تحقیق بررسی رابطه بین افسردگی با بیکاری در بین دانشجویان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه بین افسردگی با بیکاری در بین دانشجویان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی رابطه بین افسردگی با بیکاری در بین دانشجویان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۵
بیان مسئله ۶
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۸
اهداف تحقیق ۹
فرضیه ۹
تعریف متغیرها ( نظری و عملیاتی ) ۱۰
تعریف عملیاتی افسردگی ۱۱
پیشینه ی تحقیق ۱۲
تحقیقات داخلی ۱۵
الف : تحقیقات خارجی ۲۱
مرکز تحقیقاتی PEW 29
تعاریف عملیاتی ۳۴
اثرات اجتماعی افسردگی آسیبهای اجتماعی ۳۵
عوامل بوجود آورنده افسردگی ۳۷
درمان دارویی افسردگی ۳۷
افسردگی و مانی ۴۰
علائم مانی ۴۱
بیکاری چیست ؟ ۴۳
علل بی‌کاری ۴۳
انواع بی‌کاری ۴۳
آثار بی‌کاری ۴۴
اوضاع اشتغال در آمار بیکاری ۴۴
روش تحقیق ۴۷
جامعه آماری و نمونه آماری ۴۸
ابزار گرد آوری داده ها ۴۸
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴۹
روشهای تجزیه و تحلیل آماری ۴۹
محدودیت ها ۵۰
ضمائم ۵۱

 

 

 

چکیده :

هدف پژوهش بررسی وجود چگونگی رابطه بین با بیکاری با افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه آزادایذه شهرستان ایذه می باشد.  بررسی و یافتن ارتباط و ماهیت آن از این جهت با اهمیت است که به سیاستگذران در جهت اتخاذ سیاستهای اقتصادی راهکارهای مفید را ارائه می دهد . روش پژوهش در این تحقیق ابتدا با استفاده از اطلاعات مرسوم به شیوه کتابخانه ای مروری بر ادبیات مربوط به بیکاری و متغیرهای مؤثر در بازار کار داشته و سپس جهت استنباط و آزمون فرضیه ها و پاسخ به سؤالات به برآورد و تجزیه و تحلیل مدل پرداخته شده است . تکنیک های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده عبارتند از : از انگل – گرنجر ، الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده و ا لگوی تصحیح خطای برداری یوهانسون – جوسیلیوس نتایج حاصل از برآوردهای اقتصاد سنجی در مجموعه صحت فرضیه های زیر در بلند مدت رابطه تبادل بین بیکاری و تورم وجود ندارد و رابطه معکوس بهره وری نیروی کار را اثبات می کند .


بیان مسئله :

عوامل متعدد و بی شماری هستند که باعث استرس می شوند یا استرس موجود را تشدید می کنند که ی یکی از این عوامل تغییر وضعیت  جسمانی می باشد که اغلب به هنگام بیماری های مزمن که با درد و عذاب بسیار زیادی همراه است . استرس مداوم و دائمی می شود وابستگی های جسمانی که بر اثر عوامل همچون نابینایی ، ناشنوایی ، از دست دادن اعضای بدن و مشکلات حرکتی به وجود می آِیند . تا سبب افزایش اضطراب ، عصبانیت  و تنش می شود . ( کهانا ۱۳۸۲، ص۳۷)

با توجه به این که موضوع استرس موضوع تازه ای است اما در دنیای امروزه که در آن ساکن شده ایم معمولاً استرس به حوادث فیزیکی و واقعی بر می گردد واقعیت این است که استرس در افراد گوناگون با شکل های متفاوتی بروز می کنند و می تواند منشا مشکلات متعدد و جدی در سلامت ما باشد .

در ارتباط با استرس تحقیقاتی در شهرستان ها توسط احمدی (۱۳۸۰) بلوغ استرس و فشار است . استرس هر نوع محرک یا تغییر در محیط داخلی و خارجی است که ممکن است باعث اختلال در تعادل بدن گردد و در شرایط خاص بیماری زا باشد استرس دوران بلوغ باعث هیجان ها ، مشکلات عاطفی و گاهی روانی می شود می توان گفت که اشکالات عاطفی نوعی واکنش نسبت به تغییر است و انقلابات طبیعی دوران بلوغ است .

 واکنش فرد در برابر استرس ها به آسیب پذیری های او ، نقاط قوت شخصیت و تجاربی که در طول زندگی داشته است بستگی دارد . گاه استرس شدت کمی دارد ولی تعادل روانی شخص را بر هم می ریزد . حال آن که همان استرس در فرد دیگر تاثیر خاصی نمی گذارد . برای مثال ،فرض کنیم در منطقه ای یک بلای طبیعی افتاده است بعضی از افراد در مقابل آن مقاومت نشان می دهند . و گروهی دیگر به بیماری روانی مبتلا می شوند .

عوامل استرس زا انواع مختلفی دارند . گروهی از آنها فیزیکی هستند . مثل یک بیماری کوتاه مدت بعضی دیگر جنبه روانی دارند ، مانند فقدان فرد مورد علاقه به  علت جدایی یا مرگ  .

عوامل اجتماعی هم مطرح هستند . مثل مشکلات اقتصادی یا فقر ، هر گاه استرس از لحاظ شدت و مدت خارج از تحمل فرد باشد ، زندگی روزمره او مختل می شود و تغییرات غیر طبیعی در رفتارهای او به وجود می آید .

در شهرستان ها انجام شده است که هر کدام دارای روایی و اعتبار لازم هستند اما در محدوده جغرافیایی شهرستان ایذه تاکنون تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته است لذا در این تحقیق تلاش شده است که به این سوال پاسخ داده شود که میزان استرس دانش آموزان دخترانه سوم راهنمایی مدرسه راهنمایی حضرت معصومه به چه میزان است .


اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

افسردگی  به متوله بخش از زندگی هر انسان ،در همه جوامع به عنوان یک مناسب وسازگار تلقی می گردد استرس جزلاینفک زندگی وعموماً درنتیجه رویدادهای روزمره به وجود می آید ومارابا مشکلات وخطرات زیادی مواجه سازد البته استرس همیشه پدیده ای منفی نیست ، زیرا ایجاد تحرک وتلاش درمحیط کار وزندگی ورسیدن به  هدفهای مورد نظر ،وجود مقداری استرس ضروری است استرس زیاد است که موجب بیماری جسمی وروانی می شود. گاهی استرس به طور ناگهانی وزمانی به صورت تدریجی ظاهر می شود وگاهی فراگیراست وزمانی بالعکس درخلال چند ساعت پایان می پذیرد وگاهی موقعیت ها وشرایط ناخواسته  وناشناخته بوجودمی آید ومارا تحت فشار قرارمی دهد وتصور می کنیم همه چیز درحال خراب شدن وبدتر شدن است آن وقت است که استرس به سراغمان می آیدنه تنها ما بلکه همگان به آن دچارمی شوند ودرسرنوشت آدمی دارای نقش است درجوامع شهری به ویژه کلان شهرهاکه محصولات تکنولوژی صنعتی پیشرفته ،آن راانباشته اند عوامل بوجودآورنده استرس از هرسوفراوان به چشم می خورد تاآنجه که باید گفت افتادن به دام آن تقریباً اجتناب ناپذیر است استرس روحیه زندگی به متوله بخشی از زندگی واز مولفه های ساختار شخصیت آنها را تشکیل می دهد گاهی این استرس از آنچنان شدتی برخوردارهستند که زندگی روزمره وتحصیلی آنان رادشوارمی سازد

 اهداف تحقیق

هدف کلی :

رابطه میان افسردگی با بیکاری در بین دانشجویان دانشگاه آزاد ایذه در سال ۹۰-۸۹ می باشد

فرضیه

میان افسردگی و بیکاری دانشجویان دانشگاه ایذه رابطه معناداری وجود دارد

آیا بین عملکرد تحصیلی دانشجویان و بیکاری آنان رابطه معناداری وجود دارد

آیا بین افسردگی میان دانشجویان دانشگاه ایذه و بیکاری آنان رابطه معناداری وجود دارد  ؟

تعریف متغیرها ( نظری و عملیاتی )

متغیر های پژوهش  :

در این قسمت  محقق باید  متغیرهای خود را تفکیک کرده و نوع(مستقل و یا وابسته و معیار ویا ملاک ) آنها را مشص کرد .

نوع تحقیق، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل،دانشجویان دانشگاه ایذه  است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است.

نتایج حاکی ازآن است که:

۱- بین وضعیت بیکاری  با افسردگی  تحصیلی دانشجویان  ارتباط معناداری وجود دارد.

۲- عدم  افسردگی  در دانشجویان دانشگاه ایذه  موجب افزایش موفقیت تحصیلی در دانشجو  می شود.

متغیر پیش­بین:

 وضعیت روحی روانی – اجتماعی دانش آموزان به عنوان متغیر پیش­بین این پژوهش در نظر گرفته شد.

  متغیرهای ملاک:

موفقیت تحصیلی وتربیت و اخلاق دانشجو به عنوان متغیرهای ملاک تحقیق محسوب                می­شوند.

تعریف عملیاتی افسردگی :

افسردگی اختلالی است که در آن خلق و نیروی زیستی فرد کاسته شده وانسان به نقطه پریشانی      می رسد . در چنین شرایطی خودممکن است بی ارزش به نظر برسد وجهان معنای خودرا از دست بدهد واحساس بدبختی و بیچارگی وناامیدی در فرد پدید آید .

    شیوه افسردگی در زنان جوان بیشتر بوده وبا افزایش سن کاهش می یابد . درحالی که شیوع آن در مردان جوان پایین تر است وافزایش آن با سن نسبت مستقیم دارد .    (  مایرز و ویزمن ، (۱۹۷۸)       افسردگی عصبی دوبرابر افسردگی روحی شیوع داشته . ودرکشور انگلستان روبه افزایش است . ( دالی وهارینگتون ، ۱۹۷۵).

پیشینه ی تحقیق

در تحقیقی کرمی و عساکره (۱۳۸۶) با عنوان «شناسایی بررسی افسردگی (دپرس) در بین جوانان شهرستان ایذه  که بوسیله ی پرسشنامه ی محقق ساخته ی ۳۰ سؤالی انجام شد با جامعه ی آماری ۶۱۰ نفری و نمونه ی آماری ۲۹۱ نفری دختران پایه ی اول متوسطه ی شهرستان ایذه (مهمترین علل افسردگی از دیدگاه  جوانانو جوانان عبارت بوده است از:

۱- عامل شخصی و خانوادگی با ۱۶ ماده.

۲- عامل معلم با ۱۰ ماده.

۳- عامل نظام مدرسه ای با ۴ ماده.

در این تحقیق مهمترین عوامل ایجاد کننده افت تحصیلی از دیدگاه معلمان عبارت بوده است از ۱- ضعف انگیزه و بی هدفی دانش آموزان، ۲- توجه روزافزون به مد و آرایش،  ۳- عدم اعتماد به نفس،  ۴- عدم ارتباط صحیح با دبیران و کم توجهی بعضی از دبیران به   جوانان پر تلاش.

در تحقیقی دیگر جباری (۱۳۸۵) با عنوان «بررسی علل و عوامل افت تحصیلی درس ریاضی دوره راهنمایی از دیدگاه جوانانو دبیران منطقه بندر امام خمینی» که به وسیله ی پرسشنامه ی محقق ساخته ۳۴ سؤالی انجام شد با جامعه ی آماری ۱۵۵۷ نفری دانش آموز و  ۳۰ نفر دبیر و نمونه آماری ۴۰۹ نفری جواناندوره ی راهنمایی منطقه ی بندر امام خمینی چنین بدست آوردند که:

عامل افت تحصیلی درس ریاضی از دیدگاه جواناندو عامل مؤثر ۱- عامل معلمبا ۱۷ ماده ، ۲- عامل شیوه های مطالعه با ۶ ماده، مهمترین عوامل و ماده هایی هستند که از دیدگاه

جوانان باعث افت تحصیلی در درس ریاضی می باشند. در این تحقیق مهمترین عوامل  ایجاد کننده  افت تحصیلی از دیدگاه معلمان عبارت بوده است از عدم ممارست و تمرین کافی جواناندر منزل، کم بودن ساعات تدریس هفتگی، نداشتن علاقه و انگیزه ی تحصیلی در  جوانان، وجود تک ماده (تبصره) در سالهای قبل در درس ریاضی، عدم وجود وسایل کمک آموزشی سمعی- بصری در مدارس، توجه جوانانبه مسائل غیر رسمی در حین تدریس معلم، امکانات و فضای آموزشی نامناسب کلاس های درس.

55,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاثیر ورزش و انواع ورزشها بر روی افسردگی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
 • پاورپوینت بزهکاری
 • مقاله گیاهان مؤثر بر بیماری های میگرن و افسردگی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.