تحقیق بررسی میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی میزان شیوع افسردگی در  دانش آموزان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی میزان شیوع افسردگی در  دانش آموزان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

خلاصه ۴
مقدمه ۶
کلیات ۸
اختلالات خلقی ۱۰
افسردگی(Depression) 10
اپیدمیولوژی افسردگی ۱۷
جنس ۱۸
سن ۱۸
وضعیت تاهل ۱۹
ملاحظات اجتماعی و فرهنگی ۱۹
بیماریهای جسمی ۱۹
اتیولوژی افسردگی ۱۹
علائم و نشانه های بالینی ۲۱
علائم افسردگی در کودکان ۲۲
سیر و پیش آگهی افسردگی ۲۲
درمان افسردگی ۲۳
اندیکاسیونهای الکتروشوک ۲۵
تست افسردگی بک (Beck) 25
مروری بر مطالعات انجام شده ۲۷
بیان مسئله و اهمیت موضوع ۲۹
اهداف ۳۰
الف)هدف اصلی ۳۰
ب) اهداف ویژه ۳۱
روش اجرا ۳۲
نوع تحقیق ۳۲
روش تحقیق ۳۲
جامعه مورد بررسی ۳۲
تعداد نمونه ۳۲
روش نمونه گیری ۳۲
روش اخذ اطلاعات ۳۳
الف) پرسشنامه مشخصات فردی ۳۳
ب) توصیف آزمون Beck 33
روش انجام کار ۳۶
متغیرها ۳۶
تعاریف و مفاهیم بکار رفته ۳۷
تست افسردگی Beck 38
مشکلات اجرای تحقیق ۳۸
توصیف آماری و کلی نمونه مورد بررسی ۳۸
جدول شماره ۱: توزیع فراوانی وضعیت افسردگی در دو گروه مورد بررسی ۴۲
جدول شماره (۲): میانگین نمره تست Beck در دو گروه مورد بررسی ۴۲
جدول شماره ۳: توزیع فروانی وضعیت افسردگی در دو گروه مورد بررسی بر حسب جنس ۴۳
جدول شماره(۴): توزیع فراوانی وضعیت افسردگی در دو گروه مورد بررسی برحسب بعد خانوار ۴۴
جدول شماره(۵): توزیع فراوانی وضعیت افسردگی در دو گروه مورد بررسی برحسب وضعیت مسکن ۴۵
جدول شماره(۶): توزیع فراوانی وضعیت افسردگی در دو گروه مورد بررسی برحسب شغل مادر ۴۶
پیشنهادها ۵۰
منابع و مآخذ ۵۳

 

 

منابع و مآخذ

۱٫ پورافکاری، نصرت ا… ترجمه چکیده روانپزشکی بالینی ها رولد کاپلان- بنیامین سادوک- چاپ سوم انتشارات آزاده – پاییز ۱۳۷۷- صفحه ۱۰۹-۹۶٫

۲٫  داویدیان، هاراطون- گزیده ای از تازه های پزشکی- سال سوم- شماره چهارم- صفحه ۳۵-۳۳٫

۳٫ فتحی آشتیانی،  علی- بررسی تحولی تصور از خود، حرمت خود، اضطراب و افسردگی در نوجوانان تیزهوش و عادی- پایان نامه دکترای روانشناسی-۱۳۷۴- صفحه ۷

۴٫ قهقایی، اعظم، نحوه مقابله با تنیدگی در بین دانش آموزان تیزهوش و عادی- پایان نامه کارشناسی ارشد- ۱۳۷۸- صفحه ۱۵

۵٫ کاپلان و سادک- خلاصه  روانپزشکی- ۱۹۹۸ – جلد سوم- صفحه ۶۳۰-۶۲۳

۶٫ کاظمی حقیقی، ناصرالدین- کلیاتی از روانشناسی تیزهوش- مجله استعدادهای درخشان- ۱۳۷۱- جلد اول- صفحه۵۵ و۵۶

۷٫ مجتمدی، سیدیوسف- کیانی، کیانوش- قنبر پورمقدم، رضا- دستیابی به اصول بیماریهای روانپزشکی- چاپ اول- انتشارات شهر آب- پاییز ۱۳۷۵- صفحه ۱۹۴-۱۸۰

