تحقیق بررسی عوامل موثر بر ازدواج موقت در بین دانشجویان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی عوامل موثر بر ازدواج موقت در بین دانشجویان ۲۰ تا ۳۰ساله  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر ازدواج موقت در بین دانشجویان ۲۰ تا ۳۰ساله   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۱
بیان مسئله ۳
اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
اهداف تحقیق کلی (فرضیه) جزئی (سئوالات) ۴
فرضیات ۸
تعریف واژه ها ۸
متغیرها ۸
فصل دوم: ادبیات تحقیق
ازدواج موقت ۹
ازدواج ۹
تعریف ازدواج ۹
انواع ازدواج ۹
ویژگی های صیغه گون ۱۲
ازدواج یک مبادله اجتماعی ۱۳
مبادله ارزش ها در اسلام ۱۴
مبادله شراکتی ۱۶
ازدواج موقت ۱۷
بررسی عناوین نکاح موقت ۱۸
موضوع و فایده متعه ۲۰
فرق بین متعه، ازدواج موقت، ازدواج شغار و زواج معلق ۲۱
شرایط ازدواج موقت ۲۳
شباهت های ازدواج موقت با ازدواج دائم ۲۳
تفاوت های ازدواج موقت با ازدواج دائم ۲۴
ارکان عقد موقت ۲۵
شرایط عقد موقت ۲۵
احکام عقد موقت ۲۵
ازدواج موقت در قرآن ۲۷
صورت اول عقد اصلی ۲۹
صورت دوم: عقد وکالتی ۲۹
صورت سوم: عقد ولایتی ۳۱
نظریه اندیشمندان شیعه پیرامون ازدواج موقت ۳۳
کافی بودن ازدواج دائم برای ارضاء نیاز جنسی ۳۵
مفاسد روابط ننگین آزاد ۳۶
ازدواج آزماشی ۳۸
خرده گیری ها بر ازدواج موقت ۳۸
سهولت در پیمان زناشویی ۳۹
مبارزه با هدف های پلید ۴۰
زناشویی موقت و حفظ حیثیت زن ۴۰
مساله اولاد در ازدواج موقت ۴۲
ازدواج موقت و حرمسرا ۴۲
علل اجتماعی حرمسرای سازی ۴۳
ازدواج موقت و هوسرانی ۴۵
حرمسرا در دنیای امروز ۴۵
نظر دکتر بهشتی- دکتر باهنر، علی گلزاده (غفوری) ۴۷
مشکل جنسی جوانان قبل از ازدواج ۴۷
راه حل عاقلانه این مشکل در نظام اسلامی ۴۸
صیغه عقد ازدواج موقت ۴۸
احکام ازدواج غیر دائمی ۴۹
فصل سوم: روش پژوهش
روش تحقیق ۵۰
روش جمع آوری اطلاعات ۵۰
جامعه آماری ۵۰
حجم نمونه ۵۰
طرح سئوالات پرسشنامه ۵۱
روش تحلیل داده ها ۵۱
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ۵۲
تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی ۵۲
جدول مربوط به سولات و فرضیه ها ۵۳
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
محدودیت ۷۰
پیشنهاد ۷۰
نتیجه گیری ۷۱
منابع
پیوستها
پرسشنامه

منابع

۱- بررسی مسائل اجتماعی ایران- جمعی از نویسندگان تهران انتشارات پیام نور

۲- ازدواج موقت در اسلام- جمعی از نویسندگان- قم نشر صالح

۳- جامعه شناسی خانواده- ساروخانی- باقر- مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده- تهران- انتشارات سروش ۱۳۷۰

۴- متعه- شفایی- محسن- مقدمه و آثار حقوقی و اجتماعی آن

۵- ازدواج موقت- موراتا- ساچیکو- تهران- همدی

۶- صیغه های ازدواج- میرشفیعی خوانساری- سیدفضل الله

۷- شرایط صیغه های ازدواج جدائی- قم انتشارات جزایری ۱۳۷۸

۸- قانون مدنی- جهانگیر منصور- دیده آور، ۱۳۷۸

۹- جوانان و انتخاب همسر ، نویسنده علی اکبر مظاهری

 مقدمه :

