تحقیق بررسی سلامت روانی و رابطه آن با گرایش به اعمال مذهبی در بین دانشجویان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی سلامت روانی و رابطه آن با گرایش به اعمال مذهبی در بین دانشجویان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی سلامت روانی و رابطه آن با گرایش به اعمال مذهبی در بین دانشجویان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
پرسش‌های تحقیق   ۶
روش تحقیق، ابزار گردآوری اطلاعات   ۶
روایی اعتبار   ۷
جامعه نمونه آماری   ۷
یافته ها   ۷
بحث و نتیجه‌گیری   ۱۰
منابع   ۱۲

منابع

ـ باقری یزدی، عباس. «بررسی همه گیر شناسی روانی در مناطق روستایی میبد یزد». اندیشه و رفتار، ش ۱، تابستان، ۱۳۷۳، ص ۴۲-۳۲

ـ بیرو، آلن، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمة محمدباقر ساروخانی، تهران، کیهان، ۱۳۷۵، ص ۳۱۲٫

ـ توسلی، غلامعباس، نظریه‌های جامعه شناسی، تهران، سمت. ۱۳۶۸، ص ۱۳۰-۱۲۸٫

ـ جیمز، ویلیام، دین و روان، ترجمه مهدی قائنی، تهران، انقلاب اسلامی، ۱۳۷۲٫ ص ۴۷٫

ـ حسینی نسب، سیدداوود، فرهنگ تعلیم و تربیت، تبریز، احرار، ۱۳۷۵، ص ۵۷۱٫

ـ حناسابزاده, مریم، «نقش مذهب و روان درمانی مذهبی در درمان بیماری‌های روانی»، افق بینا، ش ۱۸، شهریور و آبان، ۱۳۸۴، ص ۳۵-۳۲

ـ خلیق رضوی، زهره، بررسی نقش عوامل فشارزای روانی، اجتماعی در وضعیت سلامت روانی و جسمانی دختران مقطع متوسطه مناطق ۱۲و ۱۵ تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد. ۱۳۷۹، ص ۹۸٫

ـ سادوک، ب و سادوک، چکیده روان پزشکی بالینی، ترجمة نصرت الله پورافکاری، تهران. آزاده، ۱۳۸۰، ص ۲۸۱٫

ـ شیخ عبّاس قمی، مفاتیح الجنان، فرازی از دعای کمیل.

ـ شولتز، دو شولتز، س، نظریه شخصیت، ترجمة یحیی سیدمحمودی، تهران. نشر هما، ۱۳۷۹٫

ـ صفورایی, محمد مهدی و سلیمان قاسمی، سلامت روان در پرتو التزام به آموزه‌های دینی، آرامش در ساحل ایمان، روزنامه قدس، یکشنبه اول مرداد ۱۳۸۵٫ ص۱

ـ کافی، موسی، بررسی شیوه‌های رویارویی با تنیدگی روانی (استرس) و ارتباط آن با سلامت روانی در نوجوانان مدارس عادی و خاص شهر تهران،به راهنمایی مصطفی حمدیه، تهران. دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۵، ص ۱۳۳- ۱۳۱

ـ گاچل، رابرت و دیگران، زمینه روان شناسی تندیسی، ترجمه غلامرضا قوی نژاد، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۷۷، ص ۲۳۹٫

ـ گنجی، حمزه، روان شناسی عمومی، تهران، ساوالان، ۱۳۸۴، ص ۳۴٫

ـ محمد حسن، نسابه، نقش باورها و عقاید مذهبی در سلامت روان, پایان نامه کارشنناسی ارشد. شیراز. دانشگاه شیراز، ۱۳۸۴٫ Irandoc. Serial no:05040449

ـ معظمی، بهمن، ۱۳۸۸، نقش توبه، توکل و دعا در سلامت روان، پایگاه مذهبی اعتقادی ساقی، ۱۳۸۸٫ س ۱

ـ مهدی‌پور. فاطمه، بررسی رابطه مذهب و بهداشت روانی در بین کلیه دانشجویان منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی، آفرینش، روزنامه صبح ایران. پنجشنبه ۲/۸/۸۷٫

ـ میرصدوقی، سیدحسین،بررسی ارتباط بین سبک‌های اسناد علی، سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ، به راهنمایی فتحی آذر ۱۳۷۸٫ ۰۰۶۵۲۶۶۷ : irandoc. Serial no

ـ میلانی‌فر، بهروز، بهداشت روان، تهران، قومس، چ سوم. ۱۳۷۳٫

-Chadwick, Jones, j. k, Brain, Environment and social psychology, University Park Prees (Baltimore), 1979, P.211.

-Clinard, Marshall Barron, Anomeie and Deviant Behavior. A discussion and critiqe, The free Press. New York, 1971, P. 324.

