تحقیق بررسی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول: کلیات تحقیق
تبیین موضوع     ۴
اهمیت وضرورت تحقیق    ۵
هدف ازتحقیق    ۶
پرسش های تحقیق   ۶
فصل دوم: تاریخچه وپیشینه تحقیق
الف)تحقیقات انجام شده در داخل کشور   ۸
ب)تحقیقات انجام شده درخارج کشور    ۱۴
فصل سوم : مفاهیم و مباهث نظری تحقیق
مقدمه     ۲۲
ماهیت سرمایه‌گذاری    ۲۲
چراسرمایه‌گذاری می‌کنیم ؟     ۲۳
فرصت های سرمایه‌گذاری    ۲۳
ماهیت فرصتهای سرمایه‌گذاری   ۲۵
نگاهی گذرابر فرصتهای سرمایه‌گذاری   ۲۶
شناسایی فرصتهای سرمایه‌گذاری   ۲۸
اندازه‌گیری فرصتهای سرمایه‌گذاری   ۲۸
عوامل خارجی تأثیر گذار بر فرصتهای سرمایه‌گذاری   ۲۹
الف – عدم اطمینان   ۲۹
ب- عرصه سرمایه‌گذاری جهانی   ۳۰
راهبرد تشکیل پرتفوی سرمایه‌گذاری   ۳۱
ارتباط فرصتهای سرمایه‌گذاری بااثر اهرمی   ۳۲
فرصتهای سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر هزینه و سود   ۳۳
فرآیند اجرایی و استفاده از فرصتهای سرمایه‌گذاری   ۳۴
فرآیند ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری    ۳۴
ارزیابی جریانات نقدی و فرصتهای سرمایه‌گذاری   ۳۵
ارزیابی فرصتهای سرمایه‌گذاری    ۳۵
تصویب اجرای فرصتهای سرمایه‌گذاری پذیرفته شده   ۳۷
نظارت و کنترل فرصتهای سرمایه‌گذاری   ۳۸
علت اهمیت سود برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران   ۴۰
اهمیت سود برای سرمایه‌گذاران   ۴۱
الف)تأثیر سود در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران   ۴۱
ب)علت اهمیت سود برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران    ۴۲
نقش سود در شرکت     ۴۴
نگرش کارگزاران نسبت به سود   ۴۵
فواید سود برای سرمایه‌گذاران    ۴۷
مفهوم سود در گزارشگری مالی    ۴۸
مفاهیم سود در سطوح مختلف تئوری    ۵۰
الف)مفاهیم سود درسطح تئوری ساختاری    ۵۰
الف-الف) روش معاملات    ۵۰
الف-ب ) روش فعالیت ها    ۵۰
ب)مفاهیم سود در سطح تئوری تفسیری   ۵۱
مفاهیم سود در سطح تئوری انعکاسی   ۵۱
اهداف گزارشگری سود    ۵۲
مزایای سود حسابداری   ۵۳
انتقادات و ایرادات وارد بر سود حسابداری    ۵۳
فصل چهارم: بورس
بورس چیست   ۵۶
کالاچیست؟    ۵۷
بازاربورس چیست؟    ۵۷
بازاربورس چه منافعی برای جامعه دارد؟    ۵۹
وظیفه کارگزاریها چیست ؟    ۵۹
سهم چیست؟    ۶۰
چه سهمی بخریم؟    ۶۰
انواع شرکتها    ۶۲
الف)شرکتهای تولیدی   ۶۲
ب)شرکتهای خدماتی    ۶۲
ج)شرکتهای سرمایه گذاری   ۶۲
شاخص‌ها    ۶۲
شاخص کل     ۶۳
شاخص مالی    ۶۳
شاخص صنعتی   ۶۳
شاخص ۵۰ شرکت فعالتر    ۶۳
شاخص بازده نقدی   ۶۳
شاخص بازده نقدی و قیمت    ۶۳
سود پیش بینی شده    ۶۳
تعدیلEPS     ۶۴
بسته شدن سهام یا توقف نماد   ۶۴
مجمع سالیانه    ۶۴
سود تقسیمی    ۶۴
اندوخته    ۶۵
اندوخته قانونی   ۶۵
افزایش سرمایه    ۶۵
افزایش سرمایه به روش جایزه   ۶۵
افزایش سرمایه از محل آورده    ۶۶
افزایش سرمایه ازمحل صرف سهام   ۶۶
حق تقدم   ۶۶
خلاصه تحقیق    ۷۰
پیشنهادات   ۷۱
فهرست منابع    ۷۳

فهرست منابع:

۱)     تهرانی ،دکتر رضا. نوربخش ـ عسگر« مدیریت سرمایه‌گذاری»، انتشارات : نگاه دانش، ‌سال  ۱۳۸۲٫

۲)     رضوانی راز، کریم ،« بررسی رابطه بین جریان های نقدی آزاد و میزان بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، به راهنمایی :دکتر حمید حقیقت، ۱۳۸۳٫

۳)     هدایتیان، مهدی « سود حسابداری وتأثیر آن بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پایان نامةدورةکارشناسی ارشد به راهنمایی :احسانی، ۱۳۷۴٫

۴)     حجازی، رضوان « بررسی اثر سود بر قیمت وحجم سهام در بورس اوراق بهادار تهران » پایان نامة دورةکارشناسی ارشد به راهنمایی: علی جهانخانی، ۱۳۷۵٫

۵)     زمانپور، علیرضا« بررسی رابطه بین فرصتهای سرمایه‌گذاری و سیاستهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران « پایان نامةدوره کارشناسی ارشد، به راهمایی دکتر قائمی، ۱۳۸۳٫

۶)     شاهمرادی، مسعود« ارتباط بین سودهای حسابداری وبازده سهام » پایان نامه دورة‌کارشناسی ارشد به راهنمایی محمد رضا نیکبخت، ۱۳۸۰٫

۷)     مهرانی، کاوه« چهارچوبی برای تجزیه وتحلیل سیاستهای تقسیم سود، مچلة حسابدار، سال شانزدهم، شمارة ۱۴۴، صفحة ۷٫

۸)     پارسائیان، دکتر علی « سیاست تقسیم سود ،‌رشد وتعیین ارزش شرکت »  تحقیقات مالی شماره ۳، تابستان ۱۳۷۳٫

۹)     نورش، ایرج. شیروانی، رضا، « فرهنگ حسابدری » ،‌انتشارات ایمان ، سال  ۱۳۷۷٫

مقدمه

در خصوص فرصتهای سرمایه‌گذاری مباحث و روشهای تشریحی و کمی زیادی وجود دارد. برخی از این روشها فوق العاده مؤثر ومفید هستند.

اگر مدیران در خصوص خط مشی‌های مالی شرکتها تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند توان بالقوه شرکت جهت انجام سرمایه‌گذاریهای آتی بیشتر می‌شود. زیرا افراد برای بهبود رفاه خود سرمایه‌گذاری می‌کنند که این رفاه می‌تواند به صورت ثروت پولی باشد.

نکته ای که در این مرحله باید به آن توجه کرد این است که سرمایه‌گذاران تا آنجایی که می‌توانند باید نسبت به محیط واقعی سرمایه‌گذاری آگاهی کسب نمایند تا بتوانند تصمیمات بهتری اتخاذ نماید.

از جمله عوامل موثر در ایجاد مناسب سود شرکت ،فرصتهای سر مایه گذاری می‌باشد .شناسایی تاثیر فرصتهای سر مایه گذاری بر رشد سود شرکت و تبیین آن از طرفی نزد صاحبنظران به لحاظ توسعه مطالعات نظری آتی و از طرف دیگر نزد سرمایه‌گذاران, سهامداران , تحلیل گران مالی و مدیران  شرکتها به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب اهمیت ویژه ای یافته است.

یکی از صورتهای مالی در سیستم حسابداری صورت حساب سود و زیان است که به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفادکنندگان از صورتهای مالی فعلی و آتی کمک می‌کند تا بتوانند بوسیله آن سود آوری و  میزان رشد سود شرکت را  ارزیابی کنند.

ماهیت سرمایه‌گذاری:

سرمایه‌گذاری عبارتست از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد. بنابراین سرمایه‌گذاری مستلزم مطالعه فرصتهای سرمایه‌گذاری است .فرصتهای سرمایه‌گذاری مستلزم مدیریت ثروت سرمایه‌گذاران است، این ثروت شامل مجموع درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمدهای آتی است.

در این پروژه منظور از(( سرمایه‌گذاری))، سرمایه‌گذاری در داراییهای مالی و به خصوص اوراق بهادار قابل معامله است. داراییهای مالی  به صورت اوراقی است که توسط دولتها و شرکتها منتشر می‌شود .اوراق بهادار قابل معامله، داراییهای مالی هستند که به آسانی و با حداقل هزینه در بازارهای انسجام یافته قابل خرید و فروش می‌باشند  می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری شامل داراییهای مالی و داراییهای قابل معامله و غیر قابل معامله است.

چرا سرمایه‌گذاری می‌کنیم ؟

سرمایه‌گذاری برای کسب پول صورت می‌گیردیا به این خاطر سرمایه‌گذاری می‌کنیم که رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود ببخشیم. دراین پژوهش فرض می‌کنیم که افراد انتظار دارند از سرمایه‌گذاری خود، فقط به صورت منافع پولی منتفع شوند. افراد سعی می‌کنند از طریق صرفه جویی در مصرف امروز خود و پس انداز آن، بتوانند مصرف آتی خود را بهبود ببخشند. سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند ثروت و دارایی خودرا به نحو مؤثری مدیریت کنند و بتوانند با محافظت از عواملی همچون تورم، مالیات و سایر عوامل، بیشترین بازده را کسب نمایند. به خاطر این دلایل است که مردم پس اندازمی‌کنند.

فرصت های سرمایه‌گذاری (IOS ):

همه مردم به نوعی دارای ثروتی هستندکه ناشی از ارائه خدمات در بازار کار است. اغلب مردم در بیشتر مواقع تصمیم‌گیریهایی را در خصوص سرمایه‌گذاری در زندگی خود انجام می‌دهند. برای مثال برخی ازکارگران راجع به اینکه آیا وجوه مربوط به بازنشستگی خود را در سهام سرمایه‌گذاری کنند یا دراوراق قرضه، تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند. برخی دیگر از افراد به دنبال حداکثر کردن پس انداز خود از طریق سرمایه‌گذاری در گزینه های دیگر هستند.

فرصتهای سرمایه‌گذاری در واقع توانائی بالقوه سرمایه‌گذاریهای شرکت را نشان می‌دهد بدین معنی که هر چقدر توانائی‌انجام سرمایه‌گذاری‌ شرکت در آینده بیشتر باشد شرکت دارای فرصتهای سرمایه‌گذاری بیشتری است. آینده‌نگری‌گروههای‌ استفاده‌کننده از صورتهای مالی همواره حسابداران را به جستجوی روشهای برتر برای تفسیر اطلاعات مالی هدایت کرده است، مدیران نتایج عملیات آتی یک واحد تجاری و توان جذب سرمایه را با اهمیت می‌دانند و رضایت سهامداران نیز در گرو سود مورد انتظار آنهاست که در این میان یکی از روشهای برتر تفسیراطلاعات بررسی فرصتهای سرمایه‌گذاری است  .

مطالعه دقیق فرصتهای سرمایه‌گذاری و اصول مدیریت پرتفلیو می‌تواند باعث مدیریت بهتر و افزایش ثروت سرمایه‌گذار شود. به علاوه انتظار می‌رود افراد با مطالعه اصول سرمایه‌گذاری تا آنجایی که ممکن است از اشتباهات جلوگیری کرده و آگاهانه تصمیم‌گیری نمایند

.فرصتهای سرمایه‌گذاری در واقع توانایی بالقوه سرمایه‌گذاری های شرکت را نشان می‌دهد. بدین  معنی که هر چقدر توانایی انجام سرمایه‌گذاری شرکت در آینده بیشتر باشد شرکت دارای فرصتهای سرمایه‌گذاری بیشتری است.

فرصتهای سرمایه‌گذاری باعث ایجاد حرفه و مشاغلی نیز می‌شود. کسانی که می خواهند در این زمینه به صورت حرفه ای مشغول شوند باید به مطالعه و پژوهش در رابطه با فرصتهای سرمایه‌گذاری بپردازند.کسانی که در رشته سرمایه‌گذاری، دارای مهارت هستند می‌توانند نسبت به افراد عادی از سود بیشتری برخوردار باشند بعنوان مثال کسانی که درتجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها تبحردارند درخرید وفروش سهام وکسب سود موفقترند از کسانیکه فاقد این مهارت می‌باشند.

مدیرانی که در خصوص پرتفلیو و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار مشغول هستند دارای فرصتهای شغلی زیادی می‌باشند. بسیاری از مؤسسات مالی از قبیل شرکتهای کارگزاری و بانکهای سرمایه‌گذاری اعم از بانکها و شرکتهای بیمه  به خدمات تجزیه و تحلیلگران سرمایه‌گذاری نیازمند می‌باشند.

شرکتهای کارگزاری با استفاده از تجزیه و تحلیلگران، به ارائه خدمات به مشتریان از طریق ارائه گزارشگری تحقیقی می پردازند. بانکهای   سرمایه‌گذاری سعی می‌کنند از طریق تجزیه و تحلیلگران سرمایه‌گذاری، به فروش اوراق بهادار جدید و ارزشیابی شرکتها برای کسب مشتریان جدید بپردازند .

همه این مؤسسات مالی که درباره آنها در بالا بحث شد برای مدیریت پرتفلیو اوراق بهادار خود نیازمند مدیران پرتفلیو می‌باشند. مدیران پرتفلیو مسئول اخذ تصمیمات مناسب در خصوص پرتفلیو و خرید و فروش اوراق بهادار هستند. آنها باید به سؤالاتی از قبیل چه چیزی باید بفروشند و چه موقع خرید و فروش نمایند پاسخ دهند. عملکرد این مدیران از روی وضعیت پرتفلیو شرکت برآورده می‌شود و میزان موفقیت این مدیران را می‌توان از روی وضعیت پرتفلیو آن شرکت فهمید.

 

ماهیت فرصتهای سرمایه‌گذاری:

ماهیت فرصتهای سرمایه‌گذاری پاسخ به اینکه چرا سرمایه‌گذاری می‌کنیم ؟ دریک عبارت ساده  می‌توان گفت که سرمایه‌گذاران می خواهند از پول خود، سودی را کسب نمایند. وجه نقد دارای یک هزینه فرصت از دست رفته است در صورتی که اگر وجه نقد را نگهداری کنید فرصت کسب سود را از طریق آن وجه نقد از دست خواهید داد. به علاوه، در یک فضای تورمی، قدرت خرید پول کاهش می یابد، به عبارت دیگر وقتی نرخ تورم بالا باشد قدرت خرید به سرعت کاهش می یابد

سرمایه‌گذاران دوست دارند بازده آنها تا جایی که امکان داشته باشد زیاد باشد ولی باید توجه داشت که میزان بازده تحت تأثیر ریسک قرار دارد. سال ۱۹۸۲  در ایالات متحده، سال خوبی برای بازار سهام بود. به طوری که بازده کلی اوراق مربوط به سهام عادی از ۲۰% بالا رفت. با وجود این در همین سال برخی از صندوقهایی که به صورت حرفه ای اداره می‌شدند با زیان روبرو شدند.

همانطور که از این مثال بر می آید، اوراق بهادار قابل معامله در زمان ریسک، بازده های متفاوتی دارند ! بنابراین فرصتهای سرمایه گذای همیشه باید بر اساس ریسک و بازده صورت گیرد و این دو عامل هیچ وقت منفک از هم نیستند.

نگاهی گذرا بر فرصتهای سرمایه‌گذاری :

سرمایه‌گذاری وجوه مالی در داراییهای مختلف، تنها بخشی از کل تصمیم‌گیریها و برنامه ریزیهای مالی است که اغلب افراد انجام می‌دهند. قبل از اینکه افراد سرمایه‌گذاری را انجام دهند هرفردی باید یک طرح کلی مالی را تنظیم کند. این چنین طرحی باید در برگیرنده تصمیم‌گیری مربوط به انجام معامله باشد. بعلاوه درخصوص نحوه مالکیت، طول عمر دارایی و میزان سود آوری آن، تصمیم‌گیریهایی به عمل آید سرانجام اینکه این طرح باید شامل میزان حداقل وجوه پس انداز ضروری نیز باشد .

در این پژوهش فرض می‌شود که سرمایه‌گذاران طرح کلی مالی خود را ریخته اند و حالا به دنبال اداره و ارتقای ثروت و دارایی خود از طریق سرمایه‌گذاری در یک ترکیب بهینه دارایی های مالی می‌باشند. مفهوم (( ترکیب بهینه)) مهم است. برای اینکه ثروت افراد که به صورت داراییهای مختلف نگهداری می‌شوند باید به صورت واحد، ارزشیابی و مدیریت شود. ثروت باید به صورت پرتفلیو مدیریت و ارزشیابی شود. پرتفلیو دربرگیرنده مجموع سرمایه‌گذاری یک سرمایه‌گذار است .

