تحقیق بررسی نقش دلبستگی دوران کودکی، دلبستگی به خدا و سبک‌های اسنادی بر اضطراب اجتماعی دانشجویان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی نقش دلبستگی دوران کودکی، دلبستگی به خدا و سبک‌های اسنادی بر اضطراب اجتماعی دانشجویان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی نقش دلبستگی دوران کودکی، دلبستگی به خدا و سبک‌های اسنادی بر اضطراب اجتماعی دانشجویان قرآن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده  ۱
مقدمه  ۲
روش تحقیق  ۵
۱٫ مقیاس اضطراب اجتماعی  ۵
۲٫ آزمون سبک دلبستگی به هر والد  ۵
۳٫ آزمون سبک دلبستگی به خدا  ۶
۴٫ پرسش‌نامه سبک اسنادی  ۶
یافته‌ها  ۷
بحث و نتیجه‌گیری  ۹
منابع  ۱۲

منابع

باچر، جیمز، مینکا، سوزان و هولی، جیل، آسیب شناسی روانی، ترجمة یحیی سیدمحمدی، تهران، ارسباران، ۱۳۸۷

پاکدامن، شهلا، سیدموسوی، پریسا سادات و قنبری، سعید، «کیفیت دلبستگی و مشکلات رفتاری هیجانی در نوجوانان: بررسی نقش پدران»، روانشناسی کاربردی، ش۱۷، ۱۳۸۵، ص ۸۵-۱۰۰٫

تقی‌یاره، فاطمه، مظاهری، محمد علی و آزاد فلاح، پرویز، «بررسی ارتباط با سطح تحول من، دلبستگی به خدا و جهت‌گیری مذهبی در دانشجویان»، مجله روانشناسی، ش ۳۳، ۱۳۸۴، ص۲۱-۳٫

حمیدی، فریده، «بررسی ساخت خانواده، سبک دلبستگی در دختران فراری و اثر بخشی خانواده درمانی و درمانگری حمایتی در تغییرآن ها»، نشریه علمی-پ‍ژوهشی خانواده پ‍ژوهشی، ش ۱، ۱۳۸۴، ص ۲۳-۵٫

خداپناهی، کریم و خاکساربلداچی، محمدعلی، «رابطه جهت‌گیری مذهبی و سازگاری روانشناختی در دانشجویان»، مجله روانشناسی، سال نهم، ش۳، ۱۳۸۴، ص ۳۲۰-۳۱۰٫

رازقی، نرگس، غباری بناب، باقر، مظاهری، محمد علی، «مهد کودک و سبک‌های دلبستگی کودکان: پژوهشی در خانواده‌های تهرانی»، تازه‌های علوم شناختی، ش ۱، ۱۳۸۵، ص ۳۸-۴۶٫

رجبی، غلام رضا، چهاردولی، حجت الله، عطاری یوسفعلی، « بررسی رابطة عملکرد خانواده و جو روانی ـ اجتماعی کلاس با ناسازگاری دانش آموزان دبیرستان شهرستان ملایر»، مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی، ش ۱۴، ۱۳۸۶، ص۲۱۱ ـ ۱۲۸٫

رحیمی، جعفر، حقیقی، جمال، مهرابی زاده هنرمند، مهناز، « بررسی تأثیر آموزش جرات ورزی بر مهارت‌های اجتماعی، اضطراب اجتماعی و ابراز وجود در دانش‌آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه»، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، ش، ۱، ۱۳۸۵، ص۱۲۴-۱۱۱

شهابی زاده، فاطمه، «بررسی رابطه ادراک سبک دلبستگی دوران کودکی، سبک دلبستگی بزرگسال با سبک دلبستگی به خدا»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ۱۳۸۳

شهابی زاده، فاطمه، شهیدی، شهریار، مظاهری، محمد علی، «ادراک دلبستگی دوران کودکی و رابطه آن با دلبستگی به خدا در بزرگسالی»، مجله روانشناسی، ش۴، ۱۳۸۵، ص ۴۲۲-۴۴۰

شهابی زاده، فاطمه، سپاه منصور، مژگان، خوشنویس، الهه، «ادراک دلبستگی کودکی، دلبستگی بزرگسال و دلبستگی به خدا»، فصلنامه روانشناسان ایرانی، ش۱۵، ۱۳۸۷، ص ۲۵۶-۲۵۳

شهابی زاده، فاطمه، «تدوین مدلی جهت تبیین پایگاه‌های هویت در ارتباط با نقش دلبستگی به والد و خدا، کارکرد خانواده و مقابله مذهبی»، پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، ۱۳۹۰

شکوهی امیرآبادی، لیلا، خلعتبری، جواد، رضابخش، حسین، «استرس ادراک شده در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با سبک‌های اسنادی مختلف در سال ۸۷»، فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، ش۴، ۱۳۸۹، ص ۱۰۷-۱۲۹٫

طاهری، محمد، پورمحمد رضا تجریشی، معصومه، موللی، گیتا، رهگذر، مهدی، عرشی، بهار، «رابطه سبک دلبستگی مادران و بلوغ اجتماعی دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی دوره راهنمایی شهر شیراز ( سال تحصیلی ۱۳۸۷-۸۸)»، مجله پژوهشی حکیم، ش۲، ۱۳۸۹، ص ۱۹۹-۱۰۷٫

عبدی، رضا، بیرشک، بهروز، محمودعلیلو، مجید، اضغرنژادفرید، علی اصغر، «سوگیری تعبیر در اختلال هراس اجتماعی»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، ۱۳۸۵، شماره۴، ص ۱۵۹-۱۴۳٫

معتمدی شارک، فرزانه، افروز، غلامعلی، «بررسی رابطه سبک‌های اسنادی و سلامت روان در دانش آموزان تیز هوش و عادی»، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، شماره۲، ۱۳۸۶، ص۱۸۱-۱۷۳٫

میلانی، مهدیه، شهیری، محمدرضا، قائدی، غلامحسین، بختیاری، مریم، طاولی، آزاده، «اثربخشی درمان شناختی و رفتاری گروهی مبتنی برالگوی هیمبرگ در کاهش نشانه‌های اضطراب اجتماعی»، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، شماره۱، ۱۳۸۸، ص ۴۹-۴۲٫

Arkin, R. M., et al, “Social anxiety, self-serving bias self-presentation in causal attribution”. Journal o personality and social psycholog, v 38, 1980, p 23-35.

Brumariu, L. E., & kerns, k. A., “mother-child attachment and social anxiety symptoms in middle childhood”. Journal of applied development psychology, v29, 2009, p 393-402.

Bradshaw, M, “Attachment to God, image of God, and psychologyical distress in a nationwide sample of presbyteryians”The international journal for the psychology of the psychology of religion, v20, 2010, p 130-147.

Bell-Dolan, & D, Wessler, A, “Attributional style of anxiety children: extension from cognitive theory and research on adult anxiety”. Journal of anxiety disorder, v8(1), 1994, p79-96

Ellison, C, et al., “Blessed assurance: religion, anxiety, and tranquility among us adults”, social science research, v 38(3), 2009, p 656-667.

Erozkan, A, “the relationship between attachment style and social anxiety: an investigation with Turkish university student”, social behavior and personality, v37(6), 2009.p 835-844.

Gilboa-schechment, E, et al., “Anticipated reactions to social events: difference among individuals with generalized social phobia, obsessive compulsive disorder, and nonanxious controls“, cognitive therapy and research, v24, 2000, p 731-746.

Greenberger, E, & Mclaughlin, C, “attachment, coping, and explanatory style in late adolescence”.Journal of youth and adolescence, v27(2), 1998, p121-139.

Hernandaz, G, “Attachment to god, spiritual coping and Alcohol use”. the international Journal for the psychology of religion, v 20, 2010, p97-108.

Joules, Shaalon, “The mediating role of god attachment between religiosity and spirituality and psychology adjustment in young adults”, unpuplished doctoral dissertation, school of the ohio state university, 2007.

Kirkpatrick, L.A, shaver, P. R, “An attachment theoretical approach to love and religious belief”,personality and social psychology bulletin, v 18, 1992, p 266-275

Miner, M., “The impact of child parent attachment, attachment to God and Religious orientation on psychological adjustment”. Journal of psychology and theology, v37(2), 2009, p 114-124

Neal, J. & Edelmann, R., “The etiology of social phobia: toward a development profile” . Clinical Psychology Review, v 23, 2003, p761-785.

Loewenthal, K, et al., “comfort and Joy? Religion, cognition and mood in mood in protestants and jews under stress”. cognition and emotion, v14, 2000, p 355-374.

Okozi, I. f. “Attachment to God: its impact on the psychologyical wellbeing of persons with Religious vocation”. unpublished Doctoral Dissertation, Seton Hall University, 2010.

Splika, B., et al., “a General attribution theory for the psychology of Religion”. Journal for the scientific study of Religion, v24(1), 1985, p 1-118.

Spence, S., et al., “Social skills, social outcome and cognitive features of childhood social phobia”.Journal of Abnormal psychology, v108 (2), 1999,p 211-221.

Taylor, S, & Wald, J. “Expectation and attributions in social anxiety disorder: Diagnostic distinction and relationship to general anxiety and depression”, Cognitive Behaiour Therapy, v23, 2003, p 166-178.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش دلبستگی به والد، دلبستگی به خدا و سبک‌های اسنادی بر اضطراب اجتماعی دانشجویان شهر بیرجند است. از میان جامعه آماری، ۷۰۰ دانشجو به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد شهر بیرجند انتخاب شده‌اند. پرسش‌نامه‌های دلبستگی به والد (هازن و شیور، ۱۹۸۶م)، دلبستگی به خدا، سبک‌های اسنادی (ASQ) و اضطراب اجتماعی (SD) تکمیل و از طریق تحلیل مسیر بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که سبک اسنادی شکست، و دلبستگی ناایمن به پدر به طور مستقیم اضطراب اجتماعی را پیش‌بینی می‌کنند. همچنین دلبستگی دوران کودکی از طریق دلبستگی به خدا و اسناد موفقیت بر افزایش یا کاهش اضطراب اجتماعی، مسیرهای معناداری نشان می‌دهد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، می‌توان گفت: دلبستگی ایمن دوران کودکی، سبک‌های اسنادی مثبت و دلبستگی ایمن به خدا در کاهش اضطراب اجتماعی مؤثر هستند.

کلیدواژه‌ها: دلبستگی به والد، دلبستگی به خدا، سبک‌های اسنادی و اضطراب اجتماعی.


 

مقدمه

اختلال اضطراب اجتماعی با ترس ناتوان‌کننده پایدار و نامعقول از یک یا چند موقعیت اجتماعی یا عملکردی مشخص می‌شود که فرد در موقعیت‌های اجتماعی می‌ترسد که با بررسی و ارزیابی بالقوه منفی دیگران روبه‌رو شود و ممکن است به صورت خجالت‌آور یا تحقیرآمیز رفتار کند. همچنین افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی به سبب ترس‌های خود، از این موقعیت‌ها دوری کرده یا با ناراحتی زیاد آن را تحمل می‌کنند.۱ روند اضطراب اجتماعی معمولاً مزمن و پیوسته است و در مقایسه با اختلال‌های اضطرابی۲ دیگر، با دوران کودکی بیشتر در ارتباط است. بنابراین، بررسی فاکتورهایی مانند دلبستگی در زمینه علیتی اضطراب اجتماعی، امری اجتناب ناپذیر است.۳

نظریه دلبستگی به تعامل مادر و کودک اشاره می‌کند و نتیجه عمده این تعامل را به وجود آمدن نوع دلبستگی عاطفی بین آنان می‌داند. در واقع، رشد سالم فرد در هر دوره، معلول عواملی است که یکی از مهم‌ترین آنها، ایمنی دلبستگی است. به این ترتیب، دلبستگی ایمن، کودک را به داشتن یک شخصیت منعطف هدایت می‌نماید. وقتی انسان به دیگران اعتماد داشته و از پذیرفته شدن از طرف آنان مطمئن باشد، به کاوش در محیط اشتیاق بیشتری نشان می‌دهد، عواطف مثبت‌تری می‌یابد، از عزت نفس بالاتری بهره‌مند می‌شود، در حل مسئله، پافشاری می‌نماید، ابتکار و پشتکار پیدا می‌کند و به عبارت دیگر، از سازگاری اجتماعی و عاطفی بیشتری بهره‌مند می‌شود.۴ همچنین ارتباطات والد ـ کودک به عنوان مدلی که ارتباطات اجتماعی را شکل می‌دهد، در نظر گرفته می‌شود و کودکانی که به طور ضعیف دلبسته می‌شوند، ممکن است در شروع و تداوم تعاملات اجتماعیِ موفقیت‌آمیز، مشکل داشته و دچار گوشه‌گیری اجتماعی و دوری از همسالان شوند. بنابراین، دلبستگی ضعیف فرصت‌هایی را که کودکان به تمرین مهارت‌های اجتماعی مؤثر می‌پردازند، محدود می‌کند، و طبیعی است که این فرآیند در افزایش بازداری از اجتماع و ناآرامی در موقعیت‌های اجتماعی نقش ایفا می‌کند.۵ در این زمینه می‌توان به نتایج پژوهش‌هایی مانند اروزکان۶ اشاره کرد که وی دریافت سطح اضطراب اجتماعی افرادی که دلبستگی ایمن داشته‌اند، کمتر از افرادی دانسته است که سبک دلبستگی ناایمن دارند. همچنین نتایج تحقیق بروماریو و کرنز۷ نیز حاکی از آن است که دلبستگی ایمن و دلبستگی دوسوگرا به مادر، به ترتیب با کاهش و افزایش اضطراب اجتماعی رابطه معناداری دارد. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که افراد دارای دلبستگی ایمن به مادر، شایستگی‌های اجتماعی بیشتری داشته و ارتباط آنها با همسالان، کیفیت بالاتری دارد.

