تحقیق بررسی راههای بهبود کیفیت مدیریت دبیرستانهای دخترانه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی راههای بهبود کیفیت مدیریت دبیرستانهای دخترانه شهر ساری از دیدگاه مدیران و دبیران  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله  بررسی راههای بهبود کیفیت مدیریت دبیرستانهای دخترانه شهر ساری از دیدگاه مدیران و دبیران  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصــل یکم ۶
چکیده ۶
مقدمـه ۷
بیان مسئله ۹
ضرورت و اهمیت موضوع ۱۰
اهداف تحقیق ۱۲
سؤالات تحقیق ۱۳
تعاریف مفهومی و عملیاتی ۱۴
مدیر ۱۴
مدیریت ۱۴
مدیریت مشارکتی ۱۵
ارزشیابی ۱۵
نـظارت ۱۵
مدیریت کیفیت ۱۶
فصل دوم-مقدمـه ۱۷
الف : ادبیات ۱۸
مفهوم مدیریت ۱۸
با توجه به مفهوم مدیریت ۱۹
مدیریت آموزشی و اهمیت آن ۱۹
تاریخچه پیدایش مدیریت کیفیت فراگیر ۲۱
اجزا مدیریت کیفیت فراگیر ۲۵
۱- تعریف کیفیت ۲۵
عوامل مؤثر در کیفیت ۲۶
الف : نقش مدیران عالی و رده بالا ۲۶
ب ) نقش مدیران میانی ۲۷
ج ) نقش نیروی کار ۲۷
۲- تعریف کنترل ۲۸
نظارت و ارزشیابی ۲۹
مدیریت مشارکتی ۳۰
آموزش ضمن خدمت ۳۰
تعریف مدیریت کیفیت فراگیر ۳۱
مدیریت کیفیت فراگیر ۳۲
اصول مدیریت کیفیت فراگیر ۳۳
نظریه‏پردازان مدیریت کیفیت فراگیر ۳۴
ویلیام ادوارد دمینگ ۳۴
اصول چهارده‏گانه دمینگ ۳۶
ژوزف جــوران ۳۹
فیلیپ کرازبی ۴۰
کائوروایشی کاوا ۴۲
کنچی تاگوچی ۴۳
ویلیام کان وی ۴۴
ب ) پیشینه تحقیقات ۴۵
تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۴۵
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۴۸
بحث و نتیجه‏گیری از فصل ۵۰
فصل سوم-مقدمه ۵۳
روش تحقیق ۵۳
جامعه آماری ۵۳
نمونه‏آماری و نحوه گزینش ۵۴
ابزار جمع‏‏آوری اطلاعات ۵۴
سنجش اعتبار ۵۵
سنجش پایانی پرسشنامه ۵۵
تجزیه و تحلیل آماری ۵۶
روشهای آماری به کار رفته ۵۷
فصل چهارم-توصیف و تجزیه و تحلیل داده‏ها ۵۸
الف) توصیف داده‏ها ۵۸
فصل پنجم-نتیجه‏گیری و پیشنهادها ۷۷
محدودیتها ۷۹
پیشنهادها ۸۰
پیشنهاد برای پژوهش‏های آتی ۸۱
فهرست و منابع ۸۲

 

 

 منابع

ابراهیم زاده اصل فومنی , احمد. (۱۳۷۴) , بررسی میزان ارضای نیازهای انگیزشی کارکنان , تهران , دانشگاه تربیت معلم.
اسماعیل‏پور اشکاء , رضا. (۱۳۷۳), بررسی نقش مدیریت عالی در سیستم مدیریت کیفیت جامع, مجله دانش مدیریت , شماره ۲۵٫
استیفن. پی , رابینز . (۱۳۶۹) , مبانی رفتار سازمانی , مترجم : کبیری , قاسم. تهران , دانشگاه آزاد.
ادوارد , سالیس. (۱۳۸۰) , مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش , مترجم : حدیقی , علی . تهران , نشر هوای تازه.
بلونکت , لورن . فورینه , رابرت. ۱۳۸۰, مدیریت مشارکت‏جو, مترجم : طوسی , محمدعلی . مرکز آموزش مدیریت دولتی
بهرنگی , محمدرضا. (۱۳۷۸) , مدیریت آموزش و آموزشگاهی , تهران , انتشارات کمال.
یاغی , محمد . (۱۳۷۰) ,
برومند , فریده . (۱۳۷۴) ,
حاجی‏پور, مریم. (۱۳۷۸) , ضرورت و اهمیت دفتر بهبود مدیریت , فصلنامه مدیریت آموزش و پرورش , دوره ششم , شماره ۲۱٫
خانی , موسی . (۱۳۷۵) , بررسی عوامل مؤثر در کامیابی و ناکامیابی نظام کیفیت جامع و ارائه روشهای بهبود و فراگیر نمودن آن , مجلة دانش مدیریت, شماره ۳۱ و ۳۲٫
خورشیدی , عباس. (۱۳۸۲) , نظارت و راهنمایی تعلیماتی , تهران , نشر سیطرون.
خورشیدی , عباس . (۱۳۷۹) , مدیریت کیفی در مراکز آموزش عالی ایران, سال دوازدهم , مجله دانش مدیریت , شماره ۴۷٫
دلاور, علی . (۱۳۸۰) , مبانی نظری و عملی و پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی , تهران , انتشارات رشد.
راولی , جنیفر. (۱۳۷۹) , سیستمها و فنون اطلاعات مدیریت استراتژیک (راهبردی) , مترجم : بهرنگی , محمدرضا. تهران , انتشارات کمال.
رهنورد , فرج‏الله . (۱۳۷۹) , مدیریت مشارکتی , چاپ اول , تهران , انتشارات دانش.
شریف‏زاده , مهران. (۱۳۷۹) , کیفیت فراگیر , چاپ دوم , تهران , انتشارات طلوع.
شیرازی , علی . (۱۳۷۳) , مدیریت آموزشی , جهاد دانشگاهی مشهد.
طاهری , علی . (۱۳۷۹) , کیفیت فراگیر , تهران , انتشارات نشر دانش.
طوسی , محمد. (۱۳۷۷) , آموزش ضمن خدمت , تهران , انتشارات ارسباران.
عسکریان , مصطفی . (۱۳۷۸) , مدیریت نیروی انسانی , تهران , جهاد دانشگاهی تربیت معلم.
عسکریان , مصطفی . (۱۳۸۰) , سازمان و مدیریت آموزش و پرورش , تهران , انتشارات امیرکبیر.
عسکریان , مصطفی . (۱۳۸۳) , روابط انسانی و رفتار سازمانی , تهران , انتشارات امیرکبیر.
علاقه‏بند , علی . (۱۳۷۹) , مدیریت عمومی , تهران , نشر روان.
علاقه‏بند , علی . (۱۳۸۰) , مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی , تهران , نشر روان.
فقیهی , ابوالحسین . (۱۳۷۸) , مدیریت کیفیت جامع جنبه‏های تجربی , نظری و علمی . دانش مدیریت : دانشکده مدیریت , سال دوازدهم شماره ۴۴٫
فائزنژاد , (۱۳۷۷) ,
فتحی , (۱۳۷۶) ,
فاطمی , . (۱۳۷۰) ,
قاسمی , . (۱۳۷۹),
کافمن , راجر. فرمن , جری. (۱۳۸۲) , برنامه‏ریزی استراتژیک در نظام اموزشی, مترجم : مشایخ , فریده . بازرگان , عباس . تهران , انتشارات مدرسه
کاظمی , . (۱۳۷۴) ,
لامعی, ابوالفتح . (۱۳۷۹) , کمیته ارتقاء کیفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پژشکی , تهران.
لامعی, ابوالفتح . (۱۳۸۰) , راه مابسوی تحول : کمیته کشوری , ارتقاء کیفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی .
لامعی, ابوالفتح . (۱۳۸۳) , کارگاه مقدماتی ارتقای کیفیت کمیته کشوری ارتقاء کیفیت, وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی .
موحد, . (۱۳۷۳) , کیفیت فراگیر , تهران , انتشارات جامع.
نیکنامی, مصطفی. (۱۳۷۴) , مجموعه مقالات اولین سمینار مدیریت آموزشی, تهران : انتشارات مرکز آموزش و مدیریت دولتی.
یوسفی , رضا. (۱۳۷۹) , مدیریت عمومی , تهران , انتشارات گنج هنر.

 

چکیده:

اگر چه وزارت آموزش و پرورش بی‏وقفه برای اصلاح مشکلات نظام آموزشی کشور تلاش می‏کند اما شواهد نشان می‏دهد مشکلات عدیده‏ای متوجه مدیریت آموزشگاههای کشور, به خصوص مقطع متوسطه می‏باشد. این تحقیق با عنوان بررسی راههای بهبود کیفیت مدیریت از دیدگاه مدیران و دبیران انجام شده است.

هدف این تحقیق شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیریت در جامعه آماری بوده است. روش تحقیق مورد استفاده زمینه‏یابی بوده است و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته مرکب از ۲۵ سؤال در طیف لیکرت استفاده شده است.

جامعه آماری این تحقیق کلیه دبیران و مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر ساری بوده است. بر اساس جدول تاکمن تعیین و با استفاده از روش تصادفی ساده ۴۰۰ نفر انتخاب شده‏اند.

تجزیه و تحلیل داده‏های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‏ها نشان داد که تفاوت معناداری بین نظرات دبیران و مدیران برای بهبود کیفیت مدیریت وجود دارد. یعنی مدیران و دبیران برای رسیدن به راههای بهبود کیفیت مدیریت تلاش می‏کنند.

مقدمـه :

جهان در حال تغییر و تحول است. قبل از اینکه قربانی تغییرات شویم می‏توانیم در ایجاد تغییرات مطلوب نقش ایفا کنیم و تغییرات مطلوب را برای آینده ایجاد کنیم. (کافمن , ۱۳۷۲, ص ۱۴۷)

در عصر حاضر سازمانهای آموزشی در مسیر تندباد تغییرات قرار گرفته‏اند و باید هر جه سریعتر خود را با این تغییرات هماهنگ نمایند. زمینه این تغییرات باید مدیریت باشد.

سازمانهایی در قرن بیست و یکم ادامه حیات خواهند داد که بدانند چگونه مهارتهای مدیریت را برای بهبود مستمر سازمانهای اجرایی خود, از جمله سازمانهای مدیریت کیفیت کاملاً ارتقاء دهند و دوره جدیدی را شروع نمایند. کیفیت در رأس اغلب امور قرار گرفته و می‏توان گفت بهبود کیفیت از مهمترین وظایفی است که هر مؤسسه با آن روبرو می‏باشد. به هر حال, علاوه بر اهمیت کیفیت بسیاری از افراد کیفیت را به عنوان یک مفهوم پیچیده تصور می‏نمایند. کیفیت اغلب برای تعریف پیچیده و برای سنجش مشکل می‏باشد. تصور یک فرد نسبت به کیفیت اغلب با فرد دیگر متفاوت بوده و هر زمان سؤال می‏شود که چه مدرسه‏ای خوب یا چه دانشگاهی خوب است به یک نتیجه یکسان نخواهیم رسید. معمولاً ما زمانی کیفیت را مورد شناسایی قرار می‏دهیم که آن را تجربه نماییم.

امروزه بهبود کیفیت در بخشهای صنعت و تولید و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش به عنوان یک ضرورت مطرح شده و از اولویت بالایی برخوردار است. در هر سازمانی با توجه به کیفیت خدمات ارائه شده با عنایت به فشارها و نظارت وسیعی که از سوی مراجع ذی‏صلاح برای بازسازی یا بهسازی گسترده نظامهای مدیریتی اعمال م‏گردد , از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. (لامعی, ۱۳۸۳, ص ۲۸)

از دیدگاه صاحب‏نظران, بهبود کیفیت مدیریت در آموزش و پرورش از شاخصهای مهم بهبود سازمان آموزشی محسوب می‏شود.

امروزه بهبود کیفیت مدیریت و آموزش و پرورش مانند زمینه‏های دیگر از جمله صنعت و بهداشت و …. ضرورت یافته است و طرحهای بهبود مدیریت برای رفع مشکلاتی از جمله نداشتن برخی از مهارتهای سرپرستی , پایین بودن کارایی, عدم آشنایی با سیاستها و فلسفه مدیریت عالی سازمان , ایستایی , عدم پویایی, ایجاد قدرت, رویارویی مدیران با تحولات و سازگاری با شرایط جدید شکل می‏گیرد.

بدین جهت , هدف طرحهای بهبود مدیریت شامل افزایش مهارتهای سرپرستی, بهبود قوه ادراک , تحول در طرز بینش و تفکر و بهبود تواناییهایی نظیر تصمیم‏گیری, اعمال روشهای ارزشیابی , کشف نواقص, ریشه‏یابی مشکلات و به طور کلی افزایش بهره‏وری است . (حاجی‏پور , ۱۳۷۸, ص ۳۲)

بنابراین یکی از راههای کاهش نوسانات در فرایند سازمانهای آموزشی که مدیران بتواند از عهدة خواسته‏های تازه و دشواریهای ناگهانی برآیند, راهبرد بهسازی یا بهبود کیفیت مدیریت است , زیرا عملکرد کیفیت کار مدیران آموزشی, عملکرد نظام آموزشی را در سطح جامعه رقم می‏زند و عملکرد مؤثر سازمانهای آموزشی نیز عملکرد یک جامعه و ملت را تشکیل می‏دهد. منظور از بهبود کیفیت مدیریت, مجموعه تلاشهایی است که در جهت ارتقای سطح کارآیی و اثربخشی مدیران به عمل می‏آید. و در نهایت منجر به اصلاح فرایندهای آموزش, یادگیری و پیشرفت سطح تحصیلی دانش‏آموزان در مدارس می‏شود.

متخصصان در بهبود کیفیت چند عامل موثر را در نظر گرفته‏اند:

توحه به آموزش ضمن خدمت کارکنان

تقویت رهبری مشارکتی

از میان برداشتن موانع ارتباطی در میان افراد و واحدهای مختلف

توجه به مزایای شغلی مدیران (ترمیم حقوق و مزایا , امنیت شغلی)

نظارت و ارزشیابی علمی و مستمر از عملکرد مدیران

سابقه مدیران

تخصص در رشته مدیریت

پژوهش

در پژوهش سعی بر این است تا بهبود کیفیت طبق مؤلفه‏های مذکور بررسی شود تا با شناسایی راههای بهبود کیفیت در جامعه آماری ارائه طریق‏هایی پیشنهاد گردد.

بیان مسئله :

سازمانهایی که در ارتباط با یادگیری سرمایه‏گذاری می‏کنند برای کارکنان و خود منافع اقتصادی, اجتماعی و شخصی به ارمغان می‏آورند. سازمانهایی که این کار را انجام نمی‏دهند در سراشیبی زوال پا می‏گذارند, اینگونه سازمانها فراگیرند. سازمان فراگیر سازمانی است که یادگیری همه اعضای خود را تسهیل می‏کند و به طور مستمر خود را متحول می‏سازد. یک سازمان فراگیر دورنمایی قوی از آینده خود دارد و برای تعیین , دستیابی و بازنگری اهداف سازمان از توانایی یادگیری و سازگاری همه افراد و گروهها در همه سطوح, به طور کامل استفاده می‏کند. بدین گونه کیفیت سازمانها با بکارگیری مدیریت کیفیت بالا می‏رود.

در مدیریت کیفیت تصمیم‏گیری و اقدام و بالاتر از آنها رهبری, در کل سیستم توزیع می‏شود و همه اجزای سیستم , فرایندها, درون داده‏ها محصولات مشتری‏ها و تدارک کنندگان را دربرمی‏گیرد و توجه اصلی به کیفیت است.

کیفیت باید به عنوان یک عامل زمینه‏ای برای ایجاد انگیزه در بین کارکنان و افرادی که در داخل یا خارج سازمان از فرایندها مؤثرند برای بهبود به وجود آورد.

از دیدگاه مدیریت کیفیت کارکنان مورد احترام و توجه قرار می‏گیرند. ملاک ارزیابی آنان تلاش آنها برای انجام دادن بهتر امور است.

نظرات آنها مورد توجه و ارزیابی قرار می‏گیرد در نتیجه ابداع و نوآوری و ارائه نظرات جدید توسعه می‏یابد .(لامعی , ۱۳۸۰ , ص ۷۱)

انسان در فرهنگ مدیریت کیفیت دائماً در حال بهبود اهداف خود در مسیر تکامل بیشتر است و بهبود مستمر رد مهارت , دانش و افزایش تعهدکاری به صورت عادت کاری در فرد زنده نگه‏داشته می‏شود و اصول حاکم بر این دیدگاه عبارتند از : تعهد, مشتری‏گرایی, واقع‏گرایی یا تصمیم‏گیری بر اساس آمار و اطلاعات, مشارکت و همکاری , آموزش و بهبود دائمی .

در این تفکر به بهبود دائمی با توجه به نیازها و انتظارهای مشتری و با مشارکت کلیه افراد مربوط به سازمان توجه می‏شود. بنابراین روند با فرایند انجام گرفتن کارها مورد دقت و ارزیابی قرار می‏گیرد و کمیت در مرحله دوم است. (فقیهی, سال ۱۳۷۸, ص ۴۴)

مدیران دبیرستانها به همراه سایر کارکنان مدرسه به طور مؤثر در برنامه‏های یادگیری و رضایت دانش‏آموزان و فعالیتهای بهبود و ارتقاء مستمر نقش دارند.

بهبود فرایندهای یاددهی و یادگیری و تحقق اهداف مؤسسه‏های آموزشی منوط به بهبود کیفیت مدیریت است. همچنین کیفیت آموزش و پرورش در مدرسه ارتباط مستقیم با بهبود کیفیت مدیریت دارد و مدارس ممتاز همواره از طریق مدیرانی با قدرت رهبری قوی هدایت می‏شوند.

و نظر به اینکه کیفیت بخشی به مدیریت مدارس موجبات افزایش کیفی آموزش و پرورش رسمی می‏شود و چنانچه این مهم مورد توجه قرار نگیرد علاوه بر هدر رفتن سرمایه‏گذاری در این امر موجبات کاهش کیفیت تحصیلات رسمی نیز می‏شود بنابراین , در این پژوهش محقق بر آن است تا به این سؤال پاسخ دهد که , راههای بهبود کیفیت مدیریت دبیرستانها از دیدگاه مدیران و دبیران در جامعه آماری کدام است؟

ضرورت و اهمیت موضوع:

          (کیفیت تصادفی به وقوع نمی‏پیوندد بلکه با برنامه‏ریزی حاصل می‏گردد.)

                                                                                      (ژوزف جوران , ۱۳۷۷, ص ۲۰)

آموزش و پرورش عامل اصلی و کلیدی توسعه اجتماعی ,اقتصادی , فرهنگی و سیاسی هر جامعه محسوب می‏شود.

تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته بیانگر آن است که همه این کشورها از آموزش و پرورش کارآمد و اثربخش برخوردار بوده‏اند (علاقه‏بند , ۱۳۷۷, ص ۱۰)

مدیریت آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی اهمیت دارد و اهمیت آن در مقطع دبیرستان بنابه دلایل زیر بیشتر به چشم می‏خورد:

نوجوانان نیاز شدیدی به تایید دارند و می‏خواهند جزئی از جمعیت و عضوی از اعضای گروه باشند. معلمان و مدیران مدارس می‏توانند از این تمایل شدید نوجوانان, از طریق شرکت دادن آنان در انجمن‏های گوناگون ورزشی, هنری و تایید فعالیتهای آنان برای اداره مدرسه استفاده کنند و نوجوانان را در رشد و سازگاری اجتماعی یاری دهند.

مدیران دبیرستانها با دانش‏آموزان ۱۶ تا ۲۰ ساله سروکار دارند این دوران نیز ویژگیهای خاص خود را دارد و مدیر دبیرستان باید متناسب با آن شرایط , رفتار مناسبی را با دانش‏آموزان داشته باشند.

مسائل جدی زندگی نظیر انتخاب شغل, انتخاب همسر, اداره خانواده , گرایش به مرام و مسلک برای جوان مطرح می‏شود و ذهن او را به خود مشغول می‏دارد و برخود و با چنین ذهنی مشغول, به مهارت انسانی مدیر مدرسه نیاز دارد.

با توجه به مطالب بالا ضرورت دارد در پستهای مدیریت آموزش و پرورش از افراد شایسته, دلسوز, با تجربه و اندیشمند استفاده شود تا با ایجاد جو مثبت در آموزشگاه و همچنین انگیزه و روحیه مناسب در معلمین و دانش‏آموزان مدارس در فرایند یاددهی و یادگیری و رسیدن به اهداف تعیین شده موفق شوند. (عسگریان , ۱۳۷۰ , ص ۱۷)

برای دستیابی به سطح قابل اطمینان از کیفیت تولید و عرضه محصول و خدمات نهایی متناسب با نیاز مشتری در بازار رقابت , سازمانها ناگزیر به انجام برنامه‏ریزی, بهسازی و توسعه منابع انسانی و مادی هستند. بدون شک یکی از مهمترین عناصر اساسی چنین فرایندی منابع انسانی سازمان می‏باشند که توانائیها و شایستگی‏های حرفه‏ای و شغلی آنها در کنار عوامل سرمایه, تجهیزات و ابزار, فن‏آوری, قوانین و مقررات, فرهنگ سازمان می‏تواند نقش به سزایی در ایجاد , استقرار و بهبود کیفیت فعالیتهای سازمان داشته باشد.

بهسازی نیروی انسانی با کیفیت مدیریت در ارتباط است, مدیریتی که بتواند آموزش کارکنان را مورد توجه قرار دهد, کارکنان را در تصمیم‏گیری شرکت دهد , نظام منسجم ارزشیابی برای ارزشیابی کارکنان به وجود آورد, ارتباطات سازمانی را انسجام بخشد ملاحظه می‏شود که کیفیت نیروی انسانی با مدیریت کیفیت در ارتباط است.

اگر مدیریت کیفیت در آموزش و پرورش بهبود یابد سازمانهای آموزشی نیز بهبودی می‏یابند.

نظریه ضرورت ایجاد تحول در سازمانهای آموزشی کشور و بهره‏وری بیشتر از منابع انسانی و به کارگیری همه جانبه امکانات , در نتیجه به ثمر رسیدن امر تربیت , شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیران ضرورت دارد. از این رو محقق به دنبال شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیران در جامعه آماری است.

اهداف تحقیق:

هدف کلی:

شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیریت دبیرستانهای دخترانه شهر ساری از دیدگاه مدیران و دبیران

اهداف فرعی:

بررسی نظر جامعه آماری درباره تقویت مدیریت مشارکتی به عنوان یک راه ایجاد بهبود کیفیت مدیریت در دبیرستان

بررسی نظر جامعه آماری درباره آموزش ضمن خدمت به عنوان یک راه ایجاد بهبود کیفیت در دبیرستان

بررسی نظر جامعه آماری درباره توجه به حقوق و مزایای مدیران به عنوان یک راه ایجاد بهبود کیفیت در دبیرستان

 درباره نظارت و ارزشیابی علمی بر عملکرد مدیران به عنوان یک راه ایجاد بهبود کیفیت مدیریت در دبیرستان

بررسی نظر جامعه آماری درباره سابقه خدمت مدیران به عنوان یک راه ایجاد بهبود کیفیت مدیریت در دبیرستان

بررسی نظر جامعه آماری درباره تخصص مدیریتی مدیران به عنوان یک راه ایجاد بهبود کیفیت مدیریت در دبیرستان.

بررسی نظر جامعه آماری درباره تحکیم روابط انسانی در دبیرستان به عنوان یک راه ایجاد بهبود کیفیت مدیریت در دبیرستان

بررسی تفاوت نظرات مدیران و دبیران در خصوص راههای بهبود کیفیت مدیریت در جامعه آماری.

سؤالات تحقیق:

آیا از نظر جامعه آماری تقویت مدیریت مشارکتی یکی از راههای ایجاد بهبود کیفیت مدیریت است؟

آیا از نظر جامعه آماری آموزش ضمن خدمت کارکنان یکی از راههای ایجاد بهبود کیفیت مدیریت است؟

آیا از نظر جامعه آماری توجه به حقوق و مزایای شغلی مدیران یکی از راههای ایجاد بهبود کیفیت مدیریت است؟

آیا از نظر جامعه آماری نظارت و ارزشیابی عملی از عملکرد مدیران یکی از راههای ایجاد بهبود کیفیت مدیریت است؟

آیا از نظر جامعه آماری تخصص مدیریتی مدیران یکی از راههای ایجاد بهبود کیفیت مدیریت است؟

آیا از نظر جامعه آماری سابقه مدیریتی مدیران یکی از راههای ایجاد بهبود کیفیت مدیریت است؟

آیا از نظر جامعه آماری تحکیم روابط انسانی در دبیرستان  یکی از راههای ایجاد بهبود کیفیت مدیریت است؟

تعاریف مفهومی و عملیاتی :

– مدیر:

– مدیر [۱] فردی است که برای کاری که فرد و یا افراد, در سازمان انجام می‏دهند مسئول است. عناوین مختلفی برای مدیر به کار می‏رود از قبیل: ناظر, رئیس اداری , معاون , رئیس و … (یوسفی , صالحی , ۷۹ , ص ۱۳)

– مدیر فردی است که مسئول دستیابی به اهداف سازمان از طریق استفاده کارآمد Efficient و مؤثر Effective از منابع می‏باشد. استفاده کارآمد به معنی انجام دادن درست کارهاست به نحوی که با استفاده صحیح منابع, حداکثر بهره‏وری را داشته باشد. (کاخانی, ۸۰-۷۹, ص ۱۱)

– مدیر دبیرستان:

در این تحقیق مدیر کسی است که با ابلاغ رسمی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ به اداره دبیرستان دخترانه شهر ساری مشغول بوده است.

– دبیر دبیرستان:

در این پژوهش دبیر دبیرستان کسی است که در رشته‏ای از مواد درسی دارای تخصص کارشناسی موجود با ابلاغ رسمی وزارت آموزش و پرورش مشغول تدریس است.

– مدیریت :

– مدیریت[۲] عبارت است از علم و هنر, متشکل کردن, هماهنگ کردن و رهبری و کنترل فعالیتهای دسته جمعی برای رسیده به اهداف مطلوب با حداکثر کارایی.(اقتداری , ۱۳۶۸ , ص ۶۸)

– مدیریت در لغت به معنی اداره کردن یک مؤسسه است ولی امروزه با پیشرفتهای سریع سازمانهای انسانی که در اثر گسترش تمدن به وجود آمدند در مفهوم هدایت کردن با بکارگیری مجموعه‏ای از آگاهیهای شکل یافته که بدان وسیله فرد با ایجاد هماهنگی در سازمان, بازدهی آن را افزایش می‏دهد. (عسگریان , ۱۳۸۰, ص ۶۴)


[۱]- Manager

[2] – Management

85,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله نظام مدیریت مشارکتی
 • تحقیق بررسی نگرش معلمین و کارکنان نسبت به عملکرد مدیران
 • مقاله نیازهای انسانی
 • تحقیق شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیریت در جامعه آماری
 • مقاله بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.