تحقیق بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده   ۱
فصل اول : مقدمه
پیشگفتار   ۳
مقدمه   ۵
بیان مساله  ۱۰
پرسش پژوهش   ۱۰
فرضیه پژوهش   ۱۰
اهداف پژوهش   ۱۱
اهمیت و ضرورت پژوهش  ۱۱
متغیر ها   ۱۳
متغیر مستقل  ۱۳
متغییر وابسته   ۱۴
متغیر تعدیل کننده   ۱۴
متغیر کنترل کننده   ۱۴
تعاریف واژه ها   ۱۵
الف: مفهومی   ۱۵
ب: عملیاتی  ۱۵
فصل دوم: پیشینه پژوهش
اضطراب   ۱۷
Anxienty   ۱۷
اجزای اضطراب  ۱۹
الف) جنبه فیزیولوژیکی   ۱۹
ب) جنبه شناختی   ۱۹
خصیصه های اضطراب  ۲۰
واکنش های اضطراب  ۲۱
اضطراب عمیق به چه شکل صورت می گیرد  ۲۱
هنگامی که اضطراب افزایش می یابد  ۲۲
تظاهرات بدنی اضطراب  ۲۲
تظاهرات روانی اضطراب  ۲۳
الف) اضطراب امواج آزاد  ۲۳
ب) بی تابی   ۲۴
ج) تنش   ۲۴
د) هراس   ۲۴
عکس العمل به اضطراب   ۲۵
انواع اضطراب   ۲۵
۱- اضطراب عینی  ۲۵
۲- اضطراب روان نژندی  ۲۶
۳- اضطراب اخلاقی  ۲۷
راههای کاهش اضطراب  ۲۷
۱- دارو  ۲۸
۲- ریلکسیشن   ۳۰
۳- رفتار درمانی   ۳۰
مکانیسمهای دفاعی اضطراب   ۳۱
سرکوبی  ۳۱
فرافکنی   ۳۲
درون فکنی  ۳۳
همانند سازی   ۳۴
انکار  ۳۵
جا به جایی   ۳۵
خیالبافی  ۳۶
والایش   ۳۷
دلیل تراشی  ۳۸
فخر فروشی  ۳۸
بازگشت   ۳۹
عکس العمل سازی  ۳۹
واکنش وارونه   ۴۰
انزوا  ۴۰
نظریه ها و اضطراب  ۴۱
نظریه روان تحلیل گری روانکاوی  ۴۱
نظریه رفتاری   ۴۳
نظریه اصالت وجود   ۴۴
نظریه زیست شناختی  ۴۴
نظریه سرشتی   ۴۵
نظریه فردی  ۴۵
نظریه انسان گرایانه   ۴۶
اضطراب (تحقیقات جدید ، ۱۳۸۴)  ۴۷
هنجاریابی آزمون اضطراب اشپیل برگر در شهر مشهد  ۴۷
کار   ۵۰
معیارهای شرایط کار   ۵۲
معیارهای فیزیولوژیک   ۵۲
معیارهای روانی  ۵۳
معیارهای تولید   ۵۴
مکتبهای فکری در روان شناسی کار  ۵۴
الگوی دیوان سالاری  ۵۴
عناصر اصلی این الگو  ۵۴
الگوی تایلوریسم (تفکر علمی)  ۵۵
الگوی اداری  ۵۵
الگوی معاصر روان شناسی کار  ۵۶
عوامل اضطراب زا و کار  ۵۶
اضطراب در دوران اشتغال (تحقیقات جدید ۱۳۸۴)  ۶۰
عوامل اضطراب زا   ۶۰
۱- منابع تنش زای عمومی در زندگی روزمره افراد  ۶۰
۲- منابع تنشی زای عمده مرتبط با مشاغل افراد  ۶۱
آثار و عوارض اضطراب در دوران اشتغال  ۶۳
عوارض و آثار فردی/ جسمانی  ۶۳
عوارض و آثار رفتاری  ۶۳
آثار رفتاری در محیط کار  ۶۴
روان شناسی زنان  ۶۶
فرضیه روانکاوی  ۶۷
دیدگاه هلن دویچ (۱۹۸۲-۱۸۸۴)   ۶۸
اعتماد به نفس زنان  ۶۹
زنان و کار  ۷۰
زنان و کار (خانه)  ۷۱
زنان خانه دار  ۷۱
(ارزش کار خانگی زنان) (تحقیقات جدید)  ۷۳
بررسی میزان آگاهی زنان خانه دار ساکن تهران از علل بیخوابی و مسائل بهداشتی، روانی مربوط به آن  ۷۴
روان  ۷۵
زنان و کار (خارج از خانه)   ۷۵
پنهان کاری  ۷۷
حاکمیت – محکومیت   ۷۸
نابرابری موقتی   ۷۸
نابرابری دائمی   ۷۸
پیامدهای استرس  ۷۹
محیط فیزیکی خطرناک   ۸۰
بازارهای کار و ساختارهای صنعتی در زندگی شغلی بانوان  ۸۱
نخست   ۸۲
دوم  ۸۲
سوم  ۸۲
نگاه جنسیتی نسبت به زنان در قانون کار غیر کارشناسی است   ۸۵
یک در صد افزایش در جمعیت زنان بیکار برابر ۱۹ در صد کاهش
نرخ مشارکت   ۸۷
افزایش شهری شدن از نرخ مشارکت زنان می کاهد  ۸۷
آیا گریه کردن یک خصیصه زنانه است؟ (تحقیقات جدید)   ۸۸
توصیه مهم   ۹۰
بررسی شدت برخی عوامل استرس زای شغلی در پرستاران  ۹۰
نتابج   ۹۱
شیوه های مقابله با اضطراب در دوران اشتغال  ۹۲
شیوه و راهکارهای فردی  ۹۲
دستور العمل (یک)  ۹۷
مرکز اطلاعات و آمار زنان  ۹۸
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
جامعه آماری  ۱۰۰
نمونه ی پژوهش  ۱۰۰
روش نمونه گیری  ۱۰۰
ابزار پژوهش  ۱۰۱
تست اضطراب کتل  ۱۰۱
روش اجرای تست   ۱۰۶
روش نمره گزاری   ۱۰۷
روش های تحلیل آماری  ۱۰۸
فصل چهارم: ارائه داده های پژوهش
الف) توصیف داده ها   ۱۰۹
نتیجه گیری  ۱۱۲
فصل پنجم: بررسی و تحلیل نتایج
بحث و نتیجه گیری و بررسی در مورد داده ها   ۱۱۴
پیشنهادها  ۱۱۶
فهرست منابع  ۱۱۷
ضمائم
پرسشنامه  ۱۲۱