دیدگاه‌های مختلف روان‌شناسی و جامعه‌شناسی عصر جدید بر این اصل قرار دارند که یک عامل به تنهایی تعیین‌کننده رفتار افراد نیست، بلکه عوامل متعددی در ایجاد و شکل‌گیری رفتار نقش دارند و بیشتر رفتارهای انسان تابع چند عامل است.۸ اضطراب اجتماعی نیز از این قاعده مستثنا نیست و به نظر می‌رسد مؤلفه‌های مذهبی، از جمله چگونگی ارتباط فرد با خدا نیز بر میزان اضطراب اجتماعی اثر داشته و نمی‌توان نقش آن را نادیده گرفت. تاریخ بشریت نشان داده است که دین‌ورزی۹ در میان انسان‌ها قدمتی دیرینه دارد. آن چنان که از مطالعات باستان‌شناسی و انسان‌شناسی از اعصار دور بر می‌آید، مذهب جزء لاینفک زندگی بشر در تمامی اعصار بوده است، زیرا بشر از همان آغاز زندگی خود به حامی مقتدر و تکیه گاهی نیرومند احساس نیاز کرده است و به گفته کیریک پاتریک۱۰ مقصود انسان از پرداختن به مذهب و دین، ارتباط با با خداست.۱۱

پاتریک از حدود دهه نود میلادی، دلبستگی را چارچوبی توانمند برای درک و یک‌پارچه کردن بسیاری از جنبه‌های باور دینی اختیار کرده است.۱۲ وی مدعی شده است که مؤمنان ارتباط متقابل شخصی با یک خدای محبوب، دانا و نیرومند برقرار می‌کنند و این ارتباطات را ارتباطات دلبستگی در نظر گرفته است.۱۳همچنین وی فرض کرده است که دو فرضیه برای ورود افراد به دلبستگی به خدا مطرح می‌شود: نخست، اینکه خدا به عنوان چهره دلبستگی، در قالب رفتارهای جبرانی به عنوان یک جایگزین برای افرادی که چهره دلبستگی‌شان بهینه نبوده است، عمل می‌کند (فرضیه جبران) و دیگر اینکه دلبستگی به خدا ناشی از انطباق با مدل‌های درونی مربوط والد است (فرضیه انطباقی هم‌زمان). در این زمینه بعضی شواهد حمایت کننده برای تطابق بین سبک‌های دلبستگی و شاخص‌های دلبستگی به خدا وجود دارد،۱۴ که می‌توان به نتایج پژوهش شهابی زاده۱۵ اشاره کرد که وی دریافته است که رابطه معناداری بین ادراک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا به خدا با ادراک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا به مادر و پدر وجود دارد. مینر۱۶ نیز دریافته است که همخوانی مثبتی بین دلبستگی به والدین و دلبستگی به خدا وجود دارد. با توجه به یافته‌ها و نظریه‌های فوق، خداوند چهره دلبستگی مطلق است و به عنوان کسی که از پیروانش محافظت و آنها را هدایت می‌کند، همانند والدین دیده می‌شود.۱۷

بنابراین، خدا به عنوان چهره دلبستگی، پایگاه امنی برای رفتارهای کاوش و پناهگاه ایمن در زمان پریشانی یا تهدید برای مؤمنان در نظر گرفته می‌شود و زمانی که مؤمنان از خدا دور یا جدا می‌شوند، احساس اضطراب می‌کنند. مؤمنان خواستار نزدیکی به خدا هستند و این تماس برای آنان در میان ارتباط با خدا در شکل‌های دعا و مشارکت در فعالیت‌های مذهبی دلپذیر است. همچنین زمانی که مؤمن خبرهایی در مورد مرگ و از دست دادن عزیز خود دریافت می‌کند، تمایل دارد که به خدا به عنوان پناهگاه امن، نزدیک شود تا دوباره حس امنیت و آرامش را به دست آورد.۱۸ همچنین فرد با اعتقاد به اینکه خدا اساس ایمنی است، احساس قدرت نموده، اعتماد به نفسش هنگام اضطراب و ترس افزایش می‌یابد. این احساس ایمنی به آرامش درونی در فرد منجر شده، وی را برای مقابله با مشکلات و چالش‌های زندگی آماده می‌کند. بنابراین، این احساس ایمنی، پادزهری در برابر ترس و اضطراب است.۱۹

15,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی رابطه دین‌داری و اضطراب مرگ در بین دانشجویان و طلاب
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.