تحقیق بررسی میزان اشتغال مدیران به وظایف


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی میزان اشتغال مدیران به وظایف مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی میزان اشتغال مدیران به وظایف نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده       …۱
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه   … ۲
بیان مسئله … ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق…. ۷
اهداف کلی تحقیق… ۹
فرضیه‌های تحقیق ۱۱
تعاریف عملیاتی واژه‌ها….. ۱۲
فصل دوم: تاریخچه و پیشینه تحقیق
تاریخچه تفکر درباره‌ی مدیریت. ۱۴
آغاز مطالعه منظم علمی مدیریت.۱۴
تعاریف مدیریت آموزشی…۱۵
پیشینه نظریه تحقیق. ۱۶
مروری بر تحقیقات انجام شده در خارج ۲۰
تحقیقات انجام شده در داخل…. ۲۳
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق….۳۳
جامعه آماری….۳۳
روش نمونه‌گیری… ۳۴
ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. ۳۴
روش تجزیه و تحلیل آماری. ۳۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه….۳۷
جدول ۱-۴ نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه یک ….۳۸
نمودار ۱-۴ نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه یک ….۳۹
جدول ۲-۴ نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه دوم … ۴۰
نمودار ۲-۴ نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه دوم … ۴۰
جدول ۳-۴ نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه سوم .. ۴۱
نمودار ۳-۴ نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه سوم .. ۴۲
جدول ۴-۴ نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه چهارم ….. ۴۳
نمودار ۴-۴ نتایج بدست آمده در رابطه با فرضیه چهارم ….. ۴۳
جدول ۵-۴ نتایج استنباطی در رابطه با فرض یک.۴۴
جدول ۶-۴ نتایج استنباطی در رابطه با فرض دوم.۴۵
جدول ۷-۴ نتایج استنباطی در رابطه با فرض سوم …۴۵
جدول ۸-۴ نتایج استنباطی در رابطه با فرض چهارم …. ۴۶
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه. ۴۸
–    نتیجه‌گیری.. ۴۹
–    پیشنهادات. ۵۳
–    محدودیت‌های تحقیق…. ۵۴
منابع…. ۵۵
ضمائم.. ۵۵

فهرست منابع:

شیرازی، علی (نظریات و کاربرد مدیریت آموزشی) مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی سال ۱۳۸۲٫
علاقه‌بند، علی (مقدمات مدیریت آموزشی) تهران، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، سال ۱۳۸۳٫
صافی، احمد (مدیریت برنامه‌ریزی در آموزش‌وپرورش) تهران: انتشارات دفتر آموزش ضمن خدمت سال ۱۳۸۱٫
پرهیزکار، کمال (تئوریهای مدیریت انتشارات آگاه چاپ چهارم سال ۱۳۸۰).
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، اسفند ماه ۱۳۸۰٫
عبابافی، مسعود (پایان‌نامه دانشجویی کارشناسی رشته مدیریت آموزشی سال تحصیلی ۸۴-۸۳).
بست، جان (روش‌های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری). حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، تهران: انتشارات رشد، سال ۱۳۸۱٫
نادری، عزت‌الله، سیف نراقی، مریم (روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم تربیتی) تهران، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، سال ۱۳۸۲٫
زاهدی نسب، محمدعلی، پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت سال تحصیلی ۸۴-۸۳٫

۱۰٫ رضی زاده، غلامرضا (پایان‌نامه کارشناسی رشته حرفه‌وفن سال ۱۳۸۴٫

۱۱٫ فصلنامه مدیریت در آموزش‌وپرورش سال دوم شماره ۱ بهار ۸۳٫

۱۲٫ فصلنامه مدیریت در آموزش‌وپرورش سال دوم شماره ۳ پاییز ۸۳٫

۱۳٫ فصلنامه مدیریت در آموزش‌وپرورش سال چهارم پاییز ۸۴٫

۱۴٫ فصلنامه مدیریت در آموزش‌وپرورش سال اول شماره ۴ زمستان ۸۳٫

۱۵٫ فصلنامه مدیریت در آموزش‌وپرورش سال دوم شماره ۴ زمستان ۸۳٫

۱۶٫ فصلنامه مدیریت در آموزش‌وپرورش سال چهارم تابستان ۸۴٫

تاریخچه تفکر درباره مدیریت:

