تحقیق بررسی تاثیر NLP بر عزت نفس و منبع کنترل


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی تاثیر NLP بر عزت نفس و منبع کنترل افراد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی تاثیر NLP بر عزت نفس و منبع کنترل افراد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده
پیشگفتار ۱
مقدمه ۲
فصل اول
بیان مسئله ۶
اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
اهداف تحقیق ۱۱
فصل دوم
نظریه‌ها ۱۲
NLP 13
منبع کنترل ۳۱
منبع کنترل و سبکهای شناختی ۳۵
تغییرپذیری ابعاد منبع کنترل ۳۷
شکل گیری منبع کنترل ۳۸
عزت نفس ۴۲
شناخت خود ۴۲
ایجاد احساس درباره خود و خودپنداره ۴۴
شکل گیری خودپنداره ۴۵
فرق عزت نفس با خودپنداره ۴۸
عوامل موثر در پدیدآیی خود، خودپنداره و عزت نفس ۴۸
تاثیر خانواده بر روی عزت نفس ۴۹
ابعاد عزت نفس ۵۱
سطوح عزت نفس ۵۳
مفاهیم عزت نفس ۵۵
عزت نفس چیست ۵۶
عزت نفس فردی و جمعی ۵۶
عرت نفس به مثابه یک صفت شخصیتی ۵۸
تغییرپذیری عزت نفس ۵۹
رشد عزت نفس ۶۰
عزت نفس و منبع کنترل ۶۴
دیدگاههای نظری در مورد عزت نفس ۶۶
کوپر اسمیت ۶۶
دیدگاه آبرهام مازلو ۷۰
آلفرد آدلر ۷۲
دیدگاه کارل راجرز در مورد عزت نفس ۷۸
دیدگاه دانشمندان دیگر در مورد عزت نفس ۸۴
دیدگاه اسلام در مورد عزت نفس ۹۰
پیشینه تحقیق NLP 93
پیشینه عزت نفس ۹۹
جمع بندی ۱۰۱
فرضیه‌ها ۱۰۲
فصل سوم
متغیرها ۱۰۳
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۰۵
روش تحقیق ۱۰۸
روش اندازه گیری متغیرها ۱۰۹
روائی ۱۰۹
اعتبار ۱۰۹
روشها و آزمونهای آماری ۱۱۰
جامعه و نمونه آماری ۱۱۰
روش نمونه گیری ۱۱۱
حجم نمونه ۱۱۱
فصل چهارم
توصیف متغیرها ۱۲۰
آزمون فرضیه‌ها ۱۳۱
فصل پنجم
نتیجه گیری ۱۳۶
بحث و نتیجه‌گیری کلی ۱۳۶
پیشنهادات ۱۳۹
محدودیتها ۱۴۰
منابع ۱۴۱
پیوست‌ها

فهرست جداول:
جدول شماره ۱-۴ ۱۲۱
جدول شماره ۲-۴ ۱۲۱
جدول شماره ۳-۴ ۱۲۲
جدول شماره ۴-۴ ۱۲۲
جدول شماره ۵-۴ ۱۲۳
جدول شماره ۶-۴ ۱۲۴
جدول شماره ۷-۴ ۱۲۴
جدول شماره ۸-۴ ۱۲۵
جدول شماره ۹-۴ ۱۲۵
جدول شماره ۱۰-۴ ۱۲۶
جدول شماره ۱۱-۴ ۱۲۷
جدول شماره ۱۲-۴ ۱۲۷
جدول شماره ۱۳-۴ ۱۲۸
جدول شماره ۱۴-۴ ۱۲۸
جدول شماره ۱۵-۴ ۱۲۹
جدول شماره ۱۶-۴ ۱۲۹
جدول شماره ۱۷-۴ ۱۳۱
جدول شماره ۱۸-۴ ۱۳۲
فهرست نمودارها
نمودار شماره ۱-۴ ۱۲۲
نمودار شماره ۲-۴ ۱۲۳
نمودار شماره ۳-۴ ۱۲۴
نمودار شماره ۴-۴ ۱۲۵
نمودار شماره ۵-۴ ۱۲۷
نمودار شماره ۶-۴ ۱۲۸
نمودار شماره ۷-۴ ۱۲۹
نمودار شماره ۸-۴ ۱۳۰

منابع

الف- منابع فارسی:

۱- دیلتز، رابرت. (۱۳۷۷). ان. ال. پی و رمز موفقیت در مدیریت و رهبری، ترجمه مهدی قراچه‌داغی، نشر پیکان، تهران، (تاریخ نشر به زبان اصلی، ۱۹۹۸).

۲- ریچاردسون، جری. (۱۳۷۴). معجزه ارتباط وان. ال. پی، ترجمه مهدی قراچه‌داغی، نشر پیکان، تهران

۳- هریش، کارول. (۱۳۵۷). دیدگاههای تازه ان.ال.پی، در مورد هنر و نمونه عالی از علوم، ترجمه سینا خلیلی و اکرم احتشامی تبار، نسل نواندیش، تهران، (تاریخ نشر به زبان اصلی      (۱۹۹۹)).