بیان فرآیند فرصتهای سرمایه گذای در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه وتحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه‌گذاری است. دراین حالت فعالیتهای مربوط به فرآیند تصمیم‌گیری تجزیه شده و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه‌گذاری که بر روی  تصمیم‌گیری آنها تأثیر می‌گذارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

درسالهای اخیر سهام عادی نسبت به پس انداز و اوراق قرضه از بازده بالایی برخوردار بوده است. آیا در این حالت همه سرمایه‌گذاران برای کسب بازده بیشتر در سهام عادی سرمایه‌گذاری می‌کنند ؟ جواب این سؤال این است که بازده بالا همواره ریسک بالایی نیز به دنبال دارد وتمامی‌تصمیمات سرمایه‌گذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت می‌گیرد. بنابراین، اولین کار بررسی رابطه میان ریسک و بازده سرمایه گذاری و تعیین روابطی است که میان آنها وجود دارد. با توجه به رابطه ای که میان ریسک و بازده بدست می آید در ادامه به بررسی فرآیند تصمیم‌گیری درسرمایه‌گذاری پرداخته  می‌شود.آخرین مرحله، بررسی عوامل مهم بیرونی است که امروزه بر روی تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارند .

یکی از مفاهیم مربوط به فرآیند فرصتهای سرمایه‌گذاری، این مفهوم است که بازار اوراق بهادار و به ویژه بازار سهام، کارا است. در یک بازار کارا، قیمت اوراق بهادار جدا از ارزش اقتصادی، که سرمایه‌گذاران برای این اوراق محاسبه می‌کنند، نیست .

ارزش اقتصادی اوراق بهادار از طریق انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به بازده، ریسک و عدم اطمینانی تعیین می‌شود. اگر قیمت بازار اوراق بهادار از ارزش اقتصادی برآوردی انحراف داشته باشد در این صورت سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند این دو ارزش را با هم سازگار کنند.

نکته ای که دراین مرحله باید به آن توجه کرد این است که سرمایه‌گذاران تا آنجایی که  می‌توانند باید نسبت به محیط واقعی سرمایه‌گذاران امروزی آگاهی کسب نمایند تا بتوانند فرصتهای سرمایه‌گذاری بهتری اتخاذ نمایند. تنها با فهم فرصتهای سرمایه‌گذاری و مسائل مربوط به بازارهای کارا است که می‌توان نسبت به کارا بودن بازار اظهار نظر کرد.

شناسایی فرصتهای سرمایه‌گذاری:

فرصتهای سرمایه‌گذاری خود به خود اتفاق نمی‌افتند. بلکه آنها را بایستی شناسایی نمود و یا اینکه آنها را بوجود آورد. انواع مختلف فرصتهای سرمایه‌گذاری ممکن است از سطوح مختلف بخشهای شرکت سرچشمه بگیرد برخی از فرصتهای سرمایه‌گذاری ممکن است توسط مدیریت عالی سازمان یا اعضای هیئت مدیره ارائه شود مشارکت مدیریت عالی در ارائه فرصتهای سرمایه‌گذاری معمولاً به اقدامات استراتژیک نظیر بسط و گسترش فعالیت شرکت از طریق سیاستهای مالی و ورود به بازارهای جدید محدود می‌شود نظر به اینکه فرصتهای سرمایه‌گذاری موجب تخصیص منابع مالی شرکت به منظور تحصیل درآمد یاکاهش هزینه‌ها می‌شوند لذا ممکن است سیاستهای مالی منظم و اصولی برای فرصتهای سرمایه‌گذاری از سوی شرکت به اجرا گذاشته شود.

 

اندازه‌گیری فرصتهای سرمایه‌گذاری:

یکی ازجدیدترین روشهای تحلیل‌اطلاعات اندازه‌گیری فرصتهای سرمایه‌گذاری می‌باشد. فرصتهای سرمایه‌گذاری بوسیله نسبتی از ارزش شرکت معرفی شده، که این نسبت نیز بوسیله داراییها محاسبه می‌شود. در پژوهش حاضر جهت اندازه‌گیری فرصتهای سرمایه‌گذاری از سه نسبت استفاده شده است عددی که به عنوان فاکتور مشترک از این سه نسبت بدست می‌آید به مثابه نماینده‌ای برای فرصتهای سرمایه‌گذاری می‌باشد و هرچقدر ارزش بازار منابع نسبت به ارزش دفتریشان بیشتر باشد فرصتهای سرمایه‌گذاری بالاتر است که تحلیل‌گران مالی با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت وضعیت آن را مورد بررسی قرار می‌دهند.

عوامل خارجی تأثیر گذار بر فرصتهای سرمایه‌گذاری:

سرمایه‌گذاران آگاه بایستی از این واقعیت مطلع باشند که تصمیم‌گیری مربوط به سرمایه‌گذاری می‌تواند خسته کننده و درگیر ساز باشد. با این حال، بدون توجه به فعالیتهای افراد، عوامل مشخصی در محیط سرمایه‌گذاری بر تمامی سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد. سرمایه‌گذاران باید این عوامل را در تمامی طول فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری مد نظر قرار دهند .

الف – عدم اطمینان :

اولین عاملی که تمامی سرمایه‌گذاران باید مدنظر قرار دهند عدم اطمینانی  است. سرمایه‌گذاران با این امید داراییهای مالی را می خرند که انتظار دارند در طول چند دورة بعدی، بازده کسب کنند. این بازده را می‌توان پیش بینی کرد، اگر چه ممکن است بازده پیش بینی شده محقق نشود. واقعیت این است که بازده یک سهام و ریسک آن را میتوان پیش بینی کرد ولی آنچه که در واقعیت رخ می‌دهد ممکن است با میزان بازده پیش بینی شده متفاوت باشد .

فرصتهای سرمایه‌گذاری آمیخته ای است از علم و هنر. برای نیل به موفقیت در امر سرمایه‌گذاری باید تصور کنیم که چه چیزی امکان دارد رخ دهد. ما در خصوص وقایع گذشته آگاهی داریم ولی نمی‌توان گفت که گذشته دوباره تکرار خواهد شد.

اگر چه آینده با عدم اطمینان همراه است ولی این عدم اطمینانی قابل مدیریت است و با استفاده از فهم اساسی سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران می‌توانند هوشیاری لازم جهت مدیریت عدم اطمینانی را کسب کنند. بعلاوه، سرمایه‌گذاران می‌توانند با کمک تکنیکها و ابزارهایی که وجود دارد تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند. اگر چه استفاده از این تکنیکهای جدید، پیچیده به نظر می‌رسد با این حال می‌توانند بینش جدیدی را در خصوص فرآیند تصمیم‌گیری ارائه کنند .

ب- عرصه سرمایه‌گذاری جهانی :

امروزه سرمایه‌گذاران بیش از هر زمان دیگری باید در خصوص سرمایه‌گذاری نسبت به مفهوم جهانی آن توجه کنند. اگر چه در سالهای قبل توجه چندان زیادی به سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌شد ولی امروز با تشکیل بازارهای جهانی وایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری، سرمایه گذران خودشان را محدود به بازارهای داخلی نمی‌کنند. چرا  که شما می‌توانید از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، بازده خود را افزایش و یا ریسک خود را کاهش دهید باید خود را محدود به فرصتهای داخلی یک کشور کنید.

بازارهای خارجی به سرعت پیشرفت می‌کنند  برای مثال، بازار ژاپنی ها یکی از سه بازار سهام بزرگ در جهان است که با توجه به قیمت سهام و حجم معاملات دارای درجات مختلفی است. بازار اروپای غربی از وسعت زیادی برخوردار بوده و راه حلهای مختلفی را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کنند. بازارهای آسیایی مانند بازارهای سنگاپور، کره، مالزی و تایلند نیز به سرعت شکل گرفته اند. در این میان کشورهای آمریکای جنوبی نیز از توان بالایی برخوردار شده اند به طوری که در سال ۱۹۹۰ برخی ازسهام های بازار سهام مکزیک به صورت معمولی در میان سرمایه‌گذاران آمریکایی مورد معامله قرار می‌گرفت.

سرمایه‌گذاران به سه دلیل به  سرمایه‌گذاری خارجی روی می آورند :

اول: برای اینکه درآمدحاصل از سرمایه‌گذاری بالا است.

دوم: اینکه، نرخ بازده اوراق بهادار خارجی بیشتر از بازارهای داخلی است. بنابراین سرمایه‌گذاران از طریق سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانند به نرخ بازده بیشتری دست پیدا کنند.

سوم: اینکه سرمایه‌گذاران از طریق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کشورهای خارجی باعث تنوع سهام خود وکاهش ریسک سرمایه‌گذاری خود می‌شوند. برای مثال وقتی بازار سهام داخلی ضعیف عمل  می‌کند سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق تشکیل پرتفلیو در بازار سهام خارجی شرکت کنند و عملکرد ضعیف بازار سهام داخلی را جبران نمایند.

راهبرد تشکیل پرتفوی سرمایه‌گذاری:

80,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی
 • پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی
 • پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • پایان نامه اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی برصادرات غیرنفتی ایران
 • تحقیق حسابداری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۸ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.