       با شروع عصر رنسانس و انقلاب صنعتی، جوامع بشری دست‌خوش تحولات بی‌سابقه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شده‌اند. کلیسا قدرت انحصاری خود را از دست داد و به تدریج از صفحه حکومت‌ها خارج گردید. مناسبات و ارتباطات جدید بین اقوام و کشورها و پیدایش تفکرات نوینی چون نظریات روسولاک،اسمیت، آون، تحولات جوامع را سرعت بیشتری بخشیدند، با اختراع ماشین بخار، انسان قدم به عصر صنعت و تکنولوژی گذاشت. پیشرفت بی‌سابقه و باورنکردنی انسان در کشف ناشناخته‌های علم و دانش و اختراعات بی‌شمار در قرون ۱۸ و ۱۹، آنچنان اثری در شیوه زندگی و روابط اقتصادی و اجتماعی او گذاشتند که به تدریج دانشمندان و صاحبان سرمایه را بر آن داشت که وضعیت جدید را به طور اصولی و علمی و در جهت بقاء و رشد و پیشرفت سازمان‌ها و افراد جامعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهند و بدین گونه علم مدیریت که ریشه در تجربیات و نوشته‌های پیشینیان داشت بر اساس تجقیقات علمی و کاربردی پایه‌گذاری گردید. (شیرازی،۱۳۸۴)

آغاز مطالعه منظم علمی مدیریت :

       در اوایل قرن بیستم، سه تن از بنیانگذاران اصلی علم مدیریت در کشورهای موطنشان به طور مستقل از یکدیگر مشغول مطالعه و تحقیق در مورد سازمان‌ها و مدیریت بود. آنها (فردریک تیلور آمریکایی، هنری فایول فرانسوی، وماکس وبرآلمانی) بودند که تحقیقات و نوشته‌هایشان اساس دوره کلاسیک مدیریت نوین را پایه‌گذاری نمود. (شیرازی، ۱۳۸۴)

تعاریف مدیریت آموزشی:

       بعضی از صاحبنظران به دلیل آنکه مدیریت آموزشی را با مدیریت به معنی اعم معادل می‌دانند با توجه به عناصر یا وظایف عمده هر نوع مدیریت را در دستگاه‌های آموزش‌وپرورش نیز ضروری می‌دانند لذا مدیریت آموزشی را برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، هماهنگی و نظارت و ارزشیابی تعریف می‌کنند، مدیریت آموزشی را در معنی اخص به صورت‌های مختلف تعریف کرده‌اند از جمله:

       مدیریت آموزشی، راهنمایی، مددکاری و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت است. (طوسی، ۱۳۸۳)

       مدیریت کاربرد تکنیک‌ها و روش‌های مناسب مدیریت در سازمان‌های تربیتی جهت بهبود جریان تعلیم و تربیت. (صافی، ۱۳۶۶)

       مدیریت آموزشی، فراگردی اجتماعی است تضمین و مستلزم ایجاد کردن، نگهداشتن برانگیختن، کنترل کردن، وحدت بخشیدن نیروهای انسانی و مادی که بطور رسمی و غیررسمی در دورون یک نظام واحد شکل و سازمان می‌یابد تا هدف‌ها و مقاصد معینی را تحقق بخشد (علاقه‌بند، ۱۳۸۴)

       فرآیندی که همه فعالیت‌های افراد در سازمان‌های آموزش‌وپرورش را در جهت اهداف تعلیم و تربیت همسو و هماهنگ نموده و با استفاده صحیح از منابع فیزیکی و انسانی و زمینه‌های مساعد و مناسب را در جهت تحقق اهداف فوق فراهم می‌سازد. (صافی، ۱۳۸۵)

پیشینه‌های نظری تحقیق:

       مدیریت به قدمت تاریخ بشری است. اداره و فرهنگ‌سازی منابع انسانی و مادی تقریباً از ابتدای تاریخ مورد توجه انسان بوده است. انسان‌ها برای تحقق هدف‌های مشترک، ابتدا در خانواده‌ها، سپس در قبایل و سایر واحدهای اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوسته‌اند.

