تحقیق بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر مهاجرت روستائیان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر مهاجرت روستائیان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر مهاجرت روستائیان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

–   فصل اول   ۱
۱   مقدمه   ۱
۲   بیان مسئله   ۳
۳   اهداف تحقیق   ۶
–   فصل دوم   ۷
مروری بر‌آراء‌داخلی و خارجی دربارة موضوع تحقیق   ۷
۱   مروری برآراء داخلی   ۷
۲   مروری بر آراء خارجی   ۱۱
۳   نقد و بررسی نظرات ابراز شده   ۱۲
–   فصل سوم   ۱۴
چارچوب نظری تحقیق   ۱۴
۱   مقدمه   ۱۴
۲   انواع نظریه های مهاجرتی    ۱۵
۳   فرضیه های تحقیق   ۲۰
–   فصل چهارم
۲۱
روش تحقیق   ۲۱
۱   نوع تحقیق   ۲۱
۲   تکنیک تحقیق   ۲۳
۳   جامعه آماری   ۲۴
۴   جامعه نمونه   ۲۵
۵   روش نمونه گیری   ۲۶
۶   نوع پرسشنامه   ۲۷
۷   تعریف عملیاتی مفاهیم    ۲۸
–   فصل پنجم    ۲۹
تجزیه و تحلیل اطلاعات   ۲۹
۱   تجزیه و تحلیل توصیفی یا آمار توصیفی   ۲۹
۲   تجزیه و تحلیل استنباطی یا آمار استنباطی   ۳۸
–   فصل ششم   ۴۰
۱   نتیجه گیری   ۴۰
۲   محدودیتها   ۴۲
۳   پیشنهادات   ۴۳
–   ضمیمه ها   ۴۵
۱   پرسشنامه   ۴۵
۲   جدول مادر ( جدول انعکاس )   ۴۶
۳    منابع و مآخذ

(۱) منابع و مآخذ

–         تقوی نعمت الله جامعه شناسی روستایی انتشارات دانشگاه پیام نور آذر ۷۶

–         تمنا سعید مبانی جمعیت شناسی انتشارات دانشگاه پیامنور

–         توسلی غلامعباس جامعه شناسی شهری انتشارات دانشگاه پیام نور شهریور ۷۸

–         جهانفر محمد جمعیت شناسی ایران انتشارات دانشگاه پیام نور مرداد ۷۶

–         سالنامة آماری شهرداری دهدشت

–         طالقانی محمود روش تحقیق نظری انتشارات دانشگاه پیام نور ۷۸

–         کاظمی شهلا روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت انتشارات دانشگاه پیام نور

–         بررسی کوئن درآمدی به جامعه شناسی ترجمة محسن ثلاثی بهمن ۷۹

–         تنهایی حسین ابوالحسن نظریه های جامعه شناسی انتشارات دانشگاه پیام نور ۷۶

منبع انگلیسی

 –         A Hand book of soual sience Researeh . Beverly R .

Dixon Garyp . Bound . G . B . J . Atkin son . london oxford unive pros . 1987 .

(1)  مقدمه

ازآنجا که مسئلة‌مهاجرت روستاییان به شهرها در همه جا ودر طول زمان وجود داشته است لذا توجه به مشکلات روستائیان اقدامی خداپسندانه خواهد بود .

در تحقیق حاضر قصد بر آن داریم که مهاجرت روستائیان به شهر را با توجه به عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر آن مورد بررسی قرار دهیم . لازم است که در این مقدمه تعریفی از مهاجرت را داشته باشیم .

« آن دسته از افراد یا کارکنانی که عضو خانوار معمولی و دسته جمعی بوده ولی متولد داخل یک محدودة‌جغرافیایی نباشند مهاجر شناخته می شوند که معمولاً براساس انگیزه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و … به مکان دیگری مهاجرت کرده اند . »۱

در تعریف بالا به معرفی مهاجر پرداخته ایم و حالا مهاجرت را تعریف می نمائیم .