۴- دیمیک، سالی. (۱۳۸۴). ارتباط موفقیت آمیز از طریق NLP، ترجمه علی اسماعیلی، انتشارات شباهنگ تهران، (تاریخ نشر به زبان اصلی (۱۹۵۸)).

۵- آلدر، هری، وهیتر، بریل (۱۳۸۰). ان. ال. پی، در ۲۱ روز، ترجمه علی شادروح، انتشارات ققنوس، تهران، (تاریخ نشر به زبان اصلی (۱۹۹۹)).

۶- اکونور، جوزف، و سیمور، جان. (۱۳۷۵). مولد برنامه‌ریزی عصبی- کلامی، ترجمه مهدی قراچه‌داغی، نشر البرز، تهران (تاریخ نشر به زبان اصلی ۱۹۸۴).

۷- بندلر، ریچارد، وگریندر، جان. (۱۳۸۰). NLP و تغییرات سریع فردی، ترجمه هومن مجردزاده کرمانی، نشر شابک، تهران، (تاریخ نشر به زبان اصلی (۱۹۹۸).

۸- دی، آنجلیس، باربارا. (۱۳۸۲). اعتماد به نفس، ترجمه هادی ابراهیمی، نسل نو اندیش (تاریخ نشر به زبان اصلی ۱۹۹۵).

۹- شیهان، ایلین. (۱۳۸۳). عزت نفس، ترجمه مهدی گنجی، نشر ویرایش، تهران، (تاریخ نشر به زبان اصلی ۱۹۶۴).

۱۰- تریسی، برایان. (۱۳۸۱) رموز اعتماد به نفس، ترجمه اشرف رحمانی و کورش طارمی، نشر رایشن، تهران (تاریخ نشر به زبان اصلی ۱۹۴۵).

۱۱- لینرن فیلد، گیل. (۱۳۸۳). اعتماد بنفس برتر، ترجمه حمید اصغری‌پور و نگار اصغری‌پور، جوانه رشد، تهران (تاریخ نشر به زبان اصلی ۲۰۰۰)

۱۲- کورکیل بریگس، دروتی، (۱۳۷۲). خودباوری، ترجمه عباس چینی، نشرالبرز، تهران (تاریخ نشر به زبان اصلی ۱۹۸۶).

۱۳- کول، کریس، (۱۳۷۶). کلید طلائی ارتباطات، ترجمه محمدرضا آل یاسین، نشر هامون، تهران، (تاریخ نشر به زبان اصلی ۱۹۹۳).

۱۴- پالمر، استفن، (۱۳۸۴). نظریه‌های مشاوره و روان درمانی، ترجمه ناصر یوسفی و همکاران، انتشارات پرسش، تهران.

۱۵- کریچنر، فران، (۱۳۷۷). مبانی پژوهشی در علوم رفتاری، ترجمه حسن پاشاشریفی و جعفر نجفی‌زند، انتشارات آوای نور، تهران.

۱۶- گنجی، حمزه، (۱۳۸۲). بهداشت روانی، انتشارات ارسباران، تهران.

۱۷- پاشاشریفی، حسن و نسترن شریفی، (۱۳۸۰). روشهای تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات سخن، تهران.

۱۸- دلاور، علی، (۱۳۸۰). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، نشر ویرایش، تهران.

۱۹- هاشمی، تورج، (۱۳۷۴). بررسی رابطه حمایت اجتماعی، منبع کنترل و عزت نفس با روشهای مقابله‌ای در دانش‌آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجان شرقی. ناظر طرح: شورای تحقیقات و برنامه‌ریزی.

ب- منابع خارجی:

۱)     Dilts, Robert, (1998). NLP and Successful security the Leadership, Translater Mehdi grache Dagi, Publisher peykan, (1377)

2)     Gerry, Richardson, (1999).

3)     Harris, Carol, (1999). NLP: an introductory guide to the art and science od excekkence, Translater sina khalily, Akram ehteshami Tabor, publisher Nasle No Andish, (1357).

4)     Dimmick, sally, (1958). Successful communication through NLP, translater Ali Esmaieke, publisher shabahang, (1384)

5)     Alder, Harry., Heather, Bergk, (1999). NLP IN 21 DAY, Translater Ali Shadroh, publisher gognese, (1380)

6)     O Conner ,Jospeh, Seymour, John, (1948). Introducing Neuro-linguistic Programming, Translater Mehdi grache Dagi, Publisher Alborz, (1375)

7)     Grinder, John, Bandler, Richard, (1998). NLP and Persona Change, Translater Homan Mojarad zade, publisher shabak, (1380).

8)     Di Angelise, Bar Bara, (1995). Confidence. Translater Hadi Ebrahimy, Publiaher Nasle NO Andish, (1380).

9)     Sheehan, Elaine, (1964). Confidence, Translater Mehdi Gangi Publisher Virayesh, (1385).

10) Tracy, Brian, (1945). Confidence security, Translater Ashraf Rahmani, Koroshe Tarami, Publisher Raishan, (1381).

11) Linden field, Gael, (2000). Super Confidece, Translater Hamid and Negar Asgari Poor, Publisher Javane rooshd, (1383).

