تحقیق بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاه‌های پوست


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاه‌های پوست مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۱صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاه‌های پوست نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

دلایل انتخاب موضوع   ۱
بیان مسئله   ۲
بازنگری منابع و اطلاعات موجود   ۳
اهداف و فرضیات تحقیق   ۱۳
متغیرها و مقیاس سنجش آنها   ۱۴
روش، تکنیک و نحوه اجرای تحقیق   ۱۶
جامعه مورد بررسی، تعداد و روش نمونه گیری   ۱۸
برنامه برای جمع آوری اطلاعات و برنامه آماری   ۱۸
مسائل اخلاقی   ۱۹
فرمهای اطلاعاتی   ۲۰
یافته ها   ۲۲
جداول   ۲۴
بحث   ۲۵
نتیجه گیری   ۲۸
منابع   ۲۹

منابع

۱- Thomas, p., Habif, Epidemiology of Hand Eczema, A color couide to diagno sis and Therapy clinical Dermatology, c.l (1996) 54.

2- Duarti, terumi, nakanoy, evaluation of 25. Patients: American journal of Dermatology: 1998 Dec, 9(4): 216-23.

3- patch test products quthorized by ICDRG 2000 march.

4- Leety, patch testing of 49, patients in Hongkong: contact Dermatitis 1996 jun, 35 (1): 23-6.

5- Ocken felshm, Hautarzt contact eczema in houswives: 1998 dec, 49(12): 936-7.

6- Clinic soniBP Evaluation of previously patch tested patient refferred to contact: American journal of contact Dermatitis 1997 Mar, 8(1) 10-4.

7- Storrsfj, Technical and ethical problems associated with patch testing, clinical Reviews in Allergy and Immunlogy, 1996 summer, 14(2):185-98.

8- Elsamahy MH, value of patch testing in atopic dermatitis: Amierrican journal of contact dermatitis, 1997 sep, 8(3): 154-7.

9- Kanerval, hand dermatitis and allergic patch test reactions caussed by Nickel in: electro platers: contact Dermatitis 1997 Mar, 36 (3): 137-4.

10- James Gmarks, North American contact Dermatitis Group patch test results for the detection of james delayed type hyper sensitivity to topical allergens: the journal of American Academy of Dermatology, 1998 june, 38 (6) 911-918.

11- David Ecohen, utility of astandard contact Dermatitis: Aretrospective study of 732 patients: journal of the American Academy of Dematology, 1997 jun, 36(6): 914-8.

12- Boris D.lushnial, the public health impact of irritant contact Dermatitis: Immunology and allergy clinics of North American, 1997 Agu, 17(3): 345-357.

13- Albert MR patch testing reaction to a standard series in 608 pationt tested from 1990 to 1997 at massa chusetts; American journal of contact Dermatitis, 1998 Dec, hospital 9(4): 2.7-11.

14- 5years experience patch testing in children and adolesents and follow up: mam shah, journal of the American Academy of Dermatology, 1997 Dec, 37 (6): 964-8.

15- Inerot A, moler H, symptoms and signs repoted during patch testing, American journal of Dermatology, 2000 Mar, 11(1): 49-52.

16- Recorded Braschj Evaluation of patch test results by use of reaction index an recorded by the information network of Departments of: anolysis of Data cortatc Dermatitis 1995 Dec, 33(6): Dermatology (IVDK) 375-80.

17- Braschj, patch test results in school children, Results from in formation network of Dermatology (IUDK) and group contact Dermatitis research group (DKG) 286-1997 Dec, 37(6): 286-93.

18- James G mark North American contact Dermatitis group patch test results, 1996, 1998: Archives of Dermatology 2000 feb, 136, 272-3.

19- Tochen Brasch, more positive patch test reactions with larger test chambers 118-1997 may, 37: 120.

20- Rajago palan R, impact of patch testing an dermatotlogy specefic of life (DS QL) in pationts with allergic contact dermatitis American journal of contact Dermatitis, 1997 Dec, 8 (4): 215-21.

دلایل انتخاب موضوع:

۱- با انجام این تحقیق به این سئوال علمی جواب داده می شود که در بیماران ایرانی مبتلا به اگزمای دست نتیجه Patch Test در مورد عوامل تشکیل دهنده چگونه است. با جواب به این سئوال امکان شناسایی عوامل موثر در بروز اگزما بوجود آمده و در نتیجه آن درمان یا مواجه بهتری انجام پذیر خواهد بود.

