تحقیق بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای 214 صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آنها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه 5
بيان مسئله 6
اهميت و ضرورت تحقيق 7
اهداف تحقيق 7
پيشينة تحقيق 8
سؤالات تحقيق 9
روش تحقيق 9
روش جمع‌آوري اطلاعات 10
جامعه آماري و نمونة تحقيق (روش نمونه‌گيري ذكر شود) 10
ابزار اندازه‌گيري (روايي و اعتبار ابزار ذكر شود) 11
روش‌هاي تجزيه و تحليل اطلاعات و مدل‌هاي آماري مورد استفاده 11
تعريف مفاهيم 11
شرح خدمات گزارش 12
عملیات روانی و تهديدات عليه جوانان در نگاه مقام معظم رهبري 16
1- نقش منافقان داخلي در خارج كردن جوانان از صحنه 16
2- ولنگاري ، بي بندوباري و سرگرم شدن جوانان به مسائل جنسي 16
3- تاثير پذيري جوانان از تبليغات دشمن 17
4- تلاش براي منحرف كردن ذهن جوانان از آرمانهاي انقلابي و اهداف نظام 18
بخش دوم : تعاریف و مفاهیم نظری 19
عمليات‌رواني 19
تقسيم بندي عمليات‌رواني 19
الف – تبليغات سياه 21
محدوديتها و معايب تبليغات سياه 23
بخش سوم : فشارهای عملی و روانی در عملیات روانی 24
فشارهای عملی 25
فشارهای سیاسی ـ دیپلماتیك 29
فشارهای فرهنگی و اجتماعی 30
فشارهای روانی ـ تبلیغی 30
امكانات و تجهیزات كشور مبدأ 33
بخش چهارم : عملیاتی‌سازی عملیات روانی 36
بخش اول : فضاي کلي رسانه اي عليه قشر جوان ايراني با تاکید بر تبلیغات رسانه های بیگانه 41
بخش دوم : محور يابي عمليات رواني 55
بخش سوم : اطلاعات کمی محوريابي عمليات رواني رسانه های بیگانه عليه جوانان 74
الف) موضوعات و مسائل اجتماعي 76
ب) متغير های اقتصادي 89
پ) متغير مسائل سياسي 97
ت) متغير مسائل فرهنگي و مذهبي 109
ث) ساير موضوعات ( غیر قابل جایگذاری در طبقات چهار گانه ) 121
ث) ساير موضوعات ( غیر قابل جایگذاری در طبقات چهار گانه ) 121
ت) مجموع کل فراوانی مؤلفههاي عمليات رواني 124
بخش چهارم : شگردهاي تبليغي 134
بخش اول : فرصتها، تهدیدات، نقاط قوت و نقاط ضعف 141
فرصت ها و تهدیدات خارجی 141
نقاط قوت و ضعف داخلی 141
بخش دوم : راهبردهای مقابله با عملیات روانی رسانه های بیگانه: 144
راهبرد 144
راهبردهاي مقابله با عمليات رواني دشمن عليه جوانان 144
منابع 148
پیوستها 151

 

