تحقیق بررسی رابطة بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطة بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی رابطة بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده :   ۲
مقدمه :   ۴
مقدمه :   ۷
بیان مسأله :   ۸
هدف تحقیق :   ۹
اهمیت و ضرورت تحقیق :   ۹
فرضیه های تحقیق :   ۱۰
متغیرهای تحقیق :   ۱۱
تعاریف عملیاتی :   ۱۱
هدفهای جزئی   ۱۳
ماهیت فرآیندهای شناختی   ۱۳
الگویی برای فرآیندهای شناختی   ۱۵
دریافت کننده های حسی   ۱۶
ثبت کننده های حسی   ۱۷
حافظة دراز مدت   ۱۸
سهم دانش   ۲۳
فراشناخت:تفکر دربارة تفکر   ۲۵
رشد فراشناخت   ۲۷
کمک به فراشناخت دانش آموزان   ۲۸
تکامل روان شناسی شناختی   ۳۰
ساختارگرایی   ۳۱
کارکرد گرایی   ۳۲
روان شناسی شناختی معاصر   ۳۴
اصول   ۴۷
خلاصه   ۴۹
حافظه و مفاهیم   ۵۱
حافظه   ۵۳
نظریة تداخل   ۵۶
تداخل پس گستر   ۵۷
تداخل پیش گستر   ۵۷
یادیاری:معنادار کردن مواد بی معنا   ۵۸
نظریة پردازش اطلاعات   ۶۴
سطوح پردازش و دقت در پردازش   ۶۶
نظریة طرحواره   ۶۷
پردازش توزیع موازی   ۷۴
فراحافظه:تفکر دربارة حافظه   ۷۵
طبقه بندی اطلاعات:مفاهیم   ۸۶
صفحات مفهوم   ۸۸
انواع مفاهیم   ۹۱
پیش الگوی مفاهیم   ۹۲
روابط بین مفاهیم:الگوهای شبکه ای حافظه   ۹۲
مثالهای آموزش مفاهیم   ۱۰۱
سازماندهی مطالعة شخصی به منظور بهبود حافظه   ۱۰۴
مقدمه فصل سوم   ۱۰۹
جامعه آماری :   ۱۰۹
حجم نمونه :   ۱۱۰
روش آماری مربوط به فرضیه ها :   ۱۱۱
روش تحقیق :   ۱۱۲
مقدمه :   ۱۱۳
بحث و نتیجه گیری :   ۱۱۹
پیشنهادات :   ۱۲۱
محدودیت ها :   ۱۲۱
منابع   ۱۲۱

منابع

احمدی – مسعود – ( ۱۳۷۳ ) – افت تحصیلی و عوامل آن – انتشارات نور – تهران

بیانیب – احمد –( ۱۳۸۰ ) – روش تحقیق در علوم انسانی – انتشارات فرهنگ – تهران

بردیا – یوسف – ( ۱۳۷۲ ) – روان شناسی تربیت – انتشارات آذر – تهران

سیف – علی اکبر – (۱۳۸۰) –     روان شناسی تربیتی- انتشارات رشد – تهران

دلاور – علی ( ۱۳۷۹ ) آمار استنباطی – انتشارات رشد – تهران

دلاور – علی ( ۱۳۷۸ ) روش تحقیق در علوم تربیتی – انتشارات رشد – تهران

علاقه بند – علی –( ۱۳۷۶ )   -جامعه  و آموزش و پرورش – انتشارات ارجمند – تهران

معینی – احمد (۱۳۷۲ ) – عوامل ایجاد کننده افت تحصیلی – انتشارات فرهنگیان- تهران

موسوی –رضا(۱۳۷۳ ) عوامل شناختی دانش آموزان –انتشارات آگاه – تهران

نمازی  –احمدرضا(۱۳۷۶)-روانشناسی تربیت آموزش – انتشارات بهار – تهران

مقدمه :

