تحقیق بررسی سیستم حسابداری مصرفی / تولیدی در اراضی کشاورزی اتحادیه ی اروپا


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی سیستم حسابداری مصرفی / تولیدی در اراضی کشاورزی اتحادیه ی اروپا مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۰۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی سیستم حسابداری مصرفی / تولیدی در اراضی کشاورزی اتحادیه ی اروپا نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده  I
فصل ۱  II
مقدمه – ۱
پیش زمینه این تحقیق- ۱
هدف از این تحقیق– —   ۵
ساختار تحقیق– —  ۵
فصل ۲  ۷
خلاصه ۸
۲-۲- مقدمه –۱۰—
۳-۲- روش –۱۰-
۱-۳-۲ موضوع -۱
۲-۳-۲- پوشش جغرافیایی تحقیق– —۱۱
۲-۳-۳- روش تحقیق-۱۲–
۴-۲-۳- پرسشنامه —۱۴-
۴-۲- نتایج-۱۴
۱-۴-۲- پرسشنامه های کامل شده—۱۴
۵-۲- بحث -۱۵
فصل ۳ ۵
۱-۳- خلاصه ۵-
۲-۳- مقدمه –۵۵—
۳-۳- شرح و ارزیابی هر سیستم–۵۵—
۵- حساب های سبز–۵۷—
روش –۵۹
نتایج –۶۰
۱۰- موارد اخلاقی برای مزارع احشام -۶۳
پیش زمینه –۶۳
روش –۶۴
نتایج –۶۴
۱۳- مدیریت محیط بر کشاورزی ۶۷
پیش زمینه –۶۷
روش -۶۸
نتایج –۷۰
۱۹- عوامل کشاورزی اقتصادی -۷۲
روش –۷۴
آفت کش ها ۷۴
نتایج –۷۵
۲۸- برچسب محیطی کشاورزی ۷۷
پیش زمینه –۷۷
روش –۷۸
نتایج –۷۹
۵۰- REPRO80
پیش زمینه –۸۱
روش –۸۱
نتایج –۸۳
سیستم هردبوکس -۸۳
پیش زمینه –۸۳
روش –۸۴
نتایج –۸۵
۲۴-سطح موازنه ی مواد غذایی مزارع ۸۷
پیش زمینه –۸۷
روش –۸۸
نتایج –۸۸
۴۰- مقیاس محیطی برای آفت کش ها ۹۰
پیش زمینه –۹۰
روش –۹۱
نتایج –۹۳
۳- مقیاس انرژی –۹۶
پیش زمینه –۹۶
روش –۹۷
نتایج –۹۹
۴-۳- مقایسه ی اوراقی –۱۰۱
۱-۴-۳- هدف و محتوا–۱۰۱
نتایج –۱۱۴
فصل ۴ -۱۱۵
خلاصه-۱۱۶
مقدمه–۱۱۸
۳-۴- انواع سیستم IOA و نشانه های به کار برده شده—۱۱۹
۱-۳-۴- سیستم های IOA برای کاربرد های مختلف۱۱۹
۴-۴- انواع نشانه های به کار رفته در سیستم IOA-122
1-4-4- سیستم IOA از دیدگاه مشاوران و کشاورزان –۱۲۶
۱-۴-۴- ارزیابی سیستم مطابق با مصاحبه های انجام شده -۱۲۸
۲-۴-۴- هزینه ها و منافع استفاده از سیستم IOA–130
3-4-4- درک سیستم –۱۳۲
۵-۴- این سیستم از دیدگاه محیط شناسان جامعه شناسان ارزیابی شده است۱۳۳
۱-۵-۴- افزایش آگاهی و تغییر گرایش ها -۱۳۶
ارتباط با مدیریت –۱۳۷
شرایط اقتصادی –۱۳۸
سیستم ioa در ارتباط با بازار و برچسب گذاری –۱۴۰
مواد منبع و مقیاس نشانه ها ۱۴۱
سیستم IOA درارتباط با تنظیمات موجود –۱۴۳
۲-۵-۴- تغییرات اسناد در کارایی محیط—۱۴۴
عامل زمان—۱۴۸
۶-۴- ارزیابی نشانه ها از دیدگاه علمی ۱۴۸
۱-۶-۴- احتمال توضیح و مقایسه ی مقادیر نشانه -۱۴۹
۶-۲-۴- رابطه ی میان نشانه و مدیریت مزارع۱۵۱
۱-۲-۶-۴- خطای مربوط به محاسبه ی نتایج مزارع۱۵۲
۲-۲-۶-۴- تعریف مرزهای درست سیستم–۱۵۳
۳-۲-۶-۴- اهمیت عوامل بیرونی در کنترل مزارع ۱۵۴
۷-۴- نتایج –۱۵۶
فصل ۵ ۱۶۰
۱-۵- مقدمه-۱۶۱
۲-۵- چرا استفاده از سیستم IOA در کشاورزی رشدکرد-۱۶۱
ابزارهای کشاورزی ۱۶۲
ابزار روش—۱۶۳
۳-۵- چگونه استفاده از سیستم IOA را در کشور توسعه دهیم–۱۶۴
ارتباط سیستم IOA برای اروپایی ها و قوانین ملی -۱۶۵
سیستم IOA کامل درج عبه ابزار خدمات کشاورزی ۱۶۸
۴-۵- چگونه نشانه ها را برای IOA توسعه دهیم–۱۶۸
ضمیمه ی ۱ -۱۷۲
ضمیمه ی ۲ -۱۸۸

۲-۲-مقدمه

سیستم حسابداری مصرفی / تولیدی (IOS) در تاکید در گستردی وارسال تفاوت شایانی دارد. این مسأله به ماهیت نیروهای عامل ایجادشان  بستگی دارد . ممکن است روش حسابرسی مشخص را تعریف کنند و یا روش گسترده تری برای پوشش تاثیرات محیطی و یا محصولات داشته باشند (که شامل تابش به سطح و یا آب ، خاک یا هوا است) . هدف از این پروژه تهیه ی کمیسیونی با ارزیابی انتقادی تجربه های حسابداری مصرفی  یا تولیدی  در سطح کشاورزی است .  این گزارش اولین مرحله ی پروژه را پوشش می دهد که همه ی IOS های موجود را پیرامون املاک کشاورزی در EU مشخص کرده وچند مثال جالب  از کشور های غیر از OECD  EU آورده و اطلاعاتی راجع به آنها می دهد.

۳-۲- روش

۱-۳-۲- موضوع

سیستم حسابداری مصرفی /تولیدی (سیستم IOA) برای مواد مغذی ،آفت کش ها و انرژی در
زمین های کشاورزی می باشد. سیستمIOA ، به این صورت تعریف می شود: سیستمی که مواد مصرفی، مواد مغذی ، آفت کش ها و انرژی مزارع را ثبت کرده و آنها را به تولید مربوط می سازد که ارزیابی کارایی محیط و تغییرات محیطی را امکان پذیر می سازد.

سیستم IOA یی که بررسی شد از واحد های با معنای محیطی استفاده می کند. سیستم IOA که مواردمصرفی یا تولیدی را در شرایط اقتصادی شرح می دهد ، بررسی می شود.

۲-۳-۲- پوشش جغرافیای تحقیق

سه عنصر ائتلافی کشورها را به شرح زیر تقسیم کردند:

Uk (انگلستان ، ولز، اسکاتلند، ایرلند شمالی) ، جمهوری ایرلند،  فرانسه، اسپانیا

ADAS

دانمارک، سوئد، فنلاند، آلممان، استرالیا

DIAS-EU

نروژی، سوئد، ایالات متحده ی آمریکا

DIAS-non EU

هلند، بلژیک، لوکزامبورگ، پرتغال، ایتالیا، یونان

CLM

3-3-2-روش تحقیق

روش های زیر به کار برده شد :

۱-برای هر کشور (به جز کشورهای غیر  EU ) که برای این کار ثبت نام کرده بودند ، ADAS ، DIASو CLM ، با وزارت کشاورزی ، اتحادیه ی کشاورزان و وابسته کشاورزی کشور خود با درخواست جهت تهیه ی اسمی برای سازمان و دلایل احتمالی که با رشد یا پیاده سازی سیستم IOA ارتباط داشت ، تماس  داشتند.

۲-ADAS، DIAS و CLM شبکه ی خود را برای لیست تماس های پرسنل در تمام کشورهایی که در این پروژه قرار داشتند شرح دادند تماس در کشورها به طرف دیگری نخصیص داده می شد که مبادله می کردند. منافع بالقوه ی سازمانی به این شرح اند :

–        وزارت محیط

–        سازمان تحقیقات

–        سیستم IOA بازار

–        زنجیره ی سوپر مارکت ها

–        پردازش کنندگان گوشت

–        تجارت علات

–        سازمان باز میوه و تره بار

–        صنعت و تجارت لبنیات

–        خدمات مشورتی کشاورزی

۳-از کشورهای غیر EU، DIAS ، گزارشECD را به منظور یافتن تماس های پرسنل در سیستم IOA غربال کرد.

۴- ADAS،DIAS و CLM پرسشنامه هایی به همراه نامه (به زبان انگلیسی ) فرستادند تا با پرسنل آنها تماس برقرار کنند.

۵- پس از این که ضرب العجل به پایان رسید ،ADAS،DIAS و CLM تماس های تلفنی برقرار کردند تا پاسخی یا درخواست تماس اشخاص را تحریک کنند.

 ۴-۲-۳- پرسشنامه

پرسشنامه با سبک تیک زدن طراحی  شد (ضمیمه ی ۱ ) تا اطلاعاتی درباره ی  موارد زیر جمع آوری کنند :

–        طرح ومحتوی ، شامل اصل نیروی عامل در پشت سیستم

–        مدیریت و سازمان شامل روابط مصرفی یا تولیدی

–        توجه و ارزیابی شامل اطلاعاتی درباره ی کارایی

–        اطلاعات موجود برای تحقیقات بیشتر

۴-۲- نتایج :

۱-۴-۲ پرسشنامه های کامل شده

پرسشنامه و نامه های همراه با آن به ۲۴۱ پرسنل در ۲۰۴ سازمان مختلف مثل تعداد تماس ها ی داخلی در CLM ، DIAS و ADAS فرستاده شد . تا ۲۷ ژانویه ۲۰۰۱ حدود ۵۵ پرسشنامه ی کامل شده برگشت داده شد. پاسخ دهندگان از استرالیا (۲) ، بلژیک(۳)، دانمارک (۶) ، انگلستان (۹) ، فنلاند (۲)، فرانسه (۳) ، آلمان (۵) ، یونان (۱)، ایتالیا (۲) ، لوکزامبورگ(۱)، هلند(۱۰) ، ایرلند شمالی (۱) ، نروژ ۱) ، جمهوری ایرلند (۱) ، اسکاتلند (۲) ، اسپانیا (۲) ، سوئد (۱) و سویتزرلند(۲) بودند هیچ پاسخی از پرتغال یا آمریکا دریافت نشد. سیستم (گروه ها بر مبنای مناطق موضوعی )به صورت مختصر در ضمیمه ی ۲ شرح داده شده اند.

تقریبا نیمی از سیستم بیش از یک منطقه ی موضوع را پوشش می داد.بیش از ۵۴ پرسشنامه ۹۱ درصد ، منطقه ی موضوع مواد مغذی را پوشش می داد در حالی که ۳۸ درصد مربوط به آفت کش ها ، ۲۴ درصد مروبط به انرژی ، ۴۴ درصد مربوط به ضایعات بودند. با نگاهی به ۳۰ مورد سیستم مجزا ، بیشتر آنها ۲۶ مواد مغذی بر مبنای سیستم بودند در حالی که  فقط۳  مورد مروبط به آفت کش ها و ۱ مورد مروبط به انرژی بود. اکثر از کار فتادگی بخش صنعت در جدول ۱ آمده است . اکثر سیستم های کشاورزی بودند و بر مبنای کالا نبودند. بسیاری از پرسنل گزارش کردند که سیستم هایی که برای گوشت و محصولات مرغ خانگی بر مبنای سیستم کالا بودند بر مبنای موارد مصرفی  یا تولیدی نبودن بلکه بر مبنای رفاه حیوانات بوده و برای این بررسی مناسب نبودند. به هر حال بعضی کالاهایی که بر مبنای سیستم IOA برای تولید بودند وجود دارند که معمولا با  هدف نهایی محصولات گواهی شده می باشد که مصرف قابل ردیابی (و مورد تایید محیطی ) آفت کش ها و کود ها دارند. سیستم های دیگر نیز بر مبنای مزارعی شرح داده می شوند که قادرند محصولات گواهی شده تولید کنند که برچسب کیفیت داشته و فوایدی در بازار داشته باشد. این سیستم ها از تحقیقات و یا دولت در مثال اول ناشی می شود و یا به طور مستقیم  از گروه های تولیدی یا سوپر مارکت ها بدست می آید.

جدول ۱ ، درصد پرسشنامه های کامل شده که هر بخش صنعتی را پوشش می دهد.

موارد دیگر(شامل محصولات محافظت شده)

کشاورزی مواد آلی

طیور

خوک

مواد لبنی

گوشت گاو یا گوسفند

باغبانی

خاک

۳۱

۴۹

۴۴

۵۶

۶۲

۴۵

۵۳

۷۶

دولت به عنوان نیروی عامل اصلی در ۲۱ سیستم و در تحقیقات بعدی ۲ سیستم دیگر معرفی شد.  ۹ سیستم وجود دارد که به عنوان نیروهای عامل شح داده می شوند. ۸ سیستم وجود دارد  که  ۴ مورد از آنها گرچه اختیاری هستند ، با این وجود به عنوان جبران برای کسانی شرح داده می شود که تمایل دارند ((کیفیت)) برای کمیت خاص به کار رود یا به طرح جبران محیط مربوط  شوند. فقط ۴ مورد از سیستم الزامی و ۲ مورد از سیستم تعیین کیفیت توسط دولت هدایت می شوند.

نیمی از سیستم ها هیچ محدودیتی نداشتند و هر کجا محدودیتی وجود داشت به این صورت دسته بندی می شد: منطقه ی زراعتی (۳۱ درصد ) ، تعداد احشام (۲۴ درصد )  ، نوع خاک (۲۴ درصد ) ، محل جغرافیایی (۲۰ درصد ) ، تعداد زیاد احشام (۱۶ درصد ) و موارد نا مشخص دیگر (۱۵ درصد)

بیشتر عوامل تعیین کننده ی سیستم توازن مواد مغذی ۵۳ درصد ، آفت کش ها ۲۷ درصد ، موازنه انرژی ۲۲ درصد  و صافی نیترات ۱۳ درصد بود . هیچ یک از ۱۹ عامل دیگر دربیش از ۳ سیستم استفاده نمی شدند و ۸ مورد فقط توسط یک سیستم مورد استفاده قرار می گرفتند. هر کجا که مشخص بود ، موازنه مواد غذایی نیتروژن (N) ،فسفر (P) و پتاسیم ( K) را در ۱۳ مورد ، NوP را در ۱۲ مورد ،N فقط در ۹ مورد  و P فقط در ۴ مورد پوشش داده می شد. دوسیستم نیز فلزهای سنگین را پوشش می دادند که هر دو آنها دانمارکی بودند.

کشاورزان اغلب در مجموعه ی پردازش شده (جدول ۲) قرار داشتند . هیچ یک داده های یک سیستم را پردازش نمی کردند. ابزار پردازش داده فقط برای ۶۷ درصد  سیستم وجود داشت و ۷۱ مجموعه ی راهنما یا کتابچه داشتند.

نهادهای کشاورزی یا خارجی

پردازش داده

فقط کشاورزی

فقط نهادهای خارجی

جمع آوری داده

 نتایج برای کشاورزان در گزارش های جامع(کتبی یا شفاهی ) در ۶۵ درصد سیستم و در ۴۰ درصد سیتم شرح داده می شود ، کشاورزان اطلاعات زیادی پیرامون کارایی بدست می آورند و مابقی کشاورزان از سیستم استفاده می کردند. رایج ترین مرجع برای مقایسه یا تفسیر محدودیت های اداری ۴۹ درصد بودند که به دنبال آن این موارد وجود داشت . داده های تاریخی ۳۸ درصد ، مقدار متوسط از مجموعه مزارع ۲۹ درصد ، نظریه کارشناسی از بهترین عملکرد ۲۷ درصد ، ودر آخر بهترین نتایج از مجموعه ی مزارع ۲۲ درصد. هزینه اجرایی سیستم در شرایط زمانی در هر سال در ۷ درصد
سیستم ها مشخص نشده است در حالی که مشخص است که به این صورت می باشد: ۴> ساعت (۲۲ درصد ) ، ۱۶-۴ ساعت(۳۸ درصد ) یا ۱۶<ساعت (۳۳ درصد ) . تنظیمات سیستم در جدول ۳نشان داده شده است.