۲- انجام این تحقیق از نظر علمی (با تشخیص بیماران دچار اگزمای دست با قرائت نتیجه Patch Test توسط دستیار پوست)، کیت و مواد مصرفی (با امکان خرید
Patch Test توسط مجری طرح) در دسترس بودن تعداد نمونه ها (با توجه به ارجاعی بودن درمانگاه‌های پوست بیمارستانهای لقمان و بوعلی) وجود دارد.

۳- به علت شیوع نسبتاً قابل توجه اگزمای دست تحقیق در این مورد از اولویتهای رشته پوست محسوب می شود.

۴- با توجه به مطالب بند ۲ تحقیق در مدت ۱ ساله قابل انجام می باشد.

۵- هزینه انجام طرح در مقابل پاسخی که خواهد داشت (مشخص شدن وضعیت Patch Test در بیماران اگزمای ایران)، ناچیز بوده لذا مقرون به صرفه است.

۶- با توجه به در اختیار داشتن مقالات متعدد در مورد موضوع تحقیق طراحی و اجراء از راهنمایی قابل توجهی برخوردار بوده و نیز اهمیت موضوع را نشان می دهد.


بیان مسئله:

اگزمای دست، یک بیماری بسیار شایع در کلینیک های پوست می باشد. بطوریکه شیوع حدود ۴/۵% را برای آن در نظر می گیرند (۱). اگزمای دست را به دو گروه تماسی و آتوپیک تقسیم کرده و گروه تماسی نیز به دو زیر گروه تحریکی و آلرژیک تقسیم می شود (۱). علل متعددی باعث بروز این بیماری می شوند. درست است که شرح حال و معاینه فیزیکی در تشخیص عامل اتیولوژیک این بیماری بسیار کمک کننده می باشد ولی به علت گستردگی عوامل و مواد موجود در محیط زیست انسانها این عوامل معمولاً به آسانی شناسایی نشده و افراد بیمار مدتهای مدیدی از مشکل مزبور رنج می برند. این موضوع بخصوص در نوع آلرژیک تماسی قابل اهمیت می‌باشد. هر تغییر در شیوه زندگی و کار افراد معمولاً مسئله ای بغرنج است لیکن این امر بسیار قابل قبول تر از تحمل درد و عذاب بیماری پوستی مذکور می باشد (۲).

در Patch Test از مواد آلرژن مختلف استفاده می شود. این مواد مختلف توسط نوار پلی‌اتیلن که کمتر آلرژن است به پوست قسمت فوقانی پشت چسبانده می‌شود(۳).

بعد از معلوم شدن نوع آلرژن در Patch Test، بیمار می تواند از آن ماده خاص دوری کند که معمولاً باعث بهبودی درماتیت در فرد مزبور می گردد. البته بعضی از انواع درماتیت مزمن کاملاً بهبود نمی یابد ولی بدنبال اجتناب از ماده آلرژن از شدت بیماری کاسته می شود (۲).

در ایران کلیه توصیه های پزشکی برای این بیماران از اطلاعات مطالعات خارجی بدست آمده، واضح است که طرز زندگی ایرانیان و مواد موجود در محیط و عادات فردی ایرانیان با افراد ساکن در کشورهای دیگر می تواند متفاوت باشد. برای مثال: درمانهای طبی گیاهی در ایران مانند حنا، رنگهای طبیعی و مواد دیگر… می توانند از عوامل اتیولوژیک فرضی این بیماری مطرح گردند (۴). لذا برای کمک به شناسایی عوامل مذکور و بهبود کیفی سطح زندگی این بیماران در ایران مطالعه توصیفی بررسی نتایج Patch Test در بیماران اگزمای دست طراحی شد. امید است که تحقیق مزبور راهگشای بهبود زندگی و تسکین آلام این بیماران شده باشد.

بازنگری منابع و اطلاعات موجود:

اگزمای دست بیماری چند فاکتوری است که در پاتوژنز آن عوامل موثر اندوژن و اگزوژن موثر می باشد. تشخیص عامل ایجاد کننده این درماتوز معمولاً مشکل بوده و هزینه‌های گزافی را به کلینیک پوست و بیمار متحمل می سازد(۲). زنان بخصوص زنان خانه دار بیشتر به این بیماری مبتلا می شوند(۵).

یکی از فاکتورهای موثر در ایجاد این بیماری کارکردن با دست در محیطهای مرطوب و با مایعات می باشد. نواحی گرفتاری پوست دست در افراد مختلف بسیار گوناگون بوده ولی گرفتاری قسمت Dorsal دست بسیار شایع تر است. این مسئله خصوصاً در انواع درماتیت تماسی آلرژیک بیشتر مشهود است. به نظر برخی محققین انجام Patch Test باید یکی از بررسی های روتین اگزمای دست قرارداده شود(۲و۶).

