تحقیق بررسی و تحلیل سیستم آموزش شرکت واگن پارس (مبتنی بر مدل مدیریت کیفیت آموزش)


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی و تحلیل سیستم آموزش شرکت واگن پارس (مبتنی بر مدل مدیریت کیفیت آموزش) مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی و تحلیل سیستم آموزش شرکت واگن پارس (مبتنی بر مدل مدیریت کیفیت آموزش) نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۲
تعریف موضوع تحقیق ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
اهداف تحقیق ۳
روش تحقیق ۳
خلاصه فصل اول ۴
خلاصه مباحث فصلهای آینده ۴
تاریخچه ۵
آموزش چیست ؟ ۳۹
فواید آموزشهای شغلی ۳۹
آموزش اثربخش ۴۳
روش‌ها و فنون آموزش ۴۷
مدیریت کیفیت آموزش ۵۲
تعاریف ۵۲
کارکردهای اصلی و فرعی آموزش در سازمانها ۵۳
شاخصهای مدیریت کیفیت آموزش در سازمان ۵۳
استانداردهای آموزش در سازمان ۵۷
شناخت مرکز آموزش واگن پارس ۶۴
۱- ساختار سازمانی ۶۴
۲- شرح وظایف مشاغل و پستهای سازمانی واحد آموزش ۶۵
فرایند آموزش در شرکت واگن پارس ۷۱
۱) تعیین نیازهای آموزش ۷۱
۲) طراحی و برنامه ریزی آموزشی ۷۲
۳) اجرا ۷۳
۴ ) ارزیابی قبل از اجرای برنامه آموزش ۷۴
۵ ) ارزشیابی ۷۵
۶- برگزاری برنامه آموزشی جوشکاران ۷۹
۷- برگزاری برنامه آموزشی رنگ ۸۲
بررسی وضع موجود در آموزش با استفاده از مدل کیفیت آموزش ۸۴
فرایند مدیریت کیفیت آموزش در شرکت ۸۵
بررسی مؤلفه‌های آموزشی در شرکت ۸۶
ب – برنامه ریزی آموزشی ۸۷
ج -مدیریت اجرایی ۹۲
د – مدیریت عملکرد ( ارزشیابی آموزشی ) ۹۷
جمع بندی وضعیت موجود آموزش در شرکت واگن پارس ۱۰۰
شرح کلی وضعیت آموزش ۱۱۲
سیاست گذاری ۱۱۲
برنامه ریزی ۱۱۳
مدیریت اجرایی ۱۱۳
مدیریت عملکرد ۱۱۳
پیشنهادات ۱۱۳
بعد سیاستگذاری ۱۱۴
در بعد برنامه ریزی ۱۱۴
مدیریت اجرایی ۱۱۴
مدیریت عملکرد ۱۱۵
فهرست منابع ۱۱۶

 

 

فهرست منابع

منابع فارسی :

۱-   شمس السادات ، زاهدی و دیگران « فرهنگ جامع مدیریت » ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی تهران

۲-   ابوالقاسم کرم بیگی ، « طبقه بندی مشاغل از دیدگاه قانون کار » انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی تهران ، ۱۳۷۸ ، چاپ دوم

۳-   سید حسین ابطحی و آرمن مهروژان « طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل ، مدیریت حقوق و دستمزد » انتشارات صبا ، تهران ، ۱۳۷۲، اول

۴-   شیمون ، ال دولان و سایرین « سازمان را به محیطی برای کار و زندگی تبدیل

۵-   استیفن پی رابینز ، دیوید ای دی سفنرو ، مترجمان سید محمد و حمید رفیعی ، محمد علی و بهروز اسرار ، ارشاد « مبانی مدیریت » انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ، تهران ، ۱۳۸۲

۶-    رحمت الله پاکدل ، « مدیریت و راهبری آموزش در سازمان » موسسه۹ معین اداره با با همکاری انتشارات مدیریت ، چاپ اول ، ۱۳۸۳

منابع انگلیسی :

Irwinl, Goldstin , Iraining In Organization , 3rd Edition , Brooks / cole , 1993

مقدمه

انسان به عنوان یکی از منابع سازمانی در کنار سایر منابع مادی، جایگاهی رفیع در مطالعات و ادبیات مدیریت کسب نموده است.

