی و تولیدی در شرایط مختلف مکانی و زمانی و یا بر حسب موقعیت های مختلف رکود و کسادی رونق معاملات یا بحران از حربه های خاص برای افزایش فروش یا تهاجم در بابر رقبا استفاده می نمایند .

برخی از کاراترین حربه های فروش به قرار زیرند :

۱-  کیفیت برتر

۲-  قیمت پایین تر

۳-  ارایه ضمانت نامه و خدمات پس از فروش

۴-  تسهیلات خرید

۵-  بسته بندی و طرح و رنگ

۶-  زمان تحویل

۷-  تبلیغات دایمی و فراگیر

۸-  تعداد عوامل فروش

۹-  توسعه ویژگیها

۱۰-                       هدایای تبلیغی

۱۱-                       ارایه سرویس بهتر

۱۲-                       تمرکز روی نیازهای مصرف کننده

هدف تبلیغات :

25,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سر نخ گمشده تبلیغات
 • مقاله صنعت تبلیغات
 • مقاله تبلیغات
 • مقاله نقش تبلیغات و بازاریابی در فروش کالا و یا جلب مشتری
 • مقاله تبلیغات در اینترنت
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.