تحقیق بررسی تاثیر معلولیت جسمی ، حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهر کودکان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله  بررسی تاثیر معلولیت جسمی ، حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهر کودکان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله  بررسی تاثیر معلولیت جسمی ، حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهر کودکان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

پیشگفتار ۷
چکیده ۸
فصل اول – کلیات ۹
مقدمه ۹
بیان مسئله ۱۱
فرصفه تحقیق ۱۲
متغیرها و تعاریف عملیاتی ۱۳
هوشبهر ۱۴
معلولیت ۱۴
تعریف دیگری از معلول ۱۵
تعریف هوشبهر ۱۵
تعریف معلول ۱۵
اهداف تحقیق ۱۵
اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۶
تاریخچه ۱۸
فلج مغزی ۱۹
علل فلج های مغزی ۲۴
علل ناتوانی جسمی و معلولیت های حرکتی ۲۴
عدم هماهنگی حرکتی ۲۶
ویژگی های کودکان مبتلا به ناتوانی های جسمی و معلولیت های حرکتی ۲۷
۱-تاثیرات نامطلوب اولیه ۲۷
۲ – تأثیرات نامطلوب ثانویه ۲۸
برنامه های آموزشی کودکان معلول حسی- حرکتی ۲۹
۱- آموزش در مدارس عادی همراه با سایر دانش آموزان ۳۰
۲- آموزش در کلاس های خاص در مدارس عادی ۳۱
۳- باز پروری و آموزش در آموزشگاهها و مراکز خاص معلولین جسمی – حرکتی ۳۱
تشخیص و ارزیابی ۳۲
هوش بهر ۳۳
فصل دوم-تاریخچه مربوط به مطالعات هوش ۳۳
ماهیت هوش ۳۴
هوش ۳۷
نظریه هوش کلی و نظریه چند عاملی ۳۸
تعریف هوش ۳۹
تعریف تربیتی هوش ۳۹
تعریف تحلیلی هوش ۳۹
تعریف کاربردی هوش ۴۰
طبقات هوش ۴۰
ویژگی های عمومی هوش ۴۰
عوامل موثر هوش ۴۲
تأثیرات محیطی در هوش ۴۲
تفاوت های جنسیتی در عملکرد هوش ۴۴
هوش از دیدگاه رشد ۴۵
انواع هوش از دیدگاه کتل ۴۷
انواع هوش از دیدگاه ثراندیک ۴۹
انواع هوش از دیدگاه اسپیرمن ۵۰
انواع هوش از دیدگاه ترستون ۵۱
انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ ۵۱
انواه هوش از دیدگاه گاردنر ۵۲
رهیافت روان سنجی ۵۳
هوش آزمایی ۵۴
مقیاس های هوش وکسلر ۵۷
ارزیابی و نتیجه گیری ۵۹
فصل سوم : روش تحقیق ۶۱
جامعه آماری ۶۱
نمونه و شیوه نمونه گیری ۶۱
ابزار اندازه گیری ۶۱
روش جمع آوری اطلاعات ۶۴
روش آماری ۶۶
فصل چهارم ۶۷
فصل پنجم-بحث و نتیجه گیری ۷۴
خلاصه تحقیق ۷۵
محدودیت ها ۷۶
فهرست منابع فارسی ۷۷

 

