تحقیق تاثیر سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق   تاثیر سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق   تاثیر سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده  ۵
مقدمه  ۶
بیان مسئله  ۸
اهمیت موضوع تحقیق  ۹
اهداف تحقیق  ۱۰
تعیین متغییرها و تعاریف آنها  ۱۱
تعاریف عملیاتی متغیرها  ۱۱
تعاریف علمی متغییرها  ۱۱
تعریف علمی سطح سواد  ۱۲
فرضیه های تحقیق  ۱۲
تربیت فرزندان وباروری ثمربخش  ۱۳
شبکه خانوادگی  ۱۳
تفاوت محیط زندگی دانش آموزان زرنگ یا پیشرفته با ضعیف  ۱۶
تحصیلات والدین  ۱۷
بی سوادی والدین  ۱۹
۱ـ برنامه درسی  ۲۰
۲ـ کتاب های درسی و مواد آموزشی  ۲۳
۳ـ معلم، روش تدریس و تربیت معلم  ۲۵
۱-۳- تجربه معلمان  ۲۵
۲-۳- آماده کردن درس و نمره دادن  ۲۵
۳-۳- مهارت ها  ۲۶
تحصیلات عمومی  ۲۷
تحصیلات در زمینه تعلیم و تربیت  ۲۷
۱ـ مدت زمان تحصیل در مدرسه و منزل  ۲۹
۲ـ سازمان و تسهیلات مدرسه  ۳۱
۳ـ مدارس شهری و روستایی  ۳۳
۴ـ آموزش از راه دور  ۳۶
رابطه سواد والدین با اوقات فراغت فرزندان  ۳۹
خانواده و دوران بلوغ فرزندان  ۴۰
پیشینه ی تحقیق  ۴۲
فرضیه ها  ۴۵
پایایی و روایی  ۴۶
منابع  ۴۷

منابع:

۱ـ افروز غلامعلی – مبانی روانشناختی افت تحصیلی – انتشارات مدرسه – ۱۳۸۶

۲ـ بیابانگرد، اسماعیل – افت تحصیلی یا اتلاف در آموزش و پرورش – فصلنامه تعلیم و تربیت – سال دوم، شماره ۸و ۷، ۶۵‌

‌۳ـ حیدری، اکرم – بلوغ، مشکلات روانی نوجوان وجوان، افت تحصیلی – نشر گستر تهران – ۱۳۸۵

۴ـ شکاری، عباس – مسائل آموزش و پرورش و راهکارهای آن – نشر عابد تهران – چاپ اول – ۱۳۸۶

۵ـ هالت، جان – زمینه یا بر شکست تحصیلی – ترجمه دکتر مهشید فروغان – انتشارات قطره – چاپ سوم –

چکیده:

تحقیق انجام شده پیرامون میزان تاثیر سطح سواد والدین و با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را نشان می دهد که سطح سواد پدر با موفقیت و عدم موفقیت دانش آموزان اثر قطع دارد و سطح سواد مادر نیز در انجام موفقیت یا شکست بی تاثیر نیست.

میزان سطح سواد والدین بر موفقیت دانش آموزان تاثیر چشمگیری دارد و همچنین در این تحقیق اثر قطعی تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی، افت تحصیلی، مشکلات رفتاری و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مسجل است و میزان سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیل دانش آموزان ارتباط مستقیم و مثبت دارد.

جامعه ی آماری من در این پژوهش شامل مدارس ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان الموت شرقی که در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ مشغول به تحصیل بوده و تعداد آنها ۲۰۰۰ نفر می باشد و نمونه ی آماری باتوجه به جدول مررگان که تعداد ۳۲۲ نفر از دانش آموزان که از جامعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.

و ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای برای دانش آموزان است استفاده کرده ام.

