تحقیق بررسی وضعیت هوشمندسازی مدارس


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی وضعیت هوشمندسازی مدارس مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی وضعیت هوشمندسازی مدارس نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده
فصل اول: معرفی تحقیق
۱-۱- مقدمه   ۲
۱-۲- تعریف مدرسه هوشمند   ۳
۱-۲-۱-اهداف مدرسه هوشمند   ۴
۱-۳- بیان مساله    ۵
۱-۴- هدف اصلی پژوهش   ۶
۱-۵- سؤال اصلی پژوهش   ۶
۱-۶- سؤالات جزیی تحقیق   ۶
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱-  پیشینه تحقیق   ۸
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- روش شناسی تحقیق   ۱۳
۳-۱-۱- دسته بندی تحقیق بر اساس نوع هدف   ۱۳
۳-۱-۲- دسته بندی تحقیق بر اساس زمان گردآوری   ۱۳
۳-۱-۳- دسته بندی تحقیق بر اساس شیوه گردآوری   ۱۳
۳-۱-۴- دسته بندی تحقیق بر اساس ویژگی موضوع مورد تحقیق   ۱۳
۳-۲- روش گردآوری اطلاعات   ۱۴
۳-۳- حوزه تحقیق   ۱۴
۳-۴- جامعه آماری   ۱۴
۳-۵- روش نمونه¬گیری و حجم نمونه   ۱۴
۳-۶- ابزار اندازه¬گیری   ۱۵
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده¬ها   ۱۵
فصل چهارم: یافته¬های تحقیق
۴-۱- تجزیه وتحلیل سؤالات مربوط به ارزیابی آمادگی مدارس   ۱۷
۴-۲- تجزیه وتحلیل سؤالات مربوط به وضعیت فعلی و چشم¬انداز آتی    ۱۹
۴-۳- تجزیه وتحلیل سؤالات مربوط به چالشهای موجود در اجرای طرح    ۲۲
۴-۴- تجزیه وتحلیل سؤالات مربوط به راهکارهای مناسب جهت اجرای بهتر طرح   ۲۵
فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری وپیشنهادات
۵-۱ نتیجه¬گیری   ۲۹
۵-۲- پیشنهادهایی براساس یافته¬های پژوهش   ۳۰
۵-۳- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده   ۳۰
منابع   ۳۶

منابع و مراجع

–        جعفری حاجتی، ام کلثوم. (۱۳۸۵)، ارزیابی طرح مدرسه هوشمند در دبیرستان­های تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران .

–        زمانی عشرت؛قصاب­پور بیتا وجبل­عاملی جلال(۱۳۸۸)،بررسی نقاط ضعف،قوت،فرصت­ها وتهدیدهای فراوری مدارس هوشمند.

–        سازمان آموزش وپرورش شهر تهران، (۱۳۸۴)، پیش­نویس سند راهبردی مدارس هوشمند. وب سایت آموزش وپرورش شهر تهران، (۱۳۸۶).

–        سرمد، زهره­؛ بازرگان،عباس­ و حجازی،الهه.(۱۳۸۲)روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران انتشارات آگاه، چ ۷٫

–        شهامت ده­سرخ، فاطمه.(۱۳۸۵). بررسی خود تنظیمی و سبک­های شناختی با عملکرد دانش­آموزان در مدارس هوشمند و مقایسه آن با محیط سنتی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم.

–        عطاران،محمد.(۱۳۸۳).طراحی و اجرای چند رسانه­ای در کلاس درس،مقاله استخراج شده از پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم.

–        محمودی،جعفر؛نالچیگر،سروشابراهیمی، سید بابک و صادقی­مقدم، محمد­رضا(۱۳۸۷)بررسی چالشهای توسعه مدارس هوشمند در کشور، نوآوریهای آموزشی، شماره۲۷، پاییز۱۳۸۷٫

 Chinn, I-jen,Jimmy,J.N(2006).Application of the cosept of smart school of Malaysia to Taivan Technology Education,Taichung Teachers college:Taivan-Available

Foam,E.(2002).ICT in Malaysia School; Policy and strtegise. Available at

 Hanizar,A.& Halim, A.& Zain,Z.M.Luan,W.S.&Atan, H.(2005).The Taxonomical Analysis of science Educational software in Malaysian smart school , Malaysian online Jornal of  Instructional Tehcnology,2(2), pp106-113

 Millton,P.(2003).Trends in the integration of  ICT and Learning in K- 12- systems,  Canadian Education Association: CA..

