تحقیق تأثیرات تمرکز توجه درونی و بیرونی بر انتقال یادگیری مهارت تعادلی در حضور تماشاگر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق تأثیرات تمرکز توجه درونی و بیرونی بر انتقال یادگیری مهارت تعادلی در حضور تماشاگر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق تأثیرات تمرکز توجه درونی و بیرونی بر انتقال یادگیری مهارت تعادلی در حضور تماشاگر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
روش شناسی   ۵
آزمودنی ها   ۵
ابزار تحقیق و نوع تکلیف   ۵
۱ –  پرسشنامه شخصی :   ۵
۲ –  استابیلومتر ( استواری سنج ) :   ۵
شیوه انجام تحقیق   ۵
روش تحلیل اطلاعات   ۶
نتایج   ۶
مرحله اکتساب   ۶
مرحله یاد داری و انتقال   ۸
بحث و نتیجه گیری   ۱۱
منابع   ۱۳

منابع

۱ – اشمیت ،‌ ریچارد . ۱۳۷۵٫ مفاهیم اساسی و شیوه های مطالعه رفتار و یادگیری حرکتی . ترجمه واعظ موسوی ، سید محمد کاظم . انتشارات دانشگاه امام حسین ( ع ) .

۲ – اشمیت ،‌ ریچارد .۱۳۷۶ . یادگیری حرکتی و اجرا . ترجمه نمازی زاده ، مهدی . و واعظ موسوی ، سید محمد کاظم ‌ .‌ انتشارات سمت.

۳ –  مارتینز. ۱۳۷۲ . روانشناسی ورزشی “راهنمای مربیان و ورزشکاران ” . ترجمه هژیر ، انتشارات ‌جهاد دانشگاهی تهران .

مقدمه

در تلاش برای شناسایی متغیرهای تأثیر گذار بر یادگیری مهارت های حرکتی ، محققین به جنبه های مختلف موقعیتهای یادگیری پرداخته  اند. این ابعاد بطور مثال شامل سازمان دهی تمرین ، تناوب یا نوع باز خورده ارائه شده به یادگیرنده ، ارائه مدل ، یا فنون راهنمایی بدنی می باشند { ۱۴ } .

یکی از متغیر های مؤثر بر یادگیری مهارت ها ، دستورالعملهایی است که هنگام یادگیری یک مهارت حرکتی جدید ، ارائه می شوند . دادن دستورالعمل از ضروریات هر زمینه آموزشی است . این دستورالعملها معمولا” گفتاری هستند (‌هر چند می توانند نوشتاری هم باشند ) و اطلاعاتی را درباره جنبه های اولیه مهارت فراهم می آورند { ۲ }. دستورالعمل ها قبل یا  بعد از تمرین داده می شود و شامل اطلاعاتی درباره نحوه انجام مهارت است ، این دستورات ممکن است مخصوصا” برای یادگیری مهارتهای پیچیده – مثلا” در ورزش ها – مناسب باشند که غالباً در آنها چندین سلسله حرکات باید منطبق شوند و یا درجات زیادی از آزادی عمل باید کنترل شوند{ ۱۴ } . با توجه به مشکلاتی که فراگیرندگان در صورت عدم آموزش با آن مواجهند ، این فرایند برای ارتقای سطح مهارت در مراحل اولیه تمرین ضروری است . عبارات ساده و سر راستی که فراگیرنده را به مسیر اصلی یادگیری هدایت می کنند ،  در دراز مدت اهمیت زیادی دارند { ۲ } در چنین مواردی ، متمرکز کردن توجه یادگیرنده به جنبه های مناسب تکلیف حائز اهمیت است ، زیرا ، این جنبه ها ، لزوما” از مشاهده یک مدل گرفته نشده اند { ۱۴ } . برای دستیابی به این تمرکز ، محققان معمولا” یادگیرنده را با اطلاعاتی درباره محل صحیح قرارگرفتن قسمتهای مختلف بدن ، زمان سنجی حرکات جزیی مختلف و پویایی همه جانبه حرکت مواجه می سازند . بعنوان مثال ، ‌در تعلیم چرخشها در اسکی روی تپه ، ‌مربیان به نوعی وضعیت صحیح بدن ،‌ هماهنگی پا ها ، ‌تنه و حرکات بازو را در حین مراحل مختلف چرخش نشان داده و توضیح می دهند که چگونه از دستها استفاده کنند تا وزن بدن را از یک پا به پای دیگر منتقل کنند و بالعکس { ۱۸ }. این دستورات عمدتا” به حرکات بدنی فرد و گاهی به اثراتی که این حرکات بر محیط یا وسایل دارند اشاره می کنند { ۱۴ } .