چرا که وجود حساسیت به فلزات در فرد مبتلا به اگزمای دست بسیار شایع بوده و ۸۹% افراد مبتلا به اگزمای دست Patch Test مثبت به نیکل داشته اند. حساسیت به مشتقات رزین نیز در بیماران مبتلا به اگزمای دست بسیار شایع بوده و در صورتی که بدنبال پوشیدن دستکشهای لاستیکی علایم اگزمای دست در بیمار تشدید یابد احتمال حساسیت به مشتقات رزین خصوصاً در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیکی بیشتر می‌باشد(۲).

برای انجام Patch Test از مواد آلرژن مختلف استفاده می شود. این مواد مختلف توسط نوار پلی اتیلن که کمتر آلرژن می باشد بر روی پوست بدن قرار داده می شود. هر ماده آلرژن در محفظه ای مدور بر روی نوار قرار داده می شود که شکل محفظه اثر مواد آلرژن را از اثر مواد محرک متفاوت می سازد.

نوار پلی اتیلن علاوه بر آلرژن نبودن، باعث تغییر ماهیت مواد آلرژن بکار رفته نیز نگشته و مواد آلرژن را نیز به خود جذب نمی نماید. معمولاً در هر خانه نوار پلی اتیلن یک قطره (۲۵ میکرولیتر) ماده آلرژن ریخته می شود و هرگز مواد آلرژن نباید در داخل خانه‌های نوار از پیش آماده و ذخیره گردند چرا که احتمال تغییر ماهیت این مواد در هنگام تماس با هوای آزاد و نور وجود دارد. معمولاً بهترین محل برای انجام
Patch Test قسمت فوقانی پشت بیمار بوده و در هنگام چسباندن نوارها نباید به مناطق خط وسط و یا اسکاپولا، چسبانده شوند.

البته از قسمت خارج بازو نیز می توان به این منظور استفاده کرد. ولی نکته قابل توجه در هنگام چسباندن نوارها این می باشد که در صورت چرب بودن پوست با پنبه آغشته به اتانل چربی پوست پاک گردد. نوارها ۴۸ ساعت پس از چسباندن برداشته شده و خواندن آنها ۷۲ ساعت پس از چسباندن صورت می گیرد. در بعضی مواقع بازخوانی نوارها پس از ۱ هفته از شروع تست بسیار با ارزش بوده و گاهی از Reading Plate برای خواندن نتایج بهره گرفته می شود. در حین انجام تست بیمار نباید ترکیبات کورتیکواستروئید مصرف نماید و از تابیدن نور مستقیم خورشید به محل چسباندن نوارها نیز باید دوری کند.

در مدت زمان چسباندن نوارها بیمار حمام نمی رود. ورزش سنگین که باعث تحریک زیاد می شود نمی کند و پشت خود را به هیچ عنوان نمی خاراند. براساس انواع مختلف مواد آلرژن بیش از ۴۰ نوع مختلف Patch Test با استانداردهای متفاوت برای مقاصد مختلف طراحی شده است که نوع International Standard توسط ICDRG (International Contact Dermatitis Research Group) جدیداً توصیف شده است(۳).

به دنبال معین شدن آلرژن خاص در Patch Test بیمار می تواند از آن ماده خاص دوری گزیند و معمولاً بهبود درماتیت در فرد مذکور اتفاق می افتد. البته بعضی از انواع درماتیت مزمن کاملاً بهبود نمی یابند ولی بدنبال اجتناب از ماده آلرژن از شدت بیماری کاسته می شود. در دهه ۸۰ Patch Test یکی از مهمترین پیشرفتهای بشر در درماتولوژی قلمداد گردید و راهگشای بیماران در نحوه کارکرد با مواد مختلف در هنگام کار در منزل و یا کارگاههای مختلف گردید. همچنین با اثبات عدم حساسیت با Patch Test منفی اثر محیط مرطوب بر دستان در ایجاد اگزمای دست مشخص گردید. واضح است که اجتناب از رطوبت راحت ترین روش پیشگیری از این نوع درماتیت می باشد (۷).

انجام Patch Test در درماتیت آتوپیک به علت حساسیت نوع IV در این بیماران هنوز مورد بحث می باشد در مطالعه ای در سال ۱۹۹۷ در یکصد بیمار مبتلا به اگزمای دست Patch Test به عمل آمد و تواماً ۱gE بیمار نیز اندازه گیری گردید. ۸۷% بیماران Patch Test مثبت نشان داده بودند که ۸/۴۴% آنها مبتلا به درماتیت آتوپیک بودند.