یکی از شاخص های توسعة کشورهای همگانی شدن آموزش و پرورش و تعمیم آموزش اجباری است . در ممالک پیشرفته سعی می شود آموزش رسمی از  سنین پایین تر شروع می شود و اجباری و همگانی بودن آن در سنین بالاتری را شامل می گردد . در  فرلانسه کودکان ۲ تا ۵ ساله از آموزش پیش دبستانی اختیاری برخوردارند  و گروههای فشار سعی در اجباری کردن آن دارند و پایان آموزش اجباری ، ۱۶ سالگی ( پایان دورة اول متوسطه ) در نظر گرفته شده است . ( مشایخ ، ۱۳۷۶ ) با اینکه در کشور ما آموزش رسمی و اجباری از شش سالگی و اول دبستان شروع می شود ولی هنوئز همة بچه های لزم التعلیم را تحت پوشش قرار نداده است و محاسبات گذر تحصیلی در مقطع ابتدائی نشانگر این واقعیت است که شمار خروجی ها برابر با عدة ورودی ها نیست و توسعه در کشور ما از این لحاظ کم تر تحقق یافته است .

برای توسعه همه جانبة جوامع ، اگر آموزش و پرورش نقش اول را نداشته باشد حداقل پایین تر از سازمانهای دیگر قرار نمی گیرد . اگر در تولید گندم ، سیمان ، آهن ، مرغ و سایر اقلام مصرفی افت تولید نشان داده شود بلافاصله سازمانهای مربوط و به ویژه مردم عکس العمل نشان می دهند اگر اتومبیل فقط یک ماه چند در صد کمتر تولید شود همة رسانا ها خبر پراکنی کرده جامعه را از تعادل خارج می سازند می توان گفت که افت تولید اقلام مصرفی خیلی سریع در جامعه قابل مشاهده است اما در آموزش و پرورش همواره افت تحصیلی و رکورد وجود داشته است و ضربه های جبران ناپذیری به کشور وارد شده است ولی به دلیل تدرییجی بودن و آشکار نبودن نتایج آن یا متوجه قضیه نیستیم و یا به عمد از کنارش می گذریم .

آمارها نشان می دهد که در برنامة ۵ سالة اول ( گلشن فومنی ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۶۰ ) ۵۱۷ میلیارد ریال هزینه دانش آموزانی شد که پایه های تحصیلی را تکرار کردند .

روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش میزان افت تحصیلی را تنها در  سال تحصیلی ۸۱-۸۰  در پایة ابتدائی ۴% راهنمایی ۱۲ % ، دبیرستان ۳۰ % ( روزنامه همشهری ، ۲۱/۱/۸۱  ) و مردودی های سال تحصیلی ۸۲-۸۱ را در مقاطع ابتدائی ، راهنمایی و اول متوسطه به ترتیب ۱۹۴۱۲۰  ،  ۴۳۱۹۴۹  و ۴۰۷۳۴۲ نفر اعلام کرد . به عبارت دیگر آموزش و پرورش در سال یاد شده در ابتدائی ۸/۲ درصد  ، راهنمایی ۱/۹ دذرصد و اول دبیرستان ۲۷ درصد ، فقط بابت مردودی ، افت داشته است . ( روزنامه ایران ، ۲۷/۱/۸۳ )

لازم است این پرسش مطرح شود که دانش آموزانی که پارسال در مدرسه ثبت نام کرده بودند امسال به چه سرنوشتی دچار شده اند ؟ چند  اتفاق امکان تحقق دارد : عده کثیری از آنها صرف آن ها صرف نظر از کیفیت تحصیلات ، ارتقاء یافته اند ، شماری مردود و همان پایه را تکرار می کنند و در نهایت عده ای به دلائل مختلف مدرسه را ترک کرده اند . کدام یک ار این ها افت تحصیلی تلقی می شود .