منابع

1. مجموعه مقالات همايش علمي بررسي نقش تبليغات در جنگ – تهران : حوزه نمايندگي ولي فقيه در دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ( دافوس ) معاونت روابط عمومي 1379 موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسين
2. گامي در راه مديريت تبليغات جنگ : محورهاي محتوايي مقالات دومين همايش بررسي كاربرد تبليغات در جنگ – تهران : حوزه نمايندگي ولي فقيه در دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ( دافوس ) معاونت روابط عمومي 1381 موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسين
3. مديريت تبليغات جنگ : مجموعه مقالات دومين همايش بررسي كاربرد تبليغات در جنگ – تهران : حوزه نمايندگي ولي فقيه در دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ( دافوس ) معاونت روابط عمومي 1380 موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسين
4. مجموعه مقالات تبليغات و جنگ رواني / تاليف جمعي از نويسندگان – گردآوري و ترجمه حسين حسيني – تهران دانشگاه امام حسين (ع) پژوهشكده علوم دفاعي 1377 موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسين
5. روشهاي جنگ رواني 1 اخبار و تحقيقات در پرده – فرهاد كاظمي – نشر حم
6. روشهاي جنگ رواني 2 اخبار و تحقيقات در پرده – فرهاد كاظمي – نشر حم
7. روشهاي جنگ رواني 3 اخبار و تحقيقات در پرده – فرهاد كاظمي – نشر حم
8. جنگ رواني نوشته حسين متفكر – انتشارات زمزم هدايت
9. گزارش جريان سازي خبر – محرمانه – اداره كل پژوهش معاونت سياسي سازمان صدا و سيما
10. گزارش امپرياليزم خبري – محرمانه – اداره كل پژوهش معاونت سياسي سازمان صدا و سيما
11. گزارش چينش خبر – محرمانه – اداره كل پژوهش معاونت سياسي سازمان صدا و سيما
12. گزارش نقش رسانه ها در مديريت بحران – محرمانه – اداره كل پژوهش معاونت سياسي سازمان صدا و سيما
13. گزارش دولت نهم و سياست گذاري رسانه اي آن – محرمانه – اداره كل پژوهش معاونت سياسي سازمان صدا و سيما
14. جنگ / اطلاعات / امنيت – پژوهشكده پردازش هوشمند علائم – موسسه فرهنگي – هنري پردازش هوشمند علائم وابسته به نيروي انتظامي
15. عمليات رواني ، اصول و مطالعات موردي – ناشر ياقوت – چاپ اول 1384 معاونت فرهنگي سپاه پاسداران – مركز مطالعات فرهنگي
16. چشم انداز عمليات رواني1 –معاونت فرهنگي ستاد مشترك سپاه پاسداران – موسسه صبا
17. چشم انداز عمليات رواني2 –معاونت فرهنگي ستاد مشترك سپاه پاسداران اداره عمليات رواني و مقابله با تهديدات نرم – موسسه صبا
18. عمليات و جنگ رواني 1 تاليف رضا عاصف – معاونت ستاد مشترك سپاه پاسداران و معاونت فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح چاپ اول تابستان 1384 چاپ دفتر انتشارات اسلامي قم
19. عمليات و جنگ رواني 2 تاليف رضا عاصف – معاونت ستاد مشترك سپاه پاسداران و معاونت فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح چاپ اول تابستان 1384 چاپ دفتر انتشارات اسلامي
20. ـ حسینی، حسین (1372)؛ مجموعه مقالات تبلیغات و عملیات روانی؛ انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
21ـ زورق، حسن (1368)؛ مبانی تبلیغ؛ انتشارات سروش.
22ـ سبیلان اردستانی، حسن (1382)؛ عملیات روانی در اشغال عراق؛ انتشارات اداره كل پژوهش معاونت سیاسی صدا و سیما ج 11.
23ـ سلطانی‌فر، محمد؛ هاشمی، شهناز (1382)؛ پوشش خبری؛ انتشارات سیمای شرق
24ـ شیرازی، محمد (1376)؛ عملیات روانی و تبلیغات [مفاهیم و كاربردها]؛ انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

 

مقدمه

در تمامي جوامع بشري جوانان از سرمايه هاي اصلي و كارآمد كشور به حساب آمده و به عنوان آينده سازان جامعه همواره مورد توجه مسئولان و سردمداران بوده اند. در كشور عزيز اسلامي ايران نيز جوانان برمند اسلام چه در صحنه انقلاب و چه در صحنه هاي حماسه آفرين 8 سال دفاع مقدس نقش به سزائي را ايفاء نموده و همانند جوانان صدر اسلام، ياري كننده رسول مكرم اسلام بوده و بناي حكومت نبوي را با تلاش و توان جواني خويش به ثمر رسانده و همواره در كنار حضرات معصومين ثمره وجودي اسلام را حفظ کرده اند و هم اكنون نيز با نداي لبيك خويش به مقام عظماي ولايت، سردمدار بر افراشتن پرچم اقتدار اسلام ناب محمدي در عرصه سياست جهاني مي باشند و اقتدار نظام اسلامي را حافظ بوده و خواهند بود .

در واقع، عملیات روانی که مفهوم اصلی این تحقیق است، از مفاهیمی است كه تا به حال تعاریف متعدد و گوناگونی براساس شرایط استفاده از آن ارائه شده است. صلاح نصر از نویسندگان مصری در تعریف عملیات روانی می‌گوید: عملیات روانی همان جنگ كلمه و عقیده است، خواه به صورت مخفی، آشكار، شفاهی و یا كتبی باشد. اساساً سلاحی است كه به انسان و عقل او توجه دارد و هرگاه امكان برقراری ارتباط عاطفی با مخاطب را داشته باشد می‌تواند به اعماق او نفوذ كند.

با قدري تامل در حجم برنامه‌هاي منتشر شده توسط رسانه هاي بيگانه كه با توجه به محتواي برنامه‌ها، سابقه و دست‌اندركاران آنها، هيچ كدام دوست و حامي منافع ملت ايران محسوب نمي‌شوند، مي‌توان به ادراكي از علت اين موضوع رسيد. رسانه هاي بيگانه درتلاش مذبوحانه براي سياه جلوه دادن ايران اسلامي و نااميد كردن جوانان از شرايط موجود و آينده روشن مي‌باشند.