       مردم باستان، اهرم، معابد و کشتی‌ها ساختند، آنها نظام‌های حکومتی بنیاد نهادند، کشاورزی و تجارب را توسعه دادند، به امور جنگ و دفاع پرداختند. در تمام این زمینه‌ها، موفقیت‌ها و پیشرفت‌های اجتماعی از طریق استفاده از فنون مدیریت حاصل آمد.

       میان سومری‌ها، مصریان، چینی‌ها، ایرانیان باستان مدیریت رایج بوده است و آثار کتبی باقی‌مانده به مفاهیم مدیریت از قبیل برنامه‌ریزی، تقسیم کار، کنترل و رهبری اشاره می‌کنند. ولی، این جوامع هیچ کوششی برای جمع‌آوری و ترکیب دانش علمی مدیریت به عمل نیاورده‌اند. دانش علمی از نسلی به نسلی منتقل می‌گردید یا ضمن تجربه آموخته می‌شد.

       همچنین شواهد موجود نشان می‌دهد که چینی‌ها حدود هزار سال قبل از میلاد مسیح، طبق شواهد تاریخی، وحدت فرمان، تفویض اختیار به زیردستان موسوم بوده است. در کتاب عهد عتیق از سازماندهی و تقسیم کار با تمام جزئیات آن یاد شده است.

       نگرش رفتاری مدیریت، از اوایل دهه ۱۹۵۰ نفج گرفت. فکر بنیادی مکتب رفتاری آنست که چون مدیر باید کار را بوسیله افراد دیگر انجام دهد، لذا مدیریت، به واقع کاربرد علم رفتار است و مدیر باید بداند که چگونه افراد را به کار برانگیزد، بتواند رهبری کند و روابط متقابل افراد و رفتار گروهی را کاملاً درک نماید. بنابراین مدیران باید به دانش و مهارت‌های رفتاری مجهز شوند.

       مری‌پارکر فالت (۱۹۳۲-۱۸۹۸)در امریکا متولد گردید به عقیده فالت روابط انسانی عبارت است از توان برقراری ارتباط انسانی با معلمان و دانش‌آموزان از طریق پذیرفتن وجود شخصیت و ویژگی‌های فردی و همه تفاوت‌هایی که احتمالاً با شخص مدیر دارند. (میرکمالی، ۱۳۸۵)

       در فصلنامه مدیریت پاییز ۱۳۸۴ نوشته بروس‌بارنت، ترجمه زهرا سجده آمده است که: مدیران مدرسه نمی‌توانند وقت مناسبی برای مسائل آموزشی مدرسه صرف کنند. کاغذ بازی‌های اداری و پاسخ‌گویی به انواع و اقسام بخشنامه‌های مناطق آموزشی سبب می‌گردد که آنان نتوانند از نظر آموزش منابع مفیدی برای معلمان باشند به این سبب احساس ناکامی در آنان پدید می‌آید و ناکامی در مدیریت سبب ناتوانی در ایجاد ارتباط عوامل چهارچوب رهبری آموزشی می‌گردد.

       نقش اصلی مدیران از دهه‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۶۰ مدیریت اداری بود. در این دوره سعی بر این بود تا مدیران یا به ریشه‌های شغلی خود یعنی معلمین کلاس درس رجعت کنند. اما این نقش در طی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به موازات افزایش مسئولیت مدیران در جهت مدیریت بودجه و برنامه‌های دولت مرکزی که هدفش کمک‌های آموزشی به گروه‌های خاصی از دانش‌آموزان تغییر یافت.

