تحقیق بررسی میزان اثربخشی آموزش‌های روان شناختی مبتنی بر روایات اسلامی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی میزان اثربخشی آموزش‌های روان شناختی مبتنی بر روایات اسلامی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی میزان اثربخشی آموزش‌های روان شناختی مبتنی بر روایات اسلامی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
فرضیه‌های پژوهش   ۴
روش پژوهش   ۴
جامعه و نمونة آماری، روش نمونه‌گیری   ۵
یافته‌های پژوهش   ۶
نتیجه‌گیری   ۹
منابع   ۱۲

منابع

ـ آقامحمدیان، حمیدرضا و همکاران، بررسی عوامل مؤثر در تحکیم خانواده و رضایتمندی زناشویی، چکیده مقالات همایش تقویت نظام خانواده و آسیب‌شناسی آن، مؤسسه پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۴٫

ـ آمدی، عبدالواحد بن تمیمی، غررالحکم و دررالحکم، شرح محمد خوانساری، تهران، دانشگاه، چ پنجم، ۱۳۷۳٫

ـ احمدی، خدابخش، بررسی رابطه بین تقیدات مذهبی و ناسازگاری زناشویی، مقالات همایش تقویت نظام خانواده و آسیب‌شناسی آن، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ۱۳۸۴٫

ـ ایمان‌پور، منیژه، عوامل تزلزل خانواده، چکیده مقالات همایش تقویت نظام خانواده و آسیب‌شناسی آن، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۴٫

ـ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، تهران، المکتبة الاسلامیة، ۱۳۸۳، ج ۱۲٫

ـ خداپناهی، م.ک، بررسی نقش تهییج طلبی در تحکیم روابط زناشویی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۷۴٫

ـ رحیمی، حسین، جامعه‌شناسی بررسی دلایل طلاق در چند شهرستان استان خراسان، خلاصه مقالات نخستین همایش سراسری علل و پیامدهای طلاق، ۱۳۷۹٫

ـ سلیمانیان، ع.ا، بررسی تأثیر تفکرات غیرمنطقی بر نارضایتی زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی،‌ ۱۳۷۳٫

ـ سیف، سوسن و اسلامی، معصومه، نقش باورهای ارتباطی در کارکرد خانواده، چکیده مقالات همایش تقویت نظام خانواده و آسیب‌شناسی آن، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۴٫

ـ دانش،عصمت، زوج درمانگری اسلامی، مجموعه مقالات جوان و آرامش روان، مشکلات، مشاوره و درمانگری با نگرش اسلامی، چاپ اول، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۲٫

ـ فقیهی، علی‌نقی، «آموزش‌های روان‌شناختی مبتنی بر قرآن و حدیث و بررسی تأثیرات روانی و تربیتی آن در روابط همسران»، تربیت اسلامی، ش ۴، ۱۳۸۶٫

ـ فقیهی، علی نقی، تربیت جنسی، قم، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، چ سوم، ۱۳۸۸٫

ـ نوابی‌نژاد، شکوه، بررسی ملاک‌ها و عوامل موفق در همسرگزینی و ارتباط آن با برخی از ویژگی های شخصیتی دانشجویان، اولین همایش کشوری نقش ازدواج در بهداشت روانی دانشجویان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۷۶٫

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نتایج آموزش‌های حدیثی بر رضایت زناشویی بیست همسر (ده زوج) مراجعه‌کننده به مرکز مشاورة مؤسسة مطالعاتی مشاورة اسلامی در قم است که حاضر به فراگیری این آموزش‌ها شده‌اند.

روش تحقیق, آزمایشی با گروه گواه و از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون بوده است. گروه آزمایش، متشکل از بیست زوج دارای مشکلات زناشویی بود که آموزش‌های روان‌شناختی مبتنی بر آیات و روایات اسلامی را دریافت کردند و گروه گواه نیز متشکل از بیست زوج دارای مشکلات زناشویی بودند که هیچ آموزشی دریافت نکردند. پس از مصاحبة تشخیصی و پیش‌آزمون، هریک از زوجین گروه آزمایش، در شش جلسه به صورت گروهی و یا انفرادی آموزش دیدند و به فاصلة دو هفته پس از پایان آموزش، پس‌آزمون از آنها به عمل آمد.