هر چند در عدم درستي اين رسانه ها و سرمايه‌گذاران و هسته‌هاي اصلي آنها با ايران اسلامي شكي نيست اما به نظر مي‌رسد كه نماياندن مطامع ومنافعي كه اين دستگاه‌ها خبر پراكني در پي آن هستند ونيز اثبات اهداف مزدورانه آنها چندان سهل وآسان نيست.

بيان مسئله:

دشمن در برنامه ريزي ميان مدت و درازمدت خود با تكيه بر تخريب نسل جوان كشور سعي مي كند تا با ترويج اقسام فساد و فحشاء و سرگرم كردن آنها به امور از پيش پا افتاده ، جوانان را از پرداختن به رسالت اصلي خود بازدارد و آنها را به عناصري لاابالي ، بي تفاوت و بي اراده تبديل كند تا از جوانان به عنوان ابزاري بر عليه منافع كشور خودشان استفاده نمايد . دشمن با سوء استفاده از شرايط سني و خصوصيات روحي و رواني جوانان سعي مي كنند آنها را آلت دست خود در بازي هاي سياسي قرار داده و بر عليه آرمانهاي  ملي كشور خود بشوراند .

دشمنان جهت دستيابي به  اهداف فوق از روشهاي مختلفي از جمله تاثير گذاري بر افكار عمومي جوانان از طريق استفاده از امكانات و ابزارهاي تبليغاتي  بهره خواهند گرفت .

شایان توجه است که در هرشبانه روز، رسانه ها ،خبرگزاريها و راديو هاي وابسته به دشمنان انبوهي از اخبار را منتشر  مي نمايند . بعنوان مثال در هر شبانه روز بيش از 2460 دقيقه برنامه فارسي فقط از راديوهاي بيگانه در فضاي كشورمان پخش مي شود .  با توجه به محتواي برنامه ها و سابقه دست اندركاران آنها، هيچكدام دوست و حامي منافع ملت ايران محسوب  نمي شوند و قصد تضعیف نظام اسلامی را از طریق سست کردن اعتقادات و ارزشهای قشر جوان دارند. زیرا که جوانان، همواره مهمترین نقش را در توسعه پایدار یک کشور دارند .

رسانه‌هاي غربي با دست يازييدن به ظرايف تهيه، تنظيم ونشر خبر و ديگر عوامل نشر انديشه‌ شفاهي از جمله گزارش، مصاحبه و… در تلاشند تا در ميان جوانان ايران اسلامي جايگاهي مناسب براي خود ايجاد كنند و در دراز مدت با تاثيرات خود بر قشر جوان مايه دلسردي آنان را در خصوص دين و كشور مهيا نمايند.

از طرف دیگر، از آنجايي كه مقاصدی كه اين دستگاه هاي سخن پراكني و خبرگزاريها تعقيب مي كنند و همچنين اهداف تبليغي آنها، بخصوص در زمينه امور جوانان، تا كنون مورد مطالعه دقيق واقع نشده است ؛ در واقع، این موضوع مسئله ای است که در اين پژوهش برآنيم به رفع آن مبادرت ورزیم.

اهميت و ضرورت تحقيق:

از آنجايي كه قدرت رسانه ای کشورهای بیگانه بیشتر از قدرت رسانه ای کشورمان می باشد و با توجه به قدرت اثرگذاری رسانه ها بر افکار عمومی و به ویژه اثرات مخرب عملیات روانی ای که از طریق رسانه ها صورت می گیرد، به نظر میرسد که جهت هدايت جوانان خود و خنثي كردن توطئه هاي دشمن، در درجه اول نیازمند شناخت نوع عملیات و اهداف آنها می باشیم که بدین دلیل تحقیقی مهم جهت مدیریت جوانان کشور در راهی صحیح می باشد.

از طرف دیگر، با توجه به لزوم توسعه مادی و معنوی پایدار کشور،  برنامه ريزي صحيح و استفاده از اين نيروي عظيم جواني در ساختن ايراني آباد موضوعی مهم به شمار می آید. در واقع، در راستای این موضوع نیز، ضرورت مطالعه و شناخت دقيق محورهاي عمليات رواني دشمن به منظور خنثي نمودن اين نوع عمليات و متقابلا كشف فرصت ها و راهبردهاي عمليات رواني خودي نمايان مي شود.