       طی این دهه‌‌های، مدیران یک سری مسئولیت‌های اجرایی جدید را به عهده گرفتند که از میان آنها می‌توان به نظارت در رعایت مقررات، فراهم آوردن زمینه پیشرفت حرفه‌ای معلمی و یاری دادن به معلمی در زمینه تدریس اشاره نمود.

       در سال ۱۹۷۹ (ران‌ادموندز) مقاله‌ای منتشر کرد که در آن به صراحت بیان شده بود رهبریت قوی اداری یکی از خصوصیات مدارس است که در زمینه تدریس اثر بخشند این نتیجه‌گیری نقطه عطفی بود تا مدیران فعالانه‌تر از گذشته رهبریت برنامه‌های تدریس در مدرسه را به عهده گیرند و توجه معلمان را به نتایج پیشرفت درسی دانش‌آموزان معطوف دارند.

       وقتی که این نقش با بافته‌های اجرایی دهه ۱۹۷۰ درآمیخته شد مدیران اداری یک نقش محوری در بهبودی نهادهای آوزشی گردیدند. (فصلنامه مدیریت ۱۹۸۴)

       التون‌میو[۱] (۱۹۴۹-۱۸۸۰) دانشمند استرالیایی بنیانگذار تئوری کلاسیک روابط انسانی معتقد بود. به خاطر اینکه در سازمان‌های خدماتی اجتماعی و کارخانه‌های صنعتی، همزیستی مسالمت‌آمیز بین افراد سازمانی و اعضای عالی رتبه مدیریت بوجود آوریم. لازم است تا آنجا که مؤثر است اتمسفر دوستی و صمیمیت را در آنها ایجاد کنیم و پایه روابط انسانی را بز آنها بنا نهیم و همچنین وی به این اصل که برای فعالیت‌های اداری، صنعتی، بازرگانی اشتراک مساعی و همکاری کارکنان و مدیران ضروری بوده و بر سیل اتفاق نمی‌توان اشتراک مساعی و همکاری با آنها را بدست آورد. (پرهیزکار، ۱۳۸۴)

       فالت اولین فردی بود که در رشته مدیریت ارزش و اهمیت مسائل روانشناسی و روانکاری را جلوه داد و معتقد بود که مدیران می‌توانند از طریق تجربیات علمی روانشناسی مشکلات سازمانی را به خوبی درک نمایند و همچنین وی معتقد بود که وظیفه دستگاه مدیریت است که بداند گروه‌های اجتماعی و یا گروه‌های سازمانی چه شکل و فرمی به خود گرفته و بر اساس چه روابط انسانی به دور یکدیگر جمع‌آوری و همگی یک صدا و یک جانبه به سوی هدفی معین و مشخص فعالیت خویش را بروز می‌دهند. (پرهیزکار، ۱۳۸۴)

       لوترگولیک *luthergulice وی تحقیقات زیادی در مورد اصول علم ارائه نموده است نتایجی که وی از تحقیقات خود از این مورد بدست آورده به چند اصل مهم تقسیم‌بندی شده است.

       در اصطلاح لاتین این اصل را (pospcorb) نامیده است این کلمه معنی خاصی ندارد بلکه از حروف اول اصول تحقیق خویش را ایجاد نموده است. اصول شامل:

۱-تنظیم برنامه *planning 2-سازماندهی *organizing 3-کارگزینی *staffing

4-رهبری *dirriccting 5-هماهنگی *goodinaing6-گزارش دهی یا بودجه‌‌بندی می‌باشد *wajlez وی مانند فایول، میو، معتقد بود یک مدیر می‌بایستی آن اصول را رعایت نماید تا از بکار بردن صحیح و منظم و مرتب بازدهی حساب شده برای سازمان حاصل نماید. (پرهیزکار ۱۳۸۴)

وایلز: معتقد بود که مدیریت اجرایی دارای مهارت در هدایت و رهبری گروهی باید سعی کند در محیط آموزشی موارد زیر را مورد توجه قرار دهد.