مقایسة یافته‌های دو گروه نشان داد که آموزش‌های روان‌شناختی یاد شده در بهبود روابط همسران و در نتیجه، رضایتمندی زناشویی آنها مؤثر است؛ و نیز به دست‌آمد که آموزش‌ها تأثیرات ماندگاری (در طول زمان) بر بهبود رضایتمندی زناشویی زوجین داشته است. همچنین، نتایج، گویای عدم تأثیر جنسیت بر اثربخشی آموزش‌های روان‌شناختی یاد شده است.

کلید واژه‌ها: آموزش‌های روان‌شناختی، بهبود روابط زوجین، رضایت زناشویی.

 

مقدمه

ازدواج و تشکیل خانواده از مهم‌ترین قراردادهای اجتماعی است که در دیدگاه اسلامی از قداست ویژه‌ای برخوردار است و در حدیث، محبوب‌ترین بنیاد نزد پروردگار دانسته شده و بر شناسایی عوامل تنش‌زا در بین همسران و پیشگیری از بروز آنها و ارتقای سلامت روان در اعضای خانواده تأکید فراوان شده است.

در یک بررسی که دربارة زنان دانشجوی متأهل در دامنة سنّی ۲۰ـ۲۷ سال صورت گرفت، این نتیجه به دست آمد که بین عوامل عقیدتی، اخلاقی، شناختی، عاطفی، رفتاری، جنسی، اجتماعی، اقتصادی و تحصیلی، و استحکام زندگی زناشویی رابطة معناداری وجود دارد و چنانچه این عوامل نادیده گرفته شوند، رضایتمندی کامل از زندگی زناشویی برای زوجین حاصل نخواهد شد.

در پژوهشی که با شرکت نهصد زوج انجام گرفت، نتایج نشان داد که تقیدات مذهبی زوجین با سازگاری زناشویی آنها رابطة هم‌بستگی دارد؛ به این معنا که با افزایش تعهدات مذهبی، میزان سازگاری زناشویی نیز بیشتر می‌شود و این رابطه، احتمالاً دو جانبه است؛ یعنی افزایش سازگاری زناشویی نیز موجب افزایش تعهدات در بین زوجین می‌شود. بنابراین، در یک طرف، عدم تفاهم، ناسازگاری، کاهش ارتباط و افزایش تعارض بین زن و شوهر قرار دارد که بسیار مهم است و در طرف دیگر، کاهش گرایش‌های مذهبی و ضعف تعهدات دینی قرار دارد که این دو باهم رابطة هم‌بستگی دارند و کاهش یکی، موجب افزایش دیگری می‌شود. گاهی نیز اختلاف، از ضعف بصیرت در دین، ناآگاهی از شریعت و فزونی رسم‌های نادرست ریشه می‌گیرد.

عوامل فردی و اجتماعی تزلزل خانواده نیز در پروهشی بررسی شده است که در آن، عوامل فردی شامل: عدم ایمان و اخلاق، عدم رعایت حقوق یکدیگر، دروغ گفتن، سوء تفاهم، درک متقابل، توقعات بی‌جا، خودبینی و خودپسندی، عدم آگاهی از زندگی مشترک، جدال و فقدان هدف در زندگی، و عوامل اجتماعی آن شامل دخالت دیگران، دوستان ناباب، هماهنگی طبقاتی، فقر و بیکاری، ازدواج تحمیلی، تفاوت‌های سیاسی و ایدئولوژیکی، رسیدن به ثروت و کار زیاد برشمرده شده‌اند.