اهداف تحقيق:

اين طرح، در راستاي بررسی و تحلیل عمليات رواني عليه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله، اهداف زير را دنبال مي کند :

1-    مشخص نمودن محورهاي عمليات رواني دشمن و دسته بندي تبليغات جهت دار آنها پيرامون نسل جوان ايراني

2-    شناخت مهمترين موضوعات تحليلي مرتبط با جوانان ايراني در رسانه هاي بيگانه

3-    كشف فرصتهاي عمليات رواني خودي مرتبط با موضوع جوانان

4-    شناخت نقاط قوت و آسيب ها در زمينه قشر جوان كشور

5-    كشف راهبردهاي عمليات رواني خودي مرتبط با موضوع جوانان

پيشينة تحقيق:

مرتبط با موضوع محوريابي عمليات رواني طرح هايي در سازمان ها و دستگاههاي دولتي پيش بيني و اجرا گرديده است، از جمله موارد زير :

1-  طرح محوريابي عمليات رواني كه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در حال اجرا مي باشد . نتايج اين طرح مطالعاتي در سه بخش اصلي شامل الف) محورهاي عمليات رواني دشمن ب) فرصت هاي عمليات رواني خودي ج) جريانات داخلي همسو با دشمن ، طي يك بولتن (با مقطع بررسي هفتگي) هر هفته در اختيار فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قرار مي گيرد.

2-  طرح محوريابي عمليات رواني در صنعت نفت . اين طرح مطالعاتي در پنج بخش اصلي شامل الف) محورهاي عمليات رواني دشمن ب) فرصت هاي عمليات رواني خودي ج) محوريابي آسيب هاي صنعت نفت د) محوريابي نقاط قوت صنعت نفت ه) محوريابي قدرت نرم و بازيگري صنعت نفت ، اجرا مي شود و طي يك بولتن (با مقطع بررسي ماهانه) هر ماه در اختيار مديران ارشد صنعت نفت قرار مي گيرد.

3-  طرح محوريابي و بررسي گفتمان تبليغي رسانه هاي بيگانه كه توسط اداره پردازش و تحليل صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجرا مي شود . نتايج اين طرح مطالعاتي در چهار بخش اصلي شامل الف) سياسي داخلي ب) سياسي خارجي ج) فرهنگي – اجتماعي د) اقتصادي ، ارائه مي شود . در اين طرح در ذيل هر محور : فضاي كلي ، استراتژي ها و شگردهاي تبليغي دشمن ، مهمترين گزاره هاي تبليغي و نيز تحليل هر محور ارائه مي گردد. اين بولتن عموما با مقطع بررسي هفتگي هر هفته يكبار توزيع مي شود .

4-  طرح محوريابي عمليات رواني كه توسط وزارت كشور در حال اجرا مي باشد . اين طرح در بخش هاي الف) سياسي داخلي ب) سياسي خارجي ج) فرهنگي – اجتماعي د) اقتصادي ، با مقطع بررسي 24 ساعته هر روز در اختيار مديران وزارت كشور و سازمان هاي تابعه قرار مي گيرد . .

سؤالات تحقيق:

اين طرح پژوهشی جهت نیل به اهداف تحقیق، در پي پاسخگويي به سوالات زير مي باشد :

1-    مهمترين موضوعات تحليلي مرتبط با جوانان كشور در رسانه هاي بيگانه چيست؟

2-    فضاي كلي رسانه اي عليه قشر جوان كشور چيست ؟

3-    محورهاي آسيب ها در زمينه قشر جوان كشور در گفتمان رسانه ای بيگانه كدام است؟

4-    محورهاي نقاط قوت در زمينه قشر جوان كشور در گفتمان رسانه ای بيگانه كدام است؟

5-    محور هاي عمليات رواني نظام سلطه (تهديدات) عليه جوانان كشور كدام است؟

6-     فرصت هاي عمليات رواني خودي  در زمينه قشر جوان كشور در گفتمان رسانه ای كدام است؟

7-    راهبردهاي عمليات رواني خودي در امور مربوط به جوانان چه بايد باشد؟

روش تحقيق:

اين طرح مطالعاتي از نظر هدف نوعی تحقيق کاربردی است که با استفاده از روشهای توصيفی و تحليل محتوی انجام می شود .

در این تحقیق، با استفاده از روش تحليل محتوی اجزاء متن در جعبه های مختلف مقوله بندی می شود و مطابق با دیگر مراحل آن روش محورهای متن استخراج می شود . لازم به ذکر است که واحد ثبت، در این تحقیق موضوع و مضمون مرتبط با مقوله های انتخاب شده می باشد.

