تحقیق بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
الف- بیان مسئله:   ۲
ب- طرح مسئله:   ۷
آمار معتادین در ایران:   ۱۲
ت- سؤالات پژوهش:   ۱۳
ث- اهداف تحقیق:   ۱۴
ج- اهمیت موضوع:   ۱۵
اهمیت کاربردی:   ۱۶
تعاریف و مفاهیم   ۱۹
الف- دارو (drug)   ۲۰
ب- وابستگی (Dependence)   ۲۱
پ- اجتماعی (Social)   ۲۱
ت- بی تفاوتی (Tolerance)   ۲۱
تعریف اعتیاد:   ۲۱
معتاد:   ۲۴
تعریف طبقه ی اجتماعی:   ۲۷
مقدمه   ۳۰
انتخاب طرح تحقیق   ۳۱
الف- روش تحقیق   ۳۵
ب: تکنیکهای مورد استفاده در تحقیق:   ۳۷
ب- ۱: مشاهده   ۳۷
روش های مشاهده   ۳۹
راهنمای تهیه گزارش از مشاهده   ۴۲
ب- ۲: روش مصاحبه   ۴۳
مصاحبه چیست؟   ۴۳
چگونگی آغاز مصاحبه   ۴۷
نقاط قوت مصاحبه:   ۵۰
نقاط ضعف مصاحبه:   ۵۱
بایدها و نبایدها در مصاحبه   ۵۲
ب- ۳: روش مشارکت در تحقیق:   ۵۷
ب- ۴: بررسی اسناد:   ۶۰
پ- جامعه آماری:   ۶۲
ج- حجم نمونه:   ۶۳
د- روش نمونه گیری:   ۶۴
تعریف مفاهیم اصلی تحقیق:   ۶۴
فصل چهارم   ۷۰
داده های تحقیقنتایج حاصل از پرسشنامه:   ۷۰
مقدمه   ۷۱
جداول فراوانی متغیرهای اصلی تحقیق:   ۷۴
فصل پنجم   ۱۳۰
نتیجه گیری وپیشنهادات   ۱۳۰
الف – نتیجه گیری:   ۱۳۱
ب- تاکتیک های مؤثر پیشنهادی:   ۱۳۴
منابع   ۱۳۷

منابع:

۱-   شیخاوندی داور ،( بررسی مسائل اجتماعی ایران) تهران، نشر آریانا

۲-   کریمی درمنی ، حمیدرضا۱۳۸۲/( توانبخشی گروههای خاص) تهران ، نشر نی

۳-   سلیتنروریخ، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه خسرو مهندسی، تهران ۱۳۴۴٫

۴-   مختاری عبدالحسین،( چیستی و چرایی اعتیاد) ، تهران: نشر دایره

۵-  رابرتسون، یان،  ۱۳۷۴، (درآمدی بر جامعه) ترجمه حسین بهروان، مشهد آستان قدس رضوی، چاپ دوم.۱۳۷۶٫

۶-   بروس کوئن، ۱۳۷۶(درآمدی به جامعه شناسی) ترجمه محسن ثلاثی، تهران، توتیا.

۷-  لیاقت غلامعلی ، (اعتیاد به مواد مخدر، جنبه های کاربردی پیشگیری، عوامل خانوادگی و درمان) – تهران: دانشگاه آزاد اسلامی (تهران)، واحد مرکزی ۱۳۸۰٫

۸-   کلمن ورنان ،(اعتیاد چیست؟ و معتاد کیست؟ ) ترجمه محمدرضا میرفخرایی/ نشر اوحدی

۹-  فرجاد محمدحسین، بهروش هما،  وجدی زهره / (اعتیاد راهنمای کاملی برای چگونگی برخورد خانواده و جامعه با اعتیاد به مواد شناخت علل و عوارض و درمان اعتیاد) تهران، بدر ۱۳۷۴٫

۱۰-    ترمی ای هوریک ، لئونارد بیک من( انتخاب طرح تحقیق کاربردی راهنمای علمی) ، ترجمه دکتر محمد اعرابی و داوود ایزدی- دفتر پژوهشهای فرهنگی.

۱۱-        دی ای.واس (پیمایش در تحقیقات اجتماعی) ؛ ترجمه هوشنگ نایبی، تهران ، نشر نی ۱۳۷۶٫

۱۲-         رنجبر محمدرضا( کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی) تهران: انتشارات آوای نور.

۱۳-                       کاترین مارشال، کرچن ب. راس من ، (روش تحقیق کیفی) ؛ ترجمه علی پارسانیان و محمد اعرابی- تهران: دفتر پژوهش فرهنگی.

۱۴-                       کیونز، آنتونی ( در آمدی برجامعه شناسی) ترجمه منوچهر صبوری.- تهران: نشر نی، ۱۳۷۶٫

۱۵-                       قیاسی علیرضا ( دانستنیهای تخصصی مبارزه با مواد مخدر ) ۱۳۸۲،

۱۶-                       پورافکاری نصرت ، ( خلاصه روانپزشکی وعلوم رفتاری ) جلددوم شهر آسب.

۱۷-         دیویدد ام .مک روال – هنری ای اسپیتر /اعتیاد ا زاصول تاعمل ) ترجمه محسن گل پرور ، خلعتبری ، تبردست – تهران : کانون گسترش علوم ، ۱۳۸۰٫

۱۸-         پیکهارد ،  کارل ( کلیدهای پیشگیری ومقابله بااعتیاد در نوجوان وجوان ) مترجم مسعود هما ،- تهران : صابرین ، کتابهای دانه /۱۳۸۰٫

۱۹-         غنجی ، علی ( فرهنگ آموزشی مبارزه مواد مخدر ) معاونت آموززشی ناجا، اداره کل پشتیبانی ، نشر آموزش ۱۳۷۸٫

۲۰-         مقاله: عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر (منطقه شرق تهران)

۲۱-                       مقاله: اعتیاد مسئله اجتماعی مهم در میان دانشجویان

۲۲-                       مقاله: روانشناسی و جامعه شناسی/ نشریه دادرسی.