–        از توانایی‌های هر یک از اعضای سازمان خود در جهت اهداف مؤسسه حداکثر بهره را ببرند.

–        شرایطی فراهم کنند تا قابلیت‌های خدادادی هر یک از کارکنان سازمان آموزشی به خوبی شکوفا گردد.

–    از تفاوت‌ها و تعارض‌ها در سازمان آموزشی جلوگیری کنند و به جا و به هنگام از همه افراد در جهت تحقق هدف‌های مؤسسه آموزشی استفاده کنند.

–        محیط آموزشی را به محیطی سرشار از همکاری و تلاش گروهی تبدیل کنند.

–    مدیر قبل از تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های عمده با کسانی که از تصمیمات برنامه‌های مذبور متأثر می‌شوند مشورت و نظرخواهی کند.

–        کمک به معلمین برای استفاده بهتر و بیشتر از وسایل آموزشی و کمک آموزشی.

(صافی، ۱۳۸۴)

مروری بر تحقیقات انجام شده در خارج:

چستربارنارد (۱۹۶۱-۱۸۸۶) دانشمند آمریکایی تحقیقات در زمینه سازمان‌های آمریکا انجام داده است. وی معتقد بود که هر کس دارای محدودیت‌های فردی می‌باشد و آنطور که باید و شاید از نظر بیولوژیکی در تمام مواقع نمی‌تواند کلیه اعمال را که خواستار است از خود بروز دهد. از این رو محدودیتی در نحو سلوک و رفتار و عمل به عمل می‌آید و در نتیجه انسان را بر آن می‌دارد که با دیگران همکاری و همگامی نماید و رعایت کلیه اصول و شئون اجتماعی را بنماید، اصلی که بارنارد به آن معتقد بود اصل همکاری است. (پرهیزکار، ۱۳۸۴)
پیرو مطالعات گسترده‌ای که توسط گروهی از استادان دانشگاه در کارخانه هاثورن کمپانی وسترن اکلتریک به عمل آمد، نتایجی از این دست حاصل شد که محیط کار زمینه اجتماعی پیچیده‌ای است که عملکرد و کار افراد در آن تحت تأثیر عوامل اجتماعی و روانی قرار می‌گیرد و فهم و درک رفتار در محیط کار، از طریق توجه به گرایش‌های کارکنان روابط اجتماعی و شبکه ارتباطی غیررسمی آنها میسر است.

       ابتدا هدف مطالعه رابطه عملکرد کار کردن با شرایط فیزیکی کار نظیر تأثیر روشنایی خستگی و غیره بود. نتایج اولیه تحقیق مبهم بود. در مراحل اولیه تحقیق که زیر نظر التون‌مایو ادامه یافت، تأثیر استراحت، روز و هفته کار کوتاه مدت، مشوق‌های پولی، و کیفیت سرپرستی بر بازده را مورد مطالعه قرار دادند. معلوم شد که چیزی غیر از شرایط فیزیکی کار موجب افزایش تولید است. پس از مشاهدات کافی و مصاحبه با کارگران، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که طی زمانی که آزمایش‌ها صورت می‌گرفت، کارگران احساس کرده بودند به آنان اهمیت داده می‌شود و این امر، روحیه و بازده کار آنان را بالا برده بود. (علاقه‌بند، ۱۳۸۴)

در یک اثر منتشر شده از سوی یونسکو در سال ۱۹۹۰ به اهمیت آموزش‌وپرورش و مشکلاتی که در راه مدیریت آن وجود دارد اشاره شد و در آن تأکید شده که ساختار نظام‌های آموزشی برای اداره نظام‌های آموزشی و اداره مدارس امروز طراحی نشده‌اند. و مدیران هم از دانش و تجربه کافی برخوردار نیستند این امر معلول آنست که امکانات کافی برای رسانیدن اطلاعات وجود ندارد، وجود مقررات دشوار و بازدارنده و تخصیص نیافتن اعتبار کافی به مشکلات مدیران می‌افزاید، تدریس در کلاس‌های پرجمعیت واقعیت زندگی در بسیاری از کشورهای در حال رشد است که مستلزم مدیریت دقیق و پشتیبانی اداری می‌باشد. در برنامه‌های بهبود مدیریت آموزشی باید سه مطلب مهم در نظر گرفته شود.

       رسیدگی به مسائل تجهیز مدارس، عادی کردن نظام اطلاعات اداری، نظم دادن به کارکردهای واحدهای آموزشی. (تحقیق یونسکو، ۱۹۹۰،ترجمه دکتر ص یاسا شریفی)

۴-  یک گزارش‌درباره قسمتی از مطالعه تشخیصی بر روی مدیریت آموزشی در سریلانکا، پروژه‌ای تحت عنوان برنامه توسعه ملل متحد (یونسکو) برنامه همکاری فنی ناحیه‌ای برای افزایش بازده و کارای در آموزش از طریق مدیریت و طراحی بهبود یافته. مطالعه تخصصی شامل پنج طرح مبنی بر تحلیلی از ۱- ساختارها و مراحل (جریان‌ها)  ۲- اصول و فنون و روش‌ها ۳- حرکات رفتاری ۴- احتیاجات تربیتی ۵- سطوح مقدم در طرح‌ریزی و مدیریت آموزشی، می‌باشد.

بررسی و مطالعه اطلاعات ابتدایی و متوسطه از منابع مختلف استفاده شد:

       مدیران، معلمان، دانش‌آموزان، والدین، رؤسا و اعضای انجمن، هر فصل از گزارش یکی از اصول پنجگانه را توضیح می‌دهد. به این شرح: ملاحظات و توجهات مقدماتی برای برنامه‌های تربیتی، طرحی از فعالیت‌های نقش شغلی مربوط به رؤسا (sles) (فعالیت‌هی غیراصولی) اصل مدیران مدارس، نقش اساسی مدیران، تجزیه و تحلیل ظرفیت و محتوای شکایات. دستاوردهای این اصول پنجگانه که بسیاری از زمینه‌های طراحی و مدیریت آموزشی را که مستلزم عمل و فعالیت جبرانی به وسیله کاردانان و مدیران، مدیران رشته‌ای و مربیان مدیریت می‌باشد روشن می‌سازد.

(گزارشات تحقیقات /فنی با کد ۱۴۳ محل انتشار سریلانکا)

تحقیقات انجام شده در ایران:

       طبق تحقیق آقای محمدعلی زاهدی نسب تحت عنوان بررسی دیدگاه مدیران درباره مشکلات مدارس راهنمایی پسرانه شهرستان دزفول در ارتباط با کارهای خدماتی آموزشگاه‌ها و اثرات آن بر عملکرد آموزشی و اداری در سال تحصیلی ۸۴-۸۳ آمده است که:

       مدارس در حیطه کار خود با مسائل و مشکلاتی روبرو هستند که شناسای این موانع و مشکلات راهی است جهت حل آنها و ایجاد محیطی مناسب و مساعد جهت انجام کارهای آموزشی و پرورشی در مدرسه، در مقاله‌ای که توسط آقای باقر یوسفی در فصلنامه مدیریت آموزشی بهار ۸۴ به چاپ رسیده است طی گفتگویی که با مدیران چندین مدرسه انجام شده اهم مشکلات در اداره یک مدرسه مورد بررسی قرار گرفته و ضمن فهرست کردن مشکلات اداره مدرسه که توسط مدیران مطرح شده پیشنهاداتی هم برای اداره مطلوب مدارس و تأکید بر اینکه جهت اداره بهتر و سالم‌تر مدارس باید کارهایی اساسی، زیربنایی صورت بگیرد. نیز پیشنهاد شده است، که جهت آگاهی مدیران مدیران عزیز که علاقه‌مند به پی‌گیری مسائل و مشکلات جاری مدارس هستند تقدیم می‌گردد:

       الف: مشکلات اداره مدرسه که در این قسمت بعد از توضیحات و مسائل و مشکلات به طور کلی مشکلات مدیران در اداره مدرسه را می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی کرد. یکی مشکلات جاری آنکه در یک مجموعه سازمانی نظیر مدارس وجود دارد و مشکلات دیگر از نوع مشکلات ساختارست که بر روند آموزش‌وپرورش تأثیر می‌گذارد که این نوع مشکلات واقع است، و جنبه اداری سازمانی و فیزیکی دارد. مراجع متعدد تصمیم‌گیری و همچنین صدور دستورات ناسنجیده و حساب نشده موجب تضعیف مدیران و قدرت اجرایی آنان در مدارس می‌شود.

       تحقیق آقای حسن الماسی، دانشجوی کارشناسی مدیریت سال ۱۳۸۳، عنوان تحقیق عوامل رضایت شغلی مدیران مراکز خدمات کشاورزی استان آذرباییجان شرقی این تحقیق دارای سه فرضیه است. ۱- برتری پاداش معنوی بر پاداش مادی ۲- افزایش مسئولیت شغلی مدیران ۳- موفقیت در کار نتایج تحقیق بیان شده است: عوامل و پاداش‌های مختلف مادی و معنوی با انگیزش و رضایت شغلی مدیران ارتباط دارد و در شرایط خاص اقتصادی کشور مؤثر است یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که شدت نیازهای مادی قابل توجه است اما در مقایسه با نیازهای معنوی از اهمیت کمتری برخوردار می‌باشد که فرض‌های تحقیق به اثبات رسیده‌اند.

       در تحقیق خانم الهام جهانیان تحت عنوان بررسی ویژگی‌های مدیریت خوب آموزشی از دیدگاه دبیران و معلمان دبیرستان‌های آبادان، در سال تحصیلی ۸۴-۸۳ انجام داده است و چنین نتیجه‌گیری می‌کند که: مدیریت خصوصاً مدیریت آموزشی از جمله کارهائی است که نیاز فراوان به درایت عقل، اقتداری، جدیت و … دارد با اینکه مدیر کسی است که سازمانی را کنترل می‌کند مع‌الوصف باید از ناحیه دستگاه‌های مرکزی که کلیه سازمان‌های کشور را زیر نظر دارند کنترل شوند، چون امکان لغزش در این امر خطیب وجود دارد. (مسعود عبابافی- پایان‌نامه ۸۳-۸۲)

       در تحقیقی که بوسیله دفتر برنامه‌ریزی نیروی انسانی و همکاری با دانشگاه (معاونت تأمین و تربیت نیروی انسانی) در سال ۱۳۸۰ انجام یافته و هدف از آن، بررسی خصوصیات مسئولان و سرپرستان مناطق آموزش‌وپرورش کشور و مقایسه آن با سال‌های قبل بود.

       فرضیه‌های تحقیق عبارتند از: ۱- مسئولان حائز شرایط احراز پست مورد تصدی خود هستند. ۲- مسئولان مناطق دارای تخصص کافی در شغل خویش هستند.  ۳- مسئولان مناطق آموزش‌وپرورش دوره‌های لازم مدیریت را در کلاس‌های ضمن خدمت طی کرده‌اند. ۴- مسئولان مناطق آموزش‌وپرورش از ثبات لازم برخوردارند. در واقع اساس این تحقیق، بررسی انطباق وضعیت مدیران آموزشگاه‌ها با ضوابط و شرایط مندرج در آئین‌نامه است. همچنین در این تحقیق نوع سوابق خدمتی مورد بررسی قرار گرفت و سوابق خدمت مسئولان مناطق در چهار رده طبقه‌بندی شده که عبارت است از: الف- سابقه خدمت اداری ب- سابقه خدمت آموزش و تدریس ج- سابقه خدمت کار آموزشی ت- سابقه مدیریت.


.* eltan meyo

 

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.