فهرست منابع

۱- روز نهان – سلیگمن (۱۳۸۲). ترجمه یحیی سید محمدی، آسیب روانی ۱و ۲ تهران نشر ارسباران.

۲- الیور، رابرت.۱۳۸۳٫ مترجمین: فریبا حسنی، ژاله افشار، مهناز استکی. روان شناسی مراقبت از سلامتی تهران، انتشارات: شید اسب .

۳- کارلسون ، نیل آر.۱۳۸۱٫ ترجمه: دکتر، مهرداد پژوهان.۱۳۸۲ مبانی روان شناسی فیزیولوژیک. تهران، انتشارات: غزل.

۴- اتیکسون، ریچارد۱۳۸۰٫ ترجمه محمد تقی، براهنی و همکاران. زمینه روان شناسی هیلگارد. تهران: رشد.

۵- الن شولتز، سیدنی، شولتز دوان پی.۱۳۸۲ ترجمه: علی اکبر سیف و همکاران. تاریخ روان شناسی نوین. تهران، انتشارات: دوران.

۶- دکتر کریمی، یوسف. ۱۳۸۲٫ روان شناسی شخصیت تهران، نشر: ویرایش.

۷- دکتر پریور، علی. ۱۳۷۵٫ نابسامانیهای روانی. تهران، نشر: کومش.

۸- چارتهم ، رابرت. ۱۳۷۹٫ روان شناسی اضطراب.

۹- کاپلان، هارولد . سادوک ، بنیانمین.۱۳۷۱ مترجم: نصرت ا… پور افکاری خلاصه روان پزشکی جلد دوم تبریز. موسسه تحقیقاتی وانتشاراتی ذوقی.

۱۰- دکتر فرجاد ، محمد حسین. ۱۳۷۷٫ مشکلات و اختلالهای روانی تهران نشر بدر.

۱۱- دکتر پاشاشریفی، حسن. ۱۳۷۶٫ نظریه و کاربرد آزمونهای هوش و شخصیت تهران. نشر: سخن.

۱۲- آلن .ا. راس. ۱۳۷۸ ترجمه سیاوش، جمال فر. روان شناسی شخصیت تهران. نشر: روان.

۱۳- دکتر میلانی فر، بهروز. ۱۳۷۸٫ روان شناسی کودکان و نوجوانان تهران. نشر: قوس.

۱۴- مانفورا، سیدنی.۱۳۶۹ ترجمه: طلعت، شهریاری. روان پرستاری تهران مرکز نشر: دانشگاهی.

۱۵- باربارا دال بوم . هال.۱۳۷۷ ترجمه: زهره قایینی. روان شناسی زن تهران. نشر: چاپ گستر.

۱۶- دکتر نوری ، مهدی. ۱۳۷۵. رشد و تکامل شخصیت رفتار بهنجار و نابهنجار. کرج انتشارات: دانشگاه آزاد کرج.

۱۷- دکتر پاشاشریفی، حسن. شریفی، نسترن. ۱۳۸۰٫ روشهای تحقیق در علوم رفتاری تهران، نشر: سخن.

