تحقیق بررسی میزان استرس بین معلمان زن بومی و غیربومی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی میزان استرس بین معلمان زن بومی و غیربومی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی میزان استرس بین معلمان زن بومی و غیربومی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

۱-۱ مقدمه ۷
۱-۳ بیان مسأله ۹
۱-۲ موضوع پژوهش ۱۱
۱-۴ اهمیت موضوع تحقیق ۱۳
۱-۵ ضرورت انجام تحقیق ۱۶
۱-۶ اهداف تحقیق ۱۸
۱-۷ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات ۱۹
۱-۸ سؤالات تحقیق ۲۰
۲-۱ مقدمه ۲۲
۲-۲ استرس چیست؟ ۲۳
۲-۳ مراحل استرس ۲۷
۲-۴ تفاوت‌های فردی در واکنش افراد نسبت به استرس ۲۸
۲-۵ عوامل استرس‌زا ۳۰
۲-۵-۱ عوامل فردی ۳۱
شخصیت ۳۲
موضع کنترل ۳۲
توانایی‌ها و نیازها ۳۳
انگیزش ۳۳
میزان تغییرات زندگی ۳۴
۲-۵-۲ عوامل شغلی ۳۴
۲-۵-۳ ساختار سازمان ۳۸
۲-۶ خلاصه تحقیقات خارجی ۴۰
۲-۷ خلاصه تحقیقات داخلی ۴۴
۲-۸ نتیجه‌گیری از مطالعات پیشین ۴۷
نظریه ها ۵۰
استرس های شغلی و دیدگا های مطرح شده ۵۱
نظریه روانکاوانه اضطراب ۵۴
نظریه رفتاری اضطراب ۵۵
نظریه یاد گیری شناختی CSL ) ) 56
چارچوب نظری تحقیق ۵۹
فرضیات ۶۱
۱-۴- موضوع تحقیق ۶۶
۲-۴- تعاریف عملیاتی ۶۶
۲-۴- روش انجام تحقیق ۶۸
۳-۴- جامعه آماری ۶۸
۴-۴- روش نمونه‌گیری ۶۹
۵-۴- روش گردآوری اطلاعات ۶۹
۶-۴- ابزار تحقیق ۶۹
۷-۴- روش آماری ۷۰
ارائه نتایج ۷۲
جدول (الف) ۷۲
جدول (ب):جدول فراوانی گروههای سنی ۷۲
جدول (ج):درصد فراوانی تاهل ۷۳
جدول (د):فروانی مدارک تحصیلی ۷۴
جدول ۴-۱:جدول آزمون t تست ۷۵
جدول ۴-۲: سنجش اثر کمبود امکانات بر استرس ۷۶
جدول ۴-۳ : سنجش اثر فقدان حمایت همکاران بر استرس ۷۶
جدول ۴-۴ : سنجش اثر شلوغی کلاسها بر استرس ۷۷
جدول ۴-۵: سنجش اثر مبلغ حقوق بر میزان استرس ۷۸
جدول ۴-۶: سنجش اثر عدم مشارکت و رفتار مسئولان بر استرس ۷۹
جدول ۴-۷ : سنجش اثر کمبود وقت بر استرس ۸۰
جدول ۴-۸: سنجش اثر تضاد نقش بر میزان استرس ۸۱
جدول ۴-۹: سنجش اثر تشویق و پاداش بر استرس ۸۲
جدول ۴-۱۰: سنجش اثر تبعیض بر استرس ۸۳
(۵-۳) خلاصه و نتیجه گیری ۸۶
(۵-۴) محدودیتهای تحقیق ۸۸
۵-۵- پیشنهادات نظری ۸۹
۵-۶- پیشنهادات کاربردی ۹۰
۸-۴- روایی و پایایی ابزار گرد آوری اطلاعات ۹۱
منابع و مآخذ ۹۲

 

 

منابع و مآخذ

ابراهیمی قوام،‌ صغری، منابع استرس‌زا در شغل معلمی، ماهنامه تربیت، سال یازدهم، شماره ۸، اردیبهشت ۱۳۷۵٫

استورا، تنیدگی یا استرس، پریرخ دادستان، تهران، رشد، ۱۳۷۷٫

آگیلار وفائی، مریم، استرس شغلی معلمی: شیوع، منابع و پیامدهای استرس حرفه‌ای در میان معلمان ایرانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ۱۳۷۷٫

حسینی نسب، سید داوود، بررسی کاربرد مدل همخوانی فرد، محیط در استرس معلمان، تبریز، ۱۳۷۷٫

بست، جان، روش‌های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، حسن پاشا شریفی،‌نرگس طالقانی، تهران، رشد، ۱۳۷۱٫

رضائی، علیرضا، میزان شیوع، منابع و علائم استرس در میان معلمان ایرانی، دانشگاه شیراز، ۱۳۶۸٫

شاملو، سعید، بهداشت روانی، چاپ یازدهم، تهران، رشد، ۱۳۷۴٫

علاقه‌بند، علی، جو سازمانی مدرسه، فصلنامه مدیریت آموزشی، دوره پنجم شماره ۲۰، زمستان ۱۳۷۷٫

مداحی، محمد، نقش عوامل استرس‌زای اجتماعی در عملکرد تربیتی معلم، مجموعه مقالات چهارمین سمپوزیوم جایگاه تربیت و نقش تربیتی معلم،‌ جلد اول،‌انتشارات تربیت، تهران، ۱۳۷۴٫

۱۰٫ محمدزاده، عباس؛ مهروژان، آرمن، رفتار سازمانی، نگرش مقتضایی، چاپ اول، تهران انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۵٫

۱۱٫ مغازه، زهرا، رابطه استرس شغلی معلمین و رضایت شغلی آنها در منطقه مهر شهر کرج، دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشگاه علوم انسانی، ۱۳۷۴٫

۱۲٫ میرکمالی، سیدمحمد، فشار روانی در سازمان مدیریت، دانش مدیریت سال یازدهم، شماره ۳۹-۱۳۷۷٫

۱۳٫ وین. ک. هوی و سیسل ج میکسل، سسید عباس‌زاده؛ میرمحمد، تئوری، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی جلد دوم چاپ دوم، انتشارات دانشگاه ارومیه، ۱۳۷۶٫

۱۴٫ وفایی بوربور، صدیقه، نقش جهت‌گیری دینی و مقابله مذهبی در استرس شغلی دبیران، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ۱۳۷۸٫

۱۵٫ نیکنامی، مصطفی، محرک‌های فشارزا در کار معلمی و استراتژی‌های مقابله با آنها، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره ۳ و ۴، سال ۱۳۷۷٫

۱-۱ مقدمه

از آن‌جا که هر شغلی با استرس همراه است برخی از مشاغل استرس‌های زیادی دارند واین امر معلول آن کار، نوع وظایف و مسئولیت‌های این‌گونه شغل‌ها می‌باشد. اغلب مشاغل درمانی از جمله پرستاری و پزشکی و همچنین حرفه‌هایی که با خدمات انسانی سر و کار دارند از جمله شغل‌هایی هستند که استرس زیادی را ایجاد می کنند. حرفه معلمی و تدریس نیز از جمله مشاغل پر استرس ویژه ذکر شده‌اند. جنبه‌های منفی شغل معلمی مانند مشکلات انطباقی دانش‌آموزان و فقدان علاقه آنها، کلاس‌های پرازدحام، انتقالات اجباری گزارشات بیش از حد، عدم وجود والدین حمایت کننده و فقدان مدیران حمایت کننده از جمله استرس‌زاها برای معلمان هستند (تیکس و فریز، ۱۹۹۸).

در سال‌های اولیه تحقیق بر روی استرس میان روان‌شناسان شغلی و متخصصان شغلی و مهندسان عوامل انسانی اختلاف‌نظر وجود داشت. تحقیقات اخیر گواه است که درمورد استرس یک هماهنگی وجود دارد و آن این است که استرس به عنوان یک حالت روان‌شناختی تعریف می‌شود که ارزیابی فرد از توانمندی‌های خود در مواجهه با درخواست‌هایی که وی با آنها مواجه شده است و توانایی او برای مقابله است (کاکس، ۱۹۸۷).

مقابله بخشی از تعامل شخص-محیط است و موقعی رخ می‌دهد که فرد یک موقعیت را استرس‌زا ارزیابی می‌کند (لازاروس، ۱۹۹۶، نقل از علی‌رضا رضایی ۱۳۶۸). معتقد است که استرس زیاد می‌تواند پیامدهای ناگواری داشته باشد. اما مقدار کم آن می‌تواند مفید واقع شود و موجب رشد و انگیزه گردد. او تأکید می‌کند که همه استرس‌ها بد نیستند و نمی‌توان از آنها اجتناب کرد. وی میزان مشخصی از استرس را که استرس مفید می‌داند شرط لازم زندگی می‌داند.


۱-۳ بیان مسأله

در زندگی امروز بیش از هر زمان دیگر شاهد استرس و عوارض آن هستیم. بدیهی است استرس اختصاص به قشر خاصی نداشته و در همه مشاغل مطرح می‌باشد اما در رابطه با شغل معلم معنای خاصی پیدا می‌کند چرا که یک معلم علاوه بر مسائل و مشکلاتی که در همه مسایل و برای همه افراد مطرح است با یک سری از مسائل و مشکلات که صرفاً ناشی از نوع شغل وی است نیز مواجه می‌باشد. معلم در مدرسه با مسائلی مواجه است که در کمتر حرفه‌ای چنین مسائلی وجود دار. به‌طور مثال معلم ناچار است روزانه چندین ساعت تنها در مقابل یک گروه که گاهی یک گروه ناآشنا نیز می‌باشند قرار گرفته و صحبت نماید. گذشته از اینکه خود صحبت کردن مقدار زایدی انرژی و توان معلم را می‌کاهد مسأله تفاوت‌های فردی و فرهنگی، از قبیل تفاوت‌های سنی، استعداد، میزان رشد و بلوغ و شخصیت دانش‌اموزان و نحوه برخورد معلم با این عوامل فشار، وارد بر معلم را دوچندان می‌نماید. به علاوه مشغله‌های فکری معلم در رابطه با موضوع درس و حل مسائل و مشکلات موجود در کلاس، محیط بسته کلاس و احیاناً تعداد زیاد دانش‌اموزانف به سوء رفتار بعشی دانش‌آموزان و سر و صدای آنها همه و همه جزء عوامل بسیار استرس‌زا می‌باشند (رضائی، ۱۳۶۸). از طرفی دیگر معلم باید چندین نقش را در مدرسه ایفا نماید گاهی باید نقش والدین را برای دانش آموزان ایفا کند. زمانی نقش یک ناظر را برای اجرای تکالیف درسی و مقررات مدرسه داشته باشد در عین حالیکه همیشه باید نقش خود را نیز به عنوان یک دوست و حمایت کننده عاطفی برای جذب آنها حفظ نماید و بالاخره نقشی را هم به عنوان یک کارمند و نیز مسئولیت‌ها که در مقابل مدیریت و سایر همکاران به عهده دارد ایفا نماید یکی از عوامل مهم دیگر در رابطه با استرس ناشی از شغل معلمی مسئولیتی است که معلم در قبال دانش‌آموزان و به طور کلی جامعه بر عهده دارد. مسئولیت ساختن آینده یک جامعه از بزرگترین مسئولیت‌هایی می‌باشد و چنانچه تحقیقات نشان داده‌اند یکی از عواملی که در هر شغلی می‌تواند موجب استرس بیش از حد شود همانا داشتن مسئولیت در مقابل افراد می‌باشد (کاپلان، ۱۹۸۰).

با توجه به هیجانات و تنش‌ها و فشارهایی که در محیط کلاس و مدرسه به‌طور مسلم، در خارج از محیط کار بر معلمان وارد می‌شود و عجیب نیست که میزان بروز اختلالات روانی و بیماری‌های نوروتیک در میان آنها زیاد باشد. در مطالعه‌ اسمیت و همکارانش (نقل از رضایی، ۱۳۶۸) در یک بیمارستان روانی.

۱-۲ موضوع پژوهش

بررسی میزان استرس بین معلمان زن بومی و غیربومی مدارس ابتدائی در در شهر” مرودشت” ؛ در آمریکا بر روی (۱۱۴۶) بیمار بستری انجام داده‌اند مشاهده شد که از میان گروه‌های مختلف شغلی بیشترین درصد امراض نوروتیک (۵۵ درصد) در میان معلمان وجود دارد (اسمیت ۱۹۴۸) در یک تحقیق دیگر نیز مشاهده شد که هر ۳ نفر معلم دو نفر را می‌توان از نظر روانی با ثبات تلقی کرد. یعنی اینکه از هر سه نفر معلم یک نفر به هر صورت دچار نوعی مسأله روانی می‌باشد (بنتز، ۱۹۷۱، به نقل از رضائی، ۱۳۶۸) به علاوه گروهی از معلمان نیز وجود دارند که بر اثر فشار و استرس ناشی از شغل دچار بیماری‌های روانی تنی از قبیل زخم معده، فشار خون، سردرد، تنگی نفس! بیماری‌های پوستی و نظائر آن می‌شوند، لکن به علت عدم تشخیص علت بیماری‌های خود هرگز به بیمارستان روانی با روانشناسان مراجعه نمی‌کنند. باید دانست که آمار معلمانی که بر اثر سکته‌های قبلی در چند سال اخیر جان خود را از دست داده‌اند با کسانیکه به علت استرس بیش از حد دچار حوا‌س‌پرتی و در نتیجه سوانح رانندگی، آتش‌سوزی و دیگر مسائل شده‌اند، کمتر مورد برسری قرار گرفته است چرا که این‌گونه تحقیقات از حوزه و قلم روانشناسان و متخصصین علوم تربیتی خارج است (ساروی، ۱۹۸۶).

مطالعات مختلف در مورد استرس وابسته به شغل معلمان نشان داده که بیش از  معلمان از زمینه‌های وابسته به آموزش به عنوان یک استرس‌زای قوی یاد کرده‌اند (بورگ، ۱۹۹۰) به رغم شواهدی که دال بر شیوع و گسترش استرس بین معلمان می‌باشد اما اهمیت وخامت آن مورد تردید قرار گرفته است و آن ناشی از تفاوت فردی قابل ملاحظه‌ای است که در واکنش به استرس در میان معلمان دیده می‌شود (چان، ۱۹۹۸).

در کنار تمام منابع و عوامل استرس‌زا سطحی از استرس که شخص تجربه می‌کند به مقدرا زیادی بستگی به توانایی مقابله شخص، و نحوه ادراک و قضاوت وی نسبت به این عوامل دارد و شاید بیشتر از وجود عوامل استرس‌زای زندگی  در ارتباط بین استرس و بیماری نقش دارند (شاملو، ۱۳۷۴).

۱-۴ اهمیت موضوع تحقیق

 موضوع سلامت روانی معلمان و تأثیر آن بر نحوه رفتار ایشان در کلاس درس و نیز اثر آن در کارایی و پیشرفت دانش‌آموزان موضوعی است که اکثریت متخصصان تعلیم و تربیت بر اهمیت آن تأکید بسیار دارند.

حتی گروهی عقیده دارند که این موضوع از میزان معلومات و دانش معلمان و روش تدریس آن‌ها نیز مهم‌تر است (رضایی، ۱۳۶۸).

امروزه استرس خصوصیت اجتناب‌ناپذیر اکثریت کسانی است که درگیر مشاغل هستند اما در این میان در رابطه با بعضی از جمله معلمی، استرس معنای خاص پیدا می‌کند چرا که یک معلم علاوه بر مسایل و مشکلات که در همه مشاغل و برای همه افراد مطرح است با یک سری مسائل و مشکلات که صرفاً ناشی از شغل آنهاست روبرو می‌باشند (کاپلان، ۱۹۸۰). به‌طوریکه حتی در کشور ما حدود یک چهارم معلمان دارای استرس شدید می‌باشند (رضایی، ۱۳۶۸).

با توجه به فشارهای گوناگونی که از نواحی مختلف به معلم وارد می‌شود آنها در پاسخ به این فشار به صورت های رفتاری، هیجانی و عاطفی؛ و جسمی پاسخ می‌دهند (دانهام، ۱۹۹۲).

امروزه معلمان ایرانی با مشکلاتشان  در کار (رضایی، ۱۳۶۸)، محرومیت‌ها و نارضایتی (مغازه، ۱۳۷۴) (اگیلار و وفایی، ۱۳۷۷) و فشارهایی که به‌طور منفی روی سلامت جسمانی و روانی (آگیلارد و وفایی، ۱۳۷۷؛ ابراهیمی قوام، ۱۳۷۵) و عزت نفس آنها اثر می‌گذارد؛ به ستیزی نابرابر می‌پردازند (اگریفین و سوندسن، ۱۹۸۰).

همه این عوامل نهایتاً منجر به کاهش عملکرد و اثربخشی آموزش شده و در نهایت اثری منفی بر دانش‌آموزان خواهند گذاشت (کی‌ریاکو، ۱۹۸۷).

اما آنچه باعث خوش‌بینی است این است که روش‌های مقابله و نحوه ادراک و قضاوت فرد نسبت به عوامل استرس‌زا در ارتباط بین استرس و بیماری نقش مهمی دارند (شاملو، ۱۳۷۴) ولی تحقیقات (پرلاین و اسکولر، ۱۹۷۸) حاکی از آن است که رفتارهای مقابله‌ای اثر کمی در کاستن فشار روانی ناشی از کار دارد.

موضوع استرس وارد بر معلمان موضوعی نیست که فقط مورد توجه دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت باشد بلکه به لحاظ عواقبی که استرس‌های شدید می‌تواند بر هر فردی از جمله مدیران، معاونان و معلمان و به‌طور کلی کارکنان بخش دولتی و خصوصی داشته باشد اخیراً مورد توجه محافل حقوقی و قضایی نیز قرار گرفته است برطبق نظر آنها همان‌طوریکه کارفرمایان در مقابل صدمات بدنی و یا مرگ‌های ناشی از شغل مسئولیت دارند مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرند به همین نحو در هر شغلی که منجر به استرس بیش از حد و یا احتمالاً مرگ ناشی از استرس گردد کارفرمایان باید مورد مؤاخذه و تعقیب قانونی قرار گیرند (رضایی، ۱۳۶۸). لازم به ذکر است که این نظریات به این دلیل مطرح شده‌اند که در سال‌های اخیر در چندین کشور از جمله آمریکا و انگلستان و استرالیا مواردی از مرگ و میر مشاهده شده که بر طبق تشخیص مراجع قضایی نشای از استرس بیش از حد بوده است (ساروی، ۱۹۸۶). شاید این اصطلاح مرگ و میرهای ناشی از استرس به نظر عجیب بیاید ولی باید دانست که بر طبق تحقیقات انجام شده یکی از بارزترین علائم بالینی استرس افزایش فشار خون بالارفتن کلسترول خون است. که این دو عامل نیز به عنوان علت بروز حملات قلبی منجر به مرگ شناخته شده‌اند (ساروی، ۱۹۸۶).

بنابراین بر دست‌اندرکاران امور تعلیم و تربیت است که با تحقیقات دقیق و فراگیر و مستمر عوامل و مواردی را که موجب استرس زیاد بر معلمان می‌باشند شناسایی کرده و سپس اقدام به استفاده از روش‌های کاهش استرس نمایند. تنها در این صورت است که می‌توان علاوه بر خسارات مادی و اقتصادی از قبیل پائین آمدن میزان کارایی مدارس و کناره‌گیری معلمان از شغل خود به خاطر استرس بیشتر از حد از خسارت انسانی و معنوی که همانا بیماری‌های روانی و جسمی و مرگ و میرهای ناشی از استرس می‌باشد جلوگیری نمود (رضایی، ۱۳۶۸).

۱-۵ ضرورت انجام تحقیق

امروزه استرس معلمان به عنوان یک نگرانی جهانی مطرح است. به همین جهت توجه بیشتر محققان را در کشورهای مختلف به خود جلب کرده است (چان، ۱۹۹۸).

چنانچه (کی‌ریاکو، ۱۹۸۷) در یک مطالعه بین‌المللی در زمینه بررسی استرس معلمان ضمن اشاره به وقوع و علل استرس حرفه معلمی در کشورهای انگلیس، آمریکا و نیوزیلند حرفه معلمی را به عنوان یک حرفه استرس‌آور شناخته است.

تحقیقات (بورگ، ۱۹۹۰) نیز نشان می‌دهد که بیش از  معلمان از زمینه وابسته به آموزش به عنوان یک استرس زای قوی یاد کرده‌اند (تراورزو کوپر، ۱۹۹۰) نیز معتقدند که حرفه معلمی از بسیاری از مشاغل دیگر مانند: پزشکی، دندانپزشکی و مأمور مالیاتی استرس‌آورتر است حتی آنها پیش‌بینی می‌کنند که در سال‌های ۱۹۹۰ مشاغل معلمی و پزشکی از مرحله خیلی استرس‌زا به مرحله بی‌نهایت استرس‌زا خواهند رسید.

تحقیقات دیگری نیز نشان داده که معلمان مدراس حرفه معلمی را در مقایسه با دیگر حرفه ها به عنوان بالاترین شغل استرس‌آور معرفی کرده‌اند (کاکس و بروکلی، ۱۹۸۴).

در ایران نیز تحقیقات متعددی (رضایی ۱۳۶۸، مغره ۱۳۷۴، ابراهیمی قوام ۱۳۷۵، آگیلارد وفایی ۱۳۷۷) حکایت از استرس بالای معلمان ایرانی می‌کند.

از آنجائیکه استرس معلمان بر تدریس و کارایی آنان در مدارس تأثیر فراوان دارد و می‌تواند بازدهی آنان را کاهش دهد انجام پژوهشی در مورد استرس معلمان لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • استرس در محیط کار و زندگی
 • استرس شغلی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه سیاهه استرس هری
 • پرسشنامه ی راهبردهای مقابله با استرس(CISS)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.