این ایده کلی که توجه کردن به اجرا می تواند باعث اختلال در عملکرد شود فرضیه ای بسیار قدیمی است که توسط بلیس و بودر در سالهای ۱۸۹۳ و ۱۹۳۵ بیان شده است { ۴ و ۵ } . تحقیقات و یافته های متعددی پیشنهاد می کنند آموزشهایی که تمرکز توجه بیرونی را بوسیله معطوف داشتن توجه یادگیرنده بسوی اثرات حرکاتشان القا می کنند در مقایسه با آموزشهایی تمرکز توجه درونی  که توجه یادگیرنده را به خود حرکت معطوف می کنند ، یادگیری را افزایش می دهند (‌وولف و پرینز،۲۰۰۱ )‌ { ۱۹ } .

وولف ، هس و پرینز، (۱۹۹۸){ ۱۴} ابتدا ارتباط بین مزیتهای تمرکز بیرونی بر تمرکز درونی را با استفاده از دستگاه شبیه ساز اسکی و فعالیتهای روی استواری سنج را اثبات کردند. در این سری مطالعات ، این اثر بطور کاملاً واضحی اثبات شد  (( شی و وولف (۱۹۹۹ ) { ۱۰ } ، وولف ، ‌مک نوینو شی(۲۰۰۱) { ۱۷ } )) و به فعالیتهای ورزشی مرتبط با آن شامل گلف ( وولف ، لاترباخ و تول ، ۱۹۹۹){ ۱۵ } ، تنیس (وولف ، ‌مک نوین ، فوچز، ریترو تول ، ۲۰۰۰ ){ ۱۸ } و مهارتهای فوتبال و والیبال (وولف ،‌ مک کانل ،‌گارتنرو شوارز،‌۲۰۰۲ ) { ۱۶ } تعمیم یافت .

((فرضیه عمل محدود شده )) ( وولف ، ۲۰۰۱ ){ ۱۳ } پیشنهادی بود برای محاسبه اثرات بیشتر و عمده تر تمرکز توجه بیرونی در مقایسه با تمرکز توجه درونی ، بر طبق این فرضیه تلاشهای فرد برای کنترل حرکات خودش بصورت  آگاهانه(تمرکز درونی) ، عملکرد سیستم حرکتی را بوسیله تداخل با فرآیند کنترل خودکار قطع می کند . در مقابل ، تمرکز روی اثرات حرکات فرد ، استفاده از فرآیند کنترل خودکار را افزایش می دهد و بصورت طبیعی به سیستم حرکتی برای خود سازماندهی بیشتر اجازه می دهد .

درمطالعه ای بوسیله وولف (۲۰۰۱){ ۱۷ } این دیدگاه حمایت شده است ، که نه تنها تنظیم حرکت تعادلی بلکه همچنین دستیابی سریعتر به زمان عکس العمل تحت تمرکز توجه بیرونی نسبت به تمرکز توجه درونی  هنگام اجرای فعالیت روی استواری سنج نشان داده شده است . همچنین تحقیقات نشان داده است که حرکات بصورت اتوماتیک (خودکار) تحت شرایط تمرکز توجه بیرونی ( اثر عمل ) بیشتر کنترل شده هستند و ظرفیت توجه کمتری را برای کنترل حرکت نیاز دارند . وولف و توتسیکا (۲۰۰۳ ) { ۱۲ } ، توانایی انتقال اثر کمک کننده (تسهیل کننده ) تمرکز بیرونی را به موقعیت جدید آزمایش کردند . آنها  نشان دادند که اثر مفید تمرکز توجه بیرونی روی اجرای حرکتی حتی هنگامیکه مفهوم و عمل تغییر می یابند بروز داده می شود. نتیجه این مطالعه نشان داد که اجرا کننده می تواند از اتخاذ و پذیرش تمرکز بر توجه بیرونی هنگام تمرین وقتی که در موقعیتهای معینی که شامل فشار سرعت ، حواس پرتی و یا حتی دگرگونی مهارت تمرین شده باشد سود ببرد . ( موقعیتهایی که اغلب در زندگی حقیقی و اجراهای ورزشی با آن مواجه می شویم ) . وولف (۲۰۰۳ ){ ۱۲ } پیشنهاد داد که مزیتهای آموزشهای تمرکز بر توجه بیرونی در برابر تمرکز بر توجه درونی در موقعیتهای واقعی و خارج از محیط آزمایشگاهی بعنوان مثال در حضور تماشاگران مورد آزمایش قرار گیرد .