تعریف و مفهوم افت تحصیلی

اصطلاح افت یا اتلاف در آموزش و پرورش از زبان اقتصاد دانان گرفته شده است  . اگر محصول نهایی این نهایی این نهاد ، نیروی انسانی باشد ، افت ، آن قسمت از سرمایه و موا اولیه است که در تولید نیروی نیروی انسانی نتیجه مطلوب ر نداده است .

( گلشن فومنی ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۵۹ ) افت تحصیلی موارد متعددی از قیبیل مردودی ، ترک تحصیل ، و غیره ر در بر می گیرد . در اینجا منظور کاهش عملکرد دانش آموزان از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب است ، بطوری که اگر بین استعداد بالقوه و بالفعل دانش آموزان فاصله ای وجود داشته باشد این فاصله نشان از افت تحصیلی دارد و بهترین شاخص آن مقایسه عملکرد قبلی و فعلی دانش آموز است .

مفهوم افت یا شکست تحصیلی بسیار گسترده تر و واقعی تر از اعداد و ارقامی است که اعلام می شود  و آن عدم استفاده از ظرفیت نا محدود یادگیری و قوه ابتکار دانش آموزان است که با آن متولد می شوند و فقط در سال های اول عمر اجازه استفاده از آن ها داده می شود و سپس سیستم های آموزشی به فراخور سیاست ها ، برنامه ها و خط مشی ها این توانایی ها را به شدت تضعیف می کنند .

مقدمه :

دانشمندان معمولاً برای درک و فهم مسائل پیچیده الگویی را از موضوع مورد مطالعه ترسیم می کنند که برای مثال ساختن الگویی دقیق و کارآمد از مولکول D,N.A  برای فهم روش انتقال اطلاعات ژنتیک برای دانش ورزان زیست شناسی و ژنتیک اهمیت زیادی دارد به همین ترتیب روان شناسان شناختی نیز برای مطالعه فرایندهای شناختی الگوهایی ساخته اند ، بسیاری از این  الگوها انسان را همچون سیستم پردازش اطلاعات تصویر می کنند ، الگوهای پردازش اطلاعات موجب رشد سریع فرضیه ها و گسترش مطالعات شناختی می شود که افت تحصیلی می تواند رابطه ای به این مضامین داشته باشد که در صورت نبودن الگوی مناسب پردازش اطلاعات باعث شدید افت تحصیلی می شود و فرایندهای شناختی چون حافظه و درک مفاهیم ، خواندن ، نوشتن و حل مسئله و خلاقیت و پیشرفت تحصیلی و افت تحصیلی و همچنین مجموعه ای از فرایندهای سطح عالی شناختی را که تحت عنوان تحصیل و آموزش است را طبقه بندی می کند و علاوه بر آن رشد شناخت و تکامل زبان و تبدیل شدن آن به بخش تفکیک ناپذیر شناخت تشریح خواهد شد که برای کمک به فهم چگونگی ارتباط ابعاد مختلف شناخت با یکدیگر می تواند از علائم مهم باشد . یکی از مهمترین فرایندهای شناختی ادراک است . که اگر ادراک فراتر از احساس و اشیای اطراف انسان و تصمیم گیری در مورد معنای چیزی باشد که احساس شده و درک از مطالب و مفاهیم درسی هم می تواند در کاهش افت تحصیلی سهم داشته باشد و بحث افت تحصیلای از زمان پیدایش تحصیل مورد توجه والدین و معلمین و عوامل آموزشگاه صورت گرفته و تا به حال  تمام عوامل و عللی که می تواند باعث به وجود آمدن آن شود مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند از جمله عوامل خانوادگی ، پایین بودن درک و فهم و فراین شناختی افراد و امکانات رفاهی و اقتصادی خانواده .

 بیان مسأله :

یادگیری در رشد انسان و روشهای تدریس را در تحقیقات خویش باید مد نظر گرفت تا بتوان از میزان افت تحصیلی کاست و از طریق بکاربردن روشهای علمی در زمینة سؤالاتی که متصدیان تعلیم و تربیت دربارة فرایند آموزش – یادگیری مطرح می سازند باید مواردی را مد نظر داشت که افت تحصیلی دانش آموزان را نشان می دهد و تحقیقات آموزشی از تحقیقات پایه تا کاربردی را شامل می شود ولی اغلب این تحقیقات در فاصلة میان این دو قرار می گیرد و در کل تمام تحقیقات در همة سطوح آن به ما کمک می کنند تا آموزش و پرورش را بهبود بخشیم و در بارور کردن ذهن دانش آموزان تلاش کرده و از عواملی که باعث می شود یک مقدار آموزش و پرورش دچار لغزش شود کاهش داده و امکانات رفاهی و آموزشی بالایی را برای ارتقاء تحصیلی دانش آموزان در نظر گرفت در افت تحصیلی علاوه بر ارتقاء آموزش و پرورش باید توانایی معلمان در بکار گرفتن نتایج را  در نظر گرفت و معلمان هم می توانند در گرفتن مطالب درسی به خوبی و واضح نقش مؤثری داشته باشند در کل باید مد نظر داشت که افت تحصیلی یکی از عوامل مهم تحصیلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد و تمام عواملی که می توانند در ایجاد آن نقش داشته باشند باید مور توجه قرار گیرند . ( شعبان ی نژاد ۱۳۷۸ )

  ۱٫         آیا بین دانش آموزان روستایی و دانش آموزان شهری از لحاظ افت تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد ؟
۲٫         آیا بالا بودن امکانات رفاهی در شهر می تواند باعث کاهش افت تحصیلی دانش آموزان شهری شود ؟
۳٫         آیا پایین بودن امکانات رفاهی در روستا باعث افزایش افت تحصیلی دانش آموزان روستایی می شود ؟
۴٫    آیا بالا بودن تفریحات و سرگرمی در شهر باعث افزایش افت تحصیلی در بین دانش آموزان شهری می شود ؟
۵٫    آیا پایین بودن تفریحات و سرگرمی در روستا باعث کاهش افت تحصیلی در بین دانش آموزان رو ستایی می شود ؟

 هدف تحقیق :

هدف از تحقیق حاضر مقایسه افت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان  به این صورت است که آیا در بین دانش آموزانی که از لحاظ امکانات در حد پایین تر هستند با دانش آموزانی که از لحاظ امکانات در حد بالا هستند از لحاظ افت تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد آیا افت تحصیلی در بین دانش آموزان روستایی بیشتر از دانش آموزان شهری است یا نه ؟

اهمیت و ضرورت تحقیق :

امید است  پژوهشهایی که در این زمینه صورت می گیرد بتوان از میزان افت تحصیلی دانش آموزان کاست مخصوصاً دانش آموزانی که در مناطق دور افتاده و عقب مانده هستند و امید است که با طرح این پژوهشها بتوان از میزان افت تحصیلی کاست و پژوهشها و تحقیقات در این رابطه بیشتر در مراکز آموزشی و تحصیلی و دانشگاهی بیشتر استفاده می شود . و از عواملی که ممکن است باعث افت تحصیلی در بین دانش آموزان شود توجه کرد و در مناطق روستایی با بالا رفتن امکانات بتوان از افت تحصیلی آنان کاست تا بتوان درصد بالایی از دانش آموزان روستایی را با سواد ببینیم .

فرضیه های تحقیق :

۱٫         بین دانش آموزان روستایی و دانش آموزان شهری از لحاظ افت تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد .
۲٫    بین دانش آموزان روستایی دارای امکانات رفاهی کم و دانش آموزان شهری دارای امکانات رفاهی بالا از لحاظ افت تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد .
۳٫    بین دانشآاموزان روستایی دارای تفریحات و سرگرمی پایین و دانش آموزان شهری که دارای تفریحات و سرگرمی بالا هستند از لحاظ افت تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد .

متغیرهای تحقیق :

در فرضیه اول افت تحصیلی – متغیر وابسته

دانش آموزان شهری و روستائی                    دو گروه متغیر مستقل

ولی در فرضیه بعدی         امکانات رفاهی           متغیر مستقل       افت تحصیلی      متغیر وابسته

و تفریحات و سرگرمی        متغیر مستقل           افت تحصیلی              متغیر وابسته

 تعاریف عملیاتی :

افت تحصیلی : عبارتند از کاهش یکباره نمرات تحصیلی در دروس مختلف یا تجدید آوردن در آخر امتحانات سال و یا منجر به مردود شدن دانش آموز در یک مقطع تحصیلی می شود و در این آزمون عبارتند از نمره است که آزمودنی ها از خود ساخته افت تحصیلی بدست آورده اند .

شهر : به مناطقی گفته می شود که از ۱۰ هزار نفر بیشتر جمعیت داشته باشد و دارای مراکز مختلف درمانی و آموزشی ، تحصیلی و دانشگاهی باشد و از لحاظ امکانات رفاهی مثل آب و برق و گاز  تلفن تأمین باشد .

 روستا : به مناطقی گفته می شود که از ۱۰ هزار نفر کمتر جمعیت داشته باشد و بیشتر فعالیت ساکنین آنجا را کشاورزی تشکیل  داه است و مراکز درمانی و  تحصیلی  در آنجا وجود ندارد و ساکنین مجبورند برای انجام کاری به شهر بیایند .

 پیشینه و ادبیات تحقیق :

ماهیت فرایندهای شناختی

الگی برای فرایند شناختی

دریافت کننده های حسی مربوط به تحصیل

ثبت کننده های حسی

حافظه درازمدت

حافظه کوتاه مدت

حافظه کاری

سهم دانش

تفکر دربارة افکر

رشد فراشناخت

کمک به دانش آموزان

کارکرد گرایی

تکامل روانشناسی شناختی

روان شناسی گشتالت

روان شناختی معاصر

هدفهای جزئی

ماهیت فرآیندهای شناختی

همة فرآیندهای شناختی غیر قابل مشاهده هستند.این واقعیت گرچه بدیهی است،ولی یکی از دشواری های اساسی مطالعة فرآیندهای شناختی را در خود نهفته دارد.در نظر بگیرید که وقتی نوعی از فرآیندهای شناختی مثلاً خوانده رخ می دهد چه چیزی می توان مشاهده کرد.

فرض کنید از دانش آموزی خواسته اید یک مقالة ده صفحه ای را دربارة ماهیت حکومت رومانی قرائت کند.دانش آموز به عنوان مقاله نگاه می کند و ما او را در حالی که چشمانش در طول صفحة اول جلو و عقب می رود زیر نظر داریم.او پس از چند لحظه صفحة اول را بر می گرداند و ما همچنان او را مشاهده می کنیم.سرانجام پس از حدود ده دقیقه،دانش آموز اعلام می کند که مقاله را تمام کرده است.چه چیزی اتفاق افتاده است؟ما چه چیزی را مشاهده کرده این،ما حرمت چشمها،دستها،سر و شاید حرکاتی از لب را مشاهده کرده این.ولی آیا هیچ گونه فرآیند شناختی را هم دیده ایم،خیر،ما با مشاهدة این دانش آموز،اطلاعات بسیار کمی دربارة فعالیت های ذهنی او به دست خواهیم آورد.آیا او چیزی فرا گرفته است؟آیا او اطلاعات را درک کرده است؟آیا او امروز بعد از ظهر و یا یک ماه دیگر چیزی از مقاله را به یاد خواهد آورد؟ما واقعاً جوابی برای این سؤالها نداریم و از آنجا که فرآیندهای شناختی را نمی توان مشاهده کرد،برای ارزیابی آنها مجبوریم از روشهای غیر مستقیم استفاده کنیم.

یک لحظه دربارة سایر موارد فرآیندهای شناختی فکر کنید.شاید در گذشته یک هم اتاقی داشته اید که ناگهان موفق شده راه حل مجموعه ای از مسائل ریاضی را پیدا کند.ممکن است کودکی کوچک را مشاهده کرده باشید که کشف می کند درب یک قوطی را چگونه باز کند.یا احتمالاً فردی را دیده باشید که در مورد معنای یک لغت ناآشنا از کتاب درسی خویش گیج شده است.چه چیزی اتفاق می افتد؟شما چه چیزی را دیده اید؟مهم نیست که چه تعداد را در نظر آوردید،آیا شما تا به حال چیزی به جز نتایج فرآیندهای شناختی را دیده اید؟فرآیندهای شناختی چه به صورت خواندن باشد و چه حل مسئله یا گوش دادن به یک سخنرانی،هیچ گاه به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند.ما تنها می توانیم نتایج این فرآیندها یعنی تغییرات در رفتار را مشاهده کنیم و دربارة آن فرآیندها به استنباط بپردازیم.

در مثال دانش آموزی که مقاله را قرائت می کرد،می توانستیم مسئله ای را دربارة فرآیندهای شناختی او استنباط کنیم،مشروط بر آنکه تجربة او(خواندن)،رفتار او را تغییر می داد.یکی از راههای موجود این است که ابتدا،با پرسیدن مجموعه ای سؤالات،دانش قبلی دانش آموز دربارة حکومت رومانی را ارزیابی کنیم.پاسخهای او موجب رفتارهایی است(سخن گفتن و یا نوشتن) که قابل مشاهده و تحلیل هستند.پس از آنکه دانش آموز مقاله را قرائت کرد،می توانیم همان سؤالات را مجدداً دربارة رومانی از وی بپرسیم.چنانجه او موفق شود سؤالاتی را که قبلاً قادر به پاسخ آنها نبوده جواب دهد،می توانیم استنباط کنیم که دانش آموز مزبور پاسخ سؤالات را از طریق خواندن مقاله فرا گرفته است.ما البته می توانیم فراتر از این،اطلاعات دانش آموز را نیز بسنجیم و تشخیص دهیم که کدام بخش از مقاله را خوب به خاطر سپرده است،کدام بخش را با اطلاعات پیشین خود آمیخته است،چگونه سبک نگارش قسمتهای مختلف مقاله در حافظة او تأثیر گذارده است و از این قبیل.این روش نگاه کردن به تغییرات رفتاری ناشی از تجریه روش اصلی تحقیق در زمینة فرآیندهای شناختی توسط روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت است.

ماهیت نامشهود فرآیندهای شناختی محققان این حوزه را با همان وضعیتی روبرو کرده است که ستاره شناسان دست اندر کار مطالعة حفره های سیاه با آن روبرویند.حفره های سیاه دسته ای از اجرام سماویند که نیروی جاذبة آنها حتی نور را نیز به خود جذب می کند.ستاره شناسان هیچ گاه نمی توانند این اجرام را مستقیماً مشاهده کنند و بنابراین باید آنها را از طریق تأثیراتی که این گونه اشیای غیر قابل مشاهده بر بخشهای دیگر فضا دارند بشناسند.روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت نیز به همین نحو هیچ گاه نمی توانند فرآیندهای شناختی را مستقیماً مطالعه کنند،بنابراین،تحقیقات خویش را بر نتایج قابل مشاهدة فعالیت های ذهنی استوار ساخته اند.

الگویی برای فرآیندهای شناختی

دانشمندان معمولاً برای درک و فهم مسائل پیچیده الگویی را از موضوع مورد مطالعه ترسیم می کنند.برای مثال،ساختن الگویی دقیق و کارآمد از مولکول DNA برای فهم روش انتقال اطلاعات ژنتیک برای دانشمندان زیست شناسی و ژنتیک اهمیت زیادی دارد.به همین ترتیب روان شناسان شناختی نیز برای مطالعة فرآیندهای شناختی الگوهایی ساخته اند.بسیاری از این الگوها انسان را همچون سیستم پردازش اطلاعات تصویر می کنند(نک.دلاروزا،۱۹۸۸،لس گلد،۱۹۸۸،نیوول و سایمون،۱۹۵۶).الگوهای پردازش اطلاعات موجب رشد سریع فرضیه ها و گسترش مطالعات شناختی در سالهای اخیر گشته است.

در فصول بعد،فرآیندهای شناختی چون حافظه،درک مفاهیم،خواندن،نوشتن،حل مسئله،خلاقیت و همچنین مجموعه ای از فرآیندهای سطح عالی شناختی را که تحت عنوان «هوش» طبقه بندی می شود،به طور مشروح بررسی خواهیم کرد.علاوه بر این،چگونگی رشد شناخت و تکامل زبان و تبدیل شدن آن به بخش تفکیک ناپذیر شناخت تشریح خواهد شد.برای کمک به فهم چگونگی ارتباط ابعاد مختلف شناخت با یکدیگر،یک الگوی پردازش اطلاعات برای شناخت انتخاب شده است که ساختار فصول بعدی را تشکیل می دهد.این الگو در تصویر ۲ – ۱ ،ارائه گشته است.

دریافت کننده های حسی

این الگو،شامل اجزای مختلفی از جمله:دریافت کننده های حسی،ثبت کننده های حسی،حافظة کاری و حافظة دراز مدت است.هر کدام از این اجزا نقش مهمی را در توانایی ما برای پردازش اطلاعات بازی می کنند.

تماس اولیة ما با دنیای خارج و دریافت اطلاعات نهفته در آن،از طریق دریافت کننده های حسی یا حواس چند گانه صورت می گیرد.حواس بینایی،شنوایی و بویایی به انسان امکان می دهند که با محیط اطراف خود ارتباط برقرار سازد.هریک از حواس انسان به نوع خاصی از محرک ها و یا حوادثی که ممکن است فعالیت فوری حواس یاد گیرنده را موجب شوند حساس است.عبارت توقف کنید یک محرک بصری است.این محرک ممکن است علامتی باشد که بر اساس آن انسان عملی چون نگریستن به این عبارت را انجام دهد و یا به طور موقت از خواندن باز ایستند.انواع محرک های دیگر عبارتند از شنوایی (مانند تلفظ یک کلمه و یا صدای سوت قطار)، بویایی(مانند بوی یک کفشدوز)،لامسه(مانند لمس کردن یک توپ بیس بال) و یا حرکتی(مانند حرکت عضلانی به هنگام نوشتن یک جمله).صرف نظر از نوع حواس،دریافت کننده های حسی اطلاعات مربوط به محرک ها را به درون سیستم پردازش اطلاعات انسان منتقل می کنند.

وجود نقص در یک دریافت کنندة حسی،مسلماً در پردازش اطلاعات یاد گیرنده تأثیر زیادی دارد.مثلاً،در محیط زندگی کودکانی که به طور مادر زادی ناشنوا هستند محرکهای شنوایی هیچ گونه نقشی ندارند.محرک های بینایی و لامسه نیز به همین شکل اهمیت دارند.تحقیقات جدید نشان می دهد که فرآیندهای شناختی کودکان ناشنوا احتمالاً کاملاً متفاوت با کودکان شنواست(نک.رودا و گرو،۱۹۸۷).این اختلافات در چگونگی آموزش کودکان توسط معلمان تأثیر مهمی دارد.در فصل «دانش آموزان با نیازهای ویژه» تأثیر نقص دریافت کننده های حسی بر یادگیری بررسی خواهد شد.بررسی مسئلة دریافت کننده های حسی از آن جهت در اینجا انجام می گیرد که اولین اجزای مهم سیستم پردازش اطلاعات در انسان است.

ثبت کننده های حسی

110,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع تحصیلی متوسطه
 • مقاله بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.