تحقیق بررسی تفاوت سلامت روانی زنان شاغل و زنان خانه دار


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی تفاوت سلامت روانی زنان شاغل و زنان خانه دار مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی تفاوت سلامت روانی زنان شاغل و زنان خانه دار نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

 چکیده تحقیق
فرم ارزیابی پژوهشهای انفرادی
فصل اول
کلیات تحقیق
پیش درآمد
تأثیر اشتغال بر عملکرد و روحیات زمان
بیان مسئله
اهداف کلی تحقیق
متغیرهای پژوهشی
تعاریف مفهومی و عملیاتی
فرضیه های پژوهش
فصل دوم
پیش درآمد
پیشینه پژوهش
نظریه های سلامت روانی
فصل سوم
روش تحقیق
پیش درآمد
طرح تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار پژوهشی
روش اجرا
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری داده ها
فصل پنجم
نتیجه گیری
خلاصه بحث
محدودیتهای پژوهش
پیشنهادات
منابع و مأخذ
پیوست

منابع و ماخذ

منابع و مراجع شماره ۱۴ دکتر شاملو، سعید، بهداشت روانی : تهران رشد (۱۳۸۳)

 ۱ :حدی زمنی جمالی . روانشناسی رشد، تهران : چاپ و نشر نو بنیاد ۱۳۶۸

۲  : عباس کر ودی ، علی اکبر (۱۳۷۹) رابطه بین اشتغال زنان و رضایت آنها از شغل

۳ ) فصیحی ، زمرد (۱۳۸۳) بررسی رابطه بین اشتغال زنان در سطوح مختلف سنی و تحصیلی و رضایت زنانشویی

۴ ) بوسی، جان. روان شناسی. ترجمه حسین تقضیان، تهران : انتشارات عارف (۱۳۵۹)

۵ ) آرتور، مس، ربر، بهداشت روان، تهران، انتشارات رشد، (۱۳۶۸)

۶ ) سارو خانی، باقر : (۱۳۶۷) جامعه شناسی، تهران، انتشارات اطلاعات

۷ ) مظاهری سیف، حمید رضا : (۱۳۷۹) تحقیق جامعه مدنی و راههای آن، انشارات جوانان موفق

۸ ) طالقانی، محمود : (۱۳۷۷) روند تحقیق نظری : انتشارات از دانشگاه پیام نور

۹ ) کوئن، بروس (۱۳۷۲) مبانی جامعه شناس، ترجمه غلا معباس توسلی، رضا فاضل، انتشارات سمت ، تهران

۱۰ ) دکتر دلاور، علی : (۱۳۷۰) روشهای آماری در روان شناس، آمار توصیفی، آمار استنباطی، دانشگاه پیام نور تهران.

۱۱ ) نشریه صاحب قلم : دی ماه (۱۳۸۴) تاثیر اشتغال بر عملکرد و رو صیات زنان.

۱۲ ) نشریه اقبال (فروردین ۱۳۸۴) : اشتغال زنان حلقه مفقوده.

۱۳ ) دکتر گنجی ، حمزه (۱۳۸۶) آزمونهای روانی (مبانی نظری و علمی) چاپ نهم.

پیش درآمد : 

در این فصل ابتدا پیشینه و ادبیات تحقیق انجام شده مرتبط با پژوهش حاضر توضیح داده می شود و در ادامه تعاریف و دیدگاههای مختلف نظریه پردازان ارائه می شود و در آخر به تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته می شود.

پیشینه و ادبیات تحقیق : تاریخچه سلامت روانی با توجه به وجود بیماریهای روانی از زمانی که بشر وجود داشته و مخصوصاً زندگی اجتماعی را شروع کرده همراه بوده است. شروع و آغاز هر نهفتی بخصوص نهضتهای اساسی و علمی به علّت نداشتن منابع گوناگون و چند جانبۀ مسئله، مشکل است.

در حقیقت روان پزشکی را می توان قدیمی ترین و تازه ترین علم به شمار آورد. از اسناد و مدارک موجود چنین استنباط می شود که تا اواخر قرن ۱۸ و همزمان با انقلاب کبیر فرانسه از تاریخچه سلامت روانی اطلاعات کافی در دست نیست و به علت جهل و بیسوادی از بروز بیماریهای روانی، اختلالات رفتاری و بیماریهای روانی را به دخالت ارواح جنّی و شیاطین و قدرتهای ماورای انسانی و نفوذ عوامل طبیعی مانند خورشید ، ماه، رعد و برق در بدن می دانند که باید این بیماری با نیروی ماورا لطبیعه و وساطت افراد مقدس در نزد خدا بهبود یابند، و این شفاعت موقعی اتفاق می افتد که بیمار در خواب باشد.اولین بار بقرط فیلسوف شهر یونانی بود که خرافات را درباره بیماریهای روانی کنار گذاشت و اختلالات رفتاری را به طرف پزشکی کشاند.

در اوایل قرن سیزدهم ارتباط جسم و روان و یکپارچگی واکنش آنها مورد بحث قرار گرفت. اطلاعات گریخته ای وجود دارد که تا قرن چهاردهم مکان هایی برای مواظبت و نگهداری بیماران روانی وجود داشته است.

در قرن ۱۷ ارتباط جسم و روان و محل این ارتباط در سلسله اعصاب مورد بحث قرار گرفت و در همین قرن در سال ۱۶۰۲ اولین کتاب پزشکی درباره بیماریهای روانی برنامه «پراکین» توسط یک سوئیسی نوشته شد در اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ نام ۳ نفر در سر لوحه پیشتازان و راهبران درمان اخلاقی و انسانی قرار گرفت که عبارت اند از :

۱ ) فیلیپ پنیل از فرانسه   ۲ ) ویلیام تیوک از انگلستان  ۳ ) ودن سنز ویکامروی از ایتالیا قرار گرفت در این قرن علوم و تکنولوژی پیشرفت قابل توجهی کرد.

روان سالم = جامعه سالم :

هر انسانی با روان خود زندگی می کند و روان هر انسانی مجموعه ای بسیار وسیع و نا محدودی از اندیشه و رفتار ها می باشد فشارهای روانی تاثیر مخربی بر روان آدمی دارند، که سلامت روان را مختل می سازد و موجب بروز انواع اختلالات بیماریهای روانی می گردد. (فصلنامه بهداشت روانی)

به طور کلی باید گفت وجود یک بیماری روانی به طور عادی بر اقتصادی و جامعه لطمه شدید وارد می کند، درآمد سرانه را کاهش می دهد، از لحاظ روابط انسانی سایر افراد خانواده را در وضع ناراحت و تاسف باری قرار می دهد.

خانواده ها صرف نظر از هزینه های هنگفت و صرف وقت، فشار روانی شدید تری را برای نگهداری بیمار خود تحمل می کند، مراقبت و نگهداری بیماران روانی زندگی خانواده را مختل، نشاط و رفاه فردی را از اعضای خانواده سلب می کند، برای سازمان های درمان، آموزشی، سیاسی، اقتصادی، انتظامی مسئله بزرگ و پیچیده های را ایجاد می کند، در تخریب و ضایع کردن نیروی انسانی، در اقتصاد و اجتماع تاثیر عمیق می گذارد و به پیشرفت کشاورزی صنعتی، آموزش و پرورش لطمه سنگینی می زند (میلانی فر ۱۳۷۶)

نظریه های سلامت روانی :

نظریه فروید : فروید (۱۹۲۰) معتقد بود که شخصیت هر انسانی شامل نهاد – خود – فراخود یا وجدان اطلاعاتی باشد و اضانه ی کند که مشکلات کنونی افراد به دلیل فشار مداوم غرایز انسانی و خواسته های نهاد بروز می کنند و هر فرد بایستی برای زندگی در جامعه ارضای آزاد غرایزش را کنار بگذارد. وی هسته مرکزی بیماران روانی را اضطراب و انسان نا متعارف را به دو گروه روان نشوند و روان پریش تقسیم می نماید و معتقد است که کمتر انسانی متعارف به حساب می آید و هر فردی به نحوی از انحناء نا متعارف می باشد (محبی ۱۳۸۱)

نظریه آلورد آدلر : اکثر روان شناسان معتقدند که آدلر اولین روان کاوی است که به ماهیت اجتماعی تایید نموده است و رفتار انسانی را تا حدودی زاییده نگرش ها و تفکراتش می داند و به اصالت وجودی معتقد است و در مورد انسان دیدگاه کلی نگر دارد به طوری که مازلو در این حیث تحت تاثیر او قرار گرفته است. از دیدگاه آدلر فرد دارای سلامت روانی دارای ویژگیهای به شرح زیر است.

۱ ) توان شهامت و جرات عمل کردن برای تیل به اهداف شخصی در زندگی خود دارد.

۲ ) جذاب و شاداب است ۳ روابط اجتماعی سازنده و مثبتی با دیگران دارد.

۳ ) از مفاهیم و اهداف زندگی خود آگاهی دارد بر (محبی ۱۳۸۱)

نظریه ویلیام گلاسر : گلاسر (۱۹۶۵) متبکر روش (واقعیت درمانی) می باشد و می گوید که فرد با توجه به واقعیت مسئولیت امور درست و نادرست، اقدام به حل مشکلات خودش نماید.

به طور خلاصه انسان سالم از نظر گلاسر دارای ویژگی هایی به شرح زیر است :

واقعیت را انکار نمی کند، در دو رنج رخدادها را با انکار کردن نادیده نمی گیرد، بلکه با آنها به صورت واقع گرایانه روبرو می شود، دارای هویت موفق است، یعنی هم عشق محبت می وزرد و هم عشق و محبت دریافت می کند هم احساس ارزشمندی می کند و هم دیگران احساس ارزشمندی او را تایید می کنند، مسئولیت زندگی و رفتارش را می پذیرد و به شکل مسئولانه رفتار می کند و این امر یعنی پذیرش مسئولیت ، کاملترین نشانه سلامت روانی است.

توجه او به لذات دراز مدت منطقی تر و طبق واقعیت است، بر زمان حال و آینده تاکید دارد نه بر گذشته. تاکید او بر آینده جنبه درون نگری دارد نه خیال یروری.

نظریه کارل راجرز : الگوی راجرز (۱۹۶۳) از شخصیت سالم و سلامت روانی، انسانی بسیار کار آمد و با واکنشی با کار کرد کامل است که از تمام تواناییها و استعدادش بهره می گیرد. و به همین علت وی در رشد درمانی خود بر خلاف فروید مسئولیت عمده تغییر شخصیت را بر عهده مراجع می گذارد و اداراک و تجربه آگاهانه را معیار نهایی انسان سالم می داند (هال ولینزلی ۱۹۷۰)

طبق نظریه راجرز سلامت روانی یک فرایند است نه یک حالت، یک مسیر است نه مقصد، این فرایند مشکل و گاهی نیز دردناک بوده است، و مستلزم آن است که فرد به طور مستمر توانایی و استعدادهایش را رشد و گسترش دهد و بیازماید و به تحقیق خود یا خود شکوفایی که بنیادی ترین و مهمترین انگیزه آدمی است، بپردازد.

از نظر را جرز شخصیت سالم الزاماً خرسند و خوشحال و خندان نمی باشد، زیرا این افراد نقاب و ماسک هستند با خودشان رو راست، و صادق بوده و حالت توافقی ندارند و از بقیه انسانها، عاطفی تر و مهربانتر و انعطاف پذیرتر و بدون پیش داوری هستند و زندگی سرشار از معنا، تکاپو، هیجان شخصی را تجربه می کنند و مایلند به بهای تحمل درد و رنج هم که شده هر کار را در حد اعلای آن انجام دهند. از نظر راجرز کسی که فقط براساس عقل و منطق رفتار نماید ناتوان است، زیرا در هنگام رویارویی با مشکلات بایستی تمام جنبه های وجودی اعم از عوامل آگاه، نا آگاه، عاطفی، او کری مورد توجه و تحلیل قرار بگیرند.

راجرز معتقد است که انسان سالم، آفرینشگر و خلاقیت دارد، زیرا با محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی، هم رنگی و سازش منفعلانه ندارند. تدافعی نیستند و به تمجید و ستایش دیگران و دلخوش نمی باشند.

کلی و هامرودین (۱۹۷۹) طی تحقیقی گسترده روی کارکنان مشاغل مختلف نشان دادند که خشنودی شغلی افراد، علاوه بر افزایش کیفیت کار آنها موجب سلامت روانی و جسمی آنها می شود.

 

پیش در آمد :

در این قسمت به خلاصه ای از مطالب این فصل که عبارت است از جامعه پژوهشی تفاوت سلامت روانی زنان شاغل و غیر شاغل می باشد و روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی است و ابزار استفاده شده پرسشنامه های سلامت روانی (scl90) می باشد.

طریقه جمع آوری اطلاعات به روش پرسشنامه بوده و از روش فی ۲ () استفاده شده است و در آخر از روش آمدی به کار برده شده است.

طرح تحقیق: طرح پژوهش حاضر به صورت مقایسه ای است که در این پژوهش، پژوهشگر با مطالعه یک گروه و مقایسه آن با گروهی که فاقد آن ویژگی است به کشف علل پدیده مورد نظر در تحقیق می پردازد.

ابزار پژوهشی:

ابزار پژوهشی مورد استفاده برای تحقیق سلامت روانی استفاده از پرسشنامه (scl90) بوده است که برای ارزشیابی علائم روانی توسط پاسخگو گزارش می شده است به کار می رفته است.

روش اجرا :

70,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سلامت روانی
 • مقاله سلامت روانی
 • تاثیر قرآن بر سلامت روانی
 • تحقیق آموزش سالمندان در سلامت روانی
 • تحقیق هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.