۸٫ میرنسب، میرمحمود- رابطه توکل به خدا و رهیافتهای مقابله ای دیگر با اضطراب و افسردگی در دانش آموزان تیزهوش و عادی- پایان نامه کارشناسی ارشد- ۱۳۷۹- صفحه ۲۵

۹٫ نیکخو، محمدرضا- هامایاک آوادیس یانس- ترجمه اصول روانپزشکی بالینی(راهبردهای تشخیص و درمانی اختلالات روانی) چاپ اول- انتشارات سخن- بهار ۱۳۷۶- صفحه ۱۹۴-۱۶۰

۱۰٫ ویکتورای، رئوس- اصول طب داخلی هارسیون- اختلالات روانپزشکی- ۱۹۹۸- صفحه۴۷-۳۴

۱۱٫ Antonys  fauci-  et  al-  Harrison  s-  principles  of  Internal   Medicine-  ۴  th  ed-  VOL 1.  MC Graw  Hill  U.S.A 1998,  ۱۱۲۵- ۱۳۰۰

 

12.  Baker . A: Depression  and  suicidal  ideation  amony  academically  gifted  adolescents-  Gifted  child  quarterly- 1995-  pp: 218-223

 

13. Brendt, David  and  Kaiser , charles:   predictors   of  loneliness  in   the  gifted  adolescent- Gifted  child  guarterly –  ۱۹۸۵- pp:74.77

 

14.  Gallagher,s : the  public  and  professional  perception   of  the  emotional   status   of  gifted  children- Journalfor  the  education  of  the  Gifted – ۱۹۹۰ –pp:  ۲۰۲٫۲۱۱

 

15.  J Games  H.Scully ,  psychiatry  (NMS)  ۳ rd  edition  willims  and  wikins    ۱۹۹۶  Diagnosis  and     Tretment     (۸۳-۹۵).

 

16.  Harkness  KL.  MD .    Monroe  MD .  the  jornal   of  child  psycholog  and    psychiatry.    ۱۹۹۰ . V: 3 . P: 136.

 

17.  Kaplan  Harold  IMD ,  sadock   bengamin    IMD ,  synopsis  of  psychiatry ,  Williams   and  wilkins    ۱۹۹۸ ,  ۱۳۴- ۲۱۲٫

 

18. Kaplan    Harold   IMD  ,   sadock   bengamin   IMD ,  Comprehensive   Text  book  of   psechiatry .  Williams  and  wilkins    ۱۹۹۸ :  ۳۴۵-۴۵۰

 

19.  Tomlinson ,  Delisle  : suicide  among  gifted  women – Journal  of  Abnormal   psychology-   ۱۹۸۶ – pp : 123 – ۱۳۰

 

خلاصه

اختلالات خلق دربرگیرنده گروه بزرگی از اختلالات روانی هستند که حالات خلقی پاتولوژیک
( خلق بالاتر و پایین تر از حد طبیعی)، اعمال نباتی وابسته به آنها و دیگر اختلالات روان حرکتی تصویر بالینی اصلی آنها را تشکیل می دهد. در این بین انواع افسردگی اختلالات خلق، خصوصا افسردگی اساسی، گروه بزرگی را شامل می شوند که ممکن است به صورت اپیزودهای منفرد و یا اپیزودهای راجعه متظاهر شوند. بیمارانی که خلق افسرده دارند با کاهش انرژی و علاقه به کار، اشکال در تمرکز، بی اشتهایی، احساس بی ارزشی یا گناه و افکار مرگ و خودکشی مواجه می شوند که این امر باعث اضمحلال بخش عمده ای از قوای فکری و نیروی کارآمد جامعه می گردد.

بررسی دانش آموزان به لحاظ اهمیت آن از نظر بنیادی و کاربردی مورد توجه بسیاری از روانشناسان، مشاوران و علمای تعلیم و تربیت و متخصصان بهداشت روانی و سایر افرادی که به نحوی با دانش آموزان سروکار دارند قرار گرفته است. با توجه به اینکه وضعیت روحی- روانی دانش آموزان امر مهمی در وضعیت تحصیلی آنان به شمار می آید به غایت یافته های این تحقیق می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات وابسته به تحصیل درمراکز آموزشی واقع گردد.