فهرست منابع فارسی

۱- افروز غلامعلی، مقدمه ای بر روان شناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی – تهران- انتشارات دانشگاه تهران – زمستان ۱۳۷۷- چاپ شانزدهم.
۲- حاج بابایی، مرتضی- دهقانی هشتجین- یاور- آشنایی با ویژگی ها و مسائل کودکان استثنایی – رشته آموزش استثنایی- سال اول مراکز تربیت معلم- سال ۱۳۷۲٫
۳- دژکام- محمود- نظریه های عمده روان درمانی- انتشارات کروز- سال ۱۳۶۱٫
۴- دونالدس- ایلینگورث- کودک و مدرسه – ترجمه دکتر نوابی نژاد- انتشارات رشد.
۵- شریفی درآمدی- پرویز- کودکان استثنایی- اصفهان – انتشارات فدن- زمستان ۱۳۷۶٫
۶- شناخت کودکان استثنایی- رشته آموزش ابتدایی- سال دوم مراکز تربیت معلم .
۷- فرقانی رئیسی- شهلا- شناخت مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان – تهران – معاونت پرورش وزارت آموزش و پرورش – سال ۱۳۷۴- چاپ دوم.
۸- گنجی- حفره- روان شناسی عمومی- تهران- نشر دانا- سال ۱۳۷۶- چاپ ۶٫
۹- روانشناسی معلولین، تالیف منصور یوسف زاده دوانی- نشر سرور سال ۱۳۷۶٫
۱۰- آموزش و درمان معلولین- تالیف : دکتر ماروین روزن- دکتر جرالد کلارک – دکتر مارتین کیوتز- ترجمه: دکتر سیداکبر میرحسینی- نشر رشد- سال ۱۳۷۰٫
۱۱- اثرات معلولیت ذهنی فرزند بر خانواده – تالیف- تقی داورمنش- ناصر شریعتی- سال ۱۳۷۵٫

 

پیشگفتار :

انسان با قبول اینکه پریشانی براو مقدر بوده است به حیات خویش ادامه می دهد . انسان با نگرش به مقدرات و یا درد و رنجهای گریز ناپذیر خود ارزش ها را مورد شناسایی قرار می دهد . بنابراین درد و رنج نیز دارای مفهوم است از دید فرانکل انسان با نگرش به مقدرات که شامل درد و رنجهای گریز ناپذیر می باشد با معنایی خاص با آنها برخورد می کند و هر یک از درد زنجها و نقیصه های مختلف می تواند برای هر شخصی دارای معنا و مفهوم ویژه باشد .

نقص بدنی و معلولیت هرگز نمی تواند مبنایی برای جنبه های پاتولوژیک باشد چرا که انسان پویاتر و آزادتر از آن است که معلولیت مادرزادیی و بیماری وی را کاملاً در چهار چوب خویش نگهدارد و تمام زندگی وی را ترسیم کند . در حقیقت طرز تلقی فرد از معلولیت خویش بسیار اهمیت پیدا می کند . وجود یک نقص در انسان می تواند عامل تقویت ابعاد دیگر او باشد . انسان روحی دارد و جسمی و انسانیت وی وابسته به روح است نه جسم . پس بیایید توان مندی های فرد معلول را باور کنیم چرا که او از عمق جانش فریاد بر می آورد که :

مرا باور کن ، روزی خواهم شکفت

 

چکیده

این پژوهش که یک مطالعه پس رویدادی است  به منظور بررسی تاثیر معلولیت جسمی ، حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهرکودکان

هوش بهر و مقایسه IQ افراد سالم و معلول صورت گرفته است .

در این پژوهش ۳۰ کودک دختر عادی و سالم و ۳۰ کودک دختر دچار معلولیت در گروه سنی ۱۰- ۷ سال از مدارس توان خواهان ۱و۲ و مدارس عادی شهر تهران انتخاب شدند و به منظور گردآوری اطلاعات از تست و کسلر کودکان استفاده گردیده است . همچنین جهت نیل به اهداف تحقیق از آزمون T گروه های مستقل استفاده شده است .

نتایج یافته ها در ارتباط با هدف کلی پژوهش نشان داده است که با ۹۹ درصد اطمینان :

کودکان با معلولیت جسمی – حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) نسبت به کودکان عادی از هوش بهر پایین تری برخوردارند .

   فصل اول – کلیات

مقدمه :

همه ما در معرض معلولیت های جسمی قرار داریم و این نکته ای است که هرگز نباید آن را از خاطر ببریم .

معلولیت های جسمی، شاید آشکارترین نقایصی باشند که فرد مبتلا را در میان جمعی از افراد سالم انگشت نما می سازند . تاریخ بشری نشان گر آن است که معلولیت جسمی از دیر باز با زندگی بشر آمیخته بوده و نیاکان ما نیز با گروه های متفاوت از معلولان روبه رو بوده اید .

