تحقیق بررسی روحیّات کارآفرینی در بین دانشجویان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی روحیّات کارآفرینی در بین دانشجویان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی روحیّات کارآفرینی در بین دانشجویان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدّمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت مسأله
اهداف و مقاصد تحقیق
سئوالات و فرضیه های تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعاریف واژه ها و اصطلاحات
ادبیات تحقیق ( مبانی نظری و تئوریک )
سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی
رضایت شخصی و استقلال طلبی در کارآفرینی
کارآفرینی و رشد اقتصادی
رابطه ی توسعه پایدار و کارآفرینی
مدیریت یا کارآفرینی
سیر تکاملی کارآفرینی در نظریه های اقتصادی
تفاوت کارکردهای کارآفرین سازمانی با کارآفرین مستقل
کارآفرینان اقتصاد کشاورزی
کارآفرینان آزاد در ابهر
کارآفرینی دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی در ابهر
زمینه ها و عوامل کارآفرینی
امکان کارآفرینی
انواع کارآفرینی
روش تحقیق
جامعه
حجم نمونه
ابزار گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات
روش آماری
تجزیه و تحلیل یافته ها
جدول فراوانی پاسخ ها در ۱۳ سئوال ۵ گزینه ای مربوط به ۲۰۰ نفر
مقایسه کارآفرینی دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی با کارآفرینان ابهر
توضیح تفاوت ها
مقایسه کلی تفاوت ها در دو گروه کارآفرین
اطلاعات عمومی کارآفرینان و نمودارهای مرتبط با هر دو گروه
نمودار های  کلی دو گروه در جمع گزینه های پرسشنامه ها جهت مقایسه
محاسبه میانگین در هر دو گروه
عملیات ۲×۱ فی دو یا کای دو
محاسبه T استیودنت یا Test =T
نتیجه گیری
محدودیت ها و مشکلات تحقیق
پیشنهادات
منابع و مآخذ
ضمائم و پیوست ها

مبانی نظری و تئوریک ( ادبیات ) :

 در ادبیات اقتصادی ، اقتصاد ملی مجموعه ای از بازارهاست ، که در یک تقسیم بندی کلی شامل بازارهای مهمی چون بازار کالا و خدمات ، بازار پول و سرمایه و تعادل در سطح هر اقتصادی مربوط به تعادل در تمام این بازار هاست .

ضمن آن که هر گونه عدم تعادل در هر بازار منجر به عدم تعادل در بازار دیگر می شود . امّا در میان بازار های مشهور و ذکر شده و مرسوم بازار کار از اهمیّت و برجستگی خاصی برخوردار است ، زیرا از جنبه انسانی ، تعاملات بازار کار در مقایسه با سایر بازار ها به طور غیر مستقیم بر نیروی کار تأثیر می گذارد و بیشترین تأثیر را علاوه بر جنبه اقتصادی بر جنبه های اجتماعی نیز دارد . عدم تعادل در بازار می تواند زمینه ساز بسیاری از بحران های سیاسی و اخلاقی در سطح جامعه باشد که عمده دلیل و عامل آن ارتباط تنگاتنگ موضوع با انسان است . ( رضوی ۸۴ ، صبح اقتصاد )

در چهارچوب نظریه های اقتصادی ، بازار کار نقش بسیار کلیدی در حفظ تعادل و رشد هر نظام اقتصادی بر عهده دارد . از یک سو نیروی کار در بازار به عنوان یکی لز عوامل تولید نقش مهمی در فرآیند توسعه بر عهده د ارد . و از سوی دیگر بزرگترین تقاضا کننده در بازار است ضمن آن که تأثیرات مهمی در بازار پول و سرمایه بر جای می گذارد .

از این رو بازار کار از سایر بازار ها متمایز است . همچنین بیکاری یکی از مهمترین پدیده های اجتماعی است که در چهارچوب هر نظام اقتصادی از بین بردن آن به عنوان یک آرمان محموری مورد توجّه قرار دارد و نظام های اقتصادی همواره در کنار سرمایه ، ماشین آلات و … داعیه رفع و از بین بردن کامل آن را دارند .

بازار کار نظیر سایر بازار ها از دو عامل عرضه و تقاضای کار برخوردار است ، عرضه کنندگان نیروی کار خانوارها و تقاضا کنندگان کار بنگاه های اقتصادی هستند .

بر اساس آمار موجود طی دوره زمانی بیست ساله ۱۳۷۵ – ۱۳۵۵ به طور متوسط همه ساله حدود ۳۱۳ هزار نفر عرضه نیروی کار جدید و حدود ۲۸۹ هزار نفر تقاضای نیروی کار جدید تکوین یافته است ، که این امر باعث شده جمعیّت بسیاری از حدود ۹۹۷ هزار به ۱۲۵۵ هزار نفر افزایش یابد .

بر اساس مطالعات صورت گرفته در گزارش چشم انداز توسعه کشور در افق و چشم انداز بیست ساله در صورت تداوم روند موجود بازار کار در دوره زمانی ۹۴ – ۱۳۸۴ عرضه نیروی کار از رشد متوسط ۳/۲ % از ۱۹۶۵۵ هزار نفر به ۲۳۷۷۰ هزار نفر برخوردار خواهند بود . که این امر منجر خواهد شد جمعیّت بیکار از رشد متوسط سالانه ۹/۵ % از ۷۹۵۰ هزار به ۵۲۵۷ هزار نفر برخوردار شود . (۱)

یعنی نرخ بیکاری ۵/۱۷ درصدی با این اوصاف باید گفت که ادامه روند موجود و حفظ رویه ها و ساختار فعلی حاکم بر بازار کار به هیچ وجه مطلوب و متضمن منافع ملی نبوده و برای گسترش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری همه ساختارها ، روابط و مناسبات حاکم بر بازار کار نیازمند بازنگری و تجدید نظرهای اساسی و بنیادی است .

 از سوی دیگر در بعد تقاضای نیروی کار ، عوامل مختلفی دخیل هستند که برای گسترش اشتغال لازم است ، تغییرات ضروری برای استفاده از این عوامل در ایجاد اشتغال صورت می گیرد ، امّا طی سال های اخیر یکی از راه کارهایی که دولت مردان و مسئولین مملکتی برای رفع معضل بیکاری به آن توجّه و عنایت و اشاره کرده اند ، بحث کارآفرینی می باشد . در این راستا به بررسی نقش و آثار کارآفرین بر اشتغال و بیکاری و رشد اقتصادی می پردازیم .

چون قصد اصلی و مبنای ارائه طرح اقتصاد کشاورزی است . در ابتدا به صورت کلی و کلان به مجموعه اقتصاد می پردازیم و پس از طرح و تبیین همه ابعاد و روشن شدن مطلب از زوایا و ابعاد مختلف به صورت اختصاصی به اقتصاد کشاورزی به عنوان دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی می پردازیم .

سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی :

ریشه ی واژه کارآفرین از کلمه فرانسوی Enterprendre اصطلاحاً به معنای واسطه یا دلال مشتق شده است . این واژه در طول زمان همواره با تحوّل شیوه های تولید و ارزش های اجتماعی دچار دگرگونی و افزایش مفاهیم دربرگیرنده شده است ، مفهوم کارآفرینی دارای پنج دوره مجزّا به شرح ذیل می باشد :

دوره اول قرن ۱۵ و ۱۶ میلادی ( صاحبان پروژه های بزرگ )

اولین تعاریف کارآفرینی در این دوره ارائه می شود ، این دوره همزمان با دوره قدرتمندی ملاکین و حکومت های فئودالی در اروپا است .

کارآفرین کسی است که مسئولیت اجرای پروژه های بزرگ را بر عهده می گیرد و البته در این راه مخاطره ای را نمی پذیرد ، زیرا عموماً منابع توسط حکومت محلی تأمین می شود و او فقط مدیریت   می کند ، نمونه کامل و بارز کارآفرینی در این دوره معماران مسئول ساخت کلیسا ، قلعه ها و تأسیسات نظامی هستند .

 دوره ی دوم قرن ۱۷ میلادی ( مخاطره پذیری )

در این دوره همزمان با شیوع انقلاب صنعتی بعد جدیدی به کارآفرینی اضافه شد ، ( مخاطره کانتیلو ) یکی از اولین محققین این موضوع کارآفرینی را اینگونه تعریف می کند :

کارآفرین کسی است که منابع را با قیمت مشخص می خرد ، روی آن فرآیندی انجام می دهد و آن را با قیمت نامشخص و تضمین نشده می فروشد از این رو ، مخاطره پذیر است .

کارآفرین در این دوره شامل کسانی نظیر بازرگانان ، صنعتگران ، و مالکان خصوصی است .

دوره سوم : تمایز کارآفرینان از دیگر بازیگران صحنه اقتصاد

در این دوره در ابتدا کارآفرین از تأمین کننده سرمایه متمایز می گردد ، یعنی کسی که مخاطره می کند با کسی که سرمایه را تأمین می کند ، متفاوت ایت ادیسون به عنوان یکی از کارآفرینان این دوره پایه گذار فناوری های جدید شناخته می شود . ولی او سرمایه مورد نیاز فعالیّت های خود را از طریق اخذ وام از سرمایه گذاری های خصوصی تأمین می کرد .

همچنین در این دوره میان کارآفرین و مدیر کسب و کار نیز تفاوت گذارده می شود کسی که سود حاصل از سرمایه را دریافت می کند با شخصی که سود حاصل از توانمندی مدیریت را دریافت می کند ، کاملاً متفاوت است . ( صبح اقتصاد ؛ ۱۳۸۴ ، رضوی )

دوره چهارم : نوآوری

در این دوره به یک جزء اصلی کارآفرینی تبدیل می شود . از تعاریف برآمده از این دوره می توان موارد و خصوصیّات زیر را نام برد :

کارآفرین فردی نوآور و توسعه دهنده فن آوری به کار گرفته نشده است ( شومپیتر ۱۹۳۴ )

کارآفرینان کسب و کار جدیدی را شروع می کنند در حالی که دیگران تغییرات اندکی در محصول جدید می دهند ( ویلکن ۱۹۷۹ )

مفهوم نوآوری می تواند شامل همه چیز از خلق محصولی جدید تا ایجاد یک نظام توزیع هزینه یا حتّی ایجاد یک ساختار نظامی و سازمانی جدید برای انجام کارها باشد . اضافه شدن این مفهوم به خاطر افزایش رقابت در بازار محصولات و تلاش در استفاده از نوآوری برای ایجاد مزیّت رقابتی در کسب و کارهای جدید و موجود بقای آن ها است .

دوره ی پنجم : رویکرد چند جانبه

در این دوره همزمان با موج جدید ایجاد کسب و کارهای کوچک و رشد اقتصادی و شناخته شدن کارآفرینی به عنوان تسریع کننده این ساز و کارها توجه زیادی به رشته جلب شد ، تا این زمان کارآفرینی فقط از دیدگاه محققان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت ولی در این دوره توجه جامعه شناسان و روانشناسان نیز به این رشته معطوف گردید .

عمده توجه این محققین بر شناخت ویژگی های کارآفرینان و علل حرکت فرد به سوی کارآفرینی است . از تعاریف شناخته شده تر این دوره می توان به مورد زیر اشاره کرد :

کارآفرینی روند پویایی در جهت افزایش و ایجاد سرمایه است ، این کار توسط کسی انجام می گیرد که مخاطره از دست دادن زمان یا فرصت های شغلی دیگر را با هدف ایجاد ارزش برای یک محصول یا خدمت می پذیرد .

رابرت روتستات ( ۱۹۸۳ ) معتقد است امروزه واژه کارآفرینی مفاهیم زیر را به ذهن متبادر می سازد :

نوآوری ، ایجاد یا تجدید ساختار و حیات یک واحد اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی ، رضایت شغلی و    استقلال طلبی

این دوره های پنج گانه کارآفرینی و مباحث و مبانی و اصول پرداختی به کارآفرینی را معمولاً در اروپا آغاز و تا به امروز و کشورهای دیگر ثبت و گزارش کرده اسن زیرا دولت های دیگر با وارد کردن فناوری و تکنولوژی راه های صد ساله اروپائیان را یک شبه با خرید و مونتاژ طی می کنند که البته هزار مشکل قطعه و وابستگی و سایر معقولات را از این رهگذر نصیب کشورها می کند .

رضایت شخصی و استقلال طلبی :

 در کل دو رویکرد متفاوت نسبت به کار آفرینی در جامعه وجود دارد.

الف : رویکرد شخصیتی

ب : رویکرد رفتاری

الف : در رویکرد شخصیتی تمرکز و توجه به کار آفرین و شناسایی ویژگی های فردی خود کار آفرین در اولویت و ترجیح قرار دارد . در واقع این رویکرد تقدّم زمانی دارد . چرا که ابتدا باید کار آفرینان وجود می داشتند و بعد کار آفرینی به عنوان یک مفهوم مستقل بوجود می آمد .

ب : در رویکرد رفتاری ، تکیه و عنایت بر رفتارهای کا آفرین در فرآیند راه اندازی یک کسب و کار است . (البته لازم به ذکر است ، امروزه کار آفرین تنها یک جزء از فرایند کار آفرینی است )

شاید بهترین و محسوس ترین تعریفی که از کارآفرین بتوان ارائه داد ، این است که : کار آفرینی عبارت است از فرآیند نوآوری و بهره گیری از فرصت ها ، با تلاش و پشتکار بسیار و همراه با پذیرش ریسک های مالی ، روانی و اجتماعی که با انگیزه سود مالی ، توفیق طلبی رضایت شخصی و استقلال طلبی صورت پذیرد (هیسریچ ۱۹۸۵)

و در واقع علل و انگیزه های کار آفرینی غیر از سود مالی ، توفیق طلبی ، رضایت شخصی و استقلال طلبی فرد نیز از عوامل کار آفرینی می باشد . ( صبح اقتصاد ،۱/۳/۸۴ ، رضوی )

کار آفرینی و رشد اقتصادی :

 در ابتدا این سئوال در نظر خواننده متبادر می شود که اصولاً چگونه کارآفرینی می تواند باعث رشد اقتصادی گردد ؟

ویا چگونه کارآفرینی را موتور توسعه نامیده اند ؟

در ابتدا ذکر این نکته لازم است که در بحث اقتصاد ثابت شده است که :

نوآوری شرکت های کارآفرین باعث کاهش تقاضا در بخش های دیگر می شود و این کاهش خود موجب خروج تعداد زیادی از تولید کنندگان از بازار می گردد اما در ادامه بحث به این ابهام و سئوال پاسخ داده نشده است که اصولاً چه نوع و چه دسته از تولیدکنندگان هستند که از ناحیه کاهش تقاضا کنار   می روند و حذف می شوند ؟

در پاسخ باید گفت ، وقتی یک فعالیت کار آفرینانه ای در یک بازار اتفاق می افتد اولین و سریع ترین اثر آن بر روی ضعیف ترین رقبا شکل می گیرد ، یعنی رقبایی که کمترین انعتاف او سرعت عمل ، خلاقیت ، آینه نگری ، فرصت گرایی ، بهره وری ، ریسک پذیری ، و بالاترین بوروکراسی هزینه   و نیروی انسانی را دارند.

یعنی در واقع بنگاه هایو مراکز و هسته های کارآفرینی که دارای شاخصه های خلاقیت پایینی هستند .در این فرآیند از میدان رقابت خارج می گردند .

در مقابل کم ترین اثر نوآوری های کارآفرینی شرکت ها و بنگاه ها بر روی مراکز و بنگاه هایی است که  از قبل پیش بینی این موارد را کرده و برای چنین اوضاع و اموالی راهکارهایی را تدبیر کرده اند و با انعطاف پذیری خود ، سرعت و شدت تهدیدات را به فرصت ها تبدیل کرده و با هزینه های پایین و ساختار های سازمانی کوتاه و غیر رسمی خود به جنگ و رقابت با رقبا برآمده و سر انجام با توسل و تمسک به قدرت خلاقیت افراد خود بر اوضاع مسلّط شده و اسباب و زمینه های بقا و ادامه حیات و موفقیت و رشد خود را فراهم و فراهم و مهیا می سازند .(حسین آبادی ، صبح اقتصاد ، کار آفرینی ، ۱/۳/۸۴)

بدین ترتیب باید گفت ، اگر چه کارآفرینی موجب خروج بعضی از شرکت ها از بازار و بیکاری می شود ، امّا این سازمانها ، سازمانهایی را تشکیل می دهند که در واقع مانع رشد و توسعه اقتصادی بوده و اغلب افراد آن نیز به دلیل ساختار و فرهنگ سازمانی غلط پایین ترین بهره وری و خلاقیت را دارند .

در واقع این قبیل کارآفرینی ها و بنگاه ها کشتی ها و قایق های شکننده و سستی هستند که قصد عبور دادن مسافران و کالاهای ذی قیمتی را از مرکز اقیانوس متلاطم را دارند . و در ساحل و در لنگرگاه و هنگام سوار کردن مسافران با یک نسیم و با صبح گاهی دچار اشکال و عدم توانایی در حرکت را پیدا کرده اند . و بهتر است که مسافران را کالاهای خود را خالی کنند . و این مهم را به قایق ها و  کشتی های قابل اطمینان و مطمئن و مستحکمی بسپارند تا باعث نجات کالا و انسان ها در گذر از طوفان های مهیب اقیانوس ها شوند .

بدین ترتیب می توان گفت : اگر چه کارآفرینی موجب خروج بعضی از شرکت ها از بازار کار و بیکاری صنایع و افراد دیگر می شود ، امّا این سازمان ها سازمان هایی هستند که باعث ایجاد بیکاری شدید پنهان به قیمت هدر دادن صنایع می شوند که در اثر خروج این شرکت ها از گردونه رقابت ها ، زمینه ایجاد فرهنگ ، خلاقیّت ، رقابت ، تحوّل و استفاده بهینه از صنایع را مهیّا می سازند و بدین لحاظ است که به قول ژوزف شومپیتر آن ها موتور محرّک توسعه نامیده شده اند .

با توجه به مطالب فوق کارآفرین نقش بسیار مؤثری در توسعه اقتصادی و اشتغال ایفا می کند .

در کشورهای پیشرفته از چند دهه قبل و در برخی از کشورهای در حال توسعه در دهه اخیر نظر به نقش مؤثر و مثبت کارآفرینان اقتصادی در توسعه جامعه بهره برداری از این پتانسیل را جهت مواجهه با  معضلاتی نظیر رکود ، تورّم و عدم اشتغال را مورد توجه قرار داده اند .

و این توجه در حد تدوین استراتژی ها ، سیاست ها و برنامه های عملی جهت بسط روحیّّه و رفتار کارآفرینانه ، آموزش و مشاوره با ایجاد فضای مناسب تری برای فعالیّت کارآفرینان در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی رفع موانع در ایجاد ارتباط و همکاری بین آن ها و تسهیل دستیابی به بازارهای جهانی بوده و نتایج قابل توجهی را نیز در پی داشته است .

در میهن اسلامی چند سالی است که کارآفرینی به عنوان یکی از راه کارهای حل معضلات اقتصادی نظیر بیکاری و رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است .

با توجه به تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، در بسط و توسعه کارآفرینی سیاست ها و اقدامات زیر برای بسط و گسترش کارآفرینی در ایران پیشنهاد می شود :

حمایت های آموزشی نظیر آموزش کارآفرینی در دوران دبیرستان نظیر بازدید و آموزش عملی در زمینه کسب و کارهایی برای دانش آموزان و معلّمان ، تبادل اطلاعات بین مدارس و صنعت ، برگزاری دوره های آموزشی برای کارگران سطح متوسط و بالا ( آموزش های حرفه ای برای پرسنل بنگاه ها ) ایجاد رشته مجزّا در  دانشگاه ها ، انتشار کتب و نشریات مختلف در خصوص کارآفرینی و …

حمایت های مالی نظیر تشکیل بانک تخصّصی برای کارآفرینان ، اعطای وام با تسهیلات خاص برای کارآفرینان ، اعطای معافیت های مالیاتی ، گمرکی و … برای کارآفرینان تشویق جوانان برای ایجاد شرکت های جدید توسط اعتبارات مالی و مالیاتی و …

خدمات حمایتی نظیر ایجاد بانک اطلاعاتی برنامه های حمایتی برای کارآفرینان ، حمایت از بازارچه های کسب و کارهای جدید ، برداشتن موانع موجود از سر راه ایجاد کنندگان کسب و کارهای جدید از طریق مشارکت دادن تمام ساختارها در فرآیند کسب و کار ایجاد مرکز مشاوره ای برای ارائه خدمات مختلف به کارآفرینان در زمینه کسب و کار توسعه کسب کار ، حذف بروکراسی ها و کاهش موانع اداری در کسب و کارهای جدید ، تصویب قوانین برای ساده سازی فرآیند امور اداری مربوط به کسب و کارهای جدید ، انجام اقدامات لازم برای بهبود دسترسی کارآفرینان به سازمان ها و نهادها در زمینه های مختلف از جمله مشاوره و اطلاعات توسط دولت .

حمایت های نوآوری نظیر افزایش هزینه های تحقیق و توسعه نوسط دولت ها و شرکت ها ، اعطای معافیت مالیاتی و سایر حمایت ها برای شرکت هایی که روی نوآوری سرمایه گذاری می کنند . کمک های مالی به بنگاه هایی که در امور تحقیقاتی فعال هستند . ایجاد نمایشگاه های تولید و توزیع و بهره وری در بخش های مختلف ، ایجاد بازارچه های مرکزی و مرزی آزاد برای تبادل و مبادلات اقصادی و ایجاد تعادل قیمت در بازارهای جهانی و ایجاد حسّ رقابت بین المللی که در دهه های آینده و حتی امروزه ناگزیر به آن هستیم .

خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی ایران در دهه اخیر با بسط و گسترش بخش خصوصی و حتی سوق دادن تعاون به جنبه خصوصی تر و ایجاد تسهیلات و امکانات ذکر شده و اعطای وام های ذکر شده البته با مشکلات کم و زیاد در سراسر ایران اسلامی شاهد ایجاد و تأسیس بنگاه های مختلف و متنوع اقتصادی و زود بازده در عرصه مختلف کشاورزی و صنعت و خدمات و … هستیم .

رابطه توسعه پایدار و کارآفرینی :

 روند تغییر و تحولات در جوامع امروزی آنچنان سریع و شتابان شده است که پیش بینی آینه مقدور نیست ، حرکت کشورهابه سوی یکپارچگی در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و پدیده جهانی شدن بر اقتصاد و الگوهای کسب و کار در سراسر دنیا تأثیر گذاشته است .

کشورهای پیشرفته با سرعت زیاد در حال پیشروی و تصمیم گیری های جدید از حالت حتی روزانه به حالت لحظه به لحظه هستند . و برای هر جامعه و فردی از جامعه در گذران زندگی سه اصل اساسی    زور ، پول ، دانایی تعیین کننده و سرنوشت ساز می نمایند .

منظور از دانایی ، اطلاعات است ، اطلاعات تخصّصی که نظام های به ویژه اقتصادی که تولید ثروت  می کند . حتی امروزه برای همگان اثبات شده است که فردی فقط چند ثانیه حرف بزند ولی تأثیر آن بیش از دهها کتاب می باشد که در آن زمینه چاپ کرده اند . و علت این تأثیر هم نوآوری و ایجاد شبکه های جدید خلاقیّت در تولید و بازار اقتصاد و … می باشد .

حتی نوآوری های جزئی تأثیرات بسیار زیادی در آینده را به وجود می آورند اگر امروزه ثابت شود که مثلاً استفاده از ضایعات و صنایع تبدیلی ضایعات در صرفه جویی سوخت یک درصد تأثیر دارد همین مسأله باعث تحقیقات گسترده و فرآین شده و در اسرع زمان این فن آوری حتی ممکن به ۵۰% افزایش یابد . فلذا جمله بالا که نوآوری های کوچک تأثیرات پرقدرتی در آینده خواهند داشت را تصدیق می کند .

امروزه سرعت مبادله اطلاعات نقش تعیین کننده دارند . حتی اطلاعات به ظاهر کم اهمیّت به پیدایش نظام به تولید ثروت مربوط است و این مسأله حتی در جابه جایی های قدرت زمانه  نهفته است .و توسعه هر جامعه ای مرتبط با تلاش فردی و جمعی آن جامعه و کشور می شود . توسعه هر کشور بخصوص توسعه اقتصادی رابطه مستقیمی با عوامل طبیعی ، ارزش ها ، نیاز ها ، خانواده ، نظام سیاسی ، نظام آموزشی ، صنعت و سایر عوامل دیگر است . ( شهریاری ، تئسعه و کار آفرینی ، ابرار ۲۵/۱۲/۸۴ )

توسعه تعاریف گوناگونی دارد :

توسعه : کوششی است برای تعادل تحقّق نیافته

توسعه : راه حلی است در جهت رفع فشارها و مشکلات که پیوسته بین بخش های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد .

توسعه معمولاً با هدف کاهش فقر ، کاهش بیکاری و نابرابری می توان تعریف کرد .

به طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را به همراه دارد . توسعه علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد شامل دگرگونی اساسی در ساخت های نهادی ، اجتماعی ، اداری و همچنین ایستارها و وجهه ی نظرهای عمومی مردم است .

توسعه حتی در بسیاری از موارد حتی در عادات ، آداب و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می گیرد و در واقع توسعه یعنی ایجاد کسب و کار جدید ، آماده کردن زمینه فکری دانش آموزان در کلیّه ی سطوح یادگیری و فراگیری ، تفکّر و سازندگی انفرادی و جمعی و برداشتن موانع بروکراتیک سازمان های اداری ، کاهش فقر ، بیکاری ، نابرابری ، صنعتی شدن ، ارتباط بهتر ، ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی و جاری …

حذف برخی از برنامه های تلویزیونی ایجاد زمینه های دینی و مذهبی و اجتماعی ، ایجاد طرح های زیربنایی از طریق دولت برای جاری شدن کسب و کارهای جدید و جانبی می تواند قرار گیرد .

حال با قرار گرفتن امکانات زیر بنایی در کشور یا منطقه ای از کشور فارغ التحصیلان مدارس کار و دانش و مدارس و هنرستان های صنعتی و حتی دانشگاه های مرتبط که دانشجویانی با این گرایش پرورش می دهند و با اخذ مدارکی چون دیپلم فنی و یا فوق دیپلم حرفه ای و یا لیسانس و کارشناسی مرتبط در راستای تجربیات و آموخته های خود چگونه خود را در ایجاد شغل و کار و کارگاه و یا در جهت تولید و توزیع و توسعه عمومی قرار دهند ؟

این سئوال در واقع همبستگی بسیار بالایی با موضوع تحقیق هم دارد که چه تناسبی و چه ارتباطی بین کارآفرینان فارغ التحصیلان رشته اقتصاد کشاورزی و سایر کارآفرینان سطح شهر ابهر وجود دارد ؟

امروزه طبق تحقیقات و بررسی های به عمل آمده در دنیا بیش از صدهزار شغل وجود دارد و در ایران درحدود ده هزار عنوان شغلی وجود دارد و در ایران متأسفانه جامعه ما از بیش از ۹۰% دسته های شغلی که در دنیا رایج و مرسوم می باشند محروم هستند . و به آن ها به عنوان شغل و تولید و توزیع و …    نمی نگرند  . و علّت این امر عدم توسعه و توسعه نیافتگی و عدم رشد علمی و اقتصادی ، سیاسی و سیاست ها می باشد . در حالی که با وجود کامپیوتر در بازار و منازل و سازمان ها تنها ده هزار عنوان شغلی ایجاد شده است .

سهم ایرانی ها از ده هزار عنوان شغلی مرتبط با کامپیوتر چقدر است ؟

در صورتی که اغلب ایرانیان با کامپیوتر خود فقط به سرگرمی و یا دکور و یا ابزار تزئینی نگاه می کنند در صورتی که هزاران مبنای شغلی از این ناحیه در کارآفرینی طراحی شده است .

پر واضح است که ایجاد ده هزار دسته و عنوان شغلی از طریق کامپیوتر و دستگاه های مرتبط با آن وسیله آن گونه نبوده که این دسته ها را دولت ها اختراع و بسته بندی شده در اختیار مردم قرار دهند . بلکه دولت فقط قدم اول یعنی وارد کردن فناوری اولیه در مخابرات برای محدود کاربران در دستگاه های دولتی را بعهده داشته است .

واین ذوق و خلاقیت و خواست و اراده و توان و هوش ایرانی بوده است که به تدریج از این وسیله در جهت ها و امکانات مختلف استفاده کرده و امروزه در شرایطی قرار گرفته ایم که حتی ارائه پول و مواد غذایی و وجوه نقدی فقط از طریق سیستم های خودپرداز و کامپیوتری صورت می گیرد .که خود این موارد شغل ها و دسته های جدیدی را پدید آورده و علاوه بر سرعت تبادل مبادلات و صحت و سلامت اطلاعات و برخورداری از درجه ی بالای اطمینان و اعتبار ، نوعی سلامت و امنیت اجتماعی و اعتقاد و ایمان قلبی افراد را نیز تقویت کرده است . زیرا از این طریق دزدی ها کم شده است ، رشوه ها و حد و اندازه های این امور تقریباً به صفر رسیده است . محدودیت زمانی دریافت و پرداخت در بانک ها و غیره به شبانه روزی تبدیل شده و چون هر کس دارای کد و شماره مخصوصی در ادای اطلاعات و دریافت امکانات می باشد . امور اخلاقی خاص و بازدارنده مثل رودرواسی ها و عذر خواهی ها و خجالت کشی ها وملاحظات دیگر کاهش یافته است و اگر سطح این موارد و استفاده از کامپیوتر چون کشورهای در حال توسعه و پیشرفته بالا رود . هزاران شغل و امکان کار جدید خلق می شود . و صحت و سرعت و دقت مبادلات و تبادل اطلاعات مالی و اجتماعی و فرهنگی و بهداشتی نیز ارتقاء می یابد .

مدیریت یا کارآفرینی :

شاید این ذهنیّت برای عده ای پیش آید که کارآفرینی در واقع نوعی مدیریت است و فقط واژه و اصطلاح تفاوت پیدا کرده است .

اما باید گفت با توجه به تعاریف ارائه شده در مفهوم کارآفرینی ونیز مفاهیم مدریت ، کارآفرینی نه تنها مدیریت نیست ، بلکه با مدیریت نیز متفاوت است . (علینقی ، ۱۳۸۳)

اگر مدیریت را ترتیب و اداره محیط برای نحوه ی استفاده محیط از شرایط باران در بهره گیری گیاه و سبزه و علف و درخت فرض کنیم . و اگر مدیریت را سازماندهی و هماهنگی و برنامه ریزی های علمی در جهت تحقق اهداف فرض کنیم . کارآفرینی خود باران است که با بارش و نزول بر سبزه طراوت و رشد و شکوفایی را به ارمغان می آورد .

اگر مدیریت را نحوه اداره جاده ها و اتومبیل ها و افراد و نشانه ها در جلوگیری از تصادفات و حوادث و عواقب و تبعات ناشی از فرآیند پیچیده ترافیک بدانیم ، کارآفرینی نفس و ماهیت ترافیک و هویت حیات بخش آن در احیای شرایط مطلوب اجتماعی و حفظ جان و مال مردم وفرآیند جان بخش و حیات بخش ماهیت ترافیک در اداره ی امور جامعه و کنترل و نظارت صحیح بر امور عمومی جاده ها و وسایل و امکانات و غیره همان کارآفرینی است .

کتیل سلویک هیئت علمی دانشگاه اسلو  یکی از معدودترین محققین خارجی است که پیرامون کار آفرینان ایران طی سال های اخیر (دهه ۸۰) تحقیقات جامعی انجام داده است ، تحقیقات سلویک قبل از اینکه تحقیقات کتابخانه ای یا اسنادی باشد ، غالباً از نوع تحقیقات میدانی است ، و برای این تحقیق بارها به ایران مسافرت کرده است و با مسئولان و سرآمدان کارآفرینی و مسائل اقتصادی ایران به بحث و گفتگو پرداخته است .در سال ۱۳۸۴ مجموعه نتایج و تحقیقات خود را تحت عنوان مقاله ای به رشته تحریر درآورده و به نکات و نتایج تازه و روشنی دست یافته است . در این مقاله آمده است :

منظور و نظر اصلی وی از کارآفرینان در این گزارش و مقاله بنیانگذاران و صاحبان بنگاه های صنعتی بخش خصوصی است ، تحلیل تحقیقی نیز مبتنی بر تحلیل های مقاله بر مصاحبه های جامعی است که با بیش از ۶۰ نفر از صاحبان صنایع و بنگاه های صنعتی و کارآفرینی در خلال سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ و یا ۱۳۷۸-۱۳۸۳ بوده است . وی با استفاده از طبقه بندی و آمارمرکز آمار ایران شرکت هایی که از سوی بنیادهای مذهبی (بنیاد) اداره می شوند بخش عمومی به شمار می روند از این رو مدیران این بخش در این تحقیق لحاظ نشده اند .

سلویک در ابتدای مقاله نگاه خود را عمدتاً به باورهای نخستین انقلاب اسلامی پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که از دیدگاه چپ گرایانی که بر جنبش انقلاب دست داشته اند ، وجود کارخانه های خصوصی نشانه سرمایه داری وته مانده رژیم گذشته بوده است . (سلویک، دنیای اقتصاد ،۳۶/۹/۸۴ )

از دیدگاه این دو دسته کارآفرینان فرصت طلبانی به شمار میروند ، که به دنبال نفع شخصی خویش هستند . آن هم در زمانی که همه باید برای رفاه جامعه تلاش و کوشش نماین . به عقیده فعالان سیاسی در این گروه هدف نهایی ایجاد یک جامعه بی طبقه (جامعه توحیدی )بوده است .

کارآفرینان بخش خصوصی که با معیارهای این مدینه فاضله مورد قضاوت و ارزیابی قرار گرفتند ، ضد انقلاب بودند که شور و حرارت جنبش را به تدریج تضعیف می کردند .

سلویک در ادامه این تحلیل و توصیف سال های اول انقلاب پرداخته و منشأ فرار سرمایه ها و سپس سرمایه گذارها را تبیین می کند . بورژوا و کارآفرین دو واژه ای که به شدّت مشابه هم به کار برده      می شود مد نظر سلویک قرار دارد .

برای توضیح این آرایش تازه و پرهیز از درک غیر پویایی منشاً نخبگان صنعتی و اقتصاد کنونی ، متمایز کردن بورژوا از این کارآفرین می تواند مفید باشد .

انقلاب به واسطه ای تهدید کردن حقوق مالکیت خصوصی و نا مطمئن ساختن سرمایه گذاری برای بورژوا مظهر خطر است . او نمی تواند هنگامی که جامعه زیر و رو می شود و هیچ کس نمی تواند آینده را پیش بینی کند ، با استفاده از امکانات خویش نظیر دارایی ها ، آشنایی ها و سرمایه قابل سرمایه گذاری دست به سرمایه گذاری بزند ، از سوی دیگر آشوب و بلوا برای کارآفرین به معنای فرصت ها و حوزه های تازه خطر پذیری و ریسک است . علامت مشخصه او ثروت نیست ، بلکه شهامت (کانتیون ) و هوشیاری (کرزنر) یا نوآوری (شومپیتر) است .

در خلال هرج و مرج ناشی از  پس از انقلاب و هیجان تسلط و برنامه جنگ خصیصه هایی چون اینها به ویژه ارزش پیدا می کند .به این ترتیب در حالی که انقلاب صاحبان ابزارهای تولید را فلج می کند ، تأثیر مطلوبی بر کارآفرینان می گذارند .

به این ترتیب بورژوا زی صنعتی کنونی ترکیبی است از خرده بورژوازی دوره پهلوی و کارآفرینی که در رژیم جدید امکانات بالقوّه ای را برای کسب و کار مشاهده کردند . انقلاب برای هر دو گروه فرصت های تازه ای بوجود آورد و این حقیقت که ۶۰% شرکت ها و بنگاه های مورد مطالعه در این تحقیق پس از سال ۱۹۷۹ ایجاد شده اند ،بر این امر دلالت دارد .

جنبه جالب توجه دیگر بورژوازی صنعتی و انقلاب اسلامی پیوندهای مکرر میان خانواده های بازاری و کارآفرینان مورد مطالعه ( در این تحقیق ) است .

یک باور بسیار محکم چه در خارج از جمع صاحبان صنایع بورژوازی صنعتی تجاری از لحاظ فرهنگ کار ، اصول اخلاقی و شجره ی خانوادگی کاملاً مجزا هستند .

در این استنباط به زمان شاه پهلوی بر می گردد که پروژه اش برای مدرن سازی ایران رویای جایگزینی بورژوازی بازار با یک بورژوازی مدرن صنعتی را در بر می گرفت .

طبقه قدیمی تجّار مذهبی محافظه کار در بازار کار رویای او مبنی بر ایجاد یک ایران صنعتی که ابر قدرت منطقه می شود ، هماهنگ نبودند ، بنابرین او ساختار اقتصاد سنّت بازار را به تدریج تضعیف کرد و کار تخصیص رانت های نفتی را بر بورژوازی صنعتی به سرعت در حال گسترش متمرکز کرد .

عدم رضایت تجّار و روابط تاریخی نزدیکشان با روحانیّون بازار را در خلال انقلاب اسلامی ، مرکز مخالفان سیاسی کرد ، روزی که امام خمینی (ره) قدرت را در دست گرفت ، به این وفاداری تجّار پاداش داده شد ، اعضای مؤتلفه در سمت ها و مسئولیّت های نهادهای انقلابی و وزارتخانه های دولتی قرار گرفتند و چیزی نگذشت که یک گروه از تجّار با نفوذ و دارای ارتباط گسترده بر اقتصاد کشور مسلّط شدند .                       ( دنیای اقتصاد، سلویک ، ۲۶/۹/۸۴ )

با این همه بارزتری نوع کارآفرینی که موجب پدید آمدن بوژروازی صنعتی ایران شده است به مدل توصیف شده توسّط ایزائیل کرزنر نزدیک تر است .

نقطه شروع کرزنر مردود دانستن دیدگاه نئوکلاسیکی از بازار به عنوان ( عرصه ) تعادل و تشخیص این امر است که شکل گوناگون اصطکاک رابطه ای میان عرضه و تقاضا را دگرگون می سازد .

طبق نظریه کرزنر منبع نفع کارآفرین تفاوت را کشف و بر طبق آن عمل می کند . به این ترتیب خصیصه عمده ی او نوآوری نیست ، بلکه هوشیاری و استعداد ارزیابی موقعیت است ، با استفاده از این نظریه می توان گفت : شرایطی که در اقتصاد ایران پدید آمد با کارآفرینان فرصت کافی برای مانور داده است به این معنا که از طریق تخصیص های مستمر رانت نفتی هزینه های تولید پایین آمده و تقاضای عمومی کاهش نیافته است ، همزمان با این اتفاق اعمال تحریم های بازرگانی و محدودیّت های واردات عرضه را دچار مشکل کرده است ، در حقیقت فقدان رقابت مهم ترین علّت رشد صنایع کارخانه ای در سال های دهه ۱۹۸۰ بوده است نیازی به گفتن نیست که این سیاست حمایتی مشکلاتی را برای صنعت ایران به وجود آورده است که امروز اصلاحات ساختاری را ایجاب می کند .

سیر تکاملی کارآفرینی در نظریه های اقتصادی :

 

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پروژه کارآفرینی
 • تحقیق بررسی کار آفرینی بر اشتغال
 • کارآفرین ها و کارآفرینی در صنعت
 • مقاله رابطه بین هوش هیجانی و کارآفرینی
 • پایان نامه کارآفرینی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.