در نتایج یک بررسی میدانی، تغییر ناپذیری همسر، تفاوت‌های جنسیتی و کمال‌گرایی جنسی در بین زنان و مردان، با پیوستگی و سازش‌پذیری کارکرد خانواده دارای ارتباط معناداری است؛ به گونه‌ای که اهمیت این باورها در کارکرد خانواده قابل ملاحظه است. نتایج این پژوهش، ضرورت توجه به اندیشه‌های غیرمنطقی مختص رابطه، استفاده از کلاس‌های آموزشی برای تصحیح این باورها و استفاده از رویکردهای درمانی ـ شناختی برای سازگاری زناشویی و افزایش کارکرد خانواده مورد تأکید قرار می‌دهند.

در تحقیقی با عنوان «بررسی طلاق در استان خراسان»، صرفاً وجود یک عامل برای بروز پدیدة طلاق کافی دانسته نشده است و عوامل متعددی، از جمله عدم توافق اخلاقی بین زن و شوهر، اختلاف سن، اخلاق و رفتار زناشویی نادرست، اعتیاد و بیکاری، دخیل دانسته شده‌اند. با این همه، مشکلات اقتصادی بیشترین نقش را در فروپاشی نهاد خانواده دارد. تفاهم اخلاقی، بی‌تردید، پیش‌شرط ازدواج است و آمار تکان‌دهندة طلاق، از نبود این شاخصه حکایت می‌کند. در محدودة مورد مطالعه، ۶۷/۲۳ درصد طلاق‌ها به دلیل عدم تفاهم اخلاقی صورت گرفته است.

هر سال به آمار آشیان‌پاشیدگانِ مربوط به پدیدة بیکاری افزوده می‌شود و پژوهش در برخی از شهرستان‌ها، از آمار تلخ ۱۷/۴۶ درصد جدایی به دلیل بیکاری حکایت می‌کند. یکی از دلایل عمدة اختلاف‌های خانوادگی، مشکلات اقتصادی و کمبود درآمد است. تورم لجام‌گسیخته، بالا رفتن سطح توقع، تجمل‌گرایی و هزینه‌های نوین در سبد خانواده به این معضل دامن می‌زنند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که حدود ۲۶/۶ درصد از ازدواج‌ها به دلیل تفاوت سطح سن و تحصیلات به جدایی ختم شده است. اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، درحدود ۴۲/۸ درصد طلاق‌ها را رقم می‌زنند. که در این میان، سهم مردان به مراتب بیشتر از زنان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۷۹/۱ درصد از طلاق‌های این محدودة پژوهشی، به دلیل عدم تمکین زن از شوهر بوده که در پاره‌ای موارد از استبداد و خودرأیی مردان سرچشمه می‌گیرد. طبق بررسی‌ها، ۱۲/۶ درصد طلاق‌ها، به دلیل مداخلة دیگران از جمله پدر، مادر و وابستگان صورت گرفته است. از جمله موارد دیگر، عدم پرداخت نفقه، اختلافات خانوادگی، کتک‌کاری، تنفّر زن از شوهر و برعکس، عقیم بودن، بیماری، چندهمسری، فساد اخلاقی، افترا و تهمت نیز در این جدایی‌ها دخیل‌اند.

کانتونی در یک پژوهش پیمایشی، از ۱۲۳ مرکز مشاورة خانواده، ۱۳۳۴ مشاور را برای دستیابی به اینکه کدامیک از نظریه‌های روان‌درمانی در کار روزانة آنها با مراجعان مفید بوده، بررسی کرده است. او به این نتیجه دست یافت که بیشتر مشاوران خانواده برای رفع اختلافات خانوادگی، از یک روی‌آورد التقاطی که ترکیبی است از خانواده درمانگری، روش حلّ مسئله و روان‌شناسی من، سود می‌جویند.

