تحقیق بررسي تأثير رشد اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر 8 تا 11 ساله


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسي تأثير رشد اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر 8 تا 11 ساله مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 37  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسي تأثير رشد اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر 8 تا 11 ساله نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه   1
چكيده   5
1-1 بيان مسئله   6
اهميت و ضرورت پژوهش   7
هدف پژوهش   8
4- 1فرضيه   8
5-1  متغير هاي پژوهشي   8
6-1  تعاريف مفهومي   8
7-1  تعاريف عملياتي   10
1-2 موضوع روانشناسي رشد :   11
2-2 نظريات مربوط به رشد اجتماعي :   15
3-2 يادگيري مشاهده اي :   18
4-2 نظريات مربوط به رشد اجتماعي :   20
5-2 رشد اجتماعي :   23
2-1-2 پيشينه پژوهشي :   27
1-3 روش تحقيق   30
2-3 جامعه آماري   30
3-3 ابزارهاي اندازه گيري   31
4-3 شيوه اجراي پژوهش   32
5-3 روشهاي آماري   32
منابع   33

منابع

1- براهني ، محمد تقي ، ‌سعيد ، شاملو ، يوسف(1373) ، زمينه روانشناسي هيلگارد اتكينسون ، ج دوم ،  انتشارات رشد .

2- بزرگي ، فهيمه ، كار عمل روش تحقيق ،(‌1380) رابطه وضعيت اقتصادي خانواده با رشد اجتماعي دانش آموزان ، ‌دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول .

3- پور افكاري ،‌نصرت الله (1375) ، كاپلان ، خلاصه روانپزشكي علوم رفتاري ، روانپزشكي باليني ، ‌انتشارات شهر آب .

4- تجلي ، پريسا ، مترجم ، (1373) ،‌پوپ ، مك هال ،‌گرامي هد، ‌نويسندگان ، افزايش احترام به خود در كودكان و نوجوانان ، انتشارات رشد.

5- جمعي از مؤلفان (1370) ، روانشناسي رشد ، ‌انتشارات سمت .

6- شعاري نژاد ، علي اكبري ،‌(1372)  ، روانشناسي رشد ، ‌انتشارات سمت .

7- ياسايي ، ‌مهشيد ، ‌مترجم ، (1373) ، پاول ، هنري ، ماسن و همكاران ، ‌رشد و شخصيت كودك ، ‌انتشارات كتاب ماد .

8- نظيري ،‌ عشرت ،‌پي ريزي سازگاري اجتماعي كودكان در خانواده، ‌1366 .

9- پايان نامه امان زاده ،‌آمنه ، بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان (79 – 78) به راهنمايي : حسن زاده ، ‌رمضان ، 27 ، بهمن ، 1379 ، واحد سازي .

10- پايان نامه سروندي ، اكرم ،‌ بررسي رابطه عزت نفس ،‌ اضطراب با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه ، 1381 .

مقدمه

كودكان نياز به داشتن تماسهاي جسماني و در آغوش گرفتن دارند ، درست همانگونه كه به پناهگاه و سه وعده غذا روزانه نياز دارند ، متأسفانه اين روزها توجه تنها به رفاه جسماني كودك معطوف است و از رفاه رواني و عاطفي او غفلت مي شود .

در بعضي از شرايط كودك ممكن است خود را آدم بي ارزشي ببيند و در اين ميان شدت افسردگي هر چه بيشتر باشد ، احساس بي ارزش بودن هم بيشتر مي شود . بر اساس پژوهش اخير دكتر آرون بك[1] بيش از 80% بيماران افسرده خود را انسان بي ارزش مي دانند و متأسفانه مسئله به اينجا ختم نمي شود ، تحقيقات وي نشان مي دهد كه بيماران افسرده بخصوص در زمينه هايي مثل هوش ، موفقيت، ‌اشتهار ، جذابيت ، سلامتي و توانايي كه برايشان ارزش دارد ، ‌احساس نا تواني مي كنند .

به اعتقاد ايشان ، تصوير ذهني افسردگي را مي توان در چهار احساس : مغلوب ، عليل ، بي كفايت و محروم توضيح داد .

اغلب واكنشهاي منفي احساسي ناشي از فقدان عزت نفس است . تصوير ذهني مخدوش به ذره بيني مي ماند كه كوچكترين اشتباه جزيي و جزيي ترين عيب را چندين برابر كرده ،‌آن را به حساب عيب شخصي مي گذارند.

افراد افسرده خود را آدم بي ارزشي مي پندارد و نمي تواند به هيچ يك از خواسته هايش برسد . اين افراد كه خود را از لحاظ اخلاقي بي كفايت و مستوجب نكوهش مي بينند خود را سرزنش مي كنند و به خود بهتان مي زنند و انتظار مجازات دارند . (قراچه داغي ، مهدي 1369) .

پژوهش هاي انجام شده نشان داده مي شود كه انسان افسرده توانايي تفكر درست را از دست مي دهد و نمي تواند اوضاع را آن طور كه هست تحليل كند . اهميت حوادث منفي آنقدر زياد مي شود كه تمام واقعيت را مخدوش مي كند و در اين شرايط تميز درست از نادرست غير ممكن مي شود .(قراچه داغي ، 1369).

رشد اخلاقي كه با رشد اجتماعي ارتباط نزديكي دارد براي ادامه زندگي سالم و زنده لازم است . صفات اخلاقي مطلوب كه اكتسابي هستند اجتناب از كارهاي ناپسند و انجام اعمال شايسته از جمله بي ريايي، ‌امانتداري، درستكاري، ‌حق طلبي،‌ عزت نفس ،‌پذيرش مسئوليت را شامل هستند. (دكتر شفيع آبادي ،‌عبدالله ،1373).

به نظر مي رسد كه كارايي و عزت نفس در كودكاني به بهترين وجه رشد مي كند كه در خانواده هاي گرم و نوازشگر پرورش مي يابند . خانواده هايي كه در آنها رفتار مسئولانه را پاداش مي دهند و همراه با آن فعاليتهاي مستقل و تصميم گيري را نيز تشويق مي كنند  (بومريند 1972) . و همچنين در رابطه با رشد اجتماع، وايلند كه از نظريه پردازان رشد اجتماعي اعتقاد دارد كه خانواده سهم بسزايي در رشد اجتماعي كودك بر عهده دارد و هنگامي كه شبكه خانواده در فرآيند اجتماعي كه در آن كودك با مشكل روبرو مي شود در نتيجه كودك در مراحل پيش اجتماعي باقي مي ماند . و حتي در مراحل نوجواني به سطح رشد اجتماعي مطلوب نمي رسد . بنابراين هنگامي كه والدين رفتارهاي مطلوب و الگوهاي خانوادگي مطلوب را نشان مي دهند موجبات رشد اجتماعي در كودك فراهم مي شود و همچنين موضوع ديگري كه بسيار حائز اهميت است اضطراب است . اضطراب آشكار و پنهان به عنوان سازه هاي قابل سنجش در ابتدا بوسيله كتل مطرح شدند . ليكن بعدها به صورت كاملتر توسط اشپيل برگر مطرح شدند . عموماً حالات آشكار شخصيتي مي توانند به عنوان مقاطعي در زمان – از- زندگي يك شخص محسوب شوند . اين حالات هيجاني ، در اضطراب  از زمان و در سطح ويژه اي از شدت پديد مي آيند . حالات آشكار اضطراب از طريق احساس كودكان در خصوص احساس تنش – بيم از آينده – نا آرامي – خودخوري ، بر انگيختگي و فعال سازي دستگاه عصبي خود مختار توصيف گرديده اند . اضطراب به عنوان صفت ( اضطراب پنهان ) به تفاوتهاي فردي نسبتاً ثابتي در مستعد بودن به ابتلاء به اضطراب اشاره مي كند كه از آن طريق افراد را در آمادگي داشتن ادراك موقعيتهاي پر اظطرابي مثل تجربه خطر و يا موقعيتهاي تهديد كننده تمايز گذاشته و پاسخ به چنين موقعيتهاي با شدت بالاي عكس العملهاي اضطراب آشكار همراه مي باشد .

با توجه به اينكه در اطراف خودمان با افرادي برخورد داشته ايم كه گذشته بدي داشته اند و از طرفي از نوعي بد رفتاري اجتماعي رنج مي بردند و گاهي افرادي شبيه به آنها وجود داشته كه عزت نفس آنها كاملاً سالم و طبيعي بوده ما را به اين فكر وا داشت كه به بررسي تفاوت ميزان بعضي از خصوصيات شخصيتي مثل رشد اجتماعي اين گونه افراد بپردازيم .

چكيده

مطالعات پژوهشگران نشان داده است كه فرايند اجتماعي شدن يكي از ابعاد رشد انسان است و تأثير بسزايي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارد ، متأسفانه خانواده ها و اولياي مدارس براي شناخت عوامل مؤثر در اجتماعي شدن فرزندان اطلاعات كافي ندارند ،‌لذا در اين طرح با هدف اينكه رابطه بين رشد اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دختر 11- 8 تا چه ميزان است به پژوهش در اين مورد پرداخته است بدين منظور پس از انتخاب موضوع و ساختن فرضيه ها با استفاده از منابع اينترنتي ،‌كتابها و پايان نامه ها پيشينه نظري و پژوهشي را جمع آوري كرده و سپس روش مورد نظر براي انجام پژوهش معين شد . در اين پژوهش از ميان كليه دانش آموزان دختر 11- 8 ساله شهر انديمشك 40 نفر از آنها بطور تصادفي (قرعه كشي ) انتخاب مي شوند بعد از انتخاب دانش آموزان ابزار پژوهش كه پرسشنامه رشد اجتماعي وايلند است به آنها داده مي شود كه بعد از گردآوري داده ها آمار توصيفي و استنباطي مشخص مي گردد كه بين رشد اجتماعي و پيشرفت تحصيلي رابطه معنا داري وجود دارد . آيا دانش آموزاني كه به رشد اجتماعي بالا رسيده اند از لحاظ تحصيل نيز پيشرفت كرده اند و جز دانش آموزان موفق هستند ؟

1-1 بيان مسئله

حتماً تا كنون با افرادي روبرو شده ايد كه بدون هيچ گونه اضطراب و دلهره با ديگران رابطه برقرار مي كنند ، از حق خود دفاع مي كنند ،‌ از عهده هر كاري بر مي آيند ،‌ مسئوليت قبول مي كنند ،‌ اگر با مشكلي مواجه شدند به راحتي با ديگران در ميان مي گذارند و اگر در جمعي وارد شدند آنقدر سرو زبان دارند كه همه را مجذوب خود مي كنند .

بله اين افراد از آن دسته كساني هستند كه ما آنها را افراد اجتماعي به حساب مي آوريم . اين افراد هميشه در كارهايشان موفق هستند و بدون اينكه دلهره اي داشته باشند و خجالت بكشند دست به هر كاري مي زنند . بر خلاف آنها كساني هستند كه خصوصيات آنها بر خلاف افراد قبل بوده ، آنها را غير اجتماعي مي گويند .

چه چيزي باعث اين تفاوت اخلاقي شده ، قطعاً اين اختلاف از تفاوت تربيت اوليه آنها در زمان كودكي بوده ، ‌شيوه فرزند پروري خانواده ها با هم متفاوت است ، والدين مقتدرانه اجتماعي و والدين سخت گير فرزندان اجتماعي و گوشه گير دارند . پديده اجتماعي شدن كودكان با موفقيت تحصيلي آنها رابطه زيادي دارد .  كودكاني كه از لحاظ اجتماعي رشد نكرده اند حتي در زمان بزرگسالي نيز انسان خود مختار و مسؤلي نمي شوند . اين پيامدها باعث شده كه افراد زيادي به فكر حل كردن اين مسأله برآيند و طي پژوهشهايي هر چند ناكافي به حل اين مشكل كمك كنند .

در اين پژوهش نيز سعي شده به علل و حل اين مسأله پرداخته شود هر چند كه جامعه آماري در نظر گرفته شده بسيار محدود است . در صورت حل مسأله رشد اجتماعي نه تنها كودكان و نوجوانان ، بزرگسالان نيز از آن بهره مند مي شدند ، زيرا به موفقيت آنها در تمام زمينه ها كمك مي كنند .

اهميت و ضرورت پژوهش


1- D.Aron Bek

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي در ميان دانش‌آموزان
 • تحقیق نقش مدرسه در رشد
 • تحقیق تأثير تكنولوژي بر پيشرفت تحصيلي و درسي دانش آموزان ابتدايي
 • پایان نامه مقايسه اختلالات رفتاري ،سبكهاي دلبستگي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 12-17 ساله ي عادي و ساكن در خوابگاه
 • تحقیق مشخص كردن وجود يا عدم وجود رابطه بين سبك‌هاي تفكر و رويكرد‌هاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی