تحقیق بررسی نقش و کارکرد سالمندان در ساختار اجتماعی ایران معاصر از گذشته تا به امروز


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی نقش و کارکرد سالمندان در ساختار اجتماعی ایران معاصر از گذشته تا به امروز مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی نقش و کارکرد سالمندان در ساختار اجتماعی ایران معاصر از گذشته تا به امروز نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده
فصل اول : کلیات مقدمات
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مسئله
چارچوب نظری
پرسشهای تحقیقاتی فرضیات
اهداف مطالعاتی
اهمیت مطالعاتی
تعریف اصطلاحات
فصل دوم
مرور متون مطالعاتی
فصل سوم : روش تحقیق
رسش تحقیق ، طرح تحقیق ، حجم طرح تحقیق
سوگیری طرح تحقیق
فن طرح تحقیق طرح تحلیل
فصل چهارم
گردآوری اطلاعات
مقدمه
صنعتی شدن
خانواده هسته ای
شهرنشینی
میراث فرهنگی
تحلیل تئوریکی
فصل پنجم
استنتاج و ارائه راهکار
تحلیل فرضیه ها
نتایج تحقیق
پیشنهادات و توصیه ها
منابع و ماخذ

منابع ومآخذ:

۱- قرآن مجید

۲- جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری تهران چاپ پنجم

۳- در آمدی برمکاتب و نظریه ها دکتر حسین ابوالحسن تنهائی

۴- بهداشت روانی  دکتر حمزه گنجی نشر ارسباران

۵- مرضیه اسماعیلی شیرازی  روان شناسی اجتماعی سالمندان شیراز انتشارات تخت جمشید ۱۳۷۹

۶- اسپنس الکساندر پی (سیر کهولت انسان  تزجمه امیرنظام الدین قنایی )

۷- بیرو آلن فرهنگ علوم اجتماعی ترجمه باقر ساروخانی تهران انتشارات کیهان

۸- شیوه تنظیم نگارش پایان نامه  مبانی عمومی روش تحقیق دکتر تنهائی  نشر همیار چاپ اول

۹- سازمان جهانی بهداشت  و بهداشت سالمندان عبدالرضا شقاقی انتشارات سیاوش چاپ اول ۱۳۷۵

۱۰- فرهنگ فارسی حسن عمید جلد اول تهران انتشارات امیر کبیر چاپ سیزدهم ۱۳۷۷

۱۱- مشکلات دوران پیری مجتبی عشق پور انتشارات معین

پایان نامه و مقاله :

۱- بررسی مشکلات سالمندان مرکز ابراهیم آباد استان مرکزی پایان نامه اشرف صوفی استاد راهنما  خانم موسوی میرک

۲- برنامه راهبردی خدماتی به سالمندان مقاله دکتر اصغر دادخواه

۳- فصل نامه علمی و فرهنگی – اجتماعی سالمند  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شماره ۶-۷-۸  سال ۱۳۷۶

چکیده :

سالمندان : بعنوان یکی از چراغ روشنی بخش محور وحدت و همدلی  و عامل انس و ارتباط و رفت و آمدهای خانوادگی اند . باید این جایگاه محفوظ بماند و مورد حراست و تقویت قرار گیرد . امروزه این احترام از میان سالمندان ازبین رفته است . درزمانهای گذشته خانواده به صورت گسترده زندگی می کردند. و در خانواده صمیمت خاصی وجود داشت . با پیشرفت صنعت و تکنولوژی این نقش و کارکرد در خانواده های هسنه ای رو به کاهش رفته و باعث شده که افراد سالمند را بعنوان یک مزاحم درزندگی تلقی کنند.

هدف از این کار بررسی مشکلات سالمندان و کم رنگ شدن نقش سالمندان در جامعه را مورد بررسی قرار دهم.

روش های اجرا بصورت مصاحبه با افراد سالمند و بازدید از سرای سالمندان و جمع آور اطلاعات از طریق مقاله ها و کتابهایی که درمورد نقش و کارکرد سالمندان بوده مورد ارزیابی قرار دهم .