12)  Corkille Brigge, Dorothy, (1987). Cele BraJe rourself. Translater Abaschini, Publisher Alborz, (1372).

13)  Cole, Kris, (19930. Crystal Clear Communication. Translator Mohamadreza Ale Yasine. Publisher  Hamoon/Tehran (Date of main publisher 1993).

14) Palmer, Estepane, views of cooperate and cure of inside/ Translator  Naser Yousefie and Cooperatives publishers porsesh/ Tehran.

15) Kirichner, Feran, Tritroduction of investigation in scince and creation Translator Hasn Pasha Sharifie and Jafar Najafie Zand/ Publisher ray Noor/ Tehran.

16) Gangi, Hamze, (1382) Helthy of inside/ publisher  Arasharan / Tehran.

17) Pasha Sharify, Hassan. Sharify, Nastaran. (1380). Ways of investigation in scince and creation Publishr Sojhan/ Tehran.

18) delavar, Ali, (1380). Ways of inverstigation in psychology and Training scince publish by Virayesh/ Tehran.

19) Hashemy, Torage, (1374). Discover the relationship of social protection/ Origion of Control and Confidence by the ways of over cominy on students in high school in Azarbijan Sharyie Province/ Viewer of Plan/ The Cooperation of investigation anf Proyraming.

20) Band ler, Richard and John Grinder (1979). Frogs into princer. P.13,24, 30, 45, 52

21) Druckman , Enhancing Human performancep. 138

22) Ronert Dilts. Rcots of NLP (1983) p.3

23) Lakoff , pbilosophy in the Flesh, 1999, p [63]

24) O Connot , Joseph and Ian McDermott (1996).principlesof NLP London, UK: Thorsons.

25) Soutce Andreas and Faulkner , 1994.

26) Steve and connirae Andreas. 1987

27) Heap , M. (1989). Neuro- Linguisttic programming: What is the evidence? In D Waxman D. Pederson.

 

پیشگفتار

امروزه با پیشرفت روز افزون تکنولوژی جامعه بشری و پیچیدگی ارتباطات در درون و بیرون افراد جامعه و کمبود تجارب و نداشتن تنوع در زندگی و همچنین کاهش روابط فیزیکی و کارایی میان افراد جامعه و از طرفی ازدیاد بی‌رویه جمعیت و سست شدن بنیان‌های خانواده و تنش‌ها تغییرات سریع و بی‌ثبات در اقتصاد و فرهنگ جوامع موجب شده است که بسیاری از افراد جامعه در برقراری ارتباط با خود و دیگران دچار سردگمی و مشکل شوند و از آنجایی که انسانها طبعاً موجودات اجتماعی و فطرتاً جهت تامین نیازهای مادی و معنوی خویش نیاز به برقراری ارتباط با دیگران هستند و استفاده از تجربیات آنان برای شناخت از خود و شناخت توانائیها و استمرارهای نهفته خود برای پیشرفت در عرصه‌های مختلف زندگی است برای رفع این معضل در سال‌های اخیر در جوامع پیشرفته و جوامع رو به توسعه اقداماتی جهت این که افراد در این جوامع برای کمبود در ارتباطات میان فردی و میان گروهی رنج می‌برند اقدام به برگزاری همایشات و جلسات متعددی با عناوین گوناگون برای بروز احساسات درونی، نگرش مثبت به خویشتن و ایجاد ارتباط میان خودآگاهی و ناخودآگاهی و حمایت‌های اجتماعی و اعتماد به نفس نمودند. این همه مفاهیمی هستند که در همایشات و جلسات به نام NLP [1]جهت بازشناختی افراد جامعه‌ از خود و دیگران در برابر افول روابط و ارتباطات سنتی برگزار می‌شود.


مقدمه:

انسان به دنبال سازگاری با شرایط متغییر محیطی و اجتماعی در پی روش‌هایی است که علاوه برداشتن منافع فردی به حفظ روابط اجتماعی نیز منتهی شود. او در پی روش‌هایی است که در عرصه عمل به کار گرفته شوند تا در حد توان، زندگی را قابل تحمل نمایند و بهزیستی زیست‌شناختی و روان‌شناختی را به ارمغان آورند. اینک آن چه که این خواسته انسان را تحقق می‌بخشد (برنامه‌ریزی عصبی- کلامی) است که ریچارد بندلر و جان گریندر آن را در اواسط دهه ۱۹۷۰ در کالیفرنیا ابداع کردند NLP علم و هنر رسیدن، به کمال و موفقیت است، بدین صورت که این روش الگویی است که به واسطه آن می‌توان به تجارب منحصر به فرد در زندگی دست یافت. به عبارتی دیگر روشی برای اندیشیدن و سازمان دادن اندیشه پیچیده و برقراری ارتباط در انسان است.

به کارگیری NLP در عرصه زندگی به هدفمندی حیات فرد منجر خواهد شد. و در نهایت به تجربه زندگی انسانی‌تر که سرشار از انتخاب‌گری و خلاقیت می‌باشد منتهی خواهد شد.

