تحقیق بررسی تأثیر رشد اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر ۸ تا ۱۱ ساله


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی تأثیر رشد اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر ۸ تا ۱۱ ساله مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی تأثیر رشد اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر ۸ تا ۱۱ ساله نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه   ۱
چکیده   ۵
۱-۱ بیان مسئله   ۶
اهمیت و ضرورت پژوهش   ۷
هدف پژوهش   ۸
۴- ۱فرضیه   ۸
۵-۱  متغیر های پژوهشی   ۸
۶-۱  تعاریف مفهومی   ۸
۷-۱  تعاریف عملیاتی   ۱۰
۱-۲ موضوع روانشناسی رشد :   ۱۱
۲-۲ نظریات مربوط به رشد اجتماعی :   ۱۵
۳-۲ یادگیری مشاهده ای :   ۱۸
۴-۲ نظریات مربوط به رشد اجتماعی :   ۲۰
۵-۲ رشد اجتماعی :   ۲۳
۲-۱-۲ پیشینه پژوهشی :   ۲۷
۱-۳ روش تحقیق   ۳۰
۲-۳ جامعه آماری   ۳۰
۳-۳ ابزارهای اندازه گیری   ۳۱
۴-۳ شیوه اجرای پژوهش   ۳۲
۵-۳ روشهای آماری   ۳۲
منابع   ۳۳

منابع

۱- براهنی ، محمد تقی ، ‌سعید ، شاملو ، یوسف(۱۳۷۳) ، زمینه روانشناسی هیلگارد اتکینسون ، ج دوم ،  انتشارات رشد .

۲- بزرگی ، فهیمه ، کار عمل روش تحقیق ،(‌۱۳۸۰) رابطه وضعیت اقتصادی خانواده با رشد اجتماعی دانش آموزان ، ‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول .

۳- پور افکاری ،‌نصرت الله (۱۳۷۵) ، کاپلان ، خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری ، روانپزشکی بالینی ، ‌انتشارات شهر آب .

۴- تجلی ، پریسا ، مترجم ، (۱۳۷۳) ،‌پوپ ، مک هال ،‌گرامی هد، ‌نویسندگان ، افزایش احترام به خود در کودکان و نوجوانان ، انتشارات رشد.

۵- جمعی از مؤلفان (۱۳۷۰) ، روانشناسی رشد ، ‌انتشارات سمت .

۶- شعاری نژاد ، علی اکبری ،‌(۱۳۷۲)  ، روانشناسی رشد ، ‌انتشارات سمت .

۷- یاسایی ، ‌مهشید ، ‌مترجم ، (۱۳۷۳) ، پاول ، هنری ، ماسن و همکاران ، ‌رشد و شخصیت کودک ، ‌انتشارات کتاب ماد .

۸- نظیری ،‌ عشرت ،‌پی ریزی سازگاری اجتماعی کودکان در خانواده، ‌۱۳۶۶ .

۹- پایان نامه امان زاده ،‌آمنه ، بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان (۷۹ – ۷۸) به راهنمایی : حسن زاده ، ‌رمضان ، ۲۷ ، بهمن ، ۱۳۷۹ ، واحد سازی .

۱۰- پایان نامه سروندی ، اکرم ،‌ بررسی رابطه عزت نفس ،‌ اضطراب با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه ، ۱۳۸۱ .

مقدمه

کودکان نیاز به داشتن تماسهای جسمانی و در آغوش گرفتن دارند ، درست همانگونه که به پناهگاه و سه وعده غذا روزانه نیاز دارند ، متأسفانه این روزها توجه تنها به رفاه جسمانی کودک معطوف است و از رفاه روانی و عاطفی او غفلت می شود .

در بعضی از شرایط کودک ممکن است خود را آدم بی ارزشی ببیند و در این میان شدت افسردگی هر چه بیشتر باشد ، احساس بی ارزش بودن هم بیشتر می شود . بر اساس پژوهش اخیر دکتر آرون بک[۱] بیش از ۸۰% بیماران افسرده خود را انسان بی ارزش می دانند و متأسفانه مسئله به اینجا ختم نمی شود ، تحقیقات وی نشان می دهد که بیماران افسرده بخصوص در زمینه هایی مثل هوش ، موفقیت، ‌اشتهار ، جذابیت ، سلامتی و توانایی که برایشان ارزش دارد ، ‌احساس نا توانی می کنند .