۲۳-                       مقاله: اعتیاد و کمین جوانان: خانواده ها مراقب باشند. نشریه جمهوری اسلامی

۲۴-         مقاله: پدیده اعتیاد و ابعاد فرهنگی آن نگاهی به علل و عوامل مؤثر بر اعتیاد در ایران نشریه اطلاعات ۴/۹/۸۰٫

۲۵-         مقاله: علل اعتیاد جوانان ونوجوانان از نظر روانشاختی و جامعه شناختی و توصیه های پیشگیرانه/ مهدی کوکبی.نشریه دادرسی.

۲۶-         مقاله: سالهای دور از خانه: بررسی علل ابتلای جوانان خوابگاهی به اعتیاد در گفت و گوی اختصاصی با دکتر مجید ابهری ‍‍]گزارش] نشریه مردم سالاری ۲۱/۲/۸۴٫

۲۷-         مقاله: نقش خانواده در وابستگی نوجوانان و جوانان به مواد مخدر؛ منصور بیرامی، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، نشریه اصلاح و تربیت ۷۱ و ۷۲٫

۲۸-         مقاله: خانواده عامل اساسی در اعتیاد فرد یا ترک آن است بررسی کارشناسی علل گرایش دوباره به مواد مخدر پس از ترک آن: احد آهنگر انزابی، نشریه کیهان ۲۶/۱۱/۸۱٫

۲۹-                       مقاله: نگاهی به علل و عوارض اعتیاد و آثار آن بر خانواده، نشریه پیام زن دی ۱۳۷۸٫

۳۰-         باهر حسین ، ( عنوان مدیریت مبارزه با مصرف دود ) ناشر اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان تهران .چاپ اول ۱۳۸۰٫

تعریف اعتیاد:

     برای دستیابی به مفهوم و معنی ماده مخدر باید به تعریف اعتیاد نیز توجه داشت.

     در طول قرن هجدهم اعتیاد به مواد مخدر را یک نوع مسمومیت تدریجی می دانستند[۱] با این وجود موضوع همچنان از نظر نحوه ی تشخیص و هم از جهت چگونگی درمان موضوع تحقیقات مختلف بوده و هست.

     آنچه که در طول این سالهای دراز از کنکاش و بررسیها بدست آمده این است که اعتیاد به مواد مخدر جنبه های مختلف دارد و بطور کلی اعتیاد یک امر مطلوب نیست.

     آنچه که محققین را به این طرز فکر کشانیده و دنیای اعتیاد را این چنین وسیع جلوه گر ساخته چند جنبه بودن اعتیاد است که در اینجا به اهم آنها اشاره می شود.

الف: اعتیاد یک بیماری است.

ب: معتاد مجرم است.

ج: اعتیاد یک مسمومیت است.

د: اعتیاد یک بیماری اجتماعی است.

هـ: اعتیاد یک بیماری روانی است.

و: اعتیاد بی تفاوتی در مقابل دارو است.

ز: اعتیاد یک بیماری مسری است.

ح: اعتیاد وابستگی جسمانی به مواد مخدر است.

ی: اعتیاد وابستگی روانی به مواد مخدر است.

و…….

     تا اینکه در سال ۱۹۳۰ سازمان ملل متحد برای دستیابی به تعریفی همه جانبه تر، کمسیونی از متخصصین کشورهای مختلف تحت عنوان کارشناسان تشخیص داروهای اعتیادآور، که هم اکنون شعبه ای از سازمان بهداشت جهانی است، تشکیل داد و این کارشناسان سرانجام در سال ۱۹۵۰ با تعریف زیر برای اعتیاد به مواد مخدر موافقت کردند:

«اعتیاد به مواد مخدر عبارتست از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود، و به حال شخص و اجتماع زیان بخش است».

خصوصیات اعتیاد از این قرار است:

۱-  وجود تمایل شدید و مقاومت ناپذیر، یا احتیاج و یا اضطرار به استعمال دارو بدست آوردن آن، از هر راهی که امکان دارد.

۲-    وجود گرایش به ازدیاد میزان دارو.

۳-    وجود وابستگی و روانی و جسمانی به آثار دارو[۲].

     آخرین تعریفی که در مورد مفهوم ا عتیاد در اینجا بیان می شود تعریف دکتر نگل[۳] محقق آمریکایی است که می گوید: «اعتیاد حالت فردی است که در اثر مداومت در استعمال یک داروی خاص، خویشتن داری[۴] خود را از دست داده است و در نتیجه استعمال داروی مذکور آنقدر افراط می کند که این کار به حال او و اجتماع مضر واقع می شود[۵].

معتاد:

     معتاد به انسانی اطلاق می شود که از چهار طریق خوردن و تزریق، دود کشیدن و یا تنفس و بالاخره از راه مقعد یک یا چند ماده مخدر را بطور مداوم مصرف کند و در صورت قطع این عمل با مشکلات تنی- روانی روبرو گردد.

     در واقع می توان گفت معتاد کسی است که در اثر مصرف مکرر و مداوم، متکی به ماده مخدر یا دارو شده باشد و یا به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی مواد مخدر باشد معتاد شناخته می شود. و در صورتی که دارو به بدن نرسد اختلالات روانی و فیزیکی موسوم به سندرم محرومیت ایجاد می شود.

حال که ما در اینجا مفاهیم را بررسی کردیم لازم است به بررسی اثرات اعتیاد بپردازیم:

     در ایران چه می گذرد …..

     به گزارش مهر، ایران به لحاظ جغرافیایی همسایه بزرگترین کشور تولید کننده خشخاش و مخدرهای طبیعی است که به طور متوسط سالانه حدود ۳ هزار تن مواد مخدر تولید می کند و در سال جاری نیز بنابر اطلاعات دریافتی، با کمک و همکاری بیشتر کشورهای مستقر در افغانستان، کشاورزان خشخاش کار توانستند این میزان را به ۵ هزار تن برسانند.