تماشاگران اغلب تاثیر الهام بخشی بر یک فرد ورزشکار یا تیم داشته اند . سطح اضطراب و نگرانی ورزشکاران ممکن است بوسیله تماشاگران تحت تاثیر قرار گیرد . جو و موقعیت حاکم بر یک مسابقه قبل از شروع بازی یا یک             رویداد ، مشهور و محسوس است . مقدار حرکت لحظه ای می تواند بوسیله فریاد و هیاهوی تماشاگران افزایش یافته یا کاهش پیدا کند . اما برای اینکه یک ورزشکار ‌، بهترین کارش را اجرا کند ‌، می بایست قدرت تمرکز فوق العاده ای داشته باشد به طوری که ، وقتی عمل شروع می شود ،‌ بتوان به طور کلی روی وظیفه و مهارت مورد نظر تمرکز نموده و بتواند آنچنان مهارت را اجرا نماید که گویی هیچ چیز جز خودش در محیط فضایی و زمانی او وجود ندارد و بر موانعی که ممکن است از نوع انسان یا اشیاء باشد غلبه نماید { ۳ } .

(ککس ،۲۰۰۰) { ۷ } اعلام کرد تماشاگران شاید بیشترین اثر روانی ، اجتماعی را در عملکرد ورزشکاران دارند  . همچنین ساویر ، فردریک جی نوئل (۲۰۰۰ ){۹}گزارش کردند حضور تماشاگران بر یادگیری و اجرای مهارت حرکتی جدید تاثیری ندارد .

در تکمیل این تحقیقات استراوس (۲۰۰۲){ ۱۱ } اعلام کرد تکالیفی که به آمادگی بدنی نیاز دارند ،‌ حضور تماشاگر موجب بهبود عملکرد و در مقابل تکالیفی که نیازمند هماهنگی اند حضور تماشاگر موجب افت عملکرد و تکالیفی که نیازمند ترکیبی از آمادگی بدنی و هماهنگی اند نباید آثار محسوسی بجا بگذارد .

این تحقیق بر آنست تا اثرات شرایط واقعی که بر روی اجرا کننده قرار می گیرد و می تواند در اجراهای ورزشی واقعی اعمال شود را آزمایش نماید .به همین منظور از یک فعالیت تعادلی پویا بر روی دستگاه استواری سنج استفاده گردید تا اثرات آنرا بر میزان یادگیری این اثر از طریق آزمون انتقال و در یک موقعیت واقعی (‌ حضور تماشاگر ) آزمون نماید .

بنابراین ۳ سؤال اصلی در این تحقیق مورد نظر بود :

ابتدا ، اینکه تاثیرات تمرکز توجه درونی و بیرونی هنگام عملکرد در مرحله اکتساب چگونه خواهد بود ؟

دوم ، ‌اینکه تاثیرات تمرکز توجه بیرونی نسبت به تمرکز توجه درونی در این تکلیف ، اگر فعالیت حرکتی تحت همان شرایط تمرینی قرار گیرد ( آزمون یاد داری ) چگونه خواهد بود ؟

سومین پرسش در مورد انتقال بود ، و اینکه با توجه به سوابق ، که مزیتهای تمرکز بیرونی در برابر تمرکز درونی که در شرایط حواس پرتی ( توتسیکا و وولف ،‌۲۰۰۳ ،‌آزمایش ۳ ) { ۱۲}  نشان داده شده ،‌ اثر آن در یک شرایط واقعی اجرا چگونه خواهد بود ؟  به همین منظور اثرات این آموزشها را در هر دو شرایط تمرین و در شرایط حضور تماشاگران مقایسه می گردد.  اگر تمرکز توجه تحت این شرایط نشان داده  شود در اینصورت، اینکه اثرات تمرکز توجه  بیرونی در هنگام تمرین بطور نسبی  در شرایط طبیعی پایدار می باشد نیز مورد قبول است .

روش شناسی

20,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تئاتر و سینما
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.