-Edward, m, W.T, Social Psychology: Theories and discussion, Longman Group Ltd, 1974, P.171-178.

-Kulka, Richard Alan, Person Environment Fit the High school, A validation Study, The University of Michigan, 1975, P.552

-Rose, A. M, Mental Health and Mental Disorder: A sociological approach, U.K. London. Brad Ford, 1954, P.626-650.

-Yinger, j .Milton, Toward a Field Theory of Behavior personality and social Structure, Mc-Graw Hill, 1965 , P.179.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین گرایش به اعمال دینی و سلامت روانی بین دانشجویان دانشگاه آزاد شبستر، به شیوه همبستگی و مقایسه ای و با استفاده از روش همبستگی انجام شده است.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از جداول فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و برای آزمون فرضیه‌ها، از آزمون‌های پیرسن و تفاوت میانگین استفاده شده است. حجم نمونه شامل۲۴۲ نفر که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. بین سلامت روانی با میزان گرایش به اعمال مذهبی همبستگی مستقیم وجود دارد. در این میان، قویترین رابطه مربوط به اضطراب و ضعیف‌‌‌‌ترین رابطه مربوط به ترس مرضی است. هر دو متغیر سلامت روانی و گرایش به اعمال مذهبی, در بین دو گروه دانشجوی دختر و پسر تفاوت‌های معنی‌داری را نشان می‌دهند اما رابطه دو متغیر بر اساس رشته و جنسیت تفاوت معنی داری نشان نمی دهد. سلامت روانی تحت تأثیر عوامل متعددی است. در این میان، گرایش به اعمال مذهبی، همبستگی مثبت و معنی داری نشان می‌دهد؛ هرچه میزان گرایش به اعمال مذهبی در بین دانشجویان بیشتر باشد، بر میزان سلامت روانی آنها افزوده شده و احتمال ابتلای آنان به اختلالات روانی نیز کاهش می‌یابد. همچنین میزان سلامت روانی دانشجویان دختر, و گرایش به اعمال مذهبی در بین دانشجویان پسر, بیشتر است.

واژه‌گان کلیدی: سلامت روانی، اعمال مذهبی، دانشجویان، اضطراب، گرایش.


 

مقدمه

فرهنگ‌ها و جوامع مختلف از دوران باستان تا عصر جدید، غالباً بهداشت و سلامتی جسمی، را امور مستقیماً مرتبط با اعمال، رفتار و باورهای دینی گوناگون می‌دانسته‌اند. انواع دعاها و نیایش‌های مذهبی برای درمان بیماران در جوامع مختلف نشانگر این اعتقاد و باور می‌باشد. این روند، تا اوایل قرن بیستم و ظهور روان‌شناسی علمی و نظریه پردازانی چون فروید، که دین را از حوزه روان‌شناسی جدا دانستند، ادامه داشت. اما طولی نکشید که شاگردان و همکاران فروید مانند آلپورت و یونگ نظری بر خلاف فروید ارائه کردند. در دهه‌های اخیر مجدداً رویکرد مردم و همچنین روان‌شناسان وجامعه شناسان به دین و معنویت و نقش آن در زندگی آدمی، به‌ویژه سلامت روان آن رواج یافته است۱٫ از دیدگاه اسلام، گناه آثار زیانبار و متعددی برانسان می‌گذارد. از جمله آثار آن، آسیب‌های روانی است. پس از انجام گناه، شخص گناهکار مورد سرزنش نفس لوّامه یا وجدان اخلاقی قرار می‌گیرد و دچار تعارض ناشی از گناه می‌شود. درنتیجه، نشانه‌های افسردگی و اضطراب نسبت به عقوبت گناه و یاس و ناامیدی، در صورت عدم رهایی از این اضطراب و بعضاً تکرار گناه در وی آشکار می‌شود. یکی از مهم‌ترین مسائل دین اسلام، توجه به بهداشت و سلامت جسمی و روانی است. بعضی از واجبات و محرّمات الهی برای تأمین سلامتی و پیش گیری از ابتلا به امراض روحی و روانی تشریع شده است. در مکتب اسلام، هیچ انسانی حق ندارد با انجام کارهای زیان آور، مانند سم خوردن و یا روی آوردن به کارهای ناشایست و به دور از شأن و منزلت انسانی، به سلامت جسم و روان خود آسیب وارد کند و یا خود را در معرض هلاکت و ذلت قرار دهد. هر انسانی همچنین نسبت به سلامت جسمی و روحی دیگر همنوعان خود مسئول است. در جامعه جهانی معاصر، به دلیل تبعات جوامع صنعتی و بزرگ روزبه‌روز بر شمار مبتلایان به بیماری‌های روانی افزوده می‌شود. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۹۲، ۵/۲ درصد از تمامی ناتوانی‌های ناشی از اختلالات روانی، اجتماعی و عصبی بوده و این مورد، ۵/۱ درصد از کل مراجعان به مراکز بهداشت عمومی را تشکیل می‌دهند. در طرح کشور، بهداشت روانی در سال ۱۳۷۱ میزان شیوع اختلالات روانی خفیف ۳/۱۵% اعلام شده است.