نتایجی که بدست آمد سالمندان نیازهای متعددی دارند . بنابراین لازم است به منظور ایجاد زمینه مشارکتهای اجتماعی سالمندان تأسیس سلامت و ایجاد امنیت انسانی ، اجتماعی ، اقتصادی برای آنان درراستای دستیابی به سالمندی سالم و فعال کلیه بخشها هماهنگ و همسو  بایک دیگر حرکت کنند . و تأمین نیازهای سالمندان گام اول است .

نکته مهم دیگر توجه نسبت به سرباری و جمعیت مولد اگر سال خوردگی جمعیت همراه با حضور و مشارکت سالمندان نباشد از کارافتادن چرخه های تولید و اقتصاد رابه دنبال خواهد داشت .

مقدمه :

امام صادق (ع) فرمودند :  الشیخ فی احله کانبئی فی امته

سالمند درخانواده همانند پیامبر الهی دربین امتش است . سالمندان یک عمر درمدرسه زندگی درسهایی را فرا گرفته و از نظر تجربی مسائل را بهتر تجزیه و تحلیل می نمایاند.

حکم پرودگار  این است : جزخدای یگانه هیچ کس و هیچ چیز را نپرستید.  و نسبت به والدین خود نیکو کار باشید و اگر هر دو یا یکی از آنها پیر و سالخورده شد  از زحمت نگهداری و حمایتشان شانه خالی نکنید. و کلمه عفو که کوچکترین کلمه تلخ و ملال آور است . به آنان نگوئید. و آزارشان ننمائید . مراقب باشید که همواره  با آنان با ادب سخن بگوئید و گفتارتان آمیخته با تکریم و احترام باشد.[۱]

سرنوشت سالخوردگان درزمان ما بسیار تأثر انگیز است بی تفاوتی درمورد سالمندان بسیار تعجب آور است . زیرا هر عضو جامعه باید بداند که خود درآینده به همین سرنوشت دچارخواهد شد.

احترام به این گروه اجتماعی و حمایت از آنها در چنین موقعیت باعث ایجاد  احساس امنیت و آسایش و رهایی از احساسات منفی و کاهش رنج و آلام در آنان گشته و چون به بهره مندی از تجارب این مجریان سالخورده نیاز است .  بی انصاف خواهد بود که مهر ورزی به این عزیزان را به بوته فراموشی سپرد. از چنین افراد ارزنده ای که زندگی ما از آنان است دوری کرد تحولاتی هم چون شهر نشینی و صنعتی شدن گرایش و اضطراب به زندگی و تحول صنعت و گذر از خانواده گسترده به خانواده هسته ای نتایجی چون کاهش بعد خانواده ، کاهش سرانه مسکن برای هر فرد را به دنبال دارد. که تأثیرات مستقیمی به نحوه زندگی سالمند بهمراه دارد . دراین بررسی درنظر دارد کارکرد اجتماعی سالمندان را طرح کند.

 تاریخچه مطالعاتی :

درخصوص موضوع مورد نظر تحقیق خاصی صورت نگرفته ، تنها تحقیقی که بعد از بررسی ار آرشیو کتابخانه بدست آمد تحقیقی تحت عنوان نگاهی به وضعیت سالمندان استان مرکزی و یک پایان نامه تحت عنوان  بررسی مشکلات سالمندان  درمرکز خیریه ابراهیم آباد که به بررسی آن پرداخته شده و تحقیقات بیشمار نشان می دهد که عمر طولانی یکی از دست آوردهای قرن بیستم است .پدیده پیر شدن جمعیت جهان به دلیل کاهش میزان مرگ و میر ناشی از پیشرفت های علوم پزشکی  ، بهداشت ، آموزش و پرورش و درنتیجه افزایش نرخ امید به زندگی و طول عمر از چنان درجه اهمیتی برخوردار است  که عدم توجه به آن جامعه انسانی را در آینده نزدیک در مقابل مسائل و مشکلات بسیار پیچیده تر چه بسا لاینحل قرار خواهد داد. سالمندان بایستی در بطن جامعه متمرکز برخانواده مورد ملاحظه قرار گیرد . همچنین باید راهکارهایی چون ایجاد مرکز روزانه ارائه خدمات درمنزل واحدهای درمانی و توانبخشی خاص سالمندان را مورد توجه قرارداد. بدون شک پرداختن به امور سالمندان بطور مجزا  امکان پذیر نبود. بلکه در قالب برنامه هایی برمبنای وحدت – منافع عمومی و انسجام ملی میسر میگردد. [۲]

