تحقیق بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق از دید تحویلداران بانک


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق از دید تحویلداران بانک مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق از دید تحویلداران بانک نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول :کلیات ۱
۱-۱ مقدمه۲
۲- ۱ بیان مساله۳
۳-۱ضرورت و اهمیت موضوع..۴
۴-۱اهداف تحقیق.۵
۵-۱ فرضیه های تحقیق..۶
فصل دوم : مرور ادبیات تحقیق۷
۱-۲پایه های نظری.۸
۲-۲پیشینه تحقیق.۱۳
۳-۲ارائه مدل تحقیق.۱۴
فصل سوم :روش شناسی تحقیق ۱۵
۱-۳ نوع تحقیق از نظر هدف۱۶
۲-۳ نوع تحقیق از نظر جمع اوری اطلاعات ۱۶
۳-۳ جامعه آماری ،نمونه اماری ،روش نمونه گیری ،واحد آماری ،ابزار گرد اوری آمار وطلاعات..۱۶
۴-۳روش تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات ۱۶
فصل چهارم : یافته های تحقیق.. ۱۷
۱-۴روش اجرای تحقیق۱۸
۲-۴تجزیه و تحلیل اطلاعات.۲۰
فصل پنجم :تفسیر یافته ها..۲۲
۱-۵تفسیر تجزیه و تحلیل انجام شده..۲۳
فصل ششم:خلاصه ،نتیجه ، ارائه پیشنهادها .۲۴
۱-۶خلاصه..۲۵
۲-۶نتیجه۲۶
۳-۶پیشنهادها۲۷
منابع.۲۸
پیوست ها۲۹
۱- نمونه پرسشنامه۲۹

پول

مفهوم واژه پول دقیق ومحدود نیست اگرچه از پول در مکالمات روزمره به معنی سکه و اسکناس رایج نام برده می شود اما مفهوم  مترادف با ثروت بسیار گسترده است و همه انواع دارایی ها را شامل می شود.(بانکداری داخلی۱، ۱۳۸۲ ،ص۲)

 نقش هایی که پول در بازارهای مختلف مبادلات و معاملات  از جمله نقش مبادله ذخیره ارزش وسیله پرداختهای آتی واحد ثبت معاملات بازرگانی دردفاترحسابداری ایفا کرد کار دادو ستد وتجارت را توسعه بخشید و موجب پیدایش حرفه صرافی گردید که عملیلات آنها مقدمه کار بانکهای امروزی شد. (همان، ص۳)

بانک

در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران بانکها بر دو نوع اند : ۱- بانکهای تخصصی مانند بانک کشاورزی ، مسکن و صنعت و معدن و … ۲- بانکهای تجاری مانند بانک ملی ، صادرات ، تجارت و …. باضافه بانکهای خصوصی که کلا زیر نظر و تحت نظارت باتک مرکزی انجام وظیفه مینمایند و اصول حاکم بر آنها اسلامی است.

بانکهای تخصصی در سیستم بانکداری دولتی و اکثر بانکهای تجاری خصوصی و یا در حال خصوصی شدن هستند . اصلی ترین وظیفه بانکهای تجاری جذب منابع ، اعطای تسهیلات و در پاره ای موارد ارائه کارهای خدماتی میباشد. (سایت اینترنتی بانک ایران زمین)

صندوق

درعرف بانکداری به ان بخش از امور بانکی اطلاق می شود که عمدتا کار دریافت وپرداخت وجوه نقدی یا امور مربوط به انتقالات وجوه از حسابها را انجام می دهد.  می توان گفت قسمت اعظم امور شعبه در رابطه مستقیم با مشتریان را دوایر صندوق شعب انجام می دهند. (بانکداری داخلی۱، ۱۳۸۲، ص۴۸)

 تحویلدار

شخصی است که کار دریافت و پرداخت پول را بعهده دارد. اولین تابلوی تیلیغاتی موسسه مالی چهره متبسم و با اخلاق تحویلدار است.

اهم وظائف :

۱- مطالعه کامل بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره و حسن انجام آن .

۲- ارائه سند واریز و برداشت به مشتریان و کنترل امضاء آنان با سوابق موجود.

۳- ممهور نمودن اسناد به مهر شعبه و مهر نام خود.

۴- دقت در شمارش وجوه دریافتی و پرداختی و اطمینان از جعلی نبودن این پولها.

۵- اعلام فزونی و کسری صندوق به مافوق.

۶- تحویل گرفتن کلید دوم شعبه و تلاش در جهت حفظ و نگهداری آن .