 آسیب های جسمی می توانند معلول بیماری های ارثی و اکتسابی یا حوادث و سوانح باشند . با توسعه تمدن بشری و پیشرفت علم پزشکی گرچه از شمار بیماری های ارثی و اکتسابی که پدید آورنده معلولیت های جسمی هستند کاسته شده است اما شرایط و عواملی را مهیا کرده است که به گونه ای دیگر معلولیت زایی می کنند . استفاده از اشعه ایکس در دوران حاملگی استفاده از داروهای خاص دو سه ماهه اول بارداری ،سوانح ناشی از برخورد مصنوعات دست بشر با افراد و … از جمله این عوامل به شمار می آیند .

آسیب های جسمی علیرغم اینکه با کنش زیر هنجار ذهنی، توأم نیستند ولی مبتلایان به آنها در نگاه اول با عقب ماندگان ذهنی ، روان پریش ها و سایر گروههای استثنایی یکسان تلقی می گردند . این مطلب گویای ضعف آگاهی های اجتماعی _فرهنگی ما در این حیطه است .

کودکان مبتلا به معلولیت های جسمی غالباً مورد پذیرش هم سالان خود واقع نمی شوند و  گاه با تمسخر و استهزاء و طرد و تحقیر نیز روبه رو می گردند . نظام آموزش و پرورش ما هنوز نتوانسته است جایگاه خاص این کودکان را در مدارس، مشخص کند در نتیجه کودک مبتلا به معلولیت جسمی _حرکتی یا از نعمت آموزش، بی بهره می ماند یا با جایگزینی در مدارس استثنایی فرصت رشد و شکوفایی از او سلب گردیده و منجربه وازدگی او از تحصیل می گردد . در حال حاضر، دانش آموزان معلول جسمی قادرند ،اندکی از مدارس عادی استفاده کنند .

واقعیت تلخ دیگری که در این زمینه وجود دارد ضعف آگاهی های معلمان و مدیران ما در مورد این کودکان می باشد . در حالی که اگر چنین ضعفی موجود نبود بسیاری از این کودکان در مدارس عادی مشغول به تحصیل می شدند . دانش آموزان معلول جسمی غالباً به دلیل نیازهای درمانی و ناتوانی خاصی که دارند علیرغم برخورداری از هوش معمولی به دلیل غیبت های پی در پی که برای دریافت خدمات درمانی و ناتوانی که دارند معمولاً از ادامه تحصیل در مدارس عادی محروم می شوند .

بیان مسئله :

امروزه متجاوز از چهارصد میلیون کودک و فرد استثنایی در سراسر این جهان پهناور زندگی می کنند که اگر چه آنها کم و بیش برای جوامع بشری شناخته شده است ولی کمتر کسی از توانایی آنها اطلاع دقیق و واقعی دارد لذا مهمترین اصل در این طریق شناخت گروه های مختلف استثنایی از طرف جوامع و آگاهی از توانایی های آنان در کنار محدودیت یا معلولیت شان می باشد اگر پذیرای این واقعیت باشیم که همه انسان ها حتی گروهی که از هوش بهر بالایی برخوردار هستند امکان دارد. در پاره ای از علوم و فعالیت ها در حدی متوسط باشند و کمتر کسی است که در تمام علوم و فنون انسانی برتر و سرآمد به شمار آید و همچنین معلولیت در یکی از توانایی ها برای هیچ فردی نمی تواند مانع پیشرفت او در سایر جنبه های گردد ،ولی با اینهمه باید حقیقت را پذیرفت که هر معلولیتی در رابطه با جامعه محدودیت هایی را سبب می گردد که هر جامعه با خصوصیات فردی و اجتماعی این گروه بیشتر آشنا باشد این محدودیت ها کمتر خواهد بود ( پاکزاد ۱۳۶۳ )

همانگونه که کودکان از نظر ظاهر با هم متفاوت هستند از نظر توانایی ، کفایت ، هوش ، یادگیری و مهارت های گوناگون نیز با یکدیگر تفاوت دارند یکی از وظایف مهم مربی شناخت این تفاوت ها و استفاده از توانایی ها در تعلیم و تربیت است . برای آنکه مربی بتواند در کار خود موفق گردد قبل از هر چیز باید کودک را بشناسد، نقص او را بیابد، توانایی های او را تشخیص دهد و در کنار معلولیت و کمبود وی از سایر توانایی ها او حداکثر استفاده کند .

مسأله معلولیت های جسمی _ حرکتی و تأثیر آن بر هوش بهر کودکان از جمله موضوعات مهمی است که کمتر مورد توجه دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت و نظام آموزش و پرورش ما واقع می شود . این پژوهش در پی یافتن پاسخ روشنی به این سوال می باشد

آیا کودکان دارای معلولیت جسمی _ حرکتی از هوش بهر پایین تری نسبت به کودکان عادی برخوردار هستند ؟

فرصفه تحقیق :

الف) کودکان دارای معلولیت جسمی _ حرکتی از هوش بهر  پایین تری نسبت به کودکان عادی برخوردارند .

متغیرها و تعاریف عملیاتی :

متغیر اول ( متغیر مستقل ) : معلولیت جسمی _ حرکتی

متغیر دوم ( متغیر وابسته ) : میزان هوش بهر

معلولیت های جسمی _ حرکتی :

به طور کلی معلولین جسمی _ حرکتی کسانی هستند که به دلیل نقص جسمانی دچار مشکل حرکتی می باشند این نقص ممکن است به دلیل ضایعه مغزی ، آسیب دیدگی نخاع ، ضایعات استخوانی و عضلانی و به صورت فلج عضوی یا ناموزنی عضو حرکتی ( دست ها و پاها ) نمایان می گردد باید توجه داشت که هر نقص جسمانی لزوماً دلیل بر توانایی فرد در انجام امور مربوطه نمی باشد.

 به عبارت دیگر معلول کسی است که به دلیل نقص جسمی _ حرکتی قادر نیست فعالیت های عادی زندگی روزمره را به نحو مطلوب انجام دهد و یا در انجام فعالیت های مربوطه با محدودیت هایی مواجه است . معلولیت های جسمی غالباً با یک یا چند معلولیت اضافی همراه هستند مثل اختلالات ارتباطی ، مشکلات گفتاری و … که از عملکرد صحیح و سالم یادگیری مثبت و موثر جلوگیری می کنند .

هوشبهر :

هوش عبارت است از توانایی یادگیری و انبطاق با آنچه برای ادامه حیات در فرهنگی که در آن زندگی می کنیم لازم است هوش را می توان توانشی بسیار کلی دانست می توان آن را مجموعه ای از توانش های نسبتاً کلی مثل ( مهارت های کلامی ) یا ( مهارت های عددی ) یا مجموعه ای از استعدادهای خاص مثل توانایی به خاطر سپردن اعداد و توانایی در واژه سازی دانست .

معلولیت :

سازمان بهزیستی کل کشور معلولیت را چنین تعریف می کند :

معلولیت عبارتست از محرومیت مستمر ناشی از نقص یا ناتوانی یک فرد مشخص که انجام وظیفه ای را که براساس شرایط سن و جنس و عوامل فرهنگی برای افراد غیر معلول عادی دانسته شده است محدود نموده و مانع می گردد .

معلول به کسی اطلاق  می شود که بر اثر ضایعه جسمی _ روانی ناشی از توارث ، بیماری ، جنگ ، و یا حادثه اختلال قابل توجهی به طور مستمر در سلامت و کارآیی عمومی بدن و یا در شئون اجتماعی و حرفه ای او به وجود آید چنان که این اختلال از استقلال وی در زمینه های اجتماعی و اقتصادی می کاهد .

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق رابطه بین هوش هیجانی و شوخ طبعی دانشجویان
 • مقاله فلج مغزی
 • پایان نامه بررسی تأثیر معلولیت جسمی- حرکتی نوجوانان دختر ۱۹-۱۳ سال بر خلاقیت آنها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.