دراین مقاله سعی می شود به وضعیت سالمندان جامعه نگاهی داشت و سعی کنیم در هر زمان و مکان مشارکت سالمندان دراجتماع همراه با مداخله خانواده و جامعه بدانیم و نباید تمام امور سالمندان بطور مجزا متسور گردد. سالمندان نیازهای متعددی دارند . بنابر این لازم است بمنظور ایجاد زمینه مشارکت اجتماعی سالمندان تأمین سلامت و ایجاد امنیت انسانی اجتماعی و اقتصادی برای آنان درراستای دستیابی به سالمندی سالم و فعال کلیه بخش ها هماهنگ و همسو بایکدیگر حرکت کنند.

به یاد داشته باشیم که تأمین نیازهای سالمندان گام اول است .

–      هرسالمندی درجامعه دارای شرایط خاصی می باشد.

۱-  خود را برای جامه مفید میدانند .

۲-  درارتباط با خواسته ها در سن پیری آزاد باشد .

۳-  اززندگی آزادی که فرد انتخاب میکند برخوردار باشند.

۴-  مسکن خوب و مناسب با احتیاجات سالهای بعد داشته باشند.

۵-   از پشتی بانی مالی و اخلاقی برای خانواده فرد تا جایی که موافق با موارد مورد علاقه خود باشد .

برخوردار باشند.

هر سالمندی مستحق زندگی با ارزش درجامعه خویش است . بدور از هر گونه تبعیض سنی پیران افرادی هستند که مورد توجه دیگر افراد جامعه قرار گرفته اند. و هر شخص با توجه به شرایط ذکر شده زندگی آزادانه درجامعه را خودش انتخاب میکند. [۳]

بیان مسئله :

با توجه به عنوان موضوع که بررسی کارکردهای اجتماعی سالمندان درساختار خانواده درایران معاصر است تحقیق حاضر درصد است تا با بررسی کارکردهای اساسی سالمندان درجانعه گذشته ایران خط سیر این کارکردها را درجامعه کنونی که رو به توسعه شهر نشینی و صنعتی شدن گذاشته پی بگیرد. و با توجه به نیازهای امروز خانواده ایرانی نقشه اصلی پایگاه اجتماعی و خانوادگی سالمندان را درنهاد خانواده هسته ای به ارزیابی گذارد.

سالمندان تنها قشری از مردم هستند که شاید تا حالا کمتر حرفی از آنها به میان آمده و کمتر کسی به خاطر اطلاع از نیازهای سالمندان و نقش سالمندان در جامعه بحثی بعمل آورده باشد. درجوامع سنتی پیران معمولاٌ از احترام زیادی برخوردار بودن درمیان فرهنگ های که طبقه بندی سنی داشتن ریش سفیدان و گیس سفیدان درمورد مسائل مهم جامعه با گروه بطور کلی  نفوذ زیادی داشته و اغلب سخن آخر می گفتند. دردرون خانواده غالباٌ اقتدار مردان و زنان هر دو با بالا رفتن سن افزایش می بافت . برعکس درجوامع صنعتی پیران معمولاٌ چه درخانواده و چه در جامعه بزرگتر فاقد اقتدار هستند. ممکن است پس از باز نشستگی  آنها از هرزمان دیگری درزندگیشان فقیر تر باشند.[۴]