از آنجايی که در اين پژوهش محقق بدون دخالت در متغِيرها و اطلاعات ، آنها را بصورت طبقه بندی شده و در راستای سوالات و هدفهای پژوهشی ارائه می کند، اين طرح در زمره طرح های توصیفی قرار می گيرد .

روش جمع‌آوري اطلاعات:

اطلاعات مورد نياز اين تحقيق با روشهاي زير گردآوري مي‌شود.

براي مرور تحقيقات مرتبط، مطالعه نظريات و الگوهاي عمليات رواني، و تدوين بخش تئوريك از روش كتابخانه‌اي استفاده شده است.

جمع آوری اطلاعات سايت هاي اينترنتي ، بررسي اخبار و برنامه هاي راديو و تلوزيون هاي ماهواره اي بيگانه و روزنامه ها نیز جهت تهیه محتوای مورد بررسی صورت گرفته است.

روش نظرخواهي كارشناسي  : جهت جمع‌آوري نظريات، ديدگاهها و تحليل‌هاي كارشناسان و صاحبنظران عمليات رواني در راستای كشف راهبردهاي عمليات رواني خودي در امور مربوط به جوانان، از روش مذکور استفاده شده است.

جامعه آماري و نمونة تحقيق (روش نمونه‌گيري ذكر شود):

در اين پژوهش جامعه آماري شامل مقاله ، اخبار و برنامه هاي راديو و تلوزيون هاي ماهواره اي بيگانه در مورد امور جوانان کشور مي باشد .

از آنجايي كه اين پژوهش يك قلمرو زماني 6 ماهه (مرداد تا دي ماه 1386) را مورد بررسي قرار مي دهد و در واقع اين پژوهش براي هر ماه تكرار مي شود. انتخاب نمونه آماری توسط محقق بر اساس فضای کلی رسانه ای علیه قشر جوان کشور و به روش تصادفی در هر ماه صورت می گيرد .

براي تحليل محتوای اخبار فارسی زبان رسانه های بیگانه نیز، مدت شش ماه (24 هفته)، هر هفته دو شب از برنامه‌هاي راديوي فارسي زبان رسانه های بیگانه ، هر يك به مدت یک ساعت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

در تعیین  و گرفتن بازخورد در مورد راهبرهای مقابله با عملیات روانی از نظرات صاحبنظران استفاده شد. در واقع، براي انتخاب صاحب‌نظران از روش در دسترس استفاده شد. براي اين منظور راهبردهای مقابله با عملیات روانی ، در اختيار 5 كارشناس و صاحب‌نظر علوم سياسي، جامعه‌شناسي سياسي، عمليات رواني، روان‌شناسي و ارتباطات قرار داده شد و از آنان خواسته شد تا بر اساس آن، به اظهار نظر بپردازند.

ابزار اندازه‌گيري (روايي و اعتبار ابزار ذكر شود):

در اين پژوهش ابزار اندازه گيري شامل فرم ها و چك ليست هايي است كه بر اساس آنها مقوله هاي اصلي و ويژه از متن نمايان مي شود. علاوه بر آن پرسشنامه معكوس(اين پرسشنامه را از آنرو كه داده ها (اخبار ، مقالات و . . . ) در اختيار محقق هستند و صرفا استخراج پاسخ از آنها مورد توجه قرار مي گيرد پرسشنامه معكوس می خوانند) از ديگر ابزار اندازه گيری در اين تحقيق می باشد.

به منظور اعتبار ابزار اندازه گيري از روش اجماع در مقوله بندي استفاده مي شود و به منظور روايي ابزار اندازه گيري از شيوه آزمون – آزمون مجدد استفاده مي شود.

روش‌هاي تجزيه و تحليل اطلاعات و مدل‌هاي آماري مورد استفاده:

براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي استفاده مي شود. به اين منظور با گرفتن ميانگين نظر خبرگان پس از مطالعه مكرر اسناد توسط آنها ، محورهاي اصلي استخراج مي شود . جهت استخراج نهایی راهبردها نیز از روش دلفی استفاده می شود.

تعريف مفاهيم

عمليات روانی عبارت از مجموعه اقدامات تبليغي و روانی يك كشور يا گروه به منظور اثرگذاری و نفوذ بر عقايد و رفتار دولت ها و مردم در جهت مطلوب، به پشتيباني زمينه ها و ابزارهای سياسي، اقتصادی، فرهنگی و نظامی است. تفاوت تعريف مذكور و ديگر تعاريف جنگ روانی اين است كه آن تعاريف ديگر، زمينه ها و ابزارهای سياسي، اقتصادی، اجتماعی و نظامي را به كلي ناديده گرفته اند و بيشتر بر ابزارهای تبليغي – روانی تاكيد ورزيده اند، در صورتی كه پايه و اساس هرگونه تبليغاتي، زمينه های موضوعی در آن عرصه است و در جنگ ها و عمليات های روانی، اين زمينه ها اکثراً سياسي و نظامي، همراه با چاشنی های اجتماعی و فرهنگي است.