آلرژنهای شایع عبارت بودند از: سولفات نیکل (شیوع ۶/۵۸%) دیکرومات پتاسیم (۳/۵۶%)، ۳% کربامیکس (۸۲/۴۴%)، فرم آلدئید ۱% (۲۲/۴۰%)، سولفات نئومایسین ۲۰% (۳/۳۳%)، ۲۵% بالسام پرو (۲۴/۱۱%) مثبت گزارش شده اند.

بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیک بیشتر از سایر بیماران به سولفات نئومایسین حساسیت نشان داده اند لذا به این نتیجه رسیده اند که انجام Patch Test در بیماران درماتیت آتوپیک نیز مفید بوده و باید انجام پذیرد (۸).

از نتایج جالب انجام Patch Test مطالعه ای در فنلاند می باشد که به بررسی آلرژی به  نیکل در افرادی که با الکترودهای نیکلی کار می کردند پرداخته است. ۳۵% زنان و ۳۰% مردان سابقه‌ای از درماتوز دست را گزارش داده اند و ۱۹% سابقه درماتیت آتوپیک می داده اند. ۱۵% زنان و ۴% مردان به سولفات نیکل Patch Test مثبت نشان داده‌اند که ۷۰% از این افراد سابقه‌ای از اگزمای دست می دادند.

با توجه به داده های مذکور متوجه گردیده اند که شیوع آلرژی به نیکل در میان این افراد با آمارهای کلینیکی فنلاند هماهنگی دارد و Patch Test مثبت به نیکل لزومی بر تغییر شغل این افراد نمی باشد (۹).

در مطالعه ای که از اول july1994 تا آخر june1996 توسط NACDG
(North American Contact Dermatitis Group) انجام پذیرفته است ۳۱۲۰ بیمار مبتلا به درماتیت تماسی از نظر ۴۹ آلرژی مختلف بررسی گردیدند که شایعترین مواد موثر در این افراد عبارت بودند از: سولفات نیکل، مواد خوشبوکننده و معطر، تیمرسول کواترینیوم سولفات نئومایسین، فرمالدئید، باسیتراسین، تیورام میکس و بالسام پرو کلرید کبالت، پارافنیلن دی آمین، کربامیکس.

 به این علت که با افزایش مقدار مواد آلرژن در Patch Test موارد حساسیت جدید، در بیماران کشف گردید، این نتیجه گرفته شد که افزایش تعداد مواد آلرژن در انجام Patch Test به ممیز بودن نتایج و تفسیر آنها کمک می کند (۱۰و۱۱).

البته در تشخیص درماتیتهای تماسی تحریکی نتایج دلخواه نبوده اند چرا که ایجاد تفاوت بین مواد تحریکی و موارد حساسیت براساس رفرانسهای مختلف متفاوت بوده و دقت در تشخیص این بیماری وابستگی زیادی به سطح مهارت پزشک و اطلاعات وی دارد. و انجام Patch Test یا سایر تستهای تحریکی توصیه نمی گردد چرا که این آزمونها از میزان مثبت کاذب بالایی برخوردار می باشند (۱۲).

یکی از نقاط مبهم در غربالگری Patch Test این مسئله می باشد که آیا انجام این آزمون بر بهبود وضعیت نهایی بیمار موثر می باشد و آیا موارد مثبت باید درماتیت تماسی آلرژیک قلمداد گردند. آیا احتمال غفلت ورزیدن از یک ماده آلرژن وجود ندارد و آیا این مواد واقعاً در ایجاد بیماری موثر می باشند؟

برای پاسخگویی به سئوالات مذکور مطالعه ای در آمریکا بر روی بیمارانی که از فوریه تا آگوست ۱۹۹۵ به کلینیک درماتولوژی دانشگاه Wake Forest مراجعه کرده بودند به عمل آمد و اطلاعات مذکور برحسب محل ضایعه و انجام Patch Test در گذشته با اطلاعات جدید پس از انجام Patch Test مجدد مقایسه گردید.

40,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مقایسه ویژگی های شخصیتی در بین زنان و مردان شاغل
 • مقاله کودکان عقب مانده و استثنائی و مسائل سازگاری خانواده آنها
 • پایان نامه اورانیوم
 • مقاله کانیها
 • مقاله تکلیف شب و نقش آن در آموزش
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.