انتقال به طبقه سنی ریش سفیدان درفرهنگ سنتی اغلب نشان اوج و منزلتی بود  که یک فرد حداقل یک مرد می توانست کسب کند. درجوامع صنعتی بازنشستگی معمولاٌ نتایج کاملاٌ برعکس بهمراه می آورد . افراد سالخورده تر درکشورهای صنعتی رو به افزایش است . با وجود این درعین حال موقعیت اجتماعی افراد سالمند درجوامع امروزی بسیار متزلزل تر از آن است که درخیلی ارفرهنگهای قدیمی تر بود که در آنها پیری اغلب اعتباراجتماعی و ثروت و قدرت بهمراه می آمورد افراد سالمندتر نتها معمولاٌ موقعیت مستحکمی دراجتنماع داشتند بلکه وظایف مهمی درخانواده برعهده می گرفتند. تا اندازه زیادی این موقعیت درجوامع امروزی از میان رفته است . سالخوردگی اغلب زمان از دست دادن روابط است . بازنشستگی نه تنها به معنای ازدست دادن شغل بلکه مفهوم ازدست دادن تماس با دیگران درمحل کار است . فرزندان معمولاٌ برای خودشان خانه زندگی مستقل تشکیل داده اند. با مرگ خویشاوندان و دوستان روابط با آنها نیز از دست رفته است . و یا به علت وجود فاصله مکانی برقرار کردن ارتباط مشکل است . زیرا افراد مسن تر کمتراز جوانان سفر می کنند. درجامعه ای که به جوانی ، شادابی و سرزندگی و جذابیت فیزیکی ارج بسیار می نهند. سالخوردگان معمولاٌ نمایان هستند.

اما سالها اخیراٌ شاهد دگرگونی های درنگرش نسبت به سالخوردگی بوده است. بعید است که سالخوردگان آن اقتدار کامل و اعتباری را که به بزرگترهای اجتماع درجوامع باستانی داده می شد. بازیابند. اما بتدریج که آن نسبت هرچه افزون تری از جمعیت را تشیکیل می دهند. نفوذ سیاسی بیشتری کسب می کنند . آنها هم اکنون بصورت یک گروه فشار سیاسی قدرتمند درآمده اند.[۵]

ایران اجامع جوانی است به همین دلیل سرمایه گذاری برای حل مسئله جوان از اولویت ها ی هرنوع برنامه ریزی و سیاست گذاری درحال حاضر است . اما این مانع از توجه به مسئله سالمندی و جمعیت رو به تزاید سالمندان کشور نخواهد بود . همین جوانان دردهه های آتی سالمندان جامع خواهند بود. تأمین اجتماعی بایستی توجه خاصی به مسئله سالمندان داشته باشد که سیاست ها ی برنامه ریزی  گسترده ای را را براین زمینه می طلبد.

می توان گفت که وجود یک سالمند درخانواده نقش ها و مشکلات خاص خود را داراست . و تا حدود تعادل خانواده را برهم می زند. بنابراین با توجه به هسته ای شدن خانواده بعد از صنعتی شدن درمقابل آن تغییراتی که درهرم سنی رخ می دهد. و جامعه با پدیده سالمندی روبرو می شود . و مسئله اساسی تحقیق حاضر پاسخ به چگونگی کارکردهای اساسی این قشر از اجتماع درفرهنگ معاصر است .

چار چوب نظری :


۱- قرآن مجید

۱- سمیعی الهام ( نگاهی اجمالی به وضعیت سالمندان استان مرکزی اراک )

مقاله دانشگاه آزاد ۸۶

 ۱- صوفی ، اشرف { بررسی مشکلات سالمندان مرکز ابراهیم آباد استان مرکزی} پایان نامه – استاد راهنما موسوی میرک ۸۴

 ۱-  ۱- گیدنز آنتونی – جامعه شناسی  ترجمه منوچهر صبوری تهران چاپ پنجم

 ۱-  اسماعیل شیرازی – مرضیه روانشناسی اجتماعی و سالمندی – شیراز – تحت جمشید ۱۳۷۹

 

75,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق اشتغال غیر رسمی سالمندان در دوران بعد از بازنشستگی
 • تحقیق آموزش سالمندان در سلامت روانی
 • مقاله تغذیه سالمندان
 • پایان نامه بررسی مقایسه ایی وضعیت سلامت (جسمی و روانی) سالمندان
 • تحقیق بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.