۷- عدم افشای اسرار مشتریان. (سایت اینترنتی بانک ایران زمین)

 کسری صندوق

         تحویلدار ممکن است در موقع دریافت  روزانه از یک مشتری کمتر ویا هنگام پرداخت بیشتر از مبلغ سند به ذینفع پرداخته باشد. در پایان روز پس از استخراج حسابها وشمارش پول موجود و بررسی اسناد دریافت و پرداخت و مقابله انها با مانده حساب صندوق چنانچه متصدی مربوطه کسری وجه داشته باشد باید مبلغ کسری ار وی اخذ وبه موجودی اضافه شود و چنانچه وصول فوری امکان نداشته باشد باید مبلغ مذکور از محل بدهکاران موقت تامین وحداکثر ظرف مدت سه روز ترتیب دریافت کسری صندوق از متصدی داده شود. به هر حال لازم است برای کنترل بیشتر مراتب تامین کسری صندوق از طریق حساب بدهکاران موقت انجام گیرد. (بانکداری داخلی ۱، ۱۳۸۲،ص۴۹)

فزونی صندوق

        چنانچه تحویلدار در موقع دریافت روزانه از یک مشتری بیشتر و یا هنگام پرداخت کمتر از مبلغ سند به ذینفع پرداخته باشد در این صورت فزونی صندوق داشته وجه فوق به حساب بستانکاران   موقت( فزونی صندوق) منظور و در صورت مراجعه مشتری و ادعا نسبت به مالکیت مبلغ مذکور پس از تحقیقات کافی و محرز شدن اینکه وجه به او تعلق دارد برحسب مورد با مجوز اداره بازرسی کل ویا اداره امور شعب متبوع یا مسولین شعبه با اخذ تعهد کتبی به نامبرده پرداخت و درغیر این صورت در  پایان سال از طریق اداره امور شعب به حساب اداره حسابداری کل و بودجه بانک منتقل می گردد.(همان)

عوامل به وجود امدن کسری یا فزونی صندوق

نداشتن اموزش و کارورزی مناسب

اگر تحویلدار دارای رشته تحصیلی  مرتبط با شغل خود باشد واز طرفی اموزش های متناسب با شغل خود را بدو و ضمن خدمت بگذراند با وظایف شغلی خود مطلع خواهد شد وبا کارورزی مناسب مهارت لازم را برای تحویلداری کسب خواهد نمود.

 نداشتن اهتمام ودقت کافی درانجام وظایف شغلی و اجرای دستورالعمل های صادره بانک

به صورت خلاصه یک تحویلدار در شرایط عادی باید نکات زیر را رعایت کند :

۱- دقت در محاسبات ذهنی

۲- دقت در ثبت صحیح سند از لحاظ ماهیت

۳- دقت در اصالت پول

۴-  شمارش پول به یک روش واحد( تفکیک پولها از درشت به خرد-  یاداشت مبلغ هر کدام و جمع انها)

۵- شمارش پول هنگام تحویل به مشتری

۶- به تفکیک نگه داشتن اسکناسهای موجود در باجه

۷- دقت به متن چکها

۸- انطباق مبلغ دریافتی/  پرداختی با سند نوشته شده توسط مشتری

۹- ثبت بلافاصله سند

۱۰- جدا نگه داشتن مکان اسناد و برگه های دیگر از مکان پولها

۱۱- عدم دسترسی دیگران به صندوق وجوه نقد

۱۲-  نگه نداشتن موجودی نقد بیش از حد مجاز در باجه

۱۳-  خروج موقت یا  قفل بودن کد تحویلداری هنگام ترک باجه

۱۴- دقت در قفل بودن کشو هنگام ترک باجه

۱۵- قرار ندادن هیچ پولی روی پیش خوان

۱۶- عدم ریسک پذیری و میانبر زدن مقررات به خاطر اعتماد به مشتری

۱۷- رد و بدل اصولی پول بین همکاران( به وسیله رسید تحویلخانه) (جو آن جرمن،۱۳۸۸،صص ۵۵-۱۱۸)

 نداشتن مدیریت صحیح در شرایط غیر عادی ویا عواملی که موجب حواس پرتی تحویلدار می شود

 

        تحویلدار ماهر می تواند  شرایطی را که موجب حواس پرتی خیال پردازی عصبیت حدیث نفس ویا واکنش عملی یک فرد عادی می شود را به صورت صحیح مدیریت نموده از عواقب سوء ان مصون بماند. از جمله این شرایط می توان به نکات زیر اشاره کرد:

۱- فیش هایی که توسط همکاران از پشت باجه اورده می شود.

۲- نا رضایتی از رفتار و عمکرد رئیس

۳- شلوغی بیش از حد شعبه

۴- معیوب بودن دستگاه پول شمار

۵- قطعی ارتباط به صورت مکرر

۶- استرس ذاتی شغل تحویلداری

۷- مشتری بد حجاب

۸- درخواست بی جای مشتری

۹-  ناگزیر بودن به استفاده از تلفن هنگام دادوستد با مشتری

۱۰- دیر کردن پول رسانی خزانه و کمبود وجه در صندوق

۱۱- دعوای دو مشتری

۱۲- داشتن یک کار واجب که باید به خاطر ان مرخصی ساعتی بگیرید

۱۳- دعوای خانوادگی

 ۲-۲پیشینه تحقیق

35,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بانک
 • مقاله حسابرسی داخلی و بانک
 • گزارش کارآموزی بانک کشاورزی
 • گزارش کارآموزی بانک رفاه
 • مقاله تاریخچه بانک و بانکداری در ایران
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.