 مقدمه

باید دانست که عوامل متعددی بر نگرش کودک ازخود و اعضای خانواده ی خود مؤثر است، از آن جمله می توان به عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر خانواده اشاره کرد که ارتباط مستقیم با سطح سواد و تحصیلات خانواده دارد. شخص باسواد امکان سلامت اقتصادی و تصمیم گیری بیشتری دارد و چنین انسانی نسبت به خود و فکر و فرهنگ جامعه بصیرت بیشتری دارد. سواد و تحصیلات، از دیدگاه اقتصادی، افراد را به‌سوی رشد و توسعه‌ی درونزاد و خلاق و هماهنگ با اجتماع و کشور هدایت می کند و از دیدگاه تخصصی، جامعه را موفق می سازد، افراد بزرگسال به عنوان عامل اساسی تولید، حتی با یک اصطلاح اقتصادی خاص که همان جمعیت فعال یا نیروی کار می باشد، مشخص می‌شوند.با توجه به آمار موجود، گسترش سواد کاهش رشد جمعیت و همچنین توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت دانش و … را تسهیل نموده است. تنها جوامعی توانسته‌اند مشکلات خود در زمینه های تغذیه، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش را از میان بردارند که از سطح بالای سواد برخوردار باشند.بی سوادی، نه تنها پدیده ای قابل تأسف است، بلکه علامتی است در کنار علائم دیگر که نشان دهنده ی از خود بیگانگی می‌باشد و منجر به عقب ماندگی می شود. این عقب ماندگی در تعلیم و تربیت، خود معلول شالوده های نامتناسب اقتصادی و اجتماعی است و رابطه ی مستقیم با فقر عمومی و کمبود وسایل کافی به ویژه نداشتن معلم و مدرسه است.

سواد و تحصیلات خانواده یکی از عوامل مهم پیشرفت بشر در جهان امروز است. پیشرفت تکنولوژی، صنعت، بهداشت و علوم مختلف مدیون این عامل مهم است.

بی سوادی در تمام ابعاد زندگی انسان می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد، مخصوصاً در بهداشت، رشد اقتصادی، رشد فرهنگی، رشد و تربیت فرزندان، بی نظمی و ناهنجاری کودکان، رشد اشتغال و غیره مطالعات نشان داده است که هرچه آسیب های روانی بیشتر باشد،  موقعیت اجتماعی شخص را پایین تر می آورد و  عواملی چون فقر، بی کاری، تعداد فرزندان، اعتیاد، طلاق و … که همه موجب پایین آمدن موقعیت اجتماعی و فرهنگی شخص می شود و آشفتگی ها یا آسیب های روانی را به وجود می آورد معمولاً افرادی که در سطح پایین اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زندگی می کنند، سطح تحصیلات کمتری نسبت به افراد همسال خود دارند و میزان تحصیلات در این خانواده ها به شدت اُفت پیدا می کند.

در حقیقت در برخی از این خانواده ها، سواد مقوله ی بیگانه ای است.

تأثیر عمیقی که این موقعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی پایین، بر روی افراد خانواده و جامعه برجا می گذارد، موجب بی نظمی و آشفتگی روانی می گردد، البته این آشفتگی روانی را در طبقات مختلف جامعه می توان دید.

شیوه های انحرافی ـ ایجاد علایم روانی بیماری ـ اقدام به خودکشی ـ بستری شدن ـ قطع ارتباط با واقعیت، در طبقات پایین اجتماع، بیشتر دیده می شود.

مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به عنوان پیش فرض این مشکل مطرح است و در واقع هدف بررسی اثرات اقتصادی ـ اجتماعی این مسئله به عنوان یک متغیر مهم بر وضعیت روانی است. در این جا سواد و تحصیلات را به عنوان یک متغیر ملاک، لحاظ نموده که قابل سنجش بیشتری است.

بیان مسئله:

موفقیت و پیروزی در تحصیل به عوامل گوناگونی بستگی دارد و این عوامل در مجموعه ای فردی، آموزشگاهی، خانوادگی و اجتماعی طبقه بندی می شود.

بدون شک پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عوامل متعددی نظیر میزان درآمد، سطح تحصیلات والدین، رفتار والدین، محیط مدرسه، فضای خانواده، نوع مدرسه، امکانات آموزشی، معلم، رفتار معلم، استعداد دانش آموزان، محل زندگی، نحوه ی پوشش معلم، محل مدرسه، رفتار همکلاسی ها و بسیاری عوامل دیگر بستگی دارد.

در این تحقیق عامل سطح تحصیلات والدین مدنظر می باشد.

سطح تحصیلات والدین همانند سایر عوامل به شکل های گوناگون در پیشرفت و یا افت تحصیلی دانش آموزان موثر است.

ممکن است دانش آموزانی که والدین آنها از سطح سواد بالایی برخوردارند و در حل و انجام تکالیف خود دچار مشکل شوند والدین آنها در انجام تکالیف به آنها کمک می کنند اما اگر والدین بی سواد باشند نمی توانند کمک کنند نحوه ی نگرش والدین به تحصیلات فرزندان نیز در پیشرفت تحصیلی آنها موثر است.