عمليات رواني استراتژيك : اين نوع عمليات رواني شامل فعاليت هاي گسترده و بلند مدتی است كه با استفاده از نقاط آسيب پذيري سياسي، نظامي، اجتماعي، اقتصادي و غيره عليه بخش عمده و يا تمامی مردم  يك جامعه به كار مي رود و باعث سستي عقايد و آرمان هاي آن جامعه مي شود و ملت ها را نسبت به فرهنگ، تمدن و اصولي كه بر اساس آن حرکت مي کنند، به شك و ترديد مي اندازد. به عبارت ديگر اراده يا روحيه ملي را خدشه دار و شکننده مي كند و از بين بردن اراده ملتی را كه قصد پايداري دارد، بسيار با ارزش تر و مهم تر از قدرت و توانايي هاي مادي او محسوب مي نمايد

تبليغات، ابزار اصلي عمليات رواني

عمليات رواني بر خلاف جنگ هاي ديگر از قدرت زور استفاده نمي نمايد بلكه از قدرت شرطي كننده يا نامريي براي تحت تاثير قرار دادن مخاطبان خود استفاده مي كند. در اين جنگ ابزارهاي نظامي بيشتر جنبه صوري و ظاهري را در تكميل جنگ رواني دارند و قدرت اصلي در  فعاليت هاي تبليغاتي نهفته است.

نقاط قوت: به مجموعه توانمندي ها و منابع سازماني اطلاق مي شود که سازمان را در رسيدن به اهداف خود ياري مي رساند.

نقاط ضعف: به مجموعۀ محدوديتهاي داخلي اطلاق مي شود که مانع رسيدن سازمان به اهدافش مي باشد.

فرصتها:  به مجموعه نقاط و امكانات بالقوه در بيرون از سازمان اطلاق مي شود كه با شناسايي و بهره گيري از آنها توانمندي سازماني افزايش يافته و امكان تحقق اهداف بيش از پيش فراهم مي گردد.

تهديدات: به مجموعه عوامل مؤثر و مداخله گر خارج از سازمان اطلاق مي شود كه به عنوان عوامل مزاحم عمل نموده و مانع از اجراي برنامه ها و در نتيجه تحقق اهداف سازمان مي شود.

شرح خدمات گزارش

محور هاي عمليات رواني نظام سلطه (تهديدات) عليه جوانان كشور

فرصت هاي عمليات رواني خودي  در زمينه قشر جوان کشور در گفتمان رسانه ای

محورهاي آسيب ها در زمينه قشر جوان كشور در گفتمان رسانه ای بيگانه

محورهاي نقاط قوت در زمينه قشر جوان كشور در گفتمان رسانه ای بيگانه

مهمترين موضوعات تحليلي مرتبط با جوانان كشور در رسانه هاي بيگانه

جمع بندي و استنتاج بر مبناي موارد فوق (فضاي كلي رسانه اي عليه قشر جوان كشور)

كشف راهبردهاي عمليات رواني خودي در امور مربوط به جوانان بر مبناي موارد فوق

مقدمه

زماني که انسان پا به عرصه وجود گذاشت دريافت که مي تواند هم بر اطرافيان خويش اثر بگذارد هم از آنها اثر بپذيرد. زيرکي، هوشمندي، آگاهي از سرنوشت افراد و حدس و گمان نخستين وسايلي بودند که انسان را در آگاهي يافتن از روان و اذهان ديگران ياري نمودند. کشف اسراري که رفتار و گفتار افراد را تحريک مي کنند.  نيز يکي از وسايل موثر شمرده مي شد. قضات، حقوقدانان، سياستمداران و فرماندهان نظامي در قديم از توانايي هاي فوق برخوردار بودند. بطور کلي هدف از اين نوع تاثير گذاري،  چيرگي بر عقل و روان انسانها بدون بکارگيري نيروي نظامي و خون ريزي براي تحت تاثير قرار دادن انديشه ها، باورها، افکار، احساسات و روحيه  ملتها مي باشد. با اين هدف و رويکرد است که انسان با بر پا كردن « جنگ رواني » تمامي امکانات علمي و توانائيهاي فني، سياسي و اقتصادي جهان و نظاير آن را در اين راه بکار گرفته است .

اين جنگ همان جنگي است که ما را به ورطه آشفتگي و تنش کشانده و اسير«اضطراب رواني» کرده است.