۱۸- منینگ، مریلین، هداک،پاترشیا.۱۳۷۶ ترجمه: دکتر سهراب، خلیلی شورینی. زنان، مدریت و رهبری. تهران. کتاب ماد وابسته به نشر: مرکز.

۱۹- هاید ژانت. ترجمه: بهزاد رحمتی. روان شناسی زنان ترجمه، نشر: لادن.

۲۰- فرانکل لوئیس.۱۳۷۷ ترجمه: شکوه السادات، خونساری نژاد. روان شناسی زن. تهران. نشر: شکوه دانش.

۲۱- دکتر گنجی، حمزه. ۱۳۸۱٫ روان شناسی کار. نشر: ارسباران.

۲۲- ساعتچی محمود ۱۳۷۹٫ روان شناسی کار. تهران. نشر: ویرایش.

۲۳- زندی پور، طیبه. ۱۳۸۳٫ برنامه ریزی تحصیلی و شغلی تهران. وابسته به آموزش و پرورش.

۲۴- طهماسبی، سهیلا. ۱۳۸۴٫ مجله حقوق زن. سال ششم. اسفند و فروردین.

۲۵- گرامی زادگان، اشرف. ۱۳۸۴٫ ملجه حقوق زن.

۲۶- پوریامین ، سونیا. ۱۳۸۴٫ مجله سروش بانوان تهران نشر: سروش.

۲۷- دکتر پور شریفی، حمید. ۱۳۸۴٫ نشریه: پیام مشاور. تهران صاحب امتیاز مرکز مشاوره دانشگاه تهران شماره ۳۹- سال چهارم.

۲۸- دکتر رضایی راد، مجید . استرکی، اکبر، ناظمی، پروین. ۱۳۸۴٫ فشار روانی در دوران اشتغال.

۳۰- عبادتی، اسرافیل. ۱۳۸۴٫ روزنامه کار و کارگر یکشنبه: ۳۰ بهمن، ۸۴ سال شانزدهم، شماره ۴۳۵۸٫

۳۱- آقا محمدی . علی. ۱۳۸۴٫ روزنامه هموطن سه شنبه: ۲۰ دی، سال ۸۴ سال دوم، شماره ۴۶۷٫

اضطراب

اضطراب نتیجه وجود یک «سیستم سازه» در فرد است که سبب شکست وی می گردد زیرا برخی تجربیات در خارج از حیطه سازه های موجود فرد قرار گرفته و دیگر نمی تواند درباره اتفاقات آینده پیش بینی نماید.

اضطراب، ترس از یک عامل ناشناخته و نامعلوم که موجب پریشانی فکر و گاه بروز علایم احساس خطر از جمله طپش قلب و رنگ پریدگی نیز می شود. بنابراین در فرایند اضطراب، بر خلاف (ترس طبیعی و واقعی) یک عامل حقیقی ترس آور یا خطرناک یا آسیب زننده وجود ندارد بلکه فقط به طور خودکار ذهن آدمی دچار احساس خطر می شود. حالت اضطراب غالبا در هنگام شب تشدید می شود و فرد را از خوابیدن باز می دارد و شاید بدین علت که در شب به علت تاریکی، خود به خود ذهن انسان حساس تر و حواس او تیزتر می شوند و لذا مغز آمادگی بیشتر برای تولید فرایند «احساس خطر» پیدا می کند. (میلانی فر- بهروز ۱۳۷۸)

Anxienty

کلمه Anxienty احتمالا از کلمه لاتین Anxientas که به معنای ناآرامی می باشد، گرفته شده است و به حساسیتهای جسمانی وروانی که در پاسخ به تهدید حقیقی یا خیالی به وسیله ارگانیزم ابراز و ایجاد می شود، اشاره می کند. همچنین اضطراب ممکن است در پاسخ به آنچه که موجب تهدید، اعتماد به نفس می شود و یا از پیدایش موقعیتی که شخص در آن وضعیت از انجام کاری که خارج از محدوده توانایی اوست احساس فشار می کند، به وجود می آید. (فرجاد، محمد حسین ۱۳۷۷)

هنگامی که فشار روحی شدت یابد و یا احساس های متعدد شخص را تحت فشار قرار دهد فرد به واکنشهای دفاعی متوسل می شود.

اضطراب با نشانه هائی چون، تحریک پذیری، بی خوابی، بی اشتهائی یا پرخوری، تنفس سریع، افزایش ضربان قلب، اختلالهای گوارشی، ناتوانیهای جنسی و در موارد شدید با انقباض ماهیچه ای و گاهی حمله های آنژین مشخص می شود.