اهمیت موضوع تحقیق:

اهمیت این پژوهش در آن است که با شناخت عمیق و بیشتر نوجوانان و دانستن مسائل و ویژگی های خاص هر گروه از آنها نخست قادر به تشخیص آنها از سایر کودکان می شویم و سپس با ارائه ی راه حل های مناسب جهت رفع یا بهبود مشکلات آنها تلاش می کنیم از آن جایی که سطح سواد والدین و عوامل تاثیر گذار دیگری که قبلاً بیان شد بر سلامت روانی کودکان تاثیر دارد و سلامت روانی نیز در پیشرفت کودکان و نوجوانان در تحصیل موثر است باید شناخت عمیق تری الز سطح سواد و تحصیلات و طبقات اجتماعی بدست آوریم و به اضطراب ها، تنش ها و مشکلات خانوادگی کودک پی برده و در جهت رفع آنها و خدمت به کودکان تلاش کنیم.

هرگاه در مورد وضع تحصیل و چگونگی پیشرفت تحصیلی فرزندان صحبت به میان می آید اغلب با پدر و مادرهایی برخورد می کنیم که اظهار دارند فرزندان خانواده های تحصیل کرده از پیشرفت و دانش آموزانی که دارای والدین بی سواد هستند اصولاً در تحصیل نمی توانند پیشرفت کنند همچنین پدران و مادرانی را می بینیم که نگرش خاصی نسبت به مدرسه و تعلیم و تربیت کودکانشان دارند و این که تعلیم و تربیت و راه های ترقی و پیشرفت آن را فقط مدرسه می دانند و خود را در امر تعلیم و تربیت سهیم نمی دانند و فکر میکنند وظیفه ی والدین تربیت کردن و بار آوردن فرزندان است.

والدین هرچه مطلع و بصیر تر باشند و در تربیت فرزندان پراستعداد خود بکوشند، در محیط نامناسب و ناهماهنگ موفقیت چندانی نخواهد داشت درست مثل اینکه بذر اصلاح شده و مرغوب را در زمین شوره زار و غیرقابل کشت بکارند که مسلماً بارور نخواهد شد(شربیانی۱۸۶ ،۱۳۷۵)

اهداف تحقیق:

۱ـ شناخت ویژگی های خانواده ی نوجوانان بی سواد و باسواد و مقایسه ی آنها با یکدیگر

۲ـ تعیین میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۳ـ تعیین اینکه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به سطح سواد والدین بستگی دارد یا خیر

۴ـ شناسایی تاثیر سطح سواد والدین بر چگونگی رفتار آنها

فصل اول

تعیین متغییرها و تعاریف آنها

بین سطح سواد والدین و پیشرفت تحصیلی آنها رابطه وجود دارد

متغیر

مستقل: سطح سواد والدین

وابسته: پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تعاریف عملیاتی متغیرها

پیشرفت تحصیلی: منظور از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در این تحقیق این است که دانش آموزان بتوانند مقاطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه را طی کنند.

منظور از سطح سواد والدین در این تحقیق اسن است که والدین دارای مدرک بالاتر از دیپلم باشند.

تعاریف علمی متغییرها:

پیشرفت تحصیلی: یعنی اینکه از سطح مورد انتظار آموزشی برآورد شود و سازمان آموزش و پرورش به اهداف از پیش تعیین شده نزدیکتر شود پیشرفت تحصیلی یعنی افزایش میزان یادگیری، افزایش سطح نمرات و قبولی دانش آموز در دروس و پایه ی تحصلیی

تعریف علمی سطح سواد:

کسانی که خواندن و نوشتن را می دانند، باسوادند. (مرکز آمار ایران)

فرضیه های تحقیق:

۱ـ دانش آموزانی که والدین آنها از سطح سواد بالایی برخوردارند دارای پیشرفت تحصیلی بالایی هستند.

۲ـ نگرش والدین به مدرسه و همکاری آنان با مدرسه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است.

۳ـ توجه والدین به حل تکالیف دانش آموزان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است.

۴ـ بین تشویق والدین به فرزندان جهت درس خواندن و پیشرفت تحصیلی آنها رابطه وجود دارد.

۵ـ بین میزان مطالعه ی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • تحقیق رابطه بین پیشرفت تحصیلی و طبقه اجتماعی دانش آموزان
 • مقاله تاثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • مقاله ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یادگیری )
 • تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.