خداوند کریم در قرآن می‌فرماید: «وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنینَ وَ لاَ یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إَلاَّ خَسَاراً»(اسراء:۸۲). و در جای دیگر می‌فرماید:«الَّذِینَ آمَنُواْ وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِاللّهِ أَلاَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»(رعد:۲۸). یکی از مهم‌ترین مسائل دین اسلام، توجه به بهداشت و سلامت جسمانی و روانی است. بعضی از واجبات و محرّمات الهی نیز برای تأمین سلامتی و پیش گیری از ابتلا به امراض روحی و روانی تشریع شده است.۲ از این‌رو، دین و آموزه‌های آن تمامی حیات فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی را در بر می‌گیرد. «دین» در لغت، به معنای کیش، آیین، طریقت و شریعت است و در اصطلاح، به مجموعه اصول، قواعد بنیادی، احکام و دستوراتی اطلاق می‌شود که از سوی خدا به انسان داده شده است. حضرت علی‌علیه‌السلام، درباره برخی از حکمت‌ها و علت‌های تشریع آموزه‌ها و تعالیم دینی می‌فرماید: «خداوند ایمان را برای پاک سازی دل از شرک، نماز را برای پاک بودن از کبر و خودپسندی، زکات را عامل فزونی روزی، روزه را برای آزمودن اخلاص بندگان، حج را برای نزدیکی و همبستگی مسلمانان، جهاد را برای عزّت اسلام، امر به معروف را برای اصلاح توده‌های ناآگاه، نهی از منکر را برای بازداشتن بی‌خردان از زشتی‌ها، صله ارحام را برای فراوانی خویشاوندان، قصاص را برای پاسداری از خون‌ها، اجرای حدود را برای بزرگداشت محرّمات الهی، ترک می‌گساری را برای سلامت عقل، دوری از دزدی را برای تحقق عفّت، ترک زنا را برای سلامت نسل آدمی، واجب نمود۳٫ مذهب آن قدر برای پرورش سلامت روح آدمی اهمیت دارد که هوا برای تنفس. مذهب به انسان کمک می‌کند تا معنای حوادث زندگی و خصوصاً حوادثی که دردناک و اضطراب انگیز هستند را بفهمد۴٫ همچنین «نشاط و سرور از آنِ کسی است که دارای روانی امن و آرام باشد. انسان وقتی به این امنیت و اطمینان نفس می‌رسد که، ترنّم نام خدا بر لب و یاد او بر قلب و جانش طنین انداخته باشد و چنان دلبستگی و وابستگی به خدا پیدا کرده باشد که ذکر او سراسر اندیشه، عاطفه و رفتارش را گرفته باشد و ذکر خدا جانش را زنده و آباد نموده باشد».۵

روان‌شناسان دینی در تعریف و بررسی دین به شناسایی احساسات دینی، دگرگونی‌های شخصیت با حلول ایمان و تجلیات خارجی آن توجه دارند.۶ از نظر براون «دین در جایی حضور دارد که معنای پیوستن به قدرتی مافوق انسان احساس می‌شود، چنین قدرتی را می‌توانیم نیروی معنوی یا اخلاقی بدانیم».۷

یکی از شکلهای بروز شخصیت، رفتار می‌باشد. رفتار یعنی واکنش‌های یک فرد در یک محیط و در یک زمان. این رفتار در عین حال، هم به وراثت و هم به محیط بستگی دارد.۸ عوامل‌ محیطی‌ نقش‌ بسیار‌ موثری‌ بر رفتار انسان‌‌ دارند۹٫ ارتباط متقابل‌ کودک‌ و محیط ،از عوامل‌ اصلی‌ انحرافات‌ و ناسالم بودن روان و رفتار‌ کودک‌ می‌باشد. رفتار غیر عادی‌ و ناسالم فرآیندی‌ است‌ که، نتیجه‌ کنش‌ متقابل‌ بین‌ شخص‌ با موقعیت‌ است.۱۰ مطالعه‌ رفتار اجتماعی‌ باید به‌ همان‌ نحوی‌ که این‌ رفتارها واقع‌ می‌شوند، صورت‌ گیرد.۱۱ مرتن اشکال‌ مختلف‌ رفتار غیرعادی‌ را در چار چوب‌ زمینه‌ وسیع‌ جامعه‌ به مخصوص ساخت‌ اجتماعی‌ بررسی‌ کرده‌است.۱۲ همچنین تحقیقات‌ جامعه‌ شناسان‌ نشان‌ می‌دهد که‌، بین‌ طبقه‌ اجتماعی‌ و بیماری‌های‌ روانی‌ رابطه‌ وجود دارد.۱۳ “عده ای نیز با تأکید بر نقش محیط، سلامت روانی را در شرایط پیرامونی جستجو می کنند. برای مثالً “کولکا” معتقد است: «انطباق‌ فرد با محیط می‌تواند به‌عنوان‌ نتیجه‌ای‌ از کنش‌ متقابل‌ بین‌ خصوصیات‌ فرد و محیط صورت‌ گرفته‌ باشد.۱۴ “ به عقیده یونگ، فرآیند تفّرد یکی از عوامل مؤثر در سلامت روان است. تفّرد در ساده ترین شکل آن عبارت است از، تمیز تدریجی(من) یا خودآگاهی از ناخودآگاهی. طوری‌که فرد به تدریج بیشتر و بیشتر از انگیزه‌های منشعب شده از ناخودآگاه جمعی، هوشیار و آگاه می‌شود.۱۵ لونسیون وهمکارانش درسال۱۹۶۲سلامت روان را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «سلامت روان عبارت است از: اینکه فرد احساسی نسبت به خود، دنیای اطراف، محل زندگی، اطرافیان، مخصوصاً با توجه به مسئولیتی که درمقابل دیگران دارد، چگونگی سازش وی با درآمد خود و شناخت موقعیت مکانی و زمانی خویشتن».۱۶ در پژوهش خود شیوه‌های رویارویی متمرکز بر مسئله را در تقابل با شیوه‌های متمرکز بر هیجان و همچنین شیوه‌های تبیین برونی، ناپایدار و اختصاصی را در تقابل با شیوه‌های تبیین درونی و کلی و پایدار مورد بررسی قرار داده است. همچنین میزان و شدت ناراحتی نوجوانان را را با سلامت روانی مد نظر قرار داده است. میر صدوقی۱۷ رابطه بین سبک‌های اسناد علّی و سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان را بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشانگر ارتباط مثبت بین مرکز کنترل در موقعیت موفقیت و سلامت روانی و ارتباط مثبت معنی دار بین کنترل پذیری در موفقیت و سلامت روانی است.

در بررسی وضعیت سلامت روانی، جسمانی، نقش عوامل فشارزای روانی، اجتماعی را مد نظر قرار داده داست. وی۱۸ معتقد است: فشارهای روانی ناشی از زندگی مدرن و تغییرات سریع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تاثیرات عمده ای در افراد می‌گذارد.این تاثیرات در کشورهای در حال توسعه رو به فزون است. از سوی‌دیگر، دانش آموزان به عنوان منابع فکری و با ارزش جامعه از فشارهای روانی مصون نخواهند بود. نتایج برخی پژوهش‌ها هم حاکی از آن است که، «بین باروهای مذهبی و عمل به باروهای مذهبی رابطه مثبت وجود دارد و بالاخره، اینکه زنان بیش از مردان مذهب را باور داشته و به آن عمل می‌کنند».۱۹ اکسلن و همکاران با انجام پژوهشی بر روی گروهی از دانشجویان سالم و گروهی، از بیمارانی‌که در جستجوی روان درمانی بودند, به بررسی نقش مذهب در کاهش افسردگی و پرهیز از خودکشی پرداختند. آنان متوجه شدند که اغلب شرکت کنندگان در این پژوهش، مذهب را منبع آرامش می‌دانند تا منبع فشار. آنان دریافتند افسردگی با احساس دوری از خدا و در بین دانشجویان با تعارض درون شخصی در حوزه‌های مذهبی مرتبط بود. با توجه به اینکه مذهب به عنوان یکی از عوامل مؤثر در میزان بهداشت روانی افراد می‌باشد, آن چه از این قبیل پژوهش‌ها به دست می‌آید، می‌تواند به عنوان راهکارهایی برای افزایش و ارتقای بهداشت روانی مورد استفاده قرار گیرد. از آن جا که، در جامعه ایران فرهنگ و مذهب ارتباط تنگاتنگی دارند و هم چنین افراد جامعه زمینه مذهبی مساعدی دارند، می‌توان گفت: راهکارهای فوق اثر مضاعفی بر سلامت روان افراد داشته باشد.۲۰

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای
 • تحقیق بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی
 • تحقیق رابطه قدردانی از خدا با عامل‌های شخصیت، بهزیستی و سلامت روانی
 • تحقیق خدا و تصور مثبت و منفی از او و رابطه آن با عزت نفس و سلامت روانی دانش‌آموزان
 • تحقیق اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.