اضطراب های روانی اگر دوام و شدت داشته باشند به حالت اضطرابی و افسردگی منجر شده و تغییرات مشخص در اعمال و رفتار و اندیشه فرد ایجاد می کند. اضطراب به صورت نگرانی دایم و تشویش احساس می شود و بر حسب شدت اضطراب نشانه هائی مانند نگرانی شدید، بی قراری، تحریک پذیری، ترس و خشم، عصبانیت، اختلال در خواب، بیاد آوردن خاطرات دردناک و احساس گرفتگی گلو، لرزش، دردهای ماهیچه ای، تاکی کاردی و افزایش خون جلب توجه می کند.

در واقع حالت اضطرابی با احساس تنش، نگرانی و اضطراب مبرم مشخص می شود که بیماری دلیلی برای آن نمی یابد. فرد مضطرب همیشه برای همه چیز، حتی سلامتی خود، نگران است اما  غالبا نمی داند که چرا در یک حالت نگرانی دائم به سر می برد. نشانه دیگری که ممکن است جلب توجه کند این است که بیمار می ترسد ولی نمی داند این ترس از چه و به چه علت است (دکتر نوری ۱۳۶۸)

اجزای اضطراب

اضطراب مستقیما با آینده ارتباط دارد و فاقد یک عامل عینی و شخصی است و دارای دو جنبه اصلی است.

الف) جنبه فیزیولوژیکی :

بر انگیختگی جنبه فیزیولوژیکی مربوط به سیستم عصبی است که آن را به صورت یک هیجان معرفی میکند. این برانگیختگی شامل عکس العملهایی می شود که از فردی به فرد دیگر متفاوت است. این عکس العملها ممکن است با تغییراتی در میزان ضربان قلب، فشار خون، تعرق بدن، ترشح بزاق ، رنگ پوست، اختلالات تفنسی، حالات تهوع، انقباض معده یا اسهال همراه باشد.

ب) جنبه شناختی

اضطراب به طور یقین تلقی نامطبوعی از رفتار مبهم و تهدید ‌آمیز آینده است که فرد نمی‌تواند آنها را توصیف کند. چون غیر قابل توصیف هستند ، فرد احساس می کند که ‌آمادگی مقابله با آن را ندارد. اضطراب ممکن است احساس مصیبت و بلای تهدید کننده، فاجعه، از هم پاشیدگی و یا حتی مرگ باشد. (راس .ا. آلن، ۱۳۷۸)

خصیصه های اضطراب

۱- اضطراب در واقع یک فرایند آگاه کننده است و اخطاری است به فرد درباره یک خطر قریب الوقوع و به این ترتیب شخص را برای مقابله با تهدید خطر آماده می سازد.

۲- یک حالت روانی بسیار پریشان کننده است و به این دلیل شخص معمولا برای مدتی طولانی قادر تحمل آن نیست.

۳- اضطراب با ترس متفاوت است؛ اضطراب ترس نیست، عکس العملهای فیزیولوژیکی بدن نسبت به اضطراب و ترس یکسان و یا خیلی به هم شبیه هستند. نخستین اختلاف بین ترس و اضطراب این است که ترس یک عامل مشخص و عینی دارد، فرد می داند که از چه چیزی می ترسد، اما اضطراب یک حالت مبهم و نامعلوم است . (دکرا پیتز ۱۳۶۹)

واکنش های اضطراب

الف) اضطراب خفیفه: ممکن است به عنوان یک واکنش طبیعی موجب هوشیاری فرد گردید تا او را در مقابل تهدید نسبت به نگرشهای ابراز شده محافظت نماید  و نیز در فرایند تلاش برای حل موقعیتهای توام با مشکل وی را از خطر محفوظ دارد.

ب) اضطراب متوسط: اضطراب در حد متوسط و یا شدید ممکن است به عنوان یک واکنش احساسی ناراحت کننده فراگیر نسبت به تهدید درک شده باشد و یک رفتار دفاعی را بر انیگزد که هدف آن به طور ناخودآگاه یا خود آگاه و یا تسکین اضطراب توام با ناراحتی باشد. (همان منبع بالا)

ج) اضطراب مزمن : احساس و هیجانی ناخوشایند است که شخص مضطرب، روشهای گوناگونی را برای کاهش آ‌ن به کار می گیرد . در این راستا ممکن، تلاش منطقی و مستقیم برای کم کردن و یا از بین بردن محرکهایی که موجب بروز اضطراب می گردد صورت پذیرد. (فرجاد، محمد حسین، ۱۳۷۷)

اضطراب عمیق به چه شکل صورت می گیرد؟

همه مردم کم و بیش با علائم اضطراب عمیق آشنا هستند.