در يك نگاه كلي مي‌توان جنگ رواني را در دو سناريوي مختلف تحليل كرد. يا جنگ رواني ابزار اصلي غرب براي مديريت جنگ نرم عليه ايران و ابزاري براي تغيير رفتار ايران تلقي مي‌شود يا ابزاري مقدماتي است براي مهيا شدن شرايط جهت اقدامات بعدي و تندتر عليه ايران. با استناد به شواهد و مدارك فعلي مي‌توان نوع اول جنگ رواني غرب را پيرامون قشر جوان بيش تر محتمل دانست و آن را روندي طولاني براي به چالش كشيدن حاكميت ايران دانست، كه در نهايت منجر به براندازي حكومت اسلامي از داخل شود

جنگ رواني و ديپلماسي رسانه‌اي در اصل به دو روش اعمال مي‌شود. يكي تاسيس رسانه‌هاي ويژه و با اهداف تعريف شده است و ديگري هدايت جريان رسانه‌هاي موجود در كشور يا در سطح جهاني به سمت اهداف مطلوب. بررسي ها نشان ميدهد كشورهاي غربي با بكار گيري هر دو روش سعي در تخريب نسل جوان و تاثير گذاري بر افكار عمومي جوانان را  دارند .

 

بخش اول

عملیات روانی و تهديدات عليه جوانان در نگاه مقام معظم رهبري

1- نقش منافقان داخلي در خارج كردن جوانان از صحنه

در همگامي  با استكبار و دشمنان خارجي، منافقين نيز به همراهي پرداخته و سعي در خارج  نمودن جوانان از صحنه هاي انقلاب را دارند  :

        ‹‹ در داخل هم متاسفانه كساني هستند كه در اين جهت كار مي كنند ، همان كاري را مي كنند كه درست دشمن دنبال آن كار است ، ايمان جوانان را تضعيف كردن ، پيوند آنها را با نظام و با مسولان كشور سست كردن ، آنها را نسبت به محيطي كه در آن زندگي مي كنند بي اعتقاد كردن، اين كارها متاسفانه دارد انجام مي گيرد. ››

در جاي ديگري نيز معظم له مي فرمايند :

         ‹‹ مدتهاست دارند براي مخاطبين جوان برنامه ريزي مي كنند ممكن است ما غفلت كرده باشيم اما دشمن ما غفلت نكرده است . سعي دارند به وسيله راديو ها ، جزوه ها ، ابزارها و روش هايي كه متناسب با طبيعت جوان و شهوات قشرهايي از جوانان هست ، دلها و فكرهاي آنها را متوجه و تسخير كنند و در آنها اعمال نفوذ كنند . اين هم دليل ديگري است كه بايد توجه بيشتر شما به جوانان باشد. ››

2- ولنگاري ، بي بندوباري و سرگرم شدن جوانان به مسائل جنسي

سوء استفاده از سن جواني و امور مورد علاقه طبيعت جواني و پاشيدن بذر فساد و ابتذال در بين جوانان از ديگر توطئه هاي دشمن است . دشمن مي خواهد با اين وسيله سرمايه مهم انقلاب را از آن جدا كند .

مقام معظم رهبري در اين زمينه مي فرمايند :

‹‹ دشمن مي خواهد جوانان را به فساد بكشاند . از لحاظ رفتار اجتماعي ، از لحاظ رفتار فردي ، تبليغاتشان اينها را دچار آلودگي مي كند . ››

معظم له در جاي ديگري مي فرمايند :

 ‹‹ سرگرم كردن جوانان به مسائل جنسي ، سرگرم كردن جوانان به مسائل شخصي ، آلوده كردن جوانان به و و مسكر و … متوجه كردن آنها به اهداف جزئي و صنفي و امثال اينها  ، متزلزل كردن ايمان نسل جوان به اسلام ، متزلزل كردن ايمان نسل جوان به اصول انقلاب و حتي امام ، و نيز هر چيزي كه در راه اين مبارزه عظيم به كار گرفته شود وجودش لازم است ، آن را در چشم نسل جوان بي رنگ و بي اثر و بي فايده و مهمل جلوه دادن ، اگر شما چيزي در اين مفهوم ديديد ، در كتابي خوانديد ، در رمان ترجمه شده يا نوشته شده اي مشاهده كرديد ، حتي در تظاهرات به اصطلاح جسورانه و پر خشمي چيزي از اين قبيل ديديد ، متهم كنيد ، بدانيد تصادفي نيست .  ››

همچنين مي فرمايند :