هدف از اجرای این تحقیق تعیین میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای تیزهوشان یزد و مقایسه آن با دانش آموزان سایر دبیرستانها می باشد. در این تحقیق ۱۳۱ دانش آموز سال سوم دبیرستان دخترانه و پسرانه تیزهوشان( گروه مورد) و ۱۴۳ دانش آموز سال سوم دبیرستانهای دخترانه فاطمه مشکاه و پسرانه کیخسروی ( گروه شاهد) انتخاب شدند. در مجموع ۲۷۴ دانش آموز به وسیله آزمون Beck مورد ارزیابی قرار گرفتند.

از میان ۱۳۱ نفر گروه مورد ۷۵ نفر(۳/۵۷%) و از میان ۱۴۳ نفر گروه شاهد ۷۷ نفر (۹/۵۳%) دچار افسردگی متوسط و شدید بودند که این اختلاف به وسیله chi-square آزمون گردید و با p-value = 0.932 این ارتباط معنی دار نشد یعنی از نظر شیوع افسردگی بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد. با بررسی میزان افسردگی بر حسب جنس، بعد خانوار، وضعیت مالی، شغل مادر و وضعیت زندگی با والدین نیز رابطه آماری معنی داری بین دو گروه بدست نیامد. این بدان معنی است که ما با این تعداد نمونه نتوانستیم ارتباطی از این حیث بین دو گروه مورد مطالعه مشاهده کنیم و دو گروه از نظر شیوع افسردگی تفاوتی ندارند.


مقدمه :

افسردگی یک سندرم و شامل مجموعه علایمی است که یک علت خاص را نمی توان برای آن پیدا کرد علایم این بیماری عبارتند از: افسرده بودن خلق و خوی در بیشتر روزها، کاهش آشکار علاقه و میل به هر نوع فعالیتی در زندگی، کاهش وزن، بی خوابی، خستگی و کاهش انرژی، احساس بی ارزشی و گناهکار بودن و کاهش تمرکز و تصمیم گیری و اندیشیدن به مرگ و خودکشی بدون داشتن طرحی برای آن.

این بیماری شایعترین بیماری روانی بعد از اضطراب می باشد با توجه به مواردی نظیر شیوع بالای ابتلا در دوره جوانی و ضربه های روحی عظیمی که به اطرافیان بیمار افسرده و جامعه وارد
می شود، غیرفعال شدن و کاهش کارآیی قشر عظیمی از نیروی فعال جامعه و تاثیر منفی بر دیگران و زیان اقتصادی و اجتماعی آن، نیاز به تحقیق در این مورد اهمیتی دوچندان دارد.

عامل دیگر اهمیت این تحقیق را می توان در این دانست که اکثر آمار و اطلاعات ما در مورد میزان شیوع افسردگی برگرفته از اطلاعات و تحقیقات در جوامع دیگر خصوصا جوامع غربی است با توجه به اینکه  عوامل موثر بر افسردگی در هر جامعه متفاوت است بنابراین نیازمند به اطلاعات در مورد این بیماری در جامعه خودمان هستیم تا هم عوامل و علل آن را در جامعه خودمان بشناسیم و هم در رفع آن کوشاتر باشیم.

تحقیق در مورد شیوع افسردگی در دانش آموزان دبیرستانهای تیزهوشان از نیازهای جامعه ماست زیرا چنین دانش آموزانی در آینده عهده دار مسئولیت های خطیر جامعه می شوند و مردم نیز از این دانش آموزان انتظار بیشتری دارند. بنابراین می بایست از هر نظر، چه روحی و چه جسمی در سطح بالایی قرار داشته باشند که بتوانند آینده سازان خوبی برای کشور باشند و مسئولین و جامعه، باید حداکثر تلاش را برای کاهش و رفع این بیماری در دانش آموزان انجام دهند.  عدم شناخت مدیران، معلمان و والدین از ویژگیهای شخصیتی و وضعیت روحی دانش آموزان، بخصوص دانش آموزانی که از توانایی خاصی برخوردارند. همچنین کمبود امکانات در فراهم آوردن فرصتهایی برای شکوفا سازی قابلیتهای آنان و در نهایت فقدان کمکهای ویژه در این راستا همگی از عواملی به شمار می روند که مانع تجلی این قابلیتها خواهد شد.