۱- اول از همه یک نوع از انقباض، اغلب در حوالی قلب، که یک احساس نامرتبی ضربان به قلب می دهد ایجاد می شود؛ به طور عادی مشکل تنفس وجود دارد و غیره،

۲- بیشتر اوقات باعث می شود این احساس در معده نیز به وجود آید، بنابراین شخص مبتلا فشاری بر روی قلب خود حس می کند، تنفس او مشکل شده، معده او سخت فشرده می گردد و غیره (دکتر نوری، ۱۳۶۸)

هنگامی که اضطراب افزایش می یابد

ممکن است اضطراب غیر قابل تحمل شود و سپس فرد مبتلا علائم مشخص فیزیکی را بروز خواهد داد. لرزش شدید ، رنگ پریدگی، تعرق، تشنج موضعی، درد معده، دردهای غیر قابل تحمل، احساس خفگی، سستی و ضعف در عضلات پاها ، درد قفسه سینه و غیره . اغلب هنگامی که اضطراب افزایش می یابد و به یک مرحله مربوط به تشخیص و وجود بیماری می رسد و وسوسه ذهن و هراس از فضای باز در شخص پدیدار می شوند. (همان منبع بالا)

تظاهرات بدنی اضطراب

درجات متفاوتی از اضطراب ممکن است در تظاهرات رفتاری متعددی مانند تغییر در آهنگ صدا، سرعت ، تکلم، خود مشغولی با افکاری خاص سخن بیش از حد در مورد موضوعی خاص، اجتناب از صحبت کردن در زمینه ای خاص و یا قطع ارتباط مشاهده گردد. اضطراب همچنین ممکن است به عنوان جنبه ذاتی از ناآرامی، عرق ریزی ، خستگی، طپش قلب، افزایش تعداد نبض و تنفس، تکرر ادرار، بی اشتهائی، بی خوابی، لرزش، احساس بر آمدگی و با گرفتن در گلو، استفراغ، تغییر در حسهای شکمی، واکنشهای مردمک چشم ودیگر علائم متشابه مشاهده می گردد. (مان، ۱۳۶۹)

 

تظاهرات روانی اضطراب

تظاهرات روانی اضطراب عبارتست از احساس تشویش و درک این ناراحتی توسط قشر مخ، بنابراین شامل شناخت پاسخ های فیزیولوژیک و نیز با خبر شدن از تشویش است. گرچه فرد آگاهانه تشویش را درک می نماید، اما علت اضطراب معمولا دور از سطح آگاهی باقی می ماند. اضطراب را از نظر روانی می توان به درجاتی تقسیم کرد:

 

الف) اضطراب امواج آزاد[۱]

این نوع از اضطراب ، اضطرابی است شدید ، مداوم، عمومی و ناپیوسته به چیز معین

ب) بی تابی[۲]

یک حالت بی قراری و ناراحتی که اغلب مشخص می شود با تظاهرات عضلانی مثل بی قراری حرکتی و تشویش روانی

ج) تنش

عبارت است از کشیدگی، بیم و بی قراری حرکتی و روانی

 

د ) هراس

عبارت است از یک حمله اضطرابی با شدت در هم کوبنده که منجر به نابسامانی در اعمال (ایگو) شده و باعث تغییر فیزیولوژیکی و وحشت می گردد. (همان منبع بالا)

عکس العمل به اضطراب

۱- اضطراب در شدید ترین حالت ممکن هیجانی تهدید کننده است و منجر به آسیب دیدگی جدی توانایی فرد و عملکرد موثر وی می گردد.

۲- آنکه اگر اضطراب فی نفسه مشکل ساز نبود توسل به مکانیسمهای دفاعی به منظور مراقبت از خود چه در مقابل تهدیدات نهاد و یا در مقابل تجربیات ناخوشایند محیطی می توانست منجر به رفتارهای نابهنجار گردد.

اگر بخواهیم مراقبت از شخص را بر اساس اضطراب های مراجع / بیمار طراحی کنیم، باید به تظاهرات آن با ذهنی باز نظر افکنیم. مشخص گشته است که اضطراب ضرورتا به وسیله نشانه های آشکار تظاهر نمی کند. بنابراین فردی که ظاهری آرام دارد ممکن است اضطراب شدیدی را در خود پنهان داشته باشد. (الیور ۱۳۸۲)

انواع اضطراب

۱- اضطراب عینی

اضطراب عینی یا واقعی که فرویدآن را مترادف «ترس» پنداشته از ادراک خطر از دنیای بیرون حاصل می گردد. اضطراب واقعی می تواند بنابراین دلایل مختلف ایجاد شود مثل اضطرابی که به شکل واکنشی فطری از نسل گذشته بازمانده و یا در پی تجربه پیشین موقعیت خطر بروز نماید. به نظریه بازنگری شده، فروید بر می گردیم که در آن خاستگاه های اضطراب به واکنش خود نسبت داده شده است . پی آمد منطقی این نظریه آ‌ن است که اگر اضطراب به مثابه علامتی هشدار دهنده جهت تطابق یا سرکوب فرآیند های غریزی و یا دوری جستن از موقعیت های خطرناک عمل نماید و یا اگر «خود» در فرد نابالغ بوده و فرد از نظر جسمانی ضعیف باشد، شخص توانایی تطابق با موقعیت را نداشته و عقده ترس در او پی ریزی اساسی می گردد. (همان منبع بالا)