     با توجه به فرهنگ اعتقادی اسلامی ایرانیان و ناهنجار شناختن مصرف مواد مخدر، جامعه ایران در بعد مبارزه با عرضه و تقاضا هر ساله هزینه های هنگفتی  صرف می کند. به طوری که طی این سالها سهم ایران از این مبادلات به شهادت رسیدن ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از بهترین جوانان این مرز و بوم در راه مبارزه با باندهای قاچاق مواد مخدر بوده است.

     وجود دو میلیون معتاد رسمی و تفننی، سیصد هزار معتاد تزریقی، ارتباط مستقیم ۶۰ درصد طلاق های کشور با اعتیاد، وارد آمدن سالانه بین ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان خسارت مالی از این طریق به کشور و مرگ روزانه ۱۰ تا ۱۲ معتاد و صدها معضل و مشکل دیگر از پیامدهای شوم اعتیاد است.

     بر اساس آمار موجود طی ۵/۱۱ سال گذشته ۲۱ هزار و ۶۷۰ معتاد به دلیل سوء مصرف مواد مخدر در کشور فوت کرده اند و این در حالی است که بر اساس آخرین آمار، در سال ۸۳ روزانه یک هزار نیروی مولد به دلیل دستگیر شدن در زمینه مواد مخدر از چرخه ی اقتصادی خارج شده و به آن لطمه زده اند که این تحلیل نیروهای انسانی مولد، افزایش بیکاری و …. را به دنبال داشته است[۶].

انحرافات اجتماعی: طرحهای غیرعادی و ناسالم تشکیلات و روشهای فکری و رفتاری یک اجتماع و اوضاع اجتماعی بدی است که سبب بروز اختلالهای رفتاری فردی می شوند. در تعریف دیگر می توان گفت: کنار گذاشتن هنجارهای رایج جامعه انحرافات اجتماعی نامیده می شود.

کنترل اجتماعی:  به مکانیسم هایی اطلاق می شود که جامعه برای واداشتن اعضایش به سازگاری و در واقع جلوگیری از ناسازگاری به کار می برد.

قاچاق: کاری بر خلاف قانون است و به طور پنهان انجام می شود مثل کشت و          خرید و فروش مواد مخدر و یا مشروبات الکلی از این جمله است.

قاچاقچی: شخص یا گروهی است که به کار قاچاق مواد مخدر مبادرت می کند.

علت اعتیاد: منظور علتی است که فرد معتاد به دلیل آن علت، برای اولین بار به مواد مخدر روی آورد.

مدت اعتیاد: عبارت است از زمانی که فرد معتاد مجبور به استفاده از یک یا چند داروی مخدر شده است و به عبارت دیگر مدت اعتیاد، پاسخ خود به خودی یک شخص در وضع معین است که تکرار می شود.

مدت ترک: جمع مدت زمانی است که یک معتاد از هر بار ترک اعتیاد خود به مواد مخدر را داشته است.

تعریف طبقه ی اجتماعی:[۷]

      به مجموعه کسانی اطلاق می شود که در پیوستاری اقتصادی دارای موقعیت مشترکی هستند اگر چه مقصود از طبقه بیان موقعیت افراد در بازار است- به عقیده وبر- ، ولی «طبقه ی اجتماعی» بیشتر بر مواردی چون حیثیت، سبک زندگی تأکید دارد.

     یان رابرتسون در تعریف طبقه ی اجتماعی می گوید: «دسته ای از مردم که در جامعه ی نابرابر دارای پایگاههای کاملاً برابر و هم وزن می باشند[۸].

در تعریف دیگری طبقه ی اجتماعی اینگونه آمده است:

     «طبقه ی اجتماعی، به بخشی از اعضای جامعه اطلاق می شود که از نظر ارزش های مشترک، حیثیت، فعالیتهای اجتماعی، میزان ثروت و سطح درآمد و امکانات مالی و نیز قدرت در جامعه (ویژگی شغلی) و همچنین نوع آداب معاشرت آنان در یک گروه قرار می گیرد[۹].

 

مقدمه

      در این فصل ابتدا روش پیمایش و روش توصیفی توضیح داده خواهد شد سپس می خواهیم توضیح دهیم که ما در این روش تحقیق چه کرده ایم.

     بعد تکنیکهای مورد استفاده د راین تحقیق که شامل روش مشاهده، مصاحبه روش مشارکت در گروه و مطالعه اسناد می باشد بررسی گردیده است. در مرحله بعد جامعه آماری مورد بررسی توضیح داده شده است. همچنین حجم نمونه و روش نمونه گیری هم بدنبال آن طرح شده است و سپس مفاهیم مهم و اساسی که در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است را ملاحظه می نمائید.

     در پایان مصاحبه نامه تدوین شده نیز کدگذاری آن را قرار داده ایم.

     در این تحقیق از ترکیبی از روش توصیفی و پیمایش استفاده شد، بدین منظور ابتدا با کمک مشاهده و مشارکت در گروههای ترک اعتیاد و نیز گروههای درمانی سازمانهای غیردولتی برجسته سعی کردیم تا فضای کلی معتادان درگیر در ترک را بشناسیم پس، از مصاحبه ای اکتشافی و آزاد استفاده شد تا مصاحبه نامه نهایی تدوین گردید. جهت مطالعه دقیق تر شرایط زندگی معتادان و نیز گردآوری اطلاعات اولیه جهت شناخت طبقه اجتماعی در ایران نیازمند مطالعات عمیق تر بودیم که از روش توصیفی استفاده شد. و در پایان برای مطالعه رابطه میان طبقه اجتماعی و نوع ماده مخدر اولیه مصرفی نیازمند گردآوری اطلاعات کمّی دقیق بودیم که از روش پیمایش استفاده شد و از همان افراد مصاحبه شونده اولیه، سؤالات بسته و دقیق تری مجدداً انجام شد.