 به یقین عده زیادی در طی این روند قربانی این عدم شناخت ها می شوند که برای آنان ارمغانی جز ابتلا به اختلالات جسمی و روانی در پی نخواهد داشت. بنابراین هر جامعه ای که به بقا و پیشرفت خودش می اندیشد باید استعدادهای درخشان خود را در کانون توجه قرار دهد.

نکات فوق لزوم اهمیت بررسیهای دقیق و موشکافانه در مورد نیازهای فردی، ویژگیهای شخصیتی و بیماریهای روحی و روانی این افراد را آشکار می سازد. تا با توجه به نتیجه حاصل از این بررسی ها، پیشنهادهایی در جهت توجه هر چه بیشتر نسبت به آنان ارائه دهیم.


کلیات

حدود ۲۵۰۰ سال است که اختلالات خلق خصوصا فرمهای افسردگی آنها زندگی بشر را متاثر ساخته است. تا آنجا که نه تنها در مدارک طبی قدیم بلکه در آثار هنری همچون داستانها،
افسانه ها و نقاشیها می توان ردی از آنها را باز یافت. به عنوان مثال داستان  شاه سائول (king  saul) و داستان خودکشی آژاکس در الیاد هومر هر دو یک سندرم افسردگی را توصیف
کرده اند.

بسیاری از آنچه را که امروزه در مورد اختلالات خلق می دانیم توسط رومیان و یونانیان قدیم شرح داده شده است. اولین بار افلاطون ۴۵۰ سال قبل از میلاد اصطلاح ملانوکولی را برای توصیف اختلالات افسردگی و مانیا به کار برد. در سال ۱۹۵۴ میلادی ژول با یاژه فرانسوی جنون دوشکلی(folic  double  form) را که در آن بیمار دچار افسردگی عمیق به حالت بهت زده می شود تعریف کرد.

 در حدود ۱۰۰ سال قبل از میلاد، کورنلیوس در کتاب De  Medicina افسردگی را ناشی از صفرای سیاه معرفی نمود این اصطلاح  را پزشکان دیگر از جمله ارسطو(۱۲۰ تا ۱۸۰ بعد از میلاد) و جالینوس(۱۲۹ تا ۱۹۹ بعد از میلاد) و الکساندر ترالز در قرن هشتم نیز بکار بردند.

 در سال ۱۸۵۴ ژول فالره جنون ادواری را توصیف نمود. چنین بیمارانی متناوباحالات خلقی مانی و افسردگی را تجربه می کنند.

در سال ۱۸۸۲ کارل کالبام روانپزشک آلمانی با استفاده از اصطلاح  «سایکلوتایمی» مانی و افسردگی را مراحل مختلف یک بیماری توصیف نمود. امیل کرپلین در سال ۱۸۹۹ مفهوم بیماری مانیک- دپرسیو را شرح داد که شامل اکثر ملاکهای تشخیصی است و امروزه روانپزشکان برای تشخیص این بیماری از آنها استفاده می کنند همچنین کرپلین افسردگی رجعتی (Involutional    melancholia) را شرح داد که پس از یائسگی در زنها و اواخر بزرگسالی در مردها شروع می شود و از آن به بعد یکی از معادلهای اختلالات خلقی با شروع دیررس شمرده می شود.(۵)

اختلالات خلقی شامل اختلالات افسردگی، اختلالات دوقطبی و افسردگی همراه با بیماریهای طبی یا سوء استفاده از الکل و سایر مواد می باشد.(۱۸)

 خلق آدمی ممکن است طبیعی، بالا یا پایین باشد افسردگی، فروریختن ممتد در خلق پایین است که با کاهش انرژی و علاقه، احساس گناه، اشکال در تمرکز، بی اشتهایی و افکار خودکشی نمایان می شود و محدود به زمان و مکان خاصی نیست و واکنشی در برابر استرس است.