۲- اضطراب روان نژندی

فروید معتقد بود که اضطراب روان نژندی از تعارض ناخودآگاه بین تکانه های نهاد «عمدتا جنسی و پرخاشگرانه» و محدودیتهای اجباری خود و فرا خود به وجود می آید که می تواند سه شکل اساسی به خود گیرند: بیمناکی، ترسهای مرضی و وحشت زدگی. فرد بیمناک فردی نوعا عصبی است ، از این رو در هراس است، که خود نتواند ایجاد تطابق نماید و سعی در توجیه این ترس دارد. در این حالت نهاد غالب گشته و فرد ناچارا تسلیم می گردد. در تحلیل فردی که ترسی غیر منطقی دارد در می یابیم که وی از تمایل انجام کارهایی که خلاف اخلاق در نظر گرفته می شود، هراس داشته و همین  ترس به صورت مرضی بروز می نماید، به رفتار فردی که وحشت زدگی نشان می دهد، مثل تخلیه عصبی که پیرو نیاز نهاد ، فرد را به سوی رفتار وحشت زده عصبی سوق می دهد، غالبا به عنوان رفتار تکانشی نمایشی نگریسته می شود. (الیور، رابرت، ۱۳۸۲)

۳- اضطراب اخلاقی

اضطراب اخلاقی بدین جهت که از تعارض بین نهاد و خود و فرا خود به وجود آمده و باعث تجربه احساس گناه یا شرم می گردد، بسیار شبیه اضطراب روان نژندی است. وجدان فرد او را به دلیل تخطی از مسیر ‌آرمانی تنبیه می کند. ‌گاه افراد بعضی کارها مثل شکستن شیشه ها و یا جرائم جدی تر از روی عمد انجام می دهند تا با دستگیر شدن احساس گناه آنان جبران گردد. (همان منبع)

راههای کاهش اضطراب

دو جنبه فیزیولوژیکی و شناختی اضطراب چنان با هم ارتباط دا رند که اگر داروئی تجویز شود که میزان ضربان قلب را افزایش دهد فرد احساس اضطراب خواهد کرد و بر عکس اگر باعث شویم که فردی مضطرب شود میزان ضربان قلبش افزایش خواهد یافت. بنابراین این روش درمانی که برای کاهش اضطراب، در نظر گرفته می شود. می توان از طریق تاثیر هر یک از جنبه های فیزیولوژیک یا شناختی یا تاثیر بر هر دو آنها اعمال شود.

برای درمان اضطراب با تاکید بر جنبه فیزیولوژیکی آن دو روش وجود دارد.

۱- دارو

در واسط دهه ۱۹۵۰ میل تاون[۳] (مپروبامیت) برای اولین بار در مورد بیماران مضطرب به کار برده شد. بیماران مضطرب چند دقیقه عمیقا آرام می شوند، ولی هشیار می ماندند و مشکلات آنها که لحظات قبل از مصرف دارو آنها را تحلیل می برد، اکنون به نظر می رسید که از بین رفته اند، آنها راحتتر می توانستند بخوابند ، میل تاون وسیعا تجویز می‌شود.

لیبریوم (کلردیازپوکسید) جایگزین میل تاون شد و مقام اول تجویز را در دنیا کسب کرد و والیوم (دیازپام) که پنج برابر قوی تر است جای لیبریوم را گرفت . (برگر۱۹۷۰، کوهن، ۱۹۷۰)

وقتی کسی مصرف داورهای اضطراب زداها را متوقف می کند، اضطراب معمولا با تمام نیرو بر می گردد، وقتی اضطراب از یک مشکل واقعی ناشی می شود، فرد در می یابد که در این فاصله برای حل کردن آن هیچ کاری انجام نداده است داورهای اضطراب به اندازه داروهای ضد روان پریشی و ضد افسردگی آثار جانبی خیلی نیرومندی ندارد.

آنها حتی با مقدار مصرف زیاد، احتمالا مهلک نیستند. اما بر خلاف داروهای ضد روان پریشی و ضد افسردگی هر چه شما داروهای ضد اضطراب را به مدت طولانی تر مصرف کنید، کمتر موثر واقع می شوند و احتمالا اعتیاد آورند .(برگ، تینکلن، ۱۹۷۷)

علاوه بر این ، داروها بر دو اختلال اضطراب اساسی تاثیری ندارند:

۱) اختلال وحشتزدگی[۴] ۲) اختلال اضطراب فراگیر[۵] (تایرر، مورفی و همکاران ۱۹۸۸) داروهای ضد اضطراب قوی تر چون آلپرازولام (اکساتاکس) ویتابلوکرها ، بهبودی نسبتا کمتری (حدود ۵۰ در صد) به دست می آید ، نرخ بالا بر گشت بیماری در اثر قطع دارو بیانگر اثر سطحی آنها بر اضطراب افراد فوبیک است . (ورسیانی، ماندیم، ناروی و همکاران ۱۹۸۸)