 Mumtaz, s. (2007).Using ICT in school: A review of the literature on learning, teaching, teaching and software evaluation .Coventry, center for new technologies Research in Education ,university War Wick.

 Pelgrum W.J. (2001).Obstacles to the integration of  ICT in Education: result form a word-wide Education assessment . Computers&Education Volume 37(2), September 2001, pp163-178.

 Rahimah H.A. (2003). Educational development and reformational  in malaysia:past, present and future. Journal of  Educational Administration, 36, 5, pp. 76-85.

 The Malaysian smart school (2002). The history of the smart school, Ministry of Malaysian Education..

 Uneeco,M,Z,M.(2003). Performance Indicators on ICT for Education.

Uneeco, (2003). ICT in Education around the Word:Trends, Problems and Prospects.

 Vijay,n.(2005).Malaysian smart school-Vision vs. Reality. InJ. Bourdeau & R. Heller (Eds), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Teleccommunications, 17, 1538-1539.

 Yaacob, A., Mohd Nor, N.F., & Azman, H. (2005). Implementation of the Malaysian Smart School:An Investigation of Teaching-Learning Practices and Teacher-Student Readiness, Internet Journal of e-Language & Teaching, 2, 16-25.

1-1- مقدمه

از آنجا که در تدوین سند برنامه­ی درسی ملی، بر ضرورت انطباق برنامه­های درسی با نیازها و احتیاجات اقتصادی، اجتماعی و نیز غلبه آموزش­های نظری بر احتیاجات زندگی، واقعیت­ها و نیازهای موجود تأکید شده است، لذا تلاش در راستای بررسی عواملی که در خصوص برنامه­های مربوط به هوشمند سازی مدارس میباشند، از سوی برنامه­ریزان و کارشناسان و محققان یک ضرورت محسوب می شود.)عطاران، ۱۳۸۳ (، معتقد است که امروزه نیاز به همگام شدن با تحولات و دستاوردهای فن آوری و علوم بشری یک نیاز ضروری برای آموزش و پرورش است.

 پژوهش­های کنونی نشان می دهد که استفاده از کامپیوتر می­تواند به درک دانش­آموز از خود و جامعه پذیری وی کمک نماید(همان،۱۳۸۳ .( به این منظور حرکت مدارس به سمت هوشمند شدن و بهره­گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام یاد دهی و یادگیری و متعاقباً طرح و تدوین برنامه های درسی پاسخگو برای دانش آموزان در چنین مدارسی، انگیزه یادگیری را در آنها افزایش می دهد.

ورود به عصر اطلاعات و رواج فن آوری­های مبتنی بر شبکه­های جهانی و رایانه­ها سبب پدید آمدن محیطهای جدید یادگیری به شکل رسمی و غیررسمی شده است. پیدایش مدارس هوشمند به عنوان جزئی از سیستم­های حمایت کننده آموزش رسمی برای یادگیرندگان محروم از تحصیل در کشورهای پیشرفته نظیر انگلستان و آمریکا از اوایل دهه ۱۹۶۰ فرصت­های جدید یادگیری را فراهم کرده است. این مدارس خدمات آموزشی اینترنتی غیردولتی را فارغ از محدودیت­های زمانی و مکانی برای کسانی نظیر دانش­آموزان مدارس روستائی یا برون شهری که به دلایلی نمی­توانند در مدرسه حضور یابند، عرضه می کنند و در پاره­ای از موارد برای بازماندگان از تحصیل، برنامه های آموزش انفرادی ارائه می دهند )میلتون ۱، ۲۰۰۳٫( از این رو برنامه مدارس هوشمند کشورهای توسعه یافته، اینترنتی است که به صورت غیرحضوری و بدون نیاز به حضور فیزیکی معلم و دانش آموز و نیز سازمان سنتی مدرسه فرایند یادگیری را هدایت می کند.

در کشورهای در حال توسعه، مدارس هوشمند به صورت حضوری برای جبران برخی از عقب ماندگی ­ها نظیر شیو­ه ­های ناکار آمد تدریس سنتی معلم محوری، کمبود کتاب های درسی غنی و به  روز، فقر سواد اطلاعاتی و رایانه­ای معلمان و دانش­آموزان، نیازهای روز افزون بازار کار به نیروهای انسانی کارآمد و مجهز به سواد  فناوری در حال شکل گیری و توسعه است. برای مثال، مالزی تحول آموزشی را با پیدایش مدارس هوشمند در سال ۱۹۹۶ شروع کرده است. هدف مدارس هوشمند، کمک به اجرای اهداف ملی آموزش کشور و نیز تقویت و پرورش نیروی کار آماده برای مواجه با رویدادهای قرن ۲۱بوده است. در این مدارس یادگیری بر اساس سرعت انفرادی، تشریک مساعی، خودگردانی، پیوستگی بین موضوعات درسی بوده است و محتوای درس فقط محدود به کتاب های چاپی نیست بلکه شامل کتابهای الکترونیکی، نرم افزار های چندرسانه ای، درس افزارها و پایگاه های اطلاعاتی است.

 همزمان برای تفاوتهای فردی هر دانش­آموز و سبک­های مختلف یادگیریش برنامه هایی تدارک دیده می شود )وزارت آموزش و پرورش مالزی،۲۰۰۲ .( مراکز چندرسانه ای کتابخانه های مجهز به کامپیوتر و متصل به اینترنت، از جمله منابعی­اند که یادگیری و آموزش را در کلاس درس آسان می کنند. در مدارس هوشمند، فن آوری به منزله پلی، ارتباطات بین معلمان، دانش آموزان و والدین را آسان تر و مؤثرتر می سازد. ورود به دوره  اطلاعات به نوع جدیدی از آموزش نیاز دارد که با آموزش سنتی که به طور عام امروز در مدارس ایران رایج است، هم­خوانی ندارد. در مدارس هوشمند رایانه در نحوه تدریس و ارزشیابی تاثیرمی گذارد و برنامه­های درسی را تا حدودی تغییر می دهد. ولی در عین حال کارکردهای اجتماعی مدارس همچنان وجود دارد، زیرا می تواند دانش­آموزان را در روابط اجتماعی یاری کند. در مدارس هوشمند دانش­آموزان می­آموزند که انبوهی از اطلاعات را پردازش نمایند و از این اطلاعات در جهت یادگیری بیشتر استفاده کنند. همچنین دانش­آموزان می‌توانند با منابع علمی جهان، معلمان و دانش آموزان مدارس دیگر ارتباط بر قرار کنند(رحیم،۲۰۰۳). در مدارس هوشمند معلمان می توانند به جای اینکه خودشان تمام سوالات دانش­آموزان را پاسخ گویند، از آن­ها بخواهند پاسخ پرسش­هایشان را در رایانه پیدا کنند و برای بقیه بازگو نمایند. البته مدارس هوشمند این کارایی را دارند که به دانش­آموزان نشان می­دهند چه اطلاعاتی در فضای وب قابل اعتماد است و چه اطلاعاتی ارزش علمی ندارد  (یونیکو، ۲۰۰۳).

۱-۲- معرفی مدرسه هوشمند

مدرسه هوشمند واقعی مدرسه ای است که آموزش در آن هوشمند شده باشد و نیاز کنونی جامعه آموزشی ما تغییر و حرکت به سوی هوشمندسازی آموزش و آموزش بر اساس نیازها و استعدادها است.                    .
مدرسه هوشمند (smart school) در واقع مرحله برتری در کاربری فناوری اطلاعات در نظام آموزش کشور است.  مدرسه هوشمند، مدرسه­ای است که مدیریت و کنترل آن مبتنی بر فناوری شبکه و رایانه است ومحتوای بیشتر درسهای آن الکترونیکی است و نظام ارزشیابی و نظارت آن نیز هوشمند( الکترونیکی) است. مدرسه هوشمند متعهد است که فرصتهای آموزشی برابری را برای همه دانش آموزان با انواع استعدادها ونیازها فراهم کند. این تعهد به همه افراد دست اندرکار تعلیم وتربیت مربوط می شوداین افراد عبارتند از: معلمان، مدیران مدارس، کارکنان پشتیبانی، اولیاء وجامعه. همه این افراد باید بتوانند وآماده کمک به دانش آموزان در مدارس هوشمند باشند.

۱-۲-۱- اهداف مدرسه هوشمند

ابزار ویژه مدرسه هوشمند که توانمندی دانش‌آموز نیز تلقی می‌شود، تسلط بر زبان انگلیسی به معنی درک مطلب و استفاده از کامپیوتر به معنی امکان استفاده از نرم‌افزارها و توانمندی ورود عالمانه و هدفمند به فضای اینترنت است. در واقع دانش‌آموز به این ابزارها مجهز می‌شود تا در آینده با مواجهه دفعی روبه‌رو نگردد. در مدرسه هوشمند، ضمن افزایش سرعت حل تمرین به تبع افزایش کمی حل تمرین، با اجرای سیستم هشدار و راهنمایی به دانش‌آموز حین انجام تمرین، کیفیت نیز افزایش می‌یابد. همچنین مجموعه اطلاعات ثبت شده در این بخش نظیر میزان دقت دانش‌آموز در حل تمرین، سرعت و میزان صرف وقت می‌تواند نظام آموزشی را در هدایت تحصیلی و ارزیابی وی یاری رساند.

گام بعدی، برگزاری آزمون است. نظام آموزش سنتی در این بخش هم دچار ضعف‌های کیفی و کمی است که هر دو ضعف با تمهیدات نظام مدرسه هوشمند به راحتی مرتفع می‌شود. آزمون در مدرسه هوشمند یک اتفاق نادر و پر‌استرس و اتفاقی در گزینش معلومات و توانمندی‌های دانش‌آموز نخواهد بود. در واقع در مدرسه هوشمند، هر آنچه فراگرفته می‌شود، بارها در حداقل زمان و با بهترین راندمان می‌تواند مورد سؤال واقع شود  وهمه ­نتایج­ آن­برای­ ارزیابی­ میزان­ موفقیت­ فرآیند آموزش­ ثبت­ شود. همچنین نظیر بخش اول یعنی ارائه مطالب، در بخش‌های تمرین و آزمون نیز، مجموعه دانش‌آموزان به‌طور فردی با فرآیند آموزش روبه‌رو می‌شوند و هر کس مطابق استعداد و توان و انرژی خود پیشرفت می‌کند وهرگز دانش‌آموزان پیشرو، برای دیگری متوقف نمی‌شوند. همان‌گونه که دانش‌آموزان عقب‌تر مانده، به دلیل جاماندن، مجبوربه­عبورسطحی­ازمطالبی که هنوز به درستی فرا‌نگرفته‌اند، نخواهند شد. یک دانش‌آموز دوست دارد ازیادگیری یک درس به صورت سطحی و درحد ضروری عبور کند و دریک زمینه که مورد علاقه اوست، بسیار بیش از آنچه انتظار نظام آموزشی است، تعمق کند. این امکان در مدرسه هوشمند به راحتی در اختیار دانش‌آموز قرار می‌گیرد، بدون آن که به فرآیند آموزشی او و گروه دانش‌آموزان صدمه‌ای وارد شود. شاید به نظر برسد با افزایش تعامل دانش‌آموز با ابزار رایانه، تعاملات دانش‌آ‌موزان با یکدیگر و با معلمان خود رو  به کاهش گذارد، همچنین از آنجا که تجربه به جای حفظ کردن معلومات بیشتر بر علوم تجربی تطبیق دارد، علوم انتزاعی و علوم انسانی ممکن است به اندازه علوم تجربی از ابزار مدرسه هوشمند بهره‌مند نشوند. مدرسه هوشمند این دو ضعف را با یکدیگر به نقطه قوت بدل کرده است. بدین معنی که در مورد علوم انسانی و علوم انتزاعی، از مباحثه گروهی دانش‌آموزان بهره می‌گیرد تا هم جبران ضعف روابط انسانی شود و هم ابزار مناسب برای فراگیری علوم غیر تجربی پدید آید. تغییر ساختار و معماری زمان در مدرسه هوشمند موجب باز شدن زمان دانش‌آموزان و امکان فعالیت‌های جنبی را به آنها می‌دهد که بستری مناسب برای پژوهش‌های گروهی و اداره سمینار و فضاهای علمی و تجربه تعاملات اجتماعی خواهد بود.(زمانی وهمکاران،۱۳۸۸)

۱-۳- بیان مسأله

جهان امروز به سمتی حرکت میکند که اکثر مشاغل به دانش ومهارت های رایانه ای نیاز دارد. روش سنتی که امروزه درمدارس ما استفاده میشود راه مناسبی برای همخوانی با این جریان نمی باشد. در مدارس فعلی، دانش آموزان به کلاس درس می روند بدون اینکه از توانائیها واستعدادهای فردی آنها درک درستی داشته باشیم. اگر ارزشیابی تشخیصی نیز انجام شود برای آن است که دانش آموزان را در کلاسهای مختلف بر حسب استعداد گروهبندی کنند تا در صد قبولی بیشتری داشته باشند. نقاط قوت وضعف فردی دانش آموزان بطور کلی نادیده گرفته می شود وسبک های مختلف آموزشی متناسب با نیاز آنها فراهم نمی شود. بنابراین لازم است شیوه تدریس و آموزش به گونه­ای انجام شود و تغییر کند که به جای انتقال دانش و مطالب علمی  به دانش­آموزان آن ­ها را در جریان یادگیری نسبت به شیوه­های قبل فعال­تر شود. از آن­جا که کمبود­ها وچالشهای زیادی در ارتباط با امر هوشمند سازی مدارس وجود دارد، لذا بررسی و پژوهش در مورد این مشکلات  به عنوان یک امر مهم مورد توجه قرار گرفت. امید است نتایج این تحقیق بتواند در بهبود اجرای طرح هوشمند­سازی مدارس واقع­شود.

۱-۴- هدف اصلی تحقیق

هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت فعلی هوشمند­سازی مدارس و توسعه مدارس هوشمند در شهرستان نجف­آباد است. سپس نتایج تحقیق یعنی وضعیت کنونی مدارس هوشمند در شهرستان نجف آباد و چالشهای اصلی توسعه آن ها بیان می شود. سرانجام با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاداتی برای رفع چالشهای موجود و بهبود وضعیت هوشمند سازی درآینده در سطح شهرستان ارائه خواهد شد.

۱-۵- سوال اصلی تحقیق

 از دیدگاه مدیران و معلمان طرح اجرا وتوسعه مدارس هوشمند و وضعیت هوشمند­سازی مدارس در شهرستان نجف آباد چگونه است؟

۱-۶- سوالات جزیی تحقیق

 ۱-  نظرسنجی از مدیران و معلمان در مورد ارزیابی آمادگی مدارس، جهت اجرای طرح هوشمند­سازی مدارس

۲-  نظرسنجی از مدیران و­معلمان در مورد وضعیت فعلی و­چشم­انداز آتی هوشمندسازی مدارس در شهرستان

۳-  نظرسنجی از مدیران­ و­معلمان در مورد چالشهای موجود در اجرای این طرح

۴-  نظرسنجی از مدیران­ و­معلمان در مورد راهکار­های مناسب جهت اجرای هر چه بهتر  این طرح

   فصل دوم

پیشینه تحقیق

45,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تجربیات مدون پیرامون مدارس هوشمند و هوشمندسازی مدارس
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.