به اعتقاد ایشان ، تصویر ذهنی افسردگی را می توان در چهار احساس : مغلوب ، علیل ، بی کفایت و محروم توضیح داد .

اغلب واکنشهای منفی احساسی ناشی از فقدان عزت نفس است . تصویر ذهنی مخدوش به ذره بینی می ماند که کوچکترین اشتباه جزیی و جزیی ترین عیب را چندین برابر کرده ،‌آن را به حساب عیب شخصی می گذارند.

افراد افسرده خود را آدم بی ارزشی می پندارد و نمی تواند به هیچ یک از خواسته هایش برسد . این افراد که خود را از لحاظ اخلاقی بی کفایت و مستوجب نکوهش می بینند خود را سرزنش می کنند و به خود بهتان می زنند و انتظار مجازات دارند . (قراچه داغی ، مهدی ۱۳۶۹) .

پژوهش های انجام شده نشان داده می شود که انسان افسرده توانایی تفکر درست را از دست می دهد و نمی تواند اوضاع را آن طور که هست تحلیل کند . اهمیت حوادث منفی آنقدر زیاد می شود که تمام واقعیت را مخدوش می کند و در این شرایط تمیز درست از نادرست غیر ممکن می شود .(قراچه داغی ، ۱۳۶۹).

رشد اخلاقی که با رشد اجتماعی ارتباط نزدیکی دارد برای ادامه زندگی سالم و زنده لازم است . صفات اخلاقی مطلوب که اکتسابی هستند اجتناب از کارهای ناپسند و انجام اعمال شایسته از جمله بی ریایی، ‌امانتداری، درستکاری، ‌حق طلبی،‌ عزت نفس ،‌پذیرش مسئولیت را شامل هستند. (دکتر شفیع آبادی ،‌عبدالله ،۱۳۷۳).

به نظر می رسد که کارایی و عزت نفس در کودکانی به بهترین وجه رشد می کند که در خانواده های گرم و نوازشگر پرورش می یابند . خانواده هایی که در آنها رفتار مسئولانه را پاداش می دهند و همراه با آن فعالیتهای مستقل و تصمیم گیری را نیز تشویق می کنند  (بومریند ۱۹۷۲) . و همچنین در رابطه با رشد اجتماع، وایلند که از نظریه پردازان رشد اجتماعی اعتقاد دارد که خانواده سهم بسزایی در رشد اجتماعی کودک بر عهده دارد و هنگامی که شبکه خانواده در فرآیند اجتماعی که در آن کودک با مشکل روبرو می شود در نتیجه کودک در مراحل پیش اجتماعی باقی می ماند . و حتی در مراحل نوجوانی به سطح رشد اجتماعی مطلوب نمی رسد . بنابراین هنگامی که والدین رفتارهای مطلوب و الگوهای خانوادگی مطلوب را نشان می دهند موجبات رشد اجتماعی در کودک فراهم می شود و همچنین موضوع دیگری که بسیار حائز اهمیت است اضطراب است . اضطراب آشکار و پنهان به عنوان سازه های قابل سنجش در ابتدا بوسیله کتل مطرح شدند . لیکن بعدها به صورت کاملتر توسط اشپیل برگر مطرح شدند . عموماً حالات آشکار شخصیتی می توانند به عنوان مقاطعی در زمان – از- زندگی یک شخص محسوب شوند . این حالات هیجانی ، در اضطراب  از زمان و در سطح ویژه ای از شدت پدید می آیند . حالات آشکار اضطراب از طریق احساس کودکان در خصوص احساس تنش – بیم از آینده – نا آرامی – خودخوری ، بر انگیختگی و فعال سازی دستگاه عصبی خود مختار توصیف گردیده اند . اضطراب به عنوان صفت ( اضطراب پنهان ) به تفاوتهای فردی نسبتاً ثابتی در مستعد بودن به ابتلاء به اضطراب اشاره می کند که از آن طریق افراد را در آمادگی داشتن ادراک موقعیتهای پر اظطرابی مثل تجربه خطر و یا موقعیتهای تهدید کننده تمایز گذاشته و پاسخ به چنین موقعیتهای با شدت بالای عکس العملهای اضطراب آشکار همراه می باشد .