      هیچ کدام                     کارشناسان دیگر                  خدمات مشاوره                                       دولت

جدول ۳ ، تنظیم سیستم

 کشاوزان برای هزینه های ملحق شده به ۱۷ سیستم  جبران می شود. ۱ از این ها سیستم کالا است و ۳ سیتم تعیین کیفیت است .تاثیر سیستم بر درآمد  مزارع  در جدول ۴ آمده است ، در کل تاثیر مثبتی   بر در آمد یک سوم سیستم ها به خصوص بخش خاکی و لبنیات دارند.

 جدول۴ ، تاثیر سیستم بر مزارع هر بخش

 همه            دیگر       مزاع آلی     طیور         خوک    مواد لبنی  گوشت گاو          باغبانی      خاک                           بخش ها                                                                                    و گوسفند

منفی

 بدونتاثیر

 مثبت

 نامشخص

 شش مورد از سیستم ها هنوز هم در مرحله ی تحقیق و طراحی اند. ۱۲ مورد در طرح آزمایش و ۳۵ مورد در حال استفاده هستند. قدیمی ترین سیستم در سال ۱۹۷۵ به کار برده شد و اخیرا در سال ۲۰۰۱ شروع شد . در کوچک ترین سیستم فقط  ۲ کشاورز و در بزرگ ترین سیستم ۰۰۰/۸۰ کشاورز وجود داشت.

 از پاسخ دهندگان تقاضا شد در مورد کارایی سیستم در موازنه مصرفی / تولید نظر بدهند. ۱۲ مورد قادر به انجام این کار نبودند و ۲۰ مورد تاثیرات آن را بررسی کردند.  در ۳۵ سیستم،پاسخ دهندگان فکر می کردند که کاربرد ان منجر به کاهش در این نسبت شده است . زمانی که محدوده ی کمی از ۵/۰ تا ۹۰درصد بیشترین کاهش مقادیر را داشت ،در سیستم هایی رخ می داد که در بخش غلات محافظت شده ی باغبانی وجود داشتند ( پاسخ دهندگان مشخص نکردند که بخش های کاهش یافته به چه چیزی بر می گشتند شواهد مستند پیرامون موثر بودن آن فقط برای ۲سیستم خوب یا بد گزارش شد ( و همه ی آنها برای کمی کردن تاثیر آن تلاش نمی کردند) یکی از این ۲۰ مورد (ضمیمه ی ۲ شماره ی ۹ )، قادر به تفاوت گذاشتن میان بخش ها و مشخص کردن منافع بیشتر در بخش روزانه نسبت به بخش خاک و خوک بود اما بیشتر پاسخ دهندگان تفاوتی میان این بخش ها قائل نشدند . ابزار دیگر سنجش موفقیت توجه کردن به تعداد کشاورزانی بود که به طرحی ملحق می شدند . طرحی که به عنوان درصد آن دسته از پاسخ دهندگانی بود که انتظار ملحق شدن آنها می رفت. فقط نیمی از پاسخ دهندگان قادر به قضاوت کردن بودند . تعداد کمی (۷) از سیستم ها بیشتر ۷۵ درصد درکداشتند (جدول ۵) و ۵ مورد سیستم جبران بودند. کشاورزانی که به سیستم ملحق شدند در جدول ۶ نشان داده شده است. فقط به سه پاسخ دهنده گفته شد که کشاورزان به سیستم علاقه ای نداشتند و در مثال دیگر نظریه ی خوب زمانی وجود داشت که برای نصیحت به کار می رفت اما عقاید زمانی به عقیده ی بد تغیر می کرد که برای اهداف مالیات دهی به کار برده می شد. عقاید کشاورزان از سیستم خواه سیستم کالا بود یا جبران بود یا مقدار تفاسیر دریافتی مستقیما به موضوع پوشش داده شده مربوط نمی شد. با این وجود نشانه ی روابط منفی با درآمد وجود داشت.

 

5-2-بحث    

پاسخ به بررسی برای کمتر از یک سوم  (۳۱ درصد )پرسشنامه فرستاده شده و پاسخ های در یافت شده ما  ناامید کننده بود ( از جمله موارد منفی) . همچنین در تعریف سیستم IOAو در برخی مثال های ائتلافی مشکلاتی وجود داشت که از نظر پاسخ دهندگانی که سیستم آنها سیستم واقعیIOA  و عودت صفر را پذیرفته بودند مجبور به  ایستادگی بودند. ۵۵ پرسشنامه ی نهایی شامل برخی ابزارهای طراحی بود در حالی که IOA های نادرست برای کل سیستم IOA پیشرو بودند .

بیشتر پاسخ دهندگان متوجه شدند که مشخص کردن رقم برای کارایی سیستمشان در پرسشنامه مشکل است . سیستم هایی که در حال استفاده  بودند یا از آنها استفاده نمی شد داده های مربوطه ی بیشتری به طرح های آزمایش داشتند. نیروی پیش برنده ( دولت یا تحقیق ) نیز به عنوان عامل مهمی در داده ها موجود بود اما ماهیت طرح از مطالب جبرانی یا کالا عوامل مدیریت مثل کسی بود که اکو را تنظیم کرده اما هیچ تاثیری نداشته بود ، به پاسخ دهندگان متعدد گفته شد که سیستم آنها اینقدر جدید است که هیچ داده ای ندارد  اما اینقدر گزارش شد که فقط یک سیستم است که شواهد مستند پس از یک سال  خواهد داشت. استفاده از داده های احیا شده ی این سیستم ها ، یعنی در جایی که به نظر می رسد شواهد مستند از تغییر درصد در نسبت IO در آنالیز ساده ی برگشت وجود داشته باشد ، تعیین این مساله بود که چه عواملی بیشترین کاهش را داشته اند. (مقدار صفر به سیستم های بدون نتیجه و اختیاری) ۱-برای مواردی که اختصاص داشت ( نسبت آنها افزایش داشت). مهم ترین عامل ، بخش بود و گرایش ۴۷ درصد از متغیرها در نسبت IO به بخش احشام و ۲۸ درصد به بخش محصولات محافظت شده ی باغبانی ممکن بود. مورد آخر با توجه به دو سیستم با ۹۰ درصد کاهش در نسبت IO بود. در بررسی دقیق تر در وظیفه ی ۳ ، تفاوت های میان بخش ها با دقت بیشتری بررسی شده اما مفاهیم بررسی اولیه این است که ممکن است سیستم های IOA  ، تاثیرات مفیدی در نسبت IO  در همه ی بخش ها نداشته باشد.

اطلاعات در مورد تاثیر شرایط درکبه ۳ سیستم محدود می شود که فقط سه مورد آنها الزامی است، جالب اینجاست که در مورد آنها درککمتر از ۱۰۰ درصد- ۷۵ بالقوه است . یک سیستم تعیین کیفیت حدود ۱۰۰ درصد – ۷۵ درکرا نشان داد. هیچ یک از  موارد دیگر ارقام درکرا نشان ندادند. بیشترین عامل افزایش درک جبران بود، ۲۳درصد سیستم با ۵۰ درصد >درک در مقایسه با ۵۰ درصد مواردی با ۵۰ درصد < درک جبران می شد. با استفاده از این پایگاه های داده ی این مستند که در پاراگراف قبل شرح داده شدند متوسط کاهش در نسبت IO  برای ۴ سیستم بیشتر بود( ۵۰ درصد) یعنی هیچ تاثیری نداشت و درآمد کمتری در مقایسه با ۲۱ درصد برای ۷ سیستم داشت یعنی درآمد افزایش پیدا می کرد . این واقعیت را به ذهن بسپارید که نظریه های کشاورزان  یا خیلی ضعیف بود یا به سیستم ربطی نداشت و این مسأله درآمد کاهش را ایجاد می کرد و به نظر می رسید که برای درک بالای سیستم IOA لازم است که جبران آن پرداخت شود.

 سیستم پوشش دهنده ی مولد غذایی ، آفت کش ها، و نواحی مربوط به موضوع

شماره

عنوان

سازمان

کشور

۱

حساب های سبز

لندزکونتورنت برای پلانتول

دانمارک

این سیستم یک سیستم انتخابی است  که توسط پیشنهاد دهنده توسعه یافته و می توان آن را برای خاک ، باغبانی ، لبنیات ، گوشت گاو ، گوشت گوساله ، بخش ماکیان و خوک نیز به عنوان کشاورزان سازمانی توسعه داد . این برنامه ی آزمایش در سال ۱۹۹۹ شروع شد و در حال حاضر در خارج از کشور دانمارک به کار نمی رود. به کشاورزان توصیف خاص و کتبی بر مبنای محدودیت ها و یا اهداف رسمی داده می شود که بهترین نتیجه را از مزارع  و داده های تاریخیشان داد. به نظر
می رسید که نسبتا مؤثر باشد . مواد مغذی به عنوان مازاد و پوشش NPK و مس شرح داده شده و آفت کش ها به عنوان  TFI و عناصر فعال شرح داده می شود ، انرژی در هر هکتار و یا بر واحد احشام به کار می رود. استفاده از آب  نیز پوشش داده شده است .

۲

کوامیلا-آماس

لندزکونتورت برای پلانتیل

دانما رک

این سیستم اختیاری توسط کسانی توسعه یافت که از خاک ، مواد لبنی و بخش های مربوط به خوک مثل کشاورزان سازمانی استفاده می کردند. این طرح آزمایشی در سال ۱۹۹۷ شروع شد و در حال حاضر در خارج از دانمارک استفاده نمی شود ،به کشاورزان توضیحات خاصی بر مبنای بهترین نتایج از مزارع دیگر به دست آمد به نظر می رسد که نسبتا موثر باشد. مواد غذایی به صورت موازنه آفت کش ها می باشد و انرژی به کار رفته نیز محاسبه می شود. آب نیز پوشش داده می شود.

۳

موارد اخلاقی برای مزارع احشام

دیاس

دانمارک

این سیستم اختیاری توسط محققانی توسعه یافت که از موارد لبنی و بخش خوک مثل  بخش کشاورزان استفاده می کردند. این طرح آزمایش در سال ۱۹۹۴ شروع شد ودر حال حاضر در خارج از دانمارک استفاده نمی شود. به کشاورزان توضیح خاصی بر مبنای اهداف یا محدودیت های ، نتایج متوسط از مزارع دیگر و داده های باغبانیشان داده شد. به نظر می رسد که نسبتا مؤثر باشد . مواد غذایی به عنوان مازاد شرح داه شد و NPK مس و روی را پوشش داده و به عنوان کارایی NP به کار
می روند ، آفت کش ها به عنوان TFI  و درصد مناطقی که هنوز اجرایی نشده شرح داده می شود ، انرژی محاسبه شده بر مبنای تولید است . فشردگی خاک کیفیت طبیعی و استفاده از آنتی بیوتیک ها نیز وجود دارد.

۴

مدیریت محیط برای کشاورزان

واحد هرتفورثر

انگلستان

این سیستم اختیاری توسط دولت سرمایه گذاری شد و توسط محققان با مشاوران توسعه یافته است که از خاک ، باغبانی ، گوشت گاو یا گوشت گوساله ، مواد لبنی ، بخش طیور و خوک مثل بخش های کشاورزی استفاده می کنند. این طرح در UK از سال ۱۹۹۷ شروع شده و در سطح بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است. به کشاورزان توضح خاصی بر مینای اظهارات کارشناسی از بهترین عملکرد و داده های تاریخیشان داده می شود . به نظر می رسد که کارایی زیادی داشته باشد. مواد غذایی (NPK)، آفت کش ها و انرژی به کار رفته محاسبه شده و به عنوان نرخ برگشت شرح داده می شود که مقیاس H-100 دارد. خاک ، نگه داری و تراکم زیستی پوشش داده می شوند.

۵

تضمین تولید

ADAS

انگلستان

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.