اخیرا اختلالات خلقی  در کودکان و نوجوانان بیشتر شناسایی و درمان می شوند. بچه های کوپک افسرده اغلب نشانهایی بروز می دهند که در سنین بالاتر شیوع کمتری دارد. این نشانه ها عبارتند از: توهمات شنوایی هماهنگ با خلق، شکایات بدنی، ظاهر غمگین و کناره گیر و عزت نفس پایین. نشانه هایی هم هستند که بدون توجه به سن و وضعیت رشدی به صورت یکسان در بیماران ظاهر می شود و شامل:  افکار خودکشی، خلق افسرده یا تحریک پذیر، بی خوابی و کاهش توانایی تمرکز می شود.

 با این حال مسائل رشد بر تظاهر تمام نشانه ها تاثیر می گذارد. برای مثال، نوجوانان غمگین که به طور مکرر افکار خودکشی را بروز می دهند، عموما قادر به طرح نقشه ای واقعی برای خودکشی یا تبدیل افکارشان به عمل نیستند. خلق نوجوانان مخصوصا در مقابل چندین عامل استرس زای اجتماعی نظیر اختلاف خانوادگی مزمن، سوء رفتار و مسامحه و شکستهای تحصیلی آسیب پذیر است. اکثر نوجوانان و جوانان مبتلا به اختلال افسردگی عمده قبلا قربانی سوء رفتار یا مسامحه بوده اند. جوانان دچار اختلالات افسردگی در محیطهای مسموم ممکن است با کاهش استرس یا بیرون آمدن از آن محیط نشانه های افسردگیشان بهبود یابد. وقتی نوجوان عزیزی را از دست بدهد، داغدیدگی نیز حتی در غیاب اختلال افسردگی غالبا کانون درمان روانپزشکی قرار
می گیرد.(۵)

این پژوهش سعی دارد شیوع افسردگی را در سطح دبیرستانهای تیزهوشان استان یزد مورد بررسی قرار دهد و شیوع افسردگی را در این دانش آموزان با دانش آموزان مدارس عادی مقایسه نماید.

اختلالات خلقی

مشخصه اختلالات خلقی عبارت است از وجود اختلالی در تنظیم خلق، رفتار و عاطفه. همانطور که گفته شد اختلالات خلقی تقسیم می شوند به:

اختلالات افسردگی

اختلالات دوقطبی

افسردگی همراه با بیماری طبی یا سوء استفاده الکل یا سایر مواد.

اختلالات افسردگی  با فقدان اپیزود مانیا یا هیپومانیا از اختلال دو قطبی افتراق می یابند. (۱۸)

افسردگی(Depression)

افسردگی به صورت خلق افسرده به طور روزمره به مدت لااقل دو هفته توصیف می شود( جدول الف) مشخصه های یک اپیزود بیماری عبارتند از غمگینی(sadness) بی تفاوتی یا بی احساسی (آپاتی)، یا برافروختگی (irritability) که معمولا با تغییر در تعدادی از کارکردهای عصبی- نباتی همراه است از جمله الگوهای خوابیدن، اشتها، وزن، کندی یا سراسیمگی حرکتی، خستگی، اشکال در تمرکز و تصمیم گیری، احساس شوم یا گناه و افکار مرگ یا مردن. بیماران مبتلا به افسردگ درون زاد در تمام فعالیتهای لذت بخش عمیقا احساس عدم لذت می کنند، سحرخیز هستند، احساس می کنند کیفیت حالت خلقی ملالت انگیزشان با غمگینی متفاوت است و اغلب متوجه تغییرات روزانه در خلق خود می شوند( صبحها بدتر است). در عین حال این خصایص شدید به طور متناقضی پیشگویی کننده پاسخ بهتر به درمان ضدافسردگی است. تقریبا ۱۵% از کل جمعیت زمانی در طول زندگی خود یک اپیزود افسردگی عمده را تجربه می کنند، و ۸%-۶% از تمام بیماران سرپایی درمانگاههای عمومی معیارهای تشخیصی این اختلال را دارند. معهذا اغلب افسردگی تشخیص داده نمی شود و حتی در موارد بیشتری به طور مناسب درمان نمی شود.

55,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاثیر ورزش و انواع ورزشها بر روی افسردگی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
 • پاورپوینت بزهکاری
 • مقاله گیاهان مؤثر بر بیماری های میگرن و افسردگی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۸ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.