« به طور کلی واژة‌مهاجرت در مفهوم جابه جایی و انتقال جمعیت در مکان یا تحرک جغرافیایی جمعیت استعمال می شود . در تعریف مهاجرت باید مفهوم عام کلمه را از معنای خاص آن منفک نمود . مهاجرت به معنای عام عبارت است از ترک سرزمین اصلی و سکونت در سرزمین دیگر به طور موقت یا دائم ، و مهاجرت به معنای خاص آن عبارت است از نقل مکان انفرادی یا جمعی انسانها با تصمیم به تغییر محل اقامت و کار به طور دائم یا برای مدتی طولانی که معمولاً بیش از یک سال باشد . » ۲

خانم شهلا کاظمی پور در تعریف مهاجرت گفته است که : « مهاجرت به نوعی از جابجایی مکانی اطلاق می شود که به وسیلة تغییر محل اقامت مشخص می گردد . »۳

مهاجرت نیروی انسانی به ویژه نیروی انسانی فعال از روستا به شهر یکی از عوامل جمعیتی است که موجبات پس افتادگی توسعه در روستا را فراهم می کند ، این امر که در نتیجه اقدامات ضدانسانی رژیم شاه در جهت نابودی اقتصاد کشاورزی کشور ، تشدید شده بود بسیاری از روستاها را از جمعیت جوان و فعال خالی کرد و آنها را به صورت نیروی غیر فعال راهی شهرها کرد . این امر گذشته از اینکه روستاها را از نیروی انسانی فعال تهی کرد در شهرها نیز مسائلی از قبیل بیکاری ، اشتغال ، حاشیه نشینی و … را به وجود آورد . ۱

مسئلة مهاجرت روستائیان به شهرها یک مسئله کلی است و جهانی و لازم است که برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی و آنها که خیر و مصلحت جامعه را می خواهند اقدامی اساسی در جهت جلوگیری از این معضل و مشکل اساسی انجام دهند.

در شهرستان گچساران روستاهایی وجود دارند که حدود نیمی از جمعیت را به علت مهاجرت به شهر از دست داده اند . مهاجرت بعضی از مردم و ایجاد و بدست آوردن ثروتی ولو از هر راهی در محیط شهری خود انگیزة دیگر مردم را که مال و دارایی چندانی ندارند و در روستا هستند برای مهاجرت زیاد می کند .

(۲) بیان مسئله

مهاجرت روستائیان به شهرها و مراکز شهری باعث می شود که از طرفی روستاها از نیروهای فعال خالی شوند و این روستائیان که به شهر رفته اند از طرف دیگر باعث بروز مشکلاتی در محیط شهری می شوند پس می توان گفت که با مهاجرت روستائیان به شهرها هم در روستاها و هم در سطح شهر یک سری مشکلات به وجود می آید .

وقتی یک روستایی به شهر مهاجرت می کند آن آداب و رسوم محلی و روستایی را که در واقع خاص محیط روستایی بود با خود به شهر می برد . در شهر آن آداب و رسوم را حفظ می کند مشکلاتی که امروزه گریبانگیر شهرهای ما از نظر جمعیت شده است بیشتر ناشی از مهاجرت است آقای دکتر غلامعباس توسلی معتقد است که « حرکت مهاجرتی از روستا به طرف شهرها منشاء عمده و اصلی توسعه شهرنشینی را در جهان امروز تشکیل می دهد . از نظر تاریخی توسعه صنعت واقتصاد و با امواج چشمگیر مهاجرت به مراکز رشد یا بندة شهری که بازار کار دارند همراه بوده است .»۱

ایشان دلایل این مهاجرت را به قرار زیر ذکر می کنند :

۱-کمبود کار و فقر عمومی روستانشینان یکی از دلایل مهاجرت روستائیان به شهرها می باشد به طور طبیعی تراکم سرمایه و افزایش تولیدات صنعتی ، منجر به افزایش میزان اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی در شهرها و مراکز صنعتی می شود و مراکز شهری نقش هدایت و توسعه را برعهده دارند . ۲

۲-« جاذبة‌سبک زندگی شهری نیز از عوامل مهمی است که باعث مهاجرت روستائیان می شود . »

۳-ترجیح دادن مشاغل صنعتی یا بازرگانی که تا اندازه ای تمیزتر و دارای ساعات ثابت و دستمزد مرتب و منظمی است .

۴-تمایل روستانشینان به بالا بردن منزلت و موقعیتهای ممتاز اجتماعی خود از طریق پذیرش زندگی شهریان یا کار در اداره ومؤسسات دولتی و شرکتهای خصوصی . ۱

در این  قسمت لازم دانستیم که برخی از ویژگیهای مهاجرت درایران را بیان بداریم . این ویژگیها برگرفته از نظرات آقای نعمت الله تقوی است .

« آقای تقوی معتقد است که از مهاجرتهای داخلی ، مهاجرتهای روستائیان به شهرها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و ایشان ویژگیهای مهاجرت های روستا – شهری را در ایران به شرح زیر نشان می دهند . ۲

۱-مهاجرتهای ایران مرد گزین هستند به طوری که ۱۷ درصد از مردان و ۱۴ درصد از زنان شهرهای مختلف مهاجر بوده اند .

۲-جوان گزینی از ویژگیهای مهاجرت در ایران است به طوری که میان مهاجرت و سن رابطة معکوس وجود دارد  .

۳-مهاجرتها بیشتر جرد گزین هستند و درصد کمتری از مهاجران را متأهلین تشکیل می دهند .

۴-میان مهاجرت و سواد همبستگی وجود دارد .

۵-مهاجرتهای ایران غالباً به صورت فردی انجام می گیرند .

۶-نسبت مهاجران فصلی و موقت در مجموع بیشتر از مهاجران دائم است . »

در پی مهاجرت روستائیان به شهرها نیروهای صد درصد تولدی کننده های بالفعال به نیروهایی مصرف کننده تبدیل می شوند که هیچ گونه بازده تولیدی ندارند .

با بررسی علل مهاجرت روستائیان به شهرها به خصوص علل اقتصادی و اجتماعی که امروزه بیشتر مهاجرتها در اثر این عوامل به وجود می آیند می توان راههای پیشگیری از مهاجرت روستائیان را یافت و با ترویج این راهها در بین روستائیان مانع از مهاجرت آنها به محیط شهری شد تا هم روستاها خالی از سکنه نشوند و هم مشکلاتی که در شهرها به علت مهاجرت به وجود می آیند جلوگیری به عمل آید .

مهاجرت روستائیان به شهرها مسئله کوچکی نیست ، یک معضل اساسی و بزرگ است . مشکلی است که نیاز به راه و چاره دارد .

این که مردمی که متکی به خود هستند و نیازی به دیگران ندارند با مهاجرت از روستا به شهر به نیروها و افرادی وابسته تبدیل می شوند . که فقط مصرف کنندة‌تجملات هستند مسئله مهمی است .

(۳)   اهداف تحقیق :

به طور کلی در هر تحقیقی اهدافی دنبال می شود و هر تحقیقی بایستی طوری صورت بگیرد که اهداف آن در نهایت بدست آیند . در هر تحقیقی دو نوع هدف وجود دارد :

(۱)              اهداف کلی

(۲)             اهداف جزعی

در تحقیق حاضر نیز دستیابی به هر دو هدف را سرلوحة کار خود قرار داده ایم و امیدواریم که در پابان بتوانیم هم اهداف کلی و هم اهداف جزعی تحقیق حاضر به صورت تمام و کامل بدانیم ، و شناختی کامل از آنها بدست آوریم .

اهداف کلی این تحقیق عبارتند از :

   ۱٫    بدست آوردن اطلاعاتی کلی از عوامل اقتصادی مؤثر برمهاجرت روستائیان به شهر در منطقه گچساران .
۲٫    بدست آوردن اطلاعاتی کامل از عوامل اجتماعی مؤثر بر مهاجرت روستائیان به شهر در منطقه گچساران .
۳٫        بررسی رابطه بین علل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر مهاجرت روستائیان به شهر در منطقه گچساران .

اهداف جزعی تحقیق حاضر نیز عبارتند از :

       ۱٫         بدست آوردن شناختی از ویژگیهای مهاجران و پی بردن به علل و انگیزه مهاجرت .
۲٫         چگونگی تأثیر گذاشتن مهاجران بر دیگر مردم روستا .
۳٫        بدست آوردن اطلاعاتی از پیامدهای مهاجرت .
۴٫        بدست آوردن اطلاعاتی از رابطة مهاجرت با متغیرهای دیگراز قبیل سواد بین و … .

فصل دوم

مروری بر آراء داخلی و خارجی دربارة موضوع تحقیق

 

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مهاجرت
 • مقاله مهاجرت
 • مقاله علل رشد مهاجرت و شهرنشینی در کشورهای جهان سوم
 • تحقیق بررسی عوامل موثر بر مهاجرت جوانان
 • مقاله مهاجرت ،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.