داروهای ضد اضطراب تا زمانی که مصرف دارو ادامه دارد. نشانه های اضطراب را آشکارا کاهش می دهند. با این حال، چون پس از توقف مصرف دارو، برگشت بیماری محتمل است، و از آنجایی که این داروها تا اندازه ای پتانسیل اعتیاد دارند، داروهای ضد اضطراب درمان ایده آلی نیستند. جای تاسف است که حتی بررسیهای دارویی بخوبی کنترل شده در این زمینه، پس از پی گیری بیمارانی که مصرف دارو را قطع کرده اند، نتیجه خوبی از آن نگرفته اند. (مک لئور، هون، زیمولی ۱۹۹۰)

 

۲- «ریلکسیشن»

روش دیگر، این است که به فرد مضطرب شیوه آرام بخشی عضلانی را بیاموزیم که البته هر دو این روشها این ایراد را دارند که تنها تا زمانی که به کار گرفته می شوند، می توانند اضطراب را کاهش دهند و به محض آنکه فرد مصرف دارو یا تمرین آرام بخشی را متوقف سازد اضطراب دوباره باز می گردد. (برگر، کوهن ۱۹۷۰)

۳- رفتار درمانی[۶]

به عنوان روشی درمانی برای کاهش اضطراب در قالب حساسیت زدایی منظم است . در این روش به مراجع، آرام بخشی عضلانی آموزش داده می شود و سپس به تدریج تصورهای ذهنی «اضطراب برانگیز» از حالت کم تا زیاد در حالیکه مراجع در حالت ‌آرامش قرار دارد، ارائه می گردد. اصول اساسی این روش از شرطی شدن کلاسیک، یعنی همراه کردن محرک اضطراب بر انگیز با پاسخ آرام بخش عضلانی که متضاد با اضطراب است اقتباس شده است. (همان منبع)

مکانیسمهای دفاعی اضطراب

سرکوبی[۷]

احتمالا شناخته شده ترین و از دیدگاه استدلال مهمترین مکانیسم دفاعی و نظریه روان تحلیل گری است . آنچه مسلم است آن است که موضوعات بالقوه تهدید کننده از ضمیر خود آگاه ازمیان برداشته می شوند. بنابراین دیگر امکان دسترسی به آن حتی بهنگام نیاز وجود ندارد. موضوعات سرکوب شده عمدتا یک آرزو یا تکانه ای نشات گرفته از نهاد هستند در نظریه فروید به سرکوبی به عنوان موضوعی که از بخش ناخود ‌آگاه فن سرچشمه گرفته است ، نگریسته می شود، مهمترین سرکوبی ها در دوران کودکی روی می دهد. اگر چه سرکوبی فرد را از تهدیدات خارجی محافظت می کند، ولی هرگز او را از روبه رو شدن با مسائل نمی تواند باز دارد. سرکوبی ها معمولا دایمی بوده و تا دوره های بعدی زندگی پابرجا می مانند و احتمالا باعث بروز نشانگان عصبی در زندگی بزرگسالی می گردند. (الیور ۱۳۸۰) سرکوبی صرفا از فشار غیر قابل قبول تکانه ها و خاطرات زیر سطح آگاهی و نگهداری شده در سطح ناهشیار تشکیل شده است. تحریکات سرکوب شده، هرگز نابود نگردیده و زمانیکه خود سپر دفاعی خود را از دست می دهد. غالبا در سطح هوشیار ظاهر می گردند. (آلن .ا.اراس ۱۳۷۸)

سرکوب کردن یا واپس زدن یکی از مکانیسمهای دفاعی است که برخی از افراد برای انکار آرزوهای بدو و نامطبوع خود که مخالف موازین اخلاقی باشد انجام می دهند. با انجام این واکنش انگیزه ها و امیال نامطلوب سرکوب شده و با دور شدن از صحنه آگاهی فراموش می شوند . زنی که ازدواج نکرده و ارضای میل جنسی از راه نامشروع را گناه می داند، با بیرون راندن این انگیزه از وجدان آگاه از تنش و اضطراب خود می کاهد (دکتر نوری، ۱۳۶۸)

فرافکنی[۸]

فرافکنی زمانی به عنوان مکانیزم دفاعی به کار برده می شود که تحریکات غیر قابل قبول فرد به دیگران نسبت داده می شود . همین که فرافکنی رخ دهد، فرد انرژی زیادی را جهت آزار و اذیت آنهایی که تحریکات خود را بر او به کار گرفته اند مصروف می دارد. در این هنگام به نظر می رسد که خود قادر نیست به طور مناسب با تحریکات درونی مقابله کند و خود را در مقابل آنهایی که احتمالا تحریکات خارجی دارند، مجهز تر احساس می کند، که البته این دو مطلب نشان می دهد که فرافکنی نه تنها مکانیزم دفاعی موثر نبوده بلکه رابطه فرد را با سایر افراد نیز خرابتر می کند . (آلن .ا. راس ۱۳۷۸)