با توجه به اینکه در اطراف خودمان با افرادی برخورد داشته ایم که گذشته بدی داشته اند و از طرفی از نوعی بد رفتاری اجتماعی رنج می بردند و گاهی افرادی شبیه به آنها وجود داشته که عزت نفس آنها کاملاً سالم و طبیعی بوده ما را به این فکر وا داشت که به بررسی تفاوت میزان بعضی از خصوصیات شخصیتی مثل رشد اجتماعی این گونه افراد بپردازیم .

چکیده

مطالعات پژوهشگران نشان داده است که فرایند اجتماعی شدن یکی از ابعاد رشد انسان است و تأثیر بسزایی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد ، متأسفانه خانواده ها و اولیای مدارس برای شناخت عوامل مؤثر در اجتماعی شدن فرزندان اطلاعات کافی ندارند ،‌لذا در این طرح با هدف اینکه رابطه بین رشد اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دختر ۱۱- ۸ تا چه میزان است به پژوهش در این مورد پرداخته است بدین منظور پس از انتخاب موضوع و ساختن فرضیه ها با استفاده از منابع اینترنتی ،‌کتابها و پایان نامه ها پیشینه نظری و پژوهشی را جمع آوری کرده و سپس روش مورد نظر برای انجام پژوهش معین شد . در این پژوهش از میان کلیه دانش آموزان دختر ۱۱- ۸ ساله شهر اندیمشک ۴۰ نفر از آنها بطور تصادفی (قرعه کشی ) انتخاب می شوند بعد از انتخاب دانش آموزان ابزار پژوهش که پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند است به آنها داده می شود که بعد از گردآوری داده ها آمار توصیفی و استنباطی مشخص می گردد که بین رشد اجتماعی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری وجود دارد . آیا دانش آموزانی که به رشد اجتماعی بالا رسیده اند از لحاظ تحصیل نیز پیشرفت کرده اند و جز دانش آموزان موفق هستند ؟

۱-۱ بیان مسئله

حتماً تا کنون با افرادی روبرو شده اید که بدون هیچ گونه اضطراب و دلهره با دیگران رابطه برقرار می کنند ، از حق خود دفاع می کنند ،‌ از عهده هر کاری بر می آیند ،‌ مسئولیت قبول می کنند ،‌ اگر با مشکلی مواجه شدند به راحتی با دیگران در میان می گذارند و اگر در جمعی وارد شدند آنقدر سرو زبان دارند که همه را مجذوب خود می کنند .

بله این افراد از آن دسته کسانی هستند که ما آنها را افراد اجتماعی به حساب می آوریم . این افراد همیشه در کارهایشان موفق هستند و بدون اینکه دلهره ای داشته باشند و خجالت بکشند دست به هر کاری می زنند . بر خلاف آنها کسانی هستند که خصوصیات آنها بر خلاف افراد قبل بوده ، آنها را غیر اجتماعی می گویند .

چه چیزی باعث این تفاوت اخلاقی شده ، قطعاً این اختلاف از تفاوت تربیت اولیه آنها در زمان کودکی بوده ، ‌شیوه فرزند پروری خانواده ها با هم متفاوت است ، والدین مقتدرانه اجتماعی و والدین سخت گیر فرزندان اجتماعی و گوشه گیر دارند . پدیده اجتماعی شدن کودکان با موفقیت تحصیلی آنها رابطه زیادی دارد .  کودکانی که از لحاظ اجتماعی رشد نکرده اند حتی در زمان بزرگسالی نیز انسان خود مختار و مسؤلی نمی شوند . این پیامدها باعث شده که افراد زیادی به فکر حل کردن این مسأله برآیند و طی پژوهشهایی هر چند ناکافی به حل این مشکل کمک کنند .

در این پژوهش نیز سعی شده به علل و حل این مسأله پرداخته شود هر چند که جامعه آماری در نظر گرفته شده بسیار محدود است . در صورت حل مسأله رشد اجتماعی نه تنها کودکان و نوجوانان ، بزرگسالان نیز از آن بهره مند می شدند ، زیرا به موفقیت آنها در تمام زمینه ها کمک می کنند .

اهمیت و ضرورت پژوهش


۱- D.Aron Bek

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان
 • تحقیق نقش مدرسه در رشد
 • تحقیق تأثیر تکنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی
 • پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری ،سبکهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۱۲-۱۷ ساله ی عادی و ساکن در خوابگاه
 • تحقیق مشخص کردن وجود یا عدم وجود رابطه بین سبک‌های تفکر و رویکرد‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.