می دانید که یکی از نیازهای طبیعی بشر نیاز جنسی است و بدین شک این غریزه باید در امتداد اهداف ازدواج دائم و کانون خانواده هدایت شود اما زمینه ازدواج دائم برای همه جوانانی که در آستانه بلوغ و طغیان تمایلات جنسی قرار دارند فراهم نیست به همین سبب بسیاری از آنان اگر تحت آموزش صحیح قرار نگیرند در معرض انحرافات جنسی قرار می گیرند. در تمام جوامع بشری البته با اندک تفاوتی بسیاری از جوانان در اثر فشار غریزه جنسی و عدم امکان تشکیل خانواده بطور دائم استعداد زنده خود را بیهوده از دست می دهند چنان چه بیشتر
فعالیت های این نیروهای سازنده در ایام مفید عمر غالبا به جای آن که در جهت تعالی و پیشرفت فردی و اجتماعی آنان صرف شود متوجه راه های انحرافی می گردد و نتایج ناگوار فردی و اجتماعی نیز به بار می آورد. شاید در برابر این مشکل سه راه حل به نظر برسد:

۱- سرکوب نمودن غریزه جنسی تا فراهم شدن زمینه ازدواج دائم

۲- گسترش بی بند و باری

۳- ازدواج موقت بطور قانونی با رعایت تمام شرایط آن

از نظر روانی سرکوب کردن غریزه جنسی با محرومیت های شدید و یا رضایت های دشوار همراه است که بی شک عوارض سهمگین و خاطرناکی نیز بدنیال دارد. نتیجه آزادی بی قید و بند جنسی هم جزء انحطاط اخلاقی، شیوع هرج و مرج و فساد، در معرض مخاطره، قرار گرفتن بهداشت فردی و اجتماعی، سقوط خانواده، تربیت نسل ناسالم و غیر مفید برای جامعه چیز دیگری نمی باشد. پرواضح است که عقل و منطق هرگز با این آثار مخرب موافقت نمی کند.

در دین مبین اسلام خواسته های فطری و معنوی مورد توجه قرار گرفته و هم در کنار آن به مسائل جسمانی در محدوده شرعی و قانونی آن بذل توجه شده است نیز با واقع بینی کامل برای کنترل، تعدیل و ارضای آن راه حل های معقول علمی و دور از افراط و تفریط ارائه شده است تا جامعه از هیجانات و طغیان های کوبندة ناشی از بی توجهی به این امر طبیعی مصون ماند. با توجه به این که تمایلات جنسی از مهمترین خواسته های طبیعی انسان هاست اسلام برای ارضاع صحیح و مشروع آنها و جلوگیری از انحرافات و فساد اخلاقی راه حل های علمی پیشنهاد کرده است. تعالیم اسلام از سویی علاوه بر ایجاد روحیه مقاومت در برابر هوی و
هوس ها برای تسهیل ازدواج دائم راه های گوناگونی پیش روی ما قرار می دهد از قبیل پائین بودن میزان مهریه، حذف تشریفات زاید، مراسم ازدواج، عدم تکلف طرفین  وپرهیز از صرف هزینه های سنگین و غیره.

بطوری که جوانان حتی در دوران دانشجوئی و کارآموزی وقبل از فراهم شدن زندگی مجهز بتوانند ساده و آسان ازدواج کنند و ناچار نباشند تا پایان یافتن دوره تحصیلات عالی و کسب تخصص در یک رشته خاص دست از ازدواج بردارند و از سوی دیگر برای حل مشکل جنسی جوانان در مواردی که ازدواج دائم ممکن نیست ازدواج موقت را پیشنهاد می کند.

اما در جامعه ما که مردم مطیع دستورات اسلام هستند متاسفانه ازدواج موقت بصورت امری زشت و ناپسند جلوه نموده است و به دلایل مختلفی جوانان که توانائی ازدواج دائم را ندارند حاضر به ازدواج موقت نیستند که انشاء الله در این تحقیق که دارای نقایص زیادی می باشند این دلایل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

 ۱- بیان مسئله :

موضوع تحقیق بررسی مساله ازدواج موقت می باشد ازدواجی که در قرآن احادیث و روایات و قانون مورد تائید است در این تحقیق ابتدا مساله ازدواج بطور کلی بیان شده. و بعد از آن ازدواج موقت و مسائل مربوط به آن مطرح گردیدیده است. مهمترین بحث مربوط به ازدواج موقت در تحقیق بحث نظری ازدواج موقت است که مساله ازدواج موقت هم مانند سایر مسائل اجتماعی دارای گروهی موافق و گروهی مخالف است. لذا نظرات و موافقین و مخالفین و دلایل هر دسته با هم مقایسه گردیده است.

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق :

همان طور که در ارائه موضوع مطرح شد ازدواج موقت مساله ای است که ابتدا در قرآن و سپس توسط احادیث و روایات تائید شده است اما متاسفانه در جامعه فعلی امر نکوهیده و زشتی تلقی می گردد. اهمیت این تحقیق بخاطر این است که چرا مساله ای که در شرع مقدس مورد تائید است باید در جامعه زشت و ناپسند باشد آن هم جامعه ما ایران که مردم ما پیرو مذهب و شیعه و پیرو شرع مقدس اسلام هستند چرا باید در جامعه ما که مساله انجام متعه امری حلال است به این علت که جوانان توانائی انجام ازدواج دائم ندارند، این قدر موارد مربوط به رابطه نامشروع و مسائل فحشاء و منکرات شیوع پیدا کند ولی انجام دادن ازدواج موقت سرکوب گردد؟

ازدواج موقت برای کسانی است که توانائی دائم را ندارند نه برای همه اما بدلیل سوء استفاده های افراد هوسران مردم نسبت به این مسئله بد بین شده اند. لذا اینجانب به عنوان محقق با اهدافی که از انجام این تحقیق برای خود در نظر دارم و در قسمت اهداف ارائه می گردد بدنبال یافتن پاسخ این سئوال هستم که چرا حلال خداوند در یک جامعه اسلامی زشت جلوه گر شده است.

۳- اهداف تحقیق  :

اهداف کلی

۱- بررسی عوامل اجتماعی بر ازدواج موقت

۲- بررسی عامل خانواده بر ازدواج موقت

۳- بررسی عوامل عاطفی- روانی بر ازدواج موقت

۴- بررسی عوامل اقتصادی بر ازدواج موقت

 

اهداف جزئی

اجتماعی

۱-۱- تا چد حد همسان نبودن طبقات اجتماعی خانواده های ازدواج- در ازدواج موقت تأثیر دارد.

۲-۱- تا چه حد ازدواج موقت عامل مثبتی در رفع فشارهای روانی- اجتماعی جوانان به شمار می رود.

۳-۱- تا چه حد داشتن ازدواج موقت در شکل گیری ازدواج دائم تأثیر می گذارد.

۴-۱- تا چه حد ازدواج موقت باعث ارتقا و سلامت جامعه می شود.

۵-۱- تا چه حد فرهنگ ما ازدواج موقت را در سطح جامعه پذیرفته است.

خانواده

۱-۲- تا چه حد اختلافات خانواده ها در شکل گیری ازدواج موقت تأثیر دارد.

۲-۲- تا چه حد عدم حمایت خانواده ها در تشکیل ازدواج موقت تاثیر می گذارد.

۳-۲- تا چه حد زندگی با خانواده یکی از طرفین باعث از هم پاشیدگی ازدواج موقت می شود.

۴-۲- تا چه حد برای خانواده مهم است که افرادی را که قبلاً ازدواج موقت داشته اند برای ازدواج دائم نپذیرند.

۵-۲- تا چه حد ازدواج موقت برای افراد دارای همسر دائم باعث افزایش طلاق همسران دائم خواهد شد.

عاطفی روانی

۱-۳- تا چه حد ازدواج موقت باعث ایجاد روحیه با نشاط در افراد می شود.

۲-۳- تا چه حد ازدواج موقت باعث ارضاء نیازهای عاطفی- روانی افراد می شود.

۳-۳- تا چه حد ازدواج موقت باعث امتناع دخترانی که ازدواج موقت داشته اند از ازدواج دائم می شود.

۴-۳- تا چه حد ازدواج موقت باعث سلامت روح و روان افراد می شود.

۵-۳- تا چه حد ازدواج موقت موجب رفع تنهایی به صورت موقت می شود.

اقتصادی

۱-۴- تا چه حد ازدواج موقت باعث کاهش مسئولیت پذیری اقتصادی در افراد می شود.

۲-۴- تا چه حد نداشتن مسکن و شغل ثابت در همسران در ازدواج موقت مهم است

۳-۴- تا چه حد توقعات بالای طرفین در شکل گیری ازدواج موقت موثر است.

۴-۴- تا چه حد ازدواج موقت باعث کاهش اشتغال دائم طرف ازدواج می گردد.

۵-۴- تا چه حد درآمد طرفین در ازدواج موقت مطرح و مهم است.

فرضیات تحقیق  :

تعریف واژه ها  :

تعریف ازواج ! ازدواج فرایندی است که از کنش متقابل بین دو نفر- زن و مرد- که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده اند و مراسمی برای برپایی زناشویی خود برپا داشته اند و به طور کلی عمل آنان مورد پذیرش قانون قرار گرفته و بدان ازدواج اطلاق می شود.

تعریف ازدواج موقت! به دو صورت بیان گردید است ازدواج موقت صیغه ای و صیغه گون صیغه یا متعد نوعی خاص از ازدواج که چهار ویژگی دارد: ۱- نکاح  ۲- زمان ۳- مبلغ ۴- ارث

صیغه گون! ازدواج غیر اسلامی و غیر ایرانی خارج از جغرافیای اسلام که دارای پنج خصوصیت است: ۱- نکاح ۲- ارث ۳- منزلت اجتماعی زن ۴- عدم محدودیت زمانی ۵- مبلغ

خانواده: کانون تشکیل شده از یک زن و مرد و فرزندان است.

ویژگی های روانی: خصوصیات روحی و روانی افراد که با هر محرکی احساسات و عواطف را تحت تأثیر قرار می دهد.

متغیرها  :

متغیر وابسته: عدم پذیرش ازدواج موقت در جامعه

متغیر مستقل

۱- عوامل اقتصادی

۲- عوامل عاطفی و روانی

۳- خانواده

۴- عوامل اجتماعی

ازدواج موقت  :

در بخش دوم این تحقیق در مورد ازدواج، ازدواج موقت و مسائل مربوط به ازدواج موقت از قبیل تعریف ازدواج موقت شباهت های ازدواج با ازدواج دائم، تفاوت های آن دو و دیگر مسائل که مربوط به آن توضیح داده خواهد شد.

ازدواج

۱- تعریف ازدواج :

از کلمه ازدواج تعاریف مختلفی بیان شده است که به سه مورد از این تعاریف اشاره می شود.

کارلسون در اثر خود- انطباق پذیری و ارتباط در ازدواج- این تعریف را از ازدواج بدست می دهد: « ازدواج فرایندی است از کنش منقابل بین دو فرد- یک مرد و یک زن که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده اند و مراسمی برای برگزاری زناشوئی خود برپا داشته اند و بطور کلی عمل آنان مورد پذیرش قانون قرار گرفته است و بدان ازدواج اطلاق شده است.

کلودلوی اشتروس معتقد است که ازدواج برخوردی است در اماتیک بین فرهنگ و طبیعت یا میان قواعد اجتماعی و کنش جنسی.

۲- انواع ازدواج :

تا کنون نه گونه ازدواج شناخته و تعریف شده است که این نه صورت عبارتند از:

۱- ازدواج ربایشی

۲- ازدواج از طریق خرید همسر

۳- ازدواج موقت

۴- ازدواج مبادله ای

۵- ازدواج تنظیم شده

۶- ازدواج خصوصی

۷- ازدواج آزمایشی

۸- ازدواج دوستانه

۹- ازدواج با ارواح .

حال در مورد هر یک به اختصار توضیح داده می شود.

۱- ازدواج ربایشی: عبارتست از ازدواجی که در نظام های قبیله ای یا شبه قبیله ای که متکی بر تمرین جنگاوری و مخصوصا توفیق در نبرد است مرد با ربودن همسرش هم برتری خود را در برابر وی به اثبات می رساند هم پیروزی بر رقبا را تضمین می نمود.

۲- ازدواج از طریق خرید همسر: به این صورت است که نظام پدر سری و پیدایی مرد سالاری و شرایط وضع انتسابی برای مرد موجب شد مردان به کار خریداری همسر یا همسران خود اقدام کنند. این وضع که با کالاپنداری زن همراه شد به صور گوناگون تحقیق یافته است. گاه خریداری زن به صورت آشکار و با تمهید شرایط مشخص در بازار صورت گرفته و گاه دارای صوری پوشیده، نهان یا تلویحی است مثلاً مرتضی راوندی در اثر خود تاریخ اجتماعی ایران
می نویسد: در بابل کسانی که دختران در سن شوهر کردن فرار داشتند را به محلی می آوردند و دلالها آنها را توصیف کرده ولی هر یک از دختران را به شرطی به فروش می رساندند که به همسری گرفته شود یا به زعم گونتر خرید زن اساسیترین شکل ازدواج در بین اقوام هند و اروپایی و مردم آلمانی نژاد بوده است بطوری که می توان گفت ازدواج از طریق همسر در حقیقت همان ازدواج هند و اروپایی است.

۳- ازدواج موقت که دو صورت دارد:

۱- صیغه

۲- صیغه گون.

صیغه یا متعه نوعی خاص از ازدواج است که در آن چهار ویژگی مشهود است:

۱- نکاح                                      ۲- زمان

75,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تأثیر ازدواج
 • مقاله ازدواج و آثار آن
 • پاورپوینت ازدواج و طلاق
 • تحقیق علل افزایش سن ازدواج در جوانان گروه سنی ۲۶ تا ۳۵ سال
 • مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.