آموزش با افزایش میزان اطلاعات، دانش، مهارت و قابلیت کارکنان آنان را برای ایفای وظایف و قبول مسئولیت های جدید تر آماده و مجهز می نماید. از سوی دیگر کارکنان که شایستگی و صلاحیت دارند برای همیشه از این شایستگی و صلاحیت برخوردار نخواهد بود مهارتهای آنان رو به تحلیل می رود، پیشرفت تکنولوژی باعث منسوخ شدن نوع مهارتهای انان می شود سازمان به کارهای دیگر می پردازد و وارد صحنه های جدید می شود و یا اینکه نوع مشاغل تغییر مییابد. هر سازمانی برای نیل به اهداف خود چه کوتاه مدت و چه بلند مدت باید از نیروهای لایق و کارآمد استفاده کند.

با این تفاسیر توسعه ی سازمانها بدون وجود منابع انسانی بالنده و رشد یافته ممکن نیست و دستیابی به منابع انسانی شکوفا شده و خلاق نیز مگر به مدد آموزش غیر ممکن است.

تعریف موضوع تحقیق

در بررسی و تحلیل وضعیت آموزش توجه لازم به وضع موجود و نقاط قابل بهبود و قوت این واحد می باشد.

در تحقیق حاضر سعی شده است بر اساس مدل مدیریت کیفیت به بررسی وضعیت آموزش به روش توصیفی و میدانی پرداخته.

اهمیت و ضرورت تحقیق

نیروی انسانی بویژه نیرویی که از مهارت و دانش بالایی برخودار است مهمترین عامل در رقابت اقتصادی بین بنگاههای اقتصادی و ملتها به شمار می رود.

بنابراین توسعه و ارتقای منابع انسانی به عنوان محور اصلی توسعه سازمانهای امروزی مورد توجه مدیران و مسئولین بنگاههای اقتصادی قرار گرفته و براساس آن سیستمهای آموزشی کاملا هدفمند، پویا و همه جانبه در چرخه ی سازمانها طراحی و استقرار یابد.

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت آموزش در کارخانه واگن پارس می باشد.

هدف فرعی این تحقیق نیز بررسی نقاط ضعف و قوت واحد آموزش می باشد.

در نهایت ارائه راه حل برای بهبود نقاط ضعف این واحد می باشد.

روش  تحقیق

تحقیق علمی به دو دسته تحقیق بر مبنای هدف و تحقیق بر حسب نحوه گرد آوری اطلاعات تقسیم می شود. تحقیق حاضر از نظر تقسیم بندی تحقیق علمی بر مبنای تحقیق در گروه تحقیق کاربردی و در تقسیم بندی تحقیقات بر حسب نحوه گرد آوری اطلاعات از نوع تحقیق توصیفی، میدانی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه داری، مشاهده مستقیم، مصاحبه استفاده شده است. بهترین و موثرترین ابزار برای دستیابی به اطلاعات در این تحقیق روش مصاحبه می باشد.

خلاصه فصل اول

در این فصل به تعریف موضوع تحقیق که بررسی وضعیت آموزش در کارخانه واگن پارس، برای ثبت وضع موجود و ارائه راهکارهایی جهت اصلاح آن پرداختیم و طی آن تلاش نموده ام به اهمیت و ارزش این تحقیق و کاربردهای آن اشاره نمایم.

و روش تحقیق را ارئه نموده و نیز تاریخچه ای از مکانی که در آن به بررسی پرداخته ام بیان نموده ام.

خلاصه مباحث فصلهای آینده

فصل دوم مباحث نظری این پژوهش بیان شده ت بتوان با استفاده از روشهای علمی به تجزیه و تحلیل پرداخته.

فصل سوم اقدام به شناخت سیستم آموزش در شرکت واگن پارس پرداخته.

فصل چهارم ابتدا وضعیت موجود کارخانه واگن پارس بررسی شده و در نهایت اطلاعات به دست آمده از وضعیت موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته.

و در فصل پنجم نقاط ضعف مربوط به وضعیت آموزش کارخانه و پیشنهاداتی برای رفع آن ارائه شده است.


تاریخچه

شرکت واگن پارس که با هدف اولیه تامین نیازهای راه آهن کشور در برنامه عمرانی پنجم پیش‌بینی گردیده بود اینک پس از گذشت ۳۰ سال اولین ، بزرگترین و معتبرترین تولید کننده خودروهای ریلی در سطح خاورمیانه بشمار میرود .

این شرکت در تاریخ ۱/۳/۱۳۵۳ با سرمایه ۲۰ میلیون ریال بعنوان دستگاه مجری و بهره‌برداری طرح با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع و راه آهن ایران با سهم‌الشراکه به ترتیب ۱۰% و  % با سرمایه‌ای معادل ۲۰ میلیون ریال و تحت شماره ۱۸۸۶۷ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید .

عملیات ایجادکارخانه واگن پارس در زمینی به مساحت حدوداً ۳۳۱ هزار متر مربع با زیربنای حدود ۱۱۵ هزار متر مربع و امکانات جانبی مربوطه در شهرستان اراک ( کیلومتر ۴ جاده تهران ) آغاز گردید و در تاریخ مهرماه ۱۳۶۳ توسط نخست وزیر محترم وقت جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد .

محصولات و خدمات پیش‌بینی شده در زمینه خودروهای ریلی و ظرفیت اسمی کارخانه:

۱- ساخت واگن                            ۱۰۰۰ دستگاه در سال

۲- تعمیر عادی واگن                      ۲۵۰۰ دستگاه در سال

۳- تعمیر واگنهای سانحه دیده                   ۳۷۵ دستگاه در سال

با افزایش دانش فنی صنعت خودروهای ریلی در شرکت واگن پارس ، این شرکت اقدام به شناسایی نیازهای موجود در زمینه حمل و نقل و جابجایی مسافر در شهرهای بزرگ و پرجمعیت نموده و آمادگی خود را برای تولید انواع واگنهای مترو ، تراموا ، ریل باس ، ترن ست ، واگنهای مسافری مدرن و لکوموتیوهای مانوری و اصلی اعلام نموده است .

مشخصات کلی شرکت :

محل دفتر مرکزی :

تهران خیابان طالقانی نبش کیوان شماره ۷۶

محل کارخانه          :

اراک کیلومتر ۴ جاده تهران

زمین و ساختمان شرکت :

کارخانه واگن پارس در دو قطعه زمین به وسعت ۷/۳۳۰۹۴۵ و ۱۳۷۲۶ مترمربع و با زیربنایی بالغ بر ۸۶۶۶۷ مترمربع سالن و انبار تولیدی و ۳۹۲۷۰ مترمربع فضای غیرتولیدی بنا گردیده است .

زمین و ساختمان دفتر مرکزی با ۷۵۰ مترمربع زمین و ۵۴۰۰ مترمربع ساختمان در ۱۱ طبقه .

زمین واقع در اراک شهرک مهاجران به مساحت ۹/۱۷۰۳۷ مترمربع بمنظور ساخت واحدهای سازمانی مسکونی .

۱۸ دستگاه واحد مسکونی آپارتمانی واقع در اراک شهرصنعتی با حدود ۸/۲۰۴۸ مترمربع زیربنا مورد استفاده مهمانسرای داخلی و خارجی شرکت .

موضوع شرکت :

عبارت است از ساخت ، مونتاژ ، خرید و فروش انواع مختلف خودرو ریلی اعم از لکوموتیو ، واگن‌باری ، واگن مسافری ، واگن مخصوص مترو و قطعات اصلی و یدکی و متفرعات آنها و بطور کلی تصدی به هر نوع فعالیت مجاز صنعتی و بازرگانی مرتبط با موضوع شرکت و ساخت تجهیزات .

شرکت می‌تواند تمام یا هر قسمتی از فعالیتهای فوق راراساً یا با مشارکت شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی پس از تصویب مجمع عمومی انجام دهد .

نوع مالکیت شرکت :

تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می‌باشد .

شرکتهای تحت پوشش :

الف ) شرکت تامین اجزا واگن ( سهامی خاص )

ب ) شرکت احیا صنعت ادوات ( سهامی خاص )

شرکت واگن پارس در طول فعالیت ۲۰ ساله خود موفق شده است محصولات خود را در سطح مطلوبترین استانداردها به بازار عرضه نموده و به این ترتیب به یکی از تولیدکنندگان معتبر واگن تبدیل گردد .

راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای فولادسازی که از وسائط نقلیه ریلی جهت حمل و انتقال مواد مصرفی استفاده میکنند عمده مشتریان داخلی شرکت را تشکیل
میدهند . اما واگن پارس توانسته پس از مدت کوتاهی از شروع فعالیت خود و تامین بخش عمده‌ای از نیازهای داخلی دامنه فروش محصولات خود را به بازارهای جهانی برساند .

جایگاه واگن پارس در صنعت خودروهای ریلی :

صنعت حمل و نقل در ایران بدلیل وسعت سرزمین و جمعیت زیاد بطور کلی اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد کشور دارد که در این رابطه حمل و نقل ریلی بلحاظ قابلیت خدمت‌رسانی به عامه مردم ، وابستگی کمتر به خارج و ارزانتر بودن نسبت به سایر سیستمهای حمل و نقل نقش متمایزی را داراست . خوشبختانه در سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش حمل و نقل ، اولویت اول برای توسعه به حمل و نقل ریلی داده شده است . و در تمام مراجع تصمیم‌گیری نظیر مجلس و دولت و … توجه خاصی به توسعه حمل و نقل ریلی صورت میگیرد . این امر افق جدیدی را مقابل صنایع ریلی از جمله شرکت واگن پارس گشوده و فرصتهای جدیدی را ایجاد نموده است .

واگن پارس با تکیه بر تجربه و تکنولوژی خود در این صنعت در داخل کشور از توان انحصاری برخوردار بوده و قادر است که نیازهای داخلی را در این رشته از صنعت برآورده نماید .

در منطقه خاورمیانه نیز علیرغم وجود سازندگانی در کشورهای ترکیه ، مصر و پاکستان ، واگن پارس مزیتهای فنی و اقتصادی ویژه‌ای دارد که تلاش خواهد شد این شرایط حفظ و توسعه یابد . براساس پیش‌بینی‌های برنامه استراتژیک شرکت در سال افق ۸۱% از بازار داخلی و ۳۰% بازار خارجی ( بازار هدف ) توسط واگن پارس تامین خواهد شد .

وضعیت تکنولوژی :

شرکت واگن پارس طی سالهای اخیر با توجه به نیاز بازارهای داخلی و خارجی و ضرورت حضور و حفظ موقعیت شایسته در عرصه رقابت ، نسبت به ایجاد تنوع و ارتقاء کیفیت در محصولات اقدام نموده و در این راستا ضمن مطالعات گسترده اقدام به انتقال تکنولوژی محصولات زیر نموده است . در سالهای قبل از ۱۳۸۱ نیز واگن پارس تکنولوژی تولید واگنهای مسافری درجه یک و درجه دو و انواع واگن باری و لکوموتیو مانوری را در اختیار داشته است .

ردیف

موضوع

خریدار

طرف قرارداد

آخرین وضعیت

۱

لکوموتیو AD43D

شرکت راه آهن

ALSTOM

در حال تولید

۲

پل تلسکوپی

فرودگاه امام خمینی (ره )

TEAM

تولید شد

۳

واگن مسافری ( طرح مدولار )

شرکت رجا

PMS

در حال تولید

۴

واگن مترو

مترو تهران

CNTIC

مراحل پایانی

۵

ترن ست

شرکت راه آهن

SIMENS

در حال انتقال

۶

بوژی سرعت بالا(MD523)

بمبار دیر

در حال اجرا

۷

لکوموتیو مانوری

LUDINOVO

در حال اجرا

۸

بوژیY25 باری با بار محوری ۵/۲۲ تن

مهندس ملکوتی

در حال اجرا

۹

واگن دو طبقه مسافری

CCC

در حال اجرا

۱۰

واگن مترو ( با برقAC/ AC   )

CCC

در حال اجرا

۱۱

اتوبوسی ریلی

در حال بررسی

۱۲

قطار سبک شهری

در حال بررسی

 

امکانات زیربنایی :

سالنهای تولیدی

مساحت

ارتفاع ( متر )

نام سالن

ردیف

۱۷

سالن قطعه سازی و مونتاژ

۳۴/۱۷

سالن مونتاژ واگن

۸/۱۵

سالن تعمیرات واگن

سالن مونتاژ و تعمیرات بوژی

۵/۱۴

سالن رنگ و تکمیل کاری

۳

سالن شستشوی لکوموتیو

۱/۹

سالن نجاری

سالن ابزار سازی

۲/۱۴

سالن نمونه سازی مهندسی

شن پاش دستی

انبارها و سالنهای نگهداری

انبارها در سطح کارخانه با توجه به نزدیکی به محل مصرف مواد و قطعات تولیدی نسبت به سالنهای مصرف کننده پراکنده گردیده‌اند و شامل انبارهای سرپوشیده و فضای باز در دو گروه انبارهای تولیدی و غیرتولیدی میباشند .

مساحت ( مترمربع)

ارتفاع ( متر )

نام انبار

ردیف

۶۰۰۰

۸۶/۱۲

انبار مواد خام

 

۱۸۰۰

۱۵

انبار کالای نیم ساخته

۸۰۰۰

۱۳

انبار کالای پیش ساخته

۳

۲۵

۴

انبار ضایعات

۴

۵۷۶

۶

انبار گمرک

۵

۶۰۰

۵

انبار تاسیسات

۶

۵۰۰

۵

انبار مصرفی

۷

سالنهای خدمات فنی و پشتیبانی

که شامل سالن تعمیر و نگهداری ، مرکز انرژی ی، سالن تولید گازها و سالن تعمیرخودرو میگردد .

امکانات پرسنلی

در کلیه بخشها اعم از تولیدی و پشتیبانی و دفتر مرکزی حدود ۱۷۰۰ نفر پرسنل در خدمت شرکت میباشد که از این تعداد ۱۴ % آنرا کارشناسان و مهندسین مجرب و فنی تشکیل داده و حدود ۵۰۰ نفر نیز دارای تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم میباشند . بالا بودن سطح کیفیت محصولات و برآوردن خواسته مشتریان در روند فعالیتهای شرکت اهمیتی اساسی و حیاتی دارد .

ترکیب پرسنلی شرکت شامل ۱۴% کارشناس ، ۲۲% دیپلم ، ۵% فوق دیپلم و ۵۹ % پائین‌تر از دیپلم می‌باشد . ضمن آنکه ۱۱% از کل کارکنان در قالب قرارداد با مدت محدود اشتغال بکار دارند.

سطح تامین کیفیت

الف ) تلاش برای دستیابی به کیفیت مطلوب محصولات بطور سیستماتیک با کسب اطلاعات دقیق در مورد سلیقه‌های مشتریان از محصولات و نیازهای آنان شروع و با فعالیتهای موثر بر کیفیت تحت کنترل قرار میگیرد برای حصول بیشتر از کیفیت محصولات یک سیستم تضمین کیفیت بر اساس خواسته‌های بین‌المللی ISO 9002   با اهداف : ۱- تضمین کیفیت محصول بر اساس استانداردهای بین المللی  ۲-  عرضه محصول باقیمت مناسب  ۳- تحویل بموقع محصول به مشتری در سطح شرکت مستقر شده است .

ب ) شرکت واگن پارس استاندارهای UIC ( استاندارد بین المللی وسایل حمل و نقل ریلی ) و DIN ( برای قطعات استاندارد مورد مصرف در صنایع ) را در زمینه طراحی ، مهندسی و ساخت محصولات خود بکارمیبرد و با بکارگیری سیستمهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری قوی مهندسی و محاسباتی امکان افزایش تنوع محصولات تولیدی را فراهم آورده است .

ج ) کنترل کیفی از واحدهای فعال و پرتوان شرکت میباشد که با بکارگیری پیشرفته‌ترین تجهیزات تست مخرب و غیرمخرب و ابزار و ماشین‌آلات اندازه‌گیری و لوازم مدرن آزمایشگاهی از بدو ورود مواد خام ، قطعات و سیستمها بداخل کارخانه تا مراحل ساخت مونتاژ اولیه و نهایی و تست محصول نقش بسزایی در تضمین کیفیت محصولات تولیدی شرکت ایفا می‌نماید .

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.