               ‹‹ ولنگاري تهديد است ، بي بندوباري تهديد است ، و تهديد است ، بي اهمييتي به علم و درس و كار تهديد است ، سرگرم شدن جوانان به مناقشات اجتماعي بيهوده تهديد است . ››

3- تاثير پذيري جوانان از تبليغات دشمن

مقام معظم رهبري تبليغات دشمن را موجب سستي و بي تفاوتي جوانان دانسته و   مي فرمايند :

         ‹‹ بيشترين چيزي كه روي ذهن جوانان اثر مي كند دوعامل است : يكي  تبليغات گوناگون دشمن است ، تبليغاتي كه جوانان را نسبت به حقايق مقدس اسلامي و حقايقي كه در انقلاب به عنوان مسلمات و پايه ها و ستون هاي اصلي اعتقادات شناخته شده سست و بي تفاوت كند . ››

4- تلاش براي منحرف كردن ذهن جوانان از آرمانهاي انقلابي و اهداف نظام

  همواره سعي دشمن بر  اين است كه ذهن جوانان را آرمانهاي انقلابي منحرف ساخته و به مسائل پيش پا افتاده و غير اصلي معطوف دارد و رفته رفته آنها را از صحنه انقلاب خارج نمايد .

مقام معظم رهبري در اين زمينه مي فرمايند :

‹‹ جوانان ايران اسلامي بدانند كه استكبار براي بيرون راندن آنها از صحنه اين مبارزه اي كه در آن فتح و پيروزي حتما نصيب ملت ماست و لا غير ، مشغول پول خرج كردن و طراحي انواع نقشه هاست . هدف اين نقشه ها شما جوانان مومن و انقلابي و شجاع هستيد كه ايستاده ايد تا هدف هاي انقلاب و امامتان را تا آخرين رقم به تحقق برسانيد و هر مانعي را از سر اين راه برداريد ››

مقام معظم رهبري در جاي ديگري منحرف كردن ذهن جوانان از آرمانهاي انقلابي و اهداف نظام را از برنامه هاي حساب شده آمريكا مي دانند كه ممكن است نمودهاي مختلفي داشته باشد .

معظم له همچنين با توجه به نقش جوانان در مبارزه با استكبار مي فرمايند :

‹‹ دشمنان نظام چون چوب جوانان ما را خورده اند ، قصد دارند جوانان را از اين صحنه خارج كنند . جوانان ما در دوران دفاع مقدس شجاعانه وارد ميدان شدند ، اعم از زنان ، دختران و دانشجويان و با نقش آفريني و حضور در جبهه ها در جبهه ها دشمنان را با شكست روبه رو كردند .

بخش دوم : تعاریف و مفاهیم نظری

عمليات‌رواني:

 عمليات‌رواني عبارت است از استفاده دقيق و طراحي شده از تبليغات و ساير امكانات به منظور تأثيرگذاري بر افكار، احساسات، تمايلات و رفتار گروههاي دوست، دشمن و بيطرف، براي دستيابي به اهداف ملي.

عمليات‌رواني داراي دوبعد است:

1- ماهيت و منطق دروني كه عبارت است از تلاش براي تأثيرگذاري بر افكار، احساسات، تمايلات و نهايتاً رفتار، با استفاده از ارتباط اقناعي.
2- منظور و كاربرد اين تأثيرگذاري و تغيير رفتار با توجه به هر دسته از مخاطبان(دوست، دشمن و بي‌طرف) است.
اهداف مورد نظر در عمليات‌رواني عبارتند از:
1- اهداف سياسي، نظير تبليغات فارسي راديوهاي غربي با هدف ايجاد تفرقه در جامعه اسلامي ايران
2- اهداف نظامي، نظير تبليغات دستگاه جنگ رواني يك واحد نظامي براس سست كردن انگيزه نبرد در نفرات نيروي مقابل
3- اهداف سياسي- نظامي، كه منظور از آن، اهدافي است كه جنبه‌هاي سياسي و نظامي در هم آميخته و نمي‌توان آن را در يكي از دو نوع جاي داد، نظير تبليغات زمان جنگ يك كشور براي كشور ديگر با هدف اعمال فشار بر تصميمات دفاعي رهبران آن.

تقسيم بندي عمليات‌رواني:

 الف- عمليات‌رواني استراتژيك و ب- عمليات‌رواني تاكتيكي
غير از تقسيم بندي فوق‌الذكر كه بر مبناي نوع هدف عمومي مورد تعقيب صورت گرفت، تقسيم‌بنديهاي ديگري نيز از عمليات‌رواني بعمل آورده‌اند. معمول‌ترين آنها، تقسيم عمليات‌رواني به عمليات‌رواني استراتژيك و عمليات‌رواني تاكتيكي است

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی