تحقیق بررسی رابطه بین اختلال نارسایی توجه بیش فعالی کودکان مدارس ابتدایی با اشتغال مادران در خارج از خانه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه بین اختلال نارسایی توجه بیش فعالی کودکان مدارس ابتدایی با اشتغال مادران در خارج از خانه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی رابطه بین اختلال نارسایی توجه بیش فعالی کودکان مدارس ابتدایی با اشتغال مادران در خارج از خانه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه ۲
بیان مسئله ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
اهداف تحقیق ۶
فرضیه ۷
تعاریف مفهومی و عملیاتی ۸

فصل دوم
تعاریف بیش فعالی ۱۰
نظریه ها و دیدگاهها ۱۲
الگوی کارکردهای هماهنگ ساز ۱۳
علت بیماری ۱۴
میزان شیوع ۲۰
علایم و نشانه ها ۲۲
ارزیابی و تشخیص ۲۶
درمان ۲۹
تعریف کارو شغل و شاغل۳۵
وضعیت اشتغال زنان در ایران ۳۷
انگیزه و عوامل در اشتغال زنان ۳۹
سازمان بین المللی کار و اشتغال زنان ۴۱
آثار و نتایج اشتغال زنان ۴۲
تحقیقات انجام شده ۴۴
تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۴۸
تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور ۵۰

فصل سوم
روش تحقیق ۶۲
جامعه و نمونه آماری ۶۲
روش نمونه گیری ۶۲
ابزار جمع آوری اطلاعات ۶۲
روش آماری ۶۳

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها ۶۴

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری ۷۸
پیشنهادات ۸۰
محدودیت های تحقیق ۸۱
ضمایم ۸۳
مقیاس درجه بندی کانرز ۸۴
مقیاس درجه بندی مانز برای والدین ۸۵
مقیاس درجه بندی کانرز برای معلمان ۸۷

 
فهرست جدول ها و نمودارها

عنوان صفحه

جدول داروهایی که در درمان بیش فعالی به کار می آیند ۳۲
جدول تاریخچه ی تحول اصطلاح شناسی اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی ۴۷
جدول نمرات کودکان مادران غیر شاغل ۶۶
جدول نمرات کودکان مادران شاغل ۶۸
نمودار نمره کل افراد در تست کانرز ۷۳
نمودار نمره مقیاس والدین در تست کانرز ۷۳
نمودار نمره مقیاس معلمان در تست کانرز ۷۴
نمودار نمره کل دو گروه در مقیاس کانرز ۷۴
جدول مقایسه نمرات ۷۶

 

منابع

۱- آلن . ا . راس ، اختلالات روانی کودکان ، ترجمه ی دکتر امیر هوشنگ مهریار با همکاری فریده یوسفی ، تهران ، انتشارات رشد ، ۱۳۷۰ .
۲- افروز ، غلامعلی ، روان شناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی ، تهران ، دانشگاه تهران ، ۱۳۷۹ .
۳- پل اچ دورکین ، مشکلات یادگیری و رفتاری دانش آموزان ، ترجمه ی پرویز صالحی ، نشر و تبلیغ بشری ، ۱۳۷۶ .
۴- جوداگلاس ، اصلاح رفتارکودکان ، ترجمه ی سیاووش جمالفر ، تهران ، نشرویرایش ، ۱۳۷۶ .
۵- جوداگلاس ، مشکلات رفتاری کودکان ، ترجمه ی مهشید یاسایی ، تهران ، نشر مرکز ، ۱۳۷۶ .
۶- ساروخانی ، باقر ، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ، تهران ، نشر سروش ، ۱۳۷۳ .
۷- سگالن ، مارتین ، جامعه شناسی تاریخی خانواده ، ترجمه حمید الیاسی ، تهران ، نشر مرکز ، ۱۳۷۰ .
۸- شیخی ، محمد تقی ، جامعه شناسی زنان و خانواده ، تهران ، ناشر : شرکت سهامی انتشار ، چاپ اول ۱۳۸۰ .
۹- علیزاده ، حمید ، اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی ، تهران ، انتشارات رشد ، ۱۳۸۳
۱۰- فردوسی ، سیما ، نقش تعاملات درون خانواده در بهداشت روانی ، خلاصه مقالات همایش نقش و جایگاه فرهنگ و هنر در بهداشت روانی ، تهران ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ۱۳۷۶ .
۱۱- نلسون ، ریتاویکس ، ایزرائیل ، آلن سی ، اختلال های رفتاری کودکان ، ترجمه ی محمد تقی منشی طوسی ، مشهد ، آستان قدس رضوی ، ۱۳۷۱ .
۱۲- نورائی ، مهرداد ، مجله علوم روان شناختی ، دوره سوم ، زمستان ۱۳۸۳ ، شماره ۱۲ .
۱۳- بررسی وضعیت اشتغال جوانان ، پژوهش و تحقیق سازمان ملی جوانان ، تهران ، ناشر : مؤسسه فرهنگی اهل قلم ، زمستان ۱۳۸۱ .

 

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان بیش فعالی درکودکان دارای مادران شاغل و غیرشاغل مدارس ابتدایی است . آزمودنی های این پژوهش ۳۰ دانش آموز پسر و ۳۰ دانش آموز دختر در مقاطع ابتدایی شهرستان خمین می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند .

فرضیات تحقیق عبارتند از

۱- بین بیش فعالی و اشتغال مادران درخارج از خانه رابطه معناداری
وجود دارد .

۲- میزان بیش فعالی در بین کودکان دارای مادران غیرشاغل بیشتر ازکودکان دارای مادران شاغل است .

سپس از اجرای تست کانرز و بدست آوردن نمره بیش فعالی با استفاده از روش های آماری به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد .

روش آماری این پژوهش استفاده از آزمون T  استودنت گروههای مستقل استفاده شده است .

نتایج نشان داد که :

بعد از بررسی های انجام شده و محاسبه T استودنت با درجة آزادی ۵۸ برابر با ۹۸ /۲ می باشد که از مقدار معیار جدول در سطح ۵ . / . معادل ۲ بزرگتر است . بنابراین فرض خلاف تأیید و فرض صفر رد می شود .

مقدمه

کاملا عادیست که کودکان جنب وجوش داشته باشند و از بازی کردن لذت می برند . گاهی مادران به درمانگاه یا روان شناس مراجعه کرده و اظهار می کنند که فرزندشان بخصوص پسرشان بسیار
بی قرار ، زیاد فعال ، حواس پرت ، بی ثبات و تکانشی است . معلمان معمولا چنین دانش آموزانی را خوب می شناسند .

افرادی که به نحوی با بیماران روانی ، عقب ماندگان ذهنی ، معتادین به مواد مخدر ، الکل  سروکار دارند به این امر اعتقاد دارند . مشکلات روانی مختص به یک قشر یاگروه خاصی نبوده و تمام طبقات جامعه را شامل می شود . کارگر ، کارمند ، معلم ، دانشجو ، دانش آموز و غیره . . . . . را
نمی شناسد و به عبارت دیگر امکان ابتلا به ناراحتی های روانی برای همه افراد وجود دارد و در این میان دانش آموزان از ارزش بالاتری برخوردار می باشند زیراکه امیدهای آینده این جامعه می باشند و یکی از بیماری های روانی که آنها را تهدید می کند اختلال کمبود توجه / بیش فعالی می باشد که یکی از متداولترین اختلال های دوران کودکی می باشد که میزان مراجعه به مراکز درمانی به علت آن بیش از سایر اختلال های دیگر می باشد . ‍‍‍( حمید علیزاده ، اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی ، ۱۳۸۳ تهران ، انتشارات رشد ، صفحه ۱۱ ) .

درمورد این اختلال هنوز دانش کافی بدست نیامده است و پرسش های زیادی در مورد این اختلال وجود دارد که پاسخی برای آنها یافت نشده است . برای همین پژوهش های زیادی در این مورد انجام گرفته است تا علل آن مشخص شود . مثلا همین تحقیق که در مورد بررسی رابطه این اختلال با اشتغال مادران در خارج از خانه می باشد که احتمالا بین آنها نیز رابطه معناداری وجود دارد که در بین مدارس ابتدایی به عمل آمده است .

واما اشتغال مادران در خارج از خانه به خانواده که یکی از ارکان آن فرزندان می باشند تأثیر به سزایی دارد . اشتغال زنان که بیش از هرچیز به سبب نیاز اقتصادی پدید آمده است، پس از بروز جنگ های دراز مدت در مغرب زمین و کمبود نیروی انسانی ، دامنة وسیعی پیدا کرد و با به کارگرفتن زنان در واحدهای تولیدی ، زمینه اجتماعی اشتغال آنان در عرصه های گوناگون ، فراهم آمد . ( مهرداد نورائی ، مجله علوم روان شناختی ، دوره سوم ، زمستان ۱۳۸۳ ، شماره ۱۲ ، صفحه ۳۶۳ ) .

از مطالعات به عمل آمده ، برمی آید که اشتغال زنان به ویژه زنان دارای همسر و فرزند به وظایف و مناسبات درون خانواده تأثیر قابل ملاحظه ای می گذارد و این تأثیر به نوبه خود در روابط و کارکردهای زندگی اجتماعی ( بیرون از کانون خانوادگی ) آنان منعکس می گردد . هر چند اشتغال زنان به مرور زمان ، تا حدود زیادی ، در جامعه پذیرفته شده است ، ولی قول فرهنگی لازم جهت برقراری هماهنگی میان این اشتغال و تقسیم وظایف و مسؤولیت ها در موزة خانواده ، کاملا تعفق نیافته است .

 ( مهرداد نورائی ، مجله علوم روان شناختی ، دوره سوم ، زمستان ۱۳۸۳ ، شماره ۱۲ ، صفحه ۳۶۳ ) . ( مجلة علوم روان شناختی ، ۱۳۸۲ ) .

بیان مسئله

نتیجه ی پژوهش های انجام شده در مرکزهای پژوهشی و دانشگاهی در سراسر جهان ، شناخت و آگاهی بسیار جدیدی از ویژگی ها و سبب شناسی اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی به دست داده اند . این آگاهی از واپسین سال های دهه ی ۸۰ میلادی ( پژوهش وندر میروسرجنت ، ۱۹۸۸ ) . و به ویژه یک دهه بعد ، یعنی زمانی که بار کلی در سال ۱۹۹۷ مقاله ای در مورد این اختلال نوشت ، نمود پیدا کرد ، بر این اساس ، دانشمندان آنچه را که درباره ی سبب شناسی این اختلال می دانستند بازنگری کردند و به نظر می رسد الگوی جدیدی در این زمینه در حال شکل گیری و گسترش است . در این الگوی جدید ، تأکید بر تکانشگری ناشی از نارسایی بازداری است که به شکل ( نارسایی در کنترل حرکتی ) ظاهر می شود .

( حمید علیزاده ، اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی ، ۱۳۸۳ ، تهران ، انتشارات رشد ، صفحه ۱۲ ) .

در این پژوهش سعی شده که رابطه کمبود توجه یا بیش فعالی کودکان مدارس ابتدایی با اشتغال مادران در خارج از خانه مورد بررسی قرار بگیرد تا معلوم شود که آیا بین اشتغال مادران در خارج از خانه با این اختلال رابطه ای وجود دارد یا خیر .

افرادی که دارای بیش فعالی می باشند در زندگی روزمره دچار مشکلاتی می باشند که در بعضی موارد می تواند کار آنها را مختل کند .

بار دیگر اهمیت توجه به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی را به پژوهشگران ، دانشجویان و مسئولان بهداشت و درمان جامعه یادآور می شویم . پرسش های زیادی در مورد این اختلال وجود دارد که هنوز پاسخ مناسبی برای آنها یافت نشده است . در جامعه ایران ، این پرسش ها که به شیوع ، ویژگی ها و ارزیابی این اختلال و نیز چگونگی تعامل کودکان مبتلا با والدین ، معلمان و دوستان و انواع کمبودها مربوطند ، همچنان بدون پاسخ مانده اند و با توجه به شیوع زیاد این اختلال ، ضروری است تا این اختلال و دانش آموزان دارای این اختلال را از یاد نبریم .

اهمیت و ضرورت تحقیق

اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی یکی از متداولترین اختلال های دوران کودکی است که میزان مراجعه افراد به مراکز درمانی به علت آن ، بیش از سایر اختلال های دیگر می باشد . امروزه ، این اختلال به دلیل های گوناگونی مورد توجه دانشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است . نخست آنکه این اختلال که اولین یا دومین اختلال فراوان در دوران کودکی و نوجوانی است برای بسیاری از دانش آموزان مشکل های قابل توجهی ایجاد می کند . و برعملکرد شناختی ، اجتماعی ، هیجانی ، خانوادگی آنان و سپس در بزرگسالی ، بر عملکرد شغلی و زناشویی آنها تأثیر می گذارد . ( تذکر ۱ )

( حمید علیزاده ، اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی ، ۱۳۸۳ ، تهران ، انتشارات رشد ، صفحه ۱۱ ) .

تذکر دوم ، سبب شناسی و درمان این اختلال هنوز به طورکامل مشخص نشده است .

تذکر سوم ، به نظر می رسد شناخت بهتر اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی ، به شناخت بهتر بسیاری دیگر از اختلال های کمبود هم چون اختلال سلوک ، اختلال نافرمانی ستیزشی و ناتوانی یادگیری کمک می کند .

( حمید علیزاده ، اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی ، ۱۳۸۳ ، انتشارات رشد ، صفحه ۱۱ ) .

لذا پژوهشگر قصد دارد پیرامون این موضوع ، تحقیقی را صورت دهد تا از این طریق مسائل و مشکلات دانش آموزان مدارس ابتدایی و همچنین آشنایی بهتر با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و تأثیر اشتغال زنان در این زمینه مشخص شده و دیدگاه بهتر و روشن تری را روی افراد گذاشته شود .

 اهداف تحقیق

هدف کلی از این پژوهش بررسی رابطه بین اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی کودکان مدارس ابتدایی با اشتغال مادران در خارج از خانه می باشد .

اهداف جزئی

۱- مشخص نمودن افراد دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی در بین دانش آموزان مدارس ابتدایی .

 ۲- مشخص نمودن وضعیت اشتغال مادران آنها .

۳- توصیف نمرات دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان خمین و مقایسه نمرات افراد دارای مادران شاغل و غیرشاغل و همچنین ایجاد انگیزه بیشتر جهت پژوهش هایی از این نمونه .

۴- زمینه ی را فراهم کنیم برای اجرای تحقیقات آینده و در نهایت به عنوان یک فاکتور بهداشتی در جهت پیش گیری یا به حداقل رساندن اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی در جوامع و گروه های بخصوص در بین دانش آموزان .

 فرضیه

بین اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و اشتغال مادران در خارج از خانه رابطه معناداری وجود دارد .

میزان اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی در بین کودکان دارای مادران غیر شاغل بیشتر از کودکان دارای مادران شاغل است .

تعاریف مفهومی و عملیاتی

الف ) تعریف مفهومی

اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی ( ADHD ) : بیش فعالی عبارت است از اختلال رشدی در توجه ، کنترل تکانش ، بی قراری و هدایت رفتار که به طور طبیعی ایجاد می شود و ناشی از اختلال های عصب شناختی بزرگ حسی ، حرکتی یا هیجانی نیست .

( حمید علیزاده ، اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی ، ۱۳۸۳ ، تهران ، انتشارات رشد ، صفحه ۲۰ ) .

زنان شاغل : به پرسنل شاغل زنان ، که طبق قانون کار یا به صورت استخدام کشوری یا پیمانی روزانه بین ۶ تا ۸ ساعت یا بیشتر از این زمان را در ادارات دولتی یا غیر دولتی اعم از آموزش و پرورش ، بیمارستان یا درمانگاه و غیره . . . . . و یا به صورت شاغل آزاد در مغازه یا آرایشگاه و غیره . . . . . وقت خود را صرف به مردم بکار می گیرند .

ب ) تعریف عملیاتی

اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی : اختلالی است که در این تحقیق به وسیله مقیاس درجه بندی کانرز برای والدین و معلمان تشخیص داده می شود . اگرچه آزمون های

متعددی برای ارزیابی اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی ساخته شده است ولی شاید هیچ کدام به اندازه دو مقایسی که توسط کیت کانرز برای والدین و معلمان ساخته شده مورد استفاده قرار نگرفته است .

( حمید علیزاده ، اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی ، ۱۳۸۳ ، تهران ، انتشارات رشد ، صفحه ۷۵ ) .

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت بیش فعالی
 • تحقیق زنان و اشتغال
 • پایان نامه اشتغال زنان
 • تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی
 • تحقیق مشکلات و آسیب های زن در خانواده و جامعه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.