سال دو هزار آبستن تحولات مادی و معنوی بسیار است. سرعت پیشرفت، گسترش جهان صنعت و تولید، زندگی ماشینی، فاصله‌ها، انسان را جبراً به طرف استفاده‌های بهینه و ثمربخش و اثربخش از قوه‌ها و امکانات سوق می‌دهد.

NLP به عنوان نسل جدید روانشناختی با تاکید بر عمل، تغییر و اثربخشی مطرح می‌گردد. و در بین بیشمار نگرشها و مکاتب روانشناسی در شرق و غرب، NLP، موضوع ساختارهای نفوذ و تغییر و عمل را در می‌یابد و به ما یاد می‌دهد که افراد موفق و کامیاب چگونه از این ساختارها استفاده کرده‌اند. در وجود هر یک از ما رویاها و آرزوهایی وجود دارند و رویاها و آرزوها اگر از قوه به فعل در نیایند- اگر از حرف به عمل تبدیل نشوند- اسباب زحمت و ناهنجاری در انسان می‌شوند. بخش بسیار مهم زندگی ‌انسان آگاهی از «افسانه شخصی» به قول کوئیلو و دست نبشته زندگی به قول اریک برن می‌باشد و NLP به ما یاد می‌دهد که بفهمیم مشکل عدم توانائی در تحقق بخشیدن به افسانه شخصی، دست نبشته زندگی و آرزوها و رویاها و افسانه حیات در طرح نادرست آنهاست و یا در اجرای نادرست آنها و تا حصوص نتیجه، رفتار و برخورد را می‌بایست تغییر داد.

یکی از عوامل مهم روحی و روانی که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روان‌شناسان و پژوهشگران قرار گرفته، عامل «عزت نفس‌» می‌باشد. عزت نفس عبارت است از ارزشی که اطلاعات درون خود پنداره برای فرد دارد و از اعتقادات فرد در مورد تمام صفات و ویژگی‌های که در او هست ناشی می‌شود.

عزت نفس واجد دو ارزش است: عزت نفس بالا که در آن خود ادراک شده و خود ایده‌آل با هم همتراز، دیگری عزت نفس پایین که در آن بین خود ادراک شده و خود ایده‌آل شکاف و فاصله زیادی وجود دارد (فرنچ[۲] (۱۹۶۸) و آرگو[۳] (۱۹۷۲)) از عزت نفس به عنوان یک سپر فرهنگی در مقابل اضطراب و استرس نام می‌برند. با توجه به تحقیقات انجام شده، جامعه‌ای که افراد آن از احساس ارزشمندی (عزت نفس بالا) برخوردارند، در مقابل انواع مشکلات و مسائل زندگی، فشارهای روانی، تهدیدها و حوادث ناگوار طبیعی همچون سیل و زلزله و…. و بیماریهای روانی مقاوم و پایدار خواهند بود که این امر شکوفائی عزت نفس، استعدادهای نهفته و خلاقیت و پیشرفت زندگی و اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. اکثر صاحبنظران برخورداری از عزت نفس (ارزیابی مثبت از خود) را به عنوان عامل مرکزی و اساسی در سازگاری عاطفی، اجتماعی و استفاده از مهارت‌های مقابله‌ای موفق و سازگارانه تلقی می‌کنند. شایستگی عاطفی – اجتماعی که از خود ارزیابی مثبت منتج می‌شود می‌تواند، سپر یا نیرویی در مقابل مشکلات خطیر باشد. به نظر می‌رسد که عزت نفس بالا قادر است تا حدودی بعضی مسائل و مشکلات دوران نوجوانی و  جوانی را جبران نماید.

فردی که احساس خوبی در مورد خودش دارد، بهتر می‌تواند مشکلات خود را حل و با آنها کنار بیاید، وی ممکن است به گونه‌ای با مشکلات کنار بیاید یا مواجه شود که گویی هرگز مشکل عمده‌ای برایش به وجود نیامده است. در مقابل افرادی که از عزت نفس پایین برخوردارند، در مواجهه با مشکلات  زندگی منفعل عمل می‌کنند و احساس توانایی خود را در مواجهه با مشکلات، پایین ارزیابی می‌کنند و از روش‌های مقابله‌ای ناسازگارانه استفاده می‌کنند. وقتی که عزت نفس بالا باشد، فرد میزان فعالیت خود را افزایش می‌دهد و احساس توانائی خود را در مواجهه با مشکلات و انجام وظایف محوله در سطح مطلوب و بالائی ارزیابی می‌کند. در بررسی‌هائی که بر روی افراد واجد عزت نفس پایین صورت گرفته علائمی چون: اضطراب، شکایت‌های جسمانی، افسردگی، کاهش سلامت عمومی بدن، بی‌تفاوتی و احساس تنهایی، کاهش عملکرد، استفاده از روش‌های مقابله‌ای ناسازگارانه و ناموفق گزارش شده است.

یکی دیگر از تواناییهای شخصی که می‌تواند تعیین‌کننده پاسخ شخص به موقعیت‌های استرس‌آور باشد، به عنوان منبع کنترل نامیده می‌شود. این اصطلاح که ابتدا در اواسط دهه ۱۹۶۰ توسط واتر بکار برده شد به خصوصیتی گفته می‌شود که بر اساس آن، افراد احساس می‌کنند تا چه حد روی موقعیت‌ها توان نفوذ دارند. کسی که واجد منبع کنترل درونی است، عقیده دارد که بر روی آنچه که اتفاق می‌افتد، کنترل دارد و تصمیم و عمل اوست که در پیامدها نفوذ دارد. در مقابل، کسی که واجد منبع کنترل بیرونی است، عقیده دارد که اثر ناچیزی بر موقعیت‌ها دارد و پیامدهای آن را بیشتر، شانس و سرنوشت تعیین می‌کند. کسانیکه معتقد به درونی بودن کنترل هستند، مطمئن هستند که می‌توانند در دگرگونی محیط اطراف خویش اثر بگذارند. در حالیکه افراد واجد منبع کنترل بیرونی، عقیده دارند که در تغییر محیط خویش بی‌تاثیر یا دارای اثر ناچیزی هستند.

مطالعات روی سازگاری و تعادل روانی و توانائی مقابله، با فشارهای زندگی، نشان داده است که درونی‌ها، کمتر دچار پریشانی می‌شوند و از نظر روانی و جسمانی سالمتر هستند. به علاوه تعدادی از مطالعات مشخص ساخته‌اند که درک فرد از اینکه بر موقعیت‌های فشارزا کنترل دارد، برای او امتیازی مثبت در مقابله با عوامل استرس‌زا به شمار می‌آید.


بیان مسئله:

انسان در هر مقطعی از زندگی نیازمند کمک می‌باشد تا در انجام کارهایش تواناتر باشد و افکار، احساسات و اعمالش را بیشتر مهار کند، به زندگی خوش بین باشد و بهتر بتواند به نتایج خود دست یابد. اگر افراد در درون خود دانش یا منابع آن چه را که می‌خواهند انجام دهند، داشته باشند باید امکانات و منابعی در اختیار داشته باشند تا مهارتها  روش‌های تفکر خود را تعدیل کنند و آن‌ها را برای موفقیت در مراحل زندگی بیشتر بکار برند. افراد باید بتوانند حالت‌های موجود خود را شناسایی کنند و به دید روشنی در مورد چگونگی تفکر، احساس، انجام کارها و دستیابی به نتایج، برسند و با بررسی حالت‌های مطلوب حالتی را جایگزین حالت دیگر کنند.

NLP مبین یک تلقی ذهنی و راهی برای حضور در دنیاست که نمی‌توان آن را به اندازه کافی و در حد توان بیان نمود. واژه NLP از برنامه‌ریزی عصبی – کلامی که تاکید بر ۳ موضوع را دارد: بخش «عصبی» این مفهوم را نشان می‌دهد که همه رفتارها از فرایند عصب‌شناختی بینائی، شنوائی، بویایی، چشائی و لامسه نشات می‌گیرد. ما به کمک حواس پنج‌گانه خود دنیا را تجربه می‌کنیم. اطلاعات را می‌گیریم و بعد به استفاده و این اطلاعات درمانی، کاری صورت می‌دهیم.

«بخش کلامی» زبان‌شناختی این مفهوم را نشان می‌دهد که ما برای تنظیم افکار و رفتار خود و نیز برقرار کردن ارتباط با دیگران از زبان استفاده می‌کنیم.

بخش «برنامه‌ریزی» مشمول انتخاب روش‌هایی است که می‌توانیم با استفاده از آن برای سازمان دادن به نقطه نظرها واعمالمان، به نتایج مورد نظر دست یابیم.

کیفیت‌های فرعی حواس، کیفیت‌های مشخص هر حس است. عمدتاً پنج حس قابل تشخیص است: بینائی، شنوائی، لامسه، چشایی و بویایی. به علاوه حس دیگری به نام حس تعادل نیز تشخیص داده شده است. به طور کلی افراد در ارتباطات خود به یکی از چهار سیستم عصبی گرایش دارند که NLP با استفاده از این سیستم به تشخیص تمایز دقیق بین عناصر و تغییر این عناصر در تصورات افراد است تا تجربیات جدید و موثری را ایجاد کند. انسان‌ها در استفاده از حواس مختلف با یکدیگر تفاوت دارند و بعضی از مردم بیشتر وابسته به حس بینائی هستند. افراد دیگر بیشتر به حس شنوائی (در رابطه با زبان، صداها و گفت‌و گوی درونی) وابسته‌تراند. دیگران وابسته به احساسات هستند. بعضی از افراد حواس چشایی و بویائی خود را با درجه بالائی بکار می‌برند.

افراد بصری– این افراد جهان را به صورت تصاویر ادراک می‌کنند. به همین جهت کلماتی را که به زبان می‌آورند، تصویرگراست.

افراد سمعی– این گروه به لغات و واژه‌های سمعی تکیه دارند و به هنگام ارتباط، حالات فیزیولوژیکی دارند.

افراد لمسی– در جملات این افراد مفاهیم احساسی قالب است.

افراد حسابگر (منطقی- استدلال‌گر) کلمات این افراد آمیخته با منطق و استدلال است.

بیشتر مردم از تمام سیستم‌های احساسی خود برای ارتباط بهره می‌گیرند اما تنها به یکی از آنها گرایش دارند.

بنابراین اگر بخواهیم در افراد با نظام ذهنی متفاوت نفوذ این و با آنها رابطه‌ای ثمربخش داشته باشیم، باید با شناخت اصول «برنامه‌ریزی عصبی کلامی» نوع کلمات و رفتار خود را گونه‌ای تغییر دهیم تا با دیدگاهی که آنها از جهان دارند همنوا شویم.

NLP این نکته را برای ما متضمن می‌کند که بدانیم چه می‌خواهیم و چه نتیجه‌ای را انتظار می‌کشیم.

NLP روش سیستامیک، کار کردن است. این نشان می‌دهد که ما افراد را به صورت یک نظام از تمایلات ببینم. (برای مثال: فیزیکی، روانی، هیجانی (عاطفی) و روحانی) و همچنین نظامها را در درون یکدیگر ‌بینیم.

انسان‌ها نیاز دارند تا به طور انتخابی تجارت خود از دنیا را تصحیح یا تنظیم کننده اگر اینگونه عمل نشود باعث غرق شدن در افکار می‌شود. یکی از مهارت‌های تبلور یافته NLP توانائی مصرف (ضبط) تجارت شخصی است. مهارت که الگوسازی گفته می‌شود. این شامل کشف نقشه یا الگوی فرد از خود می‌شود و در خود آگاه و ناخودآگاه فرد وجود دارد؟

سوال اساسی این است که شرکت در کلاسهای NLP و یادگیری اصول و میانی آن و استفاده از الگوهای مورد بحث و کاربردی آن و عزت‌نفس (بالا و پایین) و منبع کنترل چه رابطه‌ای وجود دارد.

در زندگی عادی، ملاحظه می‌شود که برخی افراد در برخورد با انجام کارها با عزت نفس بالائی به زندگی عادی خود ادامه می‌دهند و در مقابل، افرادی هم هستند که با کوچکترین مشکل در انجام کارها، ناامید می‌شوند. حال این سوال مطرح است که عوامل فردی و اجتماعی از قبیل عرت نفس و منبع کنترل تا چه حد می‌تواند در مقابله سازگارانه و ناسازگارانه با مشکلات زندگی، موثر باشد؟

به عبارت دیگر NLP یا برنامه‌ریزی عصبی – کلامی می‌تواند در برابر عزت‌نفس تاثیر داشته باشد و بتواند فرد را در بالا بودن عزت نفس، یاری برساند یا نه؟

تاثیر NLP به نحوه زندگی افراد در مورد ارتباط، عزت نفس، منبع کنترل، رهبری زمان و اقتصاد همواره مورد مطالعه قرار گرفته است و به صورت سمینارهای چند روزه و یا کلاسهای آموزشی گروهی در بیشتر نقاط دنیا برگزار می‌شود. اما این مطالعات و سمینارها به صورت گسترده در کشورهای دیگر انجام شده و مطالعات اندکی در ایران انجام گرفته است.

اهمیت و ضرورت تحقیق

در زمینه اهمیت این موضوع از آنجائی که همه افراد در پی موفقیت در کارها و انجام کارها به نحو مطلوب هستند بررسی کلیه عواملی که سبب این موفقیت می‌شود و استفاده از روش و الگوهای مورد استفاده در این زمینه برای رسیدن به عزت نفس که خود سبب رسیدن به موفقیت و پیروزی در مسیر زندگی می‌شود حائز اهمیت می‌باشد و با تحقیق و پژوهش در مورد الگوهای مشخص شده و کاربرد این الگوها در زمینه‌های مختلف زندگی می‌توان اطلاعات کامل و جامعی در مورد بکارگیری روش NLP در زندگی افراد و تاثیر آن بر زندگی آینده آنها مشخص نمود و از آنجائی که افراد جامعه از عوامل مهم پیشرفت در یک جامعه یا کشور محسوب می‌شوند، از این رو توجه به کاربرد و به کارگیری این علم جدید (NLP) می‌تواند برای تغییر اجتماعی یا تغییر فردی، قشرهای مختلف جامعه موثر واقع شود.

در واقع به کارگیری NLP و الگوها و کاربردهای مورد استفاده در آن سبب افزایش عزت نفس و بهبود روابط در زندگی می‌شود و همچنین ایجاد حس موفقیت، پیشرفت و خود ارزشی که منجر به ایجاد نتایج مطلوب را در همه کیفیت‌های زندگی به دست می‌دهد.

چنانچه قبلاً مورد اشاره قرار گرفت، هدف از انجام پژوهش‌ حاضر، یافتن رابطه احتمالی بین NLP و عزت نفس و منبع کنترل در زندگی افراد می‌باشد.

روشن است که اگر برآوردی از عزت‌نفس افراد در زندگی روزمره‌اشان داشته باشیم و رابطه آن را با NLP دریابیم در پیش‌بینی راه‌حلی برای زندگی بهتر و یا عزت‌نفس افراد می‌توانیم بدست آوریم. با یافتن چنین رابطه‌ای می‌توان دستاویزی برای گسترش سمینارها و کلاسهای آموزشی و مراکزی جهت یادگیری شیوه‌های NLP و آشنایی با این علم جدید جهت تغییر رفتار در زندگی افراد بکار گرفت.

از پرسش‌های نظری که می‌توان در مورد آنها اندیشید این است که چرا افرادی که دارای عزت نفس بالا هستند بهتر می‌توانند در برابر محرک‌های محیطی مقاومت کنند و نیز چرا افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند بهتر می‌توانند با محرکها مقابله کنند؟

در بیان ضرورت این پژوهش همین بس که امروزه در روانشناسی، گامهای موثری در جهت گسترش و بکارگیری شیوه‌ها و الگوهای کاربردی به عمل آمده است. امروزه در اکثر نقاط جهان و حتی ایران، کلاسهای آموزش عزت‌نفس، ابزار وجود، خود تقویتی، آموزش تن آرامی و ….  بر پاست و در این کلاسها سعی می‌شود به افراد، آموزش‌هایی در جهت افزایش و تقویت عزت نفس داده شود.

اهداف تحقیق:

هر مسئله یا هر بحثی مسلماً دارای اهداف متعدد و معین می‌باشد. هدف‌ از بررسی پیرامون روش NLP و چگونگی اجرای مفهومی و عملیاتی این رویکرد ما را کمک می‌کند تا با شناخت‌ از تکنیک‌ها و روش‌های ارایه شده توسط NLP و میزان استقبال و تاثیرگذاری این روش در میان افراد شرکت‌کننده در همایشات و جلسات حضوری از آن بهره گرفت و تغییرات حاصله بر روی افراد برای بسط و گسترش این روش تاثیرگذار برای ایجاد ارتباط افراد با خویشتن و دیگران و الگوپذیری از دیگران که در جامعه امروزه که نیاز شدیدی برای آموزش مهارت‌های ارتباطی احساس می‌شود، و همچنین در این پژوهش سعی ما بر این است که تاثیر NLP یا به عبارت دیگر برنامه‌ریزی عصبی- کلامی بر عزت نفس شرکت‌کننده در این جلسات و بررسی آن با افرادی که در این جلسات NLP شرکت‌ نکرده و آشنایی ندارند تا با کنکاش چرایی و چگونگی آن میزان تاثیرات اینگونه روش‌های سیستمی در جامعه رو به تحول را بررسی و برای استفاده‌کنندگان و افراد تمایل به استفاده از NLP مطالب و پیشنهادات خوبی ارائه دهیم.

هدف کلی این پژوهش تعیین نمودن تاثیر NLP بر عزت‌نفس افراد می‌باشد.

اهداف جزئی که از این پژوهش بدست آمده:

۱-    تعیین کردن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل

۲-    تعیین کردن رابطه بین عزت نفس و پذیرش اجتماعی


گزارش جلسات NLP

با گسترش همایشات و جلسات NLP  در جوامع مختلف از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی و راهیابی آن در کشورمان که عموماً توسط دکتر آزمندیان در تهران و در برخی از شهرستانهای کشور برگزار شد با استقبال بسیاری از جوانان و افراد جامعه قرار گرفته که این راههای تغییر و تحول از طریق ایجاد فضای مناسب جهت رشد و پیشرفت از طریق استفاده نمودن از تمام توان‌ها و استعدادهای خود برای موفقیت در عرصه‌های مختلف بودند مورد توجه قرار گرفته در پیرو اینگونه جلسات فعالیتهایی به همت آقای رحیم بقال اصغری در تبریز شروع شد که ایشان با الهام از برنامه‌های اجرایی دکتر آزمندیان و سایرین فعال در این امر اقدام به برگزاری جلسات NLP  در مجتمع فرهنگی تبریز نمود که با اسقتبال خوبی از سوی جوانان قرار گرفته که این امر نشان دهنده نیاز جوانان شهر برای آموزش و مهارتهای اساسی در ایجاد فرصتهای تازه برای موفقیت و پیشرفته هستند شد. هرچند به نظر می‌رسد این جلسات فاصله نسبتاً زیادی با اهداف و نظریاتیNLP دارد اما این نکته روشن است این جلسات تاثیر خوبی برای افراد شرکت کننده داشته است که از جمله می‌توان به ایجاد ارتباطات بین اعضای شرکت کننده در NLP – (ایجاد فرصتهای اجتماعی و فرهنگی برای افراد، استفاده از تجربیات دیگران، فرصتی برای تخلیه هیجانات و عواطف، بازنگری در اندیشه و افکار خودش و فعالیتهای فرهنگی و هنری از جمله تاثیرات NLP در این نوع جلسات است و می‌توانسته باشد.