لیمبوک در یک تک بررسی که از روش روان‌تحلیل‌گری کوتاه مدت سود جسته بود، توانست ظرف ده ساعت در پنج جلسه، به درمان زن و شوهری بپردازد که از نظر سازگاری در موقعیت بحرانی و حادی قرار گرفته بودند. کایسر همکاران(۱۹۹۸) نیز در پژوهشی، برنامة شناختی ـ رفتاری دو آموزش‌دهنده را که در یک تعطیل آخر هفته، به زن و شوهر‌های ناسازگار و در گروه‌هایی با چهار زوج آموزش می‌دادند، تأیید کردند. بولتر و وامپلر (۱۹۹۹) از برنامة آموزش مهارت‌های ارتباطی، برای حلّ ناسازگاری‌های زناشویی سود جستند. راگ و برادبوری (۱۹۹۹) نیز با بررسی ۵۶ زوج تازه ازدواج کرده، به این نتیجه دست یافتند که ۶۸ درصد ازدواج‌ها را می‌توان به طور دقیقی براساس متغیرهای ارتباط و پرخاشگری و پیامدهای آن طبقه‌بندی کرد. پژوهشگرانِ اخیر به این نتیجه دست یافتند که پرخاشگری، متمایزکنندة زوج‌های جداشده یا طلاق گرفته، از زوج‌هایی است که متأهل باقی مانده بودند. بدین ترتیب، این پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند تمرکز بر هر دو عامل در تلاش‌های مربوط به استحکام زناشویی و جلوگیری از طلاق، ضرورت دارد.

مروری بر پژوهش‌های انجام‌شده در ایران نشان می‌دهد که پژوهشگران ایرانی، بیشتر از نظر بنیادی و علت‌شناسیِ ناسازگاری‌های زن و شوهر‌ها به تحقیق پرداخته‌اند و به جنبة کاربردی و روان‌درمانگری زوج‌های ناسازگار توجه چندانی نداشته‌اند. برای نمونه ملازاده(۱۳۷۲) در پژوهش خود به این نکته دست یافت که هم‌بستگی در عوامل شخصیت پرسش‌نامة شانزده عاملی کتِل در زوج‌های سازگار، در سطح ۹۵ درصد اطمینان بیشتر از زوج‌های در حال طلاق است. خداپناهی(۱۳۷۴) در پژوهش خود، همخوانی سطح تهییج‌طلبی زوجین را یک عامل مهم سازگاری زندگی زناشویی تلقی کرد. نوابی‌نژاد(۱۳۷۶) با پژوهش خود نشان داد که ازدواج موفق، با الگوی رفتار تیپ A (20% =r) و برون‌گرایی (۱۶%=r)، رابطة مثبت دارد. سلیمانیان(۱۳۷۳) با پژوهش خود نشان داد که میزان تفکرات غیرمنطقی در افرادی که نارضایی زناشویی دارند، در سطح ۹۵ درصد اطمینان بیشتر از زوجینی است که رضایت زناشویی دارند.

آموزش‌های روان‌شناختی مبتنی بر وحی به زوجین، به دلیل توجه ویژه به فطرت و گرایش‌های طبیعی زن و مرد و هماهنگی آنها با اهداف آفرینش، می‌توانند در سلامت زندگی مشترک و آرامش روانی و بهبود روابط همسران مؤثر باشند. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ‌گویی به این پرسش‌هاست:

۱٫ آیا آموزش روان‌شناختی زوجین مبتنی بر روایات اسلامی، بر بهبود زندگی مشترک زناشویی و در نتیجه، رضایت زناشویی آنها مؤثر است؟

۲٫ آیا تأثیرگذاری آموزش‌های یاد شده بر رضایت زناشویی زوجین، در طول زمان ماندگار است؟

۳٫ آیا عامل جنسیت در این آموزش‌ها، در میزان بهبودی روابط و رضایت زناشویی، نقشی دارند؟

فرضیه‌های پژوهش

15,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق معنویت، هویت و بهداشت روانی در گستره زندگی
 • تحقیق بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاه‌های پوست
 • تحقیق مقایسه ویژگی های شخصیتی در بین زنان و مردان شاغل
 • مقاله تلافات زناشویی عامل خطرساز برای اختلالات روانی
 • مقاله کودکان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۱ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.