تکانه های خطر ناکی را که فرد در خود می پروراند ممکن است به صورت ناخود آگاه به فرد دیگری نسبت داده شود . فرافکنی به طرق گوناگون صورت می پذیرد. مانند این باور که دیگران قصد آسیب رساندن به فرد را دارند که در حقیقت این خود فرد است که آرزوی آسیب زدن به دیگران را دارد (الیور، ۱۳۸۲)

زن زشت و بیقواره ای که دیگران به او توجهی ندارند در محافل خاله زنکی به برون افکنی متوسل شده و می گوید می بینی خواهر! چقدر مردها مزاحم ما هستند! بدیهی است این زن تا حدودی از اضطراب خود کاسته و از فشار درون رهایی یافته است، اما اگر از این دفاع بیش از اندازه استفاده شود بتدریج اختلالهای روانی فرد را از آزار خواهد داد. (دکتر نوری ۱۳۶۸)

درون فکنی[۹]

این مکانیزم ضد فرافکنی است . با این وسیله دفاعی فرد می کوشد گرایشها، آرزوها و هدفهای دیگران را به خود نسبت دهد. در فرایند درون فکنی شخصیت اخلاقی، اجتماعی، عاطفی و حتی علمی فرد شکل می گیرد. یعنی جنبه های مثبت ، زشت یا زیبای پدران و مادران یا هر کسی که فرد با او ارتباط دارد انعکاس می یابد و اغلب فرا خود شخصیت او را تشکیل می دهد. (آلن. ا. راس ۱۳۷۸)

همانند سازی[۱۰]

همانند سازی یکی از وسیله های دفاعی است که فرد کوشش می کند به یاری آن خود را از نظر لباس، طرح ، آرایش موی سر و صورت و رفتار و کردار با شخص کامیاب همساز و همنوا کند  و چنان خود را با او همبسته و نزدیک تصور نماید که پیشرفتها و کامیابی های او را نیز از آن خویش بپندارد. (همان منبع بالا)

هنگامی که ارضای برخی از نیازمندیهای انسان با ناکامی مواجه شود ممکن است فرد به مکانیسم همانند سازی متوسل شود. اگر چه بیشتر مردم از مکانیسم همانند شدن استفاده می کنند اما تردیدی نیست که در همانندسازی افراطی اختلالهای شدید روانی و شخصیتی عارض فرد می گردد. فرد با تصوری که از فرد دیگر دارد و اندیشه و رفتار آ‌ن شخص ارزش و اهمیتی در اجتماع دارد، اندیشه و رفتار خود را همانند او می سازد. (دکتر نوری ۱۳۶۸)

انکار[۱۱]

فرافکنی انکار عبارت است از نسبت دادن احساسها و تجربیاتی به دیگران که ما شخصا داشتن آنها را انکار می کنیم و معمولا آنها را سرکوب می کنیم . (آلن .ا.راس ۱۳۷۸) شاید آشکارترین مکانیسم های دفاعی انکار یک چیز ناخوشایند باشد. انکار می تواند نقش مهمی در ‌‏فرآیند تالم بهنگام رود رویی با اخبار بد، ناخوشی ها و مرگ ایفا نماید. مراقبت از «من» تاجایی مهم است که باعث پیشبرد زندگی با آسایش روان شناختی بیشتر گردد زیرا ما آگاهانه به آنچه که مایلیم معتقدیم نه ضرورتا آنچه واقعا وجود دارد. (الیور، ۱۳۸۲)

 

جا به جایی[۱۲]

هنگامی که انگیزه ای ناکام می شود برای ارضاء مسیرش را تغییر می دهد و هدف دیگر را بر می گزیند . به عبارت دیگر وقتی افراد زیر فشار تاثیرات و احساسات هیجانی قرار می گیرند و نمی توانند در برابر آنهایی که موجب ناراحتی هایشان شده اند در مقام ایستادگی بر آیند گاهی با حمله کردن به افراد بی گناه خود را از فشار و تنش احساسهای نامطلوب رهایی می بخشد. (آلن. ا. راس ۱۳۷۸)

زمانی که موقعیت خطرناکی پیش آ‌ید و یا در جهت دهی تکانه ها و احساسات نسبت با اشیاء دچار خشم و ناکامی می گردیم (مانند آزار دیدن کودک از جانب پدر) متوجه موضوعات بی خطرتر مانند اسباب بازی ها، یا افرادی که کمتر تهدید کننده هستند مانند کودکی دیگر و یا حتی خودمان (بازگشت به سوی خود) می گردیم این حالت را جابه جایی می نامند. (الیور ۱۳۸۲)

خیالبافی

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک
 • پاورپوینت اضطراب در امتحان
 • پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان
 • پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.