     در اینجا ابتدا به بررسی روش توصیفی و کاربرد آن در تحقیق می پردازیم و سپس روش پیمایش و کاربرد آن را در این تحقیق ملاحظه می کنید.

انتخاب طرح تحقیق

     در این قسمت تحقیق توصیفی مورد بررسی قرار می گیرد. در مورد این طرح به مواردی نظیر: تعریف و هدف هر طرح، ویژگیهای برجسته و کلیدی، نقاط قوت و محدودیت های این طرح پرداخته می شود:

الف- ۱: تحقیق توصیفی

تعریف و مقصود: به طور کلی هدف برخی از تحقیقها، توصیف جز به جزء یک موقعیت یا یک رشته شرایط است. غرض از این گونه تحقیق، پاسخگویی به پرسشهایی مانند «چقدر؟» ، «چه کسی؟» و «چه اتفاقی دارد می افتد؟» است . «تحقیق توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هر چند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند مورد بررسی قرار می دهد (جان بست، ۱۳۷۱، ۱۲۵).

     تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می شود. یک مطالعه ی توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می کند. یک نمونه متعارف تحقیق توصیفی شامل ارزیابی نگرش ها یا عقاید نسبت به افراد، سازمان ها، رویدادها یا رویه ها می گردد. نظرسنجی های سیاسی پیش از انتخابات و تحقیقات بازار، نمونه هایی از این نوع تحقیق توصیفی اند. اطلاعات توصیفی معمولاً از طریق پرسشنامه، مصاحبه، یا مشاهده جمع آوری می شوند.

     در واقع مقصود اصلی از تحقیق توصیفی، ارائه ی تصویری از یک پدیده است، آن گونه که در واقع روی می دهد و البته مقصود از این نوع تحقیق، بررسی آثار آن پدیده ها یا بررسی آثار حاصل از دخالت دادن آنها نیست. تحقیق توصیفی را می توان برای پاسخگویی به پرسشهای مستقل، هنجاری یا همبستگی طراحی کرد (به عبارت دیگر توصیف فقط یک متغیر، مقایسه ی متغیر با یک استاندارد خاص، یا خلاصه سازی ارتباط بین دو یا بیش از دو متغیر). بنابراین یک پژوهش توصیفی به طور مثال می تواند میزان مصرف کوکائین میان نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله ی ایالت میسوری (یک پرسش کاملاً توصیفی) را ارزیابی می کند، یا به تعیین این موضوع بپردازد که آیا آگاهی این گروه از مواد مخدر، ما را به آزمایش آنها در این زمینه مجاز می کند؟ (پرسش هنجاری) یا مشخص می سازد که آیا ارتباطی بین سن نوجوانان با آگاهی و مصرف مواد مخدر وجود دارد؟ (پرسش همبستگی).

ویژگی برجسته: قلمرو تحقیق توصیفی گسترده است و انواع مختلف طرحها را شامل می شود. بنابراین برای تمیز آن از دیگر انواع تحقیق، بهتر است مشخص کنیم که چه مواردی جزو هدفهای این نوع تحقیق قرار نمی گیرد. (به عنوان مثال تحقیق توصیفی برای بررسی و شرح روابط عملی طراحی نمی شود).

     البته با وجود این ویژگی باز هم طیفی گسترده از انواع تحقیق باقی می ماند و متأسفانه تعاریف دیگری نیز که در مورد این نوع تحقیق ارائه شده است، موجب کم ارزش به نظر رسیدن آن تحقیق شده است. اگر چه انجام بعضی تحقیقات توصیفی در مقایسه با اثر سنجش، آسانتر  است اما در این نوع تحقیق بر حداکثر سازی اعتبار، مفید بودن و عملی بودن تحقیق تأکید بسیاری می شود. اگرچه توجه به اعتبار درونی در این نوع تحقیقات ضروری نیست اما به علت ماهیت این نوع تحقیقات، اعتبار بیرونی از جایگاه خاص برخوردار می باشد. بنابراین ویژگی اصلی طرح تحقیق توصیفی، نمونه گیری بدون انحراف است. اگرچه بسیاری از تحقیقات توصیفی در مقایسه با تحقیقات میدانی کم هزینه هستند، اما برخی از این نوع تحقیقات به منابع بسیاری نیاز دارند. (تحقیق کاربردی صفحه ۶۰ و ۶۱).

نقاط قوت: از جمله نقاط قوت تحقیقهای توصیفی، به ویژه مطالعات اکتشافی، می توان به: هزینه های پائین، سهولت نسبی اجرا و قابلیت تولید و ارائه ی نتایج در دوره زمانی نسبتاً کوتاه اشاره کرد، اما چنین تحقیقاتی گاهی نیازمند منابع تحقیق گران و فعالیتهای اندازه گیری و کمی گسترده هستند. هزینه ها به عواملی نظیر اندازه ی نمونه، ماهیت منابع اطلاعات و پیچیدگی روشهای جمع آوری وابستگی دارد.

     در بسیاری از موارد، نتایج به دست آمده از طرحهای تحقیق، نسبتاً به آسانی تجزیه و تحلیل می شوند و به آسانی می توان آنها را به گروهی از مخاطبان انتقال داد.

     از آنجا که بسیاری از تحقیقات توصیفی با تأکید بر تعریف خصوصیات جمعیت های خاص انجام می شود، از جهت اعتبار بیرونی قوی هستند. (تحقیق کاربردی صفحه ۶۲).

محدودیتها: تحقیق توصیفی برای پاسخگویی به پرسشهایی با ماهیت علی، طراحی نمی شود. مشکلات عمده وقتی بروز می کنند که نتایج توصیفی مطالعات به شکلی نامناسب برای نتیجه گیری های علی مورد استفاده واقع شوند، موضوعی که استفاده کنندگان از داده های همبستگی را وسوسه می کند.

     اگرچه افزایش حجم داده های توصیفی احتمال ا ستفاده ی ناصحیح از آنها را افزایش می دهد، اما افزایش آگاهی و پختگی استفاده کننده از نتایج تحقیق و رسانه ها، مانع از بروز این انحراف می شود[۱۰]. (تحقیق کاربردی صفحه ۶۵).

الف- روش تحقیق

الف- ۲: روش پیمایش

     پیمایش روشی در تحقیق اجتماعی است که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است هر چند عمدتاً از پرسشنامه استفاده می شود اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه عمیق، مصاحبه ساختمند، مشاهده، تحلیل محتوا و جزء اینها هم بکار می روند. ویژگیهای بارز پیمایش عبارت است از: شیوه گردآوری داده و روش تحلیل آنها.

شیوه گردآوری داده ها: مشخصه پیمایش، مجموعه ساختمند یا منطقی از داده هاست که آنرا ماتریس متغیر بر حسب داده های موردی می نامند. در این ماتریس صفت یا ویژگی هر مورد را بر حسب متغیر گردآوری می کنیم و با کنار هم گذاشتن این اطلاعات به مجموعه ساختمند یا مستطیل از داده ها می رسیم.

روش های تحلیل: یکی از وظایف تحلیل پیمایش توصیف خصوصیات مجموعه ای از موردهاست پس اگر مثلاً ما بخواهیم در پی توصیف نحوه رأی دهی گروهی از مردم برآئیم لازم است بدانیم هر فرد در آن گروه چگونه رأی می دهد.

     گذشته از این محققان در پی علل پدیده ها هم هستند و تحلیل گر پیمایش با مقایسه موردها در پی پیدا کردن علل برمی آید.

     به عبارت دیگر محقق پیمایش با بررسی تغییرات بر حسب مورد ها و جستجو ویژگی های دیگر که به طور منظم با آن پیوند دارد در پی شناخت علل پدیده ها (مثلاً آراء انتخابی) برمی آید. بدین ترتیب هدف تحقیق پیمایشی آن است که با مقایسه دقیق ویژگی های مختلف موردها به استنباط علی (مثلاً تأثیر طبقه بر رأی دهی) نایل آید.

     همچنین لازم به ذکر است روش تجربی نیز مشابه روش پیمایشی است، چون داده ها به شکل ماتریس متغیرها بر حسب مورد جمع آوری می شوند، ولی از آنجا که تمیز خصوصیات افراد با دخالت آزمایشگر صورت می گیرد پس تفاوت اساسی با آن دارد[۱۱].

     یافته های آماری که به صورت کلی ارائه شده است فراهم می آورد.

     در این تحقیق با توجه به اینکه محققان دوران کارورزی خود را در مورد موضوع اعتیاد، در انجمنهای غیرانتفاعی (Na) گذرانده اند و بر روی موضوع اعتیاد پژوهشهایی انجام داده اند بنابراین مشارکت محققان در مورد این موضوع کاملاً آشکار به چشم می خورد.

ب: تکنیکهای مورد استفاده در تحقیق:

     در این تحقیق از مصاحبه، مشاهده، مشارکت و بررسی اسناد استفاده شده است که در اینجا می خواهیم هر یک از این تکنیکها را شرح دهیم:

ب- ۱: مشاهده

     مشاهده در مددکاری از اصول بسیار مهم و اساسی به شمار می رود. از آغاز برخورد با مراجعه کننده همانطوری که لازم است به صورت بسیار دقیق به سخنان او گوش دهیم (و گوش دادن را یک هنر می دانیم) مشاهده کردن هم هنر است، هنری آمیخته با علم. مشاهده شاید برای بعضی ها با نگاه کردن معمولی تفاوتی نداشته باشد بسیار دیده شده است که وقتی از فردی عادی سئوال می شود در بازدید از مؤسسه، به چه نکاتی برخورد کردید؟ و چه مسائلی را دیدید؟ ملاحظه می شود فقط به مسائل سطحی و ظاهری یک مؤسسه توجه داشته است. در حالیکه برای یک مددکار حرفه ای دیدن به معنای واقعی کلمه یعنی پی بردن به آنچه که باید با دید بصیرت به آن نگاه کرد. بسیارند چیزهایی که از نظر ظاهر حتی زیبا و بدون نقصند ولی از نظر کیفیت و درون بسیار متفاوت و خارج از نُرمی هستند که در مشاهدات باید به همان قسمتها توجه کرد. در مشاهدة، فردی که به عنوان مددجو به مددکار مراجعه کرده است، باید از وضعیت ظاهری، چگونگی نگاه کردن، طرز رفتار، طرز برخورد، وضعیت فکری، چگونگی صحبت کردن و شروع به حرف زدن، آرام بودن او، پر تحرک بودن او به مواردی دسترسی پیدا کرد که حتی گاهی برای خود مراجعه کننده مجهول بوده است. پس می توان مشاهده را از اساسی ترین و معتبرترین روشهایی دانست که از آغاز کار مصاحبه مورد استفاده قرار می گیرد. مشاهده باید دارای هدف مشخصی باشد و نوع مشاهده و موارد مورد مشاهده بر اساس هدفی که مددکار در تشخیص و یا ارزیابی- از افراد دارد گوناگون است.

روش های مشاهده

     الف: مشاهده گر در جلسه حضور دارد و مشاهده شونده نیز از حضور او اطلاع دارد این نوعی از مشاهده است که یک مددکار یا روانپزشک از فردی که به وی مراجعه می کند به عمل می آورد.

     ب: مشاهده گر در جلسه حضور دارد اما خود را به عنوان جزیی از موقعیتی که مشاهده شونده در آن حضور دارد معرفی می کند، به طوری که مشاهده شونده نمی داند که مورد مطالعه قرار گرفته است. این شیوة مشاهده را بیشتر در مواردی می بینیم که مشاهده گر به گفتگو و شرکت در فعالیتها و تبادلات اجتماعی با مشاهده شونده می پردازد. مشاهدة یک مددکار گروهی را در ارتباط با افراد گروه یا کودکی که مورد مشاهدة مددکار یا روانشناس خود قرار گرفته را می توان از نوع مشاهدة غیرمستقیم دانست.

     مشاهده شونده به هیچ وجه نمی داند که کلیه رفتار و حرکات و حتی صحبت کردن او از طریق مددکار مورد مشاهده قرار گرفته است. البته در این نوع مشاهده هرگونه حرکت مشاهده شونده برای مشاهده کنندة معنای خاصی دارد و در ارزیابی از اینگونه مشاهدات استفاده می کند.

     ج: در این روش مشاهده شونده می داند که مورد مشاهده است ولی زمان آن را نمی داند و به این مسأله آگاهی دارد که هر لحظه مورد مشاهده قرار دارد. مثالی در این زمینه دانشجویان عزیز را روشنتر کند، دانشجویان که در دوره های کارآموزی شرکت دارند می دانند که مورد مطالعه هستند، اما نمی دانند به وسیله چه کسی و به چه صورتی این مشاهده صورت می گیرد، و یا محصلین مدرسه ای که همگی می دانند در زنگ تفریح توسط مدیر مدرسه تحت کنترل و مشاهده کامل هستند.

۵: در یک نوع مشاهده، مشاهده گر به طور رسمی در جلسه حضور پیدا نمی کند و مشاهده شونده هم نمی داند مورد مطالعه قرار گرفته است. معمولاً در بعضی از مصاحبه ها از آینه های یک طرفه استفاده می کنند که به طور یک طرفه مشاهده گر مصاحبه را کنترل می کند و به نکات ضعف یا قوت مصاحبه توجه کامل می کنند. در روانپزشکی و روانشناسی و مددکاری برای آموزش دانشجویان به کار گرفته می شود.

۶: البته نوع دیگری مشاهده وجود دارد که به صورت ویدیویی، فیلم از مصاحبه تهیه و به معرض نمایش مجدد گذاشته شده و سرپرست و یا مشاهده کننده می تواند مورد مشاهده را ارزیابی کند.

۷: نوع دیگری از مشاهده در فروشگاههای بزرگ و یا بعضی از اماکن مخصوص وجود دارد که به وسیله دوربین فرد یا افرادی را به جهات خاصی مورد مشاهده قرار می دهند که در اصول مددکاری و یا روانشناسی اینگونه مشاهده ها صورت نمی گیرد.

     قصد این جانب از بیان این مطلب این است که با انواع مشاهده آشنا شویم و بیشتر به تفاوت مشاهده ها و محتوای مشاهده و آنچه را در مددکاری به آن توجه داریم نگرشی داشته باشیم. بنابراین توجه به اهداف مشاهده و اطلاعات به دست آمده در شیوه های گوناگون، هر گروهی از مشاهده منظور خود را دنبال می کند. مثلاً در مشاهده روانشناسی باید به هنگام گزارش به نکاتی که در ذیل می آید توجه کافی داشت: درک و فهم بیمار در چه حدی است و تطابق و سازگاری او با محیط چگونه است؟ همکاری، قدرت کلامی، توجه و دقت، اعتماد به نفس، انگیزه، کوشش، پافشاری و جدیت در انجام تکالیف، ا نعطاف پذیری، و واکنش در برابر شکست، برداشت و ارزیابی از خود را چگونه گزارش می دهد؟

     در جامعه شناسی مفهوم مشاهده بیشتر روی نکات مهمی از جامعه، فرهنگ، طرز تلقی مردم از مسایل اجتماعی، مسایل مذهبی، گرایشها، چگونگی گذراندن اوقات و بسیاری از مسایل که نشان دهنده، طرز فکر مردم آن ناحیه است و از روی آنها می توان پی به درون جامعه برد که در چه شرایطی زندگی می کنند.

راهنمای تهیه گزارش از مشاهده

     معمولاً پس از اینکه وضعیت مشاهده شونده از هر نظر برای مشاهده کننده روشن شد باید گزارشهایی از موقعیت ها را ثبت نماید. مثلاً در مورد موقعیت تطبیقی مشاهده شونده با محیط:

    به نظر می رسد کاملاً آرام و تماسهای اجتماعی او خوب است، اعتماد به نفس دارد، آرامش و ملایمت او در برخوردهای اجتماعی بهتر از حد متوسط است، اضطراب دارد، می تواند بر اضطراب خود مسلط شود، تا حدودی نگران و مضطرب است و نمی تواند بر خودش مسلط شود، مرتب ناخن می جود و یا انگشتانش را به شدت درهم می فشرد، موهایش را می کند، لب هایش را می گزد، و بسیاری از مطالب دیگر که به هنگام مشاهده می توان به آنها توجه کرد در گزارش ثبت کرد[۱۲].

     حال با توجه به اهمیت تکنیک مشاهده در روش توصیفی در این تحقیق ما در طی دوران کارورزی (کار با گروه، و کار با جامعه) روی موضوع اعتیاد به تحقیق پرداخته ایم بدین صورت که در دوران کار با گروه به عنوان یک مشاهده گر، به انجمنهای Na که در پارکها، فرهنگسراها و …. تشکیل می شد مراجعه می کردیم و یک شرح کلی از رویدادها و رفتارها ارائه می دادیم.

     هم چنین چون هنوز سؤالات زیادی برای ما وجود داشت برای همین هم تصمیم گرفتیم که برای تحقیق در رساله ی تخصصی خود علاوه بر مراجعه به مراکز Na از جمله مرکز فرهنگی ندای آرامش به مراکز بهزیستی از جمله مرکز اجتماع درمان  مدار خود معرف هجرت (T.c) از فروردین ۸۶ به مدت ۴ ماه به مشاهده و پژوهش پرداختیم.

ب- ۲: روش مصاحبه

مصاحبه چیست؟

     در دنیای کنونی کمتر کسی را می توان یافت که در طول عمر خود با کلمه ای به نام مصاحبه برخورد نداشته، و یا اینکه مورد مصاحبه قرار نگرفته باشد.

     انسانهای امروزی در شرایط گوناگون و به عناوین مختلف و برای انجام مقاصد متفاوت، از همان آغاز جوانی مورد مصاحبه قرار می گیرند. گاهی شرکت در یک باشگاه ورزشی، زمانی برای ورود به یک دانشگاه یا استخدام در یک مؤسسه خصوصی یا دولتی مجبور به انجام یک مصاحبه می شویم.

     در ارتباط با مطالبی که بیان شد می توان تعریف گروهی از کارشناسان را در مورد مصاحبه پذیرفت «مصاحبه رابطه ایست چهره به چهره[۱۳] و کلامی[۱۴] که برای گردآوری اطلاعات و به منظور شناخت ویژگی های افراد صورت می گیرد.»

     و یا اینکه می توان چنین گفت:

     «مصاحبه جریان یک رابطه کلامی[۱۵] است که برای تحقق اهداف مشخص و معینی انجام می پذیرد.» و به همین منظور معتقدند که مصاحبه باید به وسیله افرادی که دارای تجربیات خاص در این زمینه هستند صورت پذیرد. زیرا که نه تنها مصاحبه کننده در جهت گردآوری اطلاعات جهد می نماید، بلکه بسیاری از رفتارهای غیرکلامی[۱۶] و چگونگی ارائه پاسخ ها و بسیاری نکات دیگر را در نظر دارد و براساس همة آنها از مصاحبه نتایجی گرفته می شود.

     «سولیوان» روانپزشک آمریکایی مصاحبه را وسیله ای می دانست برای بررسی فهم و چگونگی ویژگیهای شخصیت. آقای سولیوان مراحل زیر را برای انجام یک مصاحبة حرفه ای لازم و اساسی می دانست:

۱-  مرحله شروع مصاحبه: طی آن مصاحبه گر با به کارگیری روشهای علمی، اطلاعاتی را گردآوری می نماید که اطلاعات تهیه شده می تواند در حل بسیاری از برنامه های آینده را راهگشا باشد.

۲-  مرحله دوم بررسی: که مصاحبه گر یافته های خویش را در مورد مراجع، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

۳-   مرحله سوم بررسی و تحقیق در مورد رفتارهای مددجو می باشد.

۴-  مرحله پایانی است که شامل گزارش و بحث در مورد یافته های مصاحبه گر و تعیین خط مشی و تدابیر لازم و سرانجام تعیین تکلیف و ارائه پیشنهاد می باشد.

     به طور کلی مصاحبه نقشی اساسی در کلیة رشته ها دارد و اساس کار به حساب می آید. در بسیاری از حرفه های تخصصی بدون انجام مصاحبه هرگز موفقیتی نصیب هیچیک از مصاحبه کننده و مصاحبه شونده نخواهد شد.

     به طور مثال یک پلیس موفق کسی است که بتواند از مصاحبه بهره ببرد و بهتر و سریعتر به نتیجه برسد.

     تجربه نشان داده است در بین پزشکان اطفال کسانی موفق هستند که بتوانند از راه انجام مصاحبه های مطلوب با کودکان رابطة بهتری با آنها برقرار نمایند و از شدت اضطراب کودکان بکاهند.

     یک مشاور، یک روانپزشک، یک مددکار اجتماعی و به طور کلی تمامی درمانگران و حتی مصلحین اجتماعی زمانی می توانند در کار با مراجعین موفقیت بهتری کسب نمایند که بتوانند به انجام مصاحبه های حرفه ای[۱۷] مبادرت ورزند. در میان روانپزشکان دیده شده آنهایی که قادر به ایجاد رابطه ای حرفه ای[۱۸] از راه انجام یک مصاحبة خوب هستند، بیماران بیشتری دارند و حتی بیماران آنها شانس بیشتری برای درمان خود داشته اند. بسیار اتفاق افتاده است که بعضی از پزشکان علی رغم داشتن تبحر کافی در حرفة پزشکی به خاطر عدم توانایی در ایجاد رابطه ای درست و همچنین عدم قدرت در انجام یک مصاحبة خوب نتوانسته اند بیماران را جذب کنند و در نتیجه به پزشکان عصبی، تندخو معروف شده اند. بنابراین بیماران تمایلی برای درمان نزد آنها از خود نشان نداده اند.

     مصاحبه یکی از ابزارهای بررسی جهت کسب حقایق و تاریخچه مشکل و همچنین از مهمترین راههای مطالعه جهت تشخیص می باشد. بدون شک در هیچ حرفه ای بدون مصاحبه نمی توان کاری انجام داد. در جامعه شناسی، طبابت، مددکاری، و تمامی رشته های دیگر بدون مصاحبه هیچگونه عملی صورت نمی گیرد. در واقع مکالمه ای که بین دو طرف صورت گرفته روی موضوعی خاص انجام می شود و از طرفی دارای تمرکز و هدف نیز می باشد. مانند: مصاحبه ای که یک روانکاو و یا یک مددکار انجام می دهد تا به نقطه پیچیده ای که زندگی فرد را از مسیر طبیعی منحرف ساخته برسد و مشکل را حل کنند. در طول مصاحبه گوش دادن و مشاهدة مصاحبه شونده از مسایل بسیار مهم است که باید از طرف مصاحبه گر به آن دقت کافی شود. مشاهدة حالتهای مختلفی که مصاحبه شونده در طول مصاحبه به خود می گیرد، در شناخت درون او به مصاحبه گر کمک می کند که آیا فرد مضطرب است؟ آرامش دارد؟ عصبانی است؟ پرخاشگر است؟….؟

     گاهی وقتها نگاه کردن به مصاحبه شونده این فکر را در او به وجود می آورد که مورد توجه مصاحبه کننده قرار دارد و به گفتن مطالب دلگرم تر می شود[۱۹].

چگونگی آغاز مصاحبه

     معمولاً بسیاری از درمانگران و مددکاران که در ابتدای کار خود هستند برای شروع مصاحبه دچار مشکلاتی هستند، که مهمترین آنها چگونگی شروع با مددجویانی است که هیچ گونه شناختی از آنها در دست ندارند. گاهی بعضی از مددجویان خود شروع کننده هستند و حتی به قدری صحبت می کنند که جلوگیری از پرحرفی آنها نیاز به تخصص و مهارت دارد. از کجا باید صحبت او قطع گردد؟ چطور اقدام به قطع صحبتهای او بکنند؟ آیا صحبتهای او مربوط به مسأله هست یا خیر؟ و گاهی مددجویانی که معمولاً کم حرف و ساکت هستند و یا اصلاً تمایلی به حرف زدن از خود نشان نمی دهند، باید شرایطی برای آنها فراهم سازیم تا به سخن گفتن بپردازند. به نظر می رسد مددکاران و بسیاری از کسانی که با مصاحبه سروکار دارند باید در آغاز مصاحبه به نکات ذیل توجه داشته باشند.

۱-  ایجاد شرایط جهت کاهش اضطراب و نگرانی های اولیه مددجو تا بتواند راحت بوده و احساس آرامش کند، محیط را تقریباً صمیمی و دوستانه احساس کند، بخصوص کودکان که برای اولین مرتبه نیز نزد درمانگر و یا مددکار مراجعه می نمایند و با محیط آشنا نیستند و حتی ممکن است که بخواهند از ترس اطاق مصاحبه را ترک نمایند، در چنین وضعیتی باید احساس امنیت نسبت به درمانگر ایجاد شود.

۲-  مددکار و یا درمانگر باید ابتدا از صحبت کردن زیادی خودداری نموده تا مددجو فرصت لازم جهت شروع صحبت به دست بیاورد. بخصوص در جلسات اولیه با توجه به عدم شناختی که از مددجو وجود دارد مددکارنمی داند که مددجو چطور و چگونه فکر می کند، عقاید و افکار او در چه زمینه ایست، در این حال ممکن است صحبت های زیاد درمانگر اثری نامطلوب در مددجو بگذارد و در ایجاد رابطه صحیح خدشه ای وارد شود.

۳-  در ابتدای مصاحبه باید از هنر گوش کردن به نحو عالی استفاده کرد و فرصت لازم به مددجو داد تا بتواند به راحتی به ادای مطالب خود بپردازد و از طرفی مددکار لازم است که دنیای خاص مددجو را کاملاً زیر نظر داشته تا بتواند به موقع وضعیت مددجو را ارزیابی کند.

۴-  انتخاب موضوع: گاهی اوقات دادن این فرصت به مددجو که انتخاب موضوع صحبت با او باشد، بازتابی است از درجه اولویت خاصی که در مغز و باطن خود برای او قایل است. البته درمانگر در این زمینه باید کاملاً هشیار عمل کند و بتواند مصاحبه را به موقع کنترل نماید.

۵-  تعیین وقت در مصاحبه: در شروع مصاحبه اگر چنانچه مدت زمانی را که مددکار با مددجو مصاحبه خواهد داشت تعیین کند و به مددجو نشان دهد که درمانگر برای او احترام قایل است. یا حتی می توان تذکر داد که چون شخص دیگری بعد از او با مددکار قرار ملاقات دارد بهتر است ملاقات در سر وقت خود انجام گیرد تا مددجو احساس کند که زمان برای مددکار ارزش دارد و باید آن را رعایت کند و بدین طریق به نوعی ارزش زمان و وقت شناسی برای مددجو خاطرنشان شود. برای شروع مصاحبه می توان خیلی ساده و راحت عمل کرد، مثلاً با یک تبسم از جانب مددکار به همراهی معرفی خود و خواهش کردن از مددجو برای نشستن و در صورتیکه مددجو کودک باشد احوالپرسی از او و پرسیدن حال عروسک یا خواهر و برادر کوچکتر و یا بزرگتر وی بدین ترتیب می توان از همان ابتدای مصاحبه رابطه ای خوب با او برقرار کرد و از اضطراب و نگرانی او کاست[۲۰].

نقاط قوت مصاحبه:


۱- افشار، منوچهر.

۱- شهیدی، محمدحسن.

۲- Dr. Negell

3- Self control

4- افشار، منوچهر.

۱- چیستی و چرایی اعتیاد؟ / تألیف عبدالحسین مختاری، تهران: دایره، ص ۴۵٫

۲- Social Class

1- «درآمدی بر جامعه» ، رابرتسون، یان، ترجمه حسین بهرمان، مشهد: آستان قدس رضوی، چاپ دوم، ۱۳۷۴، ص ۴۲۰٫

۲- کوئن، بررسی «درآمدی به جامعه شناسی» ، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: توتیا، ۱۳۷۶، ص ۱۷۸٫

۱- انتخاب طرح تحقیق کاربردی راهنمای عمل نوشته تری امی- هوریک، لئونارد بیک من ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و داوود ایزدی- دفتر پژوهشهای فرهنگی. ص ۶۰- ۶۱- ۶۲- ۶۵٫

۱- پیمایش در تحقیقات اجتماعی / دی ای. دواس ؛ ترجمه هوشنگ نایبی: تهران نشر نی ۱۳۷۶، ص ۱۳- ۱۴٫

۱- کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی/ محمدرضا رنجبر/ انتشارات آوای نور/ ص ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴٫

۱- Face to Face

2- Verbal

3- VerbalRelationship

4- Non Verbal Behavior

1- Professional Interview

2- Professinal Re lation.ship

3- کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی/ محمدرضا رنجبر انتشارات آوای نور صفحه ۱۱ تا ۱۵٫

۱- همان منبع پیشین صفحه ۴۷ تا ۴۹٫

120,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله اعتیاد
 • پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ
 • پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدر
 • مقاله پیشگیری از اعتیاد در محله ها
 • مقاله اعتیاد
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.