الف. NLP:

دنیا به اندازه‌ای وسیع و غنی است که برای معنا کردن آن باید آن را ساده کنیم. طرح نقشه قیاس مناسبی برای کار ماست. اینگونه که معنایی برای دنیا در نظر می‌گیریم. نگاه افراد به دنیا از دیدگاه شخصی افراد نشأت می‌گیرد. اگر این نگاه با قصد برتری و رسیدن به کمال باشد به برتری و کمال می‌رسید، اگر مترصد مسایل و مشکلات باشد، مسائل و مشکلات را می‌یابد اگر افراد در درون خود دانش یا منابع آن چه را که می‌خواهند انجام دهند، داشته باشند، ان، ال، پی این امکان را برای انها به وجود می‌آورد تا مهارتها و روشهای تفکر خود را تعدیل کنند و آنها را برای موفقیت در مراحل زندگی بیش به کار بندند. NLP فرایندها و تکنیکهای متعددی را در برمی‌گیرند و دیدگاه گسترده‌ای نسبت به حس کنجکاوی، کاوش و عمل دارد و به آنها بیشتر تاکید می‌کند. NLP امکانات زیادی را در اختیار فرد قرار می‌دهد، اما این در صورتی کارساز است که فرد ماجراجو و انعطاف‌پذیر باشد و به آنچه که زندگی در اختیار فرد قرار می‌دهد، احساس رضایت کند.

اصولی که در NLP اشاره شده است:

مطلوبیت عملی، می‌تواند از فردی به فرد دیگر انتقال یابد.

عملکرد مطلوب به رشد مهارتها و رشد حالات جسمی و ذهنی سازگار، نیاز دارد.

حالات فیزیکی و ذهنی، می‌تواند به عناصر متمایز و کوچک تقسیم شود و تغییر پیدا کند تا نتایج مطلوب را به دست آورد.

« NLP» مجموعه‌ای از تکنیکها، قواعد کلی و باورهاست که طرفداران آن به طور ابتدائی از آن به منظور نزدیک شدن به یک پیشرفت شخصی استفاده می‌کنند.

« NLP» تاثیر گرفته توسط عقاید یک برهه زمانی جدید به خوبی باورها در پتانسیل‌های انسانی می‌باشد. ریچارد بندارو جام گریندر با مشارکت و همکاری علامه گرگوری باستون توسعه یافت که اصطلاح « NLP» به عنوان مجموعه‌ای از مدلها و استعدادها معنی‌ می‌دهد که کشف می‌کند چگونگی ذهن و عصب شناسی، الگوهای زبانی و سازمان ادراکهای بشر و شناخت الگوهای برنامه‌ریزی شده به منظور خلق واقعیت درونی و ذهنی و رفتارهای بشر، تاثیر متقابل گرفته. اساس NLP روی الگوهای زبان و نشانه‌های «body language» از مشاهدات چندین روان‌پزشک مشهور جهان مشتق گرفته است.

ادراک‌ها و رفتارها و همچنین چگونگی تغییر رفتار، جایجائی عقاید و رفتار در تصاحب نمودن تکنیکها ریشه یافته است.

میان توسعه دهندگان بحثهایی وجود دارد و هواداران توجه کردند به این که NLP چه چیز است و چه چیز نیست. NLP بعضی مواقع به عنوان دانش شناسی متکی بر مشاهده و تجربه تعریف می‌شود. این راهی است برای شناختن با مدرک به دست آمده توسط آزمایش.

« NLP» تلاش می‌کند به منظور یاد دادن مشاهده به مردم، ایجاد نتیجه‌گیری و جواب دادن به دیگران که بسیاری از درماندگان موفق‌ آنرا بکار می‌برند.


مفهوم NLP:

توسعه دهندگان NLP (گریندر[۴]و بندلر[۵]) توضیح می‌دهند کهNLP از عقیده Korzybski’s پیروی می‌کند که در این عقیده نقشه جهانی ما به عنوان یک نماینده تعریف می‌شود. علیرغم کاربرد عصب‌شناسی، اطلاعات درباره جهان به گیرندگان حواس پنجگانه وارد می‌شود و بعد انتقال عصب‌شناسی متنوع و انتقال زبان شناختی صورت می‌پذیرد.

مردم می‌توانند به طور موثر منابع شخصی خود را سازمان‌دهی کنند، به جای آنکه خودشان را تغییر دهند یا بر مسائل پیروز شوند. حتی یک رفتار منفی ظاهری، بر اساس NLP تلاش می‌شود تا نیت مثبت القا شود. همه این روشها و تکنیکها درخواست می‌کنند حس درجه یک تیزهوش و درجه‌بندی مهارتها را تیزهوشی و مهارت پیش نیاز استفاده از هر یک از این مدلهاست.

نظریه‌های NLP:

NLP نوعی شناخت شناسی است که مطالعه می‌کند چگونه ما برای خودمان واقعیت را می‌سازیم و یا چگونه چیزها را می‌شناسیم (جان گریندر)

NLP حالتی از حسی کنجکاوانه با استفاده از روش الگوسازی به دنبال تکنیکهای پیشین است (ریچارد بندلر)[۱] . Necrro- Linguistic programming (NLP)

[2] . French

[3] . Argou

[4] – Grinder

[5] – Bandler

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه عزت نفس
 • پرسشنامه عزت نفس سازمانی
 • پاورپوینت بررسی ارتباط عزت نفس و جو سازمانی با انگیزه پیشرفت پرستاران در بیمارستان
 • تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر
 • تحقیق بررسی تاثیر حمایت های اقتصادی و اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر عزت